Print

Enoh și Ilie nu sunt în Ceruri! Dar știi unde spune Biblia că sunt?

Creștinii au crezut mult timp că Enoh și Ilie au fost “transferați” în Ceruri. Acest crez se bazează, totuși pe o presupunere greșită. Află ce spune Biblia că s-a întâmplat în realitate după ce i-a luat. Nu este ceea ce ți s-a spus!

Ați crezut ceva ca fiind adevărat până ați descoperit mai târziu că ați fost greșiți în tot acest timp. . . și toate datorită unui crez bazat pe o presupunere incorectă? Eu, da. Și întotdeauna sunt surprins de adevăr deoarece faptele au existat acolo în tot acest timp dar nu le-am luat în seamă deoarece nu se potriveau cu presupunerile mele.

Este ceea ce s-a petrecut cu istoriile lui Enoh și Ilie. Noi presupunem că atunci când Yah i-a “luat”, El i-a luat la Ceruri. Dar acesta nu este cazul și o pot demonstra cu Biblia!

Enoh

EnohTot ce știm despre Enoh se găsește în patru versete scurte din Geneza cinci:

Enoh a trăit șaizeci și cinci de ani, și l-a născut pe Metusala. După ce l-a născut pe Metusala, Enoh a umblat cu Yahuwah trei sute de ani, și a avut fii și fiice. Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. Și Enoh a umblat cu Yah; și nu a mai fost pentru că Yah l-a luat. (Geneza 5:21-24)

Este interesant de notat că Moise nu spune despre Enoh că, încă, mai umblă cu Yah. Cu siguranță că ar fi făcut-o, în cuvinte. Dar nu a făcut-o. Ci mai de grabă frazele sale arată că Enoh a făcut( la trecut ) ceva. Mai mult Moise afirmă: “Toate zilele lui Enoh a fost de trei sute șaizeci șio cinci de ani.” Dacă Enoch a fost ridicat la Ceruri așa cum presupunem, numărul zilelor sale ar fi continuat să creascăhad been carried to Heaven as we’ve assumed, the number of his days would be continuing to increase. But that is not what Moses said.

Motivul este simplu: Enoh a murit. Este foarte posibil în acele timpuri violente, antediluviene, ca acest predicator al dreptății să fi fost de fapt ucis. Înregistrarea sacră este tăcută în ceea ce privește detaliile. Cu toate acestea, un fapt pe care îl putem ști fără echivoc este că Enoh a murit. Milenii mai târziu, Ioan preaiubitul, sub inspirație, avea să scrie: „Nimeni nu s-a înălțat la cer decât cel care a coborât din cer, adică Fiul Omului care este în ceruri”. (Ioan 3:13) Aceasta este ceea ce se numește o afirmație „totală”. Este inclusiv pentru toată lumea: „Nimeni nu s-a înălțat la cer”

Confuzia a apărut asupra cuvântului „transferat”. Evrei 11: 5 afirmă: „Prin credință, Enoh a fost transferat ca să nu vadă moartea; și nu a fost găsit, pentru că Yahuwah îl transferase ”. Observați că nu ne spune că Enoh a fost dus în Rai când a fost transferat. Se afirmă că nu a fost găsit.

Cuvântul „tradus” provine din cuvântul grecesc, metatithemi. Definiția principală a acestui cuvânt este „a transfera în alt loc. . . [to] transfer. ”1 Acesta este exact același cuvânt grecesc care, în Faptele Apostolilor 7:16, este tradus„ transportat ”atunci când se explică faptul că după moartea lui Iacov, corpul său a fost transferat / transportat / metatitemi la Șehem unde a fost îngropat cu părinții săi în peștera Machpelah. Cu alte cuvinte, Yahuwah a făcut pentru Enoh ceea ce va face mai târziu pentru Moise: „Deci Moise, slujitorul lui Yahuwah, a murit acolo în țara Moabului, conform cuvântului lui Yahuwah. Și El [Yahuwah] l-a îngropat [pe Moise] într-o vale din țara Moabului, vizavi de Bethpeor; dar nimeni nu știe de mormântul său până în ziua de azi ”. (Deuteronom 34: 5-6, KJV)

moab

În ceea ce privește expresia că Enoh a fost transferat astfel încât „să nu vadă moartea”, amintiți-vă că Scriptura învață că există două morți: există moartea trupului care este rezultatul păcatului și există moartea (distrugerea finală) a sufletului. Această soartă îi așteaptă pe toți cei care refuză să se întoarcă la Yah în pocăință. Este cea de-a doua moarte la care se referea autorul Evrei 11 pentru că mai târziu, în același capitol, afirmă fără echivoc: „Și cu toate acestea, după ce au obținut o mărturie bună prin credință, nu au primit făgăduința”. (Evrei 11:39) Toți cei enumerați în Evrei 11 - și asta include și Enoh - au murit în moarte fizică, dar prin credință nu vor „vedea” a doua moarte a anihilării.

Ilie

IliePovestea lui Ilie este deosebit de interesantă, deoarece nu numai că Yahuwah l-a „transferat” într-un alt loc printr-un car de foc, dar Scriptura arată că a trăit de fapt pe pământ cel puțin patru până la cinci ani după aceea! 2

2 Împărați 2:11 afirmă că „Ilie s-a urcat într-un un vârtej în cer”. Cuvântul „cer” din Scriptură se referă de fapt la mai multe niveluri diferite. Există Raiul - al treilea cer - care este casa Creatorului, desigur. Există, de asemenea, al doilea cer în care sunt planetele, soarele, luna și stelele. Cerul la care se face referire în 2 Regi 2:11 este primul cer: atmosfera. Evident, pentru a exista un vârtej, ar trebui să se afle în primul nivel al „cerului”. După cum o înțelegem, vârtejurile nu există dincolo de firmamemtul care închide atmosfera de deasupra pământului.

Mai interesant este încă ceea ce i s-a întâmplat lui Ilie după aceea. Scriptura nu spune unde, exact, a fost dus Ilie, dar faptul că mantia conducerii i-a trecut lui Elisei în timp ce Ilie a continuat să trăiască, devine clar odată ce ați aflat istoria regilor lui Iuda și Israel. Chiar înainte de a fi luat Ilie, un nou rege a venit pe tronul lui Israel. Confuz pentru cititorii moderni, noul rege al Israelului avea același nume ca regele lui Iuda. Amândoi se numeau Ioram! (Vezi 2 Împărați 1:17.) Ioram al lui Iuda a domnit împreună cu tatăl său, Iosafat, aproximativ doi ani simultan. Patru ani mai târziu, regele Iosafat a murit în 845 î.Hr. Ioram, regele lui Iuda, și-a ucis imediat frații pentru a-și asigura tronul.

De asemenea, a acționat pentru a restabili păgânismul în tot Iuda. Biblia consemnează „îl părăsise pe Yahuwah Elohim al părinților săi”. (Cronici a doua 21:10) Dar apoi, s-a întâmplat ceva uimitor! Ceva care ar fi fost imposibil dacă Ilie ar fi mort sau în Rai cu Yahuwah. Regele Rău Ioram a primit o scrisoare.

Mai mult, el [Ioram al lui Iuda] a ridicat înălțimi în munții lui Iuda și i-a făcut pe locuitorii Ierusalimului să curvească și l-a silit pe Iuda la aceasta. Și i-a sosit o scrisoare de la proorocul Ilie, zicând: Așa spune Yahuwah Elohim al tatălui tău David: Pentru că nu ai umblat pe căile tatălui tău Iosafat și nici pe căile lui Asa, regele lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel și i-ai făcut pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului să curvească, cu curviile casei lui Ahab, și ai ucis pe frații tăi din casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine: cu o mare plagă, Yahuwah va pedepsi pe poporul tău, pe copiii tăi, pe soțiile tale și toate bunurile tale. (2Cronici 21: 11-15)

Este uimitor! Această scrisoare a apărut la aproximativ patru ani după ce Ilie „s-a urcat într-un vârtej în cer”. (II Regi 2:11) Deși nu știm unde a trăit restul vieții sale naturale, nu a fost în Rai. În mod clar, așa cum ar afirma Ioan aproape o mie de ani mai târziu, „nimeni nu s-a înălțat la cer”. (Ioan 3:13) Enoh și Ilie, ca slujitori credincioși ai Celui Preaînalt, se odihnesc în mormânt în așteptarea întoarcerii lui Yahushua, când aceștia, împreună cu credincioșii din toate veacurile, vor fi înviați nemuritori pentru a trăi veșnic pe pământul nou.

Pentru mai multe dovezi din Scriptură cu privire la această revelație uimitoare, căutați programul nostru de radio „Aflați ce s-a întâmplat cu Enoh și Ilie. Nu este ceea ce crezi tu!”


1 Greek-English Lexicon of the New Testament, 1969 edition.

2 Fiind transferat de duhul lui Yah nu este un lucru ne mai auzit. Există cel puțin unul, posibil chiar două incidente în Scriptură. Primul, înregistrat în Luca 4, când sătenii din Nazaret încearcă să-l ucidă pe Yahushua în ziua Sabatului :

”Și toți din sinagogă, când au auzit acele lucruri, s-au umplut de mânie, s-au ridicat și l-au târât afară din cetate și l-au împins spre marginea dealului pe care era construită cetatea lor și doreau să-l arunce de acolo. Dar El a trecut prin mijlocul lor și s-a coborât la Capernaum, un oraș din Galileea, și-I învăța în zilele de sabat..” (Luca 4:28-31)

Al doilea a avut loc după ce Filip l-a botezat pe etiopian:

Și când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a luat pe Filip, așa că eunucul nu l-a mai văzut: și a plecat pe drumul său, plin de bucurie. Dar Filip a fost găsit la Azot, predicând prin toate cetățile prin care a trecut până a ajuns în Cezareea. (Fapte 8:39-40)