Print

Jean Calvin Și-a Ucis Teologii Rivali: Justificându-se prin Interpretări Rele ale Bibliei

Interpretarea lui Jean Calvin asupra Bibliei a justificat uciderea oponenților săi teologici. El însuși nu a decapitat pe nimeni și nu a aprins niciun rug pentru a arde ereticii de vii, dar Ian Calvin, predicând din Vechiul și Noul Testament a declarat că toate acele pedepse capitale erau în conformitate cu interesele divine.

Jean CalvinPoate vă întrebati, de ce? Ei bine, Calvin nu credea că legile legământului vechi au fost desființate în întregime și inlocuite cu noul legământ implementat de Isus. Pentru el logica evreilor nu era valabilă: “Vorbind despre un nou legământ, Dumnezeu l-a făcut pe primul învechit, iar ceea ce este învechit şi îmbătrânit va dispărea în curând.” (Evrei 8:13). El se învârtea în jurul concuziei făcute de Pavel: “Astfel, Legea a fost îndrumătorul nostru spre Cristos, pentru ca noi să fim îndreptăţiţi prin credinţă. Dar acum, după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.”(Galateni 3:24-25 NTLR; cf. Rom 10:4). Calvin a respins lumina noului testament și a decis că legile morale din legământul vechi și Tora încă se aplicau. Iar uciderea celor care perverteau doctrina sa pură, era o necesitate morală.

Calvin a justificat pedeapsa capitală în special prin Levitic 24:16. “Cine va huli Numele Domnului va fi omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre. Atât străinii, cât şi băştinaşii care vor huli Numele Meu, să fie omorâţi.”

Faptul că Isus învăța să-ti “iubești dușmanii” nu l-a oprit pe Calvin din a aproba și chiar a promova moartea rivalilor teologici, iar instrucțiunile lăsate de Pavel cu privire la felul în care trebuiesc tratați cei care au alte viziuni pe teme teologice, au fost complet ignorate. “Şi robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toţi, capabil să dea învăţătură, să fie îngăduitor şi să-i corecteze cu blândeţe pe cei ce se împotrivesc, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoaşterea adevărului”(2 Timotei 2:24-25). Calvin nu asculta cu răbdare diferențele dintre el și cei cu opinii diferite. Ba din contră, el cerea decapitări, adresa amenințări cu moartea și totodată, îl lăuda pe Dumnezeu pentru orchestrarea torturii asupra ereticilor.

Calvin își exprima răzbunarea teologic întărită printr-o scrisoare personală care suna așa:

"Sunt convins că nu este fără voia directă a lui Dumnezeu ca, în afară de orice verdict al judecătorilor, infractorii să îndure chinuri prelungite de mâinile călăului." Scrisoarea lui Calvin către Farel în data de 24 Iulie (pentru mai multe lucrări scrise chiar de Calvin, citește Lucrări selectate de John Calvin)

Calvin credea că Dumnezeu îi face pe criminalii să nu moară repede atunci când sunt torturati. Această atitudine răzbunătoare cât și sprijinul său pentru legile învechite ale legământului vechi care legiferau pedeapsa capitală pentru teologii concurenti care au contestat doctrinele sale preferate, arăta mai mult ca ISIS decât Isus.

Lupta lui Jean Calvin împotriva ereticilor

Consitoriul Geneva (Jean Calvin)Corespondența personală și rapoartele consiliului orășenesc trădează extraordinarea influență a lui Jean Calvin în Geneva. Deși i s-a cerut să părăsească orașul în 1538 când a impus standardele lui morale stricte și a forțat pentru ca biserica să aibă putere independentă de a excomunica oameni, oficialii guvernamentali l-au invitat să revină în 1541 pentru a rezolva diviziunile din biserică. După întoarcerea sa, consiliul orășenesc a aprobat Ordinarea sa Ecleziastică care includea Consistoriul . Consistoriul, tribunalul bisericesc care superviza disciplina cetățenilor genovezi, se întâlneau în fiecare Joi pentru a revizui cazurile(Această carte este o cronică a rapoartelor Consistoriului din 1542-1544.)Jean Calvin conducea curtea. Deși Consistoriul nu avea puterea de a încarcera, exila sau ucide pe cei vinovați, Calvin putea,încă convinge magistrații orașului să-i ofere o astfel de putere atunci când oponenții săi teologi îl contraziceau.

Jacques Gruet, un teolog cu vederi diferite, i-a pus lui Calvin o scrisoare pe biroul său în care îl numea ipocrit, el a fost arestat, torturat luni de zile și decapitat pe 26 Iulie 2547. Cartea teologică a lui Gruet a fost găsită mai târziu și arsă împreună cu casa lui în timp ce soția lui era aruncată în stradă să privească.

Michael Servetus, un spaniol, medic, om de știință și cercetător al bibliei a avut o soartă rea. . and Bible scholar, suffered a worse fate. El era o veche cunoștință care rezistase autorității Bisericii Romano-Catolice Totuși, el l-a înfuriat pe Calvin trimițând o copia la Instituțiile lui Calvin cu anumite comentarii critice pe margini. Așa că, ce a făcut Calvin? Poți citit decizia sa dintr-o scrisoare personală scrisă unui prieten:

​“Servetus se oferă să vină încoace, dacă mi-ar plăcea. Dar nu doresc să-mi dau cuvântul pentru siguranța lui, fiindcă dacă ar veni, nu i-aș permite să plece viu, cu condiția ca autoritatea mea să fie de vreun folos.” – Scrisoare către Farel, 13 Februarie 1546

Data următoare Servetus a mers la un serviciu de predicare duminical a lui Calvin și Calvin l-a arestat și l-a acuzat de erezie.. Cele 38 de acuzații oficiale includeau respingerea trinității și botezul copiilor. Magistrații orașului l-au condamnat la moarte. Calvin a pledat să fie decapitat în locul morții cel mai brutale pe rug, dar fără niciun folos. Unii dintre oameni a văzut compasiunea lui Calvin în efortul de a se folosi o metodă mai umană de omorîre, dar în ultimă instanță el a susținut uciderea lui Servetus și a al turor ereticilor.

Pe 27 Octobrie 1553, s-a folosit lemn verde pentru foc ca Servetus să ardă de viu la foc mocnit, de la picioare în sus. Timp de 30 minute el a cerut milă și a rugat pe Isus ca focul să se ridice și să aprindă cartea ce îi fusese așezată pe piept ca simbol al ereziei sale. Calvin a rezumat astfel execuția:

Dezacordul față de vederile lui Calvin cu privire la Dumnezeu era considerată o violare ce merita pedeapsa cu moarte conform interpretării lui Calvin asupra Levetic 24:16

“Servetus . . .a suferit pedeapsa datorită ereziilor sale, dar a fost prin voia mea? Cu siguranță aroganța sa l-a distrus mai mult decît lipsa evlaviei. Certainly his arrogance destroyed him not less than his impiety. ”Și cum să fie crima mea, dacă Consiliul nostru, la îndemnul meu, desigur, dar în conformitate cu opinia câtorva Biserici, s-a răzbunat pe execrabilele lui blasfemii?”

​Cum ar putea o astfel de tortură să fie scuzată? În Noiembrie 1552 Concilul din Geneva a declarat Institutele Religiei Creștine ale lui Calvin ca fiind " doctrina sfântă împotriva căreia nici un om nu poate vorbi."Dezacordul cu concepția al lui Calvin despre Dumnezeu însemna o violare ce justifică pedeapsa cu moartea conform Levitic 24:16 interpretate de Calvin. Rapoartele consiliul orașului Geneva descrie un verdict dat unui om care a protestat public împotriva doctrinei predestinării a fost biciuit în toate intersecțiile importante ale orașului și apoi și apoi exclus (“The Minutes Book of the Geneva City Council, 1541-59,” trandus de Stefan Zweig, Erasmus: The Right to Heresy). Nu puteai să nu fii deacord cu Calvin în acest oraș.

Interpretarea Tendențioasă a Bibliei Poate Ucide Oameni

Jean Calvin argumenta: “Celor care acum susțin că este nedrept să dai la moarte pe eretici și blasfemiatori, conștienți și de bunăvoie se fac părtași vinei lor. Nu este autoritatea umană cea care vorbește, este Dumnezeu cel care vorbește și prescrie o regulă perpetuă în Biserica Sa.”

Cea mai rea interpretare biblică cauzează dezamăgirea față de un dumnezeu nebiblic, frica față de cerințele sale, sau un fals sentiment de siguranță bazată pe anumite crezuri. Dar aceasta poate ucide. Jean Calvin și-a justificat omorurile prin interpretările sale tendențioase asupra Bibliei. Nu este reprezentativ pentru întreaga lui viață sau pentru contribuția lui la biserica protestantă, dar cel înțelept învață din greșeala făcută de el.

Jean Calvin s-a folosit de justificarea biblică a lui Augustin în ce privește arderea ereticilor. Augustin scuza măsurile extreme prin interpretarea sa asupra parabolei Marelui Banchet al lui Isus din Luca 14:16-24. Când stăpânul nu a putut umple casa pentru banchet în parabolă , a poruncit slujitorilor lui în Luca 14:23 ”să forțeze pe oameni să vină și să-i umple casa”. Augustin și Calvin credea că prin arderea ereticilor va ”forța”mult mai mulți să intre în casa lui Dumnezeu. Interpretând ”constrângerea”ca pe o licență de a ucide fără considerație pentru celelte învățături ale lui Isus care spun”iubiți pe dușmanii voștri”reprezintă o eroare hermeneutică majoră. Oricare parte a invățăturii lui Isus trebuie interpretată în lumina întregului.

bible

(Source: http://www.reenactingtheway.com/blog/john-calvin-had-people-killed-and-bad-bible-interpretation-justified-it)


WLC Notă: Suntem avertizați că în Cartea Apocalipsei, chiar înainte de venirea lui Yahushua pe pământ pentru a împărăți peste întreg pământul ca rege al regilor și domn al domnilor, va exista o persecuție religioasă mondială pentru aceia ce nu se vor închina conform majorității. Celor ce vor alege să urmeze dictatelor conștiinței lor proprii și care sunt în opoziție cu mandatele civile și religioase li se va lua dreptul să cumpere și să vândă. Unii chiar vor plăti cu prețul vieții pentru alegerea de a-și urma propriile convingeri în loc de a se conforma legilor religioase universale. Având acestea în minte, dorim ca să împărtășim acest articol că o amintire și avertizare totodată împotriva impunerii cu forța a vederilor religioase și a dogmelor asupra celorlalți.