Print

Boken med 7 insegel: Avprickningslista över alla förutspådda händelser

Senast uppdaterad: 4 Maj 2018

Det vi delar med dig nedan representerar vår nuvarande förståelse av Daniel och Uppenbarelsens profetior. Fader Yahuwah har lett oss steg för steg till där vi står idag. Vi är evigt tacksamma för Hans Andes vägledning. Genom en tydligare förståelse av sluttidsprofetiorna får vi en obeskrivbar uppmuntran som hjälper oss att uthärda det trångmål och de svårigheter som väntar de rättfärdiga i dessa sista dagar av jordens historia. Många av oss kommer att lida martyrdöden inom en mycket nära framtid för att ha stått upp för Yahuwahs nuvarande sanningar. Vad är väl bättre att förbereda sig för vad som är förordnat oss av Fadern än att vara beväpnad med en djupare förståelse av Hans sluttidsprofetior?

Vi har avpublicerat material som innehöll det vi idag betraktar som en felaktig förståelse av de sju inseglen. Idag vet vi med växande förtroende att boken med de sju inseglen innehåller alla de förutsagda händelserna som visades för Johannes uppenbararen i kronologisk ordning från Johannes tid till tidens ände.

Skriv ner
[1] vad du har sett, och
[2] vad som är, och
[3] vad som skall ske härefter. (Upp. 1:19)

Av de tre sakerna som Johannes blev beordrad att skriva om så representerar "vad som skall ske härefter" det primära fokuset i Uppenbarelseboken; kapitel 6-22 berör just detta. Alla dessa förutsagda framtida händelser från Johannes tid till slutet är tryckta i boken om de sju inseglen. På så sätt försäkrar Fadern de rättfärdiga genom tiderna att ingenting någonsin kommer att ske i denna värld som inte förutbestämts av Honom för ett syfte. När de rättfärdiga väl förstår denna eviga sanning så finns det inget som någonsin kommer att oroa eller överväldiga dem. Alla förutspådda händelser har förarbetats av Fadern, vilket bekräftar Hans fulla kontroll över vår världs angelägenheter.

bokrulle med sju insegel

I takt med att händelserna utvecklas kommer vi att markera kryssrutan för den händelsen. Vi inbjuder dig att fortsätta att besöka den här resursen. Och om en bättre förståelse uppnås angående vissa händelser kommer vi att uppdatera sidan i enlighet därmed.

Som du enkelt kommer att se så har de första 5 inseglen redan brutits. Nu väntar vi med bön och iver på att det 6:e inseglet skall brytas.

kryssruta med röd bock1:a inseglet[1]


kryssruta med röd bock2:a inseglet[2]


kryssruta med röd bock3:e inseglet[3]


kryssruta med röd bock4:e inseglet[4]


kryssruta med röd bock5:e inseglet[5]


tom kryssruta6:e inseglet[6]


tom kryssrutaEn “stor jordbävning”[7]

tom kryssrutaSolen blir “svart som en sorgedräkt”[8]

tom kryssrutaMånen blir “som blod”

tom kryssrutaStjärnor faller ned på jorden “som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas”[9]

tom kryssrutaHimlavalvet öppnas som en bokrulle[10]

tom kryssrutaRättfärdiga ser Fader och Son sitta på sina troner[11]

tom kryssrutaFramträdandet av de 2 profeterna/vittnena som tjänstgör i säcktyg[12]

tom kryssrutaFörseglandet av de 144000[13]


tom kryssruta7:e inseglet[14]


tom kryssruta“åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde” (Upp. 8:5), när ängeln kastar ned rökelsekaret på jorden.[15]

tom kryssruta1:a Trumpetstöten[16]

tom kryssruta2:a Trumpetstöten[17]

tom kryssruta3:e Trumpetstöten[18]

tom kryssruta4:e Trumpetstöten[19]

tom kryssruta5:e Trumpetstöten [1:a Veropet][20]

tom kryssruta“Förödelsens styggelse” sätts upp & de 1260 dagarna börjar[21]

tom kryssrutaSatan utger sig för att vara Yahushua[22]

tom kryssrutaDöden, uppståndelsen, och uppstigningen av de 2 profeterna/vittnena[23]

tom kryssrutaJordbävning som drabbar 1/10 av Vatikanen & slukar 7000 firande[24]

tom kryssruta6:e Trumpetstöten [2:a Veropet][25]

tom kryssrutaSkyddstillsynens slut

tom kryssruta7:e Trumpetstöten [3:e Veropet][26]

tom kryssruta1:a Plågan[27]

tom kryssruta2:a Plågan[28]

tom kryssruta3:e Plågan[29]

tom kryssruta4:e Plågan[30]

tom kryssruta5:e Plågan[31]

tom kryssruta6:e Plågan[32]

tom kryssruta7:e Plågan[33]

tom kryssruta"Det är fullbordat"

tom kryssrutaJakobs nöd över för helgonen

tom kryssruta“blixtar, dån och åska”

tom kryssrutaDen mest destruktiva jordbävningen någonsin

tom kryssrutaDen stora stadens omintetgörande, dvs Vatikanen[34]

tom kryssrutaFörintandet av påvedömet av de kvarvarande syndarna

tom kryssrutaBörjan av de 45 dagarna av förhärligandet av helgonen[35]

tom kryssrutaDen särskilda återuppståndelsen i Daniel 12:2[36]


tom kryssrutaYahushuas Andra Ankomst

 

[1] Första inseglet: Redan öppnat - Den vita hästen pekar mot det påvliga systemets uppkomst, när biskopen av Rom förklarade sig vara Yahushuas representant i denna värld och red en vit häst precis som Yahushua framställs i Upp. 19: 11-16, och fortsatte sedan att erövra hela världen.

[2] Andra inseglet: Redan öppnat - Den röda hästen pekar på utvecklingen av det påvliga systemet till en blodig och förföljande makt av Yahuwahs folk, långt ifrån Yahushuas läror och liv.

[3] Tredje inseglet: Redan öppnat - Den svarta hästen pekar på uppkomsten av Jesu Sällskap [jesuiterna] med deras [generalsuperior] ledare som alltid bär svart klädsel. Det är värt att notera hur Fadern inte förbiser utvecklingen av denna onda orden, som spelade en viktig roll i dödandet av miljoner av Yahuwahs rättfärdiga följare under medeltiden.

[4] Fjärde inseglet: Redan öppnat - Den bleka hästen pekar mot att det påvliga systemet förenas med jesuitens dödsapparat. När du blandar vitt med svart får du en blek, gråaktig färg. När dessa två system sammanfogades så skapades den mest fruktansvärda förföljande makten i historien.

[5] Femte inseglet: Redan öppnat - Sammankopplingen av det påvliga systemet med jesuiterna ledde till döden för miljoner kristna martyrer och det femte inseglet tillägnas dem.

[6] Sjätte inseglet - När som helst nu kommer det sjätte inseglet att öppnas. Låt oss förbli vaksamma och vakande. Läs noggrant de händelser som kommer att utvecklas under det sjätte inseglet, enligt Uppenbarelseboken.

[7] En "stor jordbävning" - Vi kommer att veta att det sjätte inseglet har öppnats när en ''stor jordbävning'' drabbar jorden. Den kommer vara olik någon annan jordbävning. Förra året fanns det till exempel över 12 000 registrerade jordbävningar över fyra på Richterskalan. Denna jordbävning kommer inte att vara jämförbar med någon tidigare jordbävning. Det kommer att vara den mest destruktiva jordbävningen i historien fram till det ögonblicket.

[8] Solen blir "svart som en sorgdräkt." - Vi får inte veta tidpunkten för denna händelse, men vi förväntar oss att den kommer att inträffa strax efter den ''stora jordbävningen'' för maximal påverkan på människorna.

[9] Stjärnor faller ned på jorden, "som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas." - Vi förväntar oss att de fallande stjärnorna kommer att orsaka betydande skador och resultera i många människors död.

[10] Det solida himlavalvet öppnas som en bokrulle. - ''och alla berg och öar flyttades från sin plats'' och uppenbarar Fader Yahuwah sittandes på sin himmelske tron och bredvid Honom vår Frälsare Yahushua. Denna scen kommer att vara den mest skrämmande scenen som någonsin har upplevts av onda människor sedan syndafloden. Men för de rättfärdiga kommer den att vara en av de mest härliga händelser. Den stora förväntan bland de rättfärdiga för denna händelse kan inte överskattas. Tidpunkten för de rättfärdigas iakttagelse av Fadern och Sonen som den sista händelsen under det sjätte inseglet kommer att befästa och styrka på sätt som inte kan fångas med ord. När de rättfärdiga kommer att fylla sina ögon med verkliga bilder av Fadern och Sonen så kommer de omedelbart att få gudomlig styrka för att uthärda trumpetstötarnas katastrofer, vilddjurets förföljelser, och vara redo för martyrdöden om Fadern så tillåter. Stefanus var omedveten om sin egen stening när han ''uppfylld av den helige Ande såg upp mot himlen och fick se Yahs härlighet och Yahushua som stod på Yahs högra sida'' (Apostlagärningarna 7:55). De levande rättfärdiga kommer mycket snart att uppleva sina egna ögonblick när de ''tittar upp mot himlen'' och deras ögon fylls med glädjen över att se Fadern och Yahushua. Denna händelse skulle kunna vara blott några månader bort; måtte vi vara redo för det!

[11] Rättfärdiga ser Fader och Son sittande på sina troner. - Det här är den härliga händelsen som de rättfärdiga verkligen måste be för att de ska få bevittna.

[12] Framkomsten av de två profeterna / vittnena som tjänar i säcktyg - Vi tror att de kommer att spela en viktig roll i tillkännagivandet av trumpetstötarna. Och eftersom deras 1260 dagar långa ministerium kommer att avslutas innan den sjunde trumpeten bryter ut så är det mycket rimligt att dra slutsatsen att de kan dyka upp strax efter slutet av det sjätte inseglet eller kort efter öppnandet av det sjunde inseglet för att tillkännage trumpeterna och att kalla syndare till omvändelse, när de tillkännager den förestående prövningen för mänskligheten. Budskapet kommer att vara obehagligt för alla människor.

[13] Försegling av 144 000 - ''Och jag såg också en annan ängel med den levande Eloahs sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: "Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Eloahs tjänare, på deras pannor.'' (Upp. 7: 2-3). Det sjunde inseglet kommer att brytas strax efter förseglandet av de 144 000 som kommer att översättas till himlen utan att ha sett döden. NU är det dags att sträva efter att vara bland de 144 000.

[14] Sjunde inseglet - Det faktum att det sjätte inseglet kort efterföljes av det sjunde inseglet är ett bevis på att händelserna i sjätte inseglet inte pekar på Yahushuas andra ankomst som WLC en gång trodde och som merparten av Kristendomen tror idag.

[15] "det åskade, dundrade och blixtrade, och jorden skälvde" (Upp. 8:5), när ängeln kastar rökelsekaret på jorden - Som med det sjätte inseglet så kommer det sjunde inseglet också att signaleras av en jordbävning. Denna jordbävning kommer emellertid inte att vara lika förödande som under det sjätte inseglet. Denna jordbävning kommer istället att åtföljas av åska, dunder och blixtar.

[16] Första trumpetstöten - ''Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av.'' (Upp. 8: 7). Vi överlåter det till läsaren att visualisera panikläget som kommer att greppa invånarna av denna värld som en följd av denna första trumpet.

[17] Andra trumpetstöten - ''Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.'' (Upp. 8: 8-9). Kommer det att finnas någon meningsfull frakt eller handel efter denna trumpet? Kan du visualisera världsekonomins tillstånd när sjöfarten avstannar?

[18] Tredje trumpetstöten - ''Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade.'' (Upp. 8: 10-11). Hur kommer alla länders hälso- och sjukvård att klara sig med konsekvenserna av denna trumpet?

[19] Fjärde trumpetstöten - ''Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus, och natten likaså.'' (Upp. 8:12). Vad än det är som träffar jorden så kommer det att resultera i massor av damm och partiklar som täcker himlen. Skador på tektoniska plattor kan mycket väl resultera i ökad vulkanisk aktivitet. Följaktligen förklarar denna fjärde trumpet varför solen, månen och stjärnorna kommer att bli avsevärt mörkare.

[20] Femte trumpetstöten [Första veropet] - Detaljerna för det första veropet är nedtecknade i Upp. 9: 1-12. Under detta veropet kommer Satan att få nyckeln till avgrundens brunn och kommer att få släppa lös sina fängslade fallna änglar som får tillåtelse att plåga de oomvända i 150 dagar. De kommer att förfalska en utomjordisk invasion så att människors ilska inte riktas mot Satan. Vi har kommit fram till att det enda syftet med denna "utomjordiska invasion" är att höja Satans representant på jorden, dvs påven, så att påven kan genomföra Satans krig mot de rättfärdiga. Detta veropet kommer att pågå exakt 150 dagar, och de förseglade rättfärdiga kommer att skyddas från smärtan som drabbar de oomvända av Satans fallna änglar, som liknas vid skorpionens sting. Erkännandet för upphörandet av denna falska utomjordiska invasion kommer att ges påven och därmed kommer han kunna verkställa världslig söndagsdyrkan.

[21] "Förödelsens styggelses" inrättelse & början på de 1 260 dagarna - För att ha “stoppat” den fruktansvärda och ytterst smärtsamma "utomjordiska invasionen" så kommer påven att kunna förena hela världen i helgandet av söndagen som en dag för vilan och uppfriskning. Världsledare kommer att vara ivriga att överlämna sin makt och ge sitt ovillkorliga stöd till vad än påven föreslår, i tron att man säkerställer att inga andra invasioner skall ske. Räkningen för 1 260-dagarsperioden kommer att börja när hela världen antar söndagen som en arbetsfri dag. De två vittnena, tillsammans med de trofasta, kommer att varna världen för söndagens helgande, Roms historiska myndighetsmärke. Motståndet mot de två vittnena och de trofasta kommer att leda till ökat hat och förföljelse av Hans efterföljare. Men Hans trogna kommer inte att skakas och många under den här 1 260-dagarsperioden (särskilt mot slutet av denna period) kommer att betala det ultimata priset för att ha försvarat Hans verkliga sabbatsdag.

[22] Satan utger sig för att vara Yahushua - Vi får inte veta när Satan utger sig för att vara Yahushua. Vi kan bara spekulera i att det, för att maximera bedrägeri och inverkan, kommer att äga rum precis innan mänsklig skyddstillsyn avslutas. Det är därför vi har placerat denna händelse mellan det första och det andra veropet.

[23] Död, uppståndelse, och uppstigande av de två profeterna / vittnena - Det är viktigt att notera följande: De två vittnena kommer att vittna om Hans sanning under en period av 1 260 dagar. Det kommer också att vara 1 260 dagar från det att ''förödelsens styggelse'' upprättas tills skyddstillsynens slut. Fastän lika långa så kommer utgångspunkten för de två vittnenas ministerium att börja tidigare än ''förödelsens styggelse''. Detta är viktigt att komma ihåg och ta hänsyn till. Detta innebär att ministeriet för de två vittnena bör upphöra innan skyddstillsynen stängs, dvs innan den 1260-dagarsperiod som tilldelats ''förödelsens styggelse''. Vilddjuret [påven Franciskus] kommer att föra ett obevekligt krig mot de två vittnena. Men ingen skada kommer åsamkas dem förrän slutet av deras 1 260-dagar långa ministerium, då Fadern tillåter dödandet av dessa 2 trofasta vittnen. Deras kroppar kommer att föras till Peterskyrkan i Vatikanen för att fira deras död ''ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden.'' (Upp. 11:10) Men efter 3,5 dagars uppvisning av deras döda kroppar så kommer de att uppväckas från döden och tas upp till himlen på en plats som kommer att skrämma alla som kom för att fira deras död. Samma kameror och reportrar som täckte firandet av deras död kommer att fånga och täcka deras uppståndelse och uppstigning.

[24] Jordbävningen drabbar 1/10 av Vatikanen & slukar 7 000 firande - Kort efter uppstigningen av de två vittnena kommer en jordbävning att träffa Petersplatsen och sluka 7000 firande.

[25] Sjätte trumpeten - Det andra veropet kommer att äga rum strax innan slutet av de 1 260 dagarna som tilldelats ''förödelsens styggelse''. Anledningen till att vi tror att detta kommer äga rum innan skyddstillsynens slut beror på att detta är veropet då Yahuwah kommer att tillåta Satans fallna änglar att döda 1/3 av de kvarvarande onda. När vi närmar oss slutet av skyddstillsynen så är det förnuftigt att dra slutsatsen att de flesta levande människor kommer att ha gjort upp med sig själva vad de tror på och på vilken sida de står. Och eftersom de ogudaktiga kommer att fortsätta i sin ondska är det inte förvånande att Fadern tillåter Satan att förstöra 1/3 av dem under en viss timme, dag, och år. Med andra ord, varje händelse nedtecknad i den förseglade bokrullen utspelar sig vid en bestämd tid och det är Yahuwah som inte bara specificerar varje händelse utan också väljer tidpunkten för varje händelse.

[26] Sjunde trumpeten - Det tredje veropet är sannerligen de sju sista plågorna. Det markerar slutet av tillsyningstiden. ''Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.'' (Upp. 9:21) Sådan är Himmelens vittnesbörd om de ogudaktiga efter det andra veropet. Inte konstigt att det sägs att det tredje veropet följer tätt inpå efter det andra veropet. ''Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.'' (Upp. 11:14)

[27] Första plågan - ''Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.'' (Upp. 16:2)

[28] Andra plågan - ''Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.'' (Upp. 16:3)

[29] Tredje plågan - ''Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.'' (Upp. 16:4)

[30] Fjärde plågan - ''Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld.'' (Upp. 16:8)

[31] Femte plågan - ''Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan.'' (Upp 16:10)

[32] Sjätte plågan - ''Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.'' (Upp. 16:12)

[33] Sjunde plågan - ''Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Yah kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Yahuwah för hagelplågan, eftersom den var mycket svår." (Upp. 16: 17-21)

[34] Fullständig förstörelse av den stora staden, dvs. Vatikanen - ''Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Yah kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin.'' (Upp. 16:19)

[35] Början på 45 dagar av helgonens upphöjning - Vi vet att helgonen kommer att firas i himlen av Fadern, Sonen och alla heliga änglar vid deras uppstigning till himlen. Men det är Faderns plan att de heliga förhärligas av de mycket ogudaktiga människorna som förföljde och mördade dem under de 1 260 dagarna av förföljelse. Medan de återstående världsledarna plågar vilddjuret och därmed uppfyller Yahushuas ord - ''Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.'' (Upp 17:16) - dessa världsledare som lurades av vilddjuret och ödelägger det påvliga systemet kommer också att hedra de uppståndna helgonen och de 144 000 för deras trofasthet under 45 dagar.

Angående hur vi anländer till 45-dagarsräkningen så är det genom att gå tillbaka till Daniel 12. "Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar." (Daniel 12:11-12) De 1290 bokstavliga dagarna hänvisar till den tid då “förödelsens styggelse” kommer att regera. Vi vet från Uppenbarelseboken 11 att 'och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.'. Detta är under 'förödelsens styggelse' och kommer att pågå i 42 månader, eller 1260 dagar. Daniel 12 bekräftar också i vers 7 samma tidsperiod: 'efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.' Detta är 3,5 år, alltså 1 260 dagar, eller 42 månader. Vi måste dra slutsatsen att skillnaden mellan de 1 290 dagarna och de 1 260 dagarna måste vara den tid som Fadern har satt för utgjutandet av de sju sista plågorna. Daniel fick höra att förödelsens styggelse kommer att pågå i 1 290 dagar, och fick bekräftat att Hans folk kommer att spridas under en period om 1 260 dagar, så att skillnaden på 30 dagar verkligen är den tid som inrättats för de sju sista plågorna. Yahuwahs vrede kommer att uppenbaras i 14 plågor. De första sju kallas trumpeter, och de kommer att stötas medan Hans barmhärtighetsdörr fortfarande är öppen. Men när de sju sista plågorna utgjuts, kommer barmhärtighetens dörr vara stängd för alltid.

[36] Den särskilda uppståndelsen i Daniel 12:2 - ''De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.'' (Dan 12: 2). Detta hänvisar inte till den första uppståndelsen. Detta är en hänvisning till en uppståndelse där en del av de rättfärdiga kommer att upphöjas tillsammans med några av de ogudaktiga. I den första uppståndelsen kommer enbart de rättfärdiga att uppväckas genom Yahushuas röst. Men i denna speciella uppståndelse som kommer att föregå Yahushuas andra ankomst så kommer några av de rättfärdiga och de ogudaktiga att uppväckas för att bevittna vår Mästares andra ankomst. Johannes förklarar de ogudaktigas identitet som kommer att uppväckas innan Kristi återkomst: ''Se, Han kommer med molnen, och varje öga skall se Honom, även de som har genomborrat Honom.'' (Upp. 1: 7) Hur kunde de som genomträngde Kristus bevittna Hans härliga återkomst om de inte först blev uppväckta från de döda i denna särskilda uppståndelse? Vad sägs om den andra gruppen? Vilka är de rättfärdiga som kommer att upphöjas vid sidan av de ogudaktiga som deltog i korsfästelsen av vår Mästare? Vi får inte veta i Bibeln vilka de är. Vi spekulerar i att de rättfärdiga som kommer att bli uppväckta i början av förhärligandeperioden på 45 dagar mycket väl kan vara de martyrer som dog pga vilddjuret och den falska profeten under de 1 260 dagarna av påvlig förföljelse. På detta sätt kommer de inte att gå miste om att välkomna tillbaka sin älskade mästare Yahushua, för vilken de betalade det ultimata priset för att ha försvarat Hans sanning. De kan tillsammans med sina samtida 144 000 välkomna återkomsten av Yahushua med öppna armar.