Print

Leva under den sista påven: 12 fakta du måste känna till

påve franciskus I:s kröningVärlden har levt under påve Franciskus I, den åttonde och sista kungens styre sedan han tronsattes som Vatikanrikets absoluta monark den 19 mars 2013.

Under medeltiden hade påven absolut makt över alla kejsare, kungar, prinser, och adeln i Europa. Men 1798 fick påvedömet ett dödligt sår och gick då in i sin "vildmarkperiod". (Se Uppenbarelseboken 13: 3 & 17: 3) Helandet av detta dödliga sår har varit en långsam men ändå stabil process. 1929 lyckades påvedömet att påskynda hennes återhämtningsinsatser när hon, tillsammans med kungariket Italien, undertecknade Lateranfördraget, vilket i huvudsak gjorde påven till "kung" av Vatikanstaten. Även om detta var långt ifrån den despotiska makten som hon åtnjöt under medeltiden så accepterade påvedömet avtalet förnöjt, eftersom det var ett nödvändigt steg i hennes återhämtning.

Uppenbarelseboken 17 förutspådde att det skulle vara sju kungar, följt av en åttonde och sista kung. Det är under denna sista kungs regering som påvedömet till fullo kommer att återhämta sig från det dödliga såret som den franska civilmakten förorsakade 1798.

Ingen som lever i dag har vid någon tidpunkt bevittnat det påvedöme som härskade i vilddjursmaktens fullhet. Tyvärr är de flesta antingen okunniga eller omedvetna om påvedömets mörka historia när hon styrde över jordens kungar som ett fruktansvärt vilddjur. Det uppskattas att mellan 50 och 100 miljoner av Yahuwahs anhängare led martyrdöden för att de vågade trotsa denna onda institution.

Att Romkyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin har existerat i mänsklighetens historia kommer inte ifrågasättas av någon protestant som kan sin historia ... Det är omöjligt att bilda en fullständig uppfattning om mängden av hennes offer ... och det är helt säkert att inga fantasikrafter på ett tillräckligt sätt kan föreställa sig deras lidande.” (WEH Lecky, History of the Rise and Influence of the Rationalism's Spirit in Europe, Vol. 2; 32)

Nedan finns 12 fakta som vi måste förstå om att leva under den åtta kungens regeringstid, den sista påven - Franciskus I.
 

Fakta #1: Yahushuas andra ankomst är bara några år bort.

Yahushuas Andra AnkomstVi kan med mycket glädje förklara att Yahushuas Andra Ankomst bara är några år bort. När vi tar hänsyn till Franciskus ålder (76 år) och hälsa (lever med 1 lunga) så är det rimligt att dra slutsatsen att han inte kan utföra sitt uppdrag med framgång uppdrag i många år. Den 7: e kungen (Benediktus XVI) abdikerade från sin tjänst vid 85 års ålder och åberopa sin oförmåga att klara uppnå tjänstens krav.

Fakta #2: De sista händelser kommer att ske i snabb succession, med tanke på tidens korthet.

Mellan nu och Yahushuas Andra Ankomst så kommer följande händelser kommer att äga rum:

Således kan vi se att tidslinjen mellan nu och Yahushuas härliga återkomst är full av stora händelser. Och vi kan därför bara dra slutsatsen att dessa sluthändelser kommer att utvecklas med en otrolig hastighet.

Fakta #3: Karaktärens perfektion måste uppnås under en kort tidsperiod.

Vi har inte längre tidens lyx att övervinna alla svagheter och synder. Vi måste föra ett obevekligt krig mot varje synd, medan Hans nåd fortfarande är tillgänglig för oss.

Fakta #4: Det kommer inte att finnas något varaktigt ekonomiskt välstånd världen över.

Tvärtom – den nuvarande ekonomiska krisen som omsluter världen är avsedd att förvärras dramatiskt framöver, särskilt när trumpetstötarna hörs. Den ekonomiska förtvivlan som snart kommer att uppsluka världen kommer att vara en av de viktigaste faktorerna som kommer att locka världsledarna att överlämna sin makt och auktoritet till påven Franciskus, Uppenbarelsens åttonde kung. Detta enastående drag kommer att vara till följd av desperation och förtvivlan från världens ledare.

Fakta #5: Frekvensen för kataklysmiska händelser kommer att påskyndas.

Vi kan förvänta oss fler jordbävningar, slukhål, stormar, orkaner, virvelvindar, översvämningar, hungersnöd, osv ... framöver.

Fakta #6: Satanisk gestaltning av de döda, särskilt av Yahushuas lärjungar och Maria, och når sin kulmen när själv Satan gestaltar Yahushua.

tala med de döda: prata med demoner, videoaffisch

“Prata med de döda: Prata med demoner”
Klicka här för att se videon.

I takt med att Franciskus stiger i makt och betydelse så kommer hans världsomspännande ställning att stärkas genom den demoniska gestaltningen av Bibelns karaktärer. Detta kommer att lura världen till att tro att himlen stödjer och välsignar Franciskus handlingar. Skrifterna kommer att vara det enda riktiga skyddet mot det utbredda bedrägeriet som kommer att krossa alla som inte skulle få sanningen kärlek.

Fakta #7: Yahuwahs ande kommer alltmer att dras tillbaka från denna värld, vilket resulterar i upptrappning av ondska, kaos, oro.

Fastän det kommer att krävas fred och stillhet av påve Franciskus och världsledarna så kommer oron att öka och ett ständigt eskalerande antal krig och rykten om krig; några av dessa krig kommer att vara kärnvapenkrig.

Fakta #8: Ett dekret om "handelsförbud" kommer att stiftats mot sanna sabbatshållare och kommer att verkställas över hela världen, på den åttonde kungen, påve Franciskus I begäran.

Det förutsagda förbudsdekretet mot handel (Upp.13: 17) kommer att antas mot sanna sabbatsskyddare på uppdrag av påven Franciskus, den sista påven. Det kommer att hävdas att världens återupprättade välstånd är beroende av universell hyllning av Roms förfalskade söndagssabbat, och att de som står i vägen måste straffas genom att berövas rätten att köpa och sälja.

Fakta #9: Regionala krig kommer att blossa upp över hela världen, och FN kommer inte att kunna tygla de mångsidiga konflikterna.

Fakta #10: Mat- och vattenbrist kommer att svepa över världen och orsaka miljontals dödsfall.

Trumpetstötarnas förödande effekterna i kombination med den [i skrivande stund] pågående torkan i stora brödkorgsländer kommer att leda till global brist på livsmedel och vattenbrist.

ung fundersam man med BibelFakta #11: Den åttonde kungen, Franciskus I, kommer att beskylla Yahuwahs sanna sabbatsskyddare för alla problem som plågar världen.

Världen kommer att tro Roms lögner, och Yahuwahs trofasta kommer att uppleva ett aldrig tidigare skådat hat och förföljelse av de lidande massorna.

Fakta #12: Mot slutet av påve Franciskus regeringstid kommer Yahushua att upphöra med sitt förmedlingsarbete i det heligaste i det himmelska fristaden

Världen kommer inte att veta när Yahushua upphör med sitt förmedlingsarbete för syndares räkning. Men när denna fruktansvärda händelse äger rum så kommer det att innebära att det inte kommer att bli mer omvändelse för synd; den slutliga tätningen av både de rättfärdiga och de ogudaktiga kommer att ha ägt rum.

Vi lever verkligen i en solenn tid. Det är inte tid för att begrava våra huvuden i sanden. Om vi ser allvaret med att acceptera Yahuwahs sista uppmaning om barmhärtighet, så har vi inte råd att skjuta upp vårt ovillkorliga överlämnande till Hans ande. Vi måste ta tag i varje dyrbart ögonblick som ges oss, att bygga våra karaktärer och bli rena från alla synder och svagheter. Rengöringsprocessen sker inte över en natt. Det kräver tid och en obeveklig kamp mot jaget. Hans Ande är ständigt redo att hjälpa oss i detta mycket nödvändiga omvandlingsarbete.

Måtte vi möta allvaret i de tider vi lever. Vi är närmare evigheten än någonsin, men mellan nu och evigheten har vi mycket arbete att göra i oss själva och för andra.