Print

Fiara din Mare: Biserica Romano-Catolică din Profeție

Cartea Apocalipsei oferă informații despre evenimentele viitoare care vor afecta toată lumea de pe pământ. Aceste informații sunt prezentate sub forma unor simboluri profetice. Cu ajutorul acestor simboluri, Cerul avertizează că una dintre cele mai mari puteri persecutoare cunoscută în istorie, se va ridica din nou să domine și să aibă un rol activ în persecutarea celor aleși de Yah.

De peste 1000 de ani, Biserica Romano-Catolică a fost principalul instrument al persecuției sălbatice împotriva credincioșilor, care au vrut să se închine lui Yah conform dictatelor conștiinței lor.

Apocalipsa 13 conține o profeție care acoperă intervalul istoriei trecute, privind și în viitor, atunci când această putere devine mare și va încerca din nou să calce în picioare drepturile poporului lui Yahuwah:

Apoi am stat pe nisipul mării, și a văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece coroane, iar pe capete avea nume de hulă. Și fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui, și o mare autoritate. Și am văzut că unul din capetele ei părea rănit de moarte; și rana de moarte fusese vindecată și toată lumea se mira după fiară. Și s-au închinat balaurului care a dat puterea lui fiarei și s-au închinat fiarei, spunând: Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea lucruri mari și hule; și i s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui [Elohim], să-i hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască: și i s-a dat autoritate peste toate popoarele, limbile și neamurile. Și toți cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii. (Apocalipsa 13: 1-8, KJV)

În profeție, "fiarele" sunt simboluri ale puterilor la nivel mondial, care-i persecută pe oamenii lui Yahuwah. Ioan vede fiara care iese din "mare". În Biblie, marea este un simbol pentru o zonă foarte populată:

"Apele. . . sunt popoare, gloate, neamuri și limbi. "(Apocalipsa 17:15, KJV)

Aceasta este prima caracteristică de identificare care leagă fiara din Apocalipsa 13 de Biserica Romano-Catolică: ea a apărut în "Lumea Antică" - un loc puternic populat și acolo și-a exercitat puterea.

Fiara din mare, pe care Ioan a văzut-o, avea corpul unui leopard, picioarele unui urs și gura unui leu. Acest lucru este important, deoarece chiar aceste animale au fost folosite în Daniel pentru a reprezenta cele trei puteri mondiale care au persecutat poporul lui Yah înainte de apariția Romei. Fiara lui Ioan este un amalgam, care combină caracteristicile celor trei puteri precedente ale lumii. 

Fiara de pe Mare-amalgam

Biserica Romano-Catolică, care a preluat de la Roma păgână puterea persecutoare, conține umanismul Greciei (leopardul), înălțarea Duminicii de la Medo-Persia (ursul) si închinarea calculată pe un ciclu săptămânal continuu din Babilon (leul).

Sfânta Scriptură afirmă că fiara din mare primește puterea ei de la balaur, care este un simbol atât al păgânismului cât și al lui Satana însuși:

"Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lumea fost aruncat afară . . . ." (Apocalipsa 12: 9, KJV)

Într-o mare măsură, catolicismul roman a primit puterea de la păgânism. Prin adoptarea și acceptarea practicilor păgâne în Biserică, catolicismul a câștigat în putere și popularitate, răspândindu-se, literalmente, în întreaga lume.

Papa Grigorie XIII
Papa Grigorie al XIII-lea, recunoscut pentru punerea în funcțiune și ca omonim al calendarul Gregorian, care rămâne calendarul civil acceptat pe plan internațional și astăzi.

În nici un alt domeniu, nu este, acest lucru văzut mai clar decât în calendarul modern conceput special și numit după Papa Grigore al XIII-lea. Întreaga lume este unită în utilizarea acestui calendar contrafăcut, cu zilele sale contrafăcute de închinare.

Catolicii se laudă chiar, că semnul autorității lor este faptul că au schimbat Sabatul cu Duminica.

"Cui aducem închinare și respect reverențios prinPăzirea și Sfințirea Duminicii? Din aceasta, putem înțelege cât de mare este autoritatea bisericii în interpretarea sau în explicarea poruncile lui Dumnezeu - o autoritate care este recunoscută de practica universală a întregii lumi creștine, chiar și a acelor secte care pretind că Sfintele Scripturi sunt unica lor regulă de credință, din moment ce ei nu păzesc ca zi de odihnă a șaptea zi a săptămânii cerută de Biblie, ci prima zi. Aceasta, știm că trebuie să fie păstrată sfântă, numai din tradiția și învățătura Bisericii Catolice. "(Henry Gibson, Catehism Made Easy, # 2, ediția a 9-a, vol. 1, pp. 341-342.)

La Conciliul de la Niceea, calendarul biblic a fost abandonat și calendarul Iulian păgân a fost adoptat pentru stabilirea timpului de închinare.

 Acest fapt este simbolizat de fiara amalgamată, având șapte capete pe care sunt zece coarne. Biserica Romei a respins vechiul calendar Luni-solar în favoarea săptămânii păgâne planetare de șapte zile cu ciclul său săptămânal continuu .

"Pentru a concilia Păgânii cu Creștinătatea nominală, Roma, urmărind politica sa obișnuită, a luat măsuri ca festivalurile creștine și păgâne să fie contopite, și, printr-o ajustare complicată, dar iscusită a calendarului, nu s-a constatat nici o chestiune dificilă, în general, să determine păgânismul și creștinismul -acum mult cufundat în idolatrie. . . să dea mâna. "(Alexander Hislop, Cele două Babiloane, p. 105.)

Această amalgamare a creștinismului cu păgânismul este identificată mai departe în Apocalipsa 17: 5 ca: "TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA PROSTITUATELOR ȘI URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUIi"

Prostituata BabilonuluiÎn Scriptură, o femeie este folosită ca un simbol al unei biserici. De aceea, o "desfrânată" reprezintă o biserică coruptă.

Biserica Romano-Catolică este "mama", pentru că toate celelaltereligii, nu doar confesiuni creștine, calculează zilele lor de închinare după calendarul creat de către Biserica Catolică.

"Duminica este o instituție catolică și pretenția sa de respectare poate fi apărată numai pe principiicatolice ... De la începutul până la sfârșitul Scripturii nu există un singur pasaj care să justifice transferul săptămânal de închinare publică din ultima zi a săptămână la prima zi."(Presa catolică, Sydney, Australia, august, 1900.)

Dar Ioan vede că fiara a primit o "rană de moarte". Acest lucru a avut loc în 1798, când a fost îndepărtată puterea dominantă a Bisericii Catolice, printr-o serie rapidă de evenimente. În februarie 1798, acea putere care a făcut regiI să tremure sub puterea sa a fost trântită la pământ, când generalul francez Louis-Alexandre Berthier, un hughenot, l-a luat pe Papa Pius al VI-lea prizonier, la ordinele lui Napoleon Bonaparte.

Două luni mai târziu, la 3 aprilie, guvernul francez a impus utilizarea calendarului propriu, constând în săptămâna de 10 zile.

Această realiniere a calendarului a distrus ziua papală de închinare. Prin îndepărtarea Duminicii din săptămână, ea a lovit chiar în afirmația autorității papale: schimbarea zilei de închinare de la Sabatul biblic la Duminică. Aceasta a fost "rana de moarte", primită de papalitate.

Calendarul acestei serii de evenimente au avut loc exact, conform profeției, care a afirmat că "i sa dat putere să lucreze patruzeci și două luni."

În timpul profetic, o zi este egală cu un an, iar fiecare lună are 30 de zile, în majoritatea cazurilor. "Ți-am rânduit câte o zi pentru fiecare an." (Ezechiel 4:6, KJV) Acest principiu biblic se aplică tuturor perioadelor de timp profetice din profeția celor 2300 de zile, cea mai lungă profeție de timp din Biblie. Împlinirea acestui timp profețit în 1844, marchează începutul "timpului sfârșitului". Principiul de o zi egală cu un an, nu se poate aplica la profețiile timpului, care vor fi îndeplinite în perioada "timpului sfârșitului". Pentru că "timpul sfârșitului” este prea scurt ca să se poată aplica acest principiu.

Acest lucru a început în 538 d.Hr., când generalul Belizarie, care acționând în numele imparatului bizantin, Iustinian, a eliberat Roma de puterea ostrogoților Arieni după un asediu cu durata de un an și nouă zile.

În timp ce puterea ostrogoților peste nordul Italiei nu a fost imediat distrusă, acceptarea lui Belasarius de către Papa Silverius și eliberarea ulterioară a Romei de ostrogoți a deschis calea ca Biserica Romano-Catolică să pună în aplicare doctrina păgână a Trinității - o doctrină respinsă vehement de Creștinii Ostrogoți.

Această regulă de fier despotică, a fost prelungită 1260 de ani, în timpul cărora au fost martirizați milioane de creștini adevărați cu inima pentru credința lor. S-a încheiat, chiar la timp, în 1798, cu capturarea papei și îndepărtarea Duminicii- semnul puterii papale, ca și zi sfântă.

Perioada Biserici Catolice

Cu toate acestea, viziunea nu se termină aici. Yahuwah descoperă că aceeași putere persecutoare își exercită din nou puterea peste tot pămîntul. Ioan afirmă:

"Rana de moarte era vindecată și toatălumea se mira după fiară." (Apocalipsa 13: 3, KJV)

Acest lucru a fost realizat, atâta timp cât intreaga lume își reglementează zilele sale de lucru și zilele sfinte după o creație a Bisericii Romano-Catolice. Din timpul celui de-al doilea război mondial, întreaga lume a fost unită în folosirea calendarului Papei Grigore al XIII-lea.

Biserica Romano-Catolică poate să fi fost în mare parte absentă din evenimentele mondiale din moment ce a primit rana de moarte, dar cuvântul sigur al profeției avertizează:

Și i s-a dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască: și i s-a dat autoritate peste toate popoarele, limbile și neamurile.

Și toți cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii. (Apocalipsa 13: 7, 8, KJV)

Calendarul luni-solar al Creatorului

Toți aceia care caută să-și onoreze Creatorul prin întoarcerea la închinare în Sabatul zilei a șaptea a vechiului calendar biblic, vor atrage mânia balaurului și a fiarei. Dar, ochiul lui Yah este peste poporul Său și urechile Lui sunt deschise la strigătul lor.

Pasajul se încheie cu o făgăduință pentru credincioși:

"Cine duce pe alții în robie, va merge el în robie: Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. "(Apocalipsa 13:10)

Toate puterile care persecută voința dreaptă, se confruntă, în cele din urmă, cu dreptatea divină. Aici este răbdarea și credința sfinților, făgăduința care-i ține puternici în fața celei mai aprigi persecuții - care este gata să vină!

Nu te mânia pe cei răi, și nu te uita cu invidie la cei care fac răul.

Căci ei vor fi cosiți iute ca iarba, și se vestejesc ca verdeața

Căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Yahuwah sprijină pe cei drepți, și nu-i leapădă pe sfinții săi; El îi va ajuta, să scăpe de cei răi, și să fie salvați, pentru că au încredere în el. (A se vedea Psalmul 37.)

 


Articole similare: