Print

Ieșiți Afară din Ea, Poporul Meu!-Partea 1


Ultima invitație a Cerului

 

"Intră aici și ia-ți haina pe tine sau îți voi da una în cap!"

Am rămas cu gura căscată de mirare, de tatăl prietenului meu. Eram speriat. Nu am avut niciodată ocazia să aud un părinte care să vorbescă în acest fel copilului său. Prietenul meu a sărit, a alergat înăuntru să-și tragă jacheta pe el, și s-a întors să se joace ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu puteam sa cred cu cât calm a luat totul.

Nu am auzit-o niciodată pe mama ridicând tonul. Ea și-a învățat copiii să o asculte, deci nu a existat niciodată nevoie ca ea să ridice vocea. Până într-o zi. . . .

Să locuiesc la țară a însemnat, cel mai bun loc din lume unde să cresc. Au fost atât de multe lucruri interesante de făcut! Atât de multe locuri interesante de explorat! Fratelui meu și mie ne-a părut rău pentru prietenii noștri care erau nevoiți să trăiască în oraș.

Țopăiam voios de-a lungul drumului prăfuit care ducea de acasă la Big Barn, și nu mă uitam unde mă duc când, dintr-o data, am auzit un sunet pe care nu-l mai auzisem până acum. Un țipăt - de la mama mea.

Oprește-te!”

M-am oprit instantaneu în loc. Lățit pe drumul din fața mea, era întins un șarpe cu clopoței de un metru lungime, exact în locul unde picioarele rattlesnakemele hoinare, urmau să aterizeze.

Mama mea a țipat la mine, dar ea m-a salvat. Nu conta că nu mai auzisem un astfel de ton al vocii ei înainte. Am auzit atât teamă, cât și dragoste pentru mine în vocea ei. Ea m-a salvat, pentru că m-a iubit, iar eu am iubit-o mai mult ca oricând de atunci.

Când dragostea vede un pericol, dragostea avertizează. Strigăte din dragoste. Țipete din dragoste. Dragostea face tot ce este necesar ca să salveze.

Astăzi, lumea este în pragul unei crize imense. Gândirea bărbaților și femeilor fiecărei națiuni determină evoluțiile în interiorul țării cât și între țări. Ei știu că ceva prevestitor este pe cale să se întâmple. Punctul culminant al tuturor timpurilor este gata să erupă printr-o violență totală asupra lumii.

În această oră de pericol extrem, Tatăl Ceresc trimite un apel de urgență către copiii Săi de pe pământ. Ca și în cazul oricărui părinte pământesc, cu cât este mai mare pericolul, mai puternic și mai tare, cu atât Tatăl Ceresc ne avertizează. Cuvântul Lui asigură: "Nu, Adonai Yahuwah nu face nimic, fără să-și descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci...." (Amos 3: 7, KJV)

Invitația finală a harului care a fost făcută vreodată omenirii este păstrată în ultima carte a Bibliei. Acesta este ultimul avertisment al Pământului, ultima șansă a lumii. Nu va mai fi o altă dată, deci este extrem de important ca toți cei care trăiesc aici să dea atenție la acest avertisment solemn.

După aceea, am văzut un alt înger coborând din cer. . . El a strigat cu glas tare, și a zis: A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! . . Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer și. . . [Elohim] Și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum va răsplătit ea, și întoarceți-i de două ori cât faptelor ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. (Apocalipsa 18: 1, 2, 4-6, KJV)

"Babilon" este un simbol frecvent utilizat în Scriptură. Multe interpretări diferite ale acestui simbol au fost oferite. Unii cred că Babilonul este Biserica Romano-Catolică. Alții cred că este Națiunile Unite, în timp ce alții cred că este Statele Unite ale Americii.

Babilonul este toate acestea și multe altele. În Biblie, "Babilon" este un simbol pentru confuzie, deoarece s-a întâmplat la Turnul Babel, unde Yahuwah a încurcat limbile constructorilor rebeli. În akkadiana antică, cuvântul Babilon (BAB.ILI) însemna "Poarta zeilor."

Babylon este mult mai mult decât o singură entitate. Babilonul este "confuzie" și este "Poarta zeilor." Babylon este un simbol al întregului sistem de amăgiri și înșelăciune al lui Satana. Ea cuprinde toate erorile și toate organismele religioase care se împletesc cu orice tip de eroare.

Avertizarea cerului pentru a ieși din Babilon, este plină de consecințe veșnice. În înregistrarea biblică, avertizarea vine odată cu căderea Babilonului, chiar înainte de distrugerea întregii lumi în ultimele șapte plăgi. Toți aceia care se vor adăposti în acea zi a mâniei, trebuie să fie sub protecția specifică a Celui Prea Înalt. Numai cei care au ascultat chemarea de a ieși din Babilon vor fi în siguranță în acea vreme.

young couple
Toți aceia care ia aminte la avertisment vor fi protejați de Yahuwah.

Toți aceia care iau aminte la acest avertisment, vor fi protejați de Yahuwah. Satana știe că toți cei care iau aminte la avertisment, vor fi păziți în mod miraculos și în condiții de siguranță veșnică de amăgirile lui. Prin urmare, scopul lui este să țină oamenii departe de porunca de a părăsi Babilonul. El a făcut acest lucru printr-o poruncă înșelătoare în care a prins o mulțime de creștini sinceri.

Ultima înșelăciune a celui rău este: "Apelul de a părăsi Babilonul nu mi se aplică, pentru că eu nu sunt în Babilon!"

Determinând oamenii să respingă avertismentul prin faptul că nu le este aplicabil, Satana a orbit masele, care, altfel, ar fi putut fi salvate.

Există mai multe motive diferite ca să ignori îndurătoarea avertizare a Cerului. Satana a croit scuze pentru viața fiecărui individ și oricăror circumstanțe. Pentru unii, chemarea de a părăsi Babilonul este respinsă, deoarece ei sunt protestanți. Ei nu sunt catolici, deci ei cred că mesajul nu li se poate aplica.

Pentru alții, avertizarea este respinsă deoarece ei se închină Sâmbăta. Faptul că ei nu se închină Duminica le oferă dovezi satisfăcătoare, că ei nu pot fi în Babilon. Prin urmare, mesajul nu este pentru ei.

Amagirea lui Satana este plină de succes, deoarece se bazează pe mândrie spirituală. Toți aceia care resping apelul, insistă că nu li se poate aplica lor, deoarece ei nu sunt în Babilon. Fiecare dintre ei posedă un anumit adevăr, care crede el că îl separă și îl face diferit de oricine altcineva. Adevărul pe care el îl crede îl face să se simtă superior spiritual. Prin urmare, mesajul nu i se aplică lui.

man standing against wall
Mulți oameni resping chemarea de a ieși din Babilonul, deoarece ei nu cred că sunt în Babilon.

Aceasta este orbirea spirituală profundă și este una dintre cele mai de succes amăgiri ale lui Satana, din vremea sfârșitului. Generația finală a fost binecuvântată cu o bogăție de adevăr și înțelegere spirituală - mult mai mare decât cea dată oricărei generații anterioare. În disperare, Satana a răstălmăcit această binecuvântare extraordinară prin cele mai luminate minți, ca să presupună că, la tot adevărul pe care ei îl cred deja, nu există nici un adevăr suplimentar necesar pentru mântuire. Astfel, în mod implicit, orice lumină avansată este respinsă în mod automat la fel de greșit.

Marea inimă iubitoare a Lui Yahuwah a prevăzut acest pericol care pândește generația finală. Scriptura ne avertizează că mândria spirituală și orbirea rezultată, constituie cel mai mare pericol cu care se confruntă ultima generație.

Îngerului ekklesia (Bisericii) din Laodiceea scrie-i: . . . Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic", nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. (Apocalipsa 3: 14-17, NKJV)

Motivul pentru care folosim Ekklesia şi nu biserica când ne referim la credincioşii lui Yahuwah în articolele WLC, este că acest cuvânt"biserică" nu exprimă exact sensul grecesc, original, al "Ekklesiei". În Noul Testament, Ekklesia are semnificaţia Celor Chemaţi Afară. Cuvântul "biserica,"care accentuează ideia de grup, reprezintă, de aceea, o traducere eronată care nu ar fi trebuit să se folosească niciodată. Creştinii sunt în mod literal numiţi Cei Chemaţi Afară. Adevăraţii urmaşi ai lui Yahuwah sunt doar Cei Chemaţi Afară din organizaţiile denominaţionale  şi din bisericile decăzute ale Babilonului. Când chemarea de a fugi din Babilon s-a auzit nimeni nu mai intenţionează să se reîntoarcă în bisericile babiloniene şi la formele de religie. 

Acest lucru este denumit în continuare "Mesajul Laodiceean". Cu cât este mai mare adevărul crezut, cu atât mai mare este pericolul mândriei spirituale și al orbirii care o însoțește.

Oamenii vor recunoaște chiar și în mod deschis faptul că sunt "Laodiceeni". . . dar pentru că ei au spus-o, pentru că au recunoscut verbal că sunt "Laodiceeni" ei cred că mesajul nu li se mai aplică lor. Ei se mândresc cu faptul că sunt suficient de umili să admită "starea lor laodiceană" și o folosesc ca dovadă că avertismentul nu li se mai aplică lor. Astfel, ei continuă în orbirea lor spirituală, în nevoia de a avea totul, dar pretinzând că n-au nevoie de nimic.

Aceasta este o iluzie mortală și una dintre căile cele mai de succes ale Satanei de a păcăli sufletele. Singura speranță pe care o are cineva, ca să se poată desprinde de acestă amăgire, care este atât de plăcută naturii căzute, este de a accepta prin credință că cineva este Laodicean deoarece cuvântul adevărat al lui Yahuwah spune aceasta. Numai atunci când mesajul este acceptat prin credință, aplicânduți-se în mod sincer individual ție, vei putea avea vindecarea divină.

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi.(Apocalipsa 03:18, NKJV)

Aurul care a fost curățit prin foc este credința și dragostea: credința lucrează prin iubire și curăță sufletul. Veșmintele albe sunt neprihănirea lui Yahushua, acceptată prin credință în meritele Sale ispășitoare. Alifia pentru ochi, acceptată prin credință, este discernământul spiritual. Numai cei care vor accepta mesajul prin credință, vor fi în măsură să accepte vindecarea. Ei sunt, apoi pregătiți să accepte prin credință că, această chemare de a ieși din Babilon, se aplică și în cazul lor.

woman thinking
Avertizarea de a părăsi Babilonul este un mesaj special pentru poporul lui Yahuwah. Nici o denominațiune nu este scutită.

Laodiceenii sunt foarte grăbiţi să aplice advertismentul de a părăsi Babilonul altora care nu țin de normele lor de credință. Aceasta este orbirea spirituală afișată prin mândrie. Cu toate acestea, chemarea de a fugi din Babilon merge către întregul popor al luiYahuwah! Invitația divină se duce la aceia pe care blândul Tată îi numește "poporul Meu."

În timp ce toți cei care iau aminte la apel vor fi binecuvântați, mesajul este destinat în mod special poporului lui Yahuwah! Nici un sistem de credință nu va fi scutit. Nici o categorie specială nu este lăsată în afara avertizării. Toți aceia care se consideră a fi copiii Lui Yahuwah ar trebui, prin urmare, să acorde o atenție deosebită acestui avertisment, deoarece se aplică acestora, indiferent de cât de mult adevăr cred ei că știu. Toți cei pe care Yahuwah îi numește “Poporul Meu”, sunt incluși în chemarea de a ieși din Babilon.

Ești unul dintre copii Lui Yahuwah? Va trebui să acorzi atenție. Acest mesaj este pentru tine.

Vechiul Testament transmite acestă avertizare către ultima generație:

"Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță, și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!"(Isaia 58: 1, NKJV, accentul furnizat).

Din nou, aceia pe care Yahuwah, cu dragoste, îi numește "poporul Meu", sunt avertizați de păcat. Și totuși, chiar următorul verset arată că ei sunt orbi față de păcatul lor!

woman praying
Yahuwah cheamă poporul Său credincios să se pocăiască pentru un păcat de care ei nici măcar nu știu că îl comit!

În toate zilele Mă întreabă, și vor să afle căile Mele, ca un neam, care a înfăptuit neprihănirea, și n-au părăsit Legea Lui Elohim . . . "(Isaia 58: 2, NKJV).

Acest lucru nu este răzvrătirea globală căreia îi este dată avertizarea. Oamenii care sunt avertizați de păcatul lor sunt chiar cei care au devoțional de dimineață. Ei Îl caută pe Yahuwah zi de zi. Sunt "încântați" să cunoască căile Lui. Este incredibil cum poate părea, Yahuwah cheamă poporul Său să se pocăiască pentru un păcat la care ei sunt ignorați.

Avertizarea se încheie prin dezvăluirea că porunca a fost părăsită și se cere revenirea la ascultare atentă.

"Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Sabatul va fi o desfătarea ta, ca să-L sfințești pe Yahuwah, slăvindu-L și dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, și nedându-te la flecării, atunci, te vei desfăta în Yahuwah.... "(Isaia 58:13, NKJV)

Yahuwah promite că în ultimele zile va fi o lucrare de reformă a Sabatului realizată de generația finală:

"Ai tăi vor zidi iarăș pe dărâmăturile de mai înainte; vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit "Dregător de spărturi", "Cel ce drege drumurile, și face țara cu putință de locuit." (Isaia 58,12, NKJV)

Babilonul, ca și "Poartă a zeilor" implică închinarea mincinoasă: cultul lui Lucifer, arhi-vrășmașul lui Yahuwah. Astfel, chemarea de a ieși din Babilon implică restaurarea adevăratei închinări.

Problema este că oamenii care sunt complet afundați în Babilon nu-l știu și nu-l pot vedea. Starea generală de rău de orbire spirituală îi determină să se mândrescă cu adevărurile pe care le posedă deja și să refuze orice lumină ca fiind greșită. Astfel, ei cred că ultimultul avertisment al Cerului nu este pentru ei.

church congregation
Orice grad de eroare păstrează o persoană în Babilon.

Babilonul include toate religiile și cultele organizate, deoarece toate valorile nominale de astăzi folosesc un calendar papal, care se bazează pe un calendar păgân pentru a determina când să se închine: Vineri, Sâmbătă sau Duminică. Indiferent de cât de mult adevăr poate pretinde că are o denominațiune, sau validitatea propriului lor profet, sau inspirația divină în tradiția lor, atunci când se amestecă cu orice grad de eroare, acestea sunt în Babilon.

Amintiți-vă, chemarea de a ieși din Babilon se adresează poporului lui Yahuwah. Ca atare, ei nu sunt în mod voit în eroare, dar ignoranța este eroare. Cu toate acestea, eroarea născocită în sistemul lor de credință arată că ei sunt în Babilon.

Ce înțelegere are Templul lui Yahuwah cu idolii? Căci noi suntem templul viului Elohim; după cum a spus Yahuwah: "Voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Elohim-ul lor, și ei vor fi poporul Meu. De aceea, "Ieșiți afară din mijlocul lor, și depărtați-vă de ei", zice Yahuwah: "Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, Eu vă voi fi Tată și voi Îmi veți fi și fiice ", zice Elohim Cel Atotputernic. (Vezi 2 Corinteni 6:. 16-18

Nouăzeci la sută adevăr, cu doar 10% eroare, nu face eroarea mai puțin greșită. Adevărul deținut, face doar ca eroarea să se agațe mult mai subtil.

Indiferent dacă ești Romano-Catolic sau Ortodox; dacă ești Adventist de Ziua a Saptea, Baptist de Ziua a Șaptea sau din Biserica largă a lui Dumnezeu; dacă ești Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, Nazarinean, Episcopalian sau orice altceva, dacă faci parte din cultele care se închină vineri, sâmbătă sau duminică, ești în Babilon și avertismentul este pentru tine.

Ieșind din Babilon îți vei schimba total viața.Fiecare domeniu al vieții tale va fi afectat.

Babilonul este o întreagă infrastructură de minciuni, iluzii și ispitiri lumești ale lui Satana.

Ieșind din Babilon este necesară despărțirea de lume și de atracțiile ei. Aceste antecedente lumești diferă de la persoană la persoană. Pentru unii, sunt capcanele succesului lumesc: respectul în profesia aleasă de ei; influența printre colegii lor. Pentru alții, este părtășia familiei bisericii lor: reputația pe care ei au câștigat-o ca și creștini sinceri, supuși cu inima, fideli crezului confesional.

Pentru alții, dragostea lor de case, mașini, obiectivele de viață, oportunitățile de carieră, stilul de viață, escapadele favorite, și capcanele vieții urbane sunt legături care nu sunt recunoscute ca fiind ancore ferme în Babilon. Pentru toti, opiniile altora pot fi cea mai puternică legătură cu Babilonul. Acest lucru poate fi cel mai greu, ca să-I facă să se predea și să spună: "Nu eu, ci Yahushua."

Relatiile cu cei apropiați și dragi sunt afectate în mod inevitabil, în cazul în care aceștia aleg să rămână în Babilon, iar tu alegi să pleci. Oricum, rămânând în urmă, își vor pierde viața veșnică. O poveste adevărată ilustrează grafic acest fapt:

Soțul ei era un om ospitalier, așa că ea se obișnuise cu câte un oaspetele neașteptat la cină. Ea a învățat rapid cum să adauge micile atenții care fac o cină obișnuită o cină de oaspeți. Cei doi bărbați pe care el i-a adus acasă cu o noapte înainte nu au părut tot la fel de neobisnuiți. Dar apoi lucrurile au devenit ciudate.

"Trebuie să părăsești orașul în seara asta", au declarat vizitatori. "Acest oraș va fi distrus."

Cu siguranță ei glumeau! Cine a auzit vreodată ca un oraș să fie distrus din senin? Ei nu erau în război. În plus, orașul lor nu era mai rău decât toate celelalte orașe din jur. Dar oamenii au fost convingători. Insistenți, chiar.

Soțul ei s-a grăbit să meargă prin oraș să-și avertizeze copiii căsătoriți de pericol. El s-a întors singur.Cu inima frântă. Învins. Nimeni nu l-a crezut. Toți s-au întors în paturile lor confortabile, râzând de credulitatea bunului lor Tată.

Ea a ezitat. Lucrurile se întâmplau prea repede. Cu siguranță, toate acestea erau o greșeală. De ce ar trebui să plece în toiul nopții? Ei s-ar putea muta, dar ar avea nevoie de timp pentru a vinde casa; ar avea nevoie de timp să se reaşeze; pentru a găsi un alt loc, pentru a face bagajele, pentru a muta lucrurile lor. Era imposibil să strângă pur și simplu și să plece. Aceasta ar însemna să lase totul!

Oamenii au fost forțaţi de împrejurări. Fiecare dintre ei au apucat câte o mână; a ei, ale celor două fete, a soțului ei ". Scoțându-le din oraș, omul urla, "Alergă pentru viața ta! Grăbește-te! Și nu te uita înapoi."

Buimacită, pe jumătate îndoindu-se, confuză, au început să alerge. Grăbește-te! Grăbește-te! Continuă să alergi! Nu te opri! Nu te uita înapoi! Frica era urmăritorul.

fireballAșa cum Zorii ar colora cerul estic, un puternic zgomot de tunete, a spulberat liniștea dimineții, devreme. Mingi de foc cădeau din cer, în jos spre casa ei, orașul ei. . . copiii ei!

Reacția nu a fost planificată. Copiii, nepoții ei erau încă acolo! Ei au refuzat să vină atunci când tatăl lor i-a avertizat. Cum a putut să-i lase în urmă?

Ea s-a oprit. S-a întors. Ea a devenit un stâlp de sare. Copiii ei erau încă în Sodoma. A rămas acolo unde a fost inima ei, așa că soția lui Lot a murit în distrugerea care a lovit orașele din câmpie, chiar dacă ea a fost la o distanță sigură, în țară. (A se vedea Geneza 19.)

 Soția lui Lot, nu a fost, probabil, o femeie rea. A fost o mamă. Ea și-a iubit copiii. S-a uitat înapoi, pentru că ea nu a vrut să-și lase copiii. Ca răspuns la rugăciunile persistente ale lui Avraam (vezi Genesa 18: 17-33), Cerul a trimis doi îngeri să cruțe viața ei și viețile tuturor celor care vor crede mesajul lor. Dar dragostea pentru copii ei a fost mai mare decât dragostea pentru Mântuitor, și a dus la moartea ei cu distrugerea celor care au rămas în urmă. Ea a fost nevrednică de mântuirea plină de har oferită.

Adam a căzut când și-a iubit soția mai mult decât pe Creatorul său. Cât de mulți iau astăzi aceeași decizie?

girl being laughed at by small group
Nimănui nu-i place sa fie bârfit sau luat în râs.

A fi separat înseamnă să fii diferit. La marea majoritatea a oamenilor nu le place să fie diferiți. Acest lucru poate fi foarte inconfortabil, chiar jenant. Nu este plăcut să fii înțeles greșit, bârfit, luat în râs. Mulți își vor pierde viața veșnică, prin teama de un rânjet. . . sau pentru că soții lor sau copiii lor resping chemarea de a părăsi Babilonul. . . sau pentru că pastorii lor insistă că apelul nu este pentru ei, deoarece ei nu sunt în Babilon.

Fiecare individ va avea o altă combinație de legături emoționale și atracții lumești, care îl obligă să rămână în Babilon. Aceste legături pot exercita o presiune imensă. Satana va ispiti pe toți cei care aud chemarea să părăsească Babilonul să creadă că nu li se aplică lor în mod individual.

Cu puțin timp înainte de a fi vândut în Ghetsimani, Yahushua a promis că El va trimite Duhul Sfânt.

Iar când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata:. . . când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. . . . (Ioan 16: 8, 13, KJV)

Duhul Sfânt va convinge fiecare individ ce înseamnă "Babilon" în viața lui sau a ei. El te va convinge de ceea ce te leagă de Babilon. Este extrem de important că îndemnurile Spiritului lui Yahuwah sunt ascultate imediat. Numai cei care-L iubesc pe Creatorul lormai mult decât orice altceva vor fi dispuși să predea totul, să-și ridice crucea ascultării, și să-L urmeze pe Mântuitorul lor afară din Babilon.

Mamele-și iubesc copiii ", mai mult decât viața însăși." Dar toate trebuie să-L iubească mai mult pe Creatorul și Mântuitorul lor, și nu numai, mai mult decât viața, dar mai mult decât copiii, mai mult decât cariera, mai mult decât visele îndrăgite și scopurile personale, mai mult decât o influență reciprocă, reputația sau chiar pe soț.

Yahushua Însuși a exprimat clar în prețul mântuirii:

Cel ce iubește pe tată sau mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Iar cel care nu își ia crucea și nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. (Matei 10:37, 38, KJV)

A lua în seamă apelul de a părăsi Babilonul impune recunoașterea orbirii spirituale trecute.Este umilitor. Părăsirea Babilonului impune disponibilitatea de a urma adevărul, indiferent de cost.

Veți ține seama de avertisment? Dacă nu aveți credință suficient de puternică pentru a sta singur, dacă nu aveți suficientă dragoste pentru adevăr, sau curajul să vă separați de Babilon, cereți-l! Tot ce aveți nevoie pentru mântuire a fost promis să fie pus la dispoziție la cerere. "Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede." (Marcu 9:23, NKJV)

Vei lua crucea, să-L urmezi pe Mântuitorul tău?

Vei ieși din Babilon?

happy older couple 


Articole şi videoclipuri la Subiect: