Print

Čas končí teď! Vyvýšení papeže Františka

Současné události jsou připraveny, aby papeže Františka katapultovaly do pozice svrchované moci nad celým světem.


Čas končí.

 


Doba milosti skončí velmi, velmi brzy.


Poslední přípravy se odehrávají právě teď. Ale masy lidí nemají ponětí o významu toho, co se děje právě před jejich očima.

Amen – dům modlitby pro všechny věřící

„Amen-Dům modlitby pro všechny věřící“ je součástí festivalu 2016 Mekudeshet Festival. Byl připraven skrze Jerusalem Season of Culture.

(Image: http://www.breakingisraelnews.com/73887/jerusalem-interfaith-event-bring-together-leaders-abrahamic-faiths/#3fZkVJxH3orMRt1q.97)

4.-23. září 2016 se odehraje závažná událost. Během této doby se koná největší shromáždění různých věřících stran v historii. Lídři římsko-katolických, muslimských a židovských komunit se setkají ve Starém městě Jeruzaléma. Uvedený záměr tohoto shromáždění různých věřících je shromáždit tři Abrahamitská náboženství „sdílející víru v jednoho Boha a bezmeznou lásku pro Jeruzalém k dialogu, studiu, zpěvu a společné modlitbě v jednom dočasném domě bohoslužby.“1

Představitelé tří náboženství budou prezentovat série přednášek. Návštěvníci budou mít taky příležitost modlit se spolu během dne v koptickém, hebrejském a arabském jazyce.

První část této události se zaměří na bohoslužbu a mezicírkevní dialog. Itay Mautner, umělecký ředitel pro Mekudeshet uvedl:

Budeme studovat, argumentovat – ano, to je taky dovoleno – a modlit se – společně i samostatně. Uvidíme, jestli je možné, navzdory všem korporálním obtížím a pozemským překážkám, vytvořit novou realitu … Není to nic než zázrak, že mezi čtyřmi stěnami vytvoříme dočasný domov pro tři náboženství, která sdílejí Jeruzalém, a pro všechny ty, kdo si přejí přebývat pod křídly Všemohoucího.2

12.-23. září bude 11 dnů dlouhého posvěcení. To bude nezvyklá a možná úžasná událost. Posvětit znamená: „Učinit nebo prohlásit za posvěceného, skrze určité obřady nebo rituály; přivlastnit k svatému použití; oddělit, dedikovat nebo věnovat pro službu a uctívání Boha; jako zasvětit církvi.“3

Co se bude zasvěcovat? Tři největší monoteistická náboženství světa se spojí, aby se posvětila. To znamená, že posvětí a oddělí a prohlásí za svaté jejich nové, ekumenické sjednocení: propojené náboženství, dá-li se to tak říci, sjednocené v bodech, které mají všichni společné.

V situaci, ve které se dnešní svět nachází, je snadno pochopitelné, proč lidé touží po sjednocení pro mír. Ihab Balha z Islamic College in Baqa al-Gharbiyye uvádí: „Naší realitou je, že ve státě Izrael a s Palestinci žijeme v realitě války … A tak se snažíme vytvořit něco náboženského a pravého proti lži, že všechno je lež a existuje jen válka.“4

I když to zní hezky a rozumně, skutečností je, že je za tím vším skrytá agenda. Balhaův další komentář odhaluje, co to je: „My lidé víry věříme, že distancování politiků a lídrů od světa náboženského života [je problematické] a přicházíme, abychom poznali, že je to právě náboženství, které může přinést pokoj, ne svárlivá vyjednávání.“5

Tento uvedený důvod pro shromáždění různých věřících je velmi zlověstný. Po více než 50 let je Vatikán hlavním zastáncem ekumenického hnutí. Bývalý Jezuita Martin Malachi napsal knihy a poskytl rozhovory, ve kterých varoval, že se utváří jedno celosvětové náboženství. Tvrdil, že samotní Luciferiáni se infiltrovali do Vatikánu a plánují ustanovit nové náboženství, které má trvat po 1000 let.

Ekumenické hnutí, které začalo ve Vatikánu II, bude kulminovat tehdy, když tento papež – první Jezuitský papež v dějinách – bude vyvýšen na místo hlavy nového, celosvětového náboženství.

Přitahování všech církví zpět k Římu

Náboženský svět byl příliš dlouho rozpolcen, než aby přijal jediného lídra jako svou hlavu. Aby se mohl papež František stát morálním/náboženským vůdcem světa, musí zbořit tradiční, filozofické a naukové bariéry, které rozdělují Židy, křesťany a muslimy. To jsou hlavní náboženství, se kterými se musí sjednotit. Východní náboženství nejsou až tak kritická pro jeho plány, protože jejich nauky umožňují snadněji přijmout odlišné věrouky, než je tomu u sektářských Abrahamitských náboženství. František pracoval během svého krátkého pontifikátu velmi usilovně na tom, aby dosáhl této jednoty.

Začal v roce 2016 videem vytvořeným skrze Pope's Worldwide Prayer Network. V tomto videu smetl stranou mnohé a ohromné rozdíly v nauce a zaměřil se výhradně na hrstku nauk, které mají odlišná náboženství společné. Byla to hlasitá výzva po ignorování věroučných rozdílů a po sjednocení.

Zde je časová osa ekumenických aktivit papeže Františka v roce 2016.

Leden: V roce 2015 podepsal Vatikán mírovou dohodu s Palestinským státem. (Proč papež podepisuje právní dokumenty?) Během tohoto setkání informoval papež Mahmouda Abbase, že je něco jako „posel míru“. Tento akt znepokojil Židy. Ve snaze posílit papežské vazby s celosvětovým židovstvem, navštívil papež František Velkou synagogu v Římě v lednu 2016.

papež František a Židé

(Image: JewishPress.com)

Elli Hirschfeld, který přivítal Františka v synagoze, prohlásil: „Toto je historický moment a posun, kdy papež poukázal, že je dobré být přátelský k židovskému lidu. V době, kdy antižidovský sentiment ve světě roste, zvěstuje tato návštěva poselství jednoty a vřelosti, a to bylo důležité gesto.“6

Jediní papežové, kteří kdy navštívili tuto synagogu, byli bezprostřední předchůdci Františka – papež Benedikt XVI v roce 2010 a papež Jan Pavel II v roce 1986.

Únor: Papež František se setkal s patriarchou Kirillem z Ruské ortodoxní církve. Bylo to poprvé, co se papež setkal ruským ortodoxním patriarchou od Velkého odpadlictví v roce 1054. Na tomto setkání, při kterém „se setkali jako bratři v křesťanské víře“, podepsali historickou deklaraci. (Proč papež podepisuje právní dokumenty?) Tato deklarace měla jasný účel: vést k jednotě mezi Ruskou ortodoxií a Římsko katolickými církvemi. Částečně se zde říká:

… Doufáme, že naše setkání přispěje k znovuustanovení této jednoty Bohem chtěné … [6]

V našem rozhodnutí podniknout vše nezbytné k překonání historických odlišností, které jsme zdědili, si přejeme spojit naše úsilí a dát svědectví evangeliu Kristovu a sdílenému dědictví církve prvního milénia tím, že společně budeme reagovat na výzvy současného světa … [7]

Doufáme, že naše setkání napomůže také usmíření jakýchkoliv napětí existujících mezi řeckými katolíky a ortodoxními. Dnes je jasné, že minulá metoda „uniatismu“, chápána jako unie jedné komunity s druhou, odděleně od své církve, není cestou, jak obnovit jednotu … [35]7

Bezprostředně po svém setkání s papežem, cestoval patriarcha Kirill na Antarktidu, kde vykonával náboženské obřady v Holy Trinity Russian Orthodox Church.

Některé zdroje tvrdí, že Kirill obdržel od papeže „starodávný tajný manuskript“, vztahující se k „Arše Gabriele“, který byl podle legend napsán „pozorovateli“ („watchers“) zmíněnými v knize Enocha. Pokud je to skutečně ten případ, jak se tvrdí, pak může člověk jen uvažovat, jaké možné spojení to může být s očekávaným brzkým zjevením démonů, vydávajících se za mimozemšťany během první bědy.

Duben: Papež František cestoval do Řecka s patriarchou Bartolomějem I. z Východní ortodoxní církve. Tam se oba lídři shodli ve výzvě za ukončení násilí a za přijetí více muslimů do Evropy.

Fox News rozpoznali význam spolupráce těchto dvou náboženských vůdců, když napsali:

Dva nejdůležitější lídři křesťanství, stále oficiálně rozděleni schizmy tisíce let, budou mluvit s rostoucím spojeneckým hlasem, který se dostal za oblast náboženství, aby se konfrontoval naléhavými záležitostmi, jako je změna klimatu a humanitární krize na zeměkouli.

Tato návštěva, která jde v patách Františkova historického setkání s hlavou Ruské ortodoxní církve, je důkazem rostoucího důležitého Katolicko-ortodoxního partnerství, které bylo posilněno …8

Papežův vztah s Bartolomějem je velmi blízký. O dva roky dříve podepsali papež a patriarcha Bartoloměj společné prohlášení stvrzující jejich touhu překonat … překážky, které rozdělují' katolíky a Ortodoxní.“9 (Proč papež podepisuje právní dokumenty?)

papež František a patriarcha Bartoloměj

Papež a patriarcha mají tak vřelý vztah, že National Catholic Reporter popsal jejich přátelství jako „pučící romantika“.

(Image: https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-francis-and-patriarch-bartholomew-budding-bromance)

Květen: Papež František se setkal s Ahmed al-Tayebem, hlavním imámem z nejvyšší islámské autority v Egyptě, Al-Azhar. Jak agentura Reuters uvedla, účelem této návštěvy bylo „Uzdravit vztahy mezi dvěma vírami, poté co byl všechen dialog zmražen před pěti lety.“10

Zpravodajská služba Reuters uvedla o této události:

Od doby svého zvolení v roce 2013 kladl František velký důraz na zlepšení vztahů mezi vírami

„Poselstvím je to setkání“, řekl papež reportérům.11

Červen: Papež František si přitáhl vděčnost Arménů, když odsoudil arménskou genocidu, zločin proti lidskosti, který turecká vláda nikdy neuznala za genocidu. Soucitný komentář přivodil potlesk ve stoje od arménského prezidenta a různých dalších vládních činitelů, kteří se shromáždili, aby ho slyšeli.12

New York Times napsaly: „Aram Hamparian, výkonný ředitel Arménského národního výboru Ameriky vydal prohlášení, kde se říká: papež posiluje křesťanskou solidaritu s Arménií a zaujímá odvážný postoj za pravdu a spravedlnost.“13

Během této návštěvy podepsali papež František a Karekin II společné prohlášení (Proč papež podepisuje právní dokumenty? Co plánuje?) National Catholic Register napsal:

V této deklaraci papež František a Catholicos Karekin II vyjádřili Bohu díkuvzdání za pokračující a „rostoucí sblížení ve víře a lásce mezi Arménskou apoštolskou církví a Katolickou církví v jejich běžném svědectví vůči poselství evangelia o spasení…“14

Červenec: papež František navštívil Polsko. Před miliónovým davem, shromážděným ke dni Světového dne mládeže, řekl papež mladým lidem, aby nebyli zastrašeni, když je lidé budou soudit, „protože věříte v nové lidstvo, takové, které zavrhuje nenávist mezi lidmi, které odmítá hranice jako bariéry a dokáže si vážit vlastních tradic, aniž by bylo sebestředné nebo uzavřené.“15

Zatímco jeho postřehy měly povzbudit Polsko, aby otevřelo své hranice pro mnohé imigranty ze Středního východu zaplavující Evropu, přinášely i základní ekumenické poselství: odložme stranou staré rozdíly, abychom se mohli sjednotit jako jeden celek.

Srpen: Evangelická Luteránská církev v Americe (ELCA) podepsala prohlášení „Declaration on the Way“. Oficiální web ELCA nazval tuto deklaraci „jedinečným ekumenickým textem, který čerpá z 50 let Luteránsko-katolického dialogu v přípravě na 500. výročí Reformace, ke kterému dojde v roce 2017.“16

Předsedající biskup ELCA, Elizabeth Eaton, řekla, že deklarace byla „historická“ a zdůraznila ekumenickou povahu dokumentu: „My jsme skutečně na cestě k jednotě.“17 Presbyteriánská církev uvedla: „Téměř 500 let poté, co Martin Luther přibil svých 95 tezí na chrámová vrata, největší Luteránská denominace v USA potvrdila deklaraci, uznávající, že 'už neexistují církve rozdělující otázky' v mnoha bodech s Římsko katolickou církví.“18

Ekumenické výsledky

Papežův úspěch v propagaci náboženského sjednocení je možné vidět v události, která se odehrála ve Washingtonu, D.C., 16. července 2016. Tato událost bylo pojmenovaná „Together 2016“ (Spolu 2016) a byla sponzorovaná hnutím RESET Movement. „Jejich cíl? Sjednotit věřící v této generaci v jednu církev pověřenou šířit Boží Slovo po celém světě.“19

Nick Hall, hlavní plánovač této události, řekl: „To, že Jeho Svatost se rozhodla mluvit v tento historický den, je svědectvím naléhavosti a potřeby pro následovníky Ježíše, aby se sjednotili v modlitbě za náš národ a náš svět. Jsme pokořeni a uctěni jeho účastí a odhodlaní sdílet jeho poselství s lidmi, kteří se shromáždí na Together 2016.“20

Papež František ukazuje tričko Together 2016 ve své video pozvánce mládeže.

Papež František ukazuje tričko Together 2016 ve své video pozvánce mládeže.

Chris McQuirk z The JESUS Film Project postřehl: „Zapojeno bylo hodně lidí. Mnoho duchovních úřadů z různých denominací se setkalo pospolu, dokonce i katolíci a protestanté, stejně jako všichni ti řečníci, kteří tam byli, a muzikanti.“21

Hnutí RESET Movement vzniklo v roce 2012. Začalo „jako skupina věřících odlišných základů, sdílející tento koncept resetování na jiných konferencích. Byli inspirováni technologickým konceptem 'reset', který maže předchozí chyby a dostává systém do svého původního, plně funkčního nastavení.“22

To zní dobře. Kdo by se nechtěl podílet na takovém úsilí? Nicméně bližší pohled odhaluje temnější agendu. Událost se konala před Washington Monument, největším obeliskem na světě. To je významné. Obelisky jsou falické symboly Osirise.

Symbolem používaným po celou akci Together 2016 byl ouroboros – had, pojídající svůj vlastní ocas. Takový symbol je podivnou volbou pro reprezentaci zdánlivě křesťanského shromáždění.

ouroboros

Ouroboros byl význačně uvádět na reklamních obrázcích, banerech a dokonce na jevišti.

Když jsou však chápány symboly, odkrývá se nebezpečný význam, proč byl daný symbol zvolen. Ouroboros je okultní symbol. Podobně jako obelisk je i ouroboros spojen s Osirisem. Signalizuje konec jednoho věku. Okultisté věří, že eony (věky) typicky končí kataklyzmatickou událostí, která „resetuje“ čas do nového věku. „Reset“ je přesně to, kam směřuje hnutí RESET Movement při konferenci Together 2016.

Spojení symbolu ouroboros společně s obeliskem odhaluje, že Osiris je očekáván, aby přišel a usadil se ve svém Chrámu na počátku nového věku. Je to tento „new age“ (nový věk), ke kterému směřuje úsilí papeže a kvůli kterému podniká své ekumenické snahy vůči jiným náboženstvím. To naznačuje, jak brzy bude papež vyvýšen, aby vedl nové, jediné světové náboženství. Faktem je, že slovo „one“ (jedno) bylo opakovaně používáno po celou událost, v písních i v předem připraveném proslovu papeže. Jeho úsilí sjednotit světová náboženství přináší ovoce.

Herní plán papeže Františka

Aby navíc oslovil hlavy různých jiných náboženství, pozval papež František také muslimy, aby přijeli do katolických katedrál a spojili se s nimi při bohoslužbě. Ať už se to jeví, jak chce, účelem nebylo obracet je na svou víru. Naopak, papež pozval muslimy do katolických kostelů, aby zde uctívali Alláha! Cílem této snahy je sjednotit křesťany a muslimy v bohoslužbě.

Papež se nesnaží konvertovat nekatolíky ke katolicismu. Pokud by se o to snažil, lidé by se vyplašili. Pastoři, rabíni a imámové by varovali své následovníky před papežovým plánem. Jeho kroky jsou však vychytralé. Chce sjednotit tato tři Abrahamitská náboženství pod deštníkem monoteismu. To mu pak napomůže k dokonalé výchozí pozici stát se náboženským vůdcem světa, když bude země pod hrozbou invaze vetřelců během první bědy.

Co František dělá a proč to dělá? Stručně řečeno: papež se připravuje na to, aby se stal lídrem nového, sjednoceného světového náboženství. Žádný papež se nemůže okamžitě dostat na tuto úroveň přeskočením každé jiné vůdčí náboženské osobnosti na zemi. Musí se nejprve sám prezentovat jako nejpřednější světový sjednotitel náboženství dříve, než může převzít toto postavení.

Papežovo úsilí sjednotit Abrahamitská náboženství je nezbytným předpokladem pro jeho pozdější vyvýšení. Proroctví z Daniele 11 a 12 se do písmene vyplnila. Svět se nachází v „době konce“ od roku 1798 a v době utrpení pod „dobou soužení“ od roku 1922.

papež František a šílený dav

Papežovo úsilí sjednotit svět není omezeno jen na náboženství. Prohlásil, že vnímání ateistů jako zlých lidí je špatné.: „Ateisté jsou dobří lidé jednoduše protože konají dobro.“ Dále řekl, že církev se stala posedlou záležitostmi sňatku homosexuálů, interupce a antikoncepce.

(http://www.littlethings.com/18-acts-from-pope/)

Takto fakta zjevují, že doba milosti bude velmi brzy ukončena. Před tímto okamžikem zazní sedm polnic ze Zjevení 8 a 9, oznamujíc všem konec světa. Pod pátou polnicí, známou jako první běda, napadnou zemi démoni v podobě mimozemšťanů. V té době bude logickou volbou požádat papeže Františka, aby reprezentoval zemi při vyjednáváních s „vetřelci“. Projevujíc neodsuzující přijetí každého, od gayů po nekřesťany, bude logickou volbou pro vyjednávání o mírové smlouvě s vetřelci ohrožujícími život na zemi.

Konečná etapa ve vyvýšení člověka hříchu bude o tom, dostat ho o jeden stupeň výše – aby předsedal novému, jednomu světovému náboženství. To je vše součást Satanova závěrečného klamu, kdy se zjeví a bude se vydávat za Yahushuu. Ale myšlenka, že papež je tou nejlepší volbou pro reprezentaci země, musí být zasazena už nyní. Jeho ekumenické snažení zahrnout všechna náboženství pod jeden milující, přijímající deštník, probíhá právě nyní! Invaze těchto démonů/mimozemšťanů je bezprostředně blízko. Zůstává už jen vytvořit v myslích lidí obraz papeže jako logickou volbu pro zástupce lidstva. A to se právě děje.

Nyní je čas se připravit. Nyní je doba zajistit si, abys byl tím povolaným a vyvoleným. Invaze, následovaná vyvýšením papeže do čela jediného světového náboženství, je cílem Satana, na kterém pracoval po tisíce let. Jakmile bude mít jeho pravý muž vládu nad všemi náboženstvími, může Satan vést papeže k tomu, aby vynucoval falešný den bohoslužby po celé zemi.

Bude logické vyžadovat po každém, aby se sjednotil v uctívání ve stejný den. Nikdo nebude chtít riskovat návrat násilí ze strany „mimozemšťanů“ dříve, než s nimi papež uzavře mírovou dohodu. Bude deklarováno, že sjednocení světových náboženství na jeden den bohoslužby je logickou cenou k zaplacení za mír. Bude se tvrdit, že toto sjednocení je to, co umožní „řád namísto chaosu“.

Zbývá už jen pár událostí a ty se odehrají rychle. Jakmile to začne, nebude do konce žádného pozastavení. Zcela určitě už nebude čas se připravit. Nyní, kdy ještě prodlévají poslední paprsky milosti nad světem, nyní je tvá poslední příležitost odevzdat své srdce Spasiteli. Chopit se zaslíbení vírou. „Nepřipodobňovat se světu tomuto, ale proměnit se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Yahuwahova dobrá, libá a dokonalá.“ (Římanům 12,2)

Není žádného času nazbyt. Ale neboj se. Yahuwah neukončí dobu milosti, dokud nebude mít každý člověk šanci učinit inteligentní rozhodnutí.

Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Yah s námi, i kdo proti nám? Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?

A protož kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?

Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval. Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Yahuwahovy, kteráž jest v Yahushuovi našemu Pánu. (Římanům 8,31-32. 35. 37-39)

Tvým úkolem je nemeškat. Přijmi skrze víru zaslíbené spasení. A žij skrze víru v tvého Vykupitele.

Už nezbývá mnoho času.

Učiň svou volbu dnes!


1 Výrik je z press release, citován zde: https://www.breakingisraelnews.com/73887/jerusalem-interfaith-event-bring-together-leaders-abrahamic-faiths/#3fZkVJxH3orMRt1q.97.

2 viz výše

3 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.

4 https://www.breakingisraelnews.com/70931/muslim-christian-jewish-leaders-plan-interfaith-worship-center-jerusalem/#Yu5Qy5omAfvzCbC6.97

5 viz výše

6 https://www.jewishpress.com/news/religion/pope-francis-visits-romes-main-synagogue/2016/01/18/

7 Společná deklarace papeže Františka a patriarchy Kirilla z Moskvy a celého Ruska https://en.radiovaticana.va/news/2016/02/12/joint_declaration_of_pope_francis_and_patriarch_kirill/1208117

8 https://www.foxnews.com/world/2016/04/13/with-migrant-mission-to-greece-pope-cements-orthodox-ties.html

9https://www.catholicworldreport.com/Blog/3544/pope_francis_and_the_ecumenical_patriarch_bartholomew_i_sign_joint_declaration_full_text.aspx, emphasis supplied.

10 https://www.reuters.com/video/2016/05/23/pope-meets-top-egypt-cleric-ending-freez?videoId=368615253

11 https://uk.news.yahoo.com/pope-meets-top-egyptian-cleric-ending-five-freeze-151205023.html, emphasis supplied.

12 https://www.nytimes.com/2016/06/25/world/asia/pope-francis-condemns-genocide-of-armenians-before-visit-to-memorial.html?_r=1

13 Ibid.

14 https://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-and-catholicos-karekin-ii-sign-joint-declaration-on-family-uni/, emphasis supplied.

15 https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000004561561/pope-francis-addresses-world-youth.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FFrancis&action=click&contentCollection=timestopics®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=5&pgtype=collection

16 https://www.elca.org/Declaration-on-the-Way, emphasis supplied.

17 https://pres-outlook.org/2016/08/u-s-lutherans-approve-document-recognizing-agreement-catholic-church/, emphasis supplied.

18 https://pres-outlook.org/2016/08/u-s-lutherans-approve-document-recognizing-agreement-catholic-church/, emphasis supplied.

19 https://www.mnnonline.org/news/together-2016-unites-millennials-spiritual-reset/

20 https://theolivebranchreport.com/together-2016-a-mega-ecumenical-gathering/, emphasis supplied.

21 https://www.mnnonline.org/news/together-2016-unites-millennials-spiritual-reset/

22 viz výše