Print

Ieșiți Afară din Ea, Poporul Meu | Partea 3

Scripturile prezintă un grup foarte special de oameni care, în deplină ascultare și voință, îl urmează pe Conducătorul divin în tot adevărul. Ei se numesc: Fiii lui Țadoc. Cerul îi răsplătește pentru ascultarea lor iubitoare și predare deplină onorâdu-i cu misiunea de-al servi pe Yahuwah Însuși! În timp ce alții pot sluji poporului, fiii lui Țadoc slujesc direct lui Yahuwah și își trăiesc viața în contact direct cu El, în orice moment. (Vezi Ezechiel 44:15).

farmer holding BibleCa să se pregătească pentru această înaltă chemare, fiii lui Țadoc sunt instruiți în școala Cerului. Profesorii lor sunt îngerii; manualul lor este Scriptura și natura. Învățătura pe care o primesc, instruirea lor în neprihănire, vine direct din cer. Nici o instituție pământească nu este la înălțimea așteptărilor de formare a Fiilor lui Țadoc pentru înalta și sfânta lor chemare.

La 40 de ani, Moise era un prinț al Egiptului, un general de succes al armatelor lui. El a fost convins că l-ar putea elibera pe Israel. Yahuwah știa un mod diferit de a face asta și l-a trimis în deșert. La 80 de ani, după 40 de ani cu turmele de oi în Școala din pustie, un Moise umilit nu s-a simțit la înălțimea așteptărilor, ca să-l conducă pe Israel afară din Egipt. Atunci, Yahuwah a știut că Moise era, în sfârșit, gata. Patruzeci de ani sub tutela directă a cerului, Moise a fost calificat, în cele din urmă, pentru marea lucrare a vieții sale.

Atât în formarea pe care o primesc din cer cât și în închinarea cu care se întorc la Creator, Fiii lui Țadoc au fost adesea chemați să stea singuri. Nu a fost niciodată mai adevărat decât acum, la sfârșitul timpului. Ekklesia, care a fost o dată curată a respins adevărul, iar acum învață eroarea. Ei nu sunt apți în instruirea lor pentru cei numiți de Cer, fiii lui Țadoc. Tot așa a fost și pentru Ilie, ascunzându-se lângă pârâul Cherit. Yahuwah l-a direcționat acolo pentru siguranța lui. El nu a participat la sinagoga locală în ziua de Sabat, dar s-a închinat în singurătate.

După ce pârâul a secat, Ilie a fost direcționat spre casa unei văduve umile, crezând, și acolo a rămas până când cei trei ani și jumătate s-au terminat. În acest timp, Ilie nu a participat la nici unul din serviciile de închinare organizate. El a ținut acasă ekklesia cu văduva și fiul ei. Tăria spirituală, căpătată astfel, l-a pregătit să stea singur înaintea lui Ahab și a celor 850 de prooroci ai lui Baal și ai Astarteei pe muntele Carmel.

Ioan Botezătorul este un alt Fiu al lui Țadoc a cărui închinare solitară l-a pregătit să facă o mare lucrare pentru Yahuwah. Ekklesia de acasă aparține cu adevărat fiilor lui Țadoc. O astfel de închinare directă, față-n-față cu Yahuwah îi pregătește pe fiii lui Țadoc în lucrarea lor unică de a rămâne fideli lui Yahuwah în fața apostaziei întregii lumi.

woman standing with crossed armsToți aceia care se supun pe deplin chemării de a ieși din Babilon în lumina deplină a adevărului, vor constata că închinarea la domiciliu este inevitabilă. Instruirea pe care trebuie să o primească din Cer nu este disponibilă în bisericile căzute. Mai mult decât atât, prezența în "biserică" doar, pur și simplu, de dragul comuniunii nu este tolerată de către Scriptură, așa cum a observat Yahuwah, "Merg oare doi oameni împreună, fără să se învoiască?" (Amos 3: 3, NKJV)

Toți aceia care doresc să respecte în permanență adevărul, indiferent de cost, se vor confrunta cu obstacole create de Satana ca să-i descurajeze. Vor apărea situații noi care necesită credință pentru a le învinge. Ekklesia(cei ieșiți) de acasă, poate, într-un fel anume, să se simtă greșită. Sentimentele de singurătate și de a fi "aruncat in deriva" pot fi intense - mai ales în cazul în care o persoană este singură și nu are pe nimeni altcineva cu care să se închine. Este ușor să se întrebe dacă ekklesia (cei ieșiți) de acasă, este sau nu biblică.

În mod surprinzător, ekklesia (cei ieșiți) de acasă, nu este numai biblică, ci într-un caz notabil, chiar a fost poruncită. Pe măsură ce Ekklesia lui Yahushua a crescut și s-a răspândit, închinarea individuală în case sau în refugii liniștite în natură era foarte comună. În Filipi, locul obișnuit de închinare pentru devoțiune era de-a lungul râului. "Și în ziua Sabatului am ieșit afară din cetate, pe malul râului, acolo unde era făcută, de obicei, rugăciunea. Și ne-am așezat și am vorbit cu femeile pe care le-am întâlnit acolo" (Fapte 16:13, NKJV)

Se pare că era ceva "obișnuit" pentru închinători să se retragă în singurătatea liniștită a râului, să se roage și să închine în Sabat. Acolo, Pavel și Sila au făcut cunoștință cu Lidia, vânzătoarea de purpură. Ea și toată casa ei au fost botezați. (Vezi Fapte 16: 14-15.)

De-a lungul tuturor timpurilor, credincioșii au ținut acasă ekklesia. Enoh a umblat cu Yahuwah, nu în agitația vieții urbane, ci prin retragere și închinare în liniștea singurătății. Din aceste retrageri spirituale, Enoh a fost întărit și trimis să fie un învățător al neprihănirii.

Chiar și atunci când erau copiii lui Israel în pustie, atât individual cât și în familii, țineau ekklesia acasă! De la început, Moise a ridicat "cortul întâlnirii", acolo unde mergea să vorbească cu Yahuwah. Timp de un an, copiii lui Israel au avut sanctuarul chiar acolo, în fața lor. Cineva ar crede că au fost chemați să aibă un serviciu de închinare în fiecare zi a șaptea. Cine altcineva ar fi putut ține o predică de Sabatmai bine decât Moise? Cu toate acestea, nu a fost cazul! Toți au primit poruncă să rămână în corturile lor.

Însuși Yahuwah le-a oferit hrană suplimentară pentru Sabat, astfel încât toată lumea să rămână acasă în timpul orelor sfinte. 

"Vedeți că [Yahuwah] v-a dat Sabatul;de aceea El vă dă în ziua a șasea pâine pentru două zile. Fiecare să rămână în locul lui. Să nu iasă nimeni din locul lui în ziua a șaptea." Așa că poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. (Exodul 16:29, 30, NKJV)

men's Bible studyChiar dacă ekklesia (cei ieșiți) de acasă este o necesitate pentru toți cei care fug din Babilon, este nevoie de timp ca să se adapteze mental noilor metode de închinare. Promisiunea biblică, care ar putea fi revendicată de către toți, se găsește în Matei 18:20: "Acolo unde doi sau trei sunt adunați în Numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor." Persoana care se închină singură poate pretinde această promisiune cu, la fel de multă încrederea ca și un grup numeros. Scriptura ne învață că tuturor celor care Îl iubesc pe Yahuwah li se dau îngeri păzitori care veghează asupra lor și îi protejează. Astfel, chiar persoana în sine nu este niciodată cu adevărat singură, ci împreună cu îngerul lui sau îngerul ei păzitor, ei constituie o ekklesia în doi, iar Yahushua este în mijlocul lor.

Câțiva oameni au ocazia să se închine cu alții în grupuri mici în case. Cei care sunt binecuvântați să aibă familiile lor care cred ca și ei, se închină cu familiile lor. Cei mai mulți se gasesc închinându-se complet singuri. Fie că se închină intr-un grup semi-formal, cu propria familie, sau singuri în dormitor, o astfel de închinare este acceptabilă pentru Yahuwah și El va binecuvânta enorm închinătorii.

Nu frumoasele vitralii fac un loc să fie sfânt. Ea nu are o turla pe acoperiș și nu este înconjurată de mulți adoratori. Singurul lucru care face vreodată un loc să fie sfânt este prezența lui Yahuwah. Israeliții au fost instruiți să construiască cortul jos, pe nisipul deșertului. Nu a existat nici o podea sau fundație, fără zidire; doar pe pământ. Yahuwah i-a spus lui Moise: "Să-Mi facă un sanctuar, ca să locuiesc în mijlocul lor. (Exodul 25: 8) Astăzi Tatăl și Fiul caută închinători care Îl vor invita să locuiască împreună cu ei, și oriunde se găsesc, acel loc devine sacru, pus-deoparte pentru părtășie.

Când tabăra se muta, nu era nimic sfânt în legătură cu nisipul pe care a stat cortul. Doar prezența lui Yahuwah sfințea cortul și încă mai face ca un loc să devină o zonă de sfințenie, unde închinarea să poată fi oferită Creatorului. Locul de închinare ar putea fi un loc liniștit în natură. Uneori poate fi numai propria mașină a cuiva, parcată lângă un lac - sau chiar și într-o parcare! În mod frecvent, cei care se închină singuri trebuie să facă acest lucru în intimitatea propriilor camere.

Ori de câte ori cineva se închină într-un loc, pământul acela este sfânt pentru că Yahuwah a promis să fie acolo.

smiling woman looking into distanceÎnchinarea este, pur și simplu, mijlocul prin care iubirea și adorația pentru Creator sunt exprimate. O persoană care a folosit tradițiile și formele de servicii bisericești, poate simți la început că tăcerea propriului dormitor nu poate fi cu adevărat un loc de închinare. Cu toate acestea, adevărata închinare este un dar al iubirii. Este o deschidere a inimii în devotamentul pur pentru Yahuwah. O astfel de închinare îi place lui Yahuwah să primească. Adesea se întâmplă să fie mai ușor să oferi închinare pură singur, decât în compania oamenilor nerelevanți sau chiar batjocoritori.

Să nu-ți fie teamă să ieși singur și să încerci ceva nou. "Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru Sabat." (Marcu 2:27) Singura cerință este ca, ori de câte ori te închini, să simți în inimă dragoste și recunoștință față de Yahuwah. Acest lucru poate fi făcut și singur, cu propria familie, sau cu un grup de familii.

În limba ebraică antică, cuvântul pentru numărul șapte este același ca și verbul "a se minuna." Astfel, Geneza 2:2, cu acel cuvânt inserat, se va citi:

Iar în "minunata" zi, Yahuwah a sfârșit lucrarea Lui pe care o făcuse și El S-a odihnit în "minunata" zi de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Și Yahuwah a binecuvântat "minunata" zi și a sfințit-o, pentru că în ea S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care Yahuwah a creat-o și a făcut-o.

Te poți minuna, în ziua Sabatului de binecuvântările din viața ta? Te poți minuna, aprecia si admira planul de mântuire și destinul minunat planificat pentru salvarea de pe pământ? Te poți minuna că El ne iubește suficient cât să moară pentru noi? În ziua Sabatului, ziua a șaptea, programul va fi pentru toți o încântare și o binecuvântare care va crește sentimentul nostru minunat.

SINGUR

Majoritatea persoanelor care părăsesc Babilonul, fac acest lucru singure. Pentru că închinarea este o experiență activă, care poate suporta unele ajustări pentru a te închina singur.

contemplative hikerExistă mai multe căi ca o persoană care se închină singură să poată atinge bogata binecuvântare a unei zile de Sabat. Pentru că necesitățile sau limitările altcuiva nu trebuie să fie luate în considerare, orele sacre pot fi consumate în studiul biblic profund și comuniunea cu Tatăl și cu Fiul. Un CD de imnuri și muzică religioasă poate fi audiat și cântat în acele ore, pentru binecuvântarea de a da laudă prin muzică. O altă modalitate plăcută care hrănește credința este o agendă de rugăciuni și mulțumire. Se poate face un simplu caiet. În fiecare Sabat să se noteze cereri de rugăciuni specifice. Sabatul următor, să se înregistreze răspunsurile la rugăciuni și binecuvântările primite în timpul săptămânii, și să se facă o nouă listă pentru săptămâna următoare.

important să fie specifice și ca să atragă atenția asupra nevoi în sine, astfel încât, atunci când Yahuwah răspunde, binecuvântarea să poată fi recunoscută și primită cu recunoștință. Este deosebit de important pentru cei care stau singuri, să se concentreze pe binecuvântările pozitive primite. Acest lucru trezește recunoștința și iubirea, care, la rândul lor, sporesc credința și încrederea în Mântuitorul.

O altă activitate plăcută este să se studieze ecoursuri de pe WLC. Calitatea de membru în WLC oferă un set de cărți bogat în lecții spirituale. Acestea furnizează subiecte bogate pentru studiu. Există, de asemenea, articole de la WLC care oferă hrană pentru gândire și meditație.

Dacă singurătatea este o problemă, îndreptați-vă și spre alții. Dacă există cineva căruia i-ați dat mărturie, Sabatul este o ocazie minunată de a ajunge la ei în părtășie spirituală și încurajare.

Petrecerea timpului în natură este întotdeauna o experiență plină de satisfacții. Vocea Creatorului se poate discerne cu mai multă ușurință în natură decât oriunde altundeva. Atunci când Yahushua a trăit pe pământ, de multe ori El a ieșit în natură pentru comuniune unu-la-unu cu Tatăl Său. El știa că cea mai adevărată, cea mai pură închinare este comuniunea individuală a sufletului cu Creatorul său. Această experiență poate fi a ta, de asemenea, chiar și de unul singur.

FAMILII

happy familyEste o binecuvântare minunată să ne unim împreună cu familia în închinare! Inchinarea la domiciliu aduce o binecuvântare extraordinară, deoarece nevoile individuale sunt adesea îndeplinite mai ușor atunci când ne închinăm cu un grup mai mare.

Cântatul împreună este o experiență minunată. Acesta conduce inima către Yahuwah și la majoritatea copiilor le place să cânte. Binecuvântarea învățării, prin memorizare, a cuvintelor imnurilor va fi eternă.

Mamele și tații pot face pe rând instruirea copiilor, unul prin explicarea unei povești biblice, iar celălalt schimbând povestea cu o pildă sau o lecție din natură, care direcționează gândurile spre Cer. După-amiază, o plimbare de familie, cu vreme frumoasă, constituie o deschidere minunată pentru a atrage atenția copiilor către iubirea Creatorului arătată în lucrurile din natură.

Călătoria Creştinului este, de asemenea, un lucru frumos de care se bucură o familie. Este, de asemenea, un mod minunat de a păstra copiii ocupați în mod profitabil, în timp ce adulții au studii biblice. Copiii pot asculta lecțiile spirituale profunde în Călătoria Pelerinului în timp ce colorează Biblia cu povești. 1

Părinții pot hrăni relația lor unul cu celălalt și, de asemenea, cu copiii mai mari, prin studierea împreună a adevărurilor biblice și a altor cărți religioase.

GRUPURI

Cei care au posibilitatea de a se închina cu alții la fel ca ei, sunt binecuvântați cu o oportunitate neobișnuită. Cei mai mulți oameni care părăsesc Babilonul fac acest lucru singuri. Mulți scriu la WLC și întreabă dacă cunoaște cineva păzitori ai Sabatului lunar în zona lor. Închinarea cu alți credincioși este o plăcere și un privilegiu. Cu toate acestea, este important să fie atenți și să ia în considerare nevoile individuale ale celor implicați. 

Un grup de 25 va necesita mai multă organizare decât o familie singură. Adulții care nu au persoane aflate în întreținere vor avea nevoi diferite, față de oamenii tineri, ale căror nevoi nu ar trebui să fie ignorate. De asemenea, nu este rezonabil să se aștepte de la copiii mici young childrensă stea ore în șir fără să facă nimic, în timp ce adulții discută lucruri, dincolo de nivelul de înțelegere al copiilor. Mulți adulți se pot bucura de orele lungi de studiu biblic, dar nevoile copiilor mici și interesele tinerilor trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare.

Vegherea și rugăciunea trebuie să fie exercitate, astfel încât binecuvântarea întâlnirii cu un grup, să nu degenereze, pur și simplu, într-o altă formă de serviciu, a unei ekklesia stilizată, care să fure linistea zilei de Sabat. Predicile ținute, să fie adecvate, dar nu ar trebui să fie responsabilitatea exclusivă a unei persoane. Se va avea grijă și gândi să se evite stabilirea unui set de rutine, care pot separa o persoană ca și lider mai capabil. De asemenea, astfel de rutine rigide, pot înăbuși conducerea Spiritului lui Yahushua, care ar putea avea altceva în minte pentru acea zi.

O masă de părtășie după principalul serviciu de închinare poate oferi o ocazie minunată să se viziteze, dar toți ar trebui să fie precauți cu faptul că subiectele discutate rămân pe teme spirituale. După-amiază, tinerii pot merge la plimbări în natură. Ei pot căuta ceva care să-i învețe o lecție pe care s-o împărtășească la închinarea de seară.

Fie că se închină individual, cu familia sau într-un grup, pregătirea pentru binecuvântarea Sabatului începe în prima zi. Mamele și tații ar trebui să încerce să-și conserve puterea și energia lor, astfel încât, atunci când orele sfinte vin, ei să poată petrece ziua cu copiii lor, mai degrabă decât să tragă un pui de somn, pentru recuperarea odihnei pierdute în timpul săptămânii.

FAPTE

Avem nevoie să descoperim din nou, că închinarea este firească pentru creștin, așa cum a fost la. . . [evlavioșii] israeliți care au scris psalmii, și că obiceiul de a celebra măreția și bunătatea. . .lui [Yahuwah] conduce la un flux nesfârșit de recunoștință, bucurie și zel.2

O schiță de urmat, poate fi de mare ajutor în închinarea organizată, și care să acopere cele mai importante elemente ale închinării active. FAPTE este un acronim pentru Recunoaștere, Mărturisire, Mulțumiri șiRugă. Fie că o persoană se închină singură, împreună cu familia sau într-un grup, o astfel de schiță este de foarte mare ajutor.

Recunoaștere

Dați lui Yahuwah slava cuvenită Numelui Său; închinați-vă lui Yahuwah în frumusețea sfințeniei.(Vezi Psalmul 29: 2).

youth group singingPrimul act al închinării, fie că este vorba de rugăciune, de cântec sau meditație liniștită, este să-L recunoaștem pe Yahuwah pentru cine și ce este El: Creatorul; izvorul din care curge toată dragostea, viața, cunoașterea și fiecare binecuvântare primită. Actul de a recunoaște pe Yahuwah ca centru al tuturor formelor de viață și de iubire inspiră speranță și credință, așa cum ne recunoaștem, de asemenea, relația noastră cu El: El este Creatorul; noi suntem creaturile Sale. El este Tatăl nostru; noi suntem copiii Lui.

Pot fi cântate imnuri de laudă; pot fi citiți psalmi de laudă și meditat asupra lor. Texte biblice concentrându-se pe dragostea părintească a lui Yahuwah pentru copiii Săi precum și pe maretia și puterea Lui, sunt modalități excelente de a-L confirma pe Cârmuitorul a Toate. Pentru grupul de închinători, pot fi împărtășite lecții la obiect cu accent pe relația Creator / creatură. Copiilor li se pot spune povești despre dragostea părintească care demonstrează atributele iubirii divine.

Mărturisirea

 "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire." 1 Ioan 1: 9

Mărturisirea este o parte importantă a închinării. Atunci când închinătorul își mărturisește slăbiciunea, el este inspirat să-L prindă de mână pe Cel Atotputernic. Scopul mărturisirii, ca parte a închinării, este de a glorifica iertarea Tatălui, nu monstruozitatea păcatelor noastre.

Aici este necesară prudență, pentru ca orice mărturisiri publice să fie adecvate timpului, locului și publicului. Anumite confesiuni nu ar trebui să fie făcute publice, deoarece acestea pot cauza mai multă durere și mai mult rău decat bine. Păcatele cu caracter personal și privat ar trebui să fie mărturisite în mod individual și singuri înaintea lui Yah. Ele nu ar trebui să fie aduse într-un grup sau chiar o familie. Dacă cineva a greșit cuiva, timpul pentru a se face dreapta, trebuie să fie înainte să vină împreună la închinare. 

Este important ca orice mărturisire în închinare să evidențieze omnipotența lui Yahuwah, puterea și disponibilitatea de a ierta, mai degrabă decât detaliile amănunțite ale păcatelor unui individ. Uneori, vorbitorii invitați sunt poftiți să-și împărtășească "mărturia" lor, cu privira la modul în care Yahuwah i-a condus de la o viață de păcat să se predea pe deplin Mântuitorului. Adesea, aceste persoane vor man and child kneeling in prayerpetrece cea mai mare parte a timpului alocat în detalii despre viața lor păcătoasă din trecut și toate lucrurile rele pe care le-au făcut. Cu doar cinci minute rămase, ei vor termina afirmând: "Atunci m-am predat Mântuitorului și totul s-a schimbat"

Mărturisiri de acest fel tind să-l glorifice pe Satan, mai degrabă decât puterea lui Yah. Scriptura ne învață: "tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de mărturisit; orice virtute, și orice laudă, toate acestea să vă-nsuflețească". (Filipeni 4: 8, KJV)

Orice "mărturisire", care se concentrează pe ticăloșie, coruptie, rău - puterea lui Satana, fură atenția de la Legea iertătoare a Dătătorului și cu siguranță nu este potrivită pentru închinarea publică. Cu toate acestea, mărturisirea care duce la adevărata pocăință este aceea care izvorăște din nevoia unei inimi smerite și va aduce darul iertării de la Yahuwah, Conducătorul tuturor.

Recunoștiința

Lăudați pe Yahuwah; căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. (A se vedea Psalmul 106: 1).

Una dintre cele mai incitante moduri de a aduce mulțumiri lui Yahuwah este prin mărturisirea modului în care El te-a binecuvântat însmiling mother and daughtersăptămâna precedentă. Copiii mici pot fi rugați să împărtășească de ce sunt recunoscători. Cei singuri și familiile pot păstra o carte de binecuvântare în care să scrie lucrurile pentru care Îi sunt recunoscători. Grupurile mai mari pot invita pe oricine dorește să vorbească, să împărtășească binecuvântările pe care le-a primit în timpul săptămânii.

Această oportunitate de a vorbi despre măreția și bunătatea Tatălui ceresc nu trebuie neglijată. Ea întărește credința ascultătorilor, care aud cum Yahuwah a binecuvântat pe altcineva și realizează că, dacă El face asta pentru altcineva, poate face, de asemenea, același lucru și pentru ei, dacă este necesar.

Când timpul este bine folosit și binecuvântara va fi revărsată peste toți credincioșii care se adună laolaltă, și vorbesc de recunoștiința și dragostea pe care o simt pentru Mântuitorul lor. Yahuwah ascultă aceste mărturii și este preamărit de ele.

Dacă creștinii s-ar aduna împreună, să vorbească unul cu altul despre iubirea lui [Yahuwah], și adevărurile prețioase ale răscumpărării, propriile lor inimi ar fi revigorate, iar ei s-ar reîmprospăta unul pe altul. Noi am putea învăța, mult mai multe despre Tatăl nostru ceresc, câștigând o nouă experiență a harului Său de zi cu zi; atunci vom dori să vorbim despre iubirea Lui; și în felul cum vom face acest lucru, propriile noastre inimi vor fi încălzite și încurajate. Dacă noi ne-am gândi și am discuta mai mult despre [Yahushua] și mai puțin despre sine, ar trebui să simțim mai mult prezența Lui.3

Atunci când o persoană alocă din timpul său ca să rostească cuvinte de laudă care glorifică pe Tatăl și pe Fiul, aceste cuvinte sunt prețuite în ceruri. Rugăciunile de dragoste și recunoștință sunt mult mai rare decât rugăciunile de cereri. Atunci când adorarea inimii este exprimată, aceste cuvinte sunt scrise în ceruri, ca să rămână peste timp și veșnicie ca un martor al marii bunătăți a lui Yahuwah.

Atunci cei care se tem de Yahuwah, au vorbit adesea unul cu altul și Yahuwah a luat aminte, și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de Yahuwah, și cinstesc numele lui. Și ei vor fi ai Mei, zice Yahuwah oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu; și Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujește. (Vezi Maleahi 3:16, 17.)

Ce onoare să fie citate într-una din cărțile cerului! Adică, cât de mult sunt evaluate cuvintele tale de laudă, iubire și recunoștință.

Cuvintele pe care. . . [Yahuwah] și îngerii le ascultă cu încântare sunt cuvinte de apreciere pentru marele dar care a fost făcută lumii în singurul Fiu născut al lui. . . [Yahuwah]. Fiecare cuvânt de laudă pentru binecuvântarea luminii adevărului. . . este scris în evidențele cerești. Fiecare cuvânt care recunoaște bunătatea milostivă a Tatălui nostru ceresc în oferirea lui. . . [Yahushua] ca să înlăture păcatele noastre, și să ne dea neprihănirea Sa, este înregistrat în cartea Lui de aducere aminte. Mărturii de acest fel "vestesc virtuțile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată." 1 Petru 2: 9.4

Psalmi de laudă pot fi citiți, de asemenea. În familii, fiecare persoană poate citi un vers. În grupuri mai mari, pot fi citiți împreună, ca o lectură receptată unitar.

Toți cei care participă la schimbul de experiențe privind binecuvântarea lui Yahuwah din viața lor, vor constata că întâlnirea este cea mai dulce mărturie a tuturor experiențelor spirituale.

Rugăciunea Fierbinte

Rugăciunea este deschiderea inimii către. . . [Yahuwah] ca unui prieten. Nu că este necesar să ne facem cunoscuți lui. . . [Yahuwah] ceea ce suntem, ci pentru a ne da posibilitatea să-L primim. Rugăciunea nu-L aduce pe. . . [Yahuwah] la noi, dar ne conduce pe noi la El. 5

young girl prayingRugăciunea îl aduce pe solicitant în însăși prezența Celui Veșnic. Un astfel de privilegiu imens nu ar trebui să fie luat cu ușurință. Cu toate acestea, ar trebui, de asemenea, luate în considerare locul și publicul în timpul rugăciunii publice. Rugăciunile publice, acolo unde o persoană se roagă un timp îndelungat, lăsând copiii fără odihnă și mintea publicului să rătăcească, nu ar trebui să aibă loc. Locul pentru rugăciuni lungi este în intimitatea propriei vieți de rugăciune secretă.

În mod ideal, rugăciunea publică nu ar trebui să fie mai mult de două minute. Atunci când există un grup mare, o modalitate pentru ca toți să experimenteze binecuvântarea rugăciunii este de a fi fragmentată în benzi de rugăciune mai mici de trei până la patru persoane. Acest lucru permite fiecăruia să se roage.

O altă modalitate de rugăciune, atât în cadrul unor grupuri mari, cât și în cercul familiei, este să ne rugăm într-un singur acord. O persoană începe, dar dacă cineva are o povară sau o mulțumire, ea poate vorbi, de asemenea, în orice moment pentru a împărtăși ceea ce este în inima lui sau a ei. Chiar și cel mai mic copil poate participa spunând ceva pentru care el este recunoscator. Acest mod de a ne ruga aduce recompense bogate, deoarece este deschis influenței directe a Duhului Sfânt. Un lucru pentru care s-a rugat o singură persoană stârnește adesea un gând în mintea alteia. Mai degrabă decât să-și tot aștepte rândul, o impresie poate fi răspunsul imediat și gândurile inimii exprimate în rugăciune și mulțumire. Un mod minunat de a închide rugăciunea în grup este repetarea rugăciunii lui Yahushua dată ucenicilor Săi.

Deși practica străveche de a "te ruga într-un singur acord" nu se face în mod obișnuit astăzi, ea a fost făcută de către cei pe care Yahuwah i-a salvat în Povățuiește-Mă. Rugăciunile ar fi durat ore, dar nici unul nu a fost epuizat sau plictisit de ele. A fost o experiență antrenantă, aceea de a fie capabili să se roage în mod liber și mișcați de Duhul Sfânt. Cerul s'a apropiat și cei bolnavi au fost vindecați, s-au săvârșit minuni și chiar morții au fost ridicați la viață. Încercați acest mod de a ne ruga. Nu veți mai dori să vă rugați într-un grup în orice alt mod!

Atunci când o persoană face o alegere de stil de viață și părăsește un grup de credincioși dintr-o confesiune sau un grup de biserici, impactul emoțional se poate simți aproape ca un divorț. Reacția foștilor frați, combinată cu singurătatea și incertitudinea cu privire la modul în care să se închine singur, pot face o persoană să se simtă condamnată. Acest lucru face parte din eforturile lui Satana de a descuraja pe cei care părăsesc Babilonul. Prin inundarea unei persoane cu emoțiile lui negative, Satana caută să agită hotărârea persoanei și, prin urmare, să o preseze, ca ea să se întoarcă la ceea ce îi este familiar - să se întoarcă în Babilon.

Odihnește-te în asigurarea iubirii Tatălui pentru tine și în acceptarea de către El a modului tău de închinare.

Prin urmare, nu există în prezent nici o condamnare pentru cei care sunt în. . . [Yahushua Mântuitorul], care nu umblăm după îndemnurile cărnii, ci după îndemnurile Duhului.

Cel ce cercetează inimile știe ce gândește Duhului, pentru că mijlocește pentru sfinți după voia lui. . . [Yahuwah]. Și știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care-L iubesc pe. . . [Yahuwah], pentru cei care sunt chemați după planul Său. (Romani 8: 1, 27, 28, KJV)

Scopul lui Yahuwah este de a avea credincioși peste tot în lume, individuali sau în grupuri mici, închinându-se în ziua Lui sfântă, în ciuda greutăților și a condamnării de către alții. Mergi înainte, în plinătatea credinței, crezând că Acela care te-a chemat potrivit scopului Său glorios, te acceptă, de asemenea în Prea Iubitul Lui. Când vei asculta chemarea de a-L urma pe Mântuitorul afară din Babilon, indiferent cât ar costa, tu glorifică-L pe Răscumpărătorul tău și închinarea ta este acceptabilă pentru El.

Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Yahuwah este cu noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu a cruțat pe însuși Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?

Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Yahuwah? Yahuwah este Acela care îndreptățește. Cine-i va condamna? Yahushua a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Yahuwah și mijlocește pentru noi.

Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Yahushua? Necaz sau strâmtorare, sau prigonire, sau foamete, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdie, sau sabie? Nicidecum! In toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.

Căci sunt bine încrediințat că nici moarte, nici viața, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă creatură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Yahuwah, care este în Yahushua, Salvatorul nostru. (Vezi Romani 8:31-39)Articole la Subiect:


1 Bibliile de colorat se găsesc la majoritatea magazinelor de carte creștină. Pagini libere de colorat pot fi, de asemenea, găsite on-line. Următoarele sunt doar câteva din multitudinea de lucruri disponibile:

2 J. I. Packer

3 E. G. G. White, În Locurile Cerești, p. 92.

4 E. G. White, Înalta noastră chemare, p. 168.

5 E. G. White, Calea către Hristos, pag. 93.