Print

Brottets återställare

Den gudomliga lagen är ett transkript av Yahuwahs karaktär. Det avslöjar att Hans innersta tankar och känslor är rena, heliga, och kärleksfulla. Yahs Lag, liksom Hans tron, kommer att stå för evigt. Den kommer aldrig att ändras eller läggas åt sidan.

bro (brott) som återställs medSatan har förlett många till att bryta Yahuwahs lag genom ovetskap eller antagandet att Yahushuas död på korset ogiltiggjorde Lagen.

Yahuwahs stora, kärleksfulla hjärta längtar ännu efter sina lurade barn. Med barmhärtighet har han sänt en varning för slutgenerationens ekklesia. Det brukar kallas för Budskapet till Laodicea:

Anledningen till att vi använder ordet Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i WLC:s innehåll är för att ordet “kyrka” inte täcker den ursrpungliga grekiskans “Ekklesia”. I Nya Testamentet hänvisar Ekklesia till de Utkallade. Ordet “kyrka”, som betonar en grupp, blir därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts från första början. Kristna är bokstavligt talat de Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen de som kallats ut ur Babylons alla organiserade församlingar och samfund. När kallet att fly Babylon hörsammas så skall ingen återvända till Babyloniska kyrkor och religionsformer.

Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger Han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Yahs skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall Jag spy ut dig ur Min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. (Upp. 3:14-17)

Slutgenerationens Ekklesia har välsignats med stort ljus. Som svar på detta förhäver hon sig att inget extra ljus behövs - hon vet allt!

Himlen ser saker annorlunda. Yahuwah ser att det finns många misstag och traditioner, grundade i hedendom, som Hans folk fortfarande hålla fast vid. Det himmelska botemedel mot det blinda Laodiceiska tillståndet finns, som alltid, i Frälsaren:

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. (Upp. 3:18-19)

Eftersom spirituell stolthet i kombination med andlig blindhet är en av de särdrag som kännetecknar den sista generationens ekklesia så måste alla som önskar bli räddade acceptera genom tro att budskapet från det Sanna vittnet även gäller för dem på individuell nivå - även om de känner att de redan är ödmjuka, uppriktiga, och omvända.

När detta meddelande har accepterats i tro så börjar den Stora läkaren genast utföra sitt verk. Han tillhandahåller det guld som prövats i elden, som symboliserar tro och kärlek. Han täcker nakenheten med sin egen rättfärdighet och tillämpar den välsignade ögonsalven på ögon förblindade av felaktighet och antagande.

Med välsignelse från Ovan, med andlig urskillning, så kan äntligen den botfärdige troende se, inte bara sitt sanna tillstånd, utan hur storheten i Yahs Lag: “På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men Ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte Din undervisning! Hela dagen begrundar jag den.” (Ps. 119:96-97)

kvinna som tittar uppåtDen troendes bön lyder: “Öppna mina ögon, så att jag ser undren i Din undervisning.” (Ps. 119:18)

När sinnet är upplyst och börjar förstå Yahs Lag så får den troende se att den gudomliga lagen är ständigt bindande för alla människor i alla tider. Det spikades inte fast på korset och det "avskaffades" inte heller på något sätt av Yahushuas död.

Skriften avslöjar att Yahuwah, strax innan Återkomsten, kommer att upprätta en speciell grupp människor som genom tro på Frälsarens meriter kan göra det möjligt att hålla Yahs lag perfekt. Dessa är de 144 000. Bibeln beskriver denna sista generation som “De som håller Yahuwahs bud och Yahushuas tro.” (Se Uppenbarelseboken 14:12.)

Det faktum att de är särskilda för att de håller Yahs budord antyder på en kontrast mellan dem och de som inte gör det. I egenskap av den första grupp människor som till fullo överlämnat sig till Yahuwah och tillåtit Frälsaren att leva sitt liv genom dem så beskrivs de på följande vis:

“Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Yah och Lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.” (Upp. 14:4,5)

De 144 000 bor i Yahushua och Han i dem. Såsom Frälsaren perfekt höll den gudomliga lagen i varje enskild del, så gör också de, eftersom Han lever i dem.

“Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.” (1 Joh. 3:3-6)

Den gudomliga lagen omfattar mycket mer än de tio budorden som i prakt förkunnades från Sinaiberget. Den innehåller också lagar som ger en bred tillämpning av de 10 Budorden.

Den gudomliga lagen är evig och bindande. Den skall stå för evigt. “Jag insåg att allt det Yahuwah gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras.” (Pred. 3:14)

Ingenting ska läggas till Yahuwahs lag och inget skall tas bort från den som om den inte längre var bindande. Skrifterna anger: "Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Yahuwahs, er Elohims, bud som jag ger er." (5 Mos. 4:2)

De 144 000 återställer hela den gudomliga lagen, inklusive stadgarna som befaller att de årliga sammankomsterna ska hållas, som kallas "Yahuwahs högtider" i Bibeln. Dessa högtider, uppräknade i 3 Mosebok kapitel 23, “[…] skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte” (Se 3 Mos 23:14, 21, 31 och 41.)

Detta arbete som de 144 000 utför att återställa Yahuwahs lag förutses i Skriften och det är tydligt kopplat till tillbedjan:

Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer stigar, så att man kan bo i landet". Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på Min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Yahuwahs ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i Yahuwah, och Jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Yahuwahs mun talat. (Jes. 58:12-14)

Den gudomliga lagen befaller att Yahuwahs högtider ska hållas utöver veckosabbaterna. Liksom Elia och Johannes döparen innan dem så hedrar de 144 000 Yahuwah genom att lyda Hans lag och uppmanar andra att omvända sig och återvända till dyrkan av Yahuwah på Hans heliga dagar.

Gamla Testamentet avslutas med en profetia om dem som kommer att utföra arbetet att kalla till omvändelse kort före Yahushuas andra ankomst.

Se, Jag skall sända Min budbärare och han skall bereda vägen för Mig. Kom ihåg Min tjänare Mose lag som Jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, Jag skall sända till er profeten Elia, innan Yahuwahs dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Mal. 3:1, 4:4, 5)

Det faktum att kommandot: “Kom ihåg Min tjänare Mose lag” ges är tydliga bevis på att det har glömts bort. Men påbudet tar inte slut där. Det inkluderar uttryckligen även lagstadgarna.

öppen Bibel omgiven av molnÅterställande av den fulla tillbedjan på samtliga av Himmelens tillförordnade dagar är ett tecken på hur nära vi är världens ände.

De 144 000 kommer hålla Yahuwahs festhögtider eftersom de är laghållare; inte lagbrytare. Yahuwahs lag är dyrbar för dem och de hedrar sin Skapare genom att ömt lyda Honom.

Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller snabbt vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. (1 Joh. 2:4)

Lärjungaskapets riktiga prov är huruvida man lyder eller inte.

När vi älskar Yah och håller Hans bud, då vet vi att vi älskar Yahs barn. Detta är kärleken till Yah: att vi håller Hans bud. Och Hans bud är inte tunga. (1 Joh. 5:2, 3)

De 144 000; ödmjuka. ångrande troendena i den sista tiden, kommer att hålla alla Yahuwahs bud. De älskar mycket för att de har förlåtits mycket och deras kärlek demonstreras genom fullt överlåtande och perfekt lydnad – kosta vad det kosta vill.

En ojämförbar belöning väntar på alla som kommer att söka det sanna vittnet för att läka från det laodikanska tillståndet och gå med i himlen för att återställa äran till Yahuwahs lag: “Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” (Uppenbarelseboken 3:21)

Det Sanna vittnets budskap rungar fortfarande och varnar alla till omvändelse. Välj att tro att Frälsaren känner ditt hjärta bättre än du själv känner. Överlämna dig till Honom. Bli en ny varelse genom Hans nåd.

Var en Brottets återställare, en som återställer vägar så att man kan bo i landet. Du kan också segra såsom Yahushua segrade och sitta med Honom på Hans tron.
 


Relaterade artiklar & videor: