Print

Katolieke Vertroulikheid | Betreurde Jesuïete Geheime Openbaar!

38 Bekende Historiese Persoonlikhede Bevestig!

Pous Franciskus die Leeu se PooT

Die onlangse verkiesing van Kardinaal Jorge Bergoglio in die amp van Pous Franciskus I, was ʼn ongekende gebeurtenis wat nog nooit deur die wêreld tevore beleef is. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat ʼn lid van die Jesuïete Orde verkies is tot so ʼn hoë amp in die Roomse Katolieke Kerk. Wêreldwye reaksie het gewissel vanaf vreugde, tot ʼn saak van aanvaarding, en van geen belangstelling. Hierdie besonderse reaksie het ‘n onstellende onkunde openbaar oor die ware aard en natuur van die Jesuïete orde.    

Wat wyd geag word as ʼn liefdadigheid, en sendelingsorde, en is dit ook bekend is vir sy opvoedkundige inrigtings, is die Jesuïete orde, wat algemeen bekend as die Vereniging van Jesus, het dit lank die rol gespeel as ʼn ongelooflike invloedryke organisasie, en ofskoon dit ook ʼn geheimsinnige rol in die bestemming van nasies en organisasies en ook individue gehad het. Deur regeerders, presidente, geleerdes, en is daar  self Katolieke wat bewus is van die bose dinge wat deur hierdie magtige, en verreikende orde gepleeg is, en van die opgetekende en ernstige waarskuwings waarop daar ag geslaan moet word. 

Deur die volg van ʼn samestellings van aanhalings van verskeie bronne. Erken sommiges dat hulle eie duiwelse organisasies geskoei is volgens die Jesuïete beginsels. Ander waarsku. ʼn Aantal van diegene wat gepoog het om te waarsku dit ten koste van hulle eie lewe gedoen het. WLC moedig almal aan om deeglik die volgende materiaal te bestudeer.

“Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder,
en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry.”
(Spreuke 1 vers 5)

Ignatius van Loyola (1491 tot 1556, stigter van die Vereniging van Jesus, en Eerste Owerste Generaal)

Ignatius Loyola – Stigter van die Jesuïete

Ignatius Loyola se aanhalings; Geestelike Oefeninge en aanhalings“Ook sal dit nie ʼn klein bietjie bydrae tot ons voordeel, deur met versigtigheid, en geheimhouding, dat ons die vyandigheid sal verhoog en aanstook wat voorkom onder prinse en belangrike manne, selfs tot so ʼn mate dat hulle mekaar sal verswak. As dit blyk daar waarskynlik versoening kan wees, dan moet daar so gou as moontlik deur ons gestreef word om as tussengangers op te tree, voor daar andere is wat ons vehoed.1  

“Laastens, – Laat   almal van ons met kundigheid invloed verkry oor prinse en edelmanne, en die landdroste op elke plek, dat hulle tot ons beskikking moet wees om self hulle naasbestaandes en intieme vriende op te offer, as ons vir hulle sê dat dit in ons belang is, en tot ons voordeel.” 2

“Laat daar geskikte metodes gebruik word om kennis te verkry van die vyandigheid wat voorkom onder belangrike manne, dat ons deel kan wees in hulle versoening en verskille, en op hierdie manier sal ons langsamerhand bekend word met hulle vriende asook hulle geheime aangeleenthede, en dat dit nodig is om een van ons lede betrokke te maak vir ons eie belang.3   

 “Onmiddellik met die afsterwe van enige persoon van belang, laat hulle vroegtydig daarna omsien om ʼn vriend van ons Vereniging verkieslik in sy kamer te kry, en moet dit gedoen word onder die dekmantel van sluheid en bestuur en te verhoed dat daar die minste verdagtheid bestaan van ons bedoelinge om wederregtelik die prins se gesag te verkry....”4 

“Deur ons eie oordeel eenkant te plaas, moet ons altyd gereed wees om hierdie beginsel te aanvaar: Deur te glo dat die wit wat ek sien is swart, as die hiërargie van die Kerk dit so verklaar.”5   

“Prinse en persone van onderskeiding waar ook al, moet deur alle maniere so beheer word dat hulle na ons luister, en maklik hulle harte aan ons verseker: deur die handelinge en manier waardeur alle persone ons skepping sal word, en dat nie een sal waag om die Genootskap die minste te verontrus of te weerstaan.....   Ten slotte, moet die Genootskap daarna strewe dat ten minste hulle die guns en gesag van die prinse verkry, en diegene wat nie lief is vir hulle, ten minste hulle sal vrees.”

Paolo Sarpi (1552 tot 1623, ʼn Venesiese patriot, geleerde, wetenskaplike en kerk hervormer.)

Paolo Sarpi 

“Huller is ʼn openbare plaag, en die plaag van die wêreld.... Vanaf die Jesuïtiese Kolleges was daar nog nooit gestuur ʼn leerling wat gehoorsaam is aan sy vader, en toegewy is aan sy land, en lojaal is aan sy prins.”7

“Elke spesie van ondeug vind sy beskerming onder hulle. Daar is geen meineed of ontheiliging of  vadermoordenaar of bloedskande, of roof of bedrog of verraad wat as verdienstelike verbloem kan  word onder die mantel van hul bedeling."8

Mutio Vitelleschi (1562 tot 1645, Sesde Owerste Generaal van die Vereniging van Jesus.)

Mutio Vitelleschi

“Wanneer ʼn Heerser die raad van ʼn Jesuïet benodig oor enige onderwerp moet die Jesuïet onder bespreking die saak aanmeld by sy Meerdere, wat dit weer sal voorlê aan verskeie Jesuïete vir bespreking. Die oplossing wat gevorm is na die bespreking word dan aan die Jesuïet gegee wat deur die Heerser geraadpleeg is.”9     

Priester Antoine Arnauld (1612 tot 169410.)

Priest Antoine Arnauld

“As dit jou wens is om moeilikheid te veroorsaak, en om revolusie aan te hits, en om die algehele verwoesting van jou land te verkry? Gaan haal die Jesuïete...... en bou pragtige kolleges vir hierdie heet hoofdige godsdienstiges, en duld die vermetele priesters met hulle diktatoriale en dogmatiese regte, om te besluit oor die sake van die Staat.”11   

Michelangelo Tamburini (1648 tot 1730, Veertiende Owerste Generaal van die Vereniging van Jesus.)

Michelangelo Tamburini

“Meneer sien, vanaf hierdie kantoor regeer ek nie alleen tot Parys, maar tot in Sjina, en nie alleenlik tot Sjina, maar die hele wêreld, sonder dat enige iemand dit weet hoe ek dit doen.”12

Pous Clement XIV (1705 tot 1774)

Pous Clement XIV

Die volgende is Pous Clement XIV, se woorde gedurende die ondertekening van die Bul vir die Onderdrukking en Uitdelging van die Jesuïete ( ʼn bul is die kragtigste wettige dokument wat deur ʼn Pous uitgereik kan word):   

“Die onderdrukking is uitgevoer, ek het nie berou daaroor, en deur dit alleenlik te kan op te los na ondersoek, en die oorweging van alles, en omdat ek dink dat dit nodig is vir die kerk. As dit nie gedoen sou word, sal ek dit nou doen. Maar hierdie onderdrukking sal my dood beteken.”13

Pous Clement XIV, het die Jesuïete baie goed geken, en het verwag dat hy deur hulle handeling gedood sal word. Hy was reg. Hy is vergiftig: 

“.....  ʼn boere vrou was oorreed om deur vermomming toegang te verkry tot die Vatikaan, en om aan die Pous ʼn vy aan te bied wat waarin gif versteek was. Clement XIV was buitengewoon lief vir hierdie vrugte, en het hy dit geëet sonder om te huiwer. Die selfde dag is die eerste simptome van ernstige siekte waargeneem, en het dit vinnig gevolg deur aggressiewe inflammasie van die ingewande. Hy het spoedig daarvan oortuig geword dat hy vergiftig is, en die opmerking gemaak: “Helaas! Ek het geweet dat hulle my sou vergiftig, maar ek het nie verwag om so stadig en wreed te sterwe.” Sy verskriklike lyding het vir ʼn aantal maande geduur tot dat hy gesterwe het, toe daar deur Cormenin gesê is: die arme slagoffer, ʼn verfoeilike Jesuïet waarop die Biskop van Pistoia, Scipio di’ Ricci, en die neef en erfgenaam van die Jesuïete Generaal Ricci, ten volle saamgestem het.”14   

Pous Pius VII (1742 tot 1824, die pous wat die Vereniging van Jesus heringestel het.)

Pous Pius VII 

Kort nadat Pous Pius VII vrygelaat is uit die gevangenskap van Napoleon gedurende 1814, het hy gou die Vereniging van Jesus heringestel met die Pouslike Bul, Solicitudo omnium ecclesiarum [ die Versorging van al die Kerke].

“..... as enigiemand weer probeer om die [Vereniging van Jesus] af te skaf sal hy hom blootstel aan die verontwaardiging van die Almagtige God, en van die Heilige Apostels Petrus en Paulus.”15  

John Adams (1735 tot 1826, die Tweede President van die Verenigde State van Amerika.)

John Adams

Gedurende 1816, het John Adams aan Thomas Jefferson (die derde President van die Verenigde State) geskrywe, oor die herinstelling van die Vereniging van Jesus:

 “My geskiedenis van die Jesuïete is nie veelseggend om oor te skrywe, maar dit word onbetwisbaar  ondersteun deur gesag, dat dit in die besonderheid baie afskuwelik is. Hulle herstel is inderdaad ʼn stap na duisternis, wreedheid, verraderlik, despotisme en dood.... ek hou nie van die verskyning van die Jesuïete. As daar ooit ʼn liggaam van manne is wat verdien om die ewige verdoemenis te ontvang op aarde en in die hel, dan is dit die Vereniging van Loyola.”16   

“Sal ons nie gereelde swerms van hulle hier kry, in baie vermommings soos alleenlik net die koning van die sigeuners kan bedink, geklee as verwers, uitgewers, skrywers, en skoolmeesters?  As daar ooit ʼn liggaam van manne is wat verdien om die ewige verdoemenis te ontvang op aarde en in die hel, dan is dit die Vereniging van Loyola....  en word ons deur ons sisteem verplig.... om aan hulle asiel aan te bied.”17

Napoleon Bonaparte (1769 tot 1821, keiser van die Franse.)

Napoleon Bonaparte 

“Die Jesuïete  is ʼn militêre organisasie, en nie ʼn godsdienstige orde. Hulle hoof is die generaal van ʼn leër, nie maar eenvoudig net die vader abbot van die klooster. Die doel van die organisasie is: MAG. Mag in sy despotiese beoefening. Volstrekte mag, algehele mag, mag om die wêreld te beheer deur die wil van een man. Jesuïtisme is die mees volstrektheid van despotisme; en op dieselfde tyd die mees grootste misbruiker..... Die generaal van die Jesuïete dring daarop aan om ʼn meester te wees, ʼn heerser van elke heerser. Waar ook al die Jesuïete toegelaat word sal hulle die meesters wees, wat dit ook al mag kos. Die Vereniging is van nature diktatoriaal, en is daarom die onversoenlike vyand van die ingestelde gesag. Elke handeling, elke misdaad, hoe ook al gruwelik dit is word gesien as ʼn lofwaardige daad, as dit uitgevoer is in die belang van die Vereniging van Jesus, of deur ʼn bevel van die generaal.”18       

Adam Weishaupt (1748 tot 1830, ʼn Jesuïet, en Duitse filosoof en oprigter van die Orde van die Iluminati.)

Adam Weishaupt

“Die graad van mag wat die verteenwoordigers van die Vereniging van Jesus in staat was om te verkry in Bavaria (Duitsland) was alles onbeperk. Lede van die orde was die biegvaders en die leermeesters van die kiesers; en gevolglik het hulle ʼn direkte invloed gehad oor die beleidsake van die regering. Die sensorskap oor die godsdiens het in hulle ywerige hande beland, tot so ʼn mate dat sommiges van die gemeentes verplig was om hulle gesag en mag te erken. Om al die Protestantse invloed te uit te wis, en om aan die Katolieke Instelling oorgelewer te word, het hulle in besit gekom van die openbare onderwys. Dit was deur die Jesuïete dat die meerderheid van Bavaria kolleges gestig kon word, en deur hulle beheer kan word. Deur hulle word ook die sekondêre skole van die land bestuur.”19      

Marques de LaFayette (1757 tot 1834, Franse staatsman en generaal.)

Marquis de LaFayette

“Dit is mening dat die vryhede van hierdie land – die Verenigde State – vernietig sal word, sal dit deur die geslepenheid van die Roomse Katolieke Jesuïete priesters wees, omdat hulle die mees sluuste, en gevaarlike vyand is van burgerlike en godsdiens vryheid. Hulle was die opstokers van MEESTE van die oorloë in Europa.”20

Friedrich von Hardenberg (1772 tot 1801, Duitse filosoof.)

Friedrich von Hardenberg

“Nog nooit tevore in die gang van die wêreld se geskiedenis het so ʼn Vereniging [d.i., die Jesuïete Orde] te voorskyn gekom. Die ou Romeinse Senaat kon sulke skemas voorlê vir wêreld oorheersing met sulke groot sekerheid en sukses.”21

André Marie Jean Jacques Dupin (1783 tot 1865, Franse staatsman.)

André Marie Jean Jacques Dupin

“Die Jesuïete  is ʼn ontblote swaard, wie se hef in Rome is maar sy lem is orals onsigbaar totdat sy slag gevoel word.”22

Samuel Morse (1791 tot 1872, Amerikaanse ontwikkelaar van die telegraaf.)

Samuel Morse

“Hulle is die Jesuïete. Die vereniging van manne, nadat hulle, hul tirannie uitgeoefen het vir meer as twee honderd jaar lank, en so gedug geword het vir die wêreld, deur die bedreiging te wees van geheel en al van die omverwerping van die sosiale orde, dat self die Pous, wie se toegewyde onderdane hulle is, deur die eed van hulle vereniging, verplig was om hulle te ontbind voor die tanende invloed van die Pousdom en Despotisme wat benodig was as handige arbeiders, om die lig te weerstaan van Demokratiese  vryheid, en die Pous (Pius VII) gelyktydig saam met die Heilige Bondgenootskap, het die orde van die Jesuïete herleef in al hulle eer...... Deur hulle eed van onvoorwaardelike onderwerping aan die Heersende Pousdom, dit gepas is om hulle te noem die Pous se Lyfwagte.        

“Is dit nodig dat die Amerikaners vertel word wie die Jesuïete is?..... hulle is ʼn geheime organisasie, ʼn soort van Vrymesselaars orde, met bygevoegde eienskappe van weersinwekkende en verfoeilikheid, en duisendmaal meer gevaarliker. Hulle is sonder meer nie priesters, of van een godsdienstige geloof, hulle is handelaars, en prokureurs, en redakteurs, en manne van enige professie, as ʼn uiterlike kenmerk, (in hierdie land) waardeur hulle geken word, en is hulle byna in alles van jou gemeenskap.    

“Hulle kan enige karakter aanneem, die van engele van lig, of geestelikes van die duisternis om hulle een groot doel te bereik, die diens waarheen hulle gestuur word, wat ook al die diens mag wees. Hulle is almal geleerde manne, gereed en ingesweer om enige oomblik te begin, en in enige rigting, en vir enige diens, in opdrag van hulle generaal van hulle orde, gebonde aan geen familie,  gemeenskap, of land, of die gewone bande wat manne bind, en lewenslank verkoop vir die saak van die Roomse Pousdom.”23 

“Wie is hierdie agente? Hulle is vir die grootste deel, Jesuïete, ʼn kerklike orde, en spreekwoordelik gaan hulle deur die wêreld in sluheid, en vir die besit van algehele morele beginsels, ʼn orde so bekwaam in al die kunste van misleiding dat self die Katolieke lande, Italië self, het dit ondraaglik geword, en die mense het verlang dat dit onderdruk moet word.”24 

Orestes Augustus Brownson (1803 tot 1876, New England intellektuele en aktivis, predeker, arbeids organiseerder, en befaamde Katolieke bekeerling en skrywer.)

Orestes Augustus Brownson

“Ongetwyfeld is dit die plan van die Pous om hierdie land [Amerika] te besit. In hierdie plan word hy bygestaan deur die Jesuïete, en al die Katolieke biskoppe en priesters. As die Katolieke kerk hier die oorhand kry, sal al  die Protestante uitgeroei word,”25

Abraham Lincoln (1809 tot 1865, die 16de President van die Verenigde State.)

Abraham Lincoln

“Hierdie oorlog [die Amerikaanse Burgeroorlog, 1860 tot 1865] sou nooit moontlik gewees het sonder die slinkse invloed van die Jesuïete. Dit is te danke aan die Pousdom dat ons nou ons land sien rooi van die bloed van ons edele seuns. Aldus daar groot verskille is van menings tussen die Suide en die Noorde, oor die vraag van slawerny, het nie Jeff Davis of enige van die manne wat leiers van die Konfederasie is, dit so waag om die Noorde aan te val, as hulle nie staat gemaak het op die beloftes van die Jesuïete die geld, en onder die dekmantel van Demokrasie, het geld en wapens van die Roomse Katolieke, asook self die wapens van Frankryk was tot hulle beskikking as hulle ons sou aanval.”26

“Die Protestante van sowel as die Noorde en Suide sou verseker verenig in die uitwissing van die priesters en die Jesuïete, as hulle geweet dat hoe die priesters, die nonne en die monnike wat daagliks op ons strande aankom onder die voorwendsel van die prediking van hulle  geloof... en is hulle niks anders as gesante van die Pous, en van Napoleon III, en al die ander despote van Europa, om ons instellings te ondermyn, en die harte van ons mense te vervreem van ons konstitusie, en ons wette, en om ons skole te vernietig, en om voor te berei vir ʼn regering van anargie hier soos hulle gedoen het in Ierland, in Meksiko, in Spanje, en waar daar ook al mense wat vry wil wees”27

 “Ek is so bly om jou weer te ontmoet, het hy gesê: Jy sien ons vriende, die Jesuïete het tot nou toe nog nie my dood gemaak. Maar hulle sou dit verseker gedoen het toe ek deur hulle mees toegewyde stad, Baltimore gereis het, en as ek nie hulle planne verydel het deur onder ʼn skuilnaam ʼn paar uur vroeër daar deur te reis voor hulle my verwag het.....”

 “Nuwe planne vir sluipmoorde word amper elke dag opgespoor, wat saamgaan met sulke wreedaardige omstandighede, dat hulle my laat dink aan die slagting van  St. Bartholomeüs en die Buskruit sameswering. Ons kry die gevoel deur die ondersoek van hulle, dat hulle kom van dieselfde meesters met die vernuf om te moor, die Jesuïete..... “

“So baie sameswering is alreeds teen my lewe gemaak, dat ʼn wonderwerk is dat hulle almal misluk het, as ons in ag neem dat die groot meerderheid van hulle in die hande was van kundige Roomse Katolieke moordenaars, en duidelik is dat hulle opgelei was deur die Jesuiete.”28 

 “Ek weet dat die Jesuïete nooit vergeet of verlaat. Maar ʼn man moenie besorgd wees  hoe en waar hy sterf, tensy dit voorsien word dat dit in die amp van eer en diens is.”29

Charles Chiniquy (1809 tot 1899, Kanadees en gewese Katolieke priester.)

Charles Chiniquy

“Deurdat, die Katolieke priesters, met die mees voortreflike bekwaamheid en sukses, die Ierse legioene bymekaar gebring het in die groot stede van die Verenigde State van Amerika moet die mense inderdaad baie blind wees, as hulle nie sien dat as hulle niks doen om dit te verhoed, is die dag baie naby wanneer die Jesuïete die hulle hele land sal regeer, vanaf die pragtige Withuis te Washington tot die nederigste burgerlike en militêre departement van die uitgestrekte Republiek.”30

Brigadier Generaal Thomas M. Harris (1817 tot 1906, geneeskundige en generaal van die Unie gedurende die Burgeroorlog.)

Brigadier General Thomas M. Harris

“Die organisasie van die Roomse Katolieke Hiërargie is ʼn algehele militêre tirannie, waarvan die Pous die oënskynlik die hoof is.... Die Swart Pous is die hoof van die orde van Jesuïete, en word genoem ʼn Generaal. Hy is nie alleenlik in bevel van sy eie orde, maar rig en beheer hy die algemene beleid van die Roomse Katolieke Kerk. Hy is die mag agter die troon, en is die potensiale hoof van die Hiërargie.... Daar is geen onafhanklikheid van denke, of handeling, in sy ondergeskikte deel. Onvoorwaardelik, en gehoorsaamheid sonder teëspraak op die bevel van die owerste in gesag, en is dit ʼn ingesweerde plig van elke graad van die priesterdom....    

 “Dit blyk dat die Jesuïete dit ingedagte gehad vanaf die begin van die oorlog [die Amerikaanse Burgeroorlog vanaf 1861 tot 1865],  en vir die vind van ʼn geleentheid vir die neem [d.i., die sluipmoord] van Mnr. [Abraham] Lincoln. Die gewilde beleid van die Jesuïete [is] die van sluipmoord.”31   

Fyodor Dostoyevsky (1821 tot 1881, gewilde Russiese romanskrywer.)

Fyodor Dostoyevsky

“Die Jesuïete..... is eenvoudig die Roomse weermag vir die aardse opperheerskappy van die wêreld in die toekoms, met die Pousdom van Rome as die Keiser...... dit is hulle ideaal...... en is dit eenvoudig wellus vir mag, en vuile aardse gewin, en van heerskappy – iets soos algehele slawerny met hulle as die meesters – dit is al waarvoor hulle bestaan. Miskien glo hulle self nie eers in God.”32  

Margaret F. Cusack (1829 tot 1899, die bekeerde Non van Kenmare.)

Margaret F. Cusack

“Die groot plan van die Jesuïet was altyd gewees vir ʼn algemene geestelik [ en Wêreldlike] monargie waarin ..... die Jesuïet as hoogste gesag regeer. Engeland was nog altyd die plek wat begeer is as basis wat nodig is vir die werksaamhede vir hierdie doel. Gevolglik is die bloed en trane wat gevloei het, en die planne wat onderneem is in hierdie land deur die Jesuïet. Hy geen manier het om sy pogings te beëindig vir die onderwerping van die wêreld aan Rome deur Engeland.”33 

“Wanneer die Jesuïet uitgeskop word van een plek is hy nie stadig om ʼn ander een vind. Frankryk mag hom verwerp, nie sonder rede, maar Engeland sal haar arms vir hom open. Katolieke Italië mag hom ontneem van die heerlikheid van sy eens gewilde huis in die Gesu, maar Amerika sal sy deure vir hom open. Hy is die wandelende Jood van die Roomse Kerk, hy word gevolg  deur die verwerping deur diegene wat hy opeens geliefd was, totdat hulle boosheid ontdek.”34

Charles Haddon Spurgeon (1834 tot 1892, Britse Besonderse Baptiste prediker, bekend as die “Prins van Predikers.”)

Charles Haddon Spurgeon

“Ons ou vyande het maar ʼn klein geloof in ons algemene  kennis van hulle, hul verbeel hulle dat ons altyd weer hulle sal vertrou, nadat ons so dikwels die dieptes aanskou het van hul Jesuïtiese sluheid en valsheid. Hoe gouer ons sekere Aartsbiskoppe en Kardinale laat weet dat ons bewus van hulle planne, en dat ons in niks wil saamwerk met hulle in die beste belang van ons land. Natuurlik, sal daar op ons geskreeu word as dwepers, maar ons kan bekostig om te glimlag op daardie uitroep, as dit kom van die kerk wat inkwisisie uitgedink het, “Geen vrede met Rome” is die slagspreuk van rede, en vir sowel as vir godsdiens.”35    

Richard W. Thompson (1809 tot 1900, Sekretaris van die Verenigde State se Vloot)

Richard W. Thompson

“[Die Jesuïete] is die dodelike vyand van burgerlike en godsdiens vryheid.

“[Die Jesuïet Generaal] beklee die plek van God, en moet gehoorsaam word, en deur wie ook al die vrede en die welsyn van die skares in gevaar gestel kan word, of om die nasies inberoering  te bring  vanaf die middelpunt af tot die buitenste omtrek. Die vereniging van Jesuïete moet die heerskappy bekom, selfs as algemene anargie heers, of selfs as die wêreld bedek is deur gedeeltes van algemene vernietiging!36 

“Die heersers van die “Heilige Bondgenootskap,” het groot leërs versamel, en het hulle haastig in ʼn verbondskap getree om hulle te wy aan die onderdrukking van die opstande van die mense wat  ten gunste is van ʼn vrye regering, en hy [Pius VII] het begeer dat die toegewyde Jesuïete, en wat ondersteun word deur sy pouslike mag, dit ten doel sal stel om dit te bereik. Hy het geweet hoe hulle in getrouheid hulle sal toewy vir daardie doel, en die rede wat hy aan hulle verstrek het, deur sy dekreet van herstelling, om streng die nuttige raad en statute waarby Loyola die hoeksteen vir vergiffenis vir die vereniging gemaak het.”37

Luigi Desanctis (19de eeu se  Gewese Amptelike Sedemeester van die Inkwisisie.)

Luigi Desanctis

“Al hierdie dinge was die oorsaak dat die Vader – Generaal [van die Jesuïete] deur die Pous en heersers gevrees was..... ʼn Heerser wat nie [die Jesuïete] se vriend is sal vroeër of later hulle wraak ondervind.”38   

“Na watter doel streef die Jesuïete?  Volgens hulle soek hulle net na die groter eer van God, maar as jy die feite ondersoek sal jy vind dat hulle doel alleenlik vir wêreld oorheersing is. Hulle het hul onmiskenbaar aan die Pous oorgegee, deur wie, en sonder hulle hy nie kan  bestaan, omdat Katolisisme met hulle geïdentifiseer word. Hulle het hulself onmiskenbaar aan goewerneurs oorgegee, en hou revolusie in hulle hande, en op hierdie manier, onder een naam of ʼn ander regeer hulle die wêreld.”39

“Hy wat dink dat hy die Jesuïete ken deur al die boeke te gelees het wat in die verlede oor hulle in die vorige eeu geskrywe is [die Agtiende Eeu] om hulle te ontmasker, sal grootliks mislei wees. Die Jesuïtisme van daardie dag was in ʼn openlike oorlog teen die Evangelie, die Jesuïtisme van vandag is niks anders as ʼn stadige besmetlike siekte, wat in die geheim homself indring, en is dit ʼn gif wat geneem word onder die naam van medisyne.”40   

G.B. Nicolini (Italiaanse gewese Katoliek. Het gedurende 1854, in die fynste besonderheid die geskiedenis van die Jesuïete wat bestaan gepubliseer.) 

G. B. Nicolini

“.... neem die Jesuïet vir wat hy moet wees, en wat hy blyk te wees wat hy is, en jy sal een van die grootste foute maak. Skets die karakter van die Jesuïet wat hoe blyk te wees in Londen, en jy sal nie die foto erken van die Jesuïet in Rome. Die Jesuïet  is ʼn man van omstandighede. Despoot in Spanje, aanhanger van die grondwet Engeland, republikein in Paraguay, dweper in Rome, afgodeaanbidder in Indië, hy kan buite sy eie persoonlikheid handel, met bewonderenswaardige buigsaamheid, al daardie verskillende eienskappe waardeur manne gewoonlik onderskei word van een en ander. Hy sal die homoseksuele vroue van die wêreld vergesel  na die teater, en sal deel in die buitensporigheid van drinkery. Met ernstige  gelaat , sal hy sy plek inneem langs die godsdienstige man van die kerk, en sal hy in die kroeg vrolik wees met die vraat en die suiplap. Hy sal hom uitdos  in klere, praat alle tale, ken die gebruike, is orals altyd teenwoordig en tog van geen bekendheid – en dit alles blyk te wees ( O die monster van godslastering!), vir die groter eer van God – ad majorem Dei gloriam.”41

Die lede van die Vereniging is verdeel in vier groepe – die Belyers, Medewerkers, Geleerdes en Nuwelinge. Daar is ook ʼn geheime vyfde groep, wat net aan die Generaal bekend is, en aan ʼn paar getroue Jesuïete, wat miskien meer as enige groep bydrae tot die gevreesde en geheime mag van die orde. Dit is saamgestel deur leke van alle range, vanaf die minister tot die nederigste skoenpoetser.... Hierdie is almal geaffilieer by die Vereniging, maar is nie gebonde aan enige eed.... hulle is persone wat hulself beskikbaar stel as spioene van die orde..... en dien dikwels onwetend, as instrumente en medepligtiges in duistere en raaiselagtige moorde, [Die Jesuïet] Vader Francis Pellico.... het openlik erken dat die baie beroemde vriende van die Vereniging okkulties bly,42 en verplig is om te swyg.”43    

“Daar is geen opgetekende bewyse in die geskiedenis van enige vereniging wie se organisasie bly voortbestaan het vir driehonderd jaar onveranderd, en wat ongewysig is,  deur al die aanslae van manne oor die tyd heen, en wat so ʼn groot invloed uitgeoefen het oor die bestemming van die mensdom...... Die doel die middele heilig, "is sy gunsteling Spreuk; en as sy enigste einddoel, soos wat aan ons het getoon, is  die orde, en is dit bindend op die Jesuïet, en  is  hy gereed om enige misdaad wat ook al  te pleeg."44

“Die geweldige rykdom van die Jesuïete het hulle bekom deur erflatings wat op die laaste uur deur testamente gemaak is!”45

Francis Parkman (1823 tot 1893, Amerikaanse historikus)

Francis Parkman

“Die Jesuïete, toe en nou, was die mees gewelddadige vertolkers van pousgesinde beginsels. Die kerk wat die wêreld moet regeer, die Pous om die kerk te regeer, en die Jesuïete wat die Pous regeer, so was, en is die eenvoudige program  van die Orde van Jesus, en hulle kleef daaraan vas, behalwe op ʼn paar uitsonderlike geleenthede van die verkeerd verstaan van die Vise – regent van Christus.”46    

Hector Macpherson (1851 tot 1924, vrugbare Skotse skrywer en joernalis.)

Hector Macpherson

“So skadelik was die Jesuïete Orde gevind om te wees, dat tot 1860, was hulle verban, en nie minder as sewentig keer van lande wat gely het onder hulle sameswerings ...... Ten spyte van die Vasteland se waarskuwings, het Engeland [onder Koningin Victoria (1837 tot 1901) kommunikasie met die Vatikaan geopen het gedurende 1877 en die Orde in staat gestel om ʼn Tweede Ierse bloedbad uit te voer gedurende (1845 tot 1850), en het dit ʼn Jesuïtiese stortingsterrein geword. Diegene van ander lande wat slegte ondervindinge gehad is as vyande, het Brittanje toegelaat om op haar strande te land, en om ongehinderd voort te gaan in hulle werk van ongeregtigheid. Ons verdra verdraagsaamheid tot die uiterste toe, en as daar nie ʼn verandering in ons beleid is, sal hierdie nasie eendag ʼn duur prys betaal.”47   

Vader Jeremiah J. Crowley (1861 tot 1927, Amerikaanse gewese Katolieke priester.)

Father Jeremiah J. Crowley

“Regdeur die Middel Eeue en die Renaissance se tydperk het die pouse Italië in onrus en bloedvergieting gehou vir hulle eie familie se onthalwe en grondgebied voordele, en die hele Europa in onrus gehou, vir twee eeue na die Hervorming, - die feit is, so lank as hulle kon, - deur ‘n geloofsoorlog... Hulle algehele beleid is gegrond vir die aanhitsing van haat en die bevordering van konflik waardeur hulle hoop om wêreldse voordeel te bekom..... Pouse en hulle Jesuïtiese agente was, en is die aanhitsers van oorlog terwyl die wêreld pyn ondervind, drink Rome vonkelwyn.”48      

“Die [Jesuïete Owerste] Generaal is die hoof van hierdie swart, en stom burgermag, wat dink, wil, handel, gehoorsaam - [as] die passiewe instrument van sy planne. Hulle hele lewe moet net een doel hê – die bevordering van die [Jesuïete] Orde waaraan hulle verbind is.”49

“Hoe lank sal die Roomse Katolieke se Hiërargie met die mense speel asof hulle dwase is? Sal dit ʼn regering uit die mense, vir die mense, en deur die mense, of deur die pous wees? Moenie toelaat dat die pous van Rome ons President vir ons aanwys . Liefhebbers van julle land, pasop vir die Jesuïtiese gekonkel, die politieke mag van Roomsgesindes, en die soete woorde van politici wat na die presidentskap reik!”50

Ellen G. White (1827 tot 1915, vrugbare skryfster en Amerikaanse Christen pionier.) 

Ellen G. White 

“...... Jesuïtisme inspireer sy volgelinge met fanatisme...... Daar is geen misdaad te groot vir hulle om te pleeg, geen misleiding te laag om te beoefen, geen vermomming te moeilik vir hulle om aan te neem.... Dit was ʼn wesentlike beginsel van die orde dat die doel die metode regverdig. Deur hierdie kode, van leuens, steel, meineed, sluipmoord, was dit nie alleen verskoonbaar,  maar prysenswaardig, wanneer hulle die belange van die kerk dien. Onder verskeie dekmantels het die Jesuïete hulle weg gebaan in die kantore van die staat, en verhoog is as raadgewers aan konings, en die vorming van die beleid van nasies.”51   

Edmond Ronayne (1832 tot 1911, gewese Vrymesselaar wat gedien het as beide Sekretaris en Meester van die Keystone Losie.)

Edmond Ronayne

“Die godsdiens van Vrymesselary is ʼn sisteem van algehele depotisme, en soos die van Rome, vereis dit ʼn blinde onbetwisbare gehoorsaamheid tot al sy wette, reëls, en edikte, of dit verkeerd of reg is .....  wat ʼn enkele en onpartydige kommentaar oor onverskilligheid is,  en oor die dienstigheid, en van die lafhartigheid van die samelewing, oor 'n instelling, wat oënskynlik deur sulke slinkse en skelmstreke [deur die Jesuïete], en vir sulke onedele doeleindes, en wat is gedra word deur bedrog, leuens en misleiding, vanaf die begin van sy stigting tot by  vandag se tyd, moet vandag toegelaat word om voor te skryf aan, en indien hulle nie feitlik die nasie regeer, en om so 'n vrees in gemeenskappe te skep wat selfs sommige van die Christelike bedienaars wat die gruwelike filosofie verafsku, en daarvan sal hou dat dit van die aangesig van die aarde afgevee word, geheel en al te bang is om dit by die naam te noem, of vanaf die kansel, of by die gebedbyeenkoms of by die Sabbatskool, omdat sy geheime manier van bloedwraak op hulle bedien sal word.”52

Adolf Hitler (1889 tot 1945, gebore Oostenryker en Duitse politieke leier van die Nazi Party.)

Adolf Hitler

“Ek het die meeste geleer van die Jesuïete Orde .... Sovêr, is daar niks meer indrukwekkend op aarde as die organisasie en hiërargie  van die Katolieke Kerk.  ʼn Goeie deel van daardie organisasie het ek direk oorgedra na my eie party .... Die Katolieke Kerk moet as voorbeeld voorgehou word.... Laat ek jou ʼn geheim vertel. Ek stig ʼn Orde..... In Himmler sien ek ons Ignatius Loyola!”53     

Walter Friedrich Schellenberg (1910 tot 1952, Duitse, en SS – Brigadeführer wat deur die range van die SS gevorder het, om die hoof te word van buitelandse

Walther Friedrich Schellenberg

“Die SS was deur Himmler georganiseer volgens die beginsels van die Jesuïete Orde. Die reëls van die diens en geestelike beoefeninge wat voorgeskryf is deur Ignatius Loyola en is dit saamgestel as model wat Himmler duidelik nagestreef om te kopieer. Algehele gehoorsaamheid was die hoof opdrag, elke bevel moes uitgevoer word sonder enige kommentaar.”54    

Avro Manhattan (1914 tot 1990, ʼn skrywer en filosoof.)

Avro Manhattan 

“Die Jesuïete is een van die grootste aandeelhouers in die Amerikaanse staal maatskappy, “Republic and National.” Hulle is ook van die mees belangrikste eienaars van ons vier grootse maatskappye van  vliegtuig vervaardigers in die VSA., Boeing, Lockheed, Douglas en Curtus – Wright.”55

”Geen politieke gebeurtenis of omstandighede kan evalueer word sonder die kennis van die Vatikaan se deel daarin.  Daar is ook geen besonderse omstandigheid wat bestaan waarin die Vatikaan ʼn rol speel, eksplisiet of ingeslote.”56     

Alberto Rivera (1935 tot 1997, gewese Jesuïet.)

Alberto Rivera

“Hoe hoër ek gevorder het in die Jesuïete Orde, hoe meer korrupsie het ek in die instelling gesien. Ek was  uitgenooi om ʼn geheime swart mis by te woon deur hoë rang Jesuïete  [Insluitend die Owerste Generaal Pedro Arrupe] in ʼn klooster in die noorde van Spanje. Toe ek neer kniel om die ring van die hoë amptenaar te soen, sien ek ʼn simbool op daardie ring wat my bloed laat koud word. Dit was ʼn Vrymesselaars simbool, [die winkelhaak en passer]! ʼn Ding wat ek gehaat het en was vertel om dit te beveg..... Ek het ook uitgevind dat die Jesuïete Generaal ʼn Vrymesselaar was en ook ʼn lid van die Kommuniste Party van Spanje.”57  

Lees ʼn geïllustreerde weergawe van sy storie hier: Jacks Chik`s "alberto"

Kyk na sy  getuienis hier: Gewese Jesuiet, Alberto Rivera, en Ander Praat oor die infiltrasie van die Jesuiete

Frederick Tupper Saussy, III (1936 tot 2007, Amerikaanse komponis, musikant en kunstenaar.)

Fredrick Tupper Saussy, III

“.... Die Roomse Inkwisisie ... was geadministreer sedert 1542 deur die Jesuiete.”58

Edmond Paris (1894 tot 1970, Outeur van Die Geheime Geskiedenis van die Jesuïete.)

Edmond Paris

“Die publiek is in sy besonderheid onbewus van die oorweldigende verantwoordelikheid wat gedra word deur die Vatikaan en sy Jesuïete vir die begin van die twee wêreldoorloë – ʼn omstandigheid wat miskien verduidelik kan word as deel van die reuse finansies wat tot die beskikking is vir die Vatikaan en sy Jesuïete, en aan hulle so baie mag te verskaf op baie gebiede, veral sedert die laaste konflik.”59   

“Die Jesuïete.... is ʼn geheime vereniging – ʼn soort van Vrymesselaars orde – met die byvoeging van eienskappe om opstande en haat te laat geld, en duisend maal meer gevaarlik.”60

“Die Führer het tot mag verrys, te danke aan die stemme van die Katolieke Zentrum [Center Party wat onder toesig was van die Jesuïet  Ludwig Kaas], net vyf jaar voor[1933], maar die doelwitte wat klinies openbaar is in Mein Kampf (My Stryd) was  reeds ʼn werklikheid... en was die boek geskrywe deur die Jesuïet [ in beheer] Vader [Bernhardt] Stempfle, en is dit deur Hitler onderteken. Dit .... was die Vereniging van Jesus wat die Pan – Duitse program vervolmaak het soos deur hierdie boek uitgelê, en die Führer het dit bekragtig.”61     

Nino Lo Bello (1922 tot 1997, Amerikaanse skrywer en joernalis. Hy was ʼn deskundige in skrywes oor die Vatikaan.)

Nino Lo Bello

“Die Pous se biegvader, ie ʼn gewone priester, en moet hy ʼn Jesuïet wees: hy moet eenkeer per week die Vatikaan besoek op ʼn vasgestelde tyd, en mag net hy alleen die Pous vryspreek van sy sondes.”62  

Michael Bunker (Amerikaanse Skrywer, Historikus, en Teoloog.)

Michael Bunker

“Daar is ʼn sameswering teen die Christendom..... Maar wie is Satan se agente in hierdie samesweerdery? Die “agente” is die Jesuïete. Selfs ofskoon die Jesuïete deur groot invloed op die gebied van die teologie, onderwys, en die opgetekende geskiedenis en die bestaande media beheer, is ek steeds verbyster dat daar feitlik geen literatuur bestaan wat die Jesuïete ontmasker, en hulle invloed op die hoofstroom van Protestantisme.... In hierdie werkstuk, ontbloot die skrywer die vergete geskiedenis se verbintenis tot die meewerkende verlossings teologie van die Jesuïete.... Vanaf Kain tot Charles [G.] Finney, en bewys hierdie boek dat die hedendaagse Protestantisme die Leerstellings van Genade verwerp het, en die [Sataniese] leerstellings van meewerkende verlossing.”63    

Eric Jon Phelps ( 1953, - skrywer en die hooffiguur in die Beweging vir die Soeke na Waarheid in die Verenigde State.)

Eric Jon Phelps 

“Gedurende die Twintigste Eeu het die Jesuïete hulle inkwisisie uitgevoer onder die name van Nazisme, Fascisme, Kommunisme, en nou die Islamitiese Terrorisme al hulle Ondersoekers, Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin, en nou ook Osama bin Laden.  Vandag beveel die Swart Pous sy Heilige Offisie van die Inkwisisie, en wat herdoop is gedurende 1965 na, Die Heilige Kongregasie vir die Leerstellings van Geloof, en deur sy Internasionale Intelligensie Gemeenskap met die hoof as Pouslike Ridders, en insluitende George W. Bush  van Skull en Bones.”      

“Vanaf die verfoeilike leerstellings van die Jesuïete as Koningsmoordenaars (die uitmoor van Konings), moet ons nou ons aandag gee dat ons verstaan, van die vestiging van ʼn beleid wat beplan word om te bekom of om te onderhou die heerskappy oor alle nasies, en wat uitgevoer sal word deur goed beplande sluipmoorde.  Gedurende die verlede, is die Orde se sluipmoorde uitgevoer, en was hulle een of ander Jesuïet, soos Jacques Clement, of moordenaars wat maklik verbind kan word met die, en wie deur die Vereniging beïnvloed was.  Manne soos John Wilkes Booth.  Vandag word die “verwoesters” wat met sluheid gedistansieer word van hulle Vrymesselaar meester, die Swart Pous, deur die gee van misleidende name deur die Pous se Internasionale beheerde Nuus agentskappe, of juriste of historici, en sulke name soos: “Antichris,” “nihiliste,” en “skelm agente” binne die intelligensie agentskappe, of sommer maar net “eensame vrylopende sluipmoordenaars.”  Somtyds voer hierdie individue  die moorde wetend en onwetend uit ( soos die programmeering van die  “Mantsjoerynse kanidate”): offer hul hulself, en sterf hulle in die uitvoering daarvan, of word gestraf vir hulle misdade.

“Gestig deur Loyola (1534) en wat deur Paulus III (1540) bekragtig is, vir die strewe om die Protestantse Hervorming te vernietig, en om die Donker Eeue weer in te stel, met die “Wit pous wat Sy Wêreldlike Mag Uitoefen as die Algehele Monarg van die Wêreld, en wat Gematig is deur die Vyf en Twintig Sittings van die Konsillie van Trent (1545 tot 1563) en om hulle Self te Bevestig as die Biegvaders en Raadgewers  van die Monargieë va Europa, vir die Bevordering van Algehele Monargiese Despotisme waardeur hulle Geweldige Oorloë aan die brand gesteek het, en wat Gekenmerk was as deur Wreede Bloedbadens op Protestante en onskuldiges, soos:

Die Hollandse Revolusie 1568 – 1648

Die Dertigjarige Oorlog 1618 – 1648

Die Puriteinse Revolusie 1644 – 1653

Die Sewejarige (Franse Indiese) Oorlog 1754 – 1763  

“Terwyl die Onderdrukking en Verswakking van die Mense van die Nasies,asook die Semitiese Hebreeuse/Joodse Ras deur die “Heilige Offisie vir die Inkwisisie, en bygestaan is deur die Ridders van Malta, en later ook deur die Skotse Rites van Vrymesselary, vanaf 1540 – 1773.  

“Het ons as God se mense deur die Veertiende Wysiging van die grondwet van Amerika, en ontvang ons die Here Jesus Christus as ons persoonlike Verlosser, en volgens Sy geseënde evangelie soos voorgestel in Sy onfeilbare Heilige Skrifte – Deur die Goedgekeurde King James Uitgawe van 1611, moet ons die persoonlike en nasionale sondes bely word. Dan moet ons hulle verlaat. Sommige van daardie sondes is:

1. Deur toe te laat dat die weermag van die Swart Pous, en die Geselskap van die Vereniging van Jesus, om te bestaan, en magtig te floreer en ook algehele beheer te besit van die regering van die Verenigde State, deur sy Raad oor Buitelandse Verhoudinge binne ons landsgrense; 

2. Deur die glo van die Jesuïet beheerde Amerikaanse Nuusmedia, wat aanhou om te lieg en ons regdeur die Twintiste Eeu mislei het.

3. Om toe te laat dat die Federale Reserwe Bank Sisteem en die Verenigde Volke om te bestaan binne ons landsgrense, deur wie hierde twee liggame met sukses die volksvryheid vernietig is (liberalisme) en die nasionale soewereiniteit van elke nasie van die wêreld en die nastrewing van die doel van die Jesuïete se “Heilige Verbond;”

4. Deur die laat vaar van ons regte volgens die Vyfde Wysiging van die grondwet wat (verseker is deur die “ verklaring en beperkings van die klousules van die Wetsontwerp van Reg deur die aandring van die Baptiste van Virginia en wat so duur betaal met strome van bloed deur ons Protestantse voorvaders) deur "die indiening van" ons belydenisse op elke vyftiende April, oor die betaling van die swaar en progressiewe Kommunistiese inkomstebelasting, en waardeur 'n menigte sondes gefinansier word;

5. Deur toe te laat die loting, en die inenting en stuur van ons seuns na die buiteland, om die Pous se buitelandse oorloë te veg (soos die oorlog in Viëtnam en die onlangse oorloë in Serwië, Irak en nou Afghanistan), wat lei tot die verdere vernietiging van die Amerikaanse "liberales" en buitelandse " ketters," en veroordeel is deur die Konsilie van Trent van die Jesuïete ';

6. Om die Jesuïete toe te laat om in beheer te wees van die Amerikaanse Ryk, en om ons militêre en finansiële mag te gebruik om diktators reg oor die wêreld te ontroon wie se eerste verbondskap tot Rome is, en daardeur die Wereldlikke Mag van die Jesuiete te herstel, “onfeilbaar” aan die Pous, en om die wêreld terug te laat keer na die Donker Eeue;

7. Deur in te willig aan die Jesuïete se Hooggeregshof besluit vir die verwydering van die Protestantse Bybel en gebed as die skans van Amerikaanse vryheid wat so gehaat word deur die Jesuïete – die Openbare Skool sisteem; 

8. Deur toe te stem vir die emigrering van miljoene van Roomse Katolieke, en heidense mense van kleur wie se lojaliteit tot die Pous of hulle eie ras is, en wie se godsdiens en nasionaliteit groter is as hulle lojaliteit aan ons Protestantse Konstitusie en republikeinse vorm van regering, en waardeur daar ʼn menigte van opstokings is vir die regverdiging van ʼn gesentraliseerde mag in Washington, D.C., en deur die samevoeging, en die Afrikanisering van die Amerikaanse Blanke Keltiese Ras (wat as histories gesien is die grootste vyand van die Jesuïtiese Orde), en in die besonders sy Bybel gelowige Protestante, en Baptiste, soos deur die voornemens van die Vereniging van Jesus en die nastrewing van die Jesuïtiese Eed; 

9. Deur toe te stem tot die Jesuïtiese Hooggereregshof se verskeie besluite van geforseerde integrasie, en met die gevolg van die afbreek van beide die Blanke en Swart rasse deur samevoeging, en die uitruiling van virusse, bakterieë en parasiete, wat plaasvind en uniek tot elke ras, en wat kragtige kombinasies in die oorsprong skep van ʼn geen weerstandige, en swak steriele bevolking  binne vyf geslagte;

10. Deur toe te stem tot die Jesuïtiese Hooggeregshof se besluit vir die wettiging van aborsie, en wat die gevolg is van massamoord van ongebore babas, en wat die land besoedel met onskuldige bloed, en dit uiteindelik in duie te laat stort deur die Ponzi-skema met die naam "die Sosiale Sekerheid Sisteem," en vir die regverdiging van die massamoord van bejaardes deur die word van ʼn fascistiese diktator, en daardeur die ”Here uit te tart, en om ons te verteer, totdat daar geen oorblyfsel sal wees, en daar ook nie die kans vir die land sal wees om te ontvlug van ‘n “ geweldige militêre inval wat saamgestel is deur ʼn koalisie van nasies, en wat die land sal reinig met die bloed van onbelydende en onvergeeflike Amerikaanse moordenaars;

11. Deur toe te gee aan rasse haat as gevolg die Jesuïet beheerde Vrymesselaars, en opstokers soos die Wit Ridders van die Ku Klux Klan, en die Swart Nasie van Islam, en die regverdiging van die instel van krygswet wanneer die stedelike rasse oorloë begin; 

12. Deur in onnoselheid ons rykdomme te verlaat, en goud en silwer munte te veruil vir die “guns” van die (Jesuïtiese waardelose papiergeld genoem die “Federale Reserwe Note”), en waarby ons ʼn nasie geword het van oorwerkte, gewetenlose, en geldhonger diewe;

13.Deur toe te stem om deur die Jesuïete soos diere gebrandmerk te word, Sosiale Sekerheid Nommers,” as ʼn manier van identifikasie en wat gebruik kan word deur die Internasionale Intelligensie Gemeenskap, wat deur Hitler se SS begin is by Dachau, en was dit die voorganger van

14. Deur die bose 1968 Wapenwet te gehoorsaam van Nazi oorsprong en waarby die aankoop van ʼn nuwe vuurwapen ons die wapens moet registreer – wat ons Swaard is vir Regverdige Verdediging – en daardeur die komende Jesuïete beheerde, Blanke, fasciste, en militêre diktator in saat te stel om dit uiteindelik van ons weg te neem en ons uitwissing te verseker, vir die nastrewing van die Konsilie van Trent;

15. Deur die pleeg van menigvuldige persoonlike sondes, beide openbaar en privaat, vir die versekering van ons vernietiging sal dit as ʼn handeling van geregtigheid gesien word in beide die oë van die herrese Seun van God en die sterflike mens.”64


Nie naastenby soos die liefdadigheid, en opvoedkundige sendeling vereniging soos baie die Vereniging van Jesus sien as wat dit is, is die Jesuïete orde verantwoordelik vir die mees grusaamste handelinge wat nog in die geskiedenis opgeteken is. Hulle het oorlog verklaar teen die waarheid en geregtigheid, en het hulle godsdiens vryheid versmoor, en konings beinvloed, en sterwe hulle daarna om die gang van die geskiedenis te giet volgens hulle eie agenda.65 Nou dat die sigbare hoof van die Katolieke Kerk self ʼn lid is van hierdie orde, is die mag van die Jesuiete orde volbring.

Laat almal wat die waarheid lief het, en wie vryheid lief het, ag gee op die gevaar wat die wêreld in die aangesigstaar in die persoon van Pous Franciskus I. Verkeerdheid en bosheid sal altyd soek om mag te gebruik teen die waarheid en geregtigheid. Nou is die tyd om nader aan Yahuwah te beweeg, deur die sonde tersyde te stel wat so maklik deur ons omring word, en gee alles oor aan die Skepper. Hy sal die aanvaar wat na Hom toe kom in die geloof.

“n Skrander mens sien die onheil en verberg hom,
maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf.
(Spreuke 22 vers 3.)


1.W. C. Brownlee, Geheime Opdragte van die Jesuïete, (New York: Amerikaanse en Buitelandse Christen Unie, 1857), bladsy 141.

2.M. F. Cusack, Die Swart Pous, (London: Marshall, Russell & Kie., 1896), bladsy. 86.

3. Brownlee, op. cit., bladsy. 45.

4 Ibid., bladsy. 59.

5. Ignatius Loyola, Die Geestelike Beoefeninge van St. Ignatius, tr. Anthony Mottola, (New York: Doubleday Uitgewers, 1989; oorspronklik geskrywe gedurende 1523), bladsye 139, 141.

6. Brownlee, op. cit., bladsy 39 en 143.

7. Mary Frances Cusak, Die Swart Pous: Die Geskiedenis van die Jesuïete, (London: Marshall, Russell & Ems Beperk., 1896),  Bladsy 356.

8. John Alfred Kensit, Die Jesuïete: The Jesuits: Hulle Geskiedenis en Misdade, (London: Protestantse Waarheids Vereniging, 1918),bladsy 30.

9. E. Boyd Barrett, Die Jesuiete Raaisel, (New York: Boni en Liveright, 1927) bladsy 253.

10. Antoine Arnauld was gesien deur baie van sy tydgenote as een van die mees uitnemende intellektueles van die 17de eeu.

11. Hector Macpherson, Die Jesuïete in die Geskiedenis, (Springfield, Missouri: Ozark Boeke Uitgewers, 1997; oorspronklik gepubliseer in Edinburgh, 1914), bladsy 32.

12. Jacopo Leone, Die Jesuïete Samesweerdery: Die Geheime Plan van die Orde, (London: Chapman and Hall, 1848), bladsy 134.

13. John Dowling, Die Geskiedenis van Roomsgesindes, (New York: Edward Walker, 1845), bladsy 604.

14. Richard W. Thompson, Die Voetspore van die Jesuïete, (New York: Hunton & Eaton, 1894), bladsye 227, 228.

15. Ian R. K. Paisley, Die Jesuïete, (Belfast: Puriteinse Drukkery Emds., Bpkl., 1968), bladsye  9, 10.

16. J. E. C. Shepherd, Die Babington Samesweerdery, (Toronto, Canada: Wittenburg Uitgewers, 1987), bladsy, 18; aanhaling uit brief gedateer 5de Mei, 1816.

17. George Riemer, Die Nuwe Jesuïete, (Boston, Massachusetts: Little, Brown & Mpy., 1971), bladsy xiv.

18.Charles Chiniquy, Vyftig Jaar in die Kerk van Rome, (Grand Rapids, Michigan: Baker Boeke Huis,1968, en oorspronklik gepubliseer gedurende 1885) bladsye 487 en 488; aanhaling uit die Herdenking van die Aanhouding van Napoleon by St. Helena, deur Generaal Montholon, Vol.II, bladsy 62 en 174. Chinquy was ʼn priester wat vaslik beskuldig is deur die Jesuïete vir ʼn misdaad wat hy nie gepeeg het. Hy kon niemand vind wat hom wou verdedig omdat al die prokureeurs wat hy genader het was almal te bang vir die Jesuïete. Uiteindelik, het ʼn jong prokureur die hof oortuig van Chiniquy se onskuld en was hy onskuldig verklaar, en is sodoende sy lewe gered. As hy skuldig bevind sou word, sou hy ter dood veroordeel word. Met die aanhoor van die uitspraak dat hy onskuldig is, het Chiniquy begin huil. Toe die prokureur hom vra waarom hy huil, het Chiniquy verduidelik dat hy bang was dat sy eie lewe gekoop is ten koste van sy verdediger se lewe. Sy woorde is as profeties bewys. Sy prokureur was Abraham Lincoln. Een van die manne wat verantwoordelik was vir Lincoln se sluipmoord was later vebind tot die Vatikaan Stad en die pous se private weermag.  

19Kyk asb. Na die volgende: http://www.zengardner.com/jesuit-pope-agenda-meet-the-templars-knights-of-malta-and-blackwaterxe-exterminators/

20.James L. Chapman, Amerikanisme teenoor Roomsgesindheid: of anderkant van die Atlantiese stryd tussen Sam en die Pous, (Nashville, Tennessee: 1856), bladsy 127.

21. Theodor Griesinger, Die Jesuiete: Hulle Volledige Geskiedenis, (London: W. H. Allen & Venote, 1903; oorspronklik gepubliseer gedurende 1873), bladsy 654.

22.Burke McCarty, Die Onderdrukte Waarheid Oor die Sluipmoord van Abraham Lincoln, (Merrimac, Massachusetts: Destiny Drukkers, 1973; oorspronklik gepubliseer gedurende 1924), bladsy 57.

23.J. Wayne Laurens, Die Krises: Of, om die Vyande van Amerika Ontmasker, J. Wayne Laurens,(Philadelphia, Pennsylvania: G. D. Miller, 1855), bladsye 265-267.

 24.Samuel Morse, Buitelandse Sameswering Teen die Vryhede van die Verenigde State, (Boston, Massachusetts: Crocker & Brewster, 1835), Vol. I, bladsy 55.

25.Chiniquy, op.cit., bladsy 483. Lees ook: Die Pouslike Sameswerdery Ontbloot, deur Edward Beecher, New York: M. W. Dodd, 1855), bladsy 26.

26.Charles Chiniquy, Vyftig Jaar in die Kerk van Rome, (London: Die Wickliffe Drukkery, Protestantse Waarheid Vereniging), 1885, bladsy 388. Sien ook voetnota 18.

27. Ibid., bladsy 499.

28. Chiniquy, op. cit., 1968 ed., bladsye 493, 501 en 506.

29. Ibid.,bladsy 472.

30. Chiniquy, op. cit., 1885 ed., bladsy 476.

31 General Thomas M. Harris, “Rome se Verantwooirdelikheid vir die Sluipmoord op Abraham Lincoln,” 1897.  Kyk ook na: http://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Rome's%20Responsibility%20for%20the%20Assassination%20of%20Lincoln.htm

32.Fyodor Dostoyevsky, Die Broeders Karamazov, (New York: Random House, 1950; oorspronklik gepubliseer gedurende 1880), bladsy 309.

33. Cusak, op. cit., bladsy 285.

34 Ibid., bladsye 286 & 287.

35. Charles Haddon Spurgeon, Die Ganse in Hulle Mantels: Uitgesoekte Skrywes oor Roomse Katolosisme, (Uitgewer Onbekend, 1873).

 36.R. W. Thompson, Die Voetspore van die Jesuïete, (New York: Hunt & Eaton, 1894) bladsy 59.

37. Ibid., bladsy 251.

38. Luigi Desanctis, Papistery, Puseyisme en Jesuïtisme, (London: D. Catt, 1905; Maria Betts, vertaal van die oorspronklike, Roma Papale, 1865), bladsy 136.

39. Ibid.,bladsy 139.

40. Ibid., bladsy 138.

41. G. B. Nicolini van Rome, Geskiedenis van die Jesuïete: Hulle Oorsprong, Vordering, Leerstellings, en Planne, (London: Henry G. Bohn, 1854) bladsy 42.

42. “Kultus” wat in hierdie verband gebruik word beteken geheim, verborge en versteek.

43. Nicolini, op. cit., bladsye 45 en 46.

44. Ibid., bladsye 495 en 496.

45. Ibid.,bladsy 42.

46. Francis Parkman, Frankryk, Engeland en Noord - Amerika, (New York: Die Viking Drukkery, 1983; oorspronkli gepubliseer gedurende1865) Vol. I, bladsye 1172, 1173.

47. Hector Macpherson, Die Jesuiete in die Geskiedenis, (Springfield, Missouri: Ozark Boeke Uitgewers, 1997; oorspronklik gepubliseer  Edinburgh, Skotland, 1914), bladsye 148 en 149.

48. Jeremiah J. Crowley, Romaniste: ʼn Gevaar vir die Nasie, (Wheaton, Illinois, 1912),bladsy 144.

49. Crowley, Ibid., bladsy 196.

50. Ibid.

51. Ellen G. White, Die Groot Stryd, (Deland, Florida: Leke vir Godsdiens Vryheid, 1990; oorspronklik gepubliseer gedurende 1888) bladsye 234, 235.

52. Edmond Ronayne, Die Meester Indringer; Of Vrymesselary en Baal – Aaanbidding en Baal – Aanbidding is Dieselfde, (South Pasadena, California: Emissary Publikasies, 1988: oorspronklik gepubliseer gedurende 1879), bladsye 69, 211, 212.

53. Edmond Paris, A. Robson, tr., Die Vatikaan Teen Europa, (London: P. R. MacMillan,Bpk., 1961), blassye 252, 256.

54. Ibid., bladsy. 253.

55. Avro Manhattan, Die Vatikaan se Miljarde, (Chino, California: Chick Publikasies1983), bladsy 184.

56. Edmond Paris, Die Vatikaan Teen Europa, (Springfield, Missouri: Ozark Boeke Uitgewerss, 1993), bladsy 308.

57. Jack Chick, Alberto, (Chino, California: Chick Uitgewers, 1979), Deel 1,bladsye 27, 28.

58. F. Tupper Saussy, Regeerders uit die Bose: Nuttige Kennis oor Regerings Liggamel, (New York: HarperCollins, 2001), bladsy xviii.

59. Soos aangehaal op http://www.chick.com/catalog/books/0191.asp.

60. . Soos aangehaal op http://bibletruth.orgfree.com/articles/QuotesOnJesuits.pdf.

61. Edmond Paris, Die Geheime Geskiedenis van die Jesuïete , (Chino, California: Chick Uitgewers, 1975; originally published in 1965), bladsy 138.

62. Nino Lo Bello, Die Vatikaanse Ryk, (New York: Trident Drukkery, 1968), bladsy 78.

63. Michael Bunker, Swerms van Sprinkane: Die Jesuiete se Aaval op die Geloof, (New York: Skrywers Klub Drukkery, 2002), bladsye 13-14.

64.Aanhaling wat geneem is van die Vatikaanse Sluipmoordenaars: Die Diaboliese Geskiedenis van die Vereniging van Jesus, deur Eric Jon Phelps.  Hierdie nougesette boek oor navorsing is uiters moeilik om te vind. Dit kan afgelaai word as ʼn pdf lêer hier: http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/Vatican-Assassins-by-Eric-Jon-Phelps.pdf

65.“Die Swart Pous” is ʼn term wat lank reeds gebruik word vir Owerste Generaal van die Jesuïete Orde, ʼn amp wat baie mee worstel dat dit eindelik meer magtig is as die sigbare pous.Dat die Jesuiete nou een uit hulle eie geledere het, wat die pouslike troon besit, dit ʼn bewys is hoe magtig hulle geword het.