Print

Pokračující inkvizice Říma: Co musíš vědět

Násilí je princip Satanova království. Bylo a nadále bude používáno silami temna, dokud bude někdo, kdo stojí za pravdou a spravedlností, v opozici k bludu.

Yahuwah se odvolává na intelekt: "Pojďte, projednejme to spolu", je Jeho laskavé pozvání zaznamenané v Izaiáši 1,18. Pravda má takovou sílu, že jasné a otevřené studium je vše, co je potřeba k přesvědčení upřímně myslících.

Blud je na druhou stranu slabý. Když úplatkářství, lichotky a vyhrůžky selžou, násilí je posledním prostředkem používaným k donucení svědomí a oslabení vůle. Historie obsahuje temné záznamy zla, spáchaného člověkem na jiném člověku - vše ve jménu náboženství. Jen v nebi bude odhalena šíře agónie a utrpení, prožité milióny lidí, kteří stáli věrně na straně svého Spasitele.

Použití násilí k donucení svědomí není jen relikvií historie, zaprášenou stopou po temných, barbarských časech. Naopak, zůstává to živým principem nekající Římsko katolické církve. "Právo" nutit člověka k hříchu proti jeho svědomí, aby si zachránil vlastní život, je naukou, kterou nadále používá tato šelmí moc.

Níže je uveden jen částečný seznam různých metod používaných papeženci, aby donutili svědomí člověka. I když je to otřesné odhalení toho, co člověk dokáže pod vlivem démonů, je to přesto triumfální svědectví Yahuwahovy moci ochránit Své vlastní. Ti, kteří žijí v posledních dnech historie země, by si měli uvědomovat, že princip násilí je nadále oblíbenou doktrínou Římsko katolické církve, protože čas nezměnil Katolicismus. Čas ani nesnížil Yahuwahovu moc ochránit ty, kteří se odevzdali do Jeho péče.

-----------------------

Co to je inkvizice?

Toto slovo odkazuje na instituci Římsko katolické církve, která se původně titulovala jako "Nejvyšší posvěcená kongregace Římské a univerzální inkvizice". Tento "Svatý úřad", jak se stal známým, byl konkrétně vytvořen, aby bojoval proti každému učení, které bylo v rozporu s římsko katolickou naukou, obzvláště takové učení, které odporovalo nauce, že katolické svátosti jsou nezbytné pro dosažení spasení a udělené milosti.

Kdy byla inkvizice ustanovena?

Započala v roce 1203 n.l.

Který papež jí začal?

Papež Inocenc III.

Kolik lidí bylo zavražděno tímto Úřadem inkvizice od doby svého založení v roce 1203?

Odhaduje se, že to bylo nejméně 50 miliónů mužů, žen a dětí, které byly nemilosrdně zavražděny tímto církevním úřadem, někteří odhadují, že to bylo okolo 100 miliónů lidí. Inkvizice vraždila Židy, protestanty, původní národy a dokonce i jiné římské katolíky. Od vysoce urozených princů až po chudé rolníky, nikdo nebyl mimo její brutální dosah.

Kdo autorizoval použití mučení a za jakým účelem bylo mučení používáno inkvizicí?

papež Inocenc IV

Kredit za uzákonění mučení jako součást inkvizice je připisován papeži Inocenci IV., který vydal papežskou bulu Ad extirpanda, která autorizovala použití mučení skrze inkvizici za účelem získání doznání od "heretiků".

Kdo byly ty první oběti této inkvizice a proč?

Albigenští

Prvními oběťmi této děsivé inkvizice byli Albigenští, kteří žili v jížní Francii. Byli terčem, protože se drželi biblické nauky, že spasení je jedině skrze Yahušuu a ne skrze nějaké svátosti nebo spasení skrze skutky.

Kolik papežů podporovalo inkvizici poté, co byla vytvořena papežem Inocencem III?

Bylo 75 papežů v řadě, kteří důrazně prosazovali inkvizici, a každý z nich přidal další nové prostředky mučení. Je důležité si povšimnout, že ani jeden z této řady papežů neodsoudil nebo nezakázal používání mučení, aby si vynutil doznání.

Která inkvizice byla nejbrutálnější?

Nejbrutálnější byla španělská inkvizice. Španělská inkvizice byla ustanovená římsko katolickou královnou Izabelou. Protože kdokoliv mohl být anonymně označen jako heretik a odsouzen, jeho vlastnictví zkonfiskováno, používala inkvizici jako prostředku k prozkoumání Nového světa.

Jaký je základní princip inkvizice?

Principem, který charakterizuje inkvizici, je, že falešná víra v to, že papež má nejvyšší moc nad životem a smrtí. A proto, kdokoliv neposlouchá papeže, má být souzen a umučen k smrti, pokud neodvolá.

Jaké byly některé z nejkrutějších mučících nástrojů používaných inkvizicí?

Níže poukážeme na některé z nejkrutějších mučících nástrojů. Ale než tak učiníme . . .

WLC by chtělo varovat čtenáře, že obrázky těchto mučících nástrojů, které používal Řím, jsou velmi grafické. Prosíme čtenáře, aby byl velmi rozvážný.

Skřipec

skřípec

"Skřipec je běžně považován za nejbolestivější metodu středověkého mučení. Jednalo se o dřevenou lavici, obvykle nad zemí, s dvěma provazy upevněnými u hlavy a dvěma u nohou.

Mučitel napínal provazy a natahoval oběť na skřipci. Nakonec se oběti odpojily kosti od sebe s hlasitým křupnutím. Když mučitel pokračoval, některé končetiny se utrhly, obvykle paže.

Tato metoda byla nejvíce používaná k dosažení doznání. Když se nechtěl člověk doznat, mučitel natahoval dále. Někdy mučitelé nutili své oběti, aby sledovaly jiné lidi mučené na skřipci a byly naplněny psychologickým strachem.

Někdy byla tato metoda omezená jen na to, aby došlo k k dislokaci několika kostí, ale mučitel zašel často příliš daleko a nohy nebo ruce (někdy obojí) se staly nepoužitelnými. V pozdním středověku se objevily některé obměny tohoto nástroje. Často měly hřeby, které se zapíchly do zad oběti - a když byly končetiny natahovány, byla natahována i páteř, což způsobovalo nejen fyzickou trýzeň, ale i psychologickou, protože člověk byl také v nejlepším případě ochromen."1

Upálení na hranici

upálení na hranici

"Pokud byl oheň dostatečně veliký, smrt nastala nejdříve udušením z nedostatku kyslíku, spíše než poškozením plameny. To byl však známý fakt a proto byly oběti páleny obvykle na menším ohni, aby "trpěly až do konce". Když byl oheň malý, smrt nastala kvůli ztrátě krve nebo infarktu, což mohlo trvat i hodiny."2

Kolo

Kolo

"Při metodě mučení kolem byly paže a nohy přivázány ke špicím dřevěného kola, které se pak pomalu otáčelo. Vyšetřovatel používal železné kladivo, aby polámal jeho nebo její kosti, zatímco se kolo točilo. Oběti byly většinou ponechány na točícím se kole, aby umíraly mučivou smrtí."3

Jidášova stolice

Jidášova stolice

"Jidášova stolice bylo sedadlo ve tvaru pyramidy (viz obr.) Člověk, který byl požádán, aby se vyznal ze svých hříchů proti Kristu, byl umístěn na vrchol stolice tak, aby hrot pronikl do zadku nebo vagíny. Když výslech pokračoval, inkvizitor pomalu spouštěl obžalovaného níže a níže na provazech nad ním.

Některé teorie říkají, že zamýšleným efektem bylo roztahovat vstupní otvor po dlouhý čas nebo člověka pomalu napíchnout. Oběť byla většinou nahá, což bylo ještě více ponižující, než už bylo."4

Železná panna

Železná panna

"Byla vybavena dlouhými hřeby uvnitř, které propíchly různé části těla, ale nikdy neprobodly životní orgány, aby oběť zůstala na živu, visela vzpřímeně a neustále trpěla, dokud nakonec nesplnili její přání a mohla zemřít. Tento nástroj se otevíral zepředu i zezadu, aniž by se oběť mohla dostat ven. Celé monstrum bylo tak tlusté, že nebyl slyšet navenek žádný křik, dokud nebyly otevřeny dveře."5

Díry na spodní části dovolovaly krvi a dalším tělním tekutinám, aby mohly odtékat.

Drtička hlavy

drtič hlavy

S hlavou umístěnou pod vrchní železnou čepicí a bradou na spodní železo se začalo pomalu otáčet horním šroubem tohoto otřesného prostředku a tím se stlačovala lebka člověka. Nejprve to rozdrtilo zuby, které se začaly štípat a lámat v čelisti. Následně byly vytlačeny oči z očních důlků - některé verze měly speciální nádržky, aby je zachytily. Nakonec se začala lámat lebka a obsah hlavy byl donucet vyjít ven. V počátečních stádiích mohl mučitel udržet hlavu pohromadě pevnými svorkami a pravidelně bít do kovové čepice, což s každým úderem způsobovalo bolest oběti do celého těla."6

Vidlička heretika

vidlicevidlice pro heretiky

Tento nástroj byl často používán, aby umlčel oběť na cestě k hranici, aby nemohla odhalit lidem, co se odehráválo v mučící místnosti, nebo se nějakým způsobem bránit."7

Krokodýlí tuba

Krokodýlí tuba

"Krokodýlí tuba nebyla běžným nástrojem, ale byla používána k zabíjení mnoha bezvěrců a zlodějů.

Oběť byla upevněna uvnitř tuby, která byla tak veliká, aby tam oběť mohla vejít. Tuba měla hroty podobné krokodýlím zubům a pomalu stlačovala oběť, která byla naprosto nepohyblivá. Mučitel viděl jedině její tvář a chodidla.

Pomocí uhlí a ohně pod tubou nahříval mučitel postupně tubu, dokud se oběť nedoznala nebo nezemřela. Nejčastěji došlo k doznání, protože toto bylo jedno z nejkrutějších a nejbolestivějších mučení, které se kdy používalo vůči lidem.

Hlava a chodidla byla vidět a mučitel mohl i na nich způsobovat oběti bolestivé rány. Znetvoření obličeje a trhání prstů byly preferovanou volbou."8

Španělský osel

Španělský osel

"Nahá oběť byla posazena na ostrý pyramidový objekt, jakoby jela na oslu. Mučitel pak zavěšoval na nohy oběti závaží od nejlehčích po nejtěžší, které pomalu muže/ženu rozpůlily vedví! Velmi bolestivý přístroj!"9

Řitní, ústní a vaginální hruška

Rektální, orální a vaginální hruška

"Toto byl přístroj ve tvaru hrušky, který měl čtyři kovové listy spojené kloubem a klíčem na jednom konci. Tato hruška se zasunula do vagíny, řitního otvoru nebo jícnu, podle druhu provinění: ústa byla pro heretiky, zatímco hruška pro řitní otvor nebo vagínu byla používána pro homosexuály a čarodějnice. Otáčení klíčem rozevíralo listy a způsobovalo masivní vnitřní poškození. Tento nástroj byl málokdy smrtelný, ale další metody mučení obvykle následovaly."10

Stahování kůže

stahování z kůže

"Jednalo se o stažení z kůže (odstranění kůže z těla člověka . . . ). Tato metoda se používala jako mučení i poprava a samozřejmě zaživa. Pokud šlo jen o mučící metodu bez smrti, byly odstraněny jen některé části kůže. Byl-li však člověk odsouzen k smrti stažením z kůže nebo když byl zajat nepřáteli, cílem této praktiky byla smrt a obvykle bylo odstraněno hodně kůže."11

Kočičí tlapa

Kočičí tlapa

"Tento strašlivý nástroj byl používán ve většině Evropy během středověku. Je to velmi jednoduchý nástroj, který měl roztrhat kůži oběti. Díky svému tvaru došlo i na kosti a svaly.

Oběť byla nahá, připoutaná a proto naprosto bezbranná. Pak mučitelé začali (někdy veřejně) s mrzačením oběti. Často začali s končetinami a pomalu šli na prsa, záda, krk a nakonec tvář.

Stručně řečeno, Španělské dráždilo neboli Kočičí tlapa nebylo nic jiného než prodloužení mučitelovy ruky. Hroty byly dostatečně ostré, aby roztrhaly vše, kam se dostaly."

Štípačka kolena

drtič kolene

"Štípačka kolena byla dávnou formou mučení, kde dvě prkna, každé s kovovými hřeby, obvykle 3-20 hřebů, byla umístěna na obě strany kolene oběti. Prkna byla spojena dvěma dlouhými šrouby po krajích a tak byla spojena okolo kolene. Jak se šrouby utahovaly, hroty se zarývaly do kolene. Takto se začalo oddělovat maso od sebe a když došly hlouběji, rozdrtily kosti uvnitř, znetvořily končetinu, zanechajíc ji navždy poškozenou. Navzdory svému názvu se štípačka kolene používala na jakoukoliv končetinu, kterou mohla obejmout. Tento mučící nástroj se nepoužíval vždy jako jediný, ale často ve spojení s mnoha jinými tresty, jako bylo pálení, zaklínění a mnoho dalších."12

Scavengerova dcera

Scavengerova dcera

"Byl vynalezen a pojmenován podle Brita jménem Skevington. Alternativně je nazýván Skeffingtonova pouta. Aparatus se skládá ze železné obruče se závěsem uprostřed. Oběť byla donucena se shrbit na jednu polovinu obruče, zatímco druhá polovina byla zaklopena na její záda. (Představ si být uvězněn do velkých železných zubů). Mučitel utahoval závěs pomocí šroubu, čímž utiskoval oběť více a více do nedobrovolného shrbení. Nakonec se lámaly žebra a hrudní kost a páteř byla rozvrácena. Někdy byl ten tlak tak veliký, že se krev začala řinout z konečků prstů a tváře. Anglická královna Elizabeta I používala tento nástroj proti protestantům, které obvinila z vlastizrady."13

Trhač prsou

Trhač prsou

"Používán k potrestání žen, trhač prsou byl bolestivý a krutý způsob, jak znetvořit ženská prsa. . . . Drapáky se používaly žhavé nebo studené na odkrytá ňadra oběti. Pokud oběť nebyla zabita, měla strach o život, protože její prsa byla doslova rozervána na kusy.

Běžná varianta tohoto trhače prsou se často nazývala také Pavouk, což je podobný nástroj přichycen ke stěně. Prsa oběti byla upevněna do trhače a žena byla mučitelem odtahována pryč od stěny; tím došlo úspěšně k odtržení."14

Pranýř

Pranýř

"Když bylo třeba jen zhanobit obžalovaného, byl vložen do středověkého pranýře, což byla obecně vyvýšená kladka vybavená řetězy a okovanými otvory, které uvěznily vystrčené ruce feudálního pána. V Paříži se tak říkalo kulaté věži ve středu tržiště. Ta věž byla šedesát stop vysoká a měla velké otvory ve svých tlustých stěnách a horizontálně bylo umístěno kolo, které se na čepu otáčelo. Toto kolo mělo několik děr, aby uvěznilo ruce a hlavu viníka, který se pohyboval před zraky davu, byl vystaven na odiv jejich řevu a posměchu. Tyto pranýře byly vždy umístěny na nejveřejnějších místech, jako byly tržiště a křižovatky."15

Límec na krk

železný límec

"Vážil více než pět kilogramů, byl umístěn okolo krku a spočíval na ramenech. Původně byl používán na mučení vězňů, někdy se však stal prostředkem popravy, kdy odřeniny a probodnuté rány byly nakažené snětí a oběť nakonec upadla do komatu. Proslýchá se, že tento nástroj se dodnes používá v některých částech světa."16

Palečnice

PalečnicePalečnice

"Palečnice se používala během středověku. Prsty viníka se umístily do nástroje a pomalu byly rozdrceny, když mučitel přitahoval šrouby. Tato metoda byla primárně používána k vynucení doznání, protože byla bolestivá a dlouhotrvající. . . . Stejný nástroj byl taktéž používán pro rozdržení prstů na nohou oběti."17

Palečnice jsou stále používány v některých částech světa.

Řvoucí býk

Řvoucí býkŘvoucí býk

"Řvoucí býk byl mosazná socha vytvořená do skutečné podoby býka. Oběť byla uzavřena uvnitř, obvykle jí byl nejdříve vyříznut jazyk. Dveře se zavřely, aby nemohla ven. Ohně byly zapáleny okolo býka. Když oběť podléhala stoupajícímu žáru uvnitř, vycházely z býka výkřiky agónie. Pohyby a zvuky tlumené hmotou býka budily dojem, že je býk naživu a vychází z něho zvuk jako z opravdového býka. Tento účinek vytvářel dodatečnou zábavu pro obecenstvo a navíc byli odloučeni od brutality tohoto mučení, protože nemohli vidět přímo oběť."18

"Řvoucí býk je popravčí zařízení poprvé vynalezené ve starém Řecku. . . . Když je oběť umístěna uvnitř řvoucího býka, je on nebo ona pomalu upálena k smrti. Tento prostředek se stával postupně důmyslnějším, až Řekové vymysleli komplexní systém tub, pomocí kterých by výkřiky oběti zněly jako rozzuřený býk. I když toto mučení nebylo používáno tak často během středověku jako dříve Řeky a Římany, bylo stále používáno ve střední Evropě. Toto mučení se podobalo uvaření zaživa."19

Jsou pravidla pro inkvizici i dnes ještě součástí kódu církevního zákona Římsko katolické církve?

Odpovědí je důrazné ANO. Tato šokující skutečnost je málo známá i samotným katolíkům. Je to potvrzeno církevním zákonem 1311 a 752.

"Církev má přirozené a řádné právo přinutit hřešící členy křesťanských věřících jakýmikoliv prostředky papežských funkcí." Canon 1311

"Náboženský respekt intelektu a vůle, i za nesouhlasu s vírou, má být věnován jednání papeže nebo radě biskupů ohledně víry a mravů." Canon 752

Je-li i dnes inkvizice součástí pravidel Římsko katolické církve, pod jakým jménem tato inkvizice funguje?

Jméno tohoto strašlivého úřadu bylo pozměněno několikrát, aby se přestrojilo a zjemnil se jeho obraz. V roce 1908 to papež Pius X přejmenoval na "Svatý úřad". Později, v roce 1965, papež Pavel VI změkčil toto jméno ještě více a přejmenoval ho na "Kongregace nauky a víry".

25. listopadu 1981 obnovil papež Jan Pavel II "Svatý úřad inkvizice", když jmenoval kardinála Josefa Ratzingera (později papež Benedikt XVI) jako prefekta Kongregace nauky a víry. Jinými slovy, papež Jan Pavel II ustanovil kardinála Ratzingera do úřadu Hlavního inkvizitora.

Jaký důkaz máte, že Římsko katolická církev používá inkvizici, když má šanci?

Ante PavelićNejkrutější současná inkvizice, použitá Římsko katolickou církví, proběhla během 2. světové války v nově vytvořeném státě Chorvatsko. Ante Pavelić jako hlava nového státu Chorvatsko, společně s Římsko katolickým arcibiskupem jménem Aloysius Stepinac, implementovali program "konvertuj-nebo-zemři", který vedl k zavraždění stovek tisíců ortodoxních Řeků a Židů.

arcibiskup Alois Stepinac"Během čtyřleté vlády Paveliće, on a římsko katolický prelát, arcibiskup Alois Stepinac, prosazoval politiku "konvertuj-nebo-zemři" mezi 900.000 řecko-ortodoxními Srby, Židy a dalšími lidmi v Chorvatsku. 200.000 bylo konvertováno; 700.000 lidí, kteří se rozhodli raději zemřít, bylo mučeno, páleno, spáleno za živa nebo zastřeleno poté, co si vykopali svůj vlastní hrob.

Ta mrzačení byla úděsná, mučení zlá a divoká zrůdnost. Katolická církev nepřenechala exekuci náboženské války světské ruce. Sama byla u toho, otevřeně ignorovala opatření a jednala otevřeněji než kdykoliv dříve po dlouhý čas. Zacházení se sekerou nebo dýkou, stisknutí spouště, organizování masakru - Římsko katoličtí kněží se stali svými vlastními nástroji inkvizice..."20

Jak dnešní historikové pohlížejí na strašný masakr vedený Římsko katolickým vůdcem Chorvatska Ante Paveličem během 2. světové války?

"(Byl to) akt etnické čístky, než se tato skrytá fráze stala vůbec známou, byl to pokus vytvořit čisté Katolické Chorvatsko skrze donucené konvertování, deportace a masové vraždění. Tak děsivé byly činy mučení a vraždění, že i zatvrzelí němečtí vojáci si povšimli těchto hrůz. Dokonce v porovnání s nedávným krveprolitím v Jugoslávii v době psaní, Paveličovo vraždění ortodoxních Srbů zůstává jedním z nejstrašlivějších civilních masakrů známých v dějinách."21

Hráli následovníci Svatého Františka z Assisi (Františkáni) nějakou roli v Chorvatském masakru?

"Kněží, pravidelně Františkáni, zaujímali vedoucí role v těchto masakrech. Mnozí chodili neustále ozbrojeni a horlivě vykonávali své vraždící činy. Otec Bozidar Bralow, známý pro samopal, který byl jeho neustálým společníkem, byl obviněn z vykonávání tance okolo těl 180 zmasakrovaných Srbů v Alipasin-Most. Jednotliví Františkáni zabíjeli, zapalovali domy, loupili vesnice a pustošili bosenský venkov v čele Ustašovců. V září 1941 napsal italský reportér o Františkánovi, kterého byl svědkem jižně od Banja Luka, že pobízel bandu Ustaše se svém krucifixem."22

Jak jednal papež Pius XII s chorvatským katolickým vůdcem Ante Paveličem?

"Papež Pius XII přijal Ante Paveliče ve Vatikánu s poctami hodnými hlavy státu a nazval ho "velmi kritizovaným mužem". Vatikán udržoval úzký vztah s Ustaša [název chorvatského režimu vedeného Ante Paveličem] až do konce války i po ní."23

Nevěděl Vatikán o masakrech v Chorvatsku, když vítal a uctíval chorvatského lídra ve Vatikánu?

Vatikán si byl vědom častých vysílání BBC ohledně Chorvatska jako bylo následující (které monitoroval stát Vatikán) ze dne 16. února 1942:

arcibiskup Alois Stepinac

"Nejhorší zvěrstva se udály v oblasti arcibiskupství Zagrebu [Stepinac]. Krev bratrů teče proudy. Ortodoxní jsou nuceni konvertovat na katolicismus a my neslyšíme hlas arcibiskupa kázat proti tomu. Naopak, jsou zprávy, že se účastní nacistických a fašistických přehlídek."24

Ustachi/Ustasha symbol"Mnoho římsko katolických knězů sloužilo v tom Ustašovském státě na vysokých pozicích. Papež jmenoval nejvyššího vojenského vikáře pro Chorvatsko. Ten měl později polního kaplana v každé Ustašovské jednotce. [viz jejich symbol vlevo]. Úkolem tohoto polního kaplana bylo mezi jinými věcmi opakovaně povzbuzovat Ustašovské jednotky v jejich masovém vraždění rolnické populace. Vysocí hodnostáři Římsko katolické církve a Ustašovský stát organizovali společně masové konvertování ortodoxní srbské populace. Stovky ortodoxních církví v Srbsku byly zplundrovány a zničeny; tři nejvyšší hodnostáři a dvě stovky duchovních byli chladnokrevně zavražděni; zbytek duchovních byl vyhnán do exilu. V koncentračním táboře Jasenovac byly zabity stovky tisíc Srbů pod velením Římsko katolických knězů."25

Po porážce nacistů v 2. světové válce utíkal chorvatský vůdce Ante Pavelič před spravedlností. Proč spojenecké síly odmítly polapit Ante Paveliče?

"... agenti, kteří naháněli uprchlé nacistické válečné zločince, nezajali jednoho muže, protože jeho kontakty byly tak vysoké a jeho přítomná pozice tak kompromitující pro Vatikán, že jakékoliv jeho vydání by způsobilo ohromnou ránu Římsko katolické církvi..."26

Tímto mužem, kterého vědomě odmítli zajmout, byl Ante Pavelič.

S tak mnoha již dostupnými prostředky mučení, používají se stále? Nebo existují nové, modernější formy mučení?

Metody mučení jsou neustále modernizovány a vymýšleny s tím, jak si Satan libuje v mizérii a utrpení a snaží se prodloužit co nejvíce agónii mučeného.

Vymyslel Řím všechny ty mučící nástroje, které používá k pronásledování věrných?

Ne. Jisté mučící metody vedou zpět k Řekům a Římanům. Nicméně Římsko katolická církev se nebála použít každý dostupný satanský prostředek. Navíc rozsáhle používá nové metody, jakmile jsou dostupné v různých zemích pod jejím vlivem. Papežství se vždy drželo nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout svých vytoužených cílů.

Nové a horší nástroje mučení byly v současnosti vyvinuty, jak je popsáno níže. WLC očekává, že Řím použije tyto nové, efektivnější metody mučení, když nadejde jeho čas a bude obnovena jeho moc. WLC věří, že šelma ze Zjevení odkazuje na Římsko katolickou hierarchii. Zjevení 17,12 je proroctví o moci ovládané oživenou Katolickou církví. Tato moc bude dle Bible, stejně jako v minulých dobách, opět použita skrze různé světské vlády, které podřídí svou suverenitu Římu.

"Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.

Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.

Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." (Zjevení 17,12)

Je třeba pochopit, že Řím může užít sílu skrze vlády, dokonce i když daná vláda není zcela jasně ve spojenectví s papežstvím. Každá vláda, která podporuje agendu Říma, s ní spolupracuje, i když tvrdí, že je protestantská, ateistická nebo jednoduše nezávislá na nějakém náboženském vlivu. Viz 10 FAKTŮ, které musíš vědět o Jezuitech!

MODERNÍ PROSTŘEDKY MUČENÍ

 
 

Zapověděly novodobé dohody jako je Haagská konvence používání mučení?

Ne. Bez ohledu na to, co různé dohody podepsané vládami světa tvrdí, mučení je stále používáno v dnešním světě. Vskutku, moderní věda vypracovala mučení do té míry, že je ještě efektivnější než surové metody používané během temného středověku. Během inkvizice měli mučitelé omezený počet způsobů, jak způsobit bolest a podrobit si vůli člověka. Tyto metody byly převážně omezené na: pálení, svírání, řezání nebo bodání, drcení nebo trhání tahem a utopení.

Dnešní metody se nám jeví jako groteska, ale jsou stejně tak surové. Navíc často končily smrtí člověka, zatímco jiné metody mučení jsou vymyšleny tak, aby oběť zůstala co nejdéle při životě. Dnes existují mnohem důmyslnější způsoby mučení - a každá jedna z nich byla propracována těmi silami, které je používají. Ty metody zahrnují nejen tyto metody:

Zvuk

zvuk působící bolest

Od zvuků o různých frekvencích, které způsobují fyzickou bolest, po zvuky, které vyvolávají hrůzu a oslabují vůli, je zvuk opakovaně používán pro mučení těmi, kdo mají moc, aby si podrobili vůli těch, které chtějí ovládat. Dobře zdokumentovaným příkladem toho byl případ v roce 1993, kdy americká vláda zavraždila 76 můžů, žen a dětí na církevním pozemku ve Waco v Texasu za zločiny údajně způsobené jejich lídrem, které ale nebyly nikdy prokázány u soudu. Kromě jiných zvuků řvaly z hlasitých tlampačů neustále zvuky zpěvu tibetských mnichů, řev zvířat během zabíjení a heavy metalová hudba.27

Zvuk byl také používán, aby vyvolal paniku a vyvolal nebo rozptýlil davy.28

Drogy

"Oficiální stránky Department of Energy [USA] uvádí neobvyklé množství lékařských experimentů na mužích, ženách a dětech užívajících hlavně chemické a radioaktivní substance, které byly jasně chápány jako smrtelné substance. Je zjevné, že se zavedly metody k indoktrinaci, náboru a navýšení rozpočtu pro větší používání jiných modernějších elektronických zařízení vůči veřejnosti."29

Sérum pravdy

Sérum pravdy", hovorové jméno pro řadu psychoaktivních drog používaných ke získání informací od lidí, kteří jsou neschopni nebo neochotni ji poskytnout. Sodium thiopental, propagován jako Pentothal, je jedna forma nitrožilní hopnotické drogy používané v narkoanalýze (kontrolovaná administrace uvedených drog). Používání takových drog nastalo v letech okolo 1930 a dodnes se používají. Soudce schválil používání narkoanalýzy v procesu 2012 Aurora střílení, aby vyhodnotil, jestli je James Eagan Holmes ve stavu šílené mysli nebo ne. [vzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_serum and P. Solomon Banda; Dan Elliott (11 Mar 2013). "Judge OKs medication for Colorado shooting suspect". Yahoo! News. AP.]

Jedy

Během Studené války používal Sovětský svaz řadu jedovatých drog proti svým vlastním občanům, očkovali křesťany a jiné politické disidenty jedy, které měly nejen navodit bolest, ale také změnit myšlení těchto jednotlivců, které soudy označily za mentálně postižené.

Jedy byly také použity pro kontrolu populace a kontrolu disidentů. Nacisté i Sověti přidávali fluorid do pitné vody svých koncentračních táborů, aby byli vězni poddajnější a letargičtí. Major amerického letectva, George R. Jordan, svědčil před Kongresem o sovětském užívání během 2. světové války. Nyní je fluorid běžně přidáván do městské vody pod záminkou "zdraví".

fluorid je jed

"Na konci 2. světové války poslala vláda USA Charlese Elliota Perkinse, průzkumníka v oblasti chemie, biochemie, fyziologie a patologie, aby si vzal na starost obrovské chemické závody Farben v Německu. Když byl tam, řekli mu němečtí chemici o plánu, který promysleli už během války a který byl přijat Generálním štábem Německa.

Tímto plánem bylo ovládat populaci kterékoliv oblasti skrze masovou medikaci pitné vody. V tomto plánu zastával fluorid sodný prominentní místo.

Opakované dávky malého množství fluoridu pomáhá časem zredukovat sílu jednotlivce odporovat nadvládě tím, že se pomalu otravuje a uspává určitá oblast mozku, a člověk se tak stává více podříděnějším vůli těch, kteří je chtějí ovládat.

"Jak Němci, tak i Rusové, přidávali fluorid do pitné vody válečným zajatcům, aby se stali otupělejší a poddanější."30

Při svém nájezdu na církevní pozemek ve Waco v Texasu v roce 1993 vstříknula vláda USA do budov také jedovaté plyny. Muži, ženy a děti vystavené tomuto plynu zemřeli, když jejich svaly dostaly takové křeče, že jim pukaly jejich páteře. Ti, kteří unikli plynu, byli zabiti střelbou z vládních tanků nebo zastřeleni vládními agenty, kteří obklíčili pozemek.

Mikrovlny

Použití mikrovln je obvzláště brutální forma moderního mučení. Vysoce přesné, paprskové mikrovlny dokáží proniknout skrze budovy a doslova uvařit vnitřní orgány člověka a tím způsobit ukrutnou bolest. Jiná užívání mikrovln jsou zvukové povahy:

Mikrovlnná technologie

The Korean Atomic Energy Group a LIG Nex1 (an aerospace and defense subsidiary of LG Corp) společně vyvinuly to, co nazývají prvním světovým obranným robotem proti ptákům. Celý článek zde: http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#ixzz2d2yjq8Gx Skews.Me http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#axzz2d2rRQIao

"Výzkumníci se snaží vyvinout Mob Excess Deterrent Using Silent Audio neboli MEDUSA (správně, z řecké mytologie), zbraň, která používá mikrovlnný paprsek k navození nepohodlného sluchového pocitu v lebce. Toto zařízení využívá mikrovlnný audio efekt, který krátkými mikrovlnnými impulsy rychle zahřívá tkáň a způsobuje šokové vlny uvnitř lebky, které se dají zachytit ušima. Audio efekt Medusy je dostatečně hlasitý, aby způsobil sklíčenost nebo neschopnost. Může taktéž způsobit menší poškození mozku pomocí vysoce intenzivních šokových vln mikrovlnných pulsů."31

Jiné použití mikrovlnné technologie je známo jako "Neviditelný paprsek bolesti":

Active Denial System, neboli ADS"Zní to jako zbraň z Hvězdných válek. Active Denial System, neboli ADS, funguje jako mikrovlnka v otevřeném prostoru, projektující zaostřený paprsek elektromagnetické radiace tak, aby zahřál pokožku svých cílů na 130 stupňů. To vytváří nesnesitelný pocit popálení a nutí ty, kdo se ocitnou v záběru, instinktivně utéct (v letectvu to nazývají ‘goodbye effect’).

Pentagonský Joint Non-Lethal Weapons Program (JNLWP) říká: "Toto ještě navýší schopnost zastavit, zastrašit a obrátit na útěk postupujícího protivníka a bude to alternativní smrtící silou." I když je ADS popisován jako ne smrtící, Dr. Jürgen Altmann, fyzik a expert na méně smrtící zbraně, si ve svém reportu z roku 2008 myslí něco jiného:

"... ADS poskytuje technickou možnost vyprodukovat popáleniny druhého a třetího stupně. Protože paprsek o průměru 2m a více je širší než velikost člověka, došlo by k vážným popáleninám až do 50% povrchu těla. Popáleniny 2. a 3. stupně na více než 20% těla potenciálně ohrožují lidský život - díky toxickým tkáním - odpadového materiálu a zvýšené možnosti infekce - a vyžadují intenzívní péči na speciální jednotce v nemocnici. Bez technického zařízení, které spolehlivě zabraňuje opětovnému záření na stejný cíl, má ADS potenciál vyprodukovat trvalá zranění nebo smrt."32

Psychologická válka

Psychologické zbraněNejděsivější ze všeho jsou různé formy psychologické války. Prvními pionýry byl Sovětský svaz v 60. letech 20. století, ale rychle následovaly USA a jeho spojenci. Psychologické operace používají extrémně sofistikované formy útoku, aby zlomily vůli člověka, změnily osobnost a dokonce přeměnily hluboce zakořeněné představy. Příkladem byla první válka v Perském zálivu, kdy byly vysílány podprahové zvukové vlny na ostřílené vojáky Iráku, což vedlo k masovému pokojnému vzdávání se vojákům UN. Různé zprávy také tvrdí, že Britská vláda používala takovou technologii proti svým vlastním občanům, aby rozháněla demonstranty a protestující lidi.

Zatímco tyto pokročilé formy mučení jsou nyní užívány vládami a neexistuje důkaz o tom, že by Římsko katolická církev používala tyto metody v této době, všichni by si měli být vědomi těchto moderních technik. Často je jedinou věcí jen nedostatek příležitosti, co brání použití výkonné moci.

Byli všichni mučedníci zabiti Římsko katolickou církví?

Ne. pravý počet nevinných, zavražděných rukami Římské hierarchie, bude znám až v Nebi. Nicméně stejně často, pokud ne více, používala Římsko katolická církev moc světských vlád, aby prosadila své plány. Primárním příkladem toho je notoricky známá "Španělská inkvizice", kterou ustanovila španělská královna Izabela.

Protože majetek každého odsouzeného člověka propadl státu, Izabela finančně profitovala z každého rozsudku prohlášeného jako "vinen". Tyto prostředky byly použity na financování výprav Kryštofa Kolumba na prozkoumání "Nového světa". Různí výzkumníci zdokumentovali fakt, že bohaté vdovy byly častěji obviněny z "kacířství" španělskou inkvizicí, než kterákoliv jiná demografická skupina. Zatímco stát profitoval finančně, církev profitovala téměř neomezenou mocí, kterou tím měla k dispozici.

Další příklady církve využívající světské prince k pronásledování svých náboženských oponentů je možné nalézt v dějinách Francie a Bavorska, včetně zatčení, uvěznění a nakonec mučednické smrti Jana Husa, který cestoval pod slíbenou ochranou svého krále Zikmunda. Pod nátlakem ze strany katolických prelátů, že "Víra nemá a nesmí být na straně heretiků", zradil Zikmund svůj slib a Hus byl zatčen, usvědčen a upálen na hranici.

Tato praxe používání světských mocí k prosazení své vlastní agendy pokračuje až do dnešních dnů. Katoličtí zákonodárci hlasují o záležitostech před nimi tak, aby byly v souladu s diktátem Katolického dogmatu, nehledě na preference jejich složek. Katoličtí občané jsou povinni hlasovat ve světské a politické aréně v souladu s Církevní doktrínou. Svatý úřad inkvizice, známý též jako Kongregace pro doktrínu a víru, poskytuje na oficiální webové stránce Vatikánu instrukce pro katolíky se zájmem o politiku: Doctrinal Note: The Participation of Catholics in Political Life.33

Budou Yahuwahovi lidé opět vystaveni Římské inkvizici?

Řím nikdy neodložil svou nauku o konvertování pomocí násilí, která byla praktikována Inkvizicí a v dnešní době během 2. světové války. I když otevřeně nepoužívá násilí, přesto čeká pozorně na svou šanci převzít otěže moci.

"A pamatujme, že Řím se vždy chvástal tím, že se nikdy nezmění. Principy Řehoře VII a Inocence III jsou stále principy Římsko katolické církve. A kdyby se dostal k moci, uvede je v praxi s daleko větší vervou než v minulých staletích."34

Svědectví, jako od uprchlé jeptišky Charlote Wells, odhalují, že Katolická církev až do dnešního dne pokračuje ve vraždách, mučení, znásilňování a zabíjení dospělých i dětí za vraty klášterů, kde nikdy nesvítí světlo z vnějšího světa, aby odhalilo zlo dějící se těm, kteří jsou uvězněni uvniř.35

Záznamy dějin jasně dokazují, že Římsko katolická církev praktikuje spojenectví s jakoukoliv politickou mocí v dané době, ať už to byli Karolínští králové Francie nebo Hitler v Německu. Zesnulý Malachi Martin, sám dříve jezuita a známý spisovatel, odhalil novodobou a velmi skutečnou přítomnost Satana ve Vatikánu: "Dosazení padlého archanděla Lucifera na trůn se odehrálo uvnitř Římsko katolické citadely 29. června 1963; vhodné datum pro naplnění historického zaslíbení. Jak hlavní agenti tohoto ceremoniálu dobře vědí, satanská tradice dlouho předpovídala, že Čas Prince bude zaveden ve chvíli, kdy si papež vezme jméno apoštola Pavla [Pope Paul VI]."36

V březnu 2010 hlavní vatikánský exorcista, otec Gabriele Amorth, byl citován italskými novinami La Republica: "Ďábel bydlí ve Vatikánu a vy můžete vidět následky. Může zůstat skrytý nebo mluvit odlišnými jazyky, nebo se dokonce jevit sympaticky. Někdy si ze mne dělá legraci. Ale já jsem muž, který se cítí šťastný v jeho díle."37 Pak pokračuje a přidává, že Satanův vliv na vysoké posty v Katolicismu je viděn v "kardinálech, kteří nevěří v Ježíše, a v biskupech, kteří jsou spojeni s démonem."38

Kdekoliv je přítomnost Satana, tam je také násilí,protože to je základní princip jeho vlády. Váha historických důkazů odhaluje, že Katolická církev často a opakovaně používala politické moci jako nástroje k prosazení svých vlastních cílů. Proto je logickým závěrem, že se nedištancuje od moderních metod mučení, protože se stále drží nauky o právu konvertovat druhé skrze násilí. Oživené pronásledování skrze Řím, ať už přímo nebo nepřímo skrze vlády, které ovládá, je dalším potvrzením vlastního chlubení, že Řím se nikdy nemění.

"Boží slovo varuje před hrozícím nebezpečím; když zůstane bez povšimnutí, pozná protestantský svět, jaké jsou skutečné záměry Říma, ale to už bude pozdě, aby člověk uniknul z této pasti. Řím tiše roste do své moci. Jeho nauky používají svůj vliv v halách zákonodárců, v církvích a v srdcích lidí. Navrhuje impozantní a masivní struktury v tajných recesích, ve kterých budou opakovány dřívější perzekuce. Plíživě a netušeně posiluje svou moc k uskutečnění svých vlastních cílů, kdy nastane jeho čas, aby udeřil. Vše, o co nyní usiluje, je výhodná pozice, a tu už získal. Brzy uvidíme a ucítíme, jaký je záměr elementu Říma. Kdokoliv bude věřit a poslouchat Boží slovo, sklidí výtky a pronásledování."39

Když bude pronásledování obnoveno, zaujme Itálie a Německo vedoucí úlohu v pronásledování Yahuwahova lidu, jak tomu bylo v minulosti?

I když se všechny státy ve větší či menší míře zapojí do bitvy proti pravdě a Nebi v osobě svatých, WLC věří, že Spojené Státy, jakožto ta druhá šelma ze Zjevení 13, zaujmou vedoucí roli v tomto oživeném pronásledování. Všechny státy na zemi budou následovat jeho příkladu a spojí se s Římem v pronásledování svatých.

World's Last Chance se cítí povinno varovat všechny před návratem Inkvizice, drsnější než kdykoliv dříve.

Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Yahuwahu svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"

Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. (Zjevení 6,9-11)

Papežství hlásá neomylnost svých papežů. Proto se diktáty jeho papežů nikdy nezmění, protože by to jinak potvrdilo, že papežové jsou vskutku hříšné, chybující lidské bytosti. Jako neměnná instituce je papežství "mistrovským kouskem Satanovy moci - památník jeho úsilí posadit se sám na trůnu, aby vládl zemi podle své vůle."40

WLC věří, že oheň obnovené Inkvizice očistí Yahuwahův lid od vleklé sympatie se světem a roznítí v jejich srdcích horlivost pro Nebe, nevídanou po staletí.

Temný příběh nelidskosti člověka vůči člověku zůstává triumfálním svědectvím o Yahuwahově moci zachraňovat i ty nejvzdálenější, kteří vloží svou víru a důvěru v Něho. Je mimo sílu každého člověka vydržet fyzické mučení inspirované démony. Je fyzicky nemožné pro jakýkoliv mozek, aby odolal drogám a podprahovým zvukovým vlnám, zvlášť navrženým ke změně chování a myšlení jedince. Dnešní křesťané, tak jako křesťané v minulosti, poznají, že Yahuwah je jejich síla a pomoc v čase, kdy to budou potřebovat.

Krátce před svou mučednickou smrtí napsal apoštol Pavel Timoteovi, že byl ustanoven Yahušuou, aby byl kazatelem, apoštolem a učitelem: "Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne." (2 Timoteovi 1,12)

To bude svědectví všech, kdo vloží svou důvěru v Yahuwaha. Nicméně DNES je ten den spasení. NYNÍ je čas zajistit své povolání a vyvolení. Nechť se stane návykem důvěřovat Yahuwahovi v malých věcech. Víra je rostlinka, která roste rychle, když je živena. Když důvěřujeme Yahuwahovi v každodenních aktivitách, tvá víra a důvěra bude posilněna, aby spočívala v Něm ve větších záležitostech, a takto, den za dnem, se bude tvá zkušenost prohlubovat a růst.

"Okuste a vizte, jak dobrý jest Yahuwah.
Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
Oči Yahuwahovy obrácené jsou k spravedlivým,
a uši jeho k volání jejich:
Volají-li spravedliví, Yahuwah vyslýchá,
a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.
Mnohé úzkosti jsou spravedlivého,
ale Yahuwah ze všech jej vytrhuje."
(Žalm 34,8. 15. 17. 19)


Související články:


1 http://www.medievality.com/the-rack-torture.html

2 http://www.medievality.com/burning-at-the-stake.html

3 http://www.ehow.com/list_7450742_torture-tools-used-middle-ages.html

4 http://jamesray.hubpages.com/hub/Killing-in-the-Name-of-God

5 http://torture.justsickshit.com/torture-in-the-medieval-timessickly/

6 http://listverse.com/2009/07/20/top-10-gruesome-medieval-torture-devices/

7 http://www.freewebs.com/see_the_truth/Inquisition.html

8 http://www.medievality.com/crocodile-torture.html

9 http://www.rrrather.com/view/23891

10 http://history.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices10.htm

11 http://curioustendency.blogspot.com/2011/09/6-execution-methods-you-had-no-idea.html#.UZwUhCv71Us

12 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Knee-splitter

13 http://www.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices10.htm#page=8

14 http://www.medievality.com/breast-ripper.html

15 http://www.medieval-life-and-times.info/medieval-torture-and-punishment/pillory.htm

16 http://www.occasionalhell.com/infdevice/detail.php?recordID=Spiked%20Punishment%20Collar

17 http://www.medievality.com/thumbscrew.html

18 http://www.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices11.htm#page=1

19 http://www.medievality.com/brazen-bull.html

20 http://www.jesus-is-lord.com/ponting.htm

21 John Cornwell, Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII (London: Viking), 1999, p. 249.

22 Ibid., p. 254.

23 Clive Ponting, Armaggeddon: The Reality Behind the Distortions, Myths, Lies, Illusions of World War II, (Random House),1995, p. 232.

24 http://libcom.org/library/role-catholic-church-yugoslavias-holocaust-se-n-mac-math-na-1941-1945

25 http://libcom.org/library/role-catholic-church-yugoslavias-holocaust-se-n-mac-math-na-1941-1945

26 US Army Intelligence Corps, 12 September 1947

27 http://www.youtube.com/watch?v=7iIzS1VsQi4

28 http://www.infowars.com/print/ps/soundcannon_photos.htm

29 http://www.us-government-torture.com/History-of-abuse.html

30 http://members.iimetro.com.au/~hubbca/fluoride.htm, emphasis supplied.

31 http://www.infowars.com/6-creepy-new-weapons-police-and-military-use-to-subdue-unarmed-people/

32 http://www.infowars.com/6-creepy-new-weapons-police-and-military-use-to-subdue-unarmed-people/

33http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124 _politica_en.html

34 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

35 http://www.arcticbeacon.com/articles/29-Jan-2008.html

36 Viz kniha Martina, Windswept House, román založený na skutečných událostech, uveden jako fikce pro ochranu nevinných.

37 www.wnd.com/2013/08/pope-electors-told-of-smoke-of-satan-in-vatican/

38 viz výše

39 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

40 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 50.