Print

Nedräkningen har börjat! Nödens tid är här!

Daniels profetior pekar ut 1922 som början på den slutliga nedräkningen.
Lär dig betydelsen av detta mycket viktiga år!

Mitt förstfödda barn var extremt blyg. Letar du upp ordet “blyg” i ordboken så skulle hans namn stå bredvid! Lyckligtvis läste min fru en artikel som förklarade en studie som visade att “blyga” människor vanligtvis har svårare att korrekt läsa kroppsspråk. Extroverter kunde å andra sidan konsekvent och korrekt läsa andras kroppsspråk.

blygt barn som håller sig till förälder

Studier har visat att "blyga" barn har svårare att läsa kroppsspråk än sina mer utåtstående kamrater.

Detta förklarade faktiskt mycket. Om du inte kunde läsa någons kroppsspråk, om du antog att de var galna på dig (även om de inte var det), skulle det vara naturligt att vilja dra sig tillbaka. Därav människor som är "blyga".

Efter att ha läst artikeln började min fru förklara för vår son vad han kunde förvänta sig i en viss social situation. Medan vi skulle någonstans och fortfarande var i bilen berättade hon för honom vilka som skulle vara där, vad de förmodligen skulle säga för att hälsa på honom och vad han kunde säga till svar. Hon har aldrig tillåtit honom att böja huvudet och inte svara. Hon insisterade på att han skulle vara artig och ge artiga svar, men hon underlättade för honom genom att berätta vad som skulle hända och vad han kunde förvänta sig. Även när han var 10 och 11 år kunde han fortfarande be henne berätta vad han kunde förvänta sig innan han skulle på nya upplevelser.

Samtidigt var vi vänner med en annan ung familj vars dotter, liksom vår son, också var extremt blyg. Det var smärtsamt att bevittna. Till skillnad från min fru krävde den andra modern aldrig att hennes barn svarade artigt när man pratade med henne. Hon tillät sin lilla flicka att böja huvudet, dölja ansiktet i mammas kjolar och annars ignorera personen som försökte prata med henne. Även flera år senare hade flickan sociala besvärligheter som vår son kunde växa ifrån. Den enda skillnaden var att min fru klokt förberedde vår son genom att låta honom veta i förväg vad han kunde förvänta sig och hur han skulle agera därefter.

General Sun Tzu

“Låt dina planer vara mörka och ogenomträngliga som natten, och när du gör ditt drag, slå ned som åskan.” General Sun Tzu

Ett latinskt ordspråk, "Præmonitus, præmunitus", ger oss en universell sanning: "Förvarnad är förberedd". Yahuwah vet också detta. Profeten Amos förklarade: "Yahuwah gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna." (Amos 3:7) Det finns en anledning till detta. När en person blir förvånad så är man allt som oftast oförberedd. Faktum är att denna krigföringsprincip är så viktig att den forntida kinesiska generalen och filosofen, Sun Tzu, inkluderade överraskning som ett av fem väsentliga för seger. I sin berömda avhandling om militärstrategi, Krigskonsten, skrev Sun Tzu: "Den som i förberedd väntan lurpassar på den oförberedda fienden kommer att vinna." Han skrev också: “Anfall med vad de förväntar sig; det är vad de kan urskilja och bekräftar sina prognoser. Det vaggar in dem i förutsägbara responsmönster och upptar deras sinnen medan du väntar på det extraordinära ögonblicket - det som de inte kan förutse."

Överraskning är ett krigsmoment som ofta används mycket effektivt av Satan. Djävulens mål är alltid att lura. Genom att bedra människor om vad som är sanning kan han lura dem att tro att de har mer tid än de egentligen har att göra sig redo innan Frälsaren återvänder. Sedan, när slutet bryter ut, kommer de att överraskas i sin oförbereddhet inför den största krisen som världen någonsin skådat.

Den förvarnade är förberedd

Skriftens profetior är Yahuwahs gåva till kvarstoden. Genom profetia får vi extremt noggrann information om den slutliga krisen och vad framtiden innebär. Ingen behöver överraskas. Sanningen är dock mycket chockerande. Enligt det profetiska ordet har världen befunnit sig i “ändens tid” sedan 1798 och “nödens tid” sedan 1922!

Ändens tid

Daniels bok förklaras i Uppenbarelseboken. Profetiorna, som gavs till oss av samma inspirerande ande, kan inte åtskiljas. Uppenbarelseboken 13 presenterar en profetia som uppfylldes 1798:

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det […] (Uppenbarelseboken 13:1-3)

Under 1260 år, med början år 538 e. Kr., höll den romersk-katolska kyrkan despotisk makt över hela den Kristna världen och skickade senare sina jesuitpräster för att underkasta urbefolkningen världen över. Denna tidsperiod på 1260 år hänvisas till upprepade gånger i både Daniel och Uppenbarelseboken. Den avgörande tidspunkten inträffade 1798 när två saker hände: 1) Den franske generalen Louis-Alexandre Berthier tog påven tillfånga; och, 2) den ateistiska, revolutionära franska regeringen införde en ny kalender för det uttryckliga syftet att avkristna Frankrike genom att ta bort söndagen från veckan. (Användningen av söndagen som sedan länge är den romersk-katolska kyrkans "myndighetestecken" som tillbedjelsedag snarare än den bibliska sabbaten.)

Denna tvåfaldiga åtgärd var hugget som “dödligt sårade” påvedömet. Detta avslutade 1260 år av påvligt herravälde. Sedan dess har världen befunnit sig i "ändens tid". Profetian hade den önskade effekten: det var ett väckelsekall till uppriktiga Kristna på 1800-talet och ledde till en återupplivning av djup bibelstudie och sanningssökande. Men slutet var inte riktigt ännu.

Det revolutionära Frankrike förkastade den påvliga "gregorianska" kalendern i ett djärvt avslag på påvlig myndighet. “Franska republikens kalender. . . får inte på något sätt likna de apostoliska och katolikernas officiella årsböcker. ” Pierre-Sylvain Maréchal

den franska republikens kalender

Bild: Av Debucourt, Philibert Louis - Bibliothèque nationale de France,,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=276075

Nödens tid

De detaljerade profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken är gåvor från Yah till sitt folk. Framför allt Daniels detaljerade profetior är en gåva till den sista generationen. Det är dessa profetior som identifierar Frankrike som Daniel 11:s villiga kung; Egypten som “Söderkungen” och det Osmanska riket som “Nordkungen”.

Det är utanför denna artikels omfattning att granska allt som profetiorna omfattar. Men för att kort sammanfatta: Det

Osmanska riket hade länge betraktats av resten av västvärlden som den "Europas sjukling". Daniel hade förutspått: “Vid ändens tid skall kungen i Söderlandet [Egypten] drabba samman med honom [den villiga kungen, Frankrike]. Kungen i Nordlandet [det Osmanska riket] skall då storma fram mot denne ... Men han [Nordkungen] går mot sin undergång och ingen hjälper honom.(Daniel 11:40 och 45)

Mustafa Kemal, känd som Atatürk, eller “turkens fader” revolutionerade det före detta Osmanska riket. Han avskaffade sultanatet 1922 och "inrättade en ny civil kod, baserad på europeiska prejudikat. Och han utarbetade en konstitution som uttryckligen avskaffade all koppling till islamisk [sharia] lag.”

Detta gav islam ett dödligt sår från vilket det aldrig har återhämtat sig.

(http://www.bbc.com/news/magazine-23810527, emfas tillagd.)

Det här är exakt vad som hände. Det Osmanska riket - den en gång mäktiga regimen som nästan hade tvingat hela Europa på knä, som hade orsakat död och lidande och slaveri för miljoner Kristna - kom till sitt slut, inte med buller och bång, utan med en viskning. Och ingen hjälpte honom. Precis som General Berthier över ett århundrade dessförinnan gav påvedömet ett dödligt sår så gav Mustafa Kemal, som senare fick titeln Atatürk, Islam ett dödligt sår.

Atatürk avskaffade det osmanska sultanatet såväl som det islamiska kalifatet och etablerade den moderna republiken Turkiet. Han moderniserade Turkiet genom att sekularisera det och medvetet distansera dess lagar från islamisk lag. Det Osmanska riket upphörde officiellt den 1 november 1922. Det är denna händelse som är av en sådan betydelse för Yahs folk eftersom det markerar början på "nödens tid".

Profetian som beskriver detta specifika år har enorm betydelse. Det Osmanska riket, som upphörde 1922, var kungen i norr och han kom till sitt slut utan att någon bistod honom. Detta bekräftar bortom något tvivel att vi nu befinner oss i nödens tid. Det gör så på följande sätt:

1. Uppfyllelsen av denna profetia, som pekade ut 1922 som början av nödens tid, bekräftar för alla ärligsinnade noggrannheten i Yahuwahs profetiska ord och det gör det på ett mycket dramatiskt, bevisbart sätt. Fakta om det Osmanska rikets fall är lätt bevisat och väldokumenterat. Yah lämnar inte sådana ting av sådan betydelse oklara och svåra att fastställa.

ben tillhörande offren för folkmordet i Rwanda

På bara 100 dagar utplånade folkmordet i Rwanda (1994) 800 000 liv (vissa uppskattar det till 1 miljon liv). Hela släkten förintades. Lidandet var obeskrivligt.

2. Uppfyllelsen av denna profetia bekräftar att kungen i norr i Daniel 11 verkligen är det Osmanska riket. Denna profetia fastställer bortom allt tvivel utgångspunkten för Daniels förutsagda "nödens tid". De sista styckena i Daniel 11 förklarar att kungen i norr "går mot sin undergång och ingen hjälper honom." (Daniel 11:45)

Den nästa versen lyder: “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.” (Daniel 12:1) Det finns inget tidshopp här. Så fort kungen i norr gått under så kommer "en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden."

Det är den tid vi lever i just nu. På 1900-talet började fler krig och fler människor dödades av sina regeringar än vid någon annan tid dessförinnan. Milton Leitenberg uppskattar i sitt verk “Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century” att cirka 231 miljoner människor dog enbart under 1900-talet. Andra undersökningar hävdar att ytterligare 260 miljoner individer dödades av sina egna regeringar.

På bara tio år, från 1966 till 1976, dödades upp till 2 miljoner kineser av sin egen regering under deras kulturella revolution. På bara fyra år, från 1975 till 1979, miste över 1 miljon kambodjaner sina liv under den despotiska Khmer Rouge-regeringen. Men dessa siffror bleknar i jämförelse med de miljontals liv som förlorades under den sovjetiska diktatorn, Josef Stalin. Vissa uppskattar antalet sovjetiska liv som dödades till 60 miljoner (!). Sannerligen har årtiondena sedan 1922 varit en nödens tid som aldrig förr.

3. När början av nödens tid etablerats får Yahuwahs folk ett skydd mot Satans bedrägerier. Utan 1922 som utgångsdatum skjuts "nödens tid" in i framtiden. Uppriktiga människor studerar sina Biblar och letar efter något att stämma av var vi befinner oss i tiderna, men utan 1922 som förankringspunkt letar de förgäves och är helt omedvetna om att nödens tid redan har börjat! Satans bedrägliga lögner går segrande ur striden och skördar offer eftersom nödens tid då skjuts upp till någon gång i framtiden. Eftersom det tycks vara så långt in i framtiden dröjer man med att till fullo överlämna sig till Honom och göra sig redo för Yahushuas snara Återkomst.

Det är om dessa människor som Mästaren sade:

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?

Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matt. 7:21-23)

4. 1922 skiljer sig tydligt från nödens tid som talas om i Daniel 12:1 från den tid som hänvisas till i Matteus 24:21. De är inte samma sak. Yahushuas profetia är om en kortare tidsperiod som kommer precis innan slutet:

Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna!

Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.

Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Jag har nu sagt er detta i förväg. (Matt. 24:19-25)

förvirrad dam

Utan 1922 som förankringsdatum flackar bibelstudenterna omkring och skjuter upp tidens slut på obestämd tid.

Under denna nödens tid när det höga ropet (det sista barmhärtiga väckelsekallet) ges till världen, kommer många att förlora sina liv för sanningens skull. Daniels “nödens tid”, med början 1922, omfattar alla jordens nationer. Inte alla som förlorar sina liv under denna tidsperiod är nödvändigtvis sanningens martyrer. Den nödotid som Yahushua hänvisar till är än värre än den i Daniels bok. Tiden som Yahushua talar om kommer precis innan slutet och kommer att förkortas. Annars skulle allt liv gå förlorat.

5. Profetian om Nordkungen som gick under 1922 och början på nödens tid visar för de frågande och nyfikna varför världen har varit i ständig kris sedan 1922, och varför det kommer att fortsätta att vara så tills Yahushua kommer.

Enligt Science Daily har antalet orkaner över Atlanten fördubblats under det senaste århundradet.1 Och det är bara orkaner. Antalet, frekvensen, och svårighetsgraden av jordbävningar har också ökat exponentiellt. Faktum är att av de tio största jordbävningarna i nedtecknad historia inträffade nio av dem efter 1922. Professor Mike Sandiford, en geolog vid University of Melbourne, sade: “Seismologer har märkt en ökning av jordbävningar med hög påverkan under de senaste årtionden.” 2

Det stora antalet dödsfall från krig, democid (regeringar som dödar sina egna medborgare), folkmord, och naturkatastrofer sedan 1922 är aldrig tidigare skådad.

Robert Jackson 

“De brott som vi ämnar fördöma och straffa har varit så beräknade, så elakartade, och så förödande, att en civilisation inte kan tolerera att de ignoreras, eftersom den inte kan överleva att de upprepas.”

Robert Jackson, amerikansk chefsåklagare, i sitt inledningstal vid den internationella militärtribunalen i Nürnberg, Tyskland, 21:a November, 1945.

6. Daniels profetia ger en varning om att prövoperioden inte är någon händelse i en avlägsen framtid. Snarare är vi bara några ögonblick från "midnatt". Tillsyningstiden kommer snart att upphöra och vi har inte ett ögonblick att avvara för att förbereda våra hjärtan.

7. Den extrema noggrannhet som man kan se i uppfyllandet av Nordkungens undergång bekräftar att de få profetior som ännu inte uppfyllts kommer att uppfyllas på samma sätt – bokstavligt och korrekt. Detta är en viktig punkt eftersom vissa saker endast kan ses med trons öga. Men som med alla Yahuwahs förordningar så kommer de att uppfyllas på sin utsedda tid och på sättet som förutsetts.

Midnattstimmen stundar

klocka som visar midnatt

Vi är bara några ögonblick före midnatt.

När jag var en pojke hade mina föräldrar en gammal farfarsklocka som hade varit i familjen i flera generationer. Den klämtade en gång kvart över, vid halvtimmen, och kvart i. Vid varje heltimme spelades dock en liten sång upp innan den klämtade antalet timmar som tiden visade. Det fanns ingen sekundvisare. Bara en för minuterna och en för timmarna.

Men om du lyssnade mycket noggrant strax innan låten spelades upp så kunde man höra ett tyst klick när den inre mekanismen började vakna till liv. När jag avslutade en timmes läxor var det klicket signalen som min bror och jag väntade på. Det berättade för oss när tortyren var slut och vår efterlängtade lektid hade kommit.

Det är där vi är i jordens historia. Nödens tid är inte någon framtida händelse. De flesta som läser den här artikeln har fötts efter det att nödens tid börjat! Vi väntar bara på det tysta klicket som kommer att signalera att det är över. Bli inte förvånad. Ta dig tid nu för att lära dig profetiorna. Det är Yahuwahs vilja att du vet vad som snart ska bryta ut på jorden med överväldigande kraft, för när väl trumpeterna börjar ljuda kommer inga avbrott förrän allting är förbi.

När Yahushua ombads att beskriva världens slut strax före sin död, gav Han de uppmuntrande orden: “Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” (Luk. 21:28)

Midnattstimmen stundar. Slutet är mycket närmare än du ens kan föreställa dig.