Print

Este timpul să părăsim orașele, ACUM!

Cele 7 Trâmbițe ale Apocalipsei sunt gata să lovească pământul într-o succesiune rapidă. Efectul devastator al acestora va fi simțit în special de cei ce locuiesc în orașe. Se știe că în orașe oamenii au pierdut și au ignorat cunoașterea Tatălui Yahuwah și, drept rezultat, orașele au devenit focare de nelegiuri și crime.

oraș marePoporul păstrător al poruncilor lui Yahuwah trebuie să părăsească astăzi, orașele înainte ca să devină imposibil. Părinții nu-și mai pot permite să își expună copii ispitelor orașelor care au ajuns pe punctul de a fi distruse.

Sunetul iminent al Trâmbițelor vor anunța criza mondială finală, care va intensifica furia Satanei împotriva urmașilor credincioși. Foarte curând, problema vânzării și cumpărări va deveni pentru poporul Său foarte importantă. Așa că, să ignori înțelepciunea care vine din ascultarea lui Yahuwah cu privire la mutarea din orașe la țară unde ne putem cultiva propriile produse, înseamnă să-ți asumi un risc etern.

Ieremia ne-a oferit o viziune asupra distrugerii care va lovi orașele lumii când Trâmbițele vor cădea chiar înainte de final. El a fost grozav de panica de ce a văzut.

"Măruntaiele mele! Măruntaiele mele"a strigat, "Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiței și strigătul de război." (Ieremia 4:19)

El continuă:

"Se vestește dărâmare peste dărâmare, căci toată țara e pustiită; colibele sunt pustiite deodată și corturile într-o clipă. Până când voi vedea steagul fâlfâind și voi auzi sunetul trâmbiței?" (Versetele 20, 21)

Plângerile lui Ieremia(Rembrandt)Ieremia a fost copleșit de tristețe când a avut viziunea apatiei și indiferenței cu care poporul lui Yahuwah tratează aceste avertizări divine.

"Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaște; sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere; sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele." (Verse 22)

Să citim cu atenție și în rugăciune viziunea cu privire la condițiile care vor predomina orașele în timpul Trâmbițelor:

"Mă uit la pământ, și iată că este pustiit și gol; mă uit la ceruri, și lumina lor a pierit! Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină! Mă uit și iată că nu e niciun om și toate păsările au fugit! Mă uit, și, iată, Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale nimicite înaintea lui Yahuwah și înaintea mâniei Lui aprinse! Căci așa vorbește Yahuwah: Toată țara va fi pustiită dar n-o voi nimici de tot. Din pricina aceasta țara este în jale și cerurile sus sunt întunecate, căci Eu am zis, am hotărât lucru acesta, și nu-Mi pare rău de el, nu Mă voi întoarce. La vuietul călăreților și arcașilor toate cetățile fug; se ascund în păduri și se suie pe stânci; toate cetățile sunt parasite, nu mai au locuitori. Și tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbrăca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îți vei sulemeni ochii, dar degeaba te vei înfrumuseța; ibovnicii tăi te disprețuiesc și vor să-ți ia viața. Căci aud niște țipete ca ale unei femei în chinurile nășterii, țipete de durere ca la cea dintâi facere. Este glasul fiicei Sionului, care suspină și întinde mâinile zicând: ”Nenorocita de mine! Mor din pricina ucigașilor!'" (Ieremia 4:23-31)

Ieremia profetizează că toate orașele "erau dărâmate" în timpul când Yahuwah face să sune trâmbițele Sale și adduce judecățile. El prezice că "fiecare cetate va fi părăsită, și niciun om nu va mai locui în ea." Cu alte cuvinte, el prezice transformarea orașelor în orașe fantomă. Condițiile în care vor trăi cei rămași în orașe sunt descrise ca ale " unei femei în chinurile nașterii, țipete de durere ca la cea dințăi facere."

Într-o altă profeție din Vechiul Testament, Isaia oferă mai multe detalii cu privire la starea pământului în timpul când cad Trâmbițele:

"Gemeți, căci ziua lui Yahuwah este aproape; ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! De aceea, toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă ; îi apucă chinurile și durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii; se uită unii la alții încremeniți; fețele lor sunt roșii ca focul. Iată, vine ziua lui Yahuwah, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor străluci; soarele se va întunecala răsăritul lui și luna nu va mai lumina. oraș distrus”Voi pedepsi—zice Yahuwah – lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia lui Yahuwah al oștirilor, în ziua mâniei lui aprinse. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără pastor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în țara lui. Toți cei ce vor fi prinși vor fi stăpunși și toți cei ce vor fi apucați vor fi stăpunși de sabie. Copii lor vor fi zdrobiți sub ochii lor, casele lor vor fi jefuite și nevestele lor necinstite.'" (Isaia 13:6-16)

În această profeție, Isaia avertizează pe poporul lui Yahuwah ce urmează să se întâmple în zilele din urmă:

Domnia celui de al 7-lea Rege, Benedict XVI, a durat o scurtă durată de timp, așa cum este profețit în cuvântul Său.. (Vezi Apocalipsa 17:10.)Urmează ca Trâmbițele să sufle în orice moment. De aceea este nevoie să părăsim orașele ACUM cât mai urgent.

tânăr vizitând o femeie în vârstă în orașUnii pun sub semnul întrebării înțelepciunea de a părăsi orașele. Ei spun că astfel neglijăm datoria de a avertiza pe aceia care locuiesc acolo.Totuși, trebuie să ne amintim că orașel urmează să fie avertizate de poporul lui Yahuwah care îi vizitează, nu de poporul Lui care locuiește acolo. Unii pot fi îngrijorați că nu au mijloacele să se mute din orașe. Ce ice sunt tentați să gândească că nu sunt capabili să facă această mutare au nevoie să-și amintească că atunci când alegem să ascultăm de Yahuwah, Tatăl nostru iubitor ne ajută dacă doar ne încredem pe deplin în El.

Este nevoie să părăsim orașele în grabă și fără regret sau ezitare. Exemplu soției lui Lot trebuie să fie în fața ochilor noștri. Yahushua ne-a avertizat: "Aduceți-vă aminte de soția lui Lot " (Luca 17:32). Soția lui Lot a devenit un exemplu patetic a ceea ce se poate întâmpla cu aceia care nu ascultă cu bucurie și dragoste de porunca Sa de a fugi din orașe.

Recent, în bogata Japonie, nu a fost posibil să fie arse la crematoriu trupurile celor omorâți de tsunami și crutemur din lipsă de combustibil. Din spirit practice victimile au fost îngropate îi morminte commune, folosint cutii de lemn sau saci de plastic.

soția lui Lot transformată în stâlp de sare

Exemplu soției lui Lot trebuie să fie mereu înaintea ochilor noștri..

Totuși, Biblia profetizează că timpul când morții vor fi lăsați neîngropați este foarte aproape:

"Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mania! Căci iată, Yahuwah iese din locuința Luis ă pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; și pămâtul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile." (Isaia 26:20-21)

"Poporul meu, ieșiți din ea [orașe]! Și fiecare să-și scape viața, scăpând de mania aprinsă a lui Yahuwah." (Ieremia 51:45)

ESTE TIMPUL SĂ PĂRĂSIM ORAȘELE!. . . ACUM!


Conținut Asemănător: