Print

Filadelfia Of Laodicea? Bij Welke Kerk Hoort U?

De laatste generatie is uniek. Het is de ergste van alle. Iedereen die berouw toont zal een veel grotere beloning ontvangen dan aan wie hen voorgingen ooit geboden is. Om deze beloning te ontvangen is het noodzakelijk voor berouwvolle Laodiceanen om zich bij de kerk van Broederlijke Liefde aan te sluiten.

sarcasmMijn moeder was ontzet. Dit was niet hoe ze haar kinderen had geleerd tegen anderen te spreken!

Ik was 15 jaar en op thuisverlof van kostschool. Mijn kamergenoot was met me meegekomen en mijn moeder zag dat haar kind een nieuwe mondelinge vaardigheid had ontwikkeld: sarcasme.

In sommige culturen – als in Groot Brittanië – wordt sarcasme gezien als een vorm van humor. Het is een manier om je geest aan te scherpen ten koste van een ander. Ha! Ha! Ha! Dat is lachen man. Dat soort dingen.

In de Verenigde Staten echter, wordt sarcasme beschouwd als onbeschoft of ronduit gemeen.  Sarcasme is ten slotte “een scherpe en veelal satirische of ironische uiting, snedig bedoeld of om te kwetsen” 1. Het is zeker niet iets dat een Amerikaanse moeder wil horen uit de mond van een goed opgevoed kind.

Even apart genomen waar ze me onder vier ogen terecht kon wijzen, corrigeerde mijn moeder me zo zachtmoedig als ze kon, en zei: “We vervallen we allemaal wel eens in gedragsgewoonten zonder dat we ons dat realiseren, totdat iemand het ons zegt. Ik weet zeker dat het niet je bedoeling was om onbeschoft te zijn, maar je hebt de gewoonte opgepikt om erg sarcastisch te praten tegen je kamergenoot. Dat is niet iets waar je mee door wilt gaan omdat dat jullie tweeën uiteindelijk uit elkaar zal drijven omdat je elkaars gevoelens gekwetst hebt.”

Nu was het mijn beurt om ontzet te zijn. Totdat mijn moeder het tegen mij zei, had ik me niet gerealiseerd dat mijn “gevatheid” (ten koste van mijn kamergenoot) wel eens kwetsend kon zijn. Ik stopte meteen zo te praten, omdat ik niet iemand wilde zijn die anderen kwetste.

Niemand vind het leuk kritiek te krijgen. Het “voelt niet fijn” bekritiseerd te worden, zelfs als de kritiek “constructief” of geheel gerechtvaardigd is. Echter, soms is de boodschap te belangrijk om niet te brengen vanwege de angst iemand te kunnen kwetsen. Soms moeten de woorden toch gezegd worden omdat wanneer niemand ze uitspreekt, het resultaat gewoon te noodlottig is.

Dit is het geval met Yahushua’s boodschappen aan de zeven kerken in Openbaring 2-3.

Bestraft … omdat Ik van u houd.

Map showing 7 Churches of Revelation

De boodschappen aan de zeven kerken voorzagen in bemoediging, instructie en waarschuwing aan Christenen in de eindtijd.

http://www.bible-history.com/maps/Map-7-Churches-of-Revelation-Asia.jpg 

Het boek Openbaring opent met de boodschappen voor zeven letterlijke kerken waarvan bekend is dat ze in Klein-Azië stonden. Dit waren boodschappen die bedoeld waren ter aanmoediging, zegening en waarschuwing aan de vroege Christenen. Bovendien koppelen Bijbelgeleerden de boodschappen aan diverse tijden in het Christelijke tijdperk. De meeste boodschappen bevatten aanbevelingen voor  getrouwheid, maar ook waarschuwing en instructie in gebieden waarin zij voorzichtiger dienden te zijn.

De boodschappen aan Filadelfia (de zesde kerk) en Laodicea (de zevende kerk) zijn de belangrijkste voor de Christenen van nu, omdat deze boodschappen voor de laatste generatie bedoeld zijn. Deze zijn ook ongebruikelijk, omdat die voor Filadelfia geen correctie of terechtwijzing bevatten. Hun lichtende getrouwheid ontving alleen maar waardering. In schril contrast met die aan Laodicea, dat juist helemaal geen waardering ontving. Hun geestelijke toestand was zo betreurenswaardig, dat alleen de meest directe afkeurig werd gegeven in een wanhopige poging hen wakker te schudden om hun verschrikkelijke situatie en het gevaar dat hen wachtte als zij zich niet hiervan zouden bekeren.

De boodschappen aan de zeven kerken voorzagen in bemoediging, instructie en waarschuwing aan Christenen in de eindtijd.

 

Niemand wordt graag bekritiseerd. Maar zelfs de liefste, meest zachtaardige ouder zal een waarschuwing schreeuwen wanneer zijn kind in dreigend gevaar is. Dat is wat de boodschap aan Laodicea is. Het is een wanhopige, hartverscheurende schreeuw van de Verlosser om WAKKER TE WORDEN! Het gevaar is dichtbij!

Waardevolle lessen en bemoediging kunnen geleerd worden door het bestuderen van alle boodschappen aan de zeven kerken. Echter focust dit artikel exclusief op de boodschappen aan Filadelfia en Laodicea. Zij zijn de waarschuwing van de Hemel – en uitnodiging – voor gelovigen van nu.

De Kerk van Broederlijke Liefde

Schrijf aan de engel van de kerk in Filadelfia: “Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, “HIJ DIE DE SLEUTEL VAN DAVID HEEFT – WANNEER HIJ OPENDOET, KAN NIEMAND SLUITEN, WANNEER HIJ SLUITE, KAN NIEMAND OPENEN.”

 

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt Mijn naam niet verloochend.

 

Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn - zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u heb liefgehad.

 

Omdat u trouw bent gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.

 

Ik kom spoedig! Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

 

Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God/Theos2. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van Mijn God/Theos en van de stand van Mijn God/Theos, het Nieuwe Jeruzalem dat bij Mijn God/Theos vandaan uit de hemel zal neerdalen, een ook Mijn eigen nieuwe naam.

 

 

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:7-13 NBV)

De boodschap aan de kerk van Filadelfia komt tot leven wanneer enkele feiten en geschiedenis van de stad bekend zijn. Filadelfia stond op een belangrijk kruispunt. De keizerlijke weg naar Rome liep door de stad. Zo, net als de natie Israël voor haar, was de stad in een ideale plaats voor de verspreiding van het evangelie, vanwege karavanen die zo ver zuidwaards reisden als Afrika en zo ver noordwaards als Europa.

Dit gebied van Klein-Azië is zeer vatbaar voor aardbevingen en zo heeft een aardbeving in 17 na Chr. Filadelfia verwoest. Hierom werden unieke en vrij geavanceerde bouwtechnieken gebruikt om tempels zodanig te construeren dat ze zelfs bestand waren tegen de zwaarste aardbevingen.

Een Pilaar in de Tempel van Yah

[Tempel]funderingen werden gelegd op bedden van houtskool, bedekt met wollen dekens, waardoor de structuur als een vlot op de grond ”dreef”. Elk blok werd verbonden met een ander door metaalkrampen, zodat het platform een eenheid werd.

De tempel zou de veiligste structuur in de stad zijn, dus de belofte om een pilaar te zijn in de tempel van [Yahuwah] was er een van zekerheid en veiligheid. Inscripties op pilaren zijn gevonden in heel Egeïsch Turkije. Een dramatisch voorbeeld is de tempel van Zeus bij Euromos met opgedragen inscripties op tien van de elf staande pijlers. [Yahushua heeft beloofd] zowel goddelijke namen als Zijn nieuwe naam te schrijven op deze menselijke “pilaren” die overwinnen. 3

Pillars still standing from ancient Philadelphia

Pilaren die nog overeind staan uit het oude Filadelfia
Image credit: https://www.etbu.edu/php/theintersection/livingintheshadow/

De laatste generatie wordt geroepen om getrouw te blijven door de aarde-verpletterende gebeurtenissen heen. Hun loyaliteit zal beproefd worden en hun geloof getest tot zover nog geen voorgaande groep mensen ooit geroepen is te doorstaan. Zij die standvastig overeind blijven zullen geëerd worden door als “pilaren” te zijn in de tempel van Yahuwah. Tot in alle eeuwigheid, zal het gewicht van bewijs dat Yahuwah goed is op hun getuigenis rusten.

Een Nieuwe naam

Filadelfia kreeg in feite tot twee keer toe een nieuwe naam in de eerste eeuw. Eerst werd deze veranderd naar Neocaesarea, of “Nieuw Ceasarstad”, na een verwoestende aardbeving in 17 na Chr. Tiberius Caesar gaf genereuze financiële steun voor restauratiewerkzaamheden na de aardbeving en de naamsverandering was als dank voor zijn hulp. De tweede naamsverandering vond plaats toen de keizer, Vespasian, financiële hulp zond na een daaropvolgende ramp.

Elke naamsverandering was als betoon van eer en dankbaarheid aan degene die de hulp verleend had. Een van de beloningen gegeven aan de kerk van Filadelfia  was  de inscriptie van een nieuwe naam. Zij die getrouw blijven aan Yah in de afsluitende periodes van de aardse geschiedenis zullen voor eeuwig de levende getuigen zijn van de goedertierenheid en rechtvaardigheid van de goddelijke regering. Zij zullen geëerd worden met de naam van Yahuwah en het Heilige Jeruzalem op hen geschreven.

De naam kerk van Filadelfia is toepasselijk gekozen. Van alle kerken, brengen zij Yahuwah de meeste eer omdat, in hun eigen leven, de kerk van Filadelfia het leven van de Verlosser als voorbeeld houdt. Toen een wetsgeleerde aan Yahushua vroeg, “Meester, wat is het grootste gebod in de wet?” (Mattheüs 22:36, NBV), antwoordde Yahuwah direct: “Heb Yahuwah uw Eloah lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. En het tweede is  daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Mattheüs 22:37, NBV)

Liefde. Liefde is de grondslag van Yahuwahs wet. Liefde is Zijn karakter en tevens Zijn wet. “Geliefde broeders en zusters, hebt elkander lief: want de liefde komt uit God voort; ieder die liefheeft is uit God geboren, en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (1 Joh. 4:7-8, NBV) Hierin schijnen de Filadelfianen met een hemels licht, ongeëvenaard door enige andere kerk. Het woord “Filadelfia” betekent zelfs “broederlijke liefde”. Zij zijn de Kerk van de Broederlijke Liefde. Zij hebben veel lief, want hen is veel vergeven. Dit resulteert erin dat zij het beeld van Yahushua weerspiegelen in een mate die door geen enkele andere kerk bereikt is.

 Amphitheater from ancient Philadelphia

Amfitheater uit het oude Filadelfia
Image credit: By Ken and Nyetta [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

De Kerk van Laodicea

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de Trouwe en Betrouwbare Getuige, het Begin van Yahuwahs schepping:

Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.

Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. - U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.

Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.

Iedereen die Ik lief heb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Wie overwint zal samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit.” (Openbaring 3: 14-21, NBV)

In contrast met Filadelfia staat de kerk van Laodicea. Terwijl de kerk van Filadelfia alleen maar lof ontving, wordt de kerk van Laodicea helemaal niet geprezen. De geestelijke toestand van de Laodiceanen is zo betreurenswaardig om niet anders dan kritiek te ontvangen!

Laodicea

Laodicea op de Lycus, Phrygia, Turkije

Image credit: By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany  [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Profeterend over de missie van de Messias, verklaarde Jesaja: “Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven. Het recht zal Hij zuiver doen kennen. (Jesaja 42:3, NBV) Yahushua verheugde zich in het bemoedigen van anderen. Zijn woorden waren als een verkoelende drank in een droog en stoffig land. Hij dwaalde altijd van Zijn pad af om anderen te stimuleren en verbaal op te bouwen en bemoedigen. Het feit dat Zijn boodschap aan Laodicea niets dan kritiek bevat, laat het gevaar zien waarin zij zich bevindt. Als een zachtsprekende moeder die “Stop!” schreeuwt om te voorkomen dat haar kind voor een vrachtwagen rent, is Yahushua’s harde uitspraak tot Laodicea ontworpen als een laatste wanhopige poging haar wakker te schudden en haar te redden van de dreigende ramp.

De Laodiceaanse Kerk staat bekend als de lauwwarme kerk. Net als met het historische Filadelfia, onthult de historische stad Laodicea een aantal interessante dingen over de laaste-generatie kerk:

Tien kilometer ten noorden van [Laodicea] lagen de thermische bronnen (geen drinkwater) bij Hierapolis, wiens witte kalkkliffen op afstand zichtbaar waren.

Om aan drinkwater te komen, bouwden de Romeinen een aquaduct dat acht kilometer zuidwaards liep naar een overvloedige bron… Het koele bronwater zou lauwwarm worden terwijl het door de aquaducten stroomde naar de stad. De stad was strategisch gesitueerd voor handel en commercie en werd een groot bankiercentrum. Het had hulp aangenomen van Rome na vroegere aardbevingen.

Echter, na de aardbeving in 60 die vele Aziatische steden had verwoest, weigerde alleen Laodicea Romeinse financiële steun omdat zij zo rijk was. Deze houding van materiële zelfvoldaanheid van “Ik ben rijk”,  was kennelijk ook de kerk binnengedrongen. De geestelijke blindheid van de kerk was ironisch omdat een beroemde zalf voor oogaandoeningen geproduceerd werd door het medisch opleidingsinstituut aldaar.

De vermaning om witte kleding te kopen om hun beschamende naaktheid te bedekken is en ander voorbeeld van ironie. Omdat deze gelovigen in een stad woonden waar de Romeinen textielfabrieken hadden gevestigd om kleding te produceren van de beroemde zwarte wol uit de regio.

(http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinlaodicea&m=3&md=sc3)


Toegenomen Licht = Toegenomen Zelfvoldaanheid

De kerk van Laodicea vertegenwoordigt het gehele laatste-generatie Christendom. Vanaf de Protestantse Reformatie van de zestiende eeuw, is toenemend licht gegeven aan hen die hun Bijbel bestuderen. Elke kerk binnen het Protestantisme is gezegend met waarheden die vooruit liepen op wat Christenen hadden tijdens de Middeleeuwen. Zelfs de Rooms Katholieke Kerk, ondanks al het vasthouden aan tradities, heeft nu meer licht dan het had voor Martin Luther.4

Met toenemend licht echter, kwam geen toenemende toewijding en getrouwheid. In plaats daarvan bracht toenemend licht zelfvoldaanheid. Geestelijke trots. Een zelfgenoegzame tevredenheid van geestelijke superioriteit. Deze geestelijke conditie is misselijkmakend voor de Ware Getuige.

Oh, de Laodiceanen “praten het praatje” heel goed, maar ze “wandelen niet de wandeling”. Hun woorden zijn “heet”, maar hun daden (die voortvloeien uit het hart) zijn “koud”. Zij falen wanneer het aankomt op het daadwerkelijk uitdragen van het karakter van Yahushua en het weerspiegelen van Zijn beeld.

Laodiceanen gaan prat op hoeveel meer zij nu weten dan door Christen in het verleden werd begrepen, en dit bevestigt hen in hun superioriteit. Ze kunnen zelfs toegeven dat ze Laodiceaans zijn. Preken worden bij gelegenheid gepreekt over de Laodiceaanse toestand en hoe Christenen tegenwoordig lauwwarm zijn. Mensen zitten in de banken, knikken met hun hoofden, geven toe dat ze lauwwarm zijn en door juist deze daad van erkenning, achten zij zichzelf hoger dan anderen die niet toegeven dat ze Laodiceaans zijn.

Laodicea

Het is een bijna hopeloze conditie. Niet alleen zijn Laodiceanen “ongelukkig, armzalig, berooid, blind en naakt”, maar door het daadwerkelijk doen van lippendienst aan het Laodiceaans zijn, bevestigen zij in hun eigen brein dat zij “rijk zijn, en alles hebben wat zij willen en niets anders nodig hebben”.

De waarheid is, dat de kerk van Laodicea alle Christelijke kerken van nu vertegenwoordigt. Geen enkele kerk of denominatie uitgezonderd. Alle kerken, en alle individuen, zijn Laodiceanen omdat iedere denominatie van nu zonder uitzondering tevreden is met de waarheden die zij al hebben en zijn niet bereid om zich daarvan los te breken en verder gevorderde waarheden te omarmen.

 

Alle Christelijke denominaties van tegenwoordig zijn Laodiceaans, omdat een ieder van hen, in een gebied of op een ander punt, waarheid afwijst en weigert mee te gaan met toenemend licht dat de Hemel op de wereld van vandaag schijnt.

De Hemelse Remedie

Laodiceanen zijn de ergsten onder de kerken, maar de Verlosser heeft hen net zo lief en heeft evenveel medelijden met hen. Zijn grote hart van liefde verlangt naar hen en wil dat iedereen berouw toont en gered wordt. Hij geeft de bemoedigende boodschap: “Iedereen die ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.”(Openbaring 3:19, NBV)

De Verlosser is bereid om alles te geven wat een Laodiceaan nodig heeft om berouw te hebben en te transformeren:

Alles wat u nodig heeft, zal Hij in voorzien! En met deze geschenken zal het besef komen van hoe wanhopig gebrekkig wij zijn op elk gebied.

De Kerk van Laodicea heeft geen verlossende eigenschappen of kenmerken. Zij die berouw tonen zullen een miraculeuze transformatie ondergaan wanneer zij de raad van de Ware Getuige zullen opvolgen. Laodiceanen die zich bekeren van hun zelfvoldane, geestelijke trots, zullen Laodicea verlaten en leden worden van de kerk van Filadelfia, de kerk die het meest perfect het beeld van Yahushua weerspiegelt.

Deze daad van verlaten van Laodicea en het aansluiten bij Filadelfia zet de laatste generatie apart. Geen andere groep mensen is ooit geroepen om in deze mate uit hun geestelijke erfgoed te stappen en de banden die hen met familie en vrienden bindt te verbreken. Openbaring 18 geeft de opdracht “Ga uit haar weg, mijn volk!”. (Openbaring 18:4, 1599 Bijbel van Genève) Elke Laodiceaan die zich bekeert zal gehoorzamen.

De Beloningen voor Getrouwheid

Elk religieus lichaam vandaag de dag is Laodiceaans. Elk van hen heeft, in welke mate dan ook, voortschrijdend licht afgewezen. Om de raad van de Ware Getuige op te volgen, is het noodzakelijk te doen wat geen andere groep ooit hiervoor gedaan heeft: Het Lam volgen waar Hij ook gaat, zelfs als dat betekent het verlaten van de kerken en denominale organisaties waartoe u uw hele leven behoord heeft.

reading the Bible

Niet velen zullen dit doen. De meeste mensen willen de bevestiging om bij een groep te horen van gelijkgestemde gelovigen. Zij zijn niet bereid om alleen te staan voor waarheid. Slechts een kleine groep overblijvenden zal bereid zijn letterlijk alles voor de waarheid op te offeren.

Maar de beloningen die hen wachten die dat wel doen zijn onbevattelijk!

De Apotstel Paulus schreef: “Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog nog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft Yahuwah bereid voor wie Hem liefheeft’.” (1 Korintiërs 2:9, NBV) Terwijl deze belofte wordt vervuld voor alle verlosten, zal het in bijzonder vervuld worden voor de overblijvenden die Laodicea verlaten en getransformeerd worden naar het beeld van Yahushua, en zich bij de Kerk van Broederlijke Liefde aansluiten.

De Kerk van Laodicea is de zevende kerk en zeven beloningen wachten hen die de Ware Getuige zullen gehoorzamen en zich bekeren.

Elk van de kerken biedt haar eigen bijzondere beloningen aan hen die overwinnen, maar de beloningen geboden aan Laodiceanen die zich bekeren steken boven alle uit. Wanneer een bekeerde Laodiceaan zich aansluit bij Filadelfia, de zesde kerk, zijn dit de beloningen:

  1. Mensen die bij Satan horen (de ‘synagoge van Satan’) zullen zich eerbiedig aan de voeten neerleggen van de overwinnaars, en erkennen dat Yah hen heeft liefgehad. (Zie Openbaring 3:9.)
  2. Behouden worden voor het uur van verleiding, dat over de hele wereld zal komen. (Zie Openbaring 3:10.)
  3. Het tot een pilaar maken in de tempel van Yahuwah en daar voor altijd blijven staan. (Zie Openbaring 3:12.)
  4. Yahuwahs naam zal op hen geschreven staan. (Zie Openbaring 3:12.)
  5. De naam van het Nieuwe Jeruzalem zal op hen geschreven staan. (Zie Openbaring 3:12.)
  6. Yahushua’s eigen nieuwe naam zal op hen geschreven staan, als teken dat hij  bij de familie van Yahusua hoort. (Zie Openbaring 3:12.)

Voor hen die zichzelf vernederen en in geloof aannemen dat de aanklacht tegen Laodicea perfect hun toestand beschrijft, zelfs als zij dat zelf niet kunnen zien, is daar nog een beloning.

“Wie overwint zal samen met Mij op de troon zitten, zoals Ik zelf ook overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit. (Openbaring 3:21, NBV)

Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zullen geroepen worden, maar slechts weinigen gekozen.
 

Mattheüs 20:16

Wat een beloning! De status van Troondelerschap samen met de Verlosser! Hoe zal dit ooit mogelijk zijn?

In de parabel van de echtgenoot die de arbeiders van het 11e uur met veel meer beloonde dan de arbeiders die al voor hen aan de slag gingen, legde Yahushua uit: “Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten zijn. Want velen zullen geroepen worden, maar slechts weinigen gekozen.” (Mattheüs 20:16) In zekere zin eert de laatste generatie Yahuwah meer dan alle generaties die deze voorgegaan zijn. De reden is simpel: zij zijn de laatste generatie. Zij staan het verst weg van Adam. Zij hebben zesduizend jaar van opgebouwde tendens van het kwaad geërfd en door geloof in de Verlosser en volledige overgave zijn zij overwinnaars geworden. De transformerende kracht van goddelijke, verlossende liefde is zichtbaar gemaakt in hun levens en in hun verlossing meer dan in voorgaande generaties.

Als laatste generatie hadden de Laodiceanen de toenemende waarheid gedurende de laaste 6.000 jaar, maar dat heeft geleid tot het baden in geestelijke trots zoals geen enkele generatie ooit gedaan heeft. Hun situatie was bijna hopeloos … maar met Yahushua is er altijd hoop. Door Zijn kracht, Zijn macht en Zijn liefde, werd aan hen die berouwvol waren toch meer licht gegeven, wat hun fouten naar boven bracht waaraan zij ontwetend vastgehouden hadden. De overwinnaars van Laodicea verootmoedigen zichzelf, tonen berouw en leggen op deze manier de beschuldigingen die Satan tegen Yahuwah maakte het zwijgen op, zoals geen enkele voorgaande generatie ooit kon.

De berouwvollen van de zevende kerk zijn slechts een kleine groep overblijvenden uit de laatste generatie overblijvenden. Echter, zij ontvangen een grotere beloning dan ooit geboden aan een voorgaande groep overwinnaars. In aanvulling op de zes beloningen die de Filadelfiërs gegeven is, wordt hen troondelers-status met Yahushua geboden. En dat alles omdat, als de laatsten en de ergsten van de ergsten, zij Yahuwah het meest geëerd hebben toen, ondanks hun zwakheid, blindheid en overgeërfde verdorvenheid, zij zich tot de Verlosser gewend hebben en door geloof in Hem, Zijn geboden hielden, verlost en geheiligd werden. 

De Laodiceanen, zoals Maria, zullen veel liefhebben, omdat hen veel vergeven is. (Zie Lucas 7:36-50). Zoals geen voorgaande generatie kon, zullen zij de diepten begrijpen van waaruit verlossende liefde hen getrokken heeft en het lied dat voor eeuwig op hun lippen zal zijn is een lied van glorie aan de Vader en dankbaarheid aan de Zoon. Het is een ongeëvenaarde demonstratie van goddelijke liefde en kracht om hen die in zonde verzonken waren als laatste generatie, te laten plaatsnemen op de troon van het universum samen met de Verlosser Zelf.

Dit is de toekomst die nu aan u geboden wordt. U zult niet in staat zijn uw ware toestand zelf te bezien, omdat als Laodiceaan, u er blind voor bent. Maar neem het woord aan van Hem die niet kan liegen. Neem het aan in geloof. Strek dan, in geloof, uw handen uit om de Zijne vast te pakken.

Hij staat met Zijn armen wijd open om u te ontvangen. Hij zal u overladen met het goud van geloof; Hij zal u ommantelen met Zijn eigen gerechtigheid; en Hij zal helende zalf aanbrengen op uw ogen. Zult u erop vertrouwen dat Yahushua u beter kent dan u ooit uzelf zult kennen, berouw tonen en wegstappen van de verstrikkingen van Laodicea? Wilt u vandaag nog toetreden tot Filadelfia?

Een eeuwigheid van vreugde, gelukkig zijn en ongekende eer wachten diegenen die nederig hun ware spirituele toestand uitspreken, zich ervan bekeren en Filadelfia binnengaan, de Kerk van Broederlijke Liefde.

Geweldige Koning van de Schepping, Schepper en Voorziener voor allen, het is door geloof dat wij accepteren dat de beschrijving van de Laodiceanen op een ieder van ons van toepassing is, op manieren die we, zelfs nu nog, niet kunnen bevatten. We vragen U nederig om ons geloof te vergroten. Geef ons alstublieft het goud, dat gelouterd is in het vuur; de witte kledij van de Verlossers eigen gerechtigheid om onze naaktheid te bedekken; en goddelijke ogenzalf opdat we de geweldige dingen van Uw wet mogen inzien. Transformeer ons naar Uw beeld, opdat wij voor eeuwig getuigen kunnen zijn van Uw goedheid, Uw genade, Uw kracht en Uw goedertierenheid aan de mensenkinderen. In de naam van onze Verlosser Yahushua vragen wij u dit en dragen onze ziel over in Uw bewaring.

Amen.

 
brotherly love

Opmerking: Het woord “kerk” geeft niet exact de betekenis weer als in het oorspronkelijke Griekse “Ekklesia”. Door het Nieuwe Testament heen verwijst Ekklesia naar de Uitverkorenen  of Geroepenen. De ware vogelingen van Yahushua zijn werkelijk de Uitverkorenen uit de georganiseerde denominaties en religies van het gevallen Babylon. Wanneer de oproep om Babylon te ontvluchten gehoord wordt, mag niemand ooit terugkeren naar Babylonische kerken of andere vormen van religie.

1 Merriam-Webster Woordenboek.

2 De naam van “God”, is natuurlijk Yahuwah. De herhaling van de zin “mijn God” hier, echter, is opzettelijk. Het benadrukt dat er slechts Eén is die aanbidding waardig is: de Schepper van alles. Zoals Paulus zo treffend verklaarde: “Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren -, wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1 Korintiërs 8:5-6, NBV)

3 http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinphiladelphia&m=3&md=sc3

4 Maarten Luther scheidde zich af van het Katholicisme vanwege een verschil in geloof van hoe een mens gered wordt. Maarten Luther geloofde dat het door genade was, door geloof alleen. De Katholieke Kerk onderwees dat verlossing gebaseerd was op goede werken. In 1999 tekenden de RoomsKatholieke Kerk en de Lutherse Wereld Federatie een 47 pagina’s tellend document met de titel “Gezamenlijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer”. Hierin verzoenden zij hun verschillen in gezichtspunt over verlossing door de definities te combineren: “Samen bekennen wij: Door genade alleen, in geloof in het reddende werk van Christus en niet om enige goede werken van onszelf, worden wij aangenomen door God en ontvangen de Heilige Geest, die onze harten vernieuwt terwijl hij ons uitrust voor het doen van goede werken en ons daartoe oproept.” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-annex_en.html