Print

Cine sunt Iezuiții?

Cine sunt Iezuiții cărora Papa Francis, ultimul papă, le aparține?

Pentru prima dată în istorie, un papă iezuit a fost ales capul Bisericii Romano-Catolice. Apocalipsa 17 declară că al 8-lea "rege" va ieși din groapa fără fund, ceea ce înseamnă că Satana va controla și conduce acest ultim rege/papă la un nivel  care nu s-a mai văzut la cei 7 papi anteriori.

Papa Francisc l-Ultimul Papă

Francisc I este al 8-lea rege din Apocalipsa Șaptesprezece ...
Ultimul Papă.


"Fiara pe care ai văzut-o era și nu este, și se va ridica din groapa fără fund, și se va duce la pieire... Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este,  celălalt n-a venit încă; și când vine, el rămâne puțin timp...Și fiara, care era, și nu mai este, ea însăși este al optulea, este din numărul celor șapte, și merge la pierzare." (Apocalipsa 17: 8-11)

Acest al 8-lea, este cel care va purta cea mai înverșunată luptă împotriva urmașilor lui Yahuwah în aceste zile de pe urmă, și care va susține Sabatul fals al Romei, Duminica, printr-o lege universală duminicală. Este cel de-al 8-lea, care va servi drept catalizator pentru impunerea semnului fiarei asupra majorității oamenilor, în viitorul foarte apropiat. Nu este surprinzător faptul că Satan ar fi urmărit să selecteze un membru al ordinului iezuit care să fie ultimul papă din istorie, având în vedere faptul că ordinul iezuiților este cunoscut a fi cel mai brutal, atroce, și înșelător dintre toate ordinele papale.

Începutul istoric al acestui ordin militar

Pe măsură ce Reforma din secolul al XVI-lea a început să triumfe împotriva papalității, Roma a chemat noi forțe, sperând să o distrugă cu totul. Acesta a fost momentul în care ordinul iezuiților a fost creat. Acest ordin militar s-a dovedit a fi cel mai crud și puternic dintre toți promotorii papalității. Rupți de orice legătură pământească și interes uman, morți față de pretențiile de afecțiune naturală, rațiune și conștiință, reduși la tăcere în întregime, ei nu știau nici o regulă, nici o legătură, în afară de ordinul lor, și nici o datorie decât cea de a-și extinde puterea. Evanghelia lui Yahushua a făcut posibil ca adepții săi să se întâlnească periculos și să îndure suferința, frigul, foamea, muncă grea, și sărăcia, ca să susțină steagul adevărului în fața rugului, temniței, si torturii. Pentru a combate aceste forțe, Iezuitismul, care și-a inspirat adepții cu un fanatism care le-a permis să îndure și pericole, precum și să lupte cu puterea adevărului cu toate armele de înșelăciune. Nu a existat nici o crima prea mare pentru ei ca să o comită, nici o înșelăciune pe care să n-o practice, nici o deghizare pentru ei să și-o asume. Sărăcia permanentă și umilința, era scopul lor studiat pentru asigurarea bogatiei si puterii, care trebuie alocate pentru înlăturarea Protestantismul și restabilirea supremației papale.

Când apareau în calitate de membri ai ordinului lor, aceștia purtau o haină de sfințenie, vizitând închisori și spitale, slujind pe cei bolnavi și pe cei săraci, pretinzând că au renunțat la lume, și că poartă numele lui Isus, care umbla făcând bine. Dar sub acest exterior ireproșabil, au fost ascunse scopurile cele mai criminale și mortale. Un principiu fundamental al ordininului era faptul că, scopul scuză mijloacele. Prin intermediul acestui cod, minciuna, Simbolul iezuit-IHSfurtul, încălcarea juramântului, asasinatul, nu au fost doar scuzabile, dar lăudabile, atunci când au servit interesele bisericii. Sub diverse deghizări, iezuiții și-au făcut intrarea în birourile de stat, ajungând să fie consilierii regilor, și conturând politicile națiunilor. Ei au devenit servitori, care acționau ca spioni împotriva stăpânilor lor. Ei au înființat colegii pentru fiii prinților și nobililor și școli pentru oamenii de rând; și copiii părinților protestanți au fost atrași la respectarea riturilor romano-catolice. Toată pompa spre exterior și afișare a cultului romano-catolic a fost adusă ca să creeze confuzie în minte, să orbească și să captiveze imaginația; și, astfel, libertatea pentru care tații au muncit din greu și au sângerat a fost trădată de fii. Iezuitii s-au răspândit rapid în Europa, și oriunde s-au dus, au urmărit o revigorare a catolicismului.

Pentru a le oferi putere și mai mare, a fost emisă o bulă pentru restabilirea Inchiziției. Fără a aduce atingere repulsiei generale, cu care era privit, chiar și în țările catolice, acest tribunal teribil a fost înființat din nou de conducătorii catolici, iar atrocitățile prea teribile ca să suporte lumina zilei au fost repetate în temnițele sale secrete. În multe țări, mii și mii din floarea națiunii, cea mai pură și cea mai nobilă, pastorii intelectuali și cu studii superioare, evlavioși și devotați, cetățenii harnici și patriotici, oamenii de știință geniali, artiștii talentați, artizanii iscusiți, au fost uciși, sau forțați să fugă în alte țări.

Cartea Apocalipsa prevestește că vor exista mulți martiri în conflictul final iminent (Apocalipsa 06:11). În acest timp, martorii Săi credincioși vor prooroci, în condiții extreme, timp de 1.260 zile (Apocalipsa 11: 3). Inchiziția din Evul Mediu va fi reînviată din nou, sub diverse forme și scuze; și experiența acumulată dobândită de iezuiți, prin administrarea acestui exercițiu îngrozitor, va fi acum la dispoziția camaradului lor, papa Francisc, un neobosit purtător de război în numele stăpânului său împotriva păzitorilor credincioși ai Sabatului lunar al lui Yahuwah. (Vă rugăm să vă luați timp pentru a citi "Sabatul | Partea 3 - Sigiliul lui Yahuwah")

Legământul de sânge al Iezuiților

Nimic nu transmite mai clar brutalitatea inumană a acestui ordin militar romano-catolic decât angajamentul care este luat de către cei care sunt așezați pe posturi de conducere în societate. Este un jurământ destul de lung, dar este esențial pentru noi să-l împărtășim în întregime, astfel încât nimeni să nu fie înșelat de acest ordin satanic, care acum are pe unul dintre membrii săi ca și papă:

Tablou
 reprezentând pe Papa Paul lll și pe Ignațius de Loyola, fondatorul
Ordinului Iezuit( deasemenea cunoscut ca Societatea lui Isus)

Tablou reprezentând pe Papa Paul III și pe Ignatius de Loyola, fondatorul Ordinului Iezuit (deasemenea, cunoscut sub numele de "Societatea lui Isus").

"Când un iezuit de rang minor este înălțat la conducere, el este condus în Capela Ordinului Conventului, unde sunt doar trei persoane prezente, principalul sau Superiorul stând în picioare în fața altarului. Pe fiecare parte se află câte un călugăr, unul deține un banner cu galben și alb, care sunt culorile Papale, iar celălalt un banner negru cu un pumnal și cruce roșie deasupra unui craniu și două oase încrucișate, cu cuvântul INRI și dedesubtul lor cuvintele IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. Întelesul fiecăruia este, pur și simplu, pentru exterminarea sau anihilarea regilor necredincioși sau eretici, guverne sau conducători. Pe podea se află o cruce roșie, la care postulantul sau candidatul îngenunchează. Superiorul îi înmânează un crucifix mic negru, pe care el îl ia în mâna stângă și îl presează spre inima lui, iar Superiorul, în același timp, îi prezintă un pumnal, pe care îl apucă de lamă și are vârful îndreptat spre inima lui, Superiorul continuă să-l țină de prăsele, și se adresează astfel candidatului: "

Superiorul:

"Fiul meu, până acum ai fost învățat să faci pe fățarnicul: între romano-catolici să fi un romano-catolic, și să fi un spion chiar și printre proprii frați, să nu crezi nici un om, să nu ai încredere în nici un om. Printre reformatori, să fi un reformator; printre hughenoți, să fi un hughenot; printre calviniștii, să fi un calvinist; printre alți protestanți, în general, să fi un protestant, și să le câștigi încrederea, să cauți chiar să predici de la amvoanele lor, și să denunți cu toată vehemența natura Sfântă a Religiei noastră și pe Papa; și chiar să cobori atât de jos încât să devii un evreu printre evrei, să poți fi activat, ca astfel să reunești toate informațiile în beneficiul Ordinului tău, ca și soldat credincios al Papei. "

"Ați fost învățați să plantați insidios semințele geloziei și urii între comunități, provincii, state care erau în pace, și să le incitați la fapte cu sânge, prin implicarea lor în război unele cu altele, și să creați revoluții și războaie civile în țările care au fost independente și prospere, cultivând artele și științele și se bucurau de binecuvântările păcii. Să fii de partea combatanților și să acționezi în secret cu fratele tău iezuit, care ar putea fi angajat de cealaltă parte, dar, în mod deschis, în opoziție cu cei cu care ai putea fi conectat, numai că Biserica ar putea fi câștigătoare în final, în condițiile stabilite în tratatele de pace, iar scopul scuză mijloacele."

"Ați fost învățați să lucrați ca un spion, pentru a aduna toate statisticile, faptele și informațiile asupra voastră de la fiecare sursă, să le intrați în grații și să câștigați încrederea, în cercul familiei de protestanți și eretici ai fiecărei clase și caracter, precum comerciantul, bancherul, avocatul, în școli și universități, în parlamente și legislaturi, precum și în sistemele judiciare și consiliile statelor și să fiți toate lucrurile pentru toți oamenii, pentru Papă, ai cărui agenți suntem până la moarte."

"Ai primit toate instrucțiunile tale până acum doar din postura de novice, un neofit, și ai servit în calitate de co-adjurer, mărturisitor și preot, dar nu ai fost încă investit cu tot ceea ce este necesar pentru a comanda în armata lui Loyola, în serviciul Papei. Tu trebuie să servești la momentul potrivit ca instrument și călău, conform indicațiilor superiorilor tăi, căci nimeni nu poate comanda aici, dacă nu și-a consacrat lucrarea sa cu sîngele ereticului, căci "fără vărsare de sânge nici un om nu poate fi salvat." De aceea, ca să te potrivești muncii tale și pentru a-ți face propria mântuire sigură, în plus față de fostul jurământ de ascultare față de porunca și supunerea față de Papa, vei repeta după mine: -"

(Jurământul apare în întregime, în cartea, ADEVĂRUL SUPRIMAT DESPRE ASASINAREA LUI ABRAHAM LINCOLN, de Burke McCarty, paginile 21-23 (A se vedea: http://www.masters-table.org/forinfo/jesuit% 20oath.htm) Jurămîntul este, de asemenea, citat de Charles Didier, în cartea sa, Roma Subterană (New York, 1843), tradus din originalul francez. Dr. Alberto Rivera, care a scăpat din Ordinul iezuit din 1967, confirmă faptul că ceremonia de inducție și textul jurământului iezuit pe care l-a luat, a fost identic cu ceea ce am citat mai jos).

Papa Iezuit Francisc l"Eu, ..........., acum, în prezența Dumnezeului Atotputernic, Preasfintei Fecioare Maria, a binecuvântatului Mihail Arhanghelul, a binecuvântatului Sf. Ioan Botezătorul, Sfinților Apostoli Petru și Pavel și toți sfinții și în fața locuitorilor sacri ai cerului, și a ta, tatăl meu fantomatic, Generalul Superior al Societății lui Isus, fondat de Sf. Ignațiu de Loyola în pontificatul lui Paul al III-lea, și care a continuat până în prezent, facut prin pântecele fecioarei, matricea lui Dumnezeu, și toiagul lui Isus Hristos, declar și jur, că sfințenia sa Papa este Vice-regentul lui Hristos și este capul adevărat și singur al Bisericii Catolice sau Universale de pe întregul pământ și că, în virtutea cheilor cu care leagă și dezleagă, dat Sfinției sale de către Mântuitorul meu, Isus Hristos, el are putere să detroneze regii eretici, prinții, statele, comitatele și guvernele, toate fiind ilegale, fără confirmarea lui sacră și astfel ele, să poată fi, cu siguranță, distruse. "

"Prin urmare, cu toată puterea mea, voi apăra această doctrină " a dreptului și tradiției Sfinției sale împotriva tuturor uzurpatorilor autorității eretice sau protestante, în special Luterane din Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, și acum așa zisei autorități a biserici din Anglia și Scoția, și ramurilor stabilite în Irlanda cum și de pe continentul Americii și din alte părți, și tuturor aderenților, ca aceștia să fie uzurpați și eretici, pentru că se opun sfintei Biserici Mamă a Romei. Eu acum dezaprob și reneg orice credință a oricărui rege eretic, prinț sau conducător, numiți Protestanți sau Liberali sau supuși oricărei legi, magistrați sau ofițeri."

"Eu declar în continuare că doctrina bisericilor din Anglia și Scoția, a Calviniștilor, Hughenoților și altora denumiți protestanți sau liberali să fie condamnată și ei înșiși osândiți dacă nu se vor lepăda."

"Eu declar în continuare, că voi ajuta, asista și consilia pe toți sau oricare dintre agenții Sanctității Sale în orice loc, oriunde voi fi, în Elveția, Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Anglia, Irlanda sau America, sau în orice alt teritoriu sau Regat voi merge, ca să-mi dau silința la extirparea doctrinei juridice sau de altă natură a Protestanților sau Liberalilor eretici.

"Eu promit în continuare și declar, că fără a aduce atingere, sunt dispensat de asumarea religiei mele eretice, pentru propaganda interesului Bisericii Mamă, ca să păstrez în secret, toate sfaturile încredințate din timp în timp de agenții ei,  și să nu divulg, în mod direct sau indirect, prin cuvânt, scris sau circumstanță, ci să execut tot ce mi se propune, mi se încredințează sau mi se descoperă de tine, tatăl meu fantomatic, sau altcineva din acest legământ sacru."

"Eu promit în continuare și declar, că nu voi avea nici o opinie sau voință proprie, sau orice rezervă mentală, asemenea  unui cadavru (perinde ac cadaver), mă supun fără ezitare fiecărei porunci primite de la superiorii mei din Miliția Papei și al lui Isus Hristos. "

"Că eu aș putea merge în orice parte a lumii oriunde sunt trimis, în regiunile înghețate ale Nordului, în nisipurile arzătoare ale deșertului Africii, sau junglele din India, către zonele civilizate ale Europei, sau bântuite de sălbaticii barbari ai Americii, fără murmur sau nemulțumiri, și voi fi supus în tot ce mi s-ar cere."

Trasul pe Roată al Inchiziției Papale"În plus, promit și declar că, atunci când oportunitatea prezentă, produce și costul unui război neobosit, în secret sau în mod deschis, împotriva tuturor ereticilor, protestanți și liberali, așa cum eu sunt dirijat să fac, voi încerca să-i extirp și să-i extermin de pe fața întregului pământ și că nu voi ierta nici vârsta, sexul sau condiția, și că voi închide, fierbe, jupui, sugruma și îngropa de vii, acești eretici infami, le voi deschide stomacul și pântecele femeilor lor și voi zdrobi capetele sugarilor de pereți, cu scopul de a anihila pentru totdeauna rasa lor execrabilă. Că atunci când același lucru nu poate fi făcut în mod deschis, voi folosi în secret cupa otrăvită, cordonul de strangulare, pumnalul sau glonțul, indiferent de onoarea, rangul, demnitatea sau autoritatea persoanei sau persoanelor, oricare ar fi starea lor în viață, fie publică sau privată, după cum sunt direcționat, în orice moment, de către orice agent al Papei sau Superior al Frăției Credinței Sfinte, a Societății lui Isus."

"În conformitate cu aceasta, îmi dedic viața, sufletul meu și toate puterile mele trupești și cu pumnalul pe care-l primesc acum, îmi voi scrie numele în propriul sânge, ca mărturie cu privire la aceasta, și dacă mă dovedesc fals sau slăbit în determinarea mea, frații mei și colegii soldați ai Miliției Papei, să-mi taie mâinile și picioarele, și gâtul de la ureche la ureche, să-mi deschidă burta și să toarne sulf ars în ea, să mă pedepsească cu toate pedepsele care-mi pot fi aplicate pe pământ, și sufletul meu să fie torturat de demoni într-un iad veșnic pentru totdeauna! "

"De aceea, eu, .........., jur pe Sfânta Treime și binecuvântatele Sacramente, pe care le primesc acum, să îndeplinesc și partea mea, în a le păstra inviolabile și să chem tot cerul să asiste la Sfântul Sacrament ai Euharistiei, și să fie martor în continuare cum numele meu este scris de pumnalul înmuiat în propriul meu sânge și sigilat în fața acestui legământ sfânt ".

(El primește plăcuta de la Superior și scrie numele lui cu vârful pumnalului său înmuiat în propriul sânge luat de deasupra inimii lui.)

Superior:

"Te vei ridica acum pe picioarele tale și eu te voi instrui în Catehismul necesar, să te faci cunoscut oricărui membru al Societății lui Isus ca aparținând acestui ordin."

Papa Francisc l și Logo-ul Iezuit"În primul rând, tu ca Frate Iezuit, vei  face reciproc, față de un alt coleg,  semnul obișnuit al crucii  ca orice romano-catolic obișnuit, apoi o cruce cu încheieturile mâinilor sale, palmele mâinilor  sale fiind deschise, iar celălalt drept răspuns încrucișeză picioarele, unul peste altul; primul  arată cu degetul arătător al mâinii drepte către centrul palmei din stânga, iar celălalt cu degetul arătător de la mâna stângă arată spre centrul palmei drepte; apoi, primul cu mâna dreaptă face un cerc în jurul capului său, atingându-l, iar celălalt, apoi cu degetul arătător al mânii stângi atinge partea stângă a corpului său chiar sub inima lui; primul apoi cu mâna dreaptă trasează de-a lungul gâtului celuilalt, iar apoi, acesta din urmă,  cu un pumnal trasează în jos stomacul și abdomenul primului. Primul, apoi, spune Iustum; și celălalt răspunde Necar; primul Reges. Celălalt răspunsde Impious. "(Sensul care a fost deja explicat.) "Primul va prezenta apoi o mică bucată de hârtie pliată într-un mod ciudat, de patru ori, pe care celălalt o va tăia longitudinal și la deschidere numele Jesu să fie găsit scris de trei ori pe capul și brațele unei cruci. Apoi vă veți da și primi, unul celuilalt, următoarele întrebări și răspunsuri: - "

Intrebare: - De unde vii?

Răspuns: - Sfânta credință.

Î.:- Pe cine servești?

R.:- Sfântul Părinte la Roma, Papa, și Biserica Romano-Catolică Universală în întreaga lume.

Blazonul militar al Papei Francisc l

Francisc I Purtătorul Însemnelor

Î.: - Cine te comandă?.

R.: - Succesorul Sfântului Ignațiu de Loyola, fondatorul Societății lui Isus sau ostașii lui Isus Hristos.

Î.: - Cine te-a primit?

R.: - Un bărbat venerabil cu părul alb.

Î.:-Cum?

R.: - Cu un pumnal, am îngenuncheat pe cruce sub steagurile papei și ale ordinului nostru sacru.

Î.: - Ai făcut un legământ?

R.: - Am făcut, ca să-i distrug pe eretici și guvernele și conducătorii lor, și să nu cruț nici vârstă, sex și nici stare. Să fiu ca și un cadavru, fără nici un fel de opinie sau voință proprie, ci să mă supun implicit Superiorilor mei în toate situațiile, fără ezitare și murmure.

Î.: - Vei face asta?

R.:-Voi face.

Î.: - Cum călătorești?.

R.: - În barca lui Petru pescarul.

Î.: - Unde vrei să călătorești?

R.: -Către cele patru colțuri ale pământului.

Î.: -Cu ce scop?

R:- Să mă supun ordinelor generalului și Superiorilor mei și să execut voința papei și cu credincioșie să îndeplinesc condițiile jurămintelor mele.

Î.: - Duceți-vă, atunci, în toată lumea și luați în stăpânire toate pământurile în numele Papei. Cel care nu-l acceptă voința ca și Vicar al Isus și Vice-regent pe pământ, să fie blestemat și exterminat ".

Cuvânt Final

femeie cu ochi ridicași spre cer pe fundalul unui curcubeuÎn trecut, nici măcar iezuiții cu brutalitatea lor infamă nu au putut reduce la tăcere adevărul lui Yahuwah. Urmașii Săi, în Evul Mediu, au ales să renunțe la viața lor, mai degrabă decât să-L tradeze.Tot astfel, în ultimile zile, adevărații urmași ai lui Yahuwah vor avea o credință de nezdruncinat chiar până la moarte.  Papa Francis și milițiile sale vor putea  să ucidă trupurile multora, dar el nu va reuși niciodată separarea lor de dragoste lui Yahuwah. Nu contează cât de acerbă-i persecuția care-i așteaptă pe credincioși, să fie amintit că Yahuwah va suferi cu noi prin orice dificultate și chin, prin care vom trece. "Eu voi fi cu el în necaz" (Psalmul 91:15) este promisiunea Lui prețioasă. Este bine să ne încărcăm memoria cu următoarea promisiune sacră, ca să ne pregătim să ne confruntăm cu mânia lui Satana, prin viceregele lui pe pământ, al 8-lea și ultimul rege, papa Francisc I:

Nu te teme; căci Eu [sunt] cu tine: nu te îngrijora; căci Eu [sunt] Eloah-ul tău: Eu te voi întări; da, te voi ajuta; da, te voi susține cu mâna dreaptă a dreptății mele. Iată, toti cei ce erau mâniați împotriva ta vor fi rușinați și încurcați: ei vor fi ca nimic; și cei ce se luptă cu tine vor pieri. Îi vei căuta, și nu îi vei găsi, [chiar] cei ce se certau cu tine; cei ce se războiau cu tine vor fi nimiciți. Căci Eu Yahuwah Eloahul Tău te țin de mâna dreaptă, și-ți zic: Nu te teme; Eu te voi ajuta. (Isaia 41: 10-13).


Continut Asemanator: