Print

Noua Ordine Mondială: Sculptând Chipul Fiarei

Ce vei învăța din acest articol:

  • Ce doresc Statele Unite și papalitatea
  • Dezastrele care vor captura lumea
  • A fost prezis acum 2000 de ani
  • Cum poți evita să devii victima acestor

new world order - john paul ii

new world order - george bush

Index

Introducere

Lumea noastră se va confrunta în curând (ca și în anii ultimii zeci de ani), cu o criză la nivel mondial, care va anunța sfârșitul său. Pentru că oameni din întreaga lume trebuie să fie pregătiţi, transmitem acest mesaj în multe țări, printr-un mare efort şi cu mulă cheltuială.
Pentru cei care îndrăznesc să îşi continue lectura, World's Last Chance (Ultima Şansă a lumii) poate suna absurd, dacă nu chiar nesăbuit, pentru că în mod natural sperăm într-o pace și prosperitate mondială, și cu siguranță nu într-o criză universală ce va cuprinde lumea și va duce la sfârşitul ei.

Noi am încercat să anticipăm reacțiile și întrebările dumneavoastră și vom începe această călătorie în viitor răspunzând întrebărilor dumneavoastră pe care le împărtăşim, de ce această lume se holbează în faţa ultimei ei şanse!


Biblia ca Ghid


1. Cine sunt oamenii din spatele acestui articol?

Facem parte dintr-un mic grup de oameni răspândiţi în întreaga lume, care iau Biblia ca singură regulă de credinţă. După ce ne-am dedicat un timp considerabil pentru a studia Biblia, în special capitolele referitoare la viitorul nostru, ne-am dat seama că trebuie să vă împărtășim ceea ce am învățat. Aceste cunoaștinţe sunt atât de importante încât suntem dispuși să îndurăm greutăți și să ne sacrificăm chiar viața, pentru a vă pune în temă. Mari puteri se luptă din greu să reducă la tăcere aceste informații.

2. De ce să luăm Biblia atât de în serios?

Inițial nu am luat Biblia atât de în serios până când am fost uimiți să descoperim cât de exactă este. Atât de exactă, încât chiar și profeţiile făcute cu mii de ani în urmă s-au împlinit adliteram, exact în ziua prezisă. Aceasta ne-a obligat să concluzionăm că există un Eloah atotcunoscător ce se află în spatele Bibliei, care nu este legat de timp, și cunoaște sfârșitul de la început.

De asemenea, am aflat că Eloah, Creatorul nostru ne iubește atât de mult încât ne-a pregătit un loc în ceruri. Cu toate acestea, din moment ce suntem infectaţi c u boala păcatului și în prezent sunt nepotriviţi pentru a trăi cu Yahuwah în ceruri, Yahuwah a pregătit un tratament pentru boala păcatului.

Noi nu am fi luat Biblia atât de în serios, dacă Yahuwah nu ne-ar fi demonstrat un astfel de control și o astfel de cunoaștere completă a viitorului. Aceste lucruri sunt descoperite cel mai clar în două cărți: Daniel din Vechiul Testament și Apocalipsa din Noul Testament.   >index

Profeţiile Bibliei Împlinite

3. Dă un exemplu de profeţie a Bibliei care s-a împlinit.

daniel 2 statue nebuchadnezzarÎn cartea lui Daniel, capitolul 2, Yahuwah îi prezintă într-un vis regelui babilonian faptul că începând din vremea sa, până la sfârșitul timpului, vor exista doar patru imperii mondiale. Istoria a dovedit că ceea ce Yahuwah a spus s-a împlinit. (Notă: În Biblie Yahuwah a luat în calcul și a preofeţit doar despre acele imperii care au avut un anumit impact asupra oamenilor lui Yahuwah.) Cele patru imperii mondiale au fost: Babilon (605 BC-538 BC), Medo-Persia (538 î. Hr-331 î. Hr) , Grecia (331 î. Hr -168 î. Hr), și cel Roman (168 î. Hr -476 d. Hr). În continuare, El i-a arătat că Roma ar fi împărțită în zece teritorii și că, în timpul acestor teritorii va veni sfârșitul. Istoria a dovedit acuratețea cuvântul lui Yahuwah. Pentru că prin 476 AD,Imperiul Roman a fost împărțit în zece națiuni din care a apărut Europa de astăzi.

Mai mult decât atât, Yahuwah a relevat caracteristicile unice ale fiecărui imperiu, cum ar fi, modul în care au ajuns la putere și cum au dispărut, precum şi principala caracteristică a fiecărei guvernări. A se vedea Daniel 7 și 8. Au fost oferite destul de multe detalii pentru ca un cercetător onest atât al istoriei, cât şi al Bibliei să nu poată să afirme altceva decât că există un Eloah în ceruri care domnește peste lumea noastră. 

4. Care este scopul profețiilor biblice?

Scopul profeției este acela de a ne avertiza cu privire la crizele viitoare. De exemplu, Yahuwah l-a avertizat pe Noe despre potopul ce avea să vină, pe Avraam și pe Lot despre distrugerea orașelor Sodoma și Gomora și El i-a vorbit lui Moise despre plăgile din Egipt. Toți au trebuit să se supună în credință solemnelor avertizări. Aceste evenimente au fost consemnate pentru ca să ne învețe că ceea ce Yahuwah prezice se întâmplineşte exact așa cum a fost spus. Prin urmare, nu ne putem permite să ignorăm niciuna dintre profețiile Sale care încă nu s-a îndeplinit, deoarece acestea ne servesc drept atenţionări cu privire la faptul că, dacă ne supunem, vom fi protejaţi de crizele ce vor urma.

De aceea, profețiile biblice servesc unui scop dublu - de a impresiona mintea noastră cu existența lui Yahuwah, care este la cârma tuturor evenimentelor și, pentru a ne avertiza asupra unei situații de criză.  >index

Cea mai Înfricoşătoare şi Solemnă Avertizare

5. Există în Biblie un avertisment profetic care încă nu s-a împlinit?

De fapt, cel mai solemn avertismentul profetic aşteaptă încă să se împlinească. Nimic nu este mai important pentru noi astăzi, decât să înțelegem această profeție, pentru că evenimentele au loc într-o succesiune rapidă care indică împlinirea ei iminentă.

6. Transmite, împreună cu mine, cel mai solemn avertismentul profetic, ce este pe cale să se împlinească.

666 mark of the beast„Și îngerul al treilea i-a urmat, spunând cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Yahuwah, care este turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și pucioasă în prezența sfinților îngeri și în prezența Mielului: şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor: și nici ziua, nici noaptea, nu au odihnă cei care se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui său. Aici este răbdarea sfinților. aici sunt cei care păzesc poruncile lui Yahuwah, și credința lui Yahushua." Apocalipsa 14: 9-12.

Această avertizare înfricoșătoare descrie două grupuri de oameni. Primul grup este avertizat să nu se închine fiarei și icoanei ei, ceea ce îi conduce să primească semnul fiarei; în timp ce al doilea grup este privit în mod pozitiv ca păstrător al poruncilor lui Yahuwah. În plus, descrierea celei de a doua veniri a lui Hristos urmează în mod direct acest avertisment. Prin urmare, noi știm că acesta este ultimul avertisment dat înainte de a doua venire a lui Hristos.

7. Cum pot evita închinarea la fiară și la icoana ei și să nu primesc semnul ei?

Bună întrebare. Pentru a putea răspunde, trebuie să identificăm fiara,chipul fiarei, și semnul fiarei. Este logic să presupunem că Yahuwah nu ne-ar avertiza cu privire la astfel de entități periculoase, fără a ne ajuta să le identificăm în mod concludent. Eloahul nostru iubitor nu ne-ar lăsa să facem speculaţii, atunci când este în joc destinul nostru etern. Atunci, fără surprindere, găsim o descriere a fiarei și a icoanei ei în capitolul anterior unde mai multe simboluri sunt date pentru a debloca identitatea lor.  >index

Identificarea Fiarei

Singura motivație care ne împinge să răspândim acest mesaj de salvare a sufletului este iubirea lui Yahuwah. Sperăm să eliminăm prejudecățile, întrucât toate entitățile la care se face referinţă în acest articol, sunt denumite sisteme, și cu siguranță căutătorii sinceri după adevăr nu aparţin acestor sisteme. Ne rugăm ca acest mesaj să fie acceptat de către toți cititorii ca un apel care să le mişte inima pentru a studia profețiile din Biblie, întrucât Cuvântul lui Yahuwah este singurul nostru ghid şi o protecție sigură împotriva înșelăciunii.
8. Cum descrie Biblia această fiară?

1 "Și am stat pe nisipul mării, și am văzut o fiară ce se ridică din mare, având șapte capete și zece coarne, și pe coarne zece coroane, iar pe capete avea nume de hulă. 2 Și fiara, pe care am văzut-o semăna cu un leopard, iar picioarele ei erau ca picioarele unui urs, și gură ca gura unui leu și balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui și o mare autoritate 3 şi am văzut unul din capetele ei părea rănit de moarte, iar rana de moarte fusese vindecată și toată lumea se mira după fiară 4 şi s-au închinat balaurului care a dat puterea lui fiarei și s-au închinat fiarei, spunând: Cine este ca fiara, cine este capabil să facă război cu ea? 5 Şi i s-a dat o gură şi vorbea lucruri mari și hule?Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni 6 şi şi-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Yahuwah, ca să hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer 7 şi i s-a dat să facă război cu sfinții, și să ăi învingă: și i s-a dat putere peste toate semințiile și limbile și națiunile. 8 Și toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii ... 16 Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte: 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui său. 18 Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei: căci este numărul unui om; Și numărul lui este: șase sute șaizeci și șase" Apocalipsa 13: 1-8, 16-18.

beasts of daniel 7
9. Pasajul de mai sus este plin de simboluri. Cum pot să îl înțeleg?

Trebuie să îi permitem Bibliei să interpreteze propriile sale simboluri. Ar trebui să credem că pentru binele nostru Yahuwah, a dezvăluit în Biblie semnificația acestor simboluri. Prin urmare, ceea ce avem nevoie este un studiu atent pentru a găsi interpretarea lor în Biblie. Printr-o astfel de metodă, să evităm toate presupunerile și speculațiile umane.

De fapt, Biblia condamnă presupunerile şi speculațiile umane pentru că "nici o profeție ... nu se tâlcuiește singură" Petru 1: 20. Biblia definește propriile sale simboluri. De exemplu, cartea Apocalipsei conține 404 versete. Dintre aceste 404 versete, 278 se găsesc aproape cuvânt cu cuvânt în alte cărți ale Biblie, unde înțelesul lor este expus.

Prin urmare, vă recomandăm să urmaţi exemplul credincioşilor din Berea (vezi Fapte 17:10, 11) și să cercetaţi fiecare învățătură prin testul Scripturii. Astfel că oricine va studia Biblia cu rugăciune, dorind să cunoască adevărul pentru a se supune lui, va înțelege Scripturile. "Dacă voiește cineva să facă voia Lui, va cunoaște ... dacă vorbesc de la Yahuwah, sau dacă vorbesc de la Mine." Ioan 7:17.

10. Care sunt simbolurile profetice de care avem nevoie pentru a identifica fiara și semnul ei?

Există mai multe simboluri în profeţiile biblice asociate cu fiara: cu toate acestea, ne vor fi suficiente cele care ne vor ajuta să identificăm cu ușurință fiara. Aceste simboluri profetice sunt: "fiara", "balaur", "marea", "patruzeci și două luni”, și" hula ".

lion with wingsFiara: În profeția biblică, o fiară este un simbol al unui rege sau a unei împărăţii. "Aceste fiare mari, care sunt patru, sunt patru regi ... cea de-a patra fiară va fi a patra împărăție ..." Daniel 7:17, 23. Cu această fiară, studiem un regat unic, întrucât nu este doar o putere politică, ci este de asemenea şi una religioasă, pentru că oamenii "s-au închinat fiarei" Apocalipsa 13:4.dragonBalaurul: Conform Bibliei, dragonul este un alt nume pentru Satana, tatăl minciunilor și al înşelăciunii, "Balaurul cel mare ... numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume." Acest lucru ar însemna că, atunci când Satana a dat "puterea lui, scaunul lui și o mare autoritate" fiarei, ne putem aștepta ca fiara să aibă un comportament la fel de înşelător ca al lui Satana. Astfel, o mare parte din înșelăciunile acestuia vor fi regăsite în lucrările fiarei.  Apocalipsa 12:9; 13:2seaMare: În profeția biblică, marea, este simbolul unei multitudini de oameni diferiți."... Apele ... sunt popoare, gloate, neamuri și limbi" Apoc. 17:15. În consecință, acest regat unic care s-a ridicat din mare, înseamnă că a venit dintr-o locație a lumii care a fost dens populată cu oameni de diferite naționalități.calendarPatruzeci și două de luni: Această perioadă este echivalentă cu trei ani și jumătate (42 împărțit la 12 luni). Și Biblia a fost scrisă având la baza calendarul evreiesc, unde în fiecare an biblic sunt 360 de zile (30 de zile pentru fiecare lună). Așa că, perioada de trei ani și jumătate și cea de patruzeci și două de luni sunt ambele egale cu 1260 de zile. Motivul pentru care lunile se transformă în echivalentul lor în zile este că, atunci când Yahuwah a dat profeți legate de timp, El a echivalat adesea o zi pentru un an "... chiar și patruzeci de zile, în fiecare zi, timp de un an, veți purta nelegiuirile voastre, chiar patruzeci de ani ..." "Ţi-am numit o zi, pentru un an " Numeri 14:34; Ezekiel 4:6.

Prin urmare, cele patruzeci și două de luni profetice reprezintă o perioadă de 1260 de ani în care i-a fost dat fiarei, o "gură vorbind lucruri mari și hule"și"va face război cu sfinții şi are să-i biruiască și i s-a dat putere peste toate semințiile, limbile și națiunile"Apoc. 13:5, 7.. Ceea ce înseamnă că, în această perioadă fiara va huli, îi va persecuta pe creștini, și va avea o mare autoritate.

Blasfemie: În Biblie, blasfemia este definită în două moduri. Primul mod este atunci când o persoană pretinde a fi Yahuwah sau reprezentantul său "... nu pentru o lucrare bună te ucidem cu pietre, ci pentru o hulă, pentru că tu un om, Te faci Eloah" Ioan 10:33. Așa că fiara, această împărăţie, această putere politico-religioasă, l-a hulit pe Yahuwah, pretinzând că este locţiitorul lui Yahuwah pe pământ. A doua modalitate de a comite blasfemie este prin acordarea absolvirii de păcate (a pretinde puterea de a ierta păcatele altora). "De ce vorbește omul acesta, hule? Cine poate să ierte păcatele decât numai Yahuwah?" Marcu 2:7.

Fiara, această putere regească, politico-religioasă, L-a hulit pe Yahuwah nu doar prin faptul că s-a pretins locţiitorul Său pe pământ, ci și prin ritualul absolvirii de păcate. Nu e de mirare că fiara are "numele de hulă" și vorbește "blasfemie împotriva lui Yahuwah, şi huleşte numele său"; acest lucru se datorează faptului că fiara pretinde acele puteri care reprezintă prerogative ale lui Yahuwah.Apocalipsa 13:1, 6.  >index

Nouă indicii

După ce am permis Bibliei să deblocheze sensul propriilor sale simboluri putem evidenția acum cele nouă indicii majore de identificare a fiarei pentru a determina care este puterea istorică ce îndeplinește aceste caracteristici. Acestea nu sunt singurele indicii: în Biblie sunt mult mai multe. Sperăm că această culegere de indicii de identificare să vă conducă la un studiu mai aprofundat al Bibliei.

alt1. Fiara combină în același timp puterea religioasă cu cea politică, "ei se închină fiarei ..." Apocalipsa 13:4.

alt2. Fiara a venit la putere într-o zonă a lumii dens populată,"am văzut ... o fiară ce se ridica din mare" Apocalipsa 13:1.

alt3. Fiara a obţinut puterea și autoritatea sa de la Satana, aşa cum ne-am aștepta istoria conține o mare înșelăciune,"balaurul i-a dat [fiarei] puterea sa, scaunul său, și o mare autoritate" Apocalipsa 13:2.

alt4. Și fiara a condus fără milă având hegemonie absolută (dominația) timp de 1260 de ani. Această perioadă trebuie să aibă un punct de plecare clar și să se termine cu o "rană de moarte". "I s-a dat putere să lucreze patruzeci și două luni." "Și am văzut că unul din capetele ei părea rănit de moarte." "Și i s-a dat putere peste toate popoarele, limbile și națiunile" Apocalipsa 13:5, 3, 7.

alt5. Fiara i-a persecutat pe creștini de-a lungul a 1260 de ani."Și i s-a dat să facă război cu sfinții, și să îi biruiască" Apoc. 13:7.

alt6. Fiara se va recupera pe deplin după "rana de moarte "ce a suferit-o, iar lumea se va minuna după ea,"rana de moarte fusese vindecată și toată lumea se mira după fiară" Apocalipsa 13:3.

alt7. Fiara are o taină, 666, care identifică funcţia și numele său,"să socotească numărul fiarei: căci este numărul unui om, și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase" Apoc. 13:18.

alt8. Fiara aduce blasfemie prin faptul că pretinde a fi Eloah și că îşi arogă calitatea de a acorda absolvire de păcat (puterea de a ierta păcatele altora).

alt9. Fiara şi-a însuşit şi alte pretenţii blasfemiatoare, întreprinzând acțiuni care sunt prerogativa exclusivă a lui Yahuwah."I sa dat o gură mare și hule" Apoc. 13:5. Dragă cititor, care este în istorie puterea ce îndeplinește toate aceste indicii după care este identificată ? Pentru o inima sinceră, nu există decât un singur răspuns: Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică este fiara despre care, din dragoste, Yahuwah ne avertizează. Scopul acestui articol nu este de a-i ataca pe romano-catolici, ci acela de a dezvăluii adevărul despre sistemul catolic. Nimeni nu trebuie să fie jignit, ci mai degrabă să fie încurajați să cerceteze faptele și să se convingă.

11. Vă rugăm să sprijiniţi această concluzie cu dovezi și fapte istorice.

Să luăm fiecare idendiciu ca să vedem dacă într-adevăr istoria arată, în mod exclusiv, către Biserica Romano-Catolică.

(1) Biserica Romano-Catolică combină putere religioasă și politică în mod simultan:

Sfântul Ioan a văzut această unire într-o viziune profetică cu privire la a patra și ultima împărăție a lumii și a descris-o ca fiind "o femeie șezând pe o fiară de culoare roșu aprins" Apocalipsa 17:3.

În Biblie, o femeie este simbolul unei ekklesia (biserici), "ca o soție necredincioasăde soțul ei, așa ați fost necredincioși cu mine, casa lui Israel, zice Yahuwah." "Căci Eu ... Eu v-am logodit cu un bărbat, ca să vă prezint ca pe o fecioară curată lui Cristos" Ieremia 03:20; 2 Corinteni 11:2.
Motivul pentru care folosim Ekklesia şi nu biserica când ne referim la credincioşii lui Yahuwah în articolele WLC, este că acest cuvânt"biserică" nu exprimă exact sensul grecesc, original, al "Ekklesiei". În Noul Testament, Ekklesia are semnificaţia Celor Chemaţi Afară. Cuvântul "biserica,"care accentuează ideia de grup, reprezintă, de aceea, o traducere eronată care nu ar fi trebuit să se folosească niciodată. Creştinii sunt în mod literal numiţi Cei Chemaţi Afară. Adevăraţii urmaşi ai lui Yahuwah sunt doar Cei Chemaţi Afară din organizaţiile denominaţionale  şi din bisericile decăzute ale Babilonului. Când chemarea de a fugi din Babilon s-a auzit nimeni nu mai intenţionează să se reîntoarcă în bisericile babiloniene şi la formele de religie.

In plus, este unanim înțeles în profeție că o fiară este o națiune. Chiar și în lumea de azi, națiunile sunt simbolizate ca fiare. SUA este văzută ca un vultur, Rusia se aseamănă cu un urs, iar China poartă emblema unui dragon.

Cu mai mulți ani în urmă, Yahuwah i-a dezvăluit lui Daniel toate imperiile lumii până la sfârșitul timpului. Într-o viziune, Daniel a văzut că ultima fiară are să fie "diferită de toate celelalte" Daniel 7:19. Dar, în ce sens va fi ea diferită? În conformitate cu Apocalipsa 17:3, așa cum se vede mai sus, această fiară (națiune), va avea o femeie (ekklesia / biserică) ca formă de guvernământ.

Există astăzi, o biserică şi un stat care lucrează împreună ca o singură putere recunoscută la nivel mondial? Singura entitate din lume care a realizat aceasta este Biserica Romano-Catolică.

Papa romano-catolic este liderul religios absolut de peste un milion de adepți din întreaga lume.

"Pontiful Roman, ca succesor al lui Petru, este sursa perpetuă și vizibilă, și fundamentul unității atât a episcopilor cât și a întregii societăți a credincioșilor." Conciliul Vatican II (1962-65)

"Fiecare cleric trebuie să se supună Papei, chiar şi atunci când el poruncește ceva ce este rău. Căci nimeni nu îl poate judeca pe Papa." Papa Inocențiu al III (1198-1216)

În același timp, papa este rege peste națiunea independentă a oraşului Vatican. Vaticanul este o națiune în miniaturăcu proprie suveranitate, cu toate că se află în interiorul Italiei. Astfel, papalitatea reprezintă o putere unică, care combină puterea religioasă cu cea civilă.

(2) Biserica Romano-Catolică a venit la putere într-o zonă dens populată a lumii:

Acest lucru ilustrează perfect Biserica Romano-Catolică ca ea a crescut în mijlocul diferitelor puteri și națiuni ale Europei.

(3) Istoria Bisericii Romano-Catolice este plină de înșelăciune:

Catolicii confirmă cu ușurință înşelăciunea ca un mod de viață al papilor. Hans Kung, un preot și teolog catolic, care a fost consultant la Conciliul Vatican II (1962-1965), a declarat că încă din secolul al cincilea, papii "au extins în mod decisiv puterea lor prin falsuri explicite." The Catholic Church: A Short History ( tradusă în engleză de John Bowden), p. 61

Unul dintre cele mai bune exemple este documentul Donația lui Constantin, din 30 martie, 315 d. Hr, prin care Biserica Romano-Catolică a forțat extinderea propriei puteri și autorităţi. Prin acest document fals, în secolul al VIII-a, papa Ștefan al III-lea, l-a convins pe Pepin, regele francilor, că teritoriile lombarzii au fost donate de către Constantin Bisericii Romano-Catolice. Acest lucru l-a determinat pe Pepin să lupte împotriva lombarzilor și să le distrugă cetățile, pentru papa. În 1440, un consilier papal numit Lorenzo Valla, a dovedit că acest document este un fals, dar papă după papă nu au recunoscut niciodată acest fals. Pînă în ziua de azi, în Baptisteriul Sf. Ioan din Lateran din Roma există o inscripție care perpetuează acest document falsificat.

Papa cere o nouă ordine mondială: "Oraşul Vatican (AP) – joi, de Anul Nou, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut iarăşi, un apel pentru ... crearea unei noi ordini mondiale bazate pe respectul pentru demnitatea omului și egalitatea între națiuni ". Joi, Ianuarie 1, 2004 Publicat: 09:21 EST (1421 GMT)

""Marea caracteristică a întregului sistem al lui Antichrist- Noua Ordine Mondială - este o înșelăciune flagrantă. De fapt, cei care au scris despre Noua Ordine Mondială se lăuda cu înşelăciunile lor planificate, întrucât ei cred cu trufie că majoritatea populației lumii este mult prea incultă și leneșă ca să cunoască ce este cel mai bine pentru ea. Doar cei care planifică Noua Ordine Mondială știu ce este cel mai bine pentru lume, iar ei au stabilit că îşi pot atinge scopurile doar prin înșelarea deliberată a maselor sărace." Bill Cooper, " Behold A Pale Horse" p.49

(4) Biserica Romano-Catolică a dominat fără milă timp de 1260 de ani; stăpânind în mod absolut asupra altor națiuni. Această perioadă a are un punct de plecare clar, și o "rană de moarte" la sfârşitul ei:

general berthierBiserica Romano-Catolică a primit rana de moarte în 1798, când [Papa Pius al VI-lea], care a fost luat prizonier în Franța, la cererea lui Napoleon.

"În 1798, generalul Berthier a intrat în Roma, a abolit guvernul papal, și a stabilit un guvern laic." Encyclopedia Britannica, ediția din 1941

După ce am stabilit că perioada profetică se sfârșeşte în 1798, mergând înapoi 1260 de ani, vom ajunge la anul 538 d. Hr. Pentru ca papalitatea să îndeplinească această caracteristică de identificare, trebuie ca în anul 538 d.Hr. să fi avut loc un eveniment important, care să marcheze începutul perioadei de 1.260 de ani.

Dovezile istorice evidențiază că în 533 d.Hr. împăratului roman Iustinian a recunoscut suprematia ecleziastică a papei ca "șef" al tuturor bisericilor din estul și vestul Imperiului Roman. Cu toate acestea, până în 538 d.Hr când papalitatea s-a eliberat efectiv de ultimul său adversar arian, ostrogoții (care guvernau Italia la acea vreme) papalitatea nu a fost o putere de conducere în Occident. Astfel, în anul 538 d.Hr., a fost ultima etapă prin care s-a stabilit ascendența treptată, dar constantă a papalității.

"Vigilius ... a urcat pe scaunul papal (538 d.Hr.), sub protecția militară a lui Belisarius." Istoria Bisericii creștine, vol. 3, p. 327

Pe măsură ce papalitatea a crescut în putere, ea nu a subjugat doar pe adepții ei, ci şi pe conducătorii și regii Europei. În acest scop, papii au emis mai multe bule papale pentru a consolida autoritatea lor asupra regilor Europei:

"Este la ordinea zilei pentru papalitate să călce în picioare regi și împărați."J.H. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council, (London), p. 35

"Temeţi-vă atunci de mânia și tunetele răzbunării noastre, pentru că Isus Hristos cu gura lui ne-a făcut [papii] judecătorii absoluţi ai tuturor oamenilor numiți, iar regii înșiși sunt subordonaţi autorității noastre." Papa Nicolae I (858-867 d. Hr.)

În bula papală a papei Grigore al XI-lea, datată din 1372 d. Hr și intitulată În Cina Domnului, papa a pronunțat stăpânirea papală asupra întregii lumi creștine, laice și religioase, și i-a excomunicat pe toți cei care nu au vrut să se supună papilor și să le plătească impozite. Această bulă papală, care a confirmat de către papi ulterioare și, în 1568 d.Hr., Papa Pius al V-a a promis că a jurat că va rămâne în legea eternă.

O demonstrație practică a afirmației de mai sus a fost modul în care papa Grigore al VII-lea l-a tratat, în 1077 d.Hr., pe regele Henric al IV-lea, împăratul Germaniei. Când regele a discreditat autoritatea Papei, acesta l-a excomunicat și l-a detronat. Henry a decis să facă pace cu papa și a traversat Alpii pe jos în mijlocul iernii ca să se smerească. Când a ajuns la castelul papei, Henry a trebuit să aștepte permisiunea de a îl vedea pe papa, în curtea exterioară, așteptând cu picioarele goale, cu capul descoperit, și îmbrăcat într-o cămaşă mizerabilă. A fost nevoie de trei zile de post și de mărturisire înainte ca papa să-l ierte pe acest rege.

Această afirmație a supremației asupra liderilor lumii continuă să fie și astăzi susținută de papalitate:

"Primul Scaun [papalitati Romei] nu este judecat de nimeni. Este doar dreptul Pontifului Roman însuși să judece ... cei care dețin cea mai înaltă funcție civilă într-un stat... Nu exista nici o contestație, nici un recurs împotriva vreunei decizi sau decret al Pontifului Roman. " Codul de drept canonic (Paulist Press, 1985), pp. 951, 271

(5) Biserica Romano-Catolică i-a persecutat pe creștini în timpul perioadei de 1260 de ani:

dark ages torturePe parcursul acestei perioade din istorie (cunoscută de asemenea, sub numele de Evul Mediu), Biserica Romano-Catolică a exercitat o puternică dominația asupra Europei, și fiecare cetățean trebuia să fie un romano-catolic. Orice nesupunere totală față de papă era pedepsită cu tortură sau moarte. Acest lucru, în conformitate cu Vicars of Christ: the Dark Side of the papacy, by Peter de Rosa, p. 180, a condus sistemul romano-catolic să devină cea mai persecutantă dintre religiile pe care lumea le-a cunoscut vreodată.

"Pentru credința marturisită, diferită de cea a Bisericii Romei, istoria consemnează martirajul a mai mult de o sută de milioane de oameni." Brief Bible Studies, p. 16

"Ar trebui să clasăm Inchiziția... printre cele mai întunecate fapte degradante din istoria omenirii." Will Durant, The Story of Civilization, vol. 4, p. 78

"Faptul că Biserica Romei a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituție care a existat vreodată în omenire nu va fi pus la îndoială de nici un protestant care are o cunoaștere completă a istoriei. Este imposibil de a ne forma o concepție completă a multitudinii victimelor acesteia, și mai mult ca sigur că nimeni nu îşi poate imagina pe deplin suferințele lor. " W. E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2:32, 1910 edition

În Enciclopedia Catolică, vol. 12, pagina 266, cititorul va putea găsi un lung articol care descrie autoritatea Bisericii Romano-Catolice cu privire la pedepsirea "ereticilor", a căror unică crimă era faptul că ei în calitate de credincioși creștini credeau în Biblie.

(6) Biserica Romano-Catolică va recupera pe deplin de la ei "rana de moarte" și întreaga lume se va mira după ea:

Atunci când, în 1799, Papa Pius al VI-lea a murit în captivitate, în Franța, lumea s-a așteptat ca aceasta să fie sfârşitul Bisericii Romano-Catolice. Cu toate acestea, Yahuwah ne-a spus acum 2000 de ani, că fiara se va recupera din rana de moarte. Iată cum a raportat New York Times vindecarea fiarei, a papalităţii:

"RANA MORTALĂ S-A VINDECAT: Roma, 7 iunie ora 11 .-- începând cu această dimineață, există, în lume, un nou stat independent, suveran. La acea vreme premierul Mussolini ... schimba cu Cardinalul Gasparri, secretarul statului, care l-a reprezentat pe Papa Pius XI, tratatele ratificate şi semnate la Palatul Lateran, pe data de 11 februarie. Prin acel simplu act, a luat fiinţă, statul suveran independent al Vaticanului." New York Times, 7 iulie 1929

The San Francisco Chronicle a raportat "recuperare" papalității astfel:

"Mussolini și Gaspari (Cardinalul) Semnarea Pactului istoric ... Vindecarea rănii ce a durat mai mulți ani." The San Francisco Chronicle, 7 iulie 1929

Este lumea din zilele noastre, așa cum a prezis Biblia, "uimită", după papalitatea,?

"Cel mai bun mod de a îl onora pe Papa Ioan Paul al II-lea, într-adevăr unul dintre marii oameni, este de a îi lua în serios învățătura; de a-i asculta cuvintele și a pune în acțiune cuvintele și învățăturile sale aici, în America. Aceasta este o provocare pe care trebuie să o acceptăm. " Președintele George W. Bush, 21 martie, 2001

"Papa Ioan Paul al II-lea este unul dintre cei mai mari lideri morali și spirituali ai acestui secol." Billy Graham în Saturday Evening Post, Ian-Feb. 1980

"Îl admir enorm pe Papa Ioan al XXIII-lea. Am simțit că a adus în lume o nouă eră ". Billy Graham, Chicago Tribune, 8 iunie, 1963

"Miercuri seara în timp ce Sfântul Părinte mergea împreună cu vicepreședintele Gore de-a lungul pistei de avion ... pentru a se urca la bordul navei " Shepherd I "ca să se întoarcă la Roma, oamenii au plâns, au fluturat batiste și au ovaționat" Ioan Paul al II-lea, noi te iubim! "... A fost o vizită scurtă a Papei în St. Louis, dar foarte emoționantă și cu impact. " 28 ianuarie 1999 (EWT News)

"Nu există nici o îndoială că Paul al VI, împreună cu Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-lea, vor fi amintiţi ca fiind cei trei mari papii ai păcii, pionieri ai importantei transcendențe a Bisericii Catolice către New Age." Robert Muller, fostul Secretar General Adjunct al Naţiunilor Unite.

(7) Biserica Romano-Catolică are misteriosul număr 666:

Titlul oficial al papei este "Vicarius Filii Dei", care tradus înseamnă "Reprezentantul Fiului lui Dumnezeu". Pentru a confirma aceasta, ziarul catolic Our Sunday Visitor din 18 aprilie, anul 1915 stă scris: "Mesajul gravat pe Mitra papei este următorul:" Vicarius Filii Dei '". Din moment ce anumitor litere latine le corespund valori numerice, trebuie doar să le adunaţi pentru a obţine 666.

666 mark of the beast - vicarius filii dei
Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu

(8) Biserica romano-catolică huleşte pretinzând a fi "Dumnezeu" și acordând iertarea:

" Pe acest pământ, noi ținem locul Dumnezeului cel Atotputernic."Papa Leon al XIII-lea, într-o scrisoare enciclică, din data de 20 iunie 1894

"Papa nu este doar reprezentantul lui Isus Hristos, ci el este Isus Hristos, ascuns sub un văl de carne." The Catholic National, iulie 1895

"Dar profesorul suprem în Biserică este Pontiful Roman ... [care] cere ...predarea completă și supunerea voinței ... ca lui Dumnezeu însuși." Papa Leon al XIII-lea, Great Enciclica Letters, p. 193

"Se pare că Papa Ioan Paul al II-lea prezidează acum din locul său asupra Bisericii universale pe crucea lui Hristos." Luate dintr-un articol intitulat "Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross" AUCKLAND, New Zealand, SEPT. 20, 2004, Zenit.org

"Într-adevăr, nu este o exagerare,având în vedere desăvârşirea funcţiei lorpreoții sunt o mulţime de dumnezei." Papa Inocențiu al III-a

Biserica Romano-Catolică a creat pe pământ o "piață" vastă pentru o marfă unică, pentru care nu avea concurență iar cererea era de nestins. Ea a pretins că are dreptul de a vinde harul lui Yahuwah, iertarea Sa ce este oferită gratis, pentru păcătoși. Până în ziua de azi, această putere blasfemiatoare, deţine puterea de a ierta păcatul.

"Această autoritate judiciară va include chiar puterea de a ierta păcatul." The Catholic Encyclopaedia Vol. 12, -Articolul "Papa", pag. 265

"Și Dumnezeu însuși este obligat să respecte hotărârea preotului său și să ierte sau să nu ierte, după cum acesta refuză să dea dezlegare, cu condiția ca penitentul să fie capabil de aceasta."Dignity and Duties of the Priest, p. 27, New York: Benziger Brothers, Printers to the Holy Apostolic See, 1888

(9) Biserica Romano-Catolică a făcut şi alte afirmații blasfemiatoare întreprinzând acțiuni care aparțin doar lui Yahuwah:
În continuare sunt redate exemple ale revendicărilor blasfemiatoare și ale învățăturilor Bisericii Romano-Catolice:
"Preotul are puterea cheilor, sau puterea de a oferi păcătoșilor din iad demnitatea pentru paradis, și de a îi schimba din sclavii lui Satana în copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși este obligat să respecte judecata preoților săi ... Suveranul maestru al universului nu face altceva decât îl urmează pe servitorul Său prin confirmarea în cer, a tot ceea ce acesta decide pe pământ. " Liguori, "Duties and Dignities of the Priest", pp. 27, 28

Astfel, preotul poate într-un anumit sens, să fie numit, creatorul Creatorului său...

"Astfel, preotul poate într-un anumit sens, să fie numit, creatorul Creatorului său, din moment ce prin rostirea cuvintelor consacrării, el Îl creează pe Isus în sacramente, dându-I o existență sacramentală, și-l crează ca o jertfă oferită Tatălui veșnic ... puterea preotului, este puterea persoanei divine, pentru transubstantierea pâinii este necesară la fel de multă putere ca și pentru crearea lumii ".Sfântul Bernadine de Sienna

„Preoţii sunt salvatorii lumii.” Sfântul Ieronim

În ceea ce privește acțiunile sale blasfemiatoare, Biserica Romano-Catolică a comis cel mai hulitor lucru posibil. Ea a alterat însăși legea lui Yahuwah- Cele Zece Porunci. Ea a îndrăznit să anuleze în întregime cea de a doua poruncă, căci condamna practicile și ritualurile sale. Și mai rău decât atât, ea a schimbat calendarul prin care este calculată ziua de închinare în porunca a patra, instituind propriul calendar, în care a înălțat Duminica. Acest lucru a fost făcut, deși Yahuwah i-a dat lui Adam această poruncă perpetuă de la creaţiune și ne-a confirmat astfel "Nu voi rupe legământul Meu, nici nu voi schimba ceea ce a ieşit de pe buzele Mele"Psalms 89:34.

Cele Zece Porunci constituie singura porţiune din Biblie pe care Yahuwah a rostit-o în prezenţa întregii adunări. Şi pentru a se asigura că Moise nu va omite nici o literă, Yahuwah a scris-o cu propriul deget şi a înmânat-o lui Moise. „Aceste cuvinte [Cele zece porunci] le-a vorbit Yahuwah către toată adunarea voastră, ... şi nu a mai adăugat nimic. Şi le-a scris pe două table de piatră...”Deuteronom 5:22

Mai mult decât atât, Hristos a declarat imutabilitatea Celor Zece Porunci atunci când a afirmat că:„este mai uşor să treacă cerul şi pământul, decât să cadă o frântură de literă din lege.” Luca 16:17. Soarele strălucind în ceruri, pământul solid pe care locuieşti reprezintă mărturia lui Yahuwah că legea Lui este veşnică şi de neschimbat. Chiar dacă ele vor trece, preceptele divine nu vor trece. Hristos a confirmat mai departe,”Să nu gândiţi că am venit să stric legea şi proorocii; nu am venit să stric ci să împlinesc. Adevărat, adevărat vă spun că până cerul şi pământul vor trece, o iotă sau o frântură nu va trece din lege, până se va împlini tot.”Matei 5:17, 18.

 

 

Biserica Catolică nu se jenează să recunoască faptul că ea a schimbat ziua de închinare. De fapt ea chiar s-a mândrit cu acest lucru, arătând spre aceast ca fiind „semnul” autorităţii şi superiorităţii ei asupra altor „biserici” sau religii.

"Sabatul, cea mai cunoscută zi a legii, a fost schimbat în ziua Domnului. Aceasta și altele nu au încetat din cauza instrucțiunilor primite de la Hristos, (pentru că el însuși spune, eu n-am venit să stric Legea, ci să o împlinesc), ci din cauza autorității bisericii prin care au fost schimbate. "Arhiepiscopul de Reggio, Cuvântarea de pe 1-18-1562, Mansi XXIII, p. 526

"Duminica este o instituție catolică, iar pretenţia sa de sacralitate poate fi apărată doar pe baza autorităţii catolice ... În Sfânta Scriptură de la început până la sfârșit, nu găsim nici măcar un singur text, care să justifice transferul serviciului de închinare săptămânal public de la ultima la prima zi a săptămânii. " Catolic Press, Sidney, 8-25-1900

"Nicăieri în Biblie nu este afirmat că închinarea trebuie să fie schimbată de la Sâmbătă la Duminică. Adevărul este că Biserica a existat cu multe secole înainte ca Biblia să fie dată lumii. Biserica a făcut Biblia,.. şi nu Biblia, Biserica." Things Catholics Are Asked About, by Martin J. Scott, 1927 ed, p. 136

"Noi sărbătorim Duminică în locul Sâmbetei, pentru că Biserica Catolică a transferat sacralitatea de la Sâmbătă la Duminică, la Conciliul de la Laodicea în anul 364 AD." The Converts Catechism of Catholic Doctrine, from P. Geiermann, the work of Pope Pius X, on 1-25-1910 

În conformitate cu Biserica Romano-Catolică "duminică estesemnul lor distinctiv de autoritate.

"Duminica este semnul autorităţii noastre. Biserica este mai presus de Biblie, iar acest transfer al pazirii Sabatului este o dovadă a acestei afirmaţii." The Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923

"Respectarea Duminicii de către protestanți este un omagiu pe care ei îl plătesc, în ciuda lor înșiși, autorităţii Bisericii (catolice)."Plain Talk About the Protestantism of Today, by Monsignor Segur, p. 213

"Dar mintea protestantă nu pare să realizeze că ... observând Duminica ... ei acceptă autoritatea purtătorul de cuvânt al bisericii, papa." Our Sunday Visitor, Catholic weekly, Feb. 5, 1950

"Desigur Biserica Catolică pretinde că schimbarea a fost realizată de ea ... un semn al puterii sale ecleziastice și a autorităţii în chestiuni religioase Office of Cardinal Gibbons, through Chancellor C. F. Thomas, Nov. 11, 1895

Din greutatea covârșitoare a dovezilor, putem concluziona în mod decisiv că fiara din Apocalipsa 13 și 14 este Biserica Romano-Catolică, și că marca sa (semnul fiarei), este respectarea Duminicii.

De ce este acest semn atât de important? Ați semnat vreodată un document pentru a valida sau confirma autenticitatea? V-ați dat vreodată "sigiliu de aprobare" asupra unui lucru? Aceasta este obligatoriu în orice stat. Un document este autentificat numai prin semnătură. Declarațiile guvernului trebuie să poarte întotdeauna o marcă sau un sigiliul oficial. Care sunt caracteristicile acestor mărci sau sigilii guvernamentale? O marcă sau un sigiliu oficial trebuie să includă trei caracteristici:

Îndrăzneaţa Schimbare
Legea lui Yahuwah
Legea lui Yahuwah Schimbată de Om
I
Să nu ai alţi elohimi (dumnezei) afară de mine.
II
Să nu faci nici un chip sau asemănare a lucrurilor din ceruri, de sub pământ sau din apele pământului: Să nu te inchini lor, să nu le slujeşti; pentru că sunt un Eloah gelos, care pedepseşte nelegiurile părinţilor în copii până la a treia şi a patra generaţie a celor ce mă urăsc; şi mă îndur până la a mia generaţie a celor ce mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
III
Să nu iei în deşert Numele lui Yahuwah; pentru că Yahuwah nu consideră nevinovat pe cel ce ia numele Său în van.
IV
Adu-ţi aminte de ziua sabatului, să o păzeşti. Şase zile să lucrezi şi să faci tot lucrul tău: Dar a şaptea zi este sabatul lui Yahuwah, Eloahul tău: să nu faci nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici
vitele tale, nici străinul care este în casa ta : Pentru că în şase zile Yahuwah a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce e în ea, şi s-a odihnit în ziua a şaptea: de aceea a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.
V
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta: ca să se lungească zilele tale în ţinutul pe care Eloah ţi l-a dat.
VI
Să nu ucizi.
VII
Să nu comiţi adulter.
VIII
Să nu furi.
IX
Să nu marturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
X
Să nu pofteşti casa aproapelui tău, să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici servitorului, nici servitoarea lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nimic din ce aparţine aproapelui tău.

Exod 20:3-17

Sigiliul Creatorului Eliminat
I
Eu sunt Yahuwah Eloahul tău. Să nu ai elohimi străini înaintea mea. (A doua poruncă a fost omisă)
II (de fapt III)
Să nu iei în deşert numele lui Yahuwah Eloahul tău.
III (de fapt IV)
Aduţi aminte să păzeşti ca sfântă ziua Sabatului. (Porunca a IV-a a fost alterată în mod radical)
IV (de fapt V)
Cinsteşte pe Tatăl şi pe mama ta.
V (de fapt VI)
Să nu ucizi.
VI (de fapt VII)
Să nu curveşti.
VII (de fapt VIII)
Să nu furi.
VIII (de fapt IX)
Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
IX (de fapt X, prima parte)
Să nu pofteşti soţia aproapelui tău.
X (de fapt X, a doua parte)
Să nu pofteşti bunurile aproapelui tău.

Catehismul Catolic General
1. Numele funcționarului
2. Titlul oficial
3. Teritoriul sau domeniul autorității sale

seal of the united states presidentDe exemplu, dacă președintele Statelor Unite aprobă un proiect de lege, el trebuie să-l semneze astfel George Washington (nume), Președinte (din titlu) al Statele Unite ale Americii (teritoriu). Fiecare document trebuie să fie semnat în acest mod pentru a deveni oficial și legal.

Privind spre Creator Atotputernic, ne dăm seama că El are un regat ceresc. Și documentul care conține legea Împărăției Sale este documentul Celor Zece Porunci. Cautati direct în mijlocul lor şi veți găsi sigiliul viului Eloah! "Căci în șase zile a făcut Yahuwah cerul, pământul, și marea ..." Exodul 20:11.

Notice the three distinct features: 

Observați cele trei caracteristici distincte:
1. Numele: YAHUWAH ("Eu sunt Yahuwah: acesta este numele meu" Isaia 42:8)
2. Titlu: CREATOR ("a făcut Yahuwah")
3. Teritoriul: CERUL PĂMÂNTUL (Cerul și pământul)

În mod clar, sigiliul Creatorului se găsește în porunca Sabatului din Legea Sa. Este o recunoaștere a autorității Sale ca fiind Creatorul nostru. Atunci când păzim Sabatul Său, ne exprimăm recunoaștinţa că El este Creatorul nostru.

În ziua de Sabat, avem posibilitatea de a ne închina lui Yahuwah onorându-L ca Făcătorul nostru. Când sfințim ziua pe care Yahuwah a ales-o, noi proclamăm întregii lumi că Făcătorul universului este Eloahul nostru! Diavolul, "Lucifer", a atacat Sabatul, pentru că el vrea să fie adorat "ca Cel Prea Înalt" Isaia 14:14. Creatorul doreşte să I te închini în ziua Lui sfântă a Sabatului, iar Satana, căutând să fie asemenea Creatorului, vrea să te închini în ziua duminicii. Ce vei alege?

"Sfințiți Sabatele Mele, căci ele vor fi un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu sunt Yahuwah Eloahul vostru" Ezechiel 20:20.  >index

Idendificarea Icoanei Fiarei

12. Atunci, care este icoana fiarei, pe care Yahuwah ne avertizează să nu o venerãm?

Pentru a fi în măsură să identificãm fiarei, trebuie mai întâi să identificãm fiara cu două coarne care ajută la formarea chipul fiarei:
„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată... 14 ... spunând locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte: 17 Şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.” Apocalipsa 13:11-12, 14-17.

image of the beastAceastă fiară cu două coarne are următoarele semne de identificare:
1. Această fiară a început sã existe în preajma momentului în care papalitatea şi-a primit rana mortalã, în 1798, "ridicându-se din pământ o altă fiară", Rev. 13:11.
2. Această fiară a venit din pământ, spre deosebire de prima fiară, care a ieșit din mare. În cazul în care "marea" reprezintă mulți oameni și multe națiuni, atunci 'pământ' reprezintă o regiune nepopulată. Astfel, această națiune se va dezvolta într-o regiune cu puţini locuitori.
3. Această fiară are două coarne ca de miel. Potrivit Bibliei, un corn reprezintă putere. "El avea coarne ... și acolo era ascunsã puterea lui" Habakkuk 3:4. Prin urmare, această națiune are două puteri separate, distincte una față de cealaltã. De asemenea, un miel este un simbol al lui Hristos; prin urmare, putem deduce că această națiune a fost fondată pe principii Creştine pure și nobile.
4. Cu toate acestea, fiara vorbește ca un balaur; o națiune "vorbește" prin intermediul autorităților legislative și judiciare. "Coarnele ca de miel" și "vocea de dragon" indică un contrast izbitor între profesiile pașnice și practicile acestei națiuni. Dragi cititori ne întrebăm din nou, care este națiunea ce îndeplinește aceste semne de identificare? Nu există decât un singur răspuns: Statele Unite ale Americii.

1. SUA a apărut în jurul anului 1798: Există o singură națiune care s-aridicat în lume la momentul în care papalitate, în 1798 şi-a pierdut puterea. Această profeţie aratã direct cãtre Statele Unite ale Americii. SUA a fost organizată în 1787 ca republică federală, în conformitate cu Constituția.
2. SUA a apărut într-un ținut puţin populat:
SUA nu s-a ridicat în Lumea Veche, ce era aglomeratã de mulțimi migratoare, ci în Lumea Nouă, cu relativ puținii sãi locuitori.
3. SUA are două puteri separate, fondate pe principii Creștine:
SUA are o forma unicã de guvernare, unde ekklesia și statul se bucură de libertățile garantate de Constituție. Din cauza acestui sistem de guvernare, SUA este într-adevăr, o Republică (un regat fără rege) și Protestantă (ekklesia fără papă), cu ambele puteri complet separate. De asemenea, calitățile sale de miel a făcut SUA un refugiu pentru cei persecutați și asupriți ai multor națiuni.

"Creatorul doreşte închinarea ta în ziua Lui sfântă de Sabat, iar Satana, căutând să fie ca şi Creatorul, vrea închinarea ta în Duminica lui. Ce vei alege?"

4. SUA vorbește ca un balaur: Legea fundamentală a SUA, scrisã în constituție, garantează libertatea individuală a conștiinței. Nimic nu este mai preţios sau mai esenţial. Cu toate acestea, SUA deja a început să deadă, iar în curând va abandona pe deplin orice principiu al Constituției sale. Și ceea ce conferă o şi mai mare importanță acestei mișcãri este faptul că obiectivul principal este impunerea respectării Duminicii.
O astfel de acțiune va fi direct contrară principiilor acestui guvern, geniului instituțiilor sale libere, Declarației de Independență și Constituției. Constituția prevede că, "Congresul nu va face nici o lege referitoare la stabilirea unei religii sau interzicerea exercitării libere a acestora," și că "niciun test religios nu va fi cerut vreodată ca o calificare la orice birou de încredere publică în conformitate cu Statele Unite ale Americii." Inconsistența unei astfel de acțiuni nu este mai mare decât este reprezentată în simbol. Este fiara cu coarne de miel ca și – de principiu pur și inofensiv - care vorbește ca un balaur. Doar observând ce se întâmplă, în știri și în trecutul recent, confirmã această descriere biblică.

"Și susțin cu tărie inițiativa bazată pe credință, pe care o propunem, pentru că nu cred că încalcă linia de separare a bisericii de stat, iar eu cred că va face din America un loc mai bun. "George W. Bush, făcând o referire încâlcitã la Clauza Stabilimentului, citat de la Conrad Goeringer, AANEWS #889 (28 februarie 2001) de la Ateii Americani. Această declarație a atacat Cartea Drepturilor din Constituţie, care interzice guvernului nostru "sã respecte instituirea unei religii."

"Prioritățile noastre sunt credința noastră."
George W. Bush, Greensboro, North Carolina, 10 Octombrie, 2000, citat din Jacob Weinberg, "The Complete Bushisms"

"Mesajul simplu transmis de către noua administrație este că America lui George W. Bush este o națiune Creștină și că non-Creștinii sunt bineveniţi în cort atâta timp cât acestia sunt de acord să accepte statutul lor ca minoritate tolerată, mai degrabă decât cetățeni ca fiind pe deplin egali. " Alan M. Dershowitz, în "Bush Începe Prin Sfidarea Constituției," Los Angeles Times, 24 ianuarie 2001 >index


 
Profeţia se va Împlini Curând

13. Este clar cã fiara cu două coarne este SUA. Dar, care este relația dintre SUA și icoana fiarei?

Cu toate că SUA a fost fondată pe principii opuse papalitaţii, observăm astãzi modul în care SUA și Vaticanul lucrează mai strâns pentru a face influența lor mai proeminentã. Biblia ne spune că intr-o zi, în viitorul nu prea îndepărtat, SUA va legifera o lege care va cere cetățenilor săi, iar mai apoi lumii, să se închine fiarei dintâi, papalitatea. "Ea [SUA] lucra cu toată puterea fiarei dintâi [papalitatea] înaintea ei şi făcea ca pământul [mai întâi SUA, apoi întreaga lume] şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi [onorând Duminica papalã], a cărei rană de moarte [1798] fusese vindecată [1929]. zicând locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei [duplicarea papalitãţii atunci când ea a folosit puterea civilă pentru a pune în aplicare dogma religioasa], care avea rana de sabie şi trăia." Apocalipsa 13:12, 14.

image of the beast - sunday blue lawÎn curând SUA va renunța la libertatea religioasă pentru a impune respectarea Duminicii (semnul fiarei). Acest lucru înseamnă că bisericile Protestante vor controla guvernul pentru a-şi realiza scopul. Atunci când se va întâmplă acest lucru, SUA işi va fi făcut o imagine în Biserica Romano-Catolicã, unind astfel, ekklesia cu statul. Apoi, Statele Unite ale Americii va vorbi "ca un balaur" și va exercita "toată puterea fiarei dintâi" Apocalipsa 13:11, 12; ea va avea același spirit de intoleranță și persecuție, care s-a manifestat prin prima fiarã, papalitatea.

Prin urmare, libertatea religioasă fiind pierdută, persecutarea minorităților dizidente va fi inevitabilă și va exista o repetare a intoleranței religioase din Evul Mediu: "I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei [legile Duminicii adoptate] ... şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei [onorând adevăratul Sabat al zilei a șaptea a lui Yahuwah, care nu este Sâmbăta și poate fi găsit doar în calendarul Lui]. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte: şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta [cei care cinstesc adevãratul Sabat, le va fi interzis să cumpere și să vândă], adică numele fiarei." Apocalipsa 13: 15-17

Unii vor primi semnul "pe frunte", pentru că ei au ales să "creadă o minciună" 2 Tesaloniceni 2:11. Alții, deşi convinși că Duminica nu este adevaratul Sabat, vor fi de acord sã-şi pãstreze traiul primind astfel marca "pe mâna dreaptă" (un simbol al muncii.)

14. Pentru ca acest lucru să fie adevărat, trebuie să existe dovezi că papalitatea urmărește în prezent înãlţarea zilei de Duminică, în SUA, și că protestanții din SUA (dusmani istorici ai Romei), şi-au schimbat atitudinea și își exprimă disponibilitatea de a colabora în adoptarea legilor Duminicii. Există astfel de dovezi?

Astãzi, cei mai mulți dintre protestanți sunt în favorea papalitãţii, iar acest lucru a încurajat papalitatea să caute agresiv respectarea legilor Duminicale:

"Toti americanii ar trebui să ceara Preşedintelui şi Congresului sã facã o lege federală - un amendament la Constituție, dacă este nevoie - pentru a restabilii Sabatul (fals) ca Zi nationala de Odihnã."CATOLICE TWIN CIRCLE 25 august 1985, articolul " Sacking Sunday "

"În această chestiune, predecesorul meu, Papa Leon al XIII-lea ... vorbea despre odihna de Duminicã, ca fiind dreptul unui lucrătorpe care Statul trebuie să i-l garanteze." Papa Ioan Paul al II-lea-DIES DOMINI, 31 mai 1998.

"De aceea ... Creștinii se vor lupta în mod firesc să se asigure că legislația civilă respectă datoria de a păstra Duminica sfântă. În orice caz, ei sunt obligați, în cuget, să-şi organizeze odihna duminicala într-un mod care sã le permitã să ia parte la Euharistie, abținându-se de la muncă și activități care sunt incompatibile cu sfințirea Zilei Domnului..." Papa Ioan Paul al II-lea, DIES DOMINI, 31 mai 1998

"...Creștinii [pretutindeni] ar trebui să caute recunoașterea Duminicii și a zilelor sfinte ale Bisericii ca fiind sărbători legale." Catehismul Bisericii Catolice, ediția populară și definitivă, 2000, par 2188

Majoritatea liderilor Protestanți din SUA sunt gata să îngroape securea războiului cu Catolicii:

"Șefii bisericilor Americane Protestante și Ortodoxe, care au fost la întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea, vineri, au salutat prima lor discuție reprezentativă la scară largă ca un punct de reper pe drumul spre o mai mare unitate ... Rev. Donald Jones, metodist solidar și președinte al departamentului de studii religioase din cadrul Universitãţii Carolina de Sud, a calificat-o drept 'cea mai importantă întâlnire ecumenică a secolului.' Rev. Paul A. Crow Jr., din Indianapolis, ofițer ecumenic al Bisericii Creștine (Discipolii lui Hristos), a numit-o 'o nouă zi în ecumenism' deschizând un viitor în care Dumnezeu 'ne atrage împreună.' " The Montgomery Advertiser, 12 septembrie 1987

billy grahamBilly Graham: "Am constatat că ale mele convingeri sunt în esență aceleași ca și cele ortodoxe ale romano-catolicilor." McCall, ianuarie 1978. El, de asemenea, l-a numit pe Papa Ioan Paul al II-lea: ". Cel mai mare lider religios al lumii moderne" The Saturday Evening Post, ianuarie-februarie 1980 paul crouch Paul Crouch: "Eradichez cuvântul protestant chiar şi din vocabularul meu ... Eu nu protestez ... [e] timpul pentru Catolici și non-Catolici să vină împreună ca unul în Duh și în Domnul.""Praise the Lord", programul, Trinity Broadcasting Network, 17 Oct 1989
robert schuller Robert Schuller: "Este timpul pentru Protestanți să meargă la păstor [papa] și sã spune: "Ce trebuie să facem să venim acasă? "Los Angeles Herald Examiner, 19 Septembrie 1987, pagina Religie david wells David Wells: "Dacã, Catolicismul este despre a deveni mai Catolic în viitor, ceea ce mă şi aștept sub actualul Papă, atunci diferențele teologice vor deveni mai clare, dar alianțele noastre cu Catolicii, împotriva culturii seculare, pot deveni mai profunde. Eu, unul, sunt pregãtit pentru acest schimb". Eternity Magazine, septembrie 1987

J. L. Packer: "Învățătura carismatica Protestantă și Catolică, despre viața creștină, este identicã în toate privințele. Nu este, acest lucru, semnificativ pentru viitorul creștin?" J. I. Packer, Christianity Today, 22 iunie 1992

Neal C. Wilson: "Deși este adevărat că a existat o perioadă în viața Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea când confesiunea a avut un punct de vedere distinct, anti-Romano-Catolic ... acea atitudine ... acum a fost dată la coşul de gunoi al istoriei, atât de preocupată este Biserica Adventistã de Ziua a Şaptea. Neal C. Wilson, fostul presedinte al Conferinței Generale Adventiste de ziua a Șaptea, 1974  >index

Cum se poate Evita Semnul Fiarei

15. Cum pot atunci evita primirea semnului fiarei?

Aceasta este cea mai importantă întrebare. Yahuwah, în iubirea Sa infinită, ne-a avertizat să nu ne închinãm fiarei și, prin urmare, să nu primim semnul ei. Cel care va primi semnul fiarei "va bea şi el din vinul mâniei lui Yahuwah, turnat neamestecat [fãrã milã] în paharul mâniei lui; şi va fi chinuit în foc ... cei ce se închină fiarei [onorând papalitatea prin respectarea Duminicii] şi icoanei ei [SUA impunând respectarea Duminicii] şi oricine primeşte semnul numelui ei!" Apocalipsa 14:10, 11.

 

Acestea sunt cuvinte solemne din partea lui Yahuwah. Mânia Lui este proporțională cu ofensa. Onorând, Duminica, originarã Satanei prin papalitate, vă pregătiți să primiţi semnul fiarei. Satana vrea să înșele cât mai mulţi cu putinţã ca ei sã onoreze această zi contrafăcutã. Pentru a perfecționa înșelăciunea, el a ales Duminica, ziua învierii lui Hristos, știind că cei mai mulți oameni ar crede că respectarea Duminicii este mai potrivită decât adevărata zi a şaptea a Sabatului lui Yahuwah, determinată de calendarul Lui, din moment ce onorează învierea lui Hristos. Dar singura modalitate de a nu primi semnul fiarei este de a refuza onorarea unei zile care nu a fost aleasã de Yahuwah. Singura zi pe care Yahuwah a rânduit-o ca sfântã este Sabatul adevăratului Sãu calendar divin și prin onorarea lui veți primi "sigiliul viului Eloah" Apocalipsa 7: 2.

Dacă doriți să onoraţi moartea și învierea lui Hristos, Biblia spune clar sã faceţi acest lucru prin botez (imersiune totală). Vezi Romani 6:3-5. Prin intrarea în apă (fiind scufundat) recunoașteți moartea Lui. Venind din apă (ridicându-vã) recunoașteți învierea Lui.

16. Cum rămâne cu miliardele de Creștini din trecut care au onorat duminica în locul adevăratului Sabat de ziua a șaptea, determinat de calendarul său divin - au primi fără să știe semnul fiarei? Dar despre creștinii de azi care cred cu sinceritate cã Duminica este Sabatul biblic?

Majoritatea Creștinilor din generațiile anterioare au ţinut Duminica, crezând cã au ţinut Sabatul Biblic; și astăzi există Creștini adevărați în fiecare "biserică", inclusiv Biserica Romano-Catolică, care cred că Duminica este "Ziua Domnului. "Nimeni nu este responsabil pentru erorile sale deoarece lumina nu le-a fost arãtatã. Pentru cã Yahuwah "nu ţine seama de" momentelor noastre de ignoranță. Vezi Faptele 17:30. Noi suntem judecați doar pentru lumina pe care am avut ocazia de a o primi. Dar, în cazul în care legea Duminicii este pusă în aplicare in mod universal, rezultatul va fi clar și apoi, oricine va călca porunca lui Yahuwah, şi se va supune unei percepţii care nu are nicio autoritate mai mare decât cea de la Roma, va primi semnul fiarei. (Pentru mai multe detalii cu privire la semnul fiarei.

Curând, fiecare persoană se va confrunta cu acest test cu mizã veșnicã, să păzesc poruncile lui Yahuwah sau ale papalității. Pe ce poziţie vã veţi afla?  >index

Nu este Loc pentru Neutralitate

17. De ce ar trebui să-mi pase, de ce nu-i pot lãsa pe oamenii religioși sã rezolve aceasta chestiune?

Avetismentul solem al lui Yahuwah în Apocalipsa 14 nu lasă loc pentru indiferență. Yahushua a spus: "Cine nu este cu mine este împotriva mea" Luca 11:23. Yahuwah contează pe toți oamenii ca fiind hotărâţi pentru adevăr sau împotriva lui. Acest avertisment nu este părtinitor faţă de persoană, clasă, condiție sau religie. El se adresează întregii omeniri.

Nu este necesar pentru noi, în mod deliberat, să alegem împărăția întunericului cu scopul de a ajunge sub stăpânirea ei. Trebuie doar să neglijam în a ne alinia cu împărăția luminii. Nimic din ceea ce privește bunăstarea eternă a sufletelor nu ar trebui să fie privit cu indiferență. Yahuwah detestă indiferența în ceea ce priveşte problemele religioase.

Întrucât neutralitatea nu este acceptatã de Yahuwah, pentru a evita primirea semnului fiarei trebuie să onorez adevărata zi de Sabat, determinată pe calendarul divin, chiar și atunci când Duminica este impusă de lege prin pedeapsa cu moartea.  >index

Ce Trebuie sã Fac?

18. În etape practice, care ar trebui să fie primul meu pas după ce am acceptat toate cele de mai sus?

Yahuwah este cel mai dornic să intre într-o relație serioasă cu tine. De fapt, El vrea ca tu să fii fiul sau fiica lui. Gândește-te ce privilegiu ar fi ca tu să fi fiul sau fiica Regelui regilor, și Stăpânul stăpânilor. Această posibilitate reală îţi este acordată, El așteaptă cu nerăbdare să dăruiască această cea mai mare onoare. Cu toate acestea, cuvântul Lui pentru tine este: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16 Cum se împacă Templul lui Yahuwah cu idolii? Căci noi suntem Templul Eloahului celui viu, cum a zis Yahuwah, Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Eloahul lor şi ei vor fi poporul Meu. 17 De aceea ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Yahuwah, nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. 18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Yahuwah cel Atotputernic. 7:1 Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Yahuwah.” 2 Corinteni 6: 14-18; 7:1.

Cel mai important pasaj Biblic conține următoarele principii:

1. Yahuwah nu permite nici un amestec între adevăr şi eroare (chiar dacă 99% este adevărul său). Numai Satana amestecă adevărul cu eroarea, pentru a maximiza înșelăciunea. Astfel, orice sistem de religie care încorporează erori (spre exemplu Duminică fiind "Ziua Domnului"), împreună cu adevărul nu este de la Yahuwah. Căci "ce legãturã are lumina cu întunericul?" "Yahuwah este lumină, și în El nu este întuneric" 2 Corinteni 6:14; 1 Ioan 1:5. Adevărul este adevăr 100% sau nu este adevăr. Nu există niciun loc pentru învățăturile sau tradițiile făcute de om.

"Separarea reprezintă primul pas practic pe care-l puteţi face pentru a fi copilul lui Yahuwah"

2. Datoria unei persoane care aspiră să fie în armonie cu Yahuwah nu este de a fi membru al unei biserici sau a unui sistem de religie care este construit pe fundația lui Satan: amestecul de adevăr cu eroare. Această separare reprezintă primulpaspractic pe care-l puteţi face pentru a fi copilul lui Yahuwah, și să vã bucuraţi de El ca Tatăl vostru iubitor.

După se ne separãm, putem devenii fii și fiice ale lui Yahuwah. Căci am demonstrat cã înţelegem faptul cã există doar două sisteme de religii în lume: a lui Yahuwah și a lui Satan și, prin urmare, am ales de bună voie să rupem orice legătură care ne leagă de un sistem de religie fondat de Satana.

3. Știind că atunci când părăsiţi sistemele religioase ale lui Satan, aţi pierdut prieteni, familie, influenta, muncã, etc ... Yahuwah vã liniștește: "Eu sunt Cel Atotputernic." Aceasta înseamnă că El va compensa şi mai mult faţã de tot ceea ce aţi pierdut. Yahushua vă promite: „Nu este nimeni care să fi lăsat casă sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.” Marcu 10:29, 30.

4. După ce ieșim din sistemele religioase ale lui Satan, Yahuwah ne poate conduce, prin influența Duhului Sfânt, cãtre curãţare și să ne păzească de păcat, această comunicare poate fi deschisă între Yahuwah și om. Cu toate acestea, Yahuwah dorește să ne supunem și să-L slujim, nu prin constrângere, ci de bună voie. Dragostea pentru Yahuwah, din cauza recunoștinței pentru ceea ce a înfãptuit fãcând această reconciliere posibilă, este însăși temelia religiei. Pentru a vã angaja sã-L slujiţi pur și simplu din speranța de a fi recompensaţi sau din teama de pedeapsă, nu vã va folosi la nimic.  >index

Reconcilierea cu Yahuwah

19. Ce este "reconcilierea cu Yahuwah", și de ce este nevoie de ea?

Atunci când Yahuwah i-a creat pe Adam și Eva, ei erau perfecți în caracter și dorinţe și au trăit în ascultare de Legea lui Yahuwah. Pentru a face firesc ca ei să-L asculte, Yahuwah a imprimat în inimile lor cele Zece Porunci. De asemenea, el le-a dezvãluit că încălcarea Legii Sale este pedepsită cu moartea. "Plata păcatului este moartea" Romani 6:23. Toate guvernele cer legi clare și pedepse bine definite pentru încălcarea acestor legi. Imaginați-vă starea lumii dacă pedepsele ar fi fost absolvite. Am fi în siguranță dacã am trăi într-un loc în care cei care încalcă legea nu fac obiectul unei sancțiuni?

În timp ce Yahuwah a dezvăluit Legea Sa cãtre Adam și Eva și a făcut firesc pentru ei să se supună imprimând-o în inima lor, El nu le-a înlăturat libertatea de alegere. Yahuwah ar fi creat omul fără puterea de a încălca Legea Lui; dar, în acest caz, omul nu ar fi fost un agent moral liber ci o simplă automatizare. Fără libertatea de alegere, ascultarea lui nu ar fi fost voluntară, ci forțată.

Din păcate, Adam și Eva au ales să nu se supună lui Yahuwah şi astfel, păcatul a creat o barieră între om și Yahuwah. Au fost supuşi pedeapsei cu moartea pentru încălcarea legii lui Yahuwah. Ei au trebuit să moară. Mai mult decât atât, înclinația pură pe care au avut-o în a-L asculta pe Yahuwah a fost alteratã după ce au ales să nu se supună legii Sale. Inimile lor au căpătat acum o tendință opusă și puternicã pentru a nu se mai supune.

Confruntându-se cu păcatul lui Adam și al Evei, ce ar fi trebuit să facă iubitorul nostru Eloah? Sã-i lase pe amãndoi să moară pentru încălcarea Legii Sale? Părinții pământești iubitori îşi abandonează copiii după ce ei aleg să nu-i asculte? Sau, mai rău, sã fi eliminat El pedeapsa pentru încălcarea Legilor Sale, doar ca sã-i ajute? Poate un guvern, pământesc sau ceresc, sã îndure și sã prospere fără pedepse bine definite? Cu siguranta nu.

Pe scurt, dacă Adam și Eva ar fi trebuit să plătească ei înşişi pentru fărădelegile lor, acest lucru ar fi condus la sfârșitul rasei umane. Sau, dacă Yahuwah ar crea din nou un alt Adam și Eva, nu ar exista nicio garanție că aceştia, la fel ca şi predecesorii lor, nu are alege calea nesupunerii, iar întregul proces s-ar repeta. Este evident că trebuia să fie conceputã o soluție externă (din afara lumii păcătoșilor). Acest plan ceresc a fost pregãtit de Yahuwah cu mult înainte de a fi fost nevoie sã se întãmple.

Biblia spune că este "taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor lui" Coloseni 1:26. Planul lui Yahuwah a încorporat soluția de a aduce rasa umană din nou în armonie cu El, fără a submina legea sau autoritatea Sa, pentru că la fel de mult cum Yahuwah urăște păcatul El îl iubește pe păcătos.

Această soluție a însemnat că cineva nevinovat trebuie să plătească pedeapsa cu moartea; prin urmare, moartea lui ar fi în numele păcătoșilor. Prin moartea sa, păcătosul care a crezut s-ar fi împãcat cu Yahuwah ca și cum el nu ar fi păcătuit, și astfel dreptatea și dragostea lui Yahuwah pentru rasa umană nu ar fi în conflict una cu alta. Fără a plăti pedeapsa, nu ar mai fi reconciliere între om și Yahuwah. Și reconcilierea este necesară pentru a fi în armonie cu Yahuwah și pentru a trăi cu El în cer, veșnic.

În plus, de această persoană din afarã, care urma să moară în numele păcătoșilor, trebuia să arate omului cum să trăiască pe pământ fără să păcătuiască, şi astfel sã fie în reconciliere permanentă cu Yahuwah. Care este rostul de a fi reconciliat doar pentru a cãdea din nou în păcat și a avea nevoie de o altă reconciliere? Evident, planul lui Yahuwah a inclus un mijloc de a întari omul pentru a putea trăi victorios asupra păcatului! Astfel că, deși prin încălcarea Legii lui Yahuwah, Adam a pierdut paradisul, ascultând de legea Tatălui și prin credința în sângele ispășitor al acestei persoane externe, paradisul poate fi recâștigat.

20. Vreau să fiu împăcat cu Yahuwah; Vreau să înving păcatul din viața mea. Ce trebuie să fac mai întâi?

Trebuie să vă amintiți două puncte importante. În primul rând, inima mândră se străduiește să câștige mântuirea; dar atât aspiraţia cãtre cer cât și dorinţa pentru reconciliere se găsesc în neprihănirea acestei persoane externe. În al doilea rând, Yahuwah nu poate face nimic spre o reconciliere până când, convins de propria slăbiciune și dezbrăcat de toatã auto-suficiența, vă veţi putea supune stãpânirii lui Yahuwah.

Cu toate acestea, întrebarea dumneavoastrã indică faptul că sunteţi deja convins de păcatul personal. Nu sunteţi fericit cu starea dumneavoastră. Primul pas care trebuie luat în seama de toți cei care se întorc la Yahuwah este pocăința. „Pocăiţi-vă ... dar şi întoarceţi-vă, pentru ca să vi se şteargă păcatele” Fapte 3:19. Ne întristãm des când faptele noastre rele aduc consecințe neplăcute pentru noi înșine; dar acest lucru nu este pocăințã. Adevărata pocăință este mai mult decât întristare pentru păcat. Este o cotiturã fermă departe de rău. Nicio pocăință nu este autentică dacã nu este urmată de o schimbare. Cu toate acestea, poate omul să se pocăiascã de el însuși? Nu mai mult decât se poate ierta sau ispãşii pe sine. Pocăința nu este mai prejos decât darul lui Yahuwah de a ierta și nu poate fi experimentatã decãt cu excepția cazului în care este oferită sufletului.

Cand inima se caieşte complet, cedând influenţei Spiritului lui Yahuwah, păcătosul va începe să discearnã sfințenia Legii sfinte a lui Yahuwah. Va exista o dorință de a trăi o viață curată și sfântă și de a fi în pace permanentã cu Yahuwah. Și, după cum ne străduim zilnic să mergem mai aproape de Yahuwah, "El se va apropia", iar personajele noastre se vor reflecta în El din ce în ce mai mult pe mãsura ce vor "muri în fiecare zi" faţă de vechile noastre căi păcătoase. Iacov 4:8; 1 Corinthians 15:31   >index

Biruinţã Asupra Pãcatului prin Hristos

21. Vă rugăm să studiaţi în continuare identitatea persoanei externe despre care am vorbit; este cu adevărat posibil ca prin el să obțineţi victoria asupra păcatului în timp ce trăiţi pe acest pământ?

A existat doar o singură persoană care a putut îndeplini cu succes această misiune. Persoana a fost nimeni alta decât Fiul lui Yahuwah. De ce a fost Fiul lui Yahuwah singura persoanã care s-a calificat pentru această misiune? Pentru că Fiul este Creatorul tuturor lucrurilor, " El este chipul lui Eloah cel nevăzut... pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile." Iar Fiul posedă toate calitățile și capacitățile lui Yahuwah pentru că El este "întipărirea expresă a persoanei Sale." Hristos are viață în Sine, care este mai mult decât egal cu toți oamenii care vor fi vreodată născuți și în nevoie de moartea Lui, ispãşitã pentru ei. Astfel, sacrificiul Său va împlini dreptatea lui Yahuwah pentrutoți păcătoșii care vor accepta moartea Lui pentru faptele altora, în timp ce arată mila și dragostea Lui. În Fiul, "Mila și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat reciproc." Și fiind egal cu Yahuwah, Fiul este cu adevărat singura persoană care ar putea dezvălui omului frumoasele calitãţi ale lui Yahuwah și îl poate împãca pe om cu Yahuwah. Coloseni 1:15, 16; Evrei 1: 3; Psalms 85:10.

Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple, și pentru ca dreptatea lui Yahuwah să se împlinească, Fiul a trebuit să ia asupra Sa natura noastră umană decăzută, cu înclinaţia ei cãtre rău. „Căci, negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.” Numai printr-un astfel de pas ar fi corect ca Fiul să fie exemplul nostru perfect. „Şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui: El n-a fãcut pãcat.” Pe de o parte, prin divinitatea Sa, El îl atinge pe Yahuwah și, pe de cealaltă parte, prin natura Sa omenească El atinge omul. Astfel, nimeni altul, decât Fiul, nu ar fi putut acorda acest dar prețios al reconcilierii. „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El [Fiul] Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele” „Yahuwah era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” „Căci .. dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Yahuwah, prin moartea Fiului Său”. Hristos a luat asupra Sa natura noastră umană cu toate slăbiciunile ei, totuși El a trăind o viață fără păcat. Este această viață de biruință asupra păcatului pe care Hristos este dornic să ne permită să o trăim. Evrei 2:16; 1 Petru 2:21, 22; Evrei 02:14; 2 Corinteni 5:19; Romani 5:10.

Idealul lui Yahuwah pentru copiii Săi este mai mare decât unde poate ajunge cel mai înalt gând uman. „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit." „...după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră." „Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Yahuwah, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat ...” Toate poruncile Lui sunt împuterniciri. Yahuwah nu face nicio rugãminte fără a prevedea împlinirea ei. Matei 5:48; 1 Petru 1:15; Filipeni 2:15; Evrei 12:14.

"Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit." - Matei 5:48

Nimeni nu trebuie să eşueze în atingerea desăvârșirii caracterului creștin. Prin sacrificiul lui Hristos, a fost făcută pregãtirea pentru ca fiecare credincios sã poatã primi din abundenţã tot ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv dorit. Yahuwah ne cheamă să atingem standardul de perfecțiune și sã punem înaintea noastră exemplul caracterului lui Hristos. În umanitatea Sa, desăvârșită printr-o viață de rezistență constantă împotriva răului, Hristos a arătat că, prin cooperarea cu Divinitatea, ființele umane pot atinge perfecțiunea caracterului, în această viață. Aceasta este asigurarea lui Yahuwah pentru noi, ca noi, de asemenea, vom putea obține victoria.

Îi mulțumim lui Yahuwah, cel care "ne dă biruința prin Yahushua Domnul nostru" 1 Corinteni 15:57.

22. Cum a fost Hristos capabil să trăiască o viață fără păcat în această lume rea?

Nici o alta viatã nu a fost la fel de aglomeratã cu muncã și responsabilitate așa cum a fost cea a lui Hristos; totuși, cât de des a fost El găsit în rugăciune! Cât de constantă a fost comuniunea Lui cu Yahuwah! În istoria vieții Sale pământești se găsesc povestiri cum ar fi acestea: "A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, El S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi se ruga acolo.” „Iar El se ducea în locuri pustii şi se ruga.” „În zilele acelea, El S-a dus în munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Yahuwah.” Marcu 1:35; Luca 5:16; 06:12.

Comuniunea neîntreruptă cu Tatăl Său era indispensabilă pentru Hristos. Așa că, astãzi ar trebui să fie cu noi. Fiind una cu noi, ca părtaș la nevoile și slăbiciunile noastre, El a fost cu totul dependent de Yahuwah, iar în locul tainic al rugăciunii El a căutat tărie divină ca să meargă mai departe pentru împlinirea datoriei și judecãţii. Într-o lume a păcatului, Hristos a îndurat lupte și chinuri sufletești. În comuniune cu Yahuwah, El îşi putea destăinui necazurile care îl zdrobeau. Aici, El a găsit mângâiere și bucurie. Ca om, El a implorat tronul lui Yahuwah până când umanitatea Sa a fost încărcată cu o aurã divinã care lega umanitatea Sa cu divinitatea. Prin comuniune continuă, El a primit puterea de a trăi o viață fără păcat. Experiența lui poate fi a ta.

Înainte de toate, este minunatã posibilitatea de a fi ca Hristos, ascultător de toate principiile legii lui Yahuwah. Dar, pe cont propriu, nu putem. Această sfințenie nu este obținută prin noi înșine, ci pregãtindu-ne permanent să ne supunem influenţelor stãvilitoare ale Duhului Sfânt. Puterea lui Hristos ne va ajuta să perseverăm în depășirea oricãrui defect. Ne rugãm mereu lui Hristos, așa cum El cu Tatăl Său comunicau în mod continuu, pentru a ne ajuta să depășim inerentele slăbiciuni. Acest proces care ne curățește de slăbiciuni este unul continuu. Zi de zi, noi trebuie să cooperãm cu Yahuwah depunând eforturi pentru cultivarea obiceiurilor corecte. Hristos ne va da, cu bucurie, puterea necesară și binecuvântarea în lupta noastră împotriva relelor de care suntem asaltaţi.  >index

Credinţa în Hristos Împreunã cu Efortul Personal


23. Credința în Hristos nu va înlocui eforturile mele personale pentru a câştiga lupta constantã împotriva păcatului? Nu pot doar să cred în Hristos și ceea ce a făcut El pentru mine și acest lucru să fie suficient pentru a fi salvat?

Oricine primește pe Hristos ca Mântuitor personal are privilegiul de a poseda atributele Sale. Cu toate acestea, cei care așteaptă să vadă o schimbare magică în personalitatea lor, fără un efort hotărât de a învinge păcatul, va fi dezamăgit. Noi trebuie să fim vigilenți ca nu cumva vechea noastră latură să obțină din nou supremația, prin care vrăjmașul elaborează niște curse care ne-ar putea face din nou captivi. Noi trebuie să lucrăm la "mântuirea voastră, cu frică şi cutremur. Căci Yahuwah este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea." Filipeni 2:12, 13.

Hristos nu ne-a dat nicio asigurare că atingerea desăvârșirii caracterului este un pas ușor. Un caracter nobil şi complet nu este moștenit. Nu vine la noi din întâmplare. Un caracter nobil este câștigat de efortul individual, prin meritele și puterea lui Hristos. Yahuwah ne dă talentul, puterile minții; noi ne formăm caracterul. Acesta este format prin lupte serioase şi grele cu sine. Conflict după conflict, trebuie purtat împotriva tendințelor ereditare.

Va trebui să ne criticãm îndeaproape, și să nu permitem ca vreo trăsătură defavorabilă să rămână necorectată. Aceasta este uneori un lucru foarte dureros și descurajator pentru că, așa cum vedem deformări în caracterul nostru, continuãm sã ne uitãm la ele în loc să ne uităm la Yahushua. Dar, toți cei care intră pe porțile de mărgăritar ale orașului lui Yahuwah vor intra ca nişte cuceritori, iar cea mai mare cucerire va fi fost cucerirea de sine.

Nimeni să nu zică, eu nu pot remedia defectele de caracter. Dacă cineva ajunge la această concluzie, el nu va reuși cu siguranță să obțină viață veșnică. Imposibilitatea se aflã în voința proprie a fiecãruia. Adevărata dificultate provine din stricăciunea unei inimi nesfințite precum și din refuzul de a ne supune controlului lui Yahuwah.

Ascultarea de Yahuwah este extrem de importantă atunci când păşiţi alături de El. Cele două caracteristici principale ale unui credincios sunt ascultare față de Legea Sa și credința lui Hristos. A se vedea Apocalipsa 14:12. Așa că pur și simplu "a crede" în Hristos nu este suficient. Dacă ar fi fost, atunci Satana însuși ar câștiga Raiul, căci este scris, "diavolii cred, și tremură", Iacov 2:19.

De exemplu, ce este ceea ce a cauzat alungarea lui Adam și a Evei din Eden? Ei nu au avut nicio problemă în a crede în Yahushua, pentru că El a umblat cu ei în liniştea zilei. A se vedea Geneza 3: 8. A fost neascultarea cea care i-a costat scump. Deci, suntem mântuiți prin fapte? "Nu prin faptele neprihănirii pe care le-am făcut, ci pentru îndurarea Lui El ne-a salvat" Tit 3:5. Nu păstrăm legea pentru a deveni mântuiți. Respectarea poruncilor înseamnă fructele de care Hristos a spus cã urmașii Săi le vor expune.

Legea dovedește că avem nevoie de un Mântuitor. Uitându-ne la lege ca la o "oglindă" pentru Creștini putem vedea, mai clar, defectele noastre. Vezi Iacov 1: 23-25. Ea ne face să ne dăm seama că nu putem obține perfecțiunea fără Hristos. Legea nu poate salva. Aceasta ne poate doar indica nevoia noastră pentru un Mântuitor. Pentru a ilustra, dacã ar fi sã cãdeţi într-o baltă de noroi, în picioare în fața unei oglinzi, veţi vedea murdăria dumneavoastrã. Poate oglinda sã vă cureţe? Nu, nu se poate. Aceasta poate indica numai nevoia ta de a fi curățat.

24. Este cu adevărat posibil ca, dacă am încredere în puterea lui Hristos împreunã cu războiul personal împotriva tuturor defectelor mele, caracterul meu sã fie desăvârșit?

Îngerii cerești vor lucra cu oricine caută perfecțiunea caracterului. Tuturor celor implicați în această lucrare Hristos le spune: Eu sunt la dreapta ta pentru a te ajuta "pentru că fără Mine [Yahushua] nu puteți face nimic" Ioan 15:5. Ţineţi minte acest lucru. Să fim drepţi, ca acul față de pol, astfel încât nicio ispită sã nu ne poatã corupe. Fie ca sã nu-L dezamăgim, cel care ne-a iubit, astfel încât a dat propria Sa viață pentru a ierta păcatele noastre.

Dacă ați făcut greșeli, veţi câștiga cu siguranță o victorie dacă veţi vedea aceste greșeli și le veţi considera ca semnale de avertizare. Astfel, veţi transforma înfrângerea în victorie, dezamăgind inamicul și onorarându-L pe Mântuitorul dumneavoastră. Apoi, în timp ce voinţa dumneavoastrã cooperează cu voința lui Yahuwah, aceasta va devenii atotputernicã.  >index

Reparatorul Spãrturi

25. Întrucât perfecțiunea ar fi imposibilă dacă aş fi fost înșelat sã încalc legea lui Yahuwah, apreciez importanța înțelegerii identităţii fiarei, a semnul ei și a icoanei sale. Ce pot face acum?

Acum am ajuns să știm că duminica este semnul papalității (fiara), și că Satana va face ca în curând sã fie aproape imposibil pentru oameni să onoreze ziua a șaptea sfântă de odihnã a lui, prin utilizarea SUA de a impune legi universale legate de ziua de Duminică. Noi ar trebui să începem să onorăm Sabatul (sã ne instruim cât timp vremurile sunt uşsoare) și să împărtășim acest adevăr cu alții pentru a încerca să câștigãm cât mai multe suflete cu putinţã.

Porunca este datã, "Strigă în gura mare, nu te opri, înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui..." Nu lumea este păgână, ci aceia pe care Yahuwah îi desemnează ca fiind "poporul meu", care vor fi condamnaţi pentru fărădelegile lor. El spune mai departe: „În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Eloahului său.” Isaia 58: 1, 2.

Aici este o clasă de oameni care se cred drepți, și par să manifeste un mare interes în slujba lui Yahuwah; dar mustrarea aspră a lui Yahuwah îi condamnă pentru disprețuirea preceptelor divine.

Profetul Isaia, aminteşte atunci despre legea care a fost părăsitã: "... și vei fi numit, Dregător de spărturi ... Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Yahuwah, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării: atunci te vei putea desfăta în Yahuwah" Isaia 58:12-14.

În curând, prin legile universale de Duminicã, Satan va face din ascultarea lui Yahuwah, o crimã.

Acest lucru este valabil și pentru tine. Spărtura a fost făcută în legea lui Yahuwah când Sabatul a fost schimbat de către Biserica Romano-Catolică. A sosit timpul pentru acea instituție divină să fie restabilită. Spãrtura trebuie să fie reparată. Noi am ales să fim printre cei care vor repara acea spărtură. Ai vrea să devii un Reparator de spãrturi?

Doriți să începeți sã ţineţi adevărata Sa zi sfântã a şaptea a Sabatului (care este determinată de calendarul Său divin), prin abținerea de la propria muncă, a nu caută propria plăcere și a nu vorbii despre propriile activităţi în timpul orelor sacre ale zilei Sabatului lui Yahuwah?  >index

Unde sã ne Închinãm

26. Da, aș fi onorat să fiu un reparator al încălcării Legii lui Yahuwah. Cu toate acestea, eu nu știu nicio "biserică", care onorează cu adevărat Sabatul, urmãrind numai Biblia și care să demaşte papalitatea. Așa că, unde ar trebui sã mã închin?

Vă asigurăm că nu vã confruntaţi singur cu această dilemă. Cei implicati în acest proiect, s-au confruntat cu exact aceaşi situație. A trebuit să părăsim bisericile noastre odată ce am descoperit cât de puțin iubesc ceilalţi adevărul. Chiar și bisericile care pretind să onoreze Sabatul rostesc doar vorbe goale. Ei țin Sabatul cel sfânt când este posibil sau convenabil să facă acest lucru. Atunci când apar circumstanțe care interzic acest lucru, făcând dificilã respectarea Sabatului, aceste biserici dispensează membrii de la obligația lor de a păstra Sabatul sfânt. Dar, cuvântul lui Yahuwah ne spune: "Trebuie să ascultăm mai mult de Yahuwah decât de oameni" Fapte 05:29.

În curând, prin legi universale de Duminică, Satana va face din ascultarea lui Yahuwah, o crimă. Trebuie să fim pregătiți pentru a fi puşi în rândul infractorilor din cauzã cã pastrãm ziua Sabatului Său cel sfânt, mai degrabă decât să fim de acord cu legea omului, dar vinovaţi de nesupunere față de Yahuwah. În scurt timp, fiecare de pe Pământ se va confrunta cu această dilemă: cui mă supun, omului sau lui Yahuwah? Am ales să ne supunem lui Yahuwah indiferent la ce presiuni sau pedepse vom fi supuși, pentru cã noi căutăm o împărăție cerească.

Între timp, după ce am părăsit toate bisericile și religiile care se opun adevărului lui Yahuwah, vom începe să ne închinãm în casele noastre încercând să atragem familia, prietenii și vecinii cãtre adevăr, până atunci când vom forma grupuri mici de credincioși. Astfel putem pretinde făgăduința lui Hristos „Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” Matei 18:20.

Mărturisim că, atunci când ne-am separat de bisericile și religiile false pentru a asculta de porunca lui Yahuwah (vezi întrebarea 18), ne-am bucurat de libertate și de eliberare. "Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face liberi" Ioan 8,32. Dorim să împărtăşiţi bucuria noastră, pe măsură ce sunteţi determinat să vă separaţi pentru a deveni un copil al lui Yahuwah. "Cel ce va birui, va moșteni toate lucrurile" Apocalipsa 21:7.

Ne rugăm sã alegeţi să fiţi un reparator al încălcării Legii lui Yahuwah și cã vã veţi angaja în salvarea a cât mai multor oameni care sunt dispuși sã fugã de înșelăciunea care a acaparat lumea; lume care se confruntă cu ultima șansă înainte de a doua venire a Domnului si Mântuitorul nostru Yahushua cel Uns. AMIN.


Conţinut Asemanator: