Print

Cartea Celor 7 Peceți: Lista Tuturor Evenimentelor Prezise

Ultima actualizare: 4 Mai, 2018

Ceea ce vrem să împărtășim cu dumneavoastră mai jos reprezintă înțelegerea noastră prezentă cu privire la profețiile din Daniel și Apocalipsa. Tatăl Yahuwah ne-a călăuzit cu pași mărunți în punctul în care ne aflăm astăzi. Suntem veșnic, recunoscători călăuzirii Duhului Său deoarece având o înțelegere clară a profețiilor din timpul sfărșitului, am primit o nespusă încurajare că vom fi ajutați să îndurăm timpul de încercare și necaz care-i așteaptă pe neprihăniți în aceste ultime zile ale istoriei pământului. Mulți dintre noi vor fi martirizați în viitorul apropriat pentru poziția luată față de adevărul prezent al lui Yahuwah. Ce cale poate fi mai bună pentru a ne pregăti pentru orice lucru hotărât de Tatăl pentru noi decât să fim înarmați cu înțelegerea ptofundă a profețiior Sale legate de timpul sfârșitului?

Avem conținut nepublicat pe care astăzi îl considerăm ca pe o întelegere inexactă a celor șapte peceți. Astăzi, știm cu fermitate, că profeția celor șapte peceți conține toate evenimentele prezise pe care Ioan Descoperitorul le-a făcut cunoscute în ordine cronologică din timpul lui Ioan până la timpul sfârșitului.

Scrie
[1] lucrurile pe care le-ai văzut,
[2] lucrurile care sunt,
[3] și lucrurile care vor fi după aceea. (Apocalipsa 1:19)

Dintre cele trei lucruri pe care Ioan le-a scris sub poruncă, "lucrurile care vor fi după aceea" reprezintă principalul subiect al cărții Apocalipsei; ocupând capitolele 6-22. Toate aceste evenimente viitoare prezise din timpul lui Ioan și până la sfârșit sunt creionate în cartea celor șapt peceți. Făcând așa, Tatăl îi asigură pe neprihăniți prin istorie că nimic din ce s-a împlinit în această lume nu a fost fără porunca Sa mai dinainte pentru un scop hotărât. În timp ce neprihăniții capătă acest adevăr etern, nu va mai exista nimic care să-i alarmeze sau să-i copleșească. Toate evenimentele profetizate au fost planificate de Tatăl, confirmând astfel deplinul său control asupra problemelor din lumea noastră.

seven sealed scroll

Vom marca în căsuța de verficare a evenimentului ca eveniment profetizat . Vă invităm să vizitați aceste resurse. Și dacă o întelegere mai bună este acumulată cu privire la anumite evenimente, atunci pagina respectivă va fi actualizată.

Așa cum vei vedea ușor, primele 5 peceți/sigilii s-au rupt deja, si acum suntem în așteptarea ruperii celui de al 6-lea sigiliu, în orice moment.

checkbox with red checkmarkPrima Pecete[1]


checkbox with red checkmarkA doua Pecete[2]


checkbox with red checkmarkA treia Pecete[3]


checkbox with red checkmarkA patra Pecete[4]


checkbox with red checkmarkA cincea Pecete[5]


empty checkboxA șasea Pecete[6]


empty checkboxUn "cutremur cel mare"[7]

empty checkboxSoarele devine"negru ca o plasă de păr."[8]

empty checkboxLuna devine ”ca sângele."

empty checkboxStelele cad pe pământ, "asemenea smochinului când i se scutură ultimile roade, când este scuturat de un vânt puternic."[9]

empty checkboxFirmamentul solid al cerului se deschide ca un sul de carte.[10]

empty checkboxNeprihăniții văd pe Tatăl și pe Fiul pe tronurile lor.[11]

empty checkboxUrgența celor 2 profeți/martori slujind îmbrăcați în saci.[12]

empty checkboxSigilarea celor 144,000[13]


empty checkboxA 7-ea Pecete [14]


empty checkbox"thunderings, and lightnings, and an earthquake" (Rev. 8:5), when the angel casts the censer into the earth[15]

empty checkboxPrima trâmbițăt[16]

empty checkboxA Doua Trâmbiță[17]

empty checkboxA Treia Trâmbiță[18]

empty checkboxA Patre Trâmbiță[19]

empty checkboxA Cince Trâmbiță (Primul Vai) 5th Trumpet[20]

empty checkboxSe așează ”urâciunea pustiiri" și încep cele 1,260 zile[21]

empty checkboxPersonificarea lui Yahushua de către Satana[22]

empty checkboxMoartea, învierea și ridicarea celor 2 profeți/martori[23]

empty checkboxCutremurul lovește 1/10 din Vatican și înghite 7,000 de închnători[24]

empty checkboxA Șasea Trâmbiță [al doilea vai][25]

empty checkboxÎncheirea timpului de probă al omenirii

empty checkboxA Șaptea Tâmbită [Al treilea vai][26]

empty checkboxPrima Plagă[27]

empty checkboxA Doua Plagă[28]

empty checkboxA Treia Plagă[29]

empty checkboxA Patra Plagă[30]

empty checkboxA Cincea Plagă[31]

empty checkboxA Șasea Plagă[32]

empty checkboxA Șaptea Plagă[33]

empty checkbox"S-a sfârșit."

empty checkboxSfârșitul timpului de încercare a lui Iacov pentru sfinți.

empty checkbox"Voci, tunete și fulgere "

empty checkboxCel mai distructiv cutremur care a existat

empty checkboxDistrugerea completă a Cetății celei Mari, Vatican[34]

empty checkboxDistrugerea papalității de către păcătoșii rămași

empty checkboxÎnceputul delor 45 de zile de gloricare a sfinților[35]

empty checkboxInvierea specială din Daniel 12:2[36]


empty checkboxGlorioasa A Doua Venire a lui Yahushua.

 

[1] Pecetea 1:Deschisă deja-Calul alb punctează către ridicarea sistemului papalității, când episcopul de Roma s-a intitulat reprezentantul lui Yahushua în lume, și călărea un cal alb exact așa cum face Yahushua în Apoc 19:11-16, și a pornit să cucerească întreaga lume.

[2] Pecetea 2: Deschisă deja- Calul roșu punctează către implicarea sistemului papal ca putere sângeroasă, persecutoare a poporului lui Yahushua, îndepărtarea de învățăturile și de viața lui.

[3]
Pecetea 3: Deschisă deja- Calul negru punctează către ridicarea Societății lui Isus [ Jezuiții] cu Generalul lor [Iezuit Superior] întotdeauna îmbrăcat în robă neagră. Merită de notat cum Tatăl nu a intervenit în dezvoltarea acestui ordin diavolesc care a jucat un rol pivotal în masacrarea a milioane de neprihăniți ai lui Yahuwah în Evul Mediu.

[4]
Pecetea 4:Deschisă deja – Calul palid/ gri-gălbui punctează unirea sistemului papal cu această mașinărie ucigașă. Când amesteci alb cu negru rezultă o culoare indecisă, palidă, gri. Când aceste două sisteme și-au unit forțele, au creat cea mai îngrozitoare putere persecutoare din istorie.

[5]
Pecetea 5: Deschisă deja – Îmbinarea sistemului papal cu iezuiții a condus la moartea a milioane de martiri creștini iar pecetea 5 este dedicată comemorării lor.

[6]
Pecetea 6th - În orice moment, acum, pecetea a 6-a va fi deschisă. Să nu ne pierdem vigilența și vegherea. Citiți cu atenție evenimentele care se petrec în timpul peceții a 6-a, așa cum sunt raportate în Apocalipsa 6:12-17.

[7]
Un "mare cutremur de pământ" – Vom ști că s-a deschis sigiliul al 6-lea când ”un mare cutremur de pământ” va lovi. Anul trecut, de exemplu, au fost peste 12,000 cutremure de gradul 4 pe scara Richter. Acest cutremur nu va putea fi comparat cu nici un alt cutremur de-a lungul istoriei până atunci.

[8]
Soarele devine "negru ca o plasă de păr." – Nu ni se spune timpul când va apare acest eveniment, dar ne așteptăm că se va întâmpla la scurt timp după ”marele cutremur”ceea ce va crea un impact maxim în omenire.

[9]
Stele cad pe pământ, "așa cum ”cad smochinele din copac atunci când sunt scuturate de un vânt puternic." – Ne așteptăm ca și această ploaie de stele să facă pagube considerabile și chiar multe vieți omenești să fie curmate.

[10]
Firmamentul solid al cerului se va strânge ca un sul. - ''Și fiecare munte și fiecare insulă se vor muta din locurile lor'' descoperind pe Tatăl Yahuwah așezat pe tronul Său Ceresc alături de El fiind Mântuitorul nostru Yahushua.În timp ce pentru cei nelegiuiți această scenă este cea mai înspăimântătoare de la potop și până acum, pentru neprihăniți reprezintă cel mai glorios eveniment. Nu se poate evalua în ce măsură acest eveniment va împlini marea anticipare a celor neprihăniți.Timpul arătării Tatălui și Fiului celor neprihănăți ca ultim eveniment al peceții a 6-a va galvaniza și transforma într-un mod care nu poate fi exprimat prin cuvinte. Când ochii celor neprihăniți vor vedea imaginea reală a Tatălui și a Fiului, în acel moment, instantaneu vor primi putere divină care îi va face capabili să îndure calamitățile din timpul trâmbițelor, persecuția fiarei, și vor fi gata de martiraj dacă acesta va fi permis de Tatăl. Ștefan se afla în momentul lapidării sale cu pietre când ”ridicându-și ochii spre cer a văzut gloria lui Yahuwah și pe Yahushua stând la dreapta Tatălui”(Fapte 7:55)Neprihăniții de azi vor avea și ei foarte curând momentul când își vor ”ridica ochii spre cer și ochii lor se vor umple de bucurie la vederea Tatălui și Fiului. Acest eveniment poat fi doar la distanță de căteva luni, să fim gata .

[11]
Neprihăniții văd pe Tatăl și Fiul stând pe tronurile lor. – Acesta este evenimentul pentru care neprihăniții trebuie să stăruie în rugăciune pentru a fi pregătiți să fie martori.

[12]
Avertizarea celor 2 profeți/martori îmbrăcați în saci – Cred că vor juca un rol important în anunțarea trâmbițelor. Și de vreme ce cele 1260 de zile de slujire se vor sfârși înainte de trâmbița a 7-a , e rezonabil să credem că ei îsi vor face lucrarea curând la sfărșitul peceții a 6-a sau la începutul celei de a 7-a ca să anunțe venire trâmbițelor și să cheme pe păcătoși la pocăință fiindcă încheierea timpului de probă pentru omenire este iminent. Mesajul nu va fi bineprimit de toți oamenii.

[13]
Sigilarea celor 144,000 - ''Și am văzut un alt înger ridicându-se de la răsărit, având pecetea Elohimului Cel Viu: și a striga cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând:”Nu vătămați pământul, nici marea,nici copacii până când vom pune pecetea pe frunțile slujitorii lui Elohim.”(Apoc 7.2-3). Pecetea a 7-a se va deschide curând după sigilarea celor 144,000, care vor fi luați la Cer fără ca să vadă moartea. ACUM este timpul să stăruiți să fiți printre cei 144,000.

[14]
Pecetea a 7-a - Faptul că pecetea a6-a a fost urmată la scurt timp de pecetea a 7-a reprezintă dovada pozitivă că evenimentele pecetii a 6-a nu arătă către A Doua Venire a lui Yahushua așa cum am crezut, odată la WLC și cum cred astăzi cea mai mare parte dintre creștini.

[15]
"tunete, fulgere și un cutremur mare " (Apoc. 8:5), când îngerul aruncă cădelnița pe pământ – Așa cum pecetea a 6-a a fost semnalată printr-un cutremur, și pecetea a 7-a va fi semnalată de un cutremur. Totuși, acest cutremur nu va fi tot atât de distructiv ca cel din timpul peceții 6. Acesta va fi acompaniat de voci, tunete și fulger.

[16]
Prima Trâmbiță - ''Și primul înger a sunat, și a venit grindină și foc amestecată cu sânge, și a fost aruncată pe pământ, și a treia parte dintre copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă.(Apoc.8:7) Lăsăm cititorul să vizualizeze starea de panică care îi va cuprinde pe locuitorii acestei lumi în urma doar,acestei prime trâmbițe.

[17]
A Doua Trâmbiță - ''Și al doilea înger a sunat din trâmbiță, și ceva asemenea unui munte mare de foc a căzut în mare, și a treia parte din mare a devenit sânge, și au murit a treia parte din creaturile vii care sunt în mare ,și a treia parte din corăbii au fost distruse”(Apoc 8:8-9) Nu se va mai face pescuit important după această trămbiță? Poți vedea consecințele economice ale statelor lumii după ce navigația va fi paralizată?

[18]
A treia Trâmbiță - ''Și a treilea înger a sunat din înger, și din cer a căzut o stea mare, arzând ca o torță, și a căzut peste a treia parte din râuri, și peste fântânile de apă, iar numele stelei era pelin, și a treia parte din ape au devenit pelin, și mulți au murit din cauza apelor, fiindcă erau amare.” (Apoc. 8:10-11). Cum vor mai funcționa sistemele sanitare din toate țările când consecințele acestei trâmbițe vor apare?

[19]
A Patra Trâmbiță - ''Și al patrulea înger a sunat , și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună, și a treia parte din stele, ca a treia parte din lumina lor să se întunece, ca a treia parte din ziua să nu lumineze, și în același fel a treia parte din noaptea.”(Apoc. 8:12). Asteroidul care va lovi pământul va provoca tone de praf și particole ce se vor ridica la cer. Avarierea plăcilor tectonice vor duce la o creștere a activității vulcanice. În consecință, această a patra trâmbiță declară că soarele luna și stelele vor fi întunecate semnificativ.

[20]
A Cincea Trâmbiță [Primul Vai] – Detaliile primului vai sunt relatate în Apoc 9:1-12. În acest vai, Satanei i se va da cheia fântânii adâncului și se va permite eliberarea îngerilor căzuți închiși, care vor chinui pe cei ce nu s-au pocăit timp de 150 de zile. Ei vor contraface apariția unei invazii extraterestre ca mânia oamenilor să nu se îndrepte direct spre Satana. Am ajuns la concluzia că singurul scop al acestei ”invazii extraterestre” este să înalțe pe reprezentantul Satanei pe pământ, papa, astfel încât papa să poată declara război satanic împotriva neprihăniților. Acest vai va dura exact 150 de zile, iar neprihăniții sigilați vor fi protejați de suferința pe care îngerii căzuți o vor aduce asupra celor nepocăiți, asemenea înțepăturii unui scorpion. Încrederea acordată papei cu prilejul finalizării acestei false invazii extraterestre îi va da prilejul să înalțe Duminica ca zi de închinare mondială.

[21]
Așezarea "urâciunea pustiirii" & încep cele 1260 zile – Încrederea căpătată din modul cum a finalizat groaznica și extrem de dureroasa ”invazie extraterestră, îl pune pe papa pe poziția de a uni întreaga lume sub stindardul Duminicii ca zi de odihnă și renoire. Liderii mondiali vor fi dornici să ofere puterea și suportul lor necondiționat oricărei propuneri venite din partea papei, pentru a se asigura de ajutor împotriva altor invazii extraterestre. Numărătoarea celor 1260 de zile va începe când întreaga omenire va adopta Duminica ca zi nelucrătoare. Doi martori alături de cei credincioși vor avertiza lumea cu privire la înălțarea Duminicii, semnul istoric al autorității Romei.Opoziția dintre cei doi martori și credincioșii Duminicii va duce la creșterea urei și a persecuției față de credincioșii lui Yahuwah. Dar ei nu vor fi clătinați și mulți în perioada celor 1260 de zile(mai ales în ultima parte a acestei perioade) vor plăti prețul suprem în apărarea adevăratei Lui zile de închinare.

[22]
Personificarea lui Yahushua de către Satana – Nu ni se spune când are loc personificarea lui Yahushua de către Satana. Doar putem specula cu privire la impactul și înșelăciunea maximă care va avea loc imediat încheierii timpului de probă al omenirii. De aceea plasăm acest eveniment între primul și al doilea vai.

[23]
Moartea, învierea și înălțarea celor profeți/martori – Este important de notat următoarele: Cei 2 martori vor mărturisi pentru adevărul Lui pentru o perioadă de 1260. Va exista, deasemenea, o perioadă de 1260 de zile de la așezarea ”urâciunii care pustiește” până la incheierea timpului de probă Cu toate că aceste perioade sunt egale în lungime, timpul de început al slujirii celor doi martori va fi mai devreme decât punctul de început al ”urâciunii pustiirii”.Este foarte important de reținut și de pus la socoteală. Acest lucru înseamnă că lucrarea celor 2 martori trebuie să se finalizeze înaintea incheierii timpului de probă, înaintea perioadei de 1260 de zile alocate ”urâciunii pustiirii”. Fiara(Papa Francisc) va declanșa un război neobosit împotriva celor 2 martori. Dar niciun rău nu li se va face până la sfârșitul celor 1260 de zile de slujire, când Tatăl va permite omorârea lor. Trupurile lor vor fi aduse în Piața Sf Petru la Vatican, pentru a li se celebra moartea ”deoarece acești 2 martori îi tulburau pe cei ce locuiau pe pământ”(Apoc. 11:10) Dar după 3,5 zile în care trupurile lor au fost expuse, ei vor învia din morți și vor fi luați la Ceruri într-un mod care-i va îngrozi pe cei ce veniseră să celebreze moartea lor. Aceiași reporteri și cameramani care veniseră să înregistreze celebrarea morții lor vor filma învierea și ridicarea lor la cer.

[24]
Cutremurul lovește 1/10 din Vatican & înghite 7000 participanți – Curând după înălțarea celor 2 martori, un cutremur va lovi Piața Sf Petru înghițând 7000 de participanți.

[25]
A Șase Trâmbiță – Al doilea vai va avea loc chiar la sfârșitul celor 1260 de zile alocate „urâciunii pustiirii”. Rațiunea pentru care credem că va avea loc la scurt timp înainte de încheierea timpului de probă și la sfârșitul perioadei urâciunii pustiirii, este faptul în timpul acestui vai Yahuwah va permite îngerilor căzuți ai lui Satana să ucidă 1/3 dintre păcătoșii rămași. Odată cu apropierea încheierii timpului de probă, este sensibil să concluzionăm că cele mai multe dintre ființe vii îsi vor corecta mințile lor. Și de vreme ce cei răi vor continua să facă răul, nu este surprinzător că Tatăl va permite să fie distruși de către Satana 1/3 din ei la o anumită oră, zi și an. În alte cuvinte, fiecare eveniment înregistrat în cartea celor 7 peceți se împlinesc într-un anume timp hotărât și Yahuwah este cel care nu numai că specifică evenimentul dar alege și momentul când să se desfășoare.

[26]
A Șapteat Trâmbiță – Al treilea Vai reprezintă într-adevăr cele 7 plăgi . Marchează încheierea timpului de probă. ''Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de furtișagurile lor”(Apoc 9:21) Astfel sună marturia Cerului cu privire la cei răi după cel de al doilea vai. Nu ne miră faptul că al treilea vai a urmat imediat după cel de al doilea vai. ”Cel de al doilea vai a trecut, iată că vine iute al treilea vai”.( Apoc 11:14)

[27]
Prima Plagă - '' Primul s-a dus şi şi-a vărsat vasul pe pământ. Şi peste oamenii care aveau semnul fiarei şi se închinaseră imaginii ei a venit o rană urâtă şi dureroasă, '' (Apoc. 16:2)

[28]
A doua Plagă - '' Al doilea şi-a vărsat vasul în mare. Şi ea s-a făcut ca sângele unui om mort, iar toate vietăţile care erau în mare au murit. '' (Apoc. 16:3)

[29]
A treia Plagă - '' Al treilea şi-a vărsat vasul în râuri şi în izvoarele apelor. Şi ele s-au transformat în sânge. 5 L-am auzit pe îngerul apelor spunând” (Apoc 16:4)

[30]
A Patra Plagă - '' Al patrulea şi-a vărsat vasul peste soare. Şi soarelui i s-a dat să-i pârjolească pe oameni cu foc. 9 Oamenii au fost pârjoliţi de căldura lui arzătoare şi au blasfemiat Numele lui Dumnezeu, Cel Care are autoritate peste aceste urgii. Şi nu s-au pocăit şi nu I-au dat slavă.'' (Apoc. 16:8)

[31]
A Cincea Plagă - ''Al cincilea şi-a vărsat vasul peste tronul fiarei. Şi împărăţia ei a fost acoperită de întuneric. Oamenii şi-au muşcat limbile de durere şi L-au blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor şi a bubelor lor. Şi nu s-au pocăit de faptele lor.” (Apoc 17:10)

[32]
A Șasea Plagă - ''Al şaselea şi-a vărsat vasul peste Râul cel Mare, Eufratul. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătit drumul regilor de la răsărit'' (Apoc. 16:12)

[33]
A Șaptea Plagă - ''Al şaptelea şi-a vărsat vasul în văzduh. Şi din Templu, de la tron, s-a auzit un glas puternic spunând: „S-a terminat!“ Au avut loc fulgere, sunete şi tunete şi a fost un mare cutremur, un cutremur aşa de mare cum n-a mai fost de când este omul pe pământ. Cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi, iar cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Dumnezeu Şi-a amintit de marele Babilon ca să-i dea paharul cu vinul mâniei Lui aprinse. Orice insulă a dispărut, iar munţii n-au mai fost găsiţi. Din cer a căzut peste oameni o grindină mare, cu boabe care cântăreau aproape un talant. Din cauza urgiei cu grindina, oamenii L-au blasfemiat pe Dumnezeu, pentru că fusese o urgie foarte grea." (Apoc. 16:17-21)

[34]
Distrugerea completă a Cetății cele Mari, Vaticanul - '' Cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi, iar cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Dumnezeu Şi-a amintit de marele Babilon ca să-i dea paharul cu vinul mâniei Lui aprinse..'' (Apoc. 16:19)

[35]
Startul celor 45 de zile de glorificare a sfinților – Știm că sfinții vor fi celebrați în Ceruri de Tatăl și de Fiul, și de toți îngerii sfinți după urcarea lor la Cer. Totuși, este în planul Tatălui ca sfinții să fie glorificați de cei răi dintre oameni care i-au persecutat și i-au martirizat în timpul celor 1260 de zile de persecuție. În timp ce liderii mondiali rămași merg să pustiască fiara, după cum a profetizat cuvântul lui Yahushua-”Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I înfăptuiască scopul prin faptul că ei vor lua decizia să-i dea fiarei împărăţia lor până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.”(Apoc 17:16) –acești lideri mondiali care au fost înșelați de fiară și care pustiește sistemul papal vor onora deasemenea pe finții înviați și pe cei 144000 pentru statornicia lor timp de 45 de zile.Cum am socotim aceste 45 de zile de glorificare, prin analiza cărții lui Daniel capitolul 12.
"De la vremea când jertfa continuă va fi îndepărtată şi de la aşezarea urâciunii pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. Ferice de cel ce aşteaptă şi ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile. " Daniel 12:11-12.Cele 1290 de zile literale se referă la timpul când ”urâciunea pustirii ” va domni. Cunoaștem din Apocalipsa 11 că ”cetatea sfântă va fi călcată în picioare timp de patruzeci și două de luni”. Aceasta se întâmplă când ”urâciunea face pustiirea ” și durează timp de 42 de lun adică 1260 de zile. Daniel 12, deasemenea, confirmă în versetul 7 aceeași lungime a timpului ”vor fi vreme, vremi și o jumătate de vreme până va termina de zdrobit puterea poporului sfânt.”
Acești 3,5 ani reprezintă 1260 de zile , sau 42 de luni. În concluzie diferența dintre 1290 de zile și 1260 de zile trebuie să reprezinte timpul când Tatăl poruncește să toarne ultimile 7 plăgi. Lui Daniel i-a fost spus că urâciunea care pustiește va dura 1290 de zile, și a confirmat că poporul Său va fi împrăștiat timp de 1260 de zile , astfel că diferența netă este de 30 de zile și într-adevăr aâpoate fi timpul celor 7 ultime plăgi. Mânia lui Yahuwah va fi manifestată în 14 plăgi. Primele 7 sunt numite trâmbițele, și vor fi manifestat când ușa harului încă mai este deschisă.Totuși, când ultimile 7 plăgi sunt turnate, ușa harului este închisă pentru totdeauna.

[36]
Învierea specială din Daniel 12:2 - ''Și mulți dintre cei ce au adormit în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru rușine și pedeapsă veșnică (Dan. 12:2). Aceasta nu este o referire la prima înviere . Ci este vorba despre o înviere specială în care unii dintre neprihăniți vor fi înviați la un loc cu unii dintre păcătoși. La prima înviere doar cei neprihăniți vor fi înviați când Yahushua va striga. Dar în această în înviere specială care precede A Doua Venire a lui Yahushua, unii dintre neprihăniți și dintre păcătoși vor fi înviați ca martori ai Celei de A Doua Veniri a Stăpânului. Ioan ne spune care este indentitatea celor care vor fi înviați înainte de întoarcerea lui Hristos. ''Iată, El vine cu norii; și orice ochi îl va vedea și cei ce L-au străpuns” (Apoc. 1:7). Cum pot cei ce L-au străpuns să mărturisească despre glorioasa Lui revenire dacă nu au fost înviați mai întâi din morți prin această înviere specială?Ce știm despre celălalt grup? Cine sunt neprihăniții care vor fi înviați împreună cu cei răi care au participat la crucifierea Stăpânului nostru? Nu ni se spune în Biblie cine sunt. Speculăm că aceștia care vor fi înviați la începutul perioadei de glorificare de 45 de zile vor putea fi martirii care au murit în timpul celor 1260 de zile de persecuție papală de mâna fiarei și a profetului mincinos. Astfel, ei nu vor pierde momentul întâmpinării iubitului lor Stăpân Yahushua, pentru care ei și-au dat viața în apărarea adevărului Său. Ei vin alături de contemporanii lor cei 144000pentru a întâmpina ppe Yahushua cu brațele deschise.