Print

Philadelphia, sau Laodicea? În care biserică ești tu?

Generația finală este unică. Este cea mai rea dintre toate. Orice persoană care se pocăiește va primi o recompensă cu mult mai mare decât cea oferită celor de  dinainte. Pentru a primi această recompensă, este necesar ca laodicienii pocăiți, să se alăture Bisericii Dragostei Frățești.

sarcasmMama mea a fost îngrozită. Nu acesta era modul în care ea își educase copiii, să vorbească cu alții!

Eram de 15 ani când am părăsit casa părintească pentru internatul de la școală. Colegul meu de cameră a venit cu mine, mama mea a observat cum copilul ei  dezvoltase o nouă abilitate verbală: sarcasmul.

Acum, în unele culturi, cum ar fi Marea Britanie --sarcasmul este văzut ca o formă de umor. Este o modalitate de a accentua mental inteligența ta în detrimentul alteia. Ha! Ha! Ha! Foarte distractiv, bătrâne. Si toate acestea.

În Statele Unite, cu toate acestea, sarcasmul este considerat pur și simplu nepoliticos, sau de-a dreptul josnic. Sarcasmul, la urma urmei, este "un enunț ascuțit și adesea satiric sau ironic conceput pentru a reduce sau a produce suferință." 1 Nu este, cu siguranță, un lucru pe care o mamă americană dorește să-l audă de pe buzele unui copil binecrescut.

Trăgându-mă la o parte, acolo unde m-a putut dojeni în particular, Mama m-a corectat cu cât mai multă blândețe posibil, spunând: "Uneori, noi toți, cădem fără să realizăm în devieri de comportament, până când altcineva ne atrage atenția. Sunt sigură că nu intenționezi să fi nepoliticos, dar ți-ai făcut un obicei în a vorbi cu colegul tău de cameră foarte sarcastic. Acesta nu este un lucru  de dorit, cu care să continui sau, voi doi, veți sfârși prin a vă răni sentimentele."

Acum era rândul meu să fiu consternat. Până când nu mi-a arătat mama, nu mi-am dat seama că "inteligența" mea (în detrimentul colegului meu de cameră) putea provoca suferință. Am renunțat imediat să vorbesc în acest fel, deoarece nu mă făcea genul de persoană care vroiam să fiu.

Nimănui nu-i place să fie criticat. El (ea) nu "se simte bine" să fie criticat (ă), chiar dacă critica este "constructivă" sau pe deplin justificată. Cu toate acestea, uneori, mesajul este mult prea important ca să fie reținut din teama de a răni sentimentele cuiva. Uneori, cuvintele trebuie doar să fie spuse, deoarece rezultatul este, pur și simplu, dezastruos.

Aceasta este situația mesajelor lui Yahushua către cele șapte biserici din Apocalipsa 2-3.

Pocăiește-te ... pentru că te iubesc.

Harta celor 7 Biserici din Apocalipsa

Mesajele către cele șapte biserici oferă încurajare, sfaturi
și avertizări pentru Creștini, la încheierea timpului.

http://www.bible-history.com/maps/Map-7-Churches-of-Revelation-Asia.jpg 

Cartea Apocalipsei se deschide cu mesaje către cele șapte biserici literale, care se știe că au existat în Asia Mică. Acestea erau mesaje menite să încurajeze, să binecuvânteze, și să avertizeze primii creștini. În plus, oamenii de știință ai Bibliei au legat mesajele la diferite epoci din era creștină. Cele mai multe mesaje conțin recomandare pentru credincioșie precum și avertizare și instrucțiuni pentru domenii în care au nevoie să fie mai atenți.

Mesajele către Philadelphia (a șasea biserică) si Laodiceea (a șaptea biserică) sunt cele mai importante pentru creștinii de astăzi, deoarece acestea sunt mesajele destinate generației finale. Ele sunt, de asemenea, neobișnuite prin faptul că Philadelphia nu a primit corecturi sau avertismente. Credincioșia strălucitoare a primit numai laude. Prin contrast, Laodiceea nu a primit laude deloc. Starea lor spirituală era atât de deplorabilă, că a fost dată doar denunțarea cea mai simplă, într-o încercare disperată de a-i trezi din situația dezastruoasă și din pericolul care-i așteaptă dacă nu se pocăiesc.

Nimanui nu îi place să fie criticat. Dar chiar și cel mai blând părinte, cu voce caldă va striga un avertisment atunci când copilul lui este în pericol iminent. La fel este mesajul pentru Laodicea. Este un strigăt disperat și îngrozitor al Mântuitorului, care SĂ-I TREZEASCĂ! Pericolul este aproape!

Lecții prețioase și încurajatoare pot fi învățate dintr-un studiu al tuturor mesajelor către cele șapte biserici. Totuși, acest articol se va concentra exclusiv asupra mesajelor către Philadelphia și Laodicea. Acestea reprezintă avertizarea Cerului și invitația adresată - credincioșilor de astăzi.

Biserica Dragostei Frățești

Și îngerului Bisericii din Philadelphia scrie-i, "Iată ce zice Cel ce este sfânt, Cel ce este adevărat," CEL CARE ARE CHEIA LUI DAVID, CEL CE DESCHIDE, ȘI NIMENI NU ÎNCHIDE, ȘI CEL CE ÎNCHIDE ȘI NIMENI NU DESCHIDE.":

Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă; pentru că ai puțină putere, și ai păzit cuvântul Meu, și n-ai tăgăduit Numele Meu.

 

Iată, îți dau din cei care sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint, iată îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, și să știe că Eu te-am iubit.

 

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care va veni peste întreaga lume, ca să încerce pe cei care locuiesc pe pământ.

Iată, Eu vin curând! Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.

 

Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu / Theos, și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu / Theos și numele cetății Dumnezeului Meu / Theos, Noul Ierusalim, care se pogoară din cer de la Dumnezeul Meu / Theos. Și voi scrie pe el Numele Meu cel nou.

 

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. (Apocalipsa 3: 7-13, NKJV)

Mesajul către biserica din Philadelphia vine la viață atunci când unele dintre faptele și istoria orașului sunt cunoscute. Philadelphia se afla la o răscruce importantă. Drumul imperial către Roma, trecea chiar prin oraș. Astfel, că la fel ca poporul lui Israel mai înainte, cetatea se afla într-o locație ideală pentru răspândirea Evangheliei, cu caravanele care o tranzitau călătorind către sud, în Africa, și cât mai spre nord în Europa.

Această zonă din Asia Mică este foarte predispusă la cutremure și, de fapt, un cutremur a devastat Philadelphia în anul 17. Din acest motiv, tehnici unice și destul de avansate de construcție erau folosite pentru a se asigura că templele erau construite în așa fel încât să reziste chiar și celor mai severe cutremure.

Un Stâlp în Templul lui Yah

Fundațiile [Templelor] erau așezate pe straturi de cărbune acoperit cu văluri de lână, care făceau ca structura să "plutească" pe sol ca o plută. Fiecare bloc era unit cu un altul prin grinzi metalice, astfel încât platforma să fie o unitate.

 

Templul putea fi structura cea mai sigură din oraș, prin urmare, promisiunea de a fi un stâlp în templul lui [Yahuwah] era una de securitate și siguranță. Stâlpi inscripționați se găsesc în întreaga Turcie Egeeană. Un exemplu dramatic este templul lui Zeus de la Euromos cu inscripții pe zece din cei unsprezece stâlpi în picioare. [Yahushua a promis să] scrie numele divine precum și numele său cel nou pe acei "stâlpi" umani care au biruit.3

Stâlpi rămași în picioare din Filadelfia antică

Stîlpi încă în picioare din Philadelphia antică
Imagine creditată de
: https://www.etbu.edu/php/theintersection/livingintheshadow/

Ultima generație este chemată să rămână credincioasă prin evenimentele cutremuratoare. Loialitatea lor va fi testată și credința lor încercată la un nivel prin care nici un grup anterior de oameni nu a fost chemat să treacă vreodată. Cei care rămân fermi vor fi onorați să fie "stâlpi" în templul lui Yahuwah. În toată eternitatea, greutatea dovezilor că Yah este bun, se vor odihni peste mărturia lor.

Un Nume Nou

Philadelphia de fapt, a primit nume nou în două momente diferite, în primul secol. Prima dată a fost schimbat cu Neocezareea, sau "Noua Cetate a lui Cezar", ca urmare a unui cutremur devastator în 17 d.Hr. Tiberiu Cezar a finanțat cu generozitate eforturile de restaurare în urma cutremurului și schimbarea numelui a fost în semn de recunoștință pentru ajutorul său. Cea de a doua schimbare de nume a avut loc atunci când împăratul Vespasian, a trimis un ajutor financiar după o altă catastrofă.

Fiecare schimbare de nume s-a făcut ca să onoreze și să arate recunoștința față de cel care a dat ajutorul. Unul dintre recompensele acordate bisericii din Philadelphia este să fie înscrisă cu un nume nou. Aceia care rămân credincioși lui Yah, de-a lungul evenimentelor finale ale istoriei pământului vor fi pentru veșnicie, martorii în viață ai bunătății și dreptății guvernării divine. Ei vor fi onorați cu numele lui Yahuwah și al Ierusalimului Sfânt scris pe ei.

Biserica din Philadelphia este denumită pe bună dreptate. Dintre toate bisericile, ei îl onorează pe Yahuwah cel mai mult, deoarece, în propriile lor vieți, biserica din Philadelphia ilustrează viața Mântuitorului. Atunci când un om al legii l-a întrebat pe Yahushua, "Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege" (Matei 22:36, KJV), Yahushua a răspuns prompt: "Să iubești pe Yahuwah Eloah-ul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău. Aceasta este prima și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. . În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și proorocii "(Matei 22: 37-40, KJV)

Dragostea. Dragostea este fundația guvernării lui Yahuwah. Dragostea este caracterul Său ca și Legea Sa. Ioan a scris: "Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu; și oricine iubește, este născut din Dumnezeu, și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste " (1 Ioan 4: 7-8, KJV) În acest sens, Filadelfienii stralucesc cu o lumină cerească, de neegalat de orice altă biserică. De fapt, chiar cuvântul "Philadelphia" înseamnă "dragoste frățească." Ei sunt Biserica Dragostei Frățești. Ei iubesc mult, deoarece li s-a iertat mult. Acest lucru face ca aceștia să reflecte imaginea lui Yahushua la un nivel care n-a mai fost realizat de către alte biserici.

 Amfiteatrul din Filadelfia antică

Amfiteatrul din Philadelphia antică
Imagine creditată de: By Ken and Nyetta [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Biserica Laodiceea

Și îngerului bisericii din Laodicea scrie, "Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Yahuwah:

 

Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O dacă ai fi rece sau în clocot.

 

Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

 

Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol-

 

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să fii bogat; și haine albe, ca să te îmbraci, și su nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.

 

 Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care-I iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te.

 

Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.

 

Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Său de domnie. "(Apocalipsa 3: 14-21, NKJV)

În contrast cu Philadelphia este biserica din Laodicea. În timp ce biserica din Philadelphia a primit numai laude, biserica din Laodicea nu este lăudată deloc. Starea spirituală a laodiceenilor este cu adevărat deplorabilă că nu primesc nimic altceva decât critici!

Laodicea

Laodiceea din Lycus, Frigia, Turcia
Imagine creditată de
: By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany  [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Profețind misiunea lui Mesia, Isaia a declarat: "Trestia frântă el n-o va zdrobi, și mucul care mai fumegă încă, nu-l va stinge. El va vesti judecata după adevăr" (Isaia 42: 3, KJV) Yahushua avea plăcere să încurajeze pe alții. Cuvintele lui au fost ca o băutură răcoritoare într-un pământ uscat și plin de praf. Întotdeauna pe calea lui, a făcut tot posibilul să încurajeze și verbal să întărească pe alții. Faptul că mesajul său către Laodicea nu conține nimic altceva decât critică, dezvăluie pericolul în care sunt. Ca o mama care strigă cu voce blândă: "Oprește-te!", ca să-și prevină copilul de apropierea unui camion, denunțarea dură a lui Yahushua către Laodiceea este concepută ca un ultim efort care să-i trezească și să-i salveze de la un dezastru iminent.

Biserica laodiceană este cunoscută sub numele de biserica călduță. Ca și în cazul Philadelphia istorică, orașul istoric Laodiceea dezvaluie cateva lucruri interesante despre biserica ultimei generații:

La șase mile nord de [Laodiceea] se aflau izvoarele termale (nepotabile) din Hierapolis, ale căror stânci calcaroase albe erau vizibile în depărtare.

Pentru a obtine apa potabilă, romanii au construit un apeduct care s-a lungit cinci mile spre sud la un izvor abundent ... apa rece de primăvară devenea călduță în timp ce trecea prin apeductele din oraș. Orașul era situat strategic pentru comerț și negoț, și a devenit un centru bancar de conducere. Ea a acceptat un ajutor de la Roma, în urma cutremurelor anterioare.

Cu toate acestea, după cutremurul din 60 care a distrus multe orașe din Asia, numai Laodiceea a refuzat să accepte asistența financiară romană, deoarece ea era foarte bogată. Această atitudine de auto-satisfacție materială, "Sunt bogat", a intrat aparent în biserică, de asemenea. Orbirea spirituală a bisericii a fost ironic tratată cu un balsam celebru pentru tratarea bolilor de ochi care a fost produs de către școala medicală de acolo.

Îndemnul de a cumpăra haine albe pentru a acoperi goliciunea lor rușinoasă este un alt exemplu de ironie. Deoarece, credincioșii trăiau într-un oraș în care romanii au înființat fabrici  de îmbrăcăminte, prelucrând celebra lâna neagră a regiunii.

(http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinlaodicea&m=3&md=sc3)


Lumina Crescândă = Mulțumire de Sine Sporită

Biserica din Laodiceea reprezintă ultima generație a întregii Creștinătăți. De la Reforma protestantă din secolul al XVI-lea, lumina a fost dată din ce în ce mai mult, celor care studiază Biblia. Fiecare biserică din cadrul Protestantismului a fost binecuvântată cu adevăruri avansate față de ceea ce au avut creștinii în timpul veacurilor întunecate. Chiar și Biserica Romano-Catolică, în ciuda agățării de tradițiile sale, are mai multă lumină acum decât a avut înainte de Martin Luther.4

Cu lumina avansată, cu toate acestea, nu a venit devotamentul avansat și credincioșia. În schimb, lumina avansată a adus cu ea mulțumire de sine, mândrie spirituală. O satisfacție îngâmfată de superioritate spirituală. Această condiție spirituală provoacă greață Martorului Credincios.

Oh, Laodiceenii "vorbesc vorbesc" foarte bine, dar ei nu "umblă din loc în loc". Cuvintele lor sunt "fierbinți", dar faptele lor (care curg din inimă) sunt "reci". Ei cad, atunci când vine vorba să ilustreze cu adevărat caracterul lui Yahushua și să reflecte chipul Său.

Laodiceenii punctează cât de multe știu ei astăzi, față de ce a fost înțeles de creștinii din trecut, iar acest lucru confirmă superiorioritatea lor. Ei pot admite chiar că sunt Laodiceeni. Predicile dezbat ocazional starea laodiceană și modul în care creștinii de astăzi sunt căldicei. Oamenii stau la avoane, dând din capetele lor, acceptă că sunt caldicei și prin acest act de recunoaștere, ei se consideră mai buni decât alții care nu se recunosc a fi Laodiceeni.

Laodicea

Este o condiție aproape fără speranță. Nu numai că sunt laodiceeni "nenorocit, sărac, orb și gol", dar prin chiar actul acceptării verbale a stării laodiceene, ei au confirmat în propriile lor minți ca fiind "bogat, m-am îmbogățit și [nu] duc lipsă de nimic."

Adevărul este că biserica din Laodicea reprezintă toate Bisericile creștine din zilele noastre. Nici o singură biserică sau confesiune nu este scutită. Toate bisericile, și toți indivizii sunt laodiceeni, pentru că fiecare denominațiune de astăzi, fără excepție, se mulțumesc cu adevărurile pe care le au și nu doresc să iasă și să îmbrățișeze adevăruri mai avansate.

 

Toate confesiunile creștine de astăzi sunt Laodiceene pentru că fiecare din ele, într-o zonă sau alta, au respins adevărul și au refuzat să avanseze în lumina progresivă a Cerului, care strălucește peste lumea de azi. Astfel, invitația Martorul Credincios este extinsă la fiecare creștin de astăzi.

Remediul Divin

Laodicenii formează cea mai rea dintre biserici, dar Mântuitorul îi iubește și are milă de ei la fel de mult. Marea Lui inimă, plină de iubire, tânjește după ei și vrea ca toți oamenii să se pocăiască și să fie salvați. El dă mesajul liniștitor: "Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, și pocăiește-te" (Apocalipsa 03:19, KJV)

Mântuitorul este gata și dispus să dăruiască tot ceea ce un laodiceean are nevoie ca să se pocăiască și să fie transformat:

Orice avem nevoie, El ne va oferi! Și, cu aceste daruri vom realiza nevoiele disperate în care suntem în fiecare domeniu.

Biserica Laodiceea nu are calități salvatoare sau caracteristici. Cei care se pocăiesc suferă o transformare miraculoasă atunci când iau seama la sfatul Martorului Credincios. Laodiceenii care se pocăiesc de mândria lor spirituală, mulțumirea de sine, părăsesc Laodiceea și devin membri ai Philadelphia, biserica care reflectă cel mai perfect imaginea lui Yahushua.

Acest act al părăsirii Laodiceei și alăturarea la Philadelphia pune generația finală deoparte. Nici un alt grup de oameni nu a fost vreodată chemat să pășească liber de moștenirea lor spirituală și de legăturile cu prietenii și familia la acest nivel. Apocalipsa 18 dă porunca să "ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu!" (Apocalipsa 18: 4, 1599 Geneva Bible) Fiecare Laodiceean pocăit se va supune.

Răsplata pentru Credincioșie

Fiecare organism religios de astăzi este Laodicean. Fiecare dintre ei, într-un punct sau altul, a respins lumina avansată. Ca să țineți seama de sfatul Martorului Credincios, va fi necesar să faceți ceea ce nici un alt grup nu a mai făcut înainte: să-L urmați pe Miel oriunde merge El, chiar dacă aceasta este în afara bisericilor și organizațiilor confesionale la care ați aparținut toată viața.

citind Biblia

Nu vor face foarte mulți acest lucru. Cei mai mulți oameni doresc afirmarea apartenenței la un grup de credincioși care împărtășesc aceleași valori. Ei nu sunt pregătiți să stea singuri pentru adevăr. Numai o mică rămășiță va fi dispusă să sacrifice literalmente totul pentru adevăr.

Dar recompensele care-i așteaptă pe cei care o fac sunt incomensurabile!

Apostolul Pavel a scris: "Ochiul nu a văzut nici urechea nu a auzit și nici la inima omului nu s-au suit, lucrurile pe care le-a pregătit Yahuwah pentru cei care-L iubesc." (1 Corinteni 2: 9, KJV) În timp ce această promisiune va fi îndeplinită pentru toți cei mântuiți, aceasta va fi îndeplinită în special pentru rămășița celor care părăsesc Laodiceea ca să fie transformați în imaginea lui Yahushua, care unește Biserica Dragostei Frățești.

Biserica Laodiceea este a șaptea biserică și șapte recompense îi așteaptă pe cei care vor asculta de Martorul Credincios și se pocăiesc.

Fiecare dintre biserici are propriile ei recompense speciale oferite nou-veniților, dar recompensele oferite laodiceenilor pocăiți le depășesc pe toate. Atunci când un laodiceean care se pocăiește se alătură Philadelphia, a șasea biserică, cele șase recompense care-i așteaptă pe biruitorii din Philadelphia sunt ale lui. Acestea sunt:

  1. Sinagoga lui Satana se va închina la picioarele biruitorilor, recunoscând că Yah i-a iubit. (A se vedea Apocalipsa 3: 9).
  2. Va fi ferit de ceasul încercării, care va veni peste întreaga lume. (Vezi Apocalipsa 03:10).
  3. Va fi făcut un stâlp în templul lui Yahuwah și niciodată nu va fi nevoie să plece. (A se vedea Apocalipsa 3:12)
  4. Având numele lui Yahuwah scris asupra sa. (Vezi Apocalipsa 3:12).
  5. Având numele Noului Ierusalim scris asupra sa. (Vezi Apocalipsa 3:12)
  6. Având numele lui Yahushua scris asupra sa, arătând că aparține familiei lui Yahushua. (Vezi Apocalipsa 3:12)

Pentru cei care s-au smerit și acceptă prin credință că denunțarea Laodiceei descrie perfect starea lor, chiar dacă nu o pot vedea în ei înșiși, încă există o răsplată.

"Celui ce va birui, îi voi da să stea cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie." (Apocalipsa 3:21, KJV)

Așadar, cei din urmă vor fi cei dintâi: Mulți chemați, dar puțini aleși.
 

Matthew 20:16

Ce răsplată! Statutul de partajare a scaunului de domnie cu Mântuitorul! Cum ar putea să fie posibil acest lucru?

În parabola gospodarul care a recompensat lucrătorii de la ora 11 cu mai mult decât cei care au venit mai devreme, Yahushua a explicat: "Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi: căci mulți vor fi chemați, dar puțini aleși" (Matei 20:16)  Într-un cuvânt, generația finală îl onorează pe Yahuwah mai mult decât oricare alta, care a fost mai înainte. Ea este cea mai îndepărtată de la Adam. Ei au moștenit tendințe spre rău acumulate timp de șase mii de ani și prin credința în Mântuitorul și predare totală, au ieșit biruitori. Puterea transformatoare a iubirii divine, răscumpărătoare este arătată în viața lor și în mântuirea lor mai mult decât în orice altă generație anterioară.

Ca și generație finală, Laodiceenii au avut adevărul acumulat din ultimii 6.000 de ani, dar acest lucru i-a făcut să se complacă în mândrie spirituală, spre deosebire de orice altă generație anterioară. Cazurile lor erau aproape fără speranță ... dar cu Yahushua, există întotdeauna speranță. Prin puterea Lui, tăria Lui, și dragostea Lui, celor care s-au pocăit li s-a acordat și mai multă lumină, indicând erorile de care s-au agățat din neștiință. Noii-veniți din Laodiceea se smeresc, se pocăiesc și, în acest sens, reduc la tăcere acuzațiile lui Satana făcute împotriva legii lui Yahuwah, cum nici o altă generație anterioară nu ar fi putut face vreodată.

Cei pocăiți din cea de a șaptea biserică nu sunt decât o mică rămășiță extrasă din rămășița generației finale. Cu toate acestea, ei primesc o rasplată, diferită de cea oferită oricărui grup anterior de biruitori. În plus față de cele șase recompense acordate Philadelphienilor, acestora li se acordă statutul de a partaja scaunul de domnie cu Yahushua. Și toate pentru că, deși cei din urmă, și cei mai răi dintre cei mai răi, aceștia L-au onorat pe Yahuwah cel mai mult atunci când, în ciuda slăbiciunii, orbirii lor, și moștenirii deprăvării, s-au întors la Mântuitorul și, prin credința în El, au păzit Legea Lui, au fost răscumpărați și sfințiți.

Laodiceenii, la fel ca Maria, vor iubi mult deoarece li s-a iertat mult. (A se vedea Luca 7:36-50) Ei vor intelege cum nici o generație anterioară nu ar putea, adâncimile iubirii răscumpărătoare și cântecul de pe buzele lor va glorifica pentru eternitate slava Tatălui și recunoștința către Fiul. Este o demonstrație fără precedent a iubirii și puterii divină, ca să-i ridice pe cei care sunt așa de afundați în păcat, ca generația finală care să se așeze pe tronul universului alături de Mântuitorul Însuși.

Acesta este viitorul care vă este oferit acum. Nu veți fi în măsură să vă vedeți adevărata stare, deoarece, ca și Laodicean, sunteți orbi față de el. Dar, acceptați cuvântul Celui care nu poate minți. Acceptați prin credință. Apoi, prin credință, apucați mâna Lui.

lumina scripturii

El stă în picioare, cu brațele larg deschise așteptând să vă primească. El vă va acoperi cu aurul credinței; El vă va acoperi cu propria Lui neprihănire; și El vă va aplica doctorie pentru vindecarea ochilor. Nu aveți încredere că Yahushua vă cunoaște mai mult decât vă cunoașteți voi înșivă, pocăiți-vă și eliberați-vă de erorile Laodiceei? Nu vreți să vă alăturați Philadelphiei astăzi?

O eternitate de bucurie, fericire și onoare nespusă îi așteaptă pe toți cei care vor accepta cu smerenie pronunțarea adevăratei lor condiții spirituale, să se pocăiască, și să intre în Philadelphia, Biserica Dragostei Frățești.

O, mare Împărat al Creație, Creatorul și Susținătorul tuturor, acceptăm prin credință că descrierea laodiceenilor se aplică fiecăruia dintre noi într-un fel în care, noi nu putem, nici acum, înțelege. Noi te rugăm cu umilință, să mărești credința noastră. Te rugăm să ne dai aurul, încercat în foc; veșmântul alb al neprihănirii Mântuitorului să acopere goliciunea noastră; și alifie divină pentru ochi, ca să putem percepe lucruri minunate din Legea Ta. Transformă-ne în imaginea ta ca să putem, pentru totdeauna, să fim martorii bunătății Tale, măreției Tale, puterii Tale, și a blândeții Tale iubitoare față de copiii oamenilor. În numele Mântuitorului nostru, Yahushua, cerem acest lucru și să intre sufletele noastre în odihna ta.

Amin.

 
iubire frățească
 

Notă: Cuvântul "biserică" nu exprimă cu exactitate sensul original grecesc, "Ekklesia." De-a lungul Noului Testament, Ekklesia se referă la cei Chemați Afară. Adevărații urmași ai lui Yahushua sunt într-adevăr, cei Chemați Afară din confesiunile organizate și religiile Babilonului căzut. Atunci când chemarea de a ieși din Babilonul este auzită, nimeni nu trebuie să se întoarcă din nou la bisericile babiloniene și la formele de religie.


1 Merriam-Webster Dictionary.

2 Numele de "Dumnezeu", bineînțeles, este Yahuwah. Repetarea expresiei "Dumnezeul meu" de aici, cu toate acestea, este în mod deliberat. Aceasta subliniază că există doar Unul care este vrednic de închinare: Creatorul tuturor. Așa cum Pavel atât de elocvent a declarat: "Căci chiar dacă sunt așa numiți dumnezei, fie în cer sau pe pământ, (ca și cum ar fi mulți dumnezei și mulți domni,), totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile, și noi în el; și un singur Domn Yahushua unsul, prin care sunt toate lucrurile, și noi prin El "(1 Corinteni 8: 5-6, KJV).

3 http://www.meandertravel.com/biblical_asia_minor/biblical_asia_minor.php?details=churchinphiladelphia&m=3&md=sc3

4 Martin Luther s-a despărțit de catolicism pentru o diferență de credință cu privire la felul cum o persoana este mântuită. Martin Luther credea că era prin har, numai prin credință. Mântuirea predată de Biserica Catolică se bazează pe fapte bune. În anul 1999, Biserica Romano-Catolică și Federația Luterană Mondială au semnat un document de 47 de pagini intitulat "Declarația comună privind Doctrina Justificării". În ea, aceștia au reconciliat opiniile diferite cu privire la mântuirea prin combinarea definiției: "Împreună mărturisim: Prin har, numai prin credință în lucrarea mântuitoare a lui Hristos și nu din cauza vreunui merit din partea noastră, suntem acceptați de Dumnezeu și primim Duhul Sfânt, care reînnoiește inimile noastre, în același timp ne echipează și ne cheamă la fapte bune." http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-annex_en.html