Print

De Boekrol met 7 Zegels: Checklist van Alle Voorspelde Gebeurtenissen

Laatste update: 4 mei 2018

Wat we hieronder met u delen vertegenwoordigt ons huidige begrip van de profetieën van Daniël en Openbaring. Vader Yahuwah heeft ons in kleine stapjes geleid naar waar we vandaag de dag staan. We zijn eeuwig dank verschuldigd voor de leiding van Zijn Geest, naar een duidelijker begrip van eindtijd voorspellingen. We vinden onbeschijflijke aanmoediging die ons zal helpen de beproevingen en noden te doorstaan die de rechtvaardigen wachten in deze laatste dagen van de aardse geschiedenis. Velen van ons zullen martelaren worden in de heel nabije toekomst voor het opkomen voor de huidige kennis van waarheid van Yahuwah. Er is geen betere manier om ons voor te bereiden op wat er ook voor ons bestemd is door de Vader, dan gewapend te zijn met een dieper begrip van Zijn eindtijd profetieën.

We hebben nog ongepubliceerde inhoud die we vandaag de dag alweer beschouwen als een inaccuraat begrip van de 7 zegels. Tegenwoordig weten we met toenemend vertrouwen dat het boek met de 7 zegels alle voorspelde gebeurtenissen bevat die Johannes getoond werden in chronologische volgorde van de tijd van Johannes tot aan het einde der tijden.

Schrijf daarom op
[1] wat je gezien hebt en
[2] wat er nu is, en
[3] wat hierna zal gebeuren. (Openbaring 1:19)

Eén van de dingen die Johannes werd opgedragen om op te schrijven was “wat er hierna zal gebeuren”, vertegenwoordigt de primaire focus van het boek Openbaring; ze beslaan hoofdstuk 6-22. Al deze voorspelde toekomstige gebeurtenissen vanaf de tijd van Johannes tot aan de eindtijd zijn gekoppeld aan het boek met 7 zegels. Hiermee verzekert de Vader de rechtvaardigen door de geschiedenis heen dat niets zich ooit zal ontvouwen in deze wereld dat niet door Hem voorbestemd was voor een bepaald doel. Wanneer de rechtvaardigen deze eeuwige waarheid begrijpen, is er niets dat hen ooit nog zal alarmeren of overweldigen. Alle voorspelde gebeurtenissen zijn vooraf ontworpen door de Vader, waarmee Hij Zijn volledige controle over de zaken van onze wereld bevestigt.

seven sealed scroll

Terwijl gebeurtenissen zich ontvouwen, vinken we het hokje af voor die gebeurtenis. We nodigen u uit om deze pagina te blijven opzoeken. En als we een beter begrip bereiken rondom bepaalde gebeurtenissen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig bijwerken.

Zoals u meteen al kunt zien, zijn de eerste 5 zegels al verbroken, en we wachten nu gebedsvol en in spanning op het verbreken van het 6e zegel, op elk moment nu.

checkbox with red checkmark1e Zegel[1]


checkbox with red checkmark2e Zegel[2]


checkbox with red checkmark3e Zegel[3]


checkbox with red checkmark4e Zegel[4]


checkbox with red checkmark5e Zegel[5]


empty checkbox6e Zegel[6]


empty checkbox Een "zware aardbeving"[7]

empty checkbox Zon wordt "zwart als een rouwkleed."[8]

empty checkbox Maan wordt "bloedrood."

empty checkbox Sterren vallen op de aarde, "zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt."[9]

empty checkbox De hemel scheurt los en rolt zich als een boekrol op.[10]

empty checkbox Rechtvaardigen zien de Vader & Zoon gezeten op hun tronen.[11]

empty checkbox Opkomst van de 2 profeten/getuigen die in boetekleed gehuld dienen[12]

empty checkbox Verzegeling van de 144,000[13]


empty checkbox7e Zegel[14]


empty checkbox"Donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.” (Openb. 8:5) toen de engel het vuur in de wierookschaal op de aarde wierp.[15]

empty checkbox1e Trompet[16]

empty checkbox2e Trompet[17]

empty checkbox3e Trompet[18]

empty checkbox4e Trompet[19]

empty checkbox5e Trompet [1e Wee][20]

empty checkbox Oprichting van een "verwoesting brengend afgodsbeeld" & begin van 1.260 dagen[21]

empty checkbox Nabootsing van Yahushua door Satan[22]

empty checkbox Dood, opstanding, en hemelopname van 2 profeten/getuigen[23]

empty checkbox Aardbeving treft 1/10 van Vaticaan & slokt 7,000 vierders op[24]

empty checkbox6e Trompet [2e Wee][25]

empty checkbox Sluiting van genadetijd voor de mens

empty checkbox7e Trompet [3e Wee][26]

empty checkbox1e Plaag[27]

empty checkbox2e Plaag[28]

empty checkbox3e Plaag[29]

empty checkbox4e Plaag[30]

empty checkbox5e Plaag[31]

empty checkbox6e Plaag[32]

empty checkbox7e Plaag[33]

empty checkbox"Het is volbracht."

empty checkbox Einde van Jakobs tijd van verdrukking voor heiligen

empty checkbox"Donderslagen, groot geraas en bliksemschichten "

empty checkbox Meest verwoestende aardbeving ooit

empty checkbox Complete verwoesting van de Grote Stad, d.w.z. het Vaticaan [34]

empty checkbox Verwoesting van het pausdom door overblijvende zondaars

empty checkbox Start van 45 dagen van verheerlijking van heiligen [35]

empty checkbox De bijzondere opwekking van Daniël 12:2 [36]


empty checkbox De glorieuze Tweede komst van Yahushua

 
[1] 1e Zegel: Al Geopend – Het witte paard wijst naar de opkomst van het pauslijke systeem, toen de bisschop van Rome zichzelf uitriep tot Yahushua’s vertegenwoordiger in deze wereld, en reed op een wit paard, precies zoals Yahushua schetste dat hij zou doen in Openb. 19:11-16, en ging door in het veroveren van de hele wereld.

[2] 2e Zegel: Al Geopend – Het rode paard wijst naar de betrokkenheid van het pauslijke systeem in een bloederige en vervolgende macht op Yahuwahs volk, ver afstaand van lering en leven van Yahushua.

[3]
3e Zegel: Al Geopend – Het zwarte paard wijst naar de opkomst van de Sociëteit van Jezus [de Jezuïeten] met hun [Jezuïetenoverste] Generaal, altijd gekleed in zwart gewaad. Het is de vermelding waard hoe de Vader de ontwikkeling van deze slechte orde niet verdoezelt, welke een cruciale rol speelde bij de moord van miljoenen rechtvaardige volgelingen van Yahuwah tijdens de Middeleeuwen.

[4]
4e Zegel: Al Geopend – Dit bleekgekleurde paard wijst op de verbinding van het pauslijke systeem met de jezuïetenmoordmachine. Als je wit met zwart mengt, krijg je een bleke kleur, grijsachtig. Toen deze 2 systemen hun krachten bundelden, creëerden ze de meest vreselijke vervolgende macht in de geschiedenis.

[5]
5e Zegel: Al Geopend – De aansluiting van het pauslijke systeem met de Jezuïeten leidde tot de dood van miljoenen Christelijke martelaren en het 5e zegel is opgedragen aan hun vermelding.

[6]
6e Zegel – Op elk moment kan het 6e zegel worden geopend. Laten we oplettend en waakzaam blijven. Lees aandachtig de gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen onder het 6e zegel, zoals vastgelegd in Openb. 6:12-17.

[7]
Een "zware aardbeving" – We zullen weten dat het 6e zegel verbroken is wanneer een “zware aardbeving” de aarde treft. Het zal niet als enige voorgaande aardbeving zijn. Vorig jaar bij voorbeeld, werden 12.000 aardbevingen geregistreerd boven kracht 4 op de Schaal van Richter. Deze aardbeving zal niet vergelijkbaar zijn met enige voorgaande beving. Het zal zich onderscheiden als de meest verwoestende aardbeving in de geschiedenis tot dat moment.

[8] Zon wordt “zwart als een rouwkleed." – Het tijdstip van deze gebeurtenis is ons niet gegeven, maar we verwachten dat dit zal gebeuren kort na de “zware aardbeving” voor maximale impact op de mens.

[9] Sterren vallen op de aarde “zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt”. - We verwachten dat het vallen van de sterren enorme schade zal veroorzaken en zal resulteren in de dood van velen.

[10] “De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op.” - ''Geen berg of eiland bleef op zijn plaats” en onthulde Vader Yahuwah gezeten op Zijn Hemelse troon, met naast Hem onze Verlosser Yahushua. Terwijl deze scène de meest angstaanjagende ervaring ooit zal zijn voor de slechte mensen sinds de zondvloed, zal het een zeer glorieus moment zijn voor de levende rechtvaardigen. De grootse verwachting onder de rechtvaardigen voor deze gebeurtenis kan niet overdreven worden. De timing van de waarneming van de Vader en Zoon door de rechtvaardigen als de laatste gebeurtenis onder het 6e zegel, zal hen stimuleren en transformeren op manieren die niet in woorden kunnen worden gevat. Wanneer de rechtvaardigen hun ogen zullen vullen met echte beelden van de Vader en de Zoon, zullen ze ogenblikkelijk goddelijke kracht verwerven om de rampen te doorstaan van de trompetten, de vervolging van het beest, en klaar zijn voor het martelaarschap, indien de Vader dit toestaat. Stefanus was zich niet bewust van zijn eigen steniging toen hij “standvastig opkeek naar de hemel, en de glorie van Yahuwah zag, en Yahushua staande aan de rechterhand van Yahuwah” (Handelingen 7:55). De rechtvaardigen van vandaag zullen zeer spoedig hun moment ervaren van ''standvastig naar de hemel kijken'' en hun ogen vullen met de vreugde de Vader en Yahushua te zien. Dit evenement kan nog maar enkele maanden duren; mogen we er ooit klaar voor zijn.

[11]
Rechtvaardigen zien Vader & Zoon gezeten op hun tronen. – Dit is die glorieuze gebeurtenis waarvoor de rechtvaardigen ernstig voor moeten bidden om geschikt te worden bevonden om getuigen van te mogen zijn.

[12]
Opkomst van de 2 profeten/getuigen die gehuld in boetekleed zullen profeteren – Wij denken dat zij een belangrijke rol zullen spelen in de aankondiging van de trompetten. En omdat hun bediening van 1.260 dagen zal eindigen voordat de 7e trompet geklonken heeft, is het redelijk om te concluderen dat zij zullen opkomen net na het eind van het 6e zegel of kort na de opening van het 7e zegel, om de trompetten aan te kondigen en zondaars op te roepen berouw te tonen, omdat ze de op handen zijnde sluiting van de genadetijd voor de berouwloze zondaars aankondigen. De boodschap zal zeer onwelkom zijn bij de mensen.

[13]
Verzegeling van 144.000 - ''Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende Elohim had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: “Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze Elohim op het voorhoofd van Zijn dienaren aanbrengen.” (Openb. 7:2-3). Het 7e zegel zal geopend worden kort na de verzegeling van de 144.000, die naar de Hemel zullen gaan zonder eerst te sterven. NU is de tijd om te streven naar een van de 144.000 te zijn.

[14]
7e Zegel – Het feit dat het 6e zegel snel door het 7e zegel wordt gevolgd is bewijs dat de gebeurtenissen van het 6e zegel niet wijzen naar de Tweede Komst van Yahushua zoals WLC eerder geloofde en zoals het merendeel van de Christenen vandaag de dag nog gelooft.

[15]
"Donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving " (Openb. 8:5), toen de engel de wierookschaal op de aarde wierp – Net als bij het 6e zegel zal het 7e zegel ook worden vergezeld van een aardbeving. Echter, zal deze aardbeving minder verwoestend zijn dan die van het 6e zegel. Deze aardbeving zal daarvoor in de plaats worden begeleid door donderslagen, groot geraas en bliksemschichten.

[16]
1e Trompet - ''Toen blies de eerste engel op zijn trompet. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen, en al het groen.” (Openb. 8:7) We laten het aan de lezer over om te visualiseren wat voor staat van paniek de inwoners van deze wereld zal treffen ten gevolge van deze eerste trompet alleen al.

[17]
2e Trompet - ''De tweede engel blies op zijn trompet. Iets dat er uitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging.” (Openb. 8:8-9) Zal er na deze trompet nog enige scheepvaart van belang over zijn? Kunt u zich voorstellen in welke staat de wereldeconomie zich zal bevinden wanneer de scheepvaart abrupt stopt?

[18]
3e Trompet - ''De derde engel blies op zijn trompet. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, dat bitter geworden was.” (Openb. 8:10-11). Hoe zal het de gezondheidzorg van alle landen vergaan met de gevolgen van deze trompet?

[19]
4e Trompet - ''De vierde engel blies op zijn trompet. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.”(Openb. 8:12) De astroïden die de aarde raken, zullen resulteren in tonnen stof en deeltjes die de lucht in worden geschoten. Schade aan tektonische platen kan leiden tot verhoogde vulkanische activiteit. Bijgevolg verklaart deze vierde bazuin dat de zon, maan en sterren aan zienlijk verduisterd zullen worden.

[20]
5e Trompet [1e Wee] – De details van het eerste wee staan in Openb. 9:1-12. In dit wee zal Satan de sleutels krijgen naar de bodemloze put, en zal hij zijn gevangen gevallen engelen mogen vrijlaten, die toegestaan worden de onberouwvolle mensen 150 dagen te kwellen. Ze zullen een buitenaardse invasie nabootsen, opdat de woede van de mensen niet op Satan gericht zal zijn. We hebben geconcludeerd dat het enige doel van deze “buitaardse invasie” is om de status van Satans vertegenwoordiger op aarde, d.w.z. de paus, te verhogen, zodat de paus Satans oorlog tegen de rechtvaardigen kan voeren. Dit wee zal precies 150 dagen duren, en de verzegelde rechtvaardigen zullen worden beschermd tegen de pijn die zal worden toegebracht door de gevallen engelen van Satan aan de niet-berouwvolle mensen, die wordt vergeleken met de steek van de angel van schorpioenen. De eer voor het beëindigen van deze valse invasie van buitenaardse wezens zal aan de paus worden gegeven en daardoor zal hij de zondagsaanbidding over de hele wereld kunnen afdwingen.

[21]
Oprichting van het "verwoesting brengend afgodsbeeld" & start van 1.260 dagen – De eer opstrijkend voor het beëindigen van de afschuwelijke en steeds pijnlijkere “buitenaardse invasie”, zal de paus in de positie zijn om de hele wereld te verenigen in het hooghouden van de zondag als rustdag en dag van vernieuwing. Wereldleiders zullen hun macht graag aan hem overdragen en hun onvoorwaardelijke steun verlenen aan wat de paus maar voorstelt, om te helpen verzekeren dat er geen nieuwe buitenaardse invasie meer komt. Het aftellen van de periode van 1.260 dagen zal beginnen wanneer de hele wereld zondag als een niet-werkdag aanneemt. De 2 getuigen, samen met de getrouwen, zullen de wereld waarschuwen tegen de zondagsverhoging, het historische Roomse merkteken van autoriteit. De oppositie van de 2 getuigen en de getrouwen tegen zondags-verhoging zal resulteren in toenemende haat jegens en vervolging van Zijn getrouwen. Maar Zijn getrouwen zullen onwrikbaar zijn en velen zullen in deze periode van 1.260 dagen (in bijzonder tegen het eind van deze periode) de ultieme prijs betalen in verdediging van Zijn ware Sabbat dag van aanbidding.

[22]
Satan zal zich voordoen als Yahushua – Ons wordt niet verteld wanneer Satan zich zal gaan voordoen als Yahushua. We kunnen alleen maar speculeren dat, voor maximale misleiding en impact, dit zal plaatsvinden vlak voor de sluiting van de genadetijd voor de onberouwvolle zondaars. Dit is waarom we deze gebeurtenis geplaatst hebben tussen het 1e en 2e wee.

[23]
Dood, opstanding en ten hemel opstijgen van 2 profeten/getuigen – Het is belangrijk het volgende op te merken: De 2 getuigen zullen getuigen van Zijn waarheid voor een periode van 1.260 dagen. Het zal ook 1.260 dagen zijn vanaf de tijd dat het “verwoesting brengend afgodsbeeld” opgericht is tot aan de sluiting van de genadetijd. Hoewel gelijk in lengte, zal het beginpunt van de bediening van de 2 getuigen eerder zijn dan het beginpunt van het “verwoesting brengend afgodsbeeld”. Dit is belangrijk te onthouden en rekening mee te houden. Dit betekent dat de bediening van de 2 getuigen zou moeten eindigen voor de sluiting van de genadetijd, d.w.z. voor de periode van 1.260 dagen toegewezen aan het “verwoesting brengend afgodsbeeld”. Het beest [Paus Franciscus] zal meedogenloos oorlog voeren tegen de 2 getuigen. Maar hen zal geen kwaad overkomen tot het eind van hun 1.260 dagenlange bediening, wanneer de Vader de moord op deze 2 getrouwe getuigen zal toestaan. Hun lichamen zullen gebracht worden naar het Sint Pietersplein in het Vaticaan, om hun dood te vieren, “omdat deze twee profeten hen, die op de aarde woonden, gekweld hebben”. (Openb. 11:10) Maar na 3,5 dag van tentoonstelling van hun dode lichamen, zullen ze opgewekt worden uit de dood en ten Hemel worden opgenomen in een spektakel dat een ieder die kwam om hun dood te vieren angst zal aanjagen. Dezelfde camera’s en verslaggevers die van de viering van hun dood verslag deden, zullen hun opstanding en ten hemel opname vastleggen.

[24]
Aardbeving treft 1/10 van het Vaticaan & slokt 7.000 feestvierders op – Kort na de hemelopname van de 2 getuigen, treft een aardbeving het St. Pietersplein die 7.000 feestvierders zal opslokken.

[25]
6e Trompet - Het 2e wee zal plaatsvinden vlak voor het eind van de 1.260 dagen die zijn toegewezen aan het “verwoesting brengend afgodsbeeld”. De reden waarom we geloven dat dit zal plaatsvinden kort voor de sluiting van de genadetijd [voor de onberouwvolle zondaars] en het einde van de periode van het verwoesting brengend afgodsbeeld, is omdat het het wee is waarin Yahuwah zal toestaan dat Satans gevallen engelen 1/3 van de resterende zondaars doden. Terwijl we hun sluiting van de genadetijd naderen, is het logisch te concluderen dat de meeste dan levende mensen hun besluit al genomen hebben. En omdat de zondaars hun zondige leven zullen voortzetten, is het niet verbazend dat de Vader Satan zal toestaan om 1/3 van hen te vernietigen op een specifiek uur, dag en jaar. Met andere woorden, elke gebeurtenis in het boek met 7 zegels ontvouwt zich op een specifiek daarvoor bepaalde tijd en het is Yahuwah die niet alleen elke gebeurtenis specificeert, maar ook die het moment voor elke gebeurtenis bepaalt.

[26] 7e Trompet - Het 3e Wee omvat inderdaad de 7 laatste plagen. Het markeert de sluiting van de genadetijd voor de koppige, onberouwvolle zondaars. “Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.” (Openb. 9:21.) Dat was het getuigenis van de Hemel over de slechten na het 2e wee. Geen wonder dat er staat dat het 3e wee snel volgt na het 2e wee. “Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!” (Openb. 11:14)

[27] 1ePlaag - ''De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.” (Openb. 16:2)

[28]
2e Plaag - ''De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed, als het bloed van een dode, en alle wezens die in zee leefden kwamen om.” (Openb. 16:3)

[29] 3e Plaag - ''De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en het water werd bloed.” (Openb. 16:4)

[30] 4e Plaag - ''De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur.” (Openb. 16:8)

[31] 5e Plaag - ''De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. (Openb. 16:10)

[32] 6e Plaag - ''De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.” (Openb. 16:12)

[33]
7e Plaag - ''De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitriep: ‘Het is voorbij!’ Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden; Yahuwah gaf het de beker met de wijn van Zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden Yahuwah vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.” (Openb. 16:17-21)

[34] Complete verwoesting van de Grote Stad, d.w.z. Vaticaanstad – “De grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van alle volken werden verwoest: Het grote Babylon moest het ontgelden; Yahuwah gaf het de beker met de wijn van Zijn hevige woede.” (Openb. 16:19)

[35] Begin van 45 dagen van verheerlijking van heiligen – We weten dat heiligen verheerlijkt worden door de Vader, de Zoon en alle heilige engelen. Echter, het is het plan van de Vader dat de heiligen verheerlijkt worden door die slechte mensen die hen vervolgd en gemarteld hebben gedurende de 1.260 dagen van vervolging. Terwijl de overgebleven wereldleiders zich bezighouden met het beest te kwellen, worden daarmee Yahushua’s woorden vervuld – “De tien horens [de levende wereldleiders] die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer [het pausdom] en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken.”(Openb. 17:16) – deze wereldleiders die misleid werden door het beest die nu het pauslijk systeem de rug toekeren zullen ook de opgerichte heiligen eren en de 144.000 om hun getrouwheid, 45 dagen lang.

We halen die 45 dagen voor de periode van verheerlijking uit Daniël 12. “En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt.” Daniël 12:11-12. De 1.290 letterlijke dagen verwijzen naar de tijdsperiode waarin “het verwoesting brengend afgodsbeeld” zal regeren. We weten uit Openbaring 11 van hen die “de heilige stad onder de voeten zullen vertrappen voor tweeënveertig maanden”. Dit is wanneer “het verwoesting brengend afgodsbeeld” regeert en zal 42 maanden duren of 1.260 dagen. Daniël 12 bevestigt ook in vers 7 dezelfde lengte van de periode “Eén tijd, een dubbele en eenhalve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbijzeld zal worden.” Dit is 3,5 jaar, gelijk aan 1260 dagen, ofwel 42 maanden. We moeten concluderen dat het verschil tussen 1.290 dagen en de 1.260 dagen de tijd moet zijn die de Vader bepaald heeft voor het uitgieten van de 7 laatste plagen. Daniël werd gezegd dat het verwoesting brengend afgodsbeeld 1.290 dagen zal duren en bevestigde dat Zijn volk verbrijzeld zal worden voor een periode van 1.260 dagen, dus het netto verschil van 30 dagen zal dan inderdaad de tijd zijn die voor de 7 plagen is bepaald. Yahuwahs toorn zal zich uiten in 14 plagen. De eerste 7 worden trompetten/bazuinen genoemd, en ze zullen schallen en gevolgd worden door de 7 laatste plagen die ‘uit zeven offerschalen worden gegoten’.


[36]
De speciale opwekking van Daniël 12:2 - ''Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.'' (Dan. 12:2). Dit verwijst niet naar de eerste opstanding. Dit refereert aan een opstanding waarin een deel van de rechtvaardigen opgewekt wordt samen met een deel van de slechten, tegelijkertijd, waarnaar Yahushua ook verwees toen Hij zei – Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden Zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. Johannes 5:28,29. In de eerste opstanding, staan alleen de rechtvaardigen op door Yahushua’s stem. Maar in deze speciale opwekking die voorafgaat aan de Terugkomst van Yahushua, zullen sommige van de rechtvaardigen en slechten opgewekt worden en getuigen zijn van de Terugkomst van onze Meester. Johannes vertelt ons de identiteit van de slechte mensen voordat Christus terugkomt. “Hij komt temidden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.” (Openb. 1:7) Hoe zouden zij die Christus doorboord hebben getuigen zijn van Zijn glorieuze terugkomst, tenzij zij eerst opgewekt zijn uit de dood in deze speciale opwekking? En hoe zit dat met de andere groep? Dus wie zijn de rechtvaardigen die zullen worden opgewekt samen met de slechten die deelnamen aan de kruisiging van onze Meester? De Bijbel vertelt ons niet wie zij zijn. We speculeren dat de rechtvaardigen die worden opgewekt aan het begin van de verheerlijkingsperiode van 45 dagen de martelaren zouden kunnen zijn die stierven door de hand van het beest en de valse profeet tijdens de 1.260 dagen van pauslijke vervolging. Op deze wijze zullen zij niet het terugverwelkomen van hun geliefde Meester Yahushua missen, voor wie zij de ultieme prijs betaald hebben in verdediging van Zijn waarheid. Samen met hun 144.000 tijdgenoten kunnen ze Yahushua met open armen verwelkomen.