Print

Cine este fiara din Cartea Apocalipsei?

Cartea Apocalipsei este una dintre cele mai discutate si dezbătute cărți atât printre cercetătorii bibliei cât și de învătătorii seculari. În paginile sale sunt înregistrate cele mai aspre avertizări și cele mai vii profeții de neimaginat.

". . . Binecuvântat este cel care păzește cuvintele profeției din această carte." (Apocalipsa 22:7)

Fiara din mare(Apocalipsa 13)Una dintre cele mai captivante dar greșit înțelese simboluri din scrierile preofetice ale Apocalipsei se află în capitolul al 13-elea și anume fiara din mare la care adesea se face referire ca “fiara”. De secole, oamenii au făcut adesea speculații privind identitatea “fiarei”. Totuși, Biblia este propriul ei interpret. Comparând verset cu verset și lăsând Biblia să se auto-interpreteze, identitatea "fiarei" devine clară.

Notă: O "fiară" în profeția biblică reprezintă, simplu "o împărăție." (Daniel 7:23)

Fiara din mare (Apocalipsa 13) este inexorabil legată de alte două simboluri folosite în Scriptură, toate reprezentând aceeași putere și aceeași împărăție.

Atunci când comparăm scriptură cu scriptură, identitatea acestei puteri anticristice devine evidentă în mod inexplicabil…

15 Identificând caracteristicile puterii "fiarei":


(1) . . . este atât o Biserică cât și o Cetate.

"Și femeia [prostituata] pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care stăpânește peste împărații pământului." (Apocalipsa 17:18)

Notă: O "femeie" în profeție = o biserică (Ieremia 6:2)
O femeie "prostituată", de aceea = o biserică necredincioasă/apostate.

(2) . . . este așezată pe Șapte Munți.

"Aici este mintea care are înțelepciune: Cele șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia [prostituată]." (Apocalipsa 17:9)

(3) . . . este îmbrăcată în purpură și stacojiu și împodobită cu aur și pietre prețioase

"Și femeia [biserica] era imbrăcată în purpura și stacojiu și împodobită cu aur, pietre prețioase și perle. . ." (Apocalipsa 17:4)

(4) . . . deține putere asupra TUTUROR locuitorilor Pământului

. . . Și a primit autoritate peste orice trib, orice limbă și orice națiune." (Apocalipsa 13:7)

(5) . . . se ridică dintr-un loc cu populație densă și cu diversitate culturală.

"Atunci, el mi-a spus, 'Apele pe care le-ai văzut, pe care stă prostituata, sunt popoare, mulțimi, națiuni și limbi.' " (Apocalipsa 17:15)

(6) . . . când preia puterea, extermină alte trei împărății.

"Am luat aminte la coarne [împărății], și era un alt corn [împărăție], un mic corn, ieșind dintre ele, în fața căruia trei dintre primele coarne [împărății] au fost smulse din rădăcină." (Daniel 7:8)

Notă: Un "corn" în profeție = un rege /împărăție (Daniel 8:21-22)

(7) . . . a făcut război cu Sfinții.

"Am văzut femeia [prostituata], îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Yahushua." (Apocalipsa 17:6)

(8) . . . este un Singur Om care acționează și vorbește pentru toți.

" . . . Și acolo, pe acest corn [împărție], erau ochi ca ochii omului, și o gură care pronunța cuvinte de hulă." (Daniel 7:8)

(9) Suveranul acestei împărății se înalță pe sine la același rang cu Yahuwah.

Să nu vă înșele nimeni cu ceva … omul păcatului s-a descoperit, fiul pierzării, care se opune și se înalță pe sine mai presus de cee ace se numește Eloah (Dumnezeu) sau ce este venerat, așa că se așează pe tron ca Eloah în sanctuarul lui Yahuwah, dându-se drept Eloah. (Vezi 2 Tesaloniceni. 2:3-4.)

(10) Suveranul acestei împărății este identificat cu numărul "666."

"Aici este înțelepciune! Cel ce înțelege să socotească numărul fiarei: pentru este un număr de om ; și numărul lui este șase sute șaizeci și șase [666]." (Apocalipsa 13:18)

(11) . . . vorbeste cuvinte pline de mândrie și hule.

"Și i s-a dat o gură cu care vorbea lucruri mari și blasfemii. . ." (Apocalipsa 13:5)

(12) . . . a încercat să schimbe Calendarul lui Yahuwah și Legea.

"El . . . va încerca să schimbe vremile [calendarul] și legea." (Daniel 7:25)

(13) . . . are conducere supremă timp de 1260 de ani.

". . . și el a primit autoritate să continue pentru patruzeci și două de luni." (Apocalipsa 13:5)

Notă: O zi profetică = Un an literal (Ezechiel 4:6)

(14) . . . i-a fost luată autoritatea de către o putere civilă și a fost dus în "captivitate."

"Cel ce duce în captivitate va merge și el în captivitate; cel ce ucide cu sabia trebuie să fie ucis de sabie. . ." (Apocalipsa 13:10)

Notă: "sabia" indică aici puterea civilă. (Vezi Romani 13:1, 4.)

(15) . . . a fost rănit mortal, dar rana se va vindeca.

"Și am văzut unul din capete că era rănit de moarte, dar rana de moarte s-a vindecat. Si toată lumea se mira după fiară și o urmau." (Apocalipsa 13:3)

Doar o singură putere se potrivește istoric, cu fiecare detaliu al descrierii profetice. . .

Biserica Romano-Catolică! Să recapitulăm:


 

Biserica Romano-Catolică . . .

 

(1) . . . este atât Biserică cât și Cetate. (Apocalipsa 17:18)


Statul-Cetate VaticanBiserica Romano-Catolică și Cetatea-Stat a Vaticanului Roman sunt sinonime.
Tratatul de la Lateran (Mussolini-Papa Pius XI, 1929) a dat Cetății Vatican “statut independent” și a recunoscut suveranitatea papei în cetate.

“Înțelegerile au inclus un tratat politic, care a dus la crearea statului Cetății Vatican și garantarea suveranității depline și a îndependenții Sfântului Scaun.” (Encarta Reference Library, 2004) 

(2) . . . este așezată pe Șapte Munți. (Apocalipsa 17:9)

cele șapte coline ale Romei
Roma: “ Cetatea celor Șapte Coline”

 1. Palatina
 2. Capitolina
 3. Aventina
 4. Caelian
 5. Esquilina
 6. Viminal
 7. Quirinal

“Situl istoric al Romei de pe cele șapte coline faimoase . . . a fost locuit încă din Epoca Bronzului.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.10, p.162)

 

(3) . . . este îmbrăcată cu purpură și stacojiu, și împodobită cu aur și pietre prețioase.. (Apocalipsa 17:4)

Biserica romano-catolică îmbrăcată în purpură și stacojiu

“Culoarea episcopilor și a altor prelați este purpură, pentru cardinali stacojiucrucea de pe piept trebuie făcută din aur și… decorată cu pietre nestemate…” (Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia, 1991, p. 175, 178, 466)

Notă: Existău patru culori pe care Yahuwah le-a dat Marelui Preot ca să le poate: aur, albastru, purpura și stacojiu. (Exod 28:1-6)

Care este culoarea relevantă ce lipsește din îmbrăcămintea Bisericii Catolice? Albastru

Din nou Yahuwah vorbește lui Moise, zicând, "Vorbește fiilor lui Israel: Spune-le să facă ciucuri la colțurile hainelor lor din generație în generație, și să pună ață ALBASTRĂ în ciucurii din colțuri. Și văzând ciucurii la colțuri să-și amintească toate Poruncile lui Yahuwah și să le împlinească, și să nu urmați curviilor spre care inima și ochii voștri sunt tentați, și să puteți să vă amintiți și să împliniți toate Poruncile Mele, să vă sfințiți pentru Eloahul vostru." (Vezi Numeri 15:37-40)

(4) . . . deține puterea asupra TUTUROR locuitoruilor Pământului. (Apocalipsa 13:7)

Papa Benedict XVI și George W. Bush“Definim că Scaunul Sfânt Apostolic și Pontiful Roman [papa] deține întâietate asupra întregii lumi . . .” (Laetentur Coeli, Conciliul din Florența, 1439)

Nu există “o autoritate mai mare . . .” (Pastor Aeternus, 1870)

Papa Gregorie (a domnit 1073-85) “s-a prezentat pe sine ca moștenitor al unei posesiuni nelimitate . . . asupra tuturor sufletelor.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.927)

(5) . . . se ridică într-o areal dens populat și cu diversitate culturală. (Apocalipsa 17:15)

Biserica Romano-Catolică- ca stat s-a ridicat la putere dintre cele zece triburi originale (monarhii) ale Europei divizate:

 1. Anglo-Saxoni (Anglia)
 2. Alemanii (Germania)
 3. Visigoții (Spania)
 4. Francii (Franța)
 5. Lombarzii (Italia)
 6. Burgunzii (Elveția)
 7. Suevii (Portugalia)
 8. Herulii
 9. Ostrogoții
 10. Vandalii

(6) . . . a eradicat complet trei împărății când a ajuns la putere. (Daniel 7:8)

Medalie de aur a împăratului Zeno (474-491)

Medalie de aur a împăratului Zeno (474-491)

Istoria ne spune că papalitatea a decimat trei dintre cele 10 triburi (monarhii) originale ale Europei împărțite:

 1. Vandalii (454 A.D.)
 2. Herulii (493 A.D.)
 3. Ostrogoții (538 A.D.)

"Împăratul catholic Zeno (474-491) a pus la cale un tratat cu Ostrogoții în 487 care în 493 a rezultat în eradicarea împărăției lui Arian Herulul. Iar împăratul catholic Justinian (527-565) i-a exterminat pe Vandalii Arieni în 534, iar în 538 a pricinuit o lovitură semnificativă de putere între Ostrogoții Arieni. Astfel cele trei coarne despre care vorbea Daniel, Herulii, Vandalii și Ostrogoții au fost scoși din rădăcină. ' " (C. Mervyn Maxwell, Lui Dumnezeu îi pasă, Vol. 1, p. 129)

Astăzi, nu există nici un trib sau linie de sânge care să se tragă din aceste trei împărății. Literalmente, au fost eradicate. (“scoase din rădăcini")!

(7) . . . face război cu sfinții. (Apocalipsa 17:6)

inchiziția papală

Faptul că biserica catolică a Romei a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituție care a existat pe fața pământului de cand a fost făcut omul, nu v-a fi pus la îndoială de niciun protestant care are o înțelegere completă a istoriei… Este de-a dreptul imposibil să-ți formezi o părere completă asupra numărului victimelor… și este destul de sigur faptul că nicio putere a imaginației nu poate descrie adecvat suferințele lor.” (W.E.H. Lecky, Istoria ridicării și influența spiritului rationalismului în Europa, Vol. 2; 32)

(8) . . . are un Singur Om care acționează și vorbește pentru toți. (Daniel 7:8)

Papa “este singurul purtător de cuvânt al bisercii romano-catolice.” (Enciclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.951)

(9) Domnitorul acestei împărății se înalță la același nivel cu Yahuwah. (2 Tesaloniceni. 2:3-4)

Papa Leo XIII“Ținem pe acest pământ locul lui Dumnezeu cel Atotputernic.
(Papa Leo XIII, Scrisoarea enciclică, Datată-20 Iunie, 1894)

(10) Suveranul acestei împărății se identifică cu numărul "666." (Apocalipsa 13:18)

Inscripționate pe tripla coroană papală, se află cuvintele Vicarius Filii Dei, care în latină înseamnă "vicar [locțiitor] al fiului lui Dumnezeu."Valoarea numerică a acestui titlu blasfemic este 666.

(11) . . . folosește cuvinte pompoase și blasfemii. (Apocalipsa 13:5)

Scriptura definește blasfemia așa:

(1) Pretinde că este YAH pe pământ (Ioan 10:33)

“Papa nu doar că este reprezentantul lui Isus Hristos, el este Isus Hristos, ascuns în formă umană.” (The Catholic National, Iulie 1895)

Ioan Paul II stând pe un tron cu crucea răsturnată(2) Pretinzând puterea de a ierta păcate. (Marc 2:7)

“Această autoritate judiciară include puterea de a ierta păcate.” (The Catholic Encyclopedia, Vol. 12, Article “Pope”, p.265)

(3) Persecutarea poporului Celui Preaînalt în numele Celui Preaînalt (1 Timotei 1:13)

“[Noi] trebuie să poziționăm locul inchiziției … printre cele mai întunecate momente ale istoriei omenirii.” (Will Durant, The Story of Civilization, Vol. 4, p. 78)

Unii istorici estimează că biserica romano-catolică a omorât mai mult de 100 de milioane de oameni.

(12) . . . a încercat să schimbe Calendarul lui Yahuwah și Legea. (Daniel 7:25)

Papa Grigorie cel Mare(Domeniu Public, Wikimedia )“Papa dispune de o așa mare autoritate și putere încât poate să modifice, să explice, sau să interpreteze chiar și legile divine.” (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Article “Papa”, II Vol.6, p.29)

Duminica este o instituție catolică și pretenția de a fi observată poate fi apărată doar pe principii catolice … De la începutul și până la sfârșitul Scripturii nu există un singur pasaj care să garanteze transferul închinării publice săptămânale din ultima zi a săptămânii în prima zi.” (Catholic Press, Sydney, Australia, August 1900.)

“Desigur, Biserica Romano-Catolică afirmă că schimbarea [Sabatului la Dumincă] a fost acțiunea ei … iar această acțiune reprezintă SEMNUL puterii sale ecleziastice.” (Letter by H.F. Thomas, chancellor of Cardinal Gibbons)

(Notă: Această schimbare nu a urmărit doar schimbarea zilelor de închinare;
ci a fost o schimbare a calendarelor. Roma, în secolul patru, a adoptat calendarul modern, păgân, contrafăcut și a scos în afara legii calendarul biblic luni-solar.)

Papalitatea a înlăturat, deasemenea Porunca a 2-a, care interzicea închinarea la idoli. Ca să păstreze cele 10 Porunci, ei au împărțit porunca a 10-a în două părți.

(13) . . . a deținut puterea supremă timp de 1260 de ani. (Apocalipsa 13:5)

538 AD – Papalitatea, acționând prin intermediul guvernului civil, au rupt puterea Ostrogoților, lăsând pe papă care pretindea întreaga supremație ecleziastică, fără rival. Biserica Romano-Catolică ar putea (ba chiar o face) să-și exercite întreaga autoritate chiar acum.

1798 AD – “În 1798, Generalul Berthier [al Franței] își face intrarea în Roma, abolind guvernul papal și stabilind unul secular.” (Encyclopedia Britannica, 1941 edition)

Papalitatea deține puterea supremă exact 1260 de ani! (din 538 până în 1798)

(14) . . . autoritatea a fost desființată printr-o putere civilă și a fost dusă în "captivitate." (Apocalipsa 13:10)

Papa Pius VI luat captiv de armata franceză“Ultima umilire a Bisericii a venit odată cu arestarea lui Pius VI care a părăsit Roma împreună cu armata franceză în 1798, a fost luat prizionier de ei și adus în Franța, unde a și murit.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.938)

(15) . . . a fost rănit de moarte, dar rana se va vindeca. (Apocalipsa 13:3)

Papalitatea este rănită de moarte …

1798 – Generalul Berthier desființează guvernul papal.

Rana începe să se vindece . . . și Papalitatea este readusă la viață.

1929 – “Roma . . . a fost garantată suveranitate extrateritorială în 1929 prin Tratatul de la Lateran și prin Concordat.” (Encyclopedia Britannica, 1990 Edition)

"Iată, Eu vin curând! Binecuvântat este cel care păzește cuvintele profeției acestei cărți." (Apocalipsa 22:7)

Nu este o nouă înțelegere, preaiubiților. Este vederea istorică protestantă asupra Bisericii Romano-catolice. Noi trăim într-un timp privilegiat, fiindcă putem vedea aceste dovezi mult mai clar decât predecesorii noștri. Yahuwah ne-a oferit prețiosul nestemat al profeției ca să cunoaștem și să înțelegem. Curând, fiara se va vindeca pe deplin și va căuta din nou să distrugă pe credincioșii lui Yahuwah. Fie ca nimeni să nu fie înșelat de fiară, această mamă a tuturor curvelor, Biserica Romano-catolică.
 


Articole Asemănătoare: