Print

Ce reprezintă Armaghedonul?

"Armaghedon". . . Însuși cuvântul a ajuns să însemne UN RĂZBOI CARE PUNE CAPĂT TUTUROR RĂZBOAIELOR, haos total, și distrugere. Armaghedonul  este mult mai mare decât o singură bătălie, sau decât un război nuclear de șapte ani de la sfârșitul timpului.

What is Armageddon?Cuvântul "Armaghedon" vine din Biblie, astfel că Biblia trebuie să ne spună ce înseamnă. Scriptura arată că "Armaghedon" cuprinde întregul conflictul cosmic între Creator și principalul-răzvrătit, Lucifer. Cuvântul în ebraică arată că acest război este dus pe câmpul de luptă al minții; este pentru toți cei care se închină.

"Și i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon." (Apocalipsa 16:16)

Armaghedon provine din două cuvinte ebraice: har (H2022) mo'ed (H41501). Har înseamnă pur și simplu "munte". În Scriptură, munții sunt simboluri ale guvernelor sau împărățiilor. (Vezi Daniel 2:34-35, 44-45) Mo'ed (mo'edim) este folosit în Scriptură pentru a se referi la timpul si locul desemnat pentru adunările de închinare ale sfinților. Astfel, Armaghedon, har mo'ed, înseamnă Muntele Adunărilor(Sărăbătorilor) stabilite pentru închinare. - Ziua de Lună Nouă, Sabatul Zilei a Șaptea, Paștele, Sărbătoarea Azimilor, Snopul de Legănat, Cinzecimea, Sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii, Sărbătoarea Corturilor.

Creatorului Cerului și al Pământului îi pasă când ne închinăm. El a proiectat un sistem de păstrare a timpului pentru a marca zilele de închinare. Yahuwah a hotărât:

"Să fie niște luminători în . . . ceruri, ca să despartă ziua de noapte;... ei să fie semne care să arate vremurile[mo'edim, timpul de închinare], zilele și anii." (Geneza 1:14)

"El a făcut luna ca să arate vremurile [mo'edim]." (Psalmul 104: 19)

Lui Moise i-a fost spus:

 “Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: 'Iată sărbătorile [mo'edim] ale lui Yahuwah, pe care le veți vesti ca adunări sfinte [adunări sfinte], iată sărbătorile Mele [mo'edim]. Șase zile să lucrați:... dar ziua a șaptea este Sabatul de odihnă, cu o adunare sfîntă, acestea sunt sărbătorile [mo'edim] ale lui Yahuwah ".... (Leviticul 23: 2-4)

Războiul prelungit, milenii la rând, între Creator și Lucifer se adreseaza tuturor celor care doresc să se închine. Totul a început în cer, când Lucifer s-a lăudat că va fura închinarea datorată singurului Creator.

"Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta:"Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul meu de domnie mai sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării [har mo'ed] dumnezeilor, la capătul miază-noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt."" (Isaia 14: 12-14)

Bătălia finală de la Armaghedon, ca și războiul de lungă durată al Armaghedonului, este dusă pe câmpul de luptă al închinării. Acest conflict este mult mai mare decât orice război mondial. Se ajunge la fiecare persoană care trăiește la sfârșitul timpului. Lucifer a vrut să fure închinarea care aparține numai Atotputernicului Creator. Daniel 7:25 dezvăluie cum a făcut acest lucru:

"El va rosti cuvinte de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, și se va încumeta să schimbe vremile (calendarul) și legea (poruncile)..." (Traducere Knox)

Calendarul luni-solar stabilit la Creatiune utilizează soarele pentru măsurarea zilelor și anilor. . . și luna pentru stabilirea lunilor calendaristice. Atât luna cât și ciclului săptămânal, repornesc cu primii zori după conjuncția Lunii. Apoi după ziua de Lună Nouă urmează șase zile de lucru urmate de o zi de odihnă, Sabatul zilei a șaptea, la final.

contemplative youn man sitting against a wallAtunci când te închini, calendarul pe care-l utilizezi, dezvăluie dacă închinarea ta se adresează Creatorului sau vrășmașului Său. Ziua în care te închini este angajamentul tau de loialitate față de unul sau celălalt.

Aceasta este bătălia de la Armaghedon, conflictul final în războiul pentru închinare. Întreaga lumea va lua parte la acest conflict. Toate cultele folosind calendarul solar păgân făcut de către reprezentantul pământesc al lui Lucifer, Papa Grigorie al XIII-lea, se îndreaptă către închinarea la Lucifer. Toți cei care doresc cu adevărat să-și onoreze Creatorul vor folosi calendarul Său cu lunile lunare și cu începerea anului în primăvară. Acesta este angajamentul de credință față de Creator: închinarea în ziua Lui stabilită.

Care sistem de timp veți folosi? Cui vă închinați? De care parte a bătăliei de la Armaghedon vă aflați? Armaghedonul este aici!


1 Unii cred că cea de a doua parte a cuvântului Armaghedon vine de la H4023: Meghido, care a fost un loc în Palestina. Problema cu această interpretare este că, atunci când se merge în locul unde era Meghido, acolo nu există munte! De fapt, există doar o vale: "Valea Meghido" (vezi 2 Cronici 35:22).