Print

Filadelfia eller Laodicea? Vilken kyrka är du?

Den sista generationen är unik. Det är den värsta av alla. Alla som omvänder sig kommer att få en belöning som är mycket större än den som erbjuds någon tidigare. För att få denna belöning är det nödvändigt för de ångrande Laodicéerna att gå med i Broderkärlekens kyrka.

sarcasmMin mamma var förskräckt. Det var inte så hon hade fostrat sina barn till att tala med andra!

Jag var 15 år och på lov från internatskolan. Min rumskamrat följde med och min mor märkte att hennes barn hade utvecklat en ny verbal färdighet: sarkasm.

I vissa kulturer - till exempel Storbritannien - ses sarkasm som en form av humor. Det är ett sätt att mentalt skärpa din kvickhet på annans bekostnad. Ha! Ha! Ha! Jättekul, gamle vän. Och allt det.

I andra kulturer betraktas dock sarkasm som ohyfsat, om inte rent av oförskämt. Sarkasm är trots allt “en skarp och ofta satirisk eller ironisk yttring utformad som en udd i syfte att göra illa.” 1 Det är verkligen inte något som, i det här fallet, en amerikansk mamma vill höra från sitt väluppfostrade barn.

Mor drog mig åt sidan så hon kunde tillrättavisa mig ohört. Så vänligt som möjligt förklarade hon: “Ibland faller vi alla i vanor utan att ens inse det tills någon annan påpekar det. Jag är säker på att du inte menar att vara oförskämd men du har fått en vana att prata med din rumskamrat mycket sarkastiskt. Det är inte något du kommer vilja fortsätta med, annars kommer det att komma emellan er och till slut sära er på grund av sårade känslor.”

Nu var det min tur att bli förskräckt. Tills min mamma påpekade det så hade jag inte insett hur min "kvickhet" (på bekostnad av min rumskamrat) kunde orsaka smärta. Jag slutade omedelbart att tala på det sättet eftersom det inte var den typ av person jag ville bli.

Ingen tycker om att kritiseras. Det "känns inte bra" att kritiseras, även om kritiken är "konstruktiv" eller helt motiverad. Men ibland är meddelandet helt enkelt för viktigt för att hållas tillbaka för rädslan att skada någons känslor. Ibland måste orden bara sägas eftersom resultatet, om man inte talar upp, helt enkelt är för katastrofalt.

Situationen är den samma med Yahushuas meddelanden till de sju kyrkorna i Uppenbarelseboken 2-3.

Tillrättavisad ... för att Jag älskar dig.

karta som visar Uppenbarelseboken 7 kyrkor

Budskapen till de sju kyrkorna ger uppmuntran, instruktion, och varning för de Kristna i den sista tiden.

http://www.bible-history.com/maps/Map-7-Churches-of-Revelation-Asia.jpg 

Uppenbarelseboken börjar med meddelanden till sju bokstavliga kyrkor som fanns i Mindre Asien. Dessa var meddelanden avsedda att uppmuntra, välsigna, och varna de tidiga Kristna. Dessutom har bibelforskare kopplat meddelandena till olika epoker i Kristen tid. De flesta av meddelandena innehåller beröm för trofasthet samt varning och instruktioner till försiktighet.

Budskapen till Filadelfia (den sjätte kyrkan) och Laodicea (den sjunde kyrkan) är de viktigaste för dagens Kristna eftersom det är dessa budskap som är avsedda för den sista generationen. De är också ovanliga eftersom Filadelfia inte fick några korrigeringar eller förmaningar. Deras lysande trofasthet fick endast beröm. Däremot fick Laodicea inget beröm alls. Deras andliga tillstånd var så beklagligt att endast den rakaste tillsägelsen erbjöds dem i ett desperat försök att väcka dem inför deras situationen och faran som väntade dem om de inte omvände sig.

Ingen gillar att kritiseras. Men även den ömmaste och mjukaste föräldern skriker en varning när deras barn är i direkt fara. Detsamma gäller meddelandet till Laodicea. Det är ett desperat, skallande rop från Frälsaren att VAKNA UPP! Faran är nära!

Man kommer till värdefulla insikter och stor uppmuntran om man studerar samtliga meddelanden till de sju kyrkorna. Emellertid kommer denna artikel att uteslutande fokusera på budskapen till Filadelfia och Laodicea. De är himmelens varning - och inbjudan - för vår tids troende.

Den Broderliga Kärlekens Kyrka

Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna:

Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds/Theos2 tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds/Theos namn och namnet på min Guds/Theos stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud/Theos, och mitt eget nya namn.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. (Uppenbarelseboken 3:7-13)

Meddelandet till kyrkan i Filadelfia får nytt liv när fakta och historia om staden belyses. Filadelfia var en viktig genomfartsort. Den kejserliga vägen till Rom gick rätt genom staden. Liksom nationen Israel dessförinnan var Filadelfia en idealisk plats att sprida evangeliet på eftersom karavaner som passerade genom reste så långt söderut som Afrika och så långt norrut som Europa.

Detta område i Mindre Asien är benäget att drabbas av jordbävningar och i själva verket hade en jordbävning förstört Filadelfia år 17 e.Kr.. På grund av detta användes unika och ganska avancerade byggtekniker för att säkerställa att templen konstruerades på ett sådant sätt att de tål de mest allvarliga av jordbävningar.

En pelare i Yahs Tempel

[Tempel]-fundamenten låg på bäddar av träkol täckta med ullflis, vilket fick strukturen att "flyta" på jorden som en flotte. Blocken sammankopplades med metalltvingar så att plattformen blev en enhet.

Templet skulle vara den säkraste strukturen i staden. Därför innebär löftet att vara en tempelpelare för [Yahuwah]  säkerhet och trygghet. Graverade pelare finns i hela Egeiska Turkiet. Ett dramatiskt exempel är Zeus tempel i Euromos med dedikerande inskriptioner på tio av de elva stående pelarna. [Yahushua har lovat att] skriva gudomliga namn såväl som sitt nya namn på de mänskliga "pelarna" som segrar.3

Pelare som fortfarande består från antika Filadelfia

Pelare som fortfarande består från antika Filadelfia
Image credit: https://www.etbu.edu/php/theintersection/livingintheshadow/

 

Den sista generationen är kallade att förbli trogna genom världsomstörtande händelser. Deras lojalitet kommer att testas och deras tro prövas mer än någon tidigare grupp människor har. De som förblir trofasta kommer att hedras genom att vara “pelare” i Yahuwahs tempel. I evighet kommer beviset för att Yah är God att vila på deras vittnesbörd.

Ett nytt namn

Filadelfia fick faktiskt ett nytt namn vid två olika tillfällen under det första århundradet. Den ändrades först till Neocaesarea, "Nya Caesarea", efter en förödande jordbävning år 17 e. Kr.. Tiberius Caesar finansierade generöst restaureringsinsatserna efter jordbävningen och namnändringen var i tacksamhet gentemot honom. Den andra namnändringen inträffade när kejsaren Vespasianus skickade ekonomiskt stöd efter ytterligare en katastrof.

Varje namnbyte var för att hedra och visa tacksamhet till den som hade hjälpt. En av belöningarna som ges till kyrkan i Filadelfia är att vara inskrivna med ett nytt namn. De som förblir trogna Yah genom den sista tiden kommer för evigt att vara levande vittnen att den gudomliga regeringen är god och rättvis. De kommer att hedras med att få Yahuwahs namn och det heliga Jerusalem skrivet på dem.

Kyrkan i Filadelfia namn är väldigt passande. Av alla kyrkor hedrar de Yahuwah mest eftersom kyrkan i Filadelfia exemplifierar Frälsarens liv i sina egna liv. När en advokat frågade Yahushua, “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” (Matteus 22:36), svarade Yahushua prompt: “Du skall älska Yahuwah din Eloah av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matteus 22:37-40)

Kärlek. Kärlek är grunden för Yahuwahs styre. Kärlek är hans karaktär såväl som hans lag. Johannes skrev: “Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Yah, och var och en som älskar är född av Yah och känner Yah. Den som inte älskar har inte lärt känna Yah, ty Yah är kärlek.” (1 Johannesbrevet 4:7-8) I detta lyser Filadelfiakyrkan med ett himmelskt ljus, omjämförligt någon annan kyrka. Faktum är att själva ordet "Filadelfia" betyder "Broderskärlek." De är kyrkan med broderskärlek. De älskar mycket eftersom de har förlåtits mycket. Detta får dem att återspegla Yahushua i en grad som inte uppnåtts av någon av de andra kyrkorna.

 Amfiteater från urtida Filadelfia

Amfiteater från urtida Filadelfia
Image credit: By Ken and Nyetta [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Kyrkan i Laodicea

Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Yahuwahs skapelse:

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.

Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. (Uppenbarelseboken 3:14-21)

I motsats till Filadelfia står Laodiceakyrkan. Medan Filadelfiakyrkan endast fick beröm så berömdes inte kyrkan i Laodicea alls. Laodicéernas andliga tillstånd är verkligen så beklagligt att de endast får kritik!

Laodicea
Laodicea vid Lykos, Frygien, Turkiet
Image credit: By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany  [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

När han profeterade om Messias uppdrag förklarade Jesaja: “Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.” (Jesaja 42:3) Yahushua fröjdades över att uppmuntra andra. Hans ord var som en kylande dryck i ett torrt och dammigt land. Han gjorde allt för att uppmuntra och verbalt bygga upp andra. Det faktum att Hans meddelande till Laodicea inte innehåller något annat än kritik avslöjar faran de befinner sig i. Liksom den ömma modern som skriker "Stopp!" För att förhindra att hennes barn springer framför en lastbil så är Yahushuas hårda tillsägelse av Laodiceakyrkan utformad som en sista ansträngning för att väcka dem och rädda dem från överhängande katastrof.

Laodiceakyrkan är känd som den kallvarma kyrkan. Liksom med det historiska Filadelfia så avslöjar den historiska staden Laodicea några intressanta detaljer om den sista generationens kyrka:

Sex mil norr om [Laodicea] var de termiska källorna (inte drickbara) vid Hierapolis, vars vita kalkhaltiga klippor var synliga på avstånd.

För att få dricksvatten byggde romarna en akvedukt som gick fem mil söderut till en rik källa ... Det svala källvattnet blev ljummet när det passerade genom akvedukterna in i staden. Staden var strategiskt belägen för handel och kommers och blev ett ledande center för banker. Staden hade accepterat hjälp från Rom efter tidigare jordbävningar.

Efter jordbävningen år 60 som förstörde många asiatiska städer, vägrade emellertid bara Laodicea att ta emot romerskt ekonomiskt stöd eftersom hon var så förmögen. Denna materiella självtillfredsställelse, "jag är rik", hade till synes uppslukat kyrkan. Kyrkans andliga blindhet var ironisk eftersom en beryktad salva för behandling av ögonsjukdom producerades av medicinskolan där.

Uppmaningen att köpa vita kläder för att täcka deras skamliga nakenhet är ett annat exempel på ironi. För de troende bodde i en stad där romarna hade etablerat textilfabriker för att tillverka kläder från regionens berömda svarta ull.

(http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinlaodicea&m=3&md=sc3)


Ökat ljus = Ökad självbelåtenhet

Laodiceakyrkan representerar hela sista generationens Kristendom. Sedan 1500-talets protestantiska reformering har alltmer ljus givits dem som studerar sina biblar. Varje kyrka inom protestantismen har välsignats med högre sanningar än de kristna under den mörka tidsåldren hade. Till och med den romersk-katolska kyrkan har, trots sitt envetna fastklamrade vid tradition, mer ljus idag än den gjorde innan Martin Luther.4

Med ökat ljus har emellertid inte hängivenhet och trofasthet ökat. Istället har ökat ljus lett till självbelåtenhet. Andlig stolthet. En andlig överlägsenhet. Detta andliga tillstånd gör det Sanna Vittnet illamående.

I Laodikeakyrkan är det mycket snack och liten verkstad. Deras ord är "varma" men deras gärningar (som mynnar från hjärtat) är "kalla". De misslyckas när det gäller att verkligen exemplifiera Yahushuas karaktär och återspegla Hans bild.

Laodicéerna pekar på hur mycket mer de vet idag än vad de kristna förstått tidigare, och detta bekräftar för dem deras överlägsenhet. De kan till och med erkänna att de är Laodiceaner. Det predikas ibland om det Laodiceiska tillståndet och hur kristna idag är ljumma. Människor sitter i kyrkbänkarna och nickar med och instämmer att de är ljumma. Genom just detta erkännande uppskattar de sig själva som bättre än andra som inte erkänner att de är Laodiceaner.

Laodicea

Det är ett nästintill hopplöst tillstånd. Laodicéerna är inte bara "eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna". När  de med sina munnar bekänner sig som Laodicéer intalar de sig själva “Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting”.

Sanningen är att Laodiceakyrkan representerar alla dagens kristna kyrkor. Ingen kyrka eller samfund är undantagen. Alla kyrkor och alla individer är Laodiceiska eftersom alla, utan undantag, är nöjda med de sanningar de har och är ovilliga att gå ut och omfatta mer avancerade sanningar.

Alla kristna församlingar i vår tid är Laodicéer eftersom varje en av dem, på ett eller annat sätt, har förkastat sanningen och vägrat att gå vidare med det ökade ljuset som Himlen skiner på världen idag. Således utvidgas det Sanna Vittnets budskap och inbjudan till alla.

Det gudomliga botemedlet

Laodiceakyrkan är den värsta av kyrkorna, men Frälsaren älskar och förbarmar sig över dem likväl. Hans stora hjärta längtar över dem och vill att alla ska omvända sig och bli frälsta. Han ger det tröstande budskapet: “Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.” (Upp. 3:19)

Frälsaren är redo och villig att skänka allt som en medlem av församlingen i Laodicea behöver för att omvända sig och förvandlas:

Allt du behöver kommer Han att ge! Och med dessa gåvor kommer insikten om hur desperat behövande vi är i allt.

Kyrkan i Laodicea har inga sonande egenskaper eller kvaliteter. De som omvänder sig genomgår en mirakulös förvandling när de följde det Sanna Vittnets råd. Laodicéer som omvänder sig från sin självbelåtna, andliga stolthet lämnar Laodicea och blir medlemmar i Filadelfia, den kyrka som mest återspeglar Yahushua själv.

Denna handling, att lämna Laodicea och gå med i Filadelfia, skiljer den sista generationen åt. Inga andra har någonsin kallats att lämna sitt andliga arv och de banden som binder dem till vänner och familj till denna grad. Uppenbarelseboken 18 ger kommandot till “Gå ut från henne, mitt folk” (Uppenbarelseboken 18:4). Varje botfärdig Laodicéer kommer att lyda.

Belöningen för trofasthet

Varje religiös enhet i vår tid är Laodicea. Varenda en av dem har på något sätt avvisat nytt ljus. För att följa det Sanna Vittnets råd så kommer det att vara nödvändigt att göra det som ingen annan grupp någonsin har gjort tidigare: följ Lammet varthelst Han än går, även om det är ut ur kyrkorna och konfessionella samfund som du har tillhört hela livet.

läsa Bibeln

Inte så många kommer att göra detta. De flesta vill ha bekräftandet att de tillhör en grupp likasinnade troende. De är inte beredda att ensamma stå för sanningen. Endast en liten del är beredda att offra bokstavligen allt för sanningen.

Men de belöningar som väntar på dem som gör så är obegripliga!

Aposteln Paulus skrev: “Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Yahuwah har berett åt dem som älskar Honom.” (1 Korinthierbrevet 2:9) Även om detta löfte kommer att fullgöras för alla återlösta så kommer det att uppfyllas i synnerhet för de som lämnar Laodicea och förvandlas till Yahushuas avbild genom att gå med i Broderkärlekens kyrka.

Kyrkan i Laodicea är den sjunde kyrkan och sju belöningar väntar dem som kommer att lyda det Sanna Vittnet och omvända sig.

Var och en av kyrkorna har sina egna särskilda belöningar åt de som segrar, men de belöningar som erbjuds botfärdiga Laodicéer överträffar dem alla.

När en ångrande Laodicéer ansluter sig till Filadelfia, den sjätte kyrkan, får denne av de sex belöningarna som väntar Filadelfia. Dessa är:

  1. Satans synagoga kommer att tillbe vid segrarnas fötter och erkänna att Yah har älskat dem. (Se Uppenbarelseboken 3: 9.)
  2. Att bevaras från frestelsen som kommer över hela världen. (Se Uppenbarelseboken 3:10.)
  3. Att bli en pelare i Yahuwahs tempel och att aldrig behöva lämna. (Se avslöjande 3:12.)
  4. Ha Yahuwahs namn skrivet på sig. (Se Uppenbarelseboken 3:12.)
  5. Har det Nya Jerusalem skrivet på sig. (Se Uppenbarelseboken 3:12.)
  6. Har Yahushuas nya namn skrivet på sig som visar att denne är av Yahushuas familj. (Se Uppenbarelseboken 3:12.)

För de som ödmjukar sig och genom tro accepterar att Laodiceas tillrättavisning perfekt beskriver deras tillstånd, även om de inte kan se det själva, finns det ytterligare en belöning.

“Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” (Uppenbarelseboken 3:21)

Så skall de sista bli de första och de första bli de sista.

Matteus 20:16

Vilken belöning! Sitta på tronen med Frälsaren! Hur är den möjligt?

I liknelsen om jordbrukaren som belönade den elfte timmens arbetare långt bortom de som kom före, förklarade Yahushua: “Så skall de sista bli de första och de första bli de sista.” (Matteus 20:16) På sätt och vis ärar den sista generationen Yahuwah mer än några andra som föregått dem. Anledningen är enkel: de är den sista generationen. De är längst från Adam. De har ärvt sex tusen år av ackumulerade tendenser till ondskan och genom tro på Frälsaren och fullt överlämnande har de segrat. Den omvandlande kraften i gudomlig, förlösande kärlek visas i deras liv och i deras frälsning mer än i någon tidigare generation.

Som den sista generationen hade Laodicéerna de föregående 6000 årens ackumulerade sanningar, men det hade lett dem till att hänge sig åt andlig stolthet gentemot någon tidigare generation. Deras fall var nästan hopplöst ... men med Yahushua finns det alltid hopp. Genom Hans makt och Hans kärlek beviljades de som omvände sig ännu mer ljus och de fel de ovetande höll fast vid blottlades. De som besegrar Laodicea ödmjukar sig själva, omvänder sig, och tystar de anklagelser som Satan haft mot Yahuwahs lag som ingen tidigare generation någonsin kunnat.

Återvändaren från den sjunde kyrkan är bara en liten grupp hämtad från den sista generationen. Ändå får de en belöning olik någon annan som givits någon tidigare. Förutom de sex belöningar som Filadelfia har beviljats får de sitta på tronen med Yahushua. Allt eftersom de, som de allra sista, de värsta av de värsta, hedrade Yahuwah allra mest när de, trots sin svaghet, blindhet, och nedärvda fördärv, vände sig till Frälsaren och genom tro på Honom, höll Hans lag, återlöstes och helgades.

Laodicéerna, liksom Maria, kommer att älska mycket eftersom de har förlåtits mycket. (Se Lukas 7:36-50.) De kommer att förstå som ingen tidigare generation kunde, djupet som den förlösande kärlek drog upp dem ur och deras sång kommer för evigt att vara Faderns ära och tacksamhet till Sonen. Det är en aldrig tidigare skådad demonstration av gudomlig kärlek och kraft att höja dem som är lika nedsänkta i synd som den sista generationen att få sitta på universums tron med Frälsaren själv.

Detta är den framtid som erbjuds dig nu. Du kommer inte att kunna se ditt sanna tillstånd eftersom du som Laodicéer är blind. Men acceptera Honom vars ord inte kan ljuga. Acceptera det genom tro. Räck sedan ut din hand, genom tro, för att ta tag i Hans.

Han står med armarna vidöppna och väntar på att ta emot dig. Han kommer att överskölja dig med trons guld; Han täcker dig med sin egen rättfärdighet; och Han kommer att applicera helande ögonsalva på dina ögon. Kommer du välja att lita på att Yahushua känner dig mer än du någonsin kan känna dig själv, omvända dig och gå ur Laodiceas villfarelse? Kommer du välja att gå med i Filadelfia idag?

En evighet av glädje, lycka, och oerhörd ära väntar på alla som ödmjukt accepterar tillrättavisningen av deras verkliga andliga tillstånd, omvänder sig och kommer in i Filadelfia, den broderliga kärlekens kyrka.

Skapelsen stora Monark, Skapare och Upprätthållaren av allt, det är genom tro vi accepterar att beskrivningen av laodicéerna gäller oss individuellt på sätt som vi inte ens kan förstå. Vi ber dig ödmjukt att öka vår tro. Vänligen ge oss guldet, prövat i elden; de vita kläderna av Frälsarens egen rättfärdighet för att täcka vår nakenhet; och gudomlig ögonsalva så att vi kan förstå underbara ting ur Din lag. Förvandla oss till Din bild så att vi för evigt kan vara vittnen till Din godhet, Din nåd, Din kraft och Din kärleksfullhet mot människobarnen. I vår Frälsares namn, Yahushua, ber vi om detta och överlämnar våra själar i Dina händer.

Amein.


 
broderlig kärlek

Obs: Ordet "kyrka" förmedlar inte exakt betydelsen av den ursprungliga grekiskans "Ekklesia". Under hela det Nya Testamentet hänvisar Ekklesia till de Utkallade. De verkliga följarna av Yahushua är sannerligen de som kallats ut ur de organiserade samfunden och religionerna i det fallna Babylon. När uppmaningen att fly från Babylon har hörsammats kommer ingen att återvända till babyloniska kyrkor och religionsformer.

1 Merriam-Webster Dictionary.

2 “Guds” namn är, förstås, Yahuwah. Repetitionen av frasen “min Gud” i detta stycke är dock medvetet. Det understryker att det endast finns En som är värdig tillbedjan: Alltings Skapare. Paulus förklarade så elegant: “Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar - så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Mästare, Yahushua den Smorde, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Korinthierbrevet 8:5-6)

3 http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinphiladelphia&m=3&md=sc3

4 Martin Luther lämnade Katolicismen över trosskillnader kring hur en människa räddas. Martin Luther trodde att det endast var nåd genom tro. Den katolska kyrkan förkunnade att frälsning hängde på goda verk. 1999 signerade den katolska kyrkan och Lutheran World Federation ett 47-sidigt dokument vid namn: Joint Declaration on the Doctrine of Justification. I detta dokument försonade de sina olika trosatser om frälsning genom att kombinera dem: “Tillsammans bekänner vi: Genom nåden allena, i tro på Kristus frälsande verk och inte genom någon personlig merit från oss, accepteras vi av Gud och mottager Helig Ande, som förnyar våra hjärtan som bereder oss och kallar oss till goda verk.” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-annex_en.html