Print

Daniel 11: ''Regele de la nord'' este Imperiul Otoman!

Un studiu atent, aprofundat al lui Daniel 11: 40-45,
stabilește în mod absolut "Imperiul Otoman" ca fiind "Regele de la Nord"!

S-urile, păsările (unele într-un fel, altele în altul), liniile asemănătoare   șerpilor (sau a melcilor?), ochii stilizați, toate erau foarte interesante. Existau imagini pictate care păreau  a fi pene, un ciocan, și  o umbrelă cu susul în jos (dacă ai miji într-un anume fel ochii când te uiți la ele). Dar toate erau lipsite de semnificație! Cel puțin, pentru mai bine de 1000 de ani, nimeni nu a putut interpreta ceea ce însemnau acestea.

Piatra de la Rossetta

Piatra de la Rosetta a furnizat cheia necesară pentru deblocarea înțelesului hieroglifelor.

După © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3153928

În cele din urmă, în 1799, a fost făcută o descoperire remarcabilă. Soldații francezi care au invadat Egiptul cu un an înainte, au fost trimiși să consolideze fortificațiile într-un oraș port egiptean. Acolo, ei au descoperit o stelă din piatră deteriorată. Locotenentul Pierre-François Bouchard a recunoscut că a fost o descoperire unică. Piatra era inscripționată în trei limbi:în Greacă; în scrierea egipteană rar întâlnită, numită :text demotic  și în hieroglife! Acum, în cele din urmă,  exista șansa de a înțelege toate acele desene ciudate și curbate.

Noua societate științifică a lui Napoleon, Institut d'Egypte din Cairo, a intrat în posesia stelei. În anii care au urmat, Piatra Rosetta a furnizat, într-adevăr, o breșă pentru descifrarea sensului hieroglifelor egiptene antice. Lingviștii aveau nevoie doar de un cod, anumite  cuvinte-cheie, pentru a oferi o perspectivă asupra modului de  interpretare a simbolurilor  ciudate.

Creștinii care studiază Daniel 11 au, de asemenea, nevoie de mult timp, de un cod pentru a descifra acest pasaj. Cheia pentru deblocarea semnificației acestei profeții foarte importante este geografia. Activitățile descrise în profeție trebuie să fie întotdeauna interpretate în legătură cu localizarea Israelului. "Regele din Sud" se referă la Egipt, pentru că este țara la sud de Israel. "Regele din Nord" se referă la diferitele puteri politice care controlau zona de nord a Israelului. Atunci când imperiul lui Alexandru cel Mare a fost împărțit, după moartea sa, zona de nord a Israelului a fost controlată pentru prima dată de Seleucus, iar mai târziu de către Imperiul Roman. Daniel 11 descrie destrămarea imperiului lui Alexandru și apoi urmărește mișcările istorice ale națiunilor care controlau aceste locații geografice.

Punctul culminant apare la sfârșitul capitolului, în versetele 40 la 45:

La vremea sfârșitului împăratul de la sud se va împunge cu el, și împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care, și cu călăreți și cu multe corăbii; și va înainta mpotriva țărilor lui, se va revărsa și va trece prin ele.

Va intra și în țara cea minunată și mulți vor cădea. Dar Edomul și Moabul și căpetenia copiilor lui Amon, vor scăpa din mâna lui.

Își va întinde mîna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa.

Dar el va face stăpân peste vistierile de aur și de argint, și pe toate lucrurile prețioase ale Egiptului. Libienii și etiopienii îi vor urma pașii.

Dar, niște zvonuri venite de la răsărit și de la miazănoapte, îl vor tulbura, și atunci va porni cu o mare mânie, ca să nimicească, și să distrugă pe mulți.

Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt; apoi, îl va ajunge sfârșitul, și nimeni nu-i va veni în ajutor. (Daniel 11: 40-45, KJV)1

Acest pasaj este extrem de important pentru oricine este astăzi în viață. Acesta punctează când va avea loc încheierea timpului de probă! Acest eveniment prevestitor este legat de timpul sfârșitului și de timpul de strâmtorare. Un studiu atent al lui Daniel 11 arată că "timpul sfârșitului" a început în 1798 și "timpul de strâmtorare", a început în 1922. Acest lucru înseamnă că timpul de probă se va închide foarte, foarte curând, posibil în termen de luni pentru cei 144000 --care vor duce ultimul mesaj de avertizare către lume.

Înțelepciunea infinită și cunoașterea dinainte a lui Yahuwah este demonstrată atunci când Scriptura este comparată cu istoria. Regele din Nord la care se face referire în Daniel 11: 40-45 este Imperiul Otoman. Acest lucru este dovedit de faptul că fiecare particularitate a profeției a fost împlinită în istorie.

Constantinopol

Yeni Cami și Eminonu Bazaar, Constantinopol, Turcia (Imperiul Otoman) cca. 1895
După - trialsanderrors - Yeni Cami și Eminonu Bazaar, Constantinopol, Turcia, cca 1895, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11168385 

DANIEL 11:40

"Și la vremea sfârșitului regele de la sud îl va împunge: va veni și împăratul de la miazănoapte împotriva lui ca o furtună, cu care și cu călăreți și cu multe corăbii; și va înainta în țările lui, se va revărsa și va trece peste ele."

LA VREMEA SFÂRȘITULUI REGELE DE LA SUD ÎL VA ÎMPUNGE

"Timpul sfârșitului" a început în 1798, așa cum se explică în alte articole de la WLC. Regele "Fac ce Vreau" descris în Daniel 11:36-39, a fost Franța / Napoleon Bonaparte. Egiptul, sub conducerea Mamelucilor, a intrerupt comerțul său cu Franța. Acesta a fost regele din Sud care l-a "împuns" pe Regele ”Fac ce Vreau”. Nu a fost un război deschis.  Egiptul, doar, l-a "împuns pe" Regele ”Fac ce Vreau”.

Franța a răspuns prin invadarea Egiptului. La acel moment, Egiptul făcea parte din Imperiul Otoman. Franța era aliată de mult timp cu Imperiului Otoman și a presupus că vor tolera prezența franceză în Egipt, în schimbul obținerii asistenței franceze care să-i țină pe Mamelucii indisciplinați sub control. Această presupunere a fost o greșeală costisitoare și arogantă.

VENI ȘI ÎMPĂRATUL DE LA MIAZĂNOAPTE ÎMPOTRIVA LUI CA O FURTUNĂ...

Sir Horatio Nelson

Amiral din ariegardă, Sir Horatio Nelson, de Lemuel Francis Abbott. 1800. Muzeul National Maritim. Vizibilă, pe pălăria militară este egreta oferită de Sultanul Otoman ca recompensă pentru victoria de la Nil.

Unul dintre motivele pentru care Franța a invadat Egiptului a fost să "dea o lovitură comerțului britanic prin tăierea rutei Marii Britanii spre India."2 Nu avea să restabilească doar comerțul Francez cu Orientul Îndepărtat ci urmărea, de asemenea, să perturbe comerțul britanic. Britanicii au răspuns în forță. Târziu în timpul zilei de 1 august 1798, amiralul Horatio Nelson a dat efectiv peste flota franceză în  Alexandria, în Egipt, după ce  petrecuse luni căutând-o pe Marea Mediterană.

Forțele franceze au presupus că britanicii nu vor începe lupta după ce apune soarele. Aceasta a fost o altă ipoteză costisitoare, deoarece britanicii au trecut imediat la acțiune. Lupta a distrus, practic flota Franceză, fără nici o pierdere de nave britanice. Este important să se înțeleagă că această victorie a britanicilor, a fost cea care a deschis calea Regelui de la Nord, Imperiul Otoman,să  vină asemenea unei furtuni împotriva forțelor Franceze invadatoare.

"Invazia Franceză din Egipt a avut un impact major [și de lungă durată] asupra Statului otoman." 3 Până în acest moment, Franța era aliată cu Imperiul Otoman. Cu toate acestea, victoria Britanică în Bătălia Nilului a plasat-o pe Marea Britanie în cea mai puternică, și, astfel, mai influentă, poziție.

"Diplomația britanică de la Istanbul era, acum, în măsură să orienteze Imperiul, pur și simplu, pe direcția opusă și la 9 septembrie 1798, Imperiul Otoman a declarat război Franței (la începutul anului 1799 Rusia s-a alăturat și ea, Marii Britanii și Turciei, formând a Doua Coaliției)." 4

Bătălia de la Nil:Distrugerea Orientului, 1 August 1798, Mather Brow 

CU CARE, ȘI CU CĂLĂREȚI...

După pierderile sale devastatoare din Egipt, Napoleon nu era pregătit să renunțe la planurile sale ambițioase pentru Orientul Mijlociu. La sfârșitul lunii februarie 1799, Napoleon a părăsit Egiptul, mărșăluind către nord, spre Siria. La Acre, el i-a întâlnit pe Turci (Otomani). Otomanii, acum aliați cu britanicii, au fost sprijiniți de un grup de marinari britanici, condus de Sir Sidney Smith. Napoleon a asediat imediat orașul.

Doar zece zile mai târziu, știrea apropierii puternicei armate turce a ajuns la Napoleon. "Aceasta era formată din aproximativ treizeci de mii de soldați, douăsprezece mii dintre ei fiind cei mai aprigi și cei mai bine pregătiți călăreți din lume. Napoleon  avea,între zidurile orașului Acre, doar opt mii de oameni eficienți, care să se confrunte cu armata bine instruită a europenilor și  turcilor  și numeroasa lui cohortă grabită să se salveze."5

Raportul unui istoric cu privire la această întâlnire, are o asemănare izbitoare cu descrierea profetică din Daniel:

Era în zorii zilei de 16 aprilie. Soarele neumbrit, abia răsărise peste dealurile din Palestina dezvăluind [Francezului] întreaga oștire turcă aflată în poziție de atac. Ochiul a fost orbit de spectacolul magnific, cu steaguri mândre și pene, cu turbanele în culori stridente și  cu oțelul strălucitor și cu toată pompa marțială barbară din Est, care se reflecta sclipitor în razele dimineții. Douăsprezece mii de călăreți, decorați cu însemnele cele mai superbe ale paradei militare, urcați pe cei mai iuți cai de luptă arabi, erau cabrați și poziționați în toate direcțiile ... Francezii, prea mândri și sigur pe ei, ca să se retragă dinaintea oricărei superiorități numerice, abia au avut timp să se organizeze într-unul din careurile de necucerit ale lui Napoleon, atunci când întreaga cavalcadă de călăreți, de săbii strălucitoare și urletele hidoase, la fel ca șuieratul vântului, au năvălit asupra lor. Fiecare om din careurile Franceze, știa că viața lui depindea de imobilitatea lui, și fiecare în parte a stat, umăr la umăr cu camarazii săi.6

ȘI CU MULTE ... NAVE

Deși Turcia nu a fost niciodată cunoscută ca o națiune de navigatori, profeția afirmă în mod clar că "multe nave", s-ar fi implicat în răspunsul exploziv al Regelui de la Nord. Flota franceză fuseses, practic, distrusă cu un an înainte, în Bătălia Nilului. Aceste "multe nave", au venit dintr-o nouă alianță, formată ca urmare a acțiunii militare agresive a Regelui ”Fac ce Vreau”- Franța, dinspre  Rusia, care cu toate că a fost, un timp îndelungat, inamic al Imperiului Otoman, s-a aliat cu turcii pentru a lupta împotriva lui Napoleon.

Neobișnuit așa cum pare, Rusia, inamicul declarat al Turciei,s-a unit cu aceasta în apărarea împotriva lui Napoleon. Flota rusă a fost trimisă alături de mica flotă turcească în portul St. Jean d'Acre și acolo s-au mai adăugat cele două escadroane britanice. Numărul total de nave ajungând la mai mult de treizeci.7

Acțiunile agresive ale lui Napoleon au trezit gigantul adormit, care era Imperiul Otoman.

Imperiul Otoman

  ȘI EL VA INTRA ÎN ACESTE ȚĂRI,
ȘI SE VA REVĂRSA ȘI TRECE PESTE ELE

Cuvântul tradus aici "țări" are un sens mai larg decât pur și simplu "națiuni." Se poate referi, de asemenea, la câmpuri, la sol, sau la un pustiu. Practic, acesta transmite ideea unei regiuni. Regele de la Nord / Imperiul Otoman, a intrat în multe zone cucerite anterior. El s-a revărsat asupra lor și le-a cotropit ca răspuns la amenințarea Regelui ”Fac ce Vreau”, Franța.

DANIEL 11:41

"El va intra și în țara cea minunată și multe țări vor cădea dar Edom și Moab și căpetenia copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. "

VA INTRA ȘI ÎN ȚARA CEA MINUNATĂ

Acum Turcii / Regele de la Nord, treziți, l-au urmărit pe Napoleon și forțele sale spre sud. "Țara cea minunată" la care se face referire, este aceeași cu ținutul menționat în Daniel 11:16. Este Palestina. Napoleon a fost alungat din Siria, clar în jos, prin Palestina în Egipt. Acolo, el a abandonat eforturile sale de a monopoliza o rută comercială în India și s-a întors în Europa.

MULTE ȚĂRI VOR FI COTROPITE

În această frază, "țări" este un cuvânt adăugat. Originalul ebraic afirmă pur și simplu: "Mulți vor fi doborâți." Cu ajutorul britanic, turcii / Regele din Nord au adus din nou Egiptul sub controlul lor. Aceste acțiuni militare au fost foarte costisitoare din punct de vedere al pierderilor de vieți omenești. Cand Napoleon a fost condus înapoi în Egipt, inamicul i-a ucis peste 1.000 de oamenii. Șase sute erau morți de ciumă și 1800 au fost răniți.

Britanicii și-au ajutat, din nou, noii aliați, transportând forțele otomane în Egipt, pe navele lor. Acolo, la prima bătălie de la Abukir în 1799, forțele franceze au avut victorie în Egipt. De fapt, acesta a fost începutul sfârșitului pentru prezența franceză în Egipt. Lupta a costat viața a încă 1.000 de soldați francezi, dar costul turcilor a fost chiar mai mare. Se estimează că au fost uciși 8.000 de soldați turci.

În conformitate cu cuvântul sigur al profeției, mulți au fost detronați când Regele din Nord a venit ca o furtună împotriva Regelui ”Fac ce Vreau”, Franța.

VOR SCĂPA DIN MÂNA LUI, EDOMUL
ȘI MOABUL, ȘI CĂPETENIA COPIILOR LUI AMMON

Terenurile descrise aici, predomină la est de râul Iordan. "Țara lui Edom era în regiunile de deșert în estul și sudul Israelului. Mulți dintre urmașii acestor națiuni erau răspândiți în Arabia Saudită." 9 În eforturile sale de a-l conduce pe Napoleon afară din Orientul Mijlociu, Regele Nordului / Imperiul Otoman și-a concentrat atenția acolo unde s-au localizat forțele franceze. Acestea erau la vest de Iordan. Prin urmare, toate ținuturile de la est de Iordan "au scăpat din mâna lui", în marșul spre sud.

DANIEL 11:42

"Își va întinde mîna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa."

Odată ce s-a trezit la luptă, Imperiul Otoman a fost, din nou, fără milă în a-și aduce sub control acele zonele pe care le-a cucerit anterior. Spre deosebire de practica forțelor occidentale, obiceiul turcilor nu a fost să ia prizonieri. Ei i-au torturat și ucis pe soldații francezi găsiți, răniți sau nu. De asemenea, au ucis pe cei suspectați de simpatie față de Francezi și astfel s-a întâmplat ca nici "țara Egiptului [să] nu scape."

Un jurnal de călătorie, scris în secolul 19, face aluzie la tratamentul suferit de egipteni din partea otomanilor, afirmând: "Citiți atrocitățile atribuite de Sir Robert Wilson francezilor și vă veți imagina că singurul obiect al inplicării  noastre acolo, a fost fericirea personală a oamenilor invadați. Totuși, este ciudat să spun, că arabii vorbesc despre francezi cu respect, și  despre expulzarea lor cu regret." 10 După cum s-a spus adesea, învingătorii scriu cărțile de istorie, iar în acest caz nu a fost nimic diferit.  Dacă francezii au fi fost atât de răi pentru egipteni după cum se afirmă, arabii care trăiesc acolo nu ar mai fi regretat expulzarea lor.

DANIEL 11:43

"Dar el va avea putere peste vistieriile de aur și de argint, și peste toate lucrurile prețioase ale Egiptului și libienii și etiopienii îi vor urma pașii."

PUTEREA ASUPRA VISTIERIILOR DE AUR ȘI DE ARGINT,
ȘI ... TOATE LUCRURILE SCUMPE ALE EGIPTULUI

Muhammad Ali Pasha al-Mas'ud ibn Agha

Pașa Muhammad Ali  a fost reprezentantul prin care Regele de la Nord au avut acces la bogăția Egiptului.

Muhammad Ali a fost trimis de otomani în Egipt, în lupta lor de a-i alunga pe francezi. Era al doilea în comanda unui regiment albanez. "Cu o mare abilitate politică, el a reușit în 1805 să fie numit wali(guvernator), vicerege al sultanului otoman în Egipt, cu rangul de pașă."11

Odată ajuns la putere, "Muhammad Ali a efectuate una dintre cele mai rapide campanii terestre [sic.] din istorie. El a confiscat fermele feudale ale conducătorilor Mameluci și a deposedat instituțiile religioase din Cairo de 600.000 de acri ai proprietății funciare. Astfel, decapitând ordinea medievală din Cairo și Egipt, exista acum plantația privată a viceregelui."12

Muhammad Ali poate fi creditat cu stabilirea statului egiptean modern, dar nu pe cale pașnică.. De fapt, se poate argumenta că acțiunile acestui împuternicit al Regele din Nord au fost o parte din ceea ce s-a prezis în profeția lui Daniel când îngerul a declarat: "Țara Egiptului nu va scăpa."

Muhammad Ali a desființat societatea egipteană tradițională. El a eliminat mamelucii, fosta conducere oligarhică, a expropriat vechiile clase de arendași, a transformat clasa religioasă în pensionari ai guvernului, a limitat activitățile autohtone ale grupurilor comerciale și de artizan, a neutralizat beduinii și a zdrobit toate mișcările de rebeliune printre țărani.13 În acel moment, Egiptul mai era, încă, o provincie a Imperiului Otoman. Muhammad Ali a pus taxe extrem de mari asupra populației, sărăcind-o. O parte din acești bani i-a trimis ca tribut sultanului otoman. Astfel, el a făcut ca "vistieriile de aur și de argint", împreună cu "toate lucrurile scumpe ale Egiptului" să fie disponibile Regelui Nordului.

LIBIENII ȘI ETIOPIENII VOR VENI ÎN ALAI DUPĂ EL

LIBIENII: Coasta de nord a Africii fusese adusă sub controlul Imperiului Otoman la început.  Mai târziu, în 1711, Libia a devenit în mare măsură autonomă, când Ahmed Karamanli, un ofițer de cavalerie, a organizat o lovitură de stat. El a ucis guvernatorul otoman și a stabilit dinastia Karamanli, cu toate că el a continuat să plătească un tribut ca garanție, Imperiului Otoman. Această regiune a rămas în mare măsură independentă până în 1832. La acea vreme, sultanul otoman a trimis trupe pentru a restabili ordinea după abdicarea domnitorului.

ETIOPIENII: Geografia care alcătuiește țara modernă a Etiopiei nu a fost niciodată parte din Imperiul Otoman. Cu toate acestea, acest cuvint tradus în Biblia King James, nu se referă la țara modernă cunoscută sub numele de "Etiopia." Mai degrabă, vine de la cuvântul "Cushite ", care a fost tradus în limba latină ca "aethiope."

Preotul egiptean Manetho (c. 300 î.Hr.), a enumerat Dinastia Kushită (a-25-a) a Egiptului, numind-o "dinastia Aethiopian". Mai mult decât atât, atunci când Biblia ebraică a fost tradusă în greacă (c. 200 î.Hr.), apelativul ebraic "Kush, Kushite" a devenit în greacă "Aethiopia, Aethiopians", care apare ca "Etiopia, etiopieni", în limba engleză King James Version.14

Această zonă, prin urmare, din vechime se referiră la terenul care se află la granița de sud a Egiptului. Libienii și etiopienii au fost descriși perfect atunci când se spune ca ar urma pașii Regelui din Nord.

DANIEL 11:44

"Dar niște zvonuri venite de la răsărit și din miază-noapte( nord) îl vor tulbura și va porni cu o mare mânie, ca să nimicească și să distrugă pe mulți."

Regele din Nord este incontestabil Imperiul Otoman. Prin urmare, "zvonurile de la răsărit și de la miazănoapte" ar fi vești care vin din estul și nordul Imperiului Otoman, nu estul și nordul Palestinei.

Primul război mondial, a dovedit că Turcia a încercat prin diversiune și scuze, să extermine pe armenii care trăiesc în interiorul granițelor lor.

"Valuri de persecuție au urmat, unul după altul, de-a lungul secolelor, unele mai severe decât altele. ... Până la începutul secolului  XX, Armenia a încetat de mult să mai existe ca și entitate stală. Teritoriul ... a fost împărțit în trei secțiuni principale. Partea de vest, inclusiv Muntele Ararat, a aparținut Imperiului turc; partea de nord de-a lungul munților Caucaz a devenit a republicii  aflată sub conducerea rusă; partea de est care se învecinează cu Marea Caspică a fost mult timp sub control persan. Oamenii, la fel ca multe alte grupuri naționale, s-au dispersat; dar, spre deosebire de alții, ei și-au păstrat în mare parte identitatea lor."

(Marie Egitkhanoff, Teroare zi și noapte, Povestea unei fete armene, p. 6.)

NORDUL: Unul dintre rezultatele neașteptate ale invaziei din Egipt, a Regelui ”Fac ce Vreau” /Franța, a fost alianța Imperiului Otoman cu vecinul lui din nord, Rusia. Cei doi au fost în război timp de secole. Literalmente. războaiele ruso-turce au durat cinci secole și sunt printre cele mai lungi dispute de durată din istoria Europei. In timpul acestor conflicte, Imperiul Otoman a pierdut constant teren în favoarea Imperiului Rus.

ESTUL: Persia se afla la estul Imperiului Otoman. Între 1804-1813, Persia și Rusia au fost în rǎzboi. "Armata persană era mai numeroasă decât forțele rusești din Transcaucazia, de câteva ori mai mult, dar era semnificativ inferioară în arta războiului, în instruirea militară și în organizare." 15 Persia a pierdut războiul și ținutul în favoarea  Rusiei. A urmat un alt război  în 1826-1828. Din nou, Rusia a câștigat.

"Ca rezultat al războaielor ruso-persane, Rusia a anexat nordul Azerbaidjanului și estul Armeniei. Victoriile rusești au eliberat popoarele Transcaucaziei de sub jugul feudalilor persani, iar aceste popoare au sprijinit în mod activ forțele rusești în timpul războaielor."16.

Rusia, anexând terenuri din Persia, a încercuit astfel, parțial, Imperiul Otoman, creând presiuni din partea de nord și de est. Acest lucru a fost zvonul din nord și est, care a alarmat Regele din Nord.

O listă detaliată a tensiunilor dintre Imperiul Otoman și Rusia ar necesita prea mult timp pentru prezentul articol. Cu toate acestea, unele dintre tensiuni s-au datorat diferențelor religioase, deoarece marea majoritate a otomanilor erau musulmani, în timp ce rușii erau creștini. Atunci când țarul a ordonat expulzarea musulmanilor din Caucazul de Nord, aceasta a rezultat într-un genocid care a costat viața a 1,5 milioane de musulmani. Supraviețuitori au fugit spre sud, spre Imperiul Otoman.

Acest lucru nu este o istorie lipsită de importanță. Aceste acțiuni pot fi trasate inapoi în timp, în mod direct de la regele din Sud (Egipt), "împungând pe" Regele” Fac ce Vreau” (Franța) și la reacția copleșitoare a regelui Nordului (Imperiul Otoman), ca răspuns. În timpul și imediat după primul război mondial, turcii au fost responsabili pentru genocidul armean, genocidului grec și genocidul asirian, în care mai mult de 3 milioane de crestini și-au pierdut viața din cauza suspiciunii că, în calitate de creștini, ei simpatizau cu Rusia.

Ce consecințe oribile au rezultat din partea regelui de la Sud care s-aîmpuns cu Regele ”Fac ce Vreau”! Numai Yahuwah cunoaște numărul total de vieți distruse și suferința imensă îndurată atunci când regele din Nord a mers "mai departe cu o mare mânie, ca să nimicească și să distrugă pe mulți."

DANIEL 11:45

"Și va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt; apoi, îi va veni sfârșitul, și nimeni nu îl va ajuta."

Sultan Abdul Hamid II

Sultanul Abdul Hamid al II-lea a împlinit profeția când a trimis oficiali să guverneze direct din Ierusalim.

In this

În acest verset, înregistrarea istoriei confirmă încă o dată exactitatea proorociei. Evreii, și mai târziu Khazarii, au vrut, mult timp, să obțină controlul asupra Palestinei. In 1897, Organizația sionistă (mai târziu, Organizația Mondială Sionistă) a organizat primul Congres Sionist de la Basel, Elveția. În cadrul acestei conferințe de trei zile, a fost discutată posibilitatea de a avea Ierusalimul drept capitală a unui viitor stat evreiesc. Dar, Ierusalimul și Palestina erau încă sub controlul Imperiului Otoman.

Abdul Hamid al II-lea, sultanul Imperiului Otoman și Califul Califatului Otoman, a răspuns într-un mod care să îndeplinească perfect acest text. El a trimis funcționari din propriul său palat pentru a guverna provincia din jurul Ierusalimului. El a vrut să-și păstreze controlul asupra acestei părți a imperiului său și a simțit că, prezența oficialilor otomani stationați acolo în Ierusalim, i-ar permite să fie la curent cu orice încercări ale guvernelor străine de a profita de zonă.

Preocupările sultanului au fost bine întemeiate. Primul război mondial era la orizont. Tensiunile care au precedat "războiul care urma să pună capăt tuturor războaielor" erau deja în proces. Dar, foarte puțini oameni știu că unul dintre motivele principale de conducere politică a Angliei în timpul primului război mondial a fost crearea unui stat pentru "evrei".

... Britanicii nici măcar nu au propus să se treacă la moțiuni de consultare a populațiilor indigene din țară. În calitate de autor al faimoasei Declarații Balfour, Arthur Balfour, a precizat Lordului Curzon: "Cele Patru Mari Puteri s-au consacrat Sionismului. Iar Sionismul, fie corect sau greșit, bun sau rău, își are rădăcinile în tradițiile îndelungate, în nevoile prezente, în speranțele viitoare, de o importanță mult mai mare decât dorințele și prejudiciile arabilor care populează acel pământ străvechi. "

... Ceea ce a urmat a fost un efort sistematic pentru subminarea guvernării proprii și a legilor proprii, prin regimuri maleabile, în cazul Palestinei, prin negarea categorică a dreptului locuitorilor într-o țară liberă și independentă. ...

În mod ironic, una dintre afirmațiile Marii Britanii pentru legitimare a politicii sale la momentul respectiv a fost să indice ca fiind o mare nebunie, eliberarea arabilor de sub jugul Otoman.17

Germania a câștigat de fapt, războiul și a prezentat Angliei o ofertă corectă de pace. Dacă Anglia ar fi acceptat pacea oferită de Germania, milioane de vieți ar fi fost salvate. În schimb, ceva cu totul diferit s-a întâmplat.

Bancherii evrei internaționali sunt responsabili de cele întâmplate. Sioniștii Evreii au finanțat eforturile de razboi, dorindu-și Palestina, care la acel moment făcea parte din Imperiului Otoman. Singura modalitate de a da Palestina evreilor era să o ia de la otomani. În schimbul intrării Statelor Unite  în război, britanicii au promis că Palestina va deveni patria evreilor.

A fost o afacere diabolică și una în dreptul căreia Marea Britanie nu avea dreptul să promită. Totusi, ceea ce s-a întâmplat este exact în conformitate cu Acordul Balfour.18

Balfour vizitează Ierusalimul

Balfour vizitează Ierusalimul

Politicianul britanic Lord Arthur Balfour (1848 - 1930) evidențiază o caracteristică a Bisericii Sfântului Mormânt guvernatorului Sir Ronald Storrs în timpul unei vizite la Ierusalim, 9 aprilie 1925. Rezidenții arabi ai orașului au fost în grevă, ca protest împotriva Declarației Balfour care sprijină planurile pentru o patrie evreiască în Palestina. (Fotografie de Agenția de Presă subiect / Hulton Arhiva / Getty Images)

Arthur James Balfour a fost secretar de Externe în Regatul Unit. El era conștient de caracterul lipsit de etică al agendei britanice de a lua Palestina de la turci. Într-o scrisoare către Lord Curzon, scrisă în 1919, el a recunoscut: "... În Palestina, noi nu ne propunem nici măcar să se treacă prin moțiunea de consultare a dorințelor actuale ale locuitorilor țării ... .Cele Patru Mari Puteri s-au consacrat sionismului. Și Sionismul, fie corect sau greșit, bun sau rău, își are rădăcinile în tradițiile îndelungate, în nevoile prezente, în speranțele de viitor, de o importanță mult mai mare decât dorințele și prejudiciile celor 700.000 de arabi care locuiesc acum pe acel pământ străvechi ... " 19 Britanicii și diverși sioniști se agitau pentru o patrie evreiască în Palestina făcând promisiuni contradictorii. Cu sprijinul dinastiei Rothschild, au promis o patrie pentru evrei în timp ce, în același timp, au făcut promisiuni populației arabe locale că nu aveau nici o intenție de acaparare.

"CORTURILE"

Mare parte a secolului al 19-lea, o serie de cercetători ai Bibliei au sugerat că Imperiul Otoman era Regele din Nord. Ca Rege al Nordului, au prezis că Imperiul Otoman ar transfera capitala la Ierusalim. Atunci când Imperiul Otoman s-a dizolvat, după primul război mondial, fără ca acest lucru să se fi întâmplat vreodată, mulți au presupus că interpretarea lor a fost incorectă.

Imperiul Otoman nu a fost cucerit de puteri străine. El, pur și simplu, a încetat să mai existe. Europenii la acel moment erau conștienți de incongruența a ceea ce se întâmplă în imperiul odată de temut. Literary Digest din 1919 a raportat prezența trimișilor din Imperiul Otoman la Consiliul celor Zece, dar nu în calitate de participanți, precizând:

"Dacă umbrele  ar putea râde, atunci spiritele lui Petru Sihastrul, Louis al IX-lea, și Richard Inimă de Leu poate că s-ar fi unit într-o izbucnire de veseliei sardonică în ziua în care, imperiul pe care zece cruciade nu l-au învins timp de trei secole, a trimis pe Marele său Vizir la Paris, precum și o delegație a notabililor turcești, împreună cu el. In drumul lor spre și de la sesiunile Consiliului Celor Zece, la Conferința de pace ... ei au fost obligați să intre și să iasă prin uși diferite, față de cele utilizate de către membri. După cum remarca Charleston Evening Post: ". Acești domni , buni vorbitori din Cornul de Aur nu au fost trimișii unui imperiu, căci nu este încă destul de convigător, dacă Turcia trebuie să fie încă considerată ca fiind o entitate națională" Ei au vizitat Parisul, pur și simplu ca  niște experţi de la care Consiliul Celor Zece ar putea obține informații cu privire la problemele turcești."

Această presupunere, de altfel, se bazează pe o înțelegere greșită a cuvântului "corturi". Odată înțeles corect, se vede clar că regele din Nord este Imperiul Otoman și el, într-adevăr a făcut exact ceea ce a prezis profeția. El a plantat "corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt." Cu alte cuvinte, sultanul Otoman a stabilit prezența sa politică între râul Iordan, care a era la est, și Marea Mediterană, care se afla la vest.

Cuvântul "cort" provine din cuvântul ebraic, ohel. Aceasta înseamnă: "Un cort ... care acoperă, (locuință) (locul), acasă, cort, un cort" 20 Copiii lui Israel în pustie au locuit în corturi. Este același cuvânt folosit în mod repetat, prin cărțile lui Moise, pentru a descrie atât cortul întâlnirii cât și sanctuarul. Un cort este o locuință temporară. Este un cort! Pentru acest motiv, David tânjea să construiască o locuință permanentă pentru Yahuwah.

Sultanul nu a avut nevoie să mute sediul guvernului său la Ierusalim, pentru a împlini Daniel 11:45. El a împlinit profeția când a mutat, în mod deliberat, o parte a guvernului său la Ierusalim pentru a face față amenințării tot mai mari a expansionismului bancherilor sioniști. Nu a fost un sediu permanent, ci unul temporar. Un "cort al palatului său."

EL ÎȘI VA AJUNGE SFÂRȘITUL, ȘI NIMENI NU-L VA AJUTA

Puternicul Imperiu Otoman, flageull de temut al cruciaților, a ajuns la capătul său, nu cu o bubuitură, ci decăzând treptat în neant. Țarul Nicolae I al Rusiei s-a referit la Imperiul Otoman ca la un "om bolnav",  despre care precizează:

Turcia pare să se sfărâme în bucăți, căderea va fi o mare nenorocire. Este foarte important ca Anglia și Rusia să ajungă la o înțelegere perfectă ... și să nu facă nici un pas decisiv până când celălalt nu este prevenit ... Avem un om bolnav pe mâinile noastre, un om grav bolnav, va fi o mare nenorocire dacă într-una din aceste zile ne alunecă printre palme, în special, înainte ca aranjamentele necesare să fie făcute.21

Denumirea a prins repede și, în curând, de la ziariști până la cercetători ai Bibliei, toți s-au concentrat pe căderea mărețului Imperiu Otoman, referindu-se la el ca la "omul bolnav al Europei". Timp de mulți ani, Marea Britanie și Franța au sprijinit Imperiul Otoman în încercarea de a împiedica Rusia  să anexeze și să se extindă în continuare. În cele din urmă, însă, necazurile europene au distras  atenția  și finanțarea  departe de "omul bolnav."

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk

Regele din Nord a mutat "corturile palatului său", la Ierusalim, pentru că se temea că puterile străine vor anexa această zonă a Imperiului Otoman. Acest lucru este exact ceea ce s-a întâmplat. În urma primului război mondial, puterile aliate victorioase au împărțit prada de război între ele și Palestina, a fost dată sub controlul Imperiului Britanic.

Imperiul Otoman a pierdut teritorii în urma Primului Război Mondial, dar în cele din urmă, nu a fost cucerit de o altă națiune. Și-a aflat sfârșitul în plan intern. Mustafa Kemal, un ofițer militar turc, a abolit sultanatul Otoman și, mai târziu, califatul, prin instituirea Republicii moderne Turcia. În totalitate 99% dintre turci sunt musulmani, și totuși, în mod ciudat, Turcia nu este oficial o națiune musulmană.

Kemal a modernizat Turcia prin secularizarea domeniilor acesteia. I s-a dat numele Atatürk ("Tatăl turcilor"), în semn de recunoaștere a schimbărilor ample, radicale aduse în țară. El a asigurat că guvernul turc va fi complet separat de Islam în viitor. El a creat o bază de legi care face imposibil ca Imperiul Otoman și Califatul să fie vreodată reînviat. El "a stabilit un nou cod civil, bazat pe precedente europene. Și el a elaborat o constituție, care a rupt în mod expres orice legătură cu legea islamică [Sharia]. "22

Mustafa Kemal Atatürk a dat Imperiului Otoman (și islamismului), o rană de moarte care nu s-a vindecat și nici nu se va vindeca vreodată. Regele din Nord și-a ajuns sfârșitul și nimeni nu l-a ajuta

TURCIA ASTĂZI

Turcia și-a îndeplinit rolul destinat în profeție. Unii oameni caută încă în evoluția viitoare a fostului Imperiu Otoman. Cu toate acestea, nu mai este nimic care să se împlinească în profeția lui Daniel 11. Împăratul din Nord a ajuns la sfârșitul lui în 1922, după ce puterile europene, care îl sprijineau, și-au retras sprijinul. 

declinul Imperiului Otoman 

Întreaga construcție din Daniel 11 avea un singur scop și numai unul: să se identifice, pentru generația finală, când se va închide timpul de probă! La fel cum "timpul sfârșitului" a început în 1798, "timpul de necaz", a început în 1922. Orice altceva, care are loc în Turcia, se încadrează în parametrii timpului de probă.

Daniel 11 este finalizat. S-a terminat! Nimic nu mai este de împlinit. Noi acum trăim în timpul lui Daniel 12: 1. Aceasta este o realizare foarte solemnă. Îngerul i-a spus lui Daniel:

Și în timpul acela se va scula marele prinț Mihail, ocrotitorul fiilor poporului tău, căci acesta va fi un timp de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până la vremea aceasta: dar în timpul acela poporul tău va fi mântuit, oricine va fi găsit scris în carte.

Și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică.

Și cei ce sunt înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului; și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire ca și stelele în vecii vecilor. (Daniel 12: 1-3)

Turcia

Trezeşte-te! Acesta este timpul pe care noi îl trăim acum! Probațiunea se va închide în curând! Nu există decît un singur eveniment care stă între acel eveniment solemn și noi: sunetul trâmbițelor.

Trambițele sună ca să anunțe sau să avertizeze, și doar asta fac aceste trâmbițe. Ele sunt date pentru a atrage atenția asupra încheierii timpului de probă. Ele vor fi cele mai rele urgii care au căzut vreodată asupra omenirii până la acel moment. Scopul lor este să trezească sufletele pentru ceea ce vine după încheierea timpului de probă, ultimele șapte plăgi,  care vor fi atât de rele încât, daca nu și-ar păstra Yahuwah copiii Săi, nu ar mai rămâne nimeni în viață.

Mila infinită vrea ca fiecare suflet să fie treaz, conștient, și capabili să ia decizii inteligente. Trâmbițele sunt cele care vor atrage atenția fiecărei persoane care trăiește pe fața pământului, la adevărurile de care au nevoie, ca să știe să se pregătească pentru încheierea timpului de probă și pentru A Doua Venire.

Acum, în aceste momente de închidere, faceți o predare deplină lui Yahuwah. Cercetați-vă inima. Puneți deoparte orice obstacol și, cu asigurarea deplină a credinței, înțelegeți mântuirea promisă.

Mâna lui este întinsă, dornică să o prindă pe-a ta și să te aducă în siguranță. Nu vei ajunge la cel mai bun prieten pe care îl vei avea vreodată?

Yahushua te poate mântui 
Articole la Subiect:


1 Toată Scriptura este preluată din versiunea King James a Bibliei.

2 http://www.expertsmind.com/library/french-invasion-and-occupation-of-egypt-in-1798-5235506.aspx

3 Güven Dinc, "Porturile din Cipru și invazia franceză din Egipt (1798-1801)," Studii mediteraneene, Voi. 24, No. 1 (2016).

4 http://www.historyofwar.org/articles/wars_french_egypt.html

5 John Stevens C. Abbott, Viața lui Napoleon Bonaparte, pp. 102-103.

6 Ibidem., Sublinieri.

7 http://www.inlightofprophecyfulfilled.org/studies/pdf/articles/KON/KON_Part3.pdf, p. 3.

8 Ereț, (# 776), Strong. Concordanță Exhaustivă

9 http://www.inlightofprophecyfulfilled.org/studies/pdf/articles/KON/KON_Part3.pdf, p. 5.

10 Richard R. Madden, Călătorii în Turcia, Egipt, Nubia și Palestina în 1824, 1825, 1826 & 1827, p. 173, subliniere.

11 https://www.britannica.com/biography/Muhammad-Ali-pasha-and-viceroy-of-Egypt

12 http://egyptianagriculture.com/muhammad_ali.html

13 https://www.britannica.com/biography/Muhammad-Ali-pasha-and-viceroy-of-Egypt

14 http://murakushsociety.org/index.php/2016/09/23/dictionary-defines-the-hebrew-term-cushite-as-moor-in-english/

15 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Russo-Persian+Wars+of+the+19th+Century

16 Ibidem. Sublinieri.

17 https://www.middleeastmonitor.com/20141114-world-war-one-and-palestine-does-the-connection-still-matter/, sublinieri.

18 Click aici pentru mai multe informații cu privire la Acordul Balfour și evenimentele care au dus la aceasta.

19 http://www.balfourproject.org/a-few-quotes/

20 A se vedea Concordanța lui Strong, # 168.

21 Harold Temperley, Anglia și Orientul Apropiat, p. 272.

22 http://www.bbc.com/news/magazine-23810527, sublinieri.