Print

Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu! | Partea 2

Solomon Asch

Solomon Asch, psiholog şi cercetător

Solomon Asch era curios. Celor mai mulți oameni le place să se gândească la ei înșiși că au o minte independentă și sunt curajoși. Dar când vin încercările, cât de mulți oameni au, cu adevărat, curajul să stea pe convingerile lor? Asch era hotărât să afle.

El a efectuat o serie de experimente prin care el a putut testa puterea conformismului. El a pus persoana care era testă cu un grup mai mare de "control" și le-a pus o serie de întrebări. La început, toată lumea a răspuns corect. După un timp, cu toate acestea, grupul (care a fost antrenat de Asch cum trebuie să răspundă) a început să răspundă câtorva dintre întrebări incorect. Persoana care era testată, nu a știut că celorlalți oameni li s-a spus să dea răspunsul greșit. Aproape 75% din persoanele testate, astfel, au mers împreună cu grupul majoritar, cel puțin o dată.

Ei au știut răspunsul corect. A fost un simplu "test de viziune" pe care l-au putut vedea cu proprii lor ochi! Dar ei au răspuns incorect atunci când se confruntau cu poziția incomodă a unuia singur care insista pe acel răspuns.

. Nu este plăcut. El nu se simte confortabil. Indoiala de sine vine și persoana fermă poate începe să pună la îndoială propriile sale convingeri. Oricui îi place să aibă un "grup de sprijin" de indivizi, care împărtășesc aceleași valori, fiind de acord cu convingerile proprii ale cuiva.

Asch a descoperit că, chiar dacă o altă persoană din grupul de control a răspuns în mod diferit de cel al majorității, subiectul testului rămâne ferm pe convingerile sale, fără să se abată. Acest lucru a lucrat chiar și atunci când cealaltă persoană nefiind de acord cu majoritatea a dat un răspuns diferit de persoana care este testată! Este confortabil să fii înconjurat de oameni care cred exact ca și tine - sau cel puțin, oameni care, deasemenea, sunt dispuși să fie diferiți.

Scriptura separă un grup special de oameni care primesc mari onoruri în cer: " Aceștia sunt cei ce îl urmează pe Miel oriunde merge El" (Apocalipsa 14: 4) Surprinzător că, deși ei sunt un grup extrem de onorat în cer, pe pământ, ei au trebuit să rămână fermi şi de unii singuri. Mântuitorul a avertizat asupra costului de al urma pe El oriunde ne duce:

Cel ce iubește pe tată său și pe mama sa, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Iar cel care nu-și ia crucea și nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. (Matei 10:37, 38, NKJV)

young man with glassesAcesta este testul cu care se confruntă generația finală. Îl iubești pe Mântuitorul tău mai mult decât slujba ta? Îl iubești pe Mântuitorul tău mai mult decât casa ta sau poziția socială? Îl iubești pe Mântuitorul tău mai mult decât pe soțul tău. . . Îl iubești mai mult decât pe copiii tăi? Toți aceia care ascultă chemarea de a părăsi Babilonul vor răspunde afirmativ la fiecare dintre aceste întrebări.

Atunci când o persoană ia aminte, mai întâi, la avertizarea de a ieși din Babilon, prima reacție a lui sau a ei va fi, de multe ori: "În care biserică să merg eu acum? Mai este cineva lângă mine, care crede în acest fel? Am putea să ne închinăm împreună???" O persoană care și-a petrecut anii, închinându-se cu credincioși care împărtășesc aceeași viziune, se poate simți în voia sorții la gândul să se închine cu totul singură. Pur si simplu nu se simte bine. Uneori, el sau ea vor continua să meargă la biserică, chiar și într-o zi greșită, doar de dragul comuniunii.

O astfel de reacție împotriva închinării de unul singur este normală. Toată lumea se simte în acest fel la început. Cu toate acestea, nu este biblic. Cuvântul "biserică" este folosit de 80 de ori în Biblie, și există 35 de utilizări ale cuvântului "biserici". Toate cele 115 se găsesc în Noul Testament. Din păcate, "biserica" este o traducere greșită a cuvântului original. Definiția dicționarului pentru "biserică" este:

Un edificiu consacrat pentru închinare publică. . . organismul colectiv al creștinilor, alcătuit din trei ramuri mari, Romano-catolică, protestantă și estul ortodox. . . . un organism special al creștinilor uniți sub un singur. . . crez, și utilizând același ritual și ceremonii. . . orice grup de închinători; orice organism organizat de creștini care ocupă același edificiu de cult religios. 1

Observă accentul pe grupuri. Prin definiție, o "biserică" este un grup de oameni care se unesc pe baza unor credințe comune. Acesta este exact opusul cuvântului care este folosit în Noul Testament. Cuvântul real este Ekklesia și înseamnă "o chemare afară... Ekklesia, de la ek," în afara, "și klesis," o chemare "...." 2

Ekklesia este cuvântul folosit în Noul Testament și se referă la Cei Chemați Afară. Cuvântul biserică, care pune accentul pe un grup, este o traducere greșită și nu ar fi trebuit utilizat. Creștinii sunt, literalmente, Cei Chemați să iasă Afară. Atunci când chemarea de a fugi din Babilon a fost auzită, nimeni nu trebuie să se întoarcă din nou la părtășia babiloniană și formele babiloniane de cult, pur și simplu pentru că îi este incomod să rămână singur pe poziție.

Nu salvați oamenii din Babilon prin reintroducerea Babilonului. Mai degrabă, de exemplu, să le arăți o modalitate mai bună și să-i chemați să vi se alăture în afara Babilonului! Încă există mulți oameni sinceri în Babilon, dornici după o lumină mai mare. Cu toate acestea, acest lucru nu-i scuză nici pe cei care au lumina să-și arate sprijinul pentru Babilon închinându-se împreună în Babilon!

Când israeliții au apostaziat la Baal-Peor, nu a fost de la început o rebeliune deschisă. Femeile din Moab s-au împrietenit, mai întâi, cu femeile din Israel. Schimbul de rețete și sfaturi despre îngrijirea copiilor și a soților, nu fost un păcat. Cu toate acestea, această prietenie a pus o fundație care a dus la păcat. Atunci când moabiții au ademenit pe Israel în păcat, ei pur și simplu i-au invitat la o petrecere! "Bine ați venit, vecini! Hai să sărbătorim." Ceea ce a început cu acceptarea inocentă a prieteniei, a condus pe israeliți direct în apostazie.

Acest amestec de adevăr și eroare, în care credincioșii se închină cu cei necredincioși (sau chiar și cei ignoranți) a fost strict interzis în Scriptură.

Dacă fratele tău, fiul mamei tale, fiul tău sau fiica ta, soția care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău la care ții ca la propriul tău suflet, te ademenește în secret, spunând: "Haidem și să slujim altor elohimi", pe care, nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, dintre eloahii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine. . . să nu te învoiești cu el și să nu-l asculți, și să nu arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi; dar tu să-l ucizi cu pietre până când moare, pentru că el a căutat să te îndepărteze de Yahuwah Eloahul tău. . . . (Vezi Deuteronom 13: 6-10.)

Cele mai multe dintre popoarele idolatre din jurul lui Israel s-au închinat elohim-ului fals din ignoranță. Cu toate acestea, acest lucru nu i-a dat lui Israel permisiunea să se alăture lor în închinare "de dragul comuniunii."

Căci atunci când rostesc cuvinte mari, deșarte, ademenesc. . .pe cei care au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. . . . Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea . . . [Eloah-ului și Mântuitorului nostru, Yahushua] se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă este mai rea decât la început. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă dela porunca sfîntă dată lor. Cu ei s-a întâmplat ce spune proverbul: Câinele s-a întors la ce vărsase; și scroafa spălată să se tăvălească în noroi. (2 Petru 2:18, 20-22, KJV)

Odată ce ați văzut adevărul, că "Babilonul cel Mare", care a făcut "toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei" 3 este întreaga smiling woman looking into distanceinfrastructură de minciuni, iluzii și ispite lumești ale lui Satan, odată ce ați văzut că Babilonul include toate religiile și cultele organizate care se închină într-o zi greșită calculată de un calendar contrafăcut, nu mai vreți să vă întoarceți și să vă alătureați Babilonului pentru plăcerea de a avea "părtășie" sau chiar a da mărturie.

Acesta este o mare schimbare. Este nevoie de timp să te adaptezi. Numai atunci când, prin credință, ai face angajamentul de supunere, și de fapt, de ascultare, se vor schimba sentimentele tale și fiindchemat afară vei începe să te simți mai confortabil. În cele din urmă, separarea se va simți mai natural decât scufundarea în Babilon și nu vei mai dori să te întorci!

Stai tare prin puterea Celui care este atotputernic pentru a salva. El nu te va lăsa singur. Avertizarea să fugi din Babilon este insoțită de o invitație: o invitație de a te alătura unei turme unice și distincte. Părtășia celor chemați afară. Acesta este o chemare foarte mare și un privilegiu sacru. La această părtășie că Yahuwah invită pe cei din generația finală care Îl vor onora și vor păși liberi din Babilon, ca să se închine Lui în ziua Sa pusă deoparte.

Scriptura numește această părtășie specială a Celor Chemați Afară: fiii lui Țadoc.

Atunci când copiii lui Israel s-au răzvrătit la vițelul de aur, o singură seminție a stat credinciosă și puternică în opoziție față de dominanta (și violenta) apostaziei. Pentru curajul și loialitatea sa, seminția lui Levi a fost deosebită de Yahuwah prin faptul că i-a fost atribuit rolul preoților. Aceasta a fost o onoare imensă. Dintre toate triburile, au stat cel mai aproape de Yahuwah și au fost primii care au învățat voia Lui, pe care, la rândul lor, ei au transmis-o oamenilor.

De-a lungul următoarelor câteva generații, cu toate acestea, împietrirea inimii s-a strecurat chiar în linia de mare preot. Problemele au atins o criză, când Marele Preot Eli a refuzat să-i elimine pe fiii săi, Hofni și Fineas, din consiliul preoțesc, în ciuda dezonoarei produse Cerului.

 Eli era un tată îngăduitor. Iubitor de pace și liniște, el nu a exercitat autoritatea pentru a corecta obiceiurile rele și pasiunile copiilor săi. . . . [Consecință], deși în totalitate nepotriviți pentru oficiere, au fost puși ca preoți în sanctuar să slujească mai departe lui. . . [Yahuwah].

. . . Acești preoți necredincioși au încălcat, de asemenea legea. . . lui [Yahuwah lui] și dezonorat mandatului lor sacru prin practicile lor josnice și degradante; totuși ei au continuat să polueze prin prezența lor cortul. . .lui [Yahuwah]. Mulți dintre oameni, plini de indignare la comportamentul corupt al lui Hofni și Fineas, au încetat să mai vină la locul de închinare. Astfel, serviciul pe care. . . [Yahuwah] îl rânduise, a fost disprețuit și neglijat, deoarece a fost asociat cu păcatele oamenilor răi, în timp ce aceia ale căror inimi erau înclinate spre rău au fost încurajați în păcat. [Ticăloșia], . . . Imoralitatea, și chiar idolatria, au biruit într-o măsură înfricoșătoare.4

Din cauza neglijenței lui Eli în creșterea și iubirea pentru fii săi, în al onora și supune lui Yahuwah, solia din cer a fost:

Yahuwah, Eloah-ul lui Israel spune: "Am spus că, într-adevăr casa ta și casa tatălui tău vor umbla înaintea Mea pentru totdeauna [și să fie preoții mei]." Dar acum, Yahuwah spune: "Departe de Mine, Căci pe cei care Mă onorează îi voi onora și cei care mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată, vin zile când voi tăia brațul tău și brațul tatălui tău, casa, astfel încât nu va fi un bătrân în casa ta… Iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas: amândoi vor muri într-o singură zi. Apoi voi ridica pentru Mine un preot credincios, care va lucra după inima mea și după mintea Mea... el va umbla înaintea Mea uns totdeauna." (A se vedea 1 Samuel 2: 27-36)

Într-o singură zi, fiii lui Eli cu tatăl lor în vârstă, au murit. Yahuwah a oferit altuia privilegiul de a merge înaintea Lui. Lucru interesant însă, este că linia preoțească a lui Eli a continuat. Au existat două linii de preoți! Fiii lui Eli au devenit un simbol al unui sistem religios corupt, lipsit de spiritul și puterea lui Yahuwah.

Țadoc, un preot care a rămas credincios lui Yahuwah, uns în timpul unei perioade de un grav pericol național 5, a devenit un simbol al unui patrimoniu spiritual diferit, doar pentru că vine cu o relație pură, intimă cu Yahuwah.

Fiii lui Eli și fiii lui Țadoc au două funcții separate și distincte. Fiii lui Eli slujesc poporul.

Și leviții care s-au îndepărtat de Mine, când Israel se rătăcea, abătându-se de la Mine ca să-și urmeze idolii, își vor purta nelegiuirea. Ei vor fi în locașul Meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot și pentru celelalte jertfe și vor sta înaintea lui ca să-l slujească.

Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au fost o piatră de poticnire, ca să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna împotriva lor…ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor. Și ei nu se vor apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoți, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de Locașul Meu Preasfânt;…Totuși îi voi face paznici ai casei, îi voi întrebuința la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea.(Ezechiel 44: 10-14, NKJV)

Fiii lui Eli sunt păstrați pentru a sluji, dar ei slujesc doar oamenilor. Nu numai că inimile lor corupte sunt perfect adaptate la un popor de inimi împietrite, dar oamenii îi vor.

preacher and congregation in church buildingCine va îngropa pe cei morți, va căsătorii pe tineri, va dedica copiii, vizita pe cei bolnavi, consilia problemele, va avea grijă de cei fără adăpost, și va sponsoriza ceremonialul cinei în biserică? Cine va predica duminică sau sâmbătă sau în oricare altă zi aleasă ca sfântă? Cine va decide ce clădiri urmează să fie construite și care programe trebuie urmate? Cine va menține buletinul bisericii plin cu informații? Cine va lua decizia cu privire la ce slujbaș "din afară" ne va vizita pentru a oferi congregației o față proaspătă și un alt program nou? . . . Cine va fi responsabil pentru adunările pentru bărbați și mesele de pește?Lăsați pe fii compromiși ai lui Eli să se ocupe de aceste probleme. . . .6

Cum este preotul, la fel și oamenii. Persoanele cu inimi împietrite sunt slujite de preoți cu inimi împietrite. Fiii lui Eli slujesc oamenilor, dar ei nu slujesc lui Yahuwah. Numai cei cu inima curată pot sluji unui Eloah pur și Fiii lui Eli nu se încadrează. Această înaltă onoare este rezervată strict fiilor lui Țadoc.

Sistemul Eli este un program pilot. El poate fi menținut doar atâta timp cât există cineva dispus să-l sprijine . . . .Mesajul lui [Yahuwah] este că fiii lui Țadoc, sub autoritatea Lui, vor fi aduși în prim plan, iar susținerea va cădea. . . . [Yahuwah] va genera evenimente în decursul istoriei, care vor cere creșterea lor. Fiii lui Țadoc vor schimba fiecare detaliu care pare rău din sistemul lui Eli. 7

Fiii lui Țadoc au o legătură vie cu Creatorul lor. Ei prosperă în contact permanent cu Yahuwah. Ei ajung la punctul în care este imposibil să spună unde începe El si ei încheie. Yahuwah și Fiii lui Țadoc sunt una. "Orice aduc Fiii în rugăciune, în mijlocirea sau în grijă, dispune de atenția Lui. Ceea ce simt, ce vor,ce doresc, devine concentrarea lor cea mai mare." 8Există astfel de oameni care-I slujesc singuri lui Yahuwah.

Dar, preoții, leviții, fii lui Țadoc care au păzit slujba locașului Meu cel sfânt, când fii lui Israel se rătăceau de la Mine, aceiase vor apropia de Mine ca să-mi slujească; și vor sta înaintea Mea ca să-mi aducă grăsime și sânge…Ei vor intra în locașul Meu cel sfânt, și se vor apropia de masa Meaca să-mi slujească și vor fi în slujba Mea.

…Vor judeca în neînțelegere și vor hotărâ după judecățile Mele. Vor păzi de asemenea, legile și poruncile Mele, și vor sfinți sabatele Mele. (Ezechiel 44: 15, 16, 24, NKJV)

Fiii lui Țadoc au o chemare foarte înaltă.

Numai fiii lui Țadoc (Neprihăniții) ar putea veni în fața. . .lui [Yahuwah] să-I slujească. Aceia care umblă în sfințenie, care nu compromit nici un aspect al Cuvântului sau umblării, și care învață pe oameni să fie sfinți. Pentru a sluji. . .lui [Yahuwah] încep cu mâinile curate și inima curată. Recompensele Sale sunt diferite; în loc de [laude] distincții de la oameni, fiii lui Țadoc găsesc distincția de la. . . [Yahuwah]. Prezența lui îi asigură că pacea domnește și "fiecare lucru oferit lui Israel va fi al lor" (Ezechiel 44:29). Pacea se va odihni peste casele credinciosilor", care slujesc în sfințenie și calea. . .lui [Yahuwah] .9

Numai fiii lui Țadoc pot sluji lui Yahuwah. Și din pricina credincioșiei lor, din pricina loialității și dragostei lor pentru El, o răsplată foarte specială, o răsplată cerească le este dată:

Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi moștenirea lor. Să nu le dați nicio moștenire în Israel: Eu voi fi moșia lor. (Ezechiel 44: 28, NKJV)

Yahuwah este moștenirea fiilor lui Țadoc! O moștenire spirituală imensă este al lor!

Fiii lui Țadoc nu au nevoie de podoabe extern. Ei nu au nevoie de gulerul clerical, edificiul bisericii fantezie, mașini scumpe sau avansări de grade. Ei învață în Școala Cerului și fiecare arie a vieții lor este afectată.

Ritualul nu a fost observat la fiii lui Țadoc; au intrat în a prezenta. . . lui [Yahuwah] îndeplind sarcinile lor. (În picioare, în prezența Celui Prea Înalt își schimbă metodele și abordările pentru slujire.) Ei i-au învățat pe oameni diferența între sfânt și profan. Nu au man praisingpurtat hainele sfinte utilizate în servicii așa cum umblau pe străzi. Ei nu au nevoie de notorietate [faimă si atenție] ca preoții în fața oamenilor. Poporul a observat comportamentul lor diferit. Ei erau oameni sfinți care fac lucruri sfinte, și. . . [Yahuwah] i-a binecuvântat. Ei umblau diferit, vorbeau diferit; viața lor a reflectat sfințenia. . .lui [Yahuwah]. Ei au luat în serios "Fiți sfinți căci Eu sunt sfânt (1 Petru 1:16)." Ei au avut posibilitatea de a-i înveța pe oameni să "discearnă între necurat și curat (Ezechiel 44:23)." . . . Oamenii ar putea vedea că fiii lui Țadoc au fost differiți.10

Nu numai cei , care au fost "aleși în lucrare", sunt chemați să fie lucrătorii lui Yahuwah. Nu numai bărbații, sau adulți sunt chemați la acest destin măreț. Cerul îi așteaptă pe toți aceia care Îl pun pe Yahuwah în prim plan în viața lor, ca să fie fii și fiice ai lui Țadoc.

Astfel de oameni, sunt oameni ai onoarei. Alţii vor vedea în Fiii şi Fiicele lui Ţadoc pe Yahushua în ei, vor “cunoaşte că ei au fost …cu Yahushua.”(Fapte 4:13)

Unde vom găsi pe cineva, un grup, unii cu adevărat. . . bărbați și femei [evlavioși], care se vor ridica să trăiască viața lui Țadoc? Numai . . . [Yahuwah] poate face ca acest lucru să se întâmple . . . . [Yahushua] ridică un astfel de grup acum. Acest grup înțelege Sistemul și l-a respins de la înființarea sa pentru fărădelegile sale exterioare. Fiii lui Țadoc sunt pe scenă, și ei sunt conștienți de costurile asociate cu respingerea "Sistemului". Aceia care se numesc "sfinți" se vor ridica și vor apăra până la moarte această orânduială veche; Israelul a făcut-o și biserica o va face. Cei din conducere vor predica că fiii lui Țadoc nu sunt autentici, sunt profeți falși, sunt mistici nesiguri, și trebuie evitați cu fiecare ocazie. Unii vor incepe să îi persecute. Alții vor solicita azilul de [nebuni], iar mai multi moderați, doar consiliere creștină. Sistemul nu moare fără luptă, dar va pieri împreună cu orice structură de paie clădită de om pe nisipurile istoriei.11

Yahuwah nu te chemă afară din robia Babilonului, fără a-ți oferi ceva mult mai mare, mult mai prețios. Cerul ridică o întreagă generație de preoți, fii și fiice ai lui Țadoc, care vor umbla în neprihănire înaintea Lui.

 Acest popor Îl adoră. Ei au o vie dorinţă să cunoască din ce în ce mai mult voia Sa şi îndată ce o află doresc să ofere instantaneu ascultare.Nu există niciun interes al sinelui care să corupă slujirea lor din Dragoste. Au văzut slava Divinătăţii şi nu doresc nimic mai deosebit decât să-L slujească pe Cel pe care-l iubesc.Asemenea lui David ei doresc mai degrabă să rămână păzitori ai uşii în casa lui Yahuwah decât să locuiască în bogatele palatele ale păcatului. (Psalm 84:10)

Sistemul lumesc al fiilor lui Eli nu are nici o atracție pentru fiii și fiicele lui Țadoc. Slujindu-L pe Yahuwah, au o recompensă suficientă pentru prețul de a sta singuri, indiferent de cost. El este moștenirea lor, și ei nu-și doresc nimic altceva.

Ce lucrare ai alege? Doresti să slujești în Sistemul fiilor lui Eli ? Te poți închina într-o biserică frumoasă, poți asculta muzică emoționantă cântată de coruri bune, să te bucuri de mese și cine de părtășie. Poți fi un lider respectat în biserica locală, stând la amvon și având un cuvânt de spus în modul în care vor fi cheltuite darurile. Ai putea face chiar și o carieră din aceasta acolo, unde o educaţie superioară te va propulsa la grade mai înalte și la un şi mai mare respect. Poți sluji oamenilor și să fi slujit la rândul tău de alți oameni, concentrându-te asupra tuturor "celor în nevoi." Poți primi lauda și aprecierea oamenilor. . . DAR tu nu poți sluji lui Yahuwah.

Sau, ești dispus să fii chematafară din Babilon? Ești dispus să lași în urmă toate organizațiile umane, toate structurile umane și sistemele de sprijin și să pășești afară, independent și singur, și să fii un slujitor al lui Yahuwah? Este posibil să te confrunți cu persecuția. Te vei woman looking into the distance while holding a Bibleconfrunta cu siguranță cu opoziția. Nu poate exista nici un compromis cu lumescul. Trebuie să fii dispus să sacrifici tot ce vine între tine și Creatorul tău. Slujind lui Yahuwah de la început cu mâinile curate și cu o inimă curată, căci doar cei care sunt în acord cu Elohim Îi pot sluji. 

Recompensele sunt foarte diferite. În locul aprobării și adorației oamenilor, vei fi iubit de Cer. Vei avea accesul direct în orice moment la tronul omnipotenței atunci când rugăciunile tale se înalță, perfect adaptate la voia Tatălui Ceresc. Îngerii vor coopera cu tine în timp ce stai ca purtător de cuvânt al Cerului. Pacea pe care, nici un eveniment exterior, nu o poate distruge, va umple inima. Vei fi înconjurat cu o atmosferă cerească, care este respirată de toți cei cu care intri în contact, în ciuda opoziției și persecuției, vei fi o binecuvântare oriunde te duci. Vei fi vocea lui Yahuwah, mâinile Lui, inima Lui care ajunge la alții, deoarece nu există nici o separare între voința ta și voia Lui.

Slujire vei alege ca să fii parte din ea? Ce ești dispus să sacrifici, ca Yahuwah să fie moștenirea ta?

Alege astăzi:

Vei fi un slujitor numai al oamenilor?

Sau vei sluji lui Yahuwah?

Recompensele ieșirii din Babilon au valoarea prețului plătit!


Articole şi videoclipuri la subiect:


1 "Biserica," Webster Unabridged New Dicționar universal, sublinierile.

2 Ekklesia, # 1577, dicționar New Strong Extins de cuvinte biblice.

3 A se vedea Apocalipsa 14: 8 și 18: 1-3.

4 E. G. White, Patriarhi și profeți, pp. 575-577.

5 A se vedea 2 Samuel 15.

6 C. R. Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 78.

7 Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 55.

8 Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 218.

9 Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 20-21.

10 Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 19-20.

11 Oliver, Fiii lui Țadoc, p. 99, subliniere.