Print

Proclamații Execrabile ale Papei | Direct din Gura Desfrânatei


Atenție!
Cititorul Sfătuit Să Păstreze Discreție

Acest articol conține multe declarații și documente papale șocante, pe care un  creștin ce crede în Biblie, le-ar putea  găsi deosebit de jignitoare și destul de ingrijorătoare. Dacă sunteți tipul de creștin care este usor de jignit, sunteți "sfătuit" să vă păstrați "discreția". Cu alte cuvinte, acordați-vă câteva momente să vă gândiți dacă într-adevăr doriți să citiți următorul articol. Dar, dacă vă decideți să continuați lectura, este posibil să fiți sigur că cele ce urmează se vor dovedi a fi un adevărat deschizător de ochi, dacă sunteți un sincer căutător al adevărului Său.

Vom începe prin citarea unora dintre declarațiile papale îngrozitoare, în ordine cronologică.

Sfântul Papă Nicolae I (papă începând cu 24 aprilie 858, până la 13 noiembrie 867):

Pope Nicholas I"Eu sunt în toate și mai presus de toate, astfel încât Dumnezeu însuși, și Eu, vicarul lui Dumnezeu, avem și un singur consistoriu ... și eu sunt în stare să fac aproape tot ceea ce poate face Dumnezeu ... Eu, fiind mai presus de toate ... par din prezentul motiv, să fiu mai presus de toți dumnezeii. " (Sursa: "Biserica Istoricilor din Anglia: Perioada Reformei", de Iosia Pratt, pub 1856, p.159)

"De aceea, nu este de mirare că, dacă ar fi în puterea mea, să ofer dispensă la toate lucrurile, da, la poruncile lui Hristos." (Sursa: ibid., Pratt, p 159)

Următorul text a fost scris de catre papa Nicolae I, ca răspuns la o scrisoare primită de la episcopii catolici din Lorraine:

"Tu afirmi că ești supus suveranului tău, ca să asculți de cuvintele apostolului Petru, care a spus:" Fiți supuși domnitorului, pentru că el este mai presus de toți muritorii în această lume. "Dar pare să se uite că noi, ca vicari a lui Hristos, avem dreptul să judecăm pe toți oamenii: astfel că, înainte să asculți de regi, ești dator ascultarea față noi, și dacă vom declara un monarh vinovat, ar trebui     să-l îndepărtezi de comuniunea cu tine până să-l iertăm noi.

"Numai Noi avem puterea să-l legăm și să-l pierdem, să-l absolvim și să-l osîndim pe Nero, iar creștinii nu pot, sub pedeapsa excomunicării, executa altă judecată decât pe a noastră, singura care este infailibilă. Oamenii nu sunt judecatorii stăpânilor lor; ei trebuie să se supună, fără să murmure, celor mai nedrepte ordine, și trebui să plece fruntea sub pedepsele pe care, regii lor au plăcerea să le aplice asupra lor, pentru că un suveran poate încălca legile fundamentale ale statului, ca să pună mâna pe averea cetățeanului, prin impozite sau prin confiscări; el poate chiar dispune și de viața lor, fără ca vreunul dintre supușii săi să aibă dreptul să-i adreseze simple mustrări. Dar dacă vom declara un rege eretic și profanator, dacă îl îndepărtăm de biserică, clericii și laicii, oricare ar fi rangul lor, sunt eliberați de jurămintele de fidelitate, și se pot răzvrăti împotriva puterii sale."

(Sursa:O Istorie ompletă a Papilor Romei, de la Sfântul Petru, primul episcop Pius al IX-lea, la actualul Papă: Inclusiv Istoria Sfinților Mucenici, Părinți ai Bisericii, Ordinele religioase, Cardinali, Inchizitie, Schisme și Marii Reformatori(Google eBook) de Louis Marie DeCormenin, James L. Ghihon, 1857, p. 242.)

Scriindu-i lui Charles cel Pleșuv, ca să-l incite împotriva regelui de Lorena, el a afirmat:

"Noi poruncim, în numele religiei, să invadați statele lui, să ardeți cetățile lui și să-i masacrați poporul, pe care-l fac responsabil pentru rezistența prințului lor rău." (Sursa: Ibid., Ghihon, p 242.)

Către un emisar de la Constantinopol, Papa Nicholas a spus:

“Să știi, principe, că noi (papii) ca vicari ai lui Hristos suntem deasupra judecății muritorilor, și de aceea nici cel mai puternic suveran nu are dreptul să pedepsească crimele papilor, cât de abominabile ar fi acestea...; căci nu contează cât de scandaloase sau criminale ar putea fi masacrele papilor, tu trebuie să te închini lor, pentru că ei stau pe scaunul Sf. Petru.”

"Teama, atunci, mânia noastră și tunetele răzbunării noastre, pentru că Isus Hristos ne-a numit cu gura lui judecătorii absoluți ai tuturor oamenilor, iar regii înșiși sunt supuși autorității noastre." (Sursa: ibid., Ghihon, p 243.)

Când Regele Bulgariei s-a convertit la catolicism, și-a persecutat toți supușii care au refuzat să-i urmeze exempul. Aceasta i-a adus laudă din partea Papei Nicolae I:

“Te laud pentru exercitarea autorității, prin trimiterea la moarte a acelor oi rătăcite care refuză să intre în turmă, și nu ai comis nici un păcat, dovedind o sfântă rigoare, ba chiar te felicit că ai deschis împărăția cerurilor poporului care îți este supus. Un rege nu trebuie să se teamă să comită masacre, atunci când acestea îi vor ține pe supuși în smerenie, sau îi vor determina să subscrie credinței lui Hristos, și Dumnezeu îi va răsplăti în această lume și în viața veșnică, pentru aceste crime.”(Sursa:idem., Gihon, p. 244.)

Notă: Papa Nicolae I a fost făcut SFÂNT de Biserica Romei în 1630, ceea ce înseamnă că, dacă este “sfânt” el este emulat, se închină și se roagă lui de asemenea.

Sfântul Papa Gregorie al VII-lea (papa din 30 iunie 1073, până în 25 mai 1085):

Pope Gregory VIIDe la Dictatus Papae al papilor din 1075, noi cităm următoarele declarații papale:

“Că doar Pontiful Roman singur poate, de drept, să fie numit universal.”
“Că numai el singur poate folosi sigiliul imperial.”
“Că numai papei, conducătorii trebuie să-i sărute picioarele.”
“Că doar numele lui poate fi rostit în biserică.”
“Că prin acest titlu Papa este unic în lume.”
“Că numai el poate detrona împărați.”
“Că nici un sinod nu se va numi unul general, fără porunca sa.”
“Că nici un capitol, și nici o carte nu pot fi considerat canonice fără autoritatea sa.”
“Că numai el este singurul care nu pote fi judecat de nimeni.”
“Că Biserica Romană nu a greșit niciodată, și nici nu o va face de-a lungul eternității, Scripura este martoră.”
“Că pontifului Roman, în cazul în care, el a fost hirotonisit canonicește, este făcut, fără îndoială, un sfânt prin meritele Sf. Petru, Sf." Ennodius, episcop de Pavia, martor care poartă, și mulți părinți sfinți care au convenit cu el. Așa cum este conținut în decretele papei Sfântul Simmachus."
"Că el poate absolvi pe cei răi de căderea lor."
(Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Dictatus_papae)

"Papa nu poate face o greșeală." (Sursa: Papa Grigore al VII, (citat de Rețeaua Benedictina într-o listă de elemente notabile, de diverșii papii de-a lungul istoriei))

Papa Inocențiu al III-(papă începând cu 22 februarie, 1198, până la 16 iulie 1216):

Pope Innocent III

"Putem în funcție de plinătatea puterii noastre, dispune de lege și de dispensă deasupra legii. Aceia pe care papa de la Roma îi separă, nu sunt separați de un om, ci Dumnezeu îi desparte. Căci Papa nu înlocuiește pe pământ, un simplu om, ci pe adevăratul Dumnezeu." (Sursa: "Decretaliile lui Gregorie IX," Cartea 1, capitolul 3)

"Oricine încearcă să interpreteze o imagine personală a lui Dumnezeu, care intră în conflict cu dogma bisericii trebuie să fie ars fără milă." (Sursa: Bula Papală, 1198. Acest citat vine de la Peter Tompkins, Simbolurile Ereziei în MAGICUL OBELISCURILOR, p.57 (New York: Harper, 1981))

"Mi s-a spus în profetul:" Eu te-am pus peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să culci la pământ, să distrugi, și să răstorni, să zidești și să sădești."(Ier 1:10.) . . . Alții au fost chemați ca să îngrijească, dar numai Sf. Petru a fost investit cu plinătatea puterii [plenitudo potestatis]. Vedeți atunci ce fel de slujitor este, numit peste casă, el este într-adevăr, vicarul lui Isus Hristos , succesorul Sf. Petru, Hristosul Domnului, Dumnezeul lui Faraon ... legătura între Dumnezeu și om ... cel ce poate judeca toate lucrurile și nu este judecat de nimeni." (Sursa: Consacrarea Sermon, c 1200, vezi Roma A Vorbit; Granfield, Patrick, Limitele Papalității: Autoritatea și autonomia în Biserică, NY: Crossroad, 1987, p 32.)

Papa Grigore al IX (papă din 19 martie 1227, până la 22 august 1241) 

Gregory IXPapa Grigore al IX, în 1229, a emis bula papală, Excomunicarea, în care el a negat consilierul juridic al inculpaților judecați de către Inchiziție. (Sursa: Kirsch, 79)

El a convocat în continuare, un consiliu bisericesc în care s-a dispus ca fiecare bărbat de la cincisprezece ani în sus si fiecare femeie de la treisprezece ani în sus să jure că vor denunța ereticii. Consiliul bisericesc a stabilit, de asemenea precedentul care refuză inculpaților dreptul să știe cine i-a acuzat. (Sursa: Engh, 132)

Papa Grigore al IX, a înființat, de asemenea, în 1231 Sfântul Oficiu al Inchiziției, ca un tribunal separat răspunzător numai Papei. Regula legii lui era "vinovat până la proba contrarie." Un statut papal a decretat arderea ca o pedeapsă etalon. Execuțiile au fost efectuate de către autoritățile civile, nu  de preoți, pentru a păstra "sfințenia" bisericii . (Sursa: Ellerbe, 78; Haught, 74 (1990); McBrien, 212)


Papa Bonifaciu al VIII-lea (papă între 23 ianuarie, 1295. 11 octombrie, 1303):

Pope Boniface VIII

"Noi declarăm, spunem, definim, și pronunțăm, că este absolut necesar pentru mântuirea fiecărei creaturi umane să fie supusă Pontifului Roman." (Sursa: Bull "Unam Sanctum", așa cum este citat în "Sinteza Apostolică Cartea V: Cartea Ascultării")

"Dacă, prin urmare, grecii sau alții spun că nu s-au angajat lui Petru și urmașilor săi, ei spun neapărat că ei nu sunt oile lui Hristos, din moment ce Domnul spune că există doar o singură turmă și un singur păstor (cf. .10:16) De aceea, oricine se opune acestei autorități, opune rezistență poruncii lui Dumnezeu Însuși ". (Sursa: Papa Bonifaciu al VIII, Unam Sanctam, DNZ: 468, (citat în Sinteza Apostolică, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: "Nu există Nici O Supunere față de Cristos Fără Supunerea față de Papă"))

Papa Clement al VII-(papă din 07 mai 1342, până la 06 decembrie 1352):

Pope Clement VI

"Nici un om care nu se supune ascultării față de Papa de la Roma nu poate fi în cele din urmă salvat. Toți cei care s-au ridicat împotriva credinței Bisericii Romane, și au murit în nepocăință finală au fost blestemați, și au plecat jos în iad." (Sursa: Papa Clement al VI-lea, "Super Quibusdam," așa cum este citat în "Sinteza Apostolică, Cartea V: Cartea Obedienței")

Sfântul Papa Pius al V-(papă de la 07 ianuarie 1566, până la 01 mai 1572)

Pope Pius V

"Papa și Dumnezeu sunt aceiași, așa că el are toată puterea în cer și pe pământ." (Sursa: Papa Pius al V, citate în Barclay, Orașe Petrus Bertanous Capitolul XXVII: 218.)

Notă: Cuvintele hulitoare de mai sus provin de la un papă santificat al Romei!

Fericitul Papă Pius al IX (papă începând cu 16 iunie, 1846, până la 07 februarie 1878):

Pope Pius IX"Eu singur ... Sunt urmașul apostolilor, parohul lui Isus Christos: Eu sunt calea, adevărul și viața ..." (Sursa:. Istoria Bisericii creștine, de Henry Charles Sheldon, p 59.)

"Fundamentul întregii noastre încrederi se găsește în Sfânta Fecioară Maria. Dumnezeu i-a încredințat ei trezoreria tuturor lucrurilor bune, pentru ca toată lumea să știe că prin intermediul ei sunt obținute, fiecare speranță, orice har, și toată mântuirea. Căci aceasta este voia Lui: că obținem totul prin Maria ". (Sursa: Ubi Primum, 1849).

"Socialism, comunism, societăți clandestine, societăți biblice ... dăunători de acest fel trebuie să fie distruși prin orice mijloace." (Sursa: Enciclica Quanta Cura, Emis în 6 decembrie 1866.)

"Nici una dintre aceste societăți [protestante], și nici măcar toate luate împreună, nu pot fi văzute în vreun fel ca Biserica Catolică pe care Hristos Domnul a construit-o, a constituit-o, și a voit să existe. De asemenea, nu se va putea spune vreodată că acestea sunt membri și o parte din această Biserică, atâta timp cât ele rămân în mod vizibil separate de unitatea catolică. Rezultă de aici că astfel de societăți, lipsite de acea autoritate vie stabilită de Dumnezeu, care instruiește oamenii în lucrurile credinței și în disciplina obiceiurilor, care le conduce și le reglementează în tot ceea ce privește mântuirea veșnică, mutilați continuu în doctrinele lor fără ca mobilitatea și instabilitatea lor să-și găsească un capăt. Prin urmare, oricine poate înțelege cu ușurință și socoti pe deplin, că acest lucru este total în contrast cu Biserica instituită de Cristos Domnul, în care adevărul trebuie să rămână mereu constant și niciodată modificat în vreun fel, depozitat ca și cum ar fi fost într-un depozit, încredințat să fie păzit. În acest sens, ea a primit promisiunea prezenței permanente și ajutorul Duhului Sfânt. Nimeni nu ignoră faptul că, din aceste disensiuni [neînțelegeri] în doctrine și opinii derivă diviziunile sociale, care își găsesc originea în aceste comuniuni nenumărate și care întotdeauna și din ce în ce mai mult aduc prejudicii grave creștinilor și societății civile." (Sursa: Scrisoarea Apostolică Iam Vos Omnes (1868))

"Voi, mai presus de toate, venerabili frați, ați cunoscut modul în care această dogmă a religiei noastre a fost declarată în unanimitate, și apărată fără încetare în sinoade de Părinții Bisericii. Într-adevăr, ei niciodată nu încetau să învețe că" Dumnezeu este unul, Hristos este unu, Biserica așezată pe Petru prin vocea Domnului este una; " "Temelia masivă a marelui stat creștin a fost divin construită pe baza acestei pietre, această piatră foarte fermă;" "Acest scaun, care este unic și primul dintre daruri, a fost întotdeauna desemnat și considerat ca Scaunul lui Petru;" "Strălucește mai departe în întreaga lume și menține supremația acesteia;" "Este, de asemenea, rădăcina și matricea de unde unitatea sacerdotală a răsărit; ' nu este numai capul, ci, de asemenea, mama și învățătoarea tuturor Bisericilor ... "Pontiful Roman, care deține Supremația în întreaga lume, este urmașul Fericitului Petru Prințul Apostolilor și adevăratul vicar al lui Hristos, capul întregii Biserici, și este Tatăl vizibil și învățătorul tuturor creștinilor. " Mai există și alte dovezi,  aproape fără număr, extrase din mărturiile cele mai de încredere, care dovedesc în mod clar și deschis cu mare încredere, exactitate, respect și supunere că toți cei care doresc să facă parte din adevărata și singura Biserică a lui Hristos trebuie să onoreze și să se supună Celei Apostolice și Pontifului Roman." (Sursa: Papa Pius al IX, Amantissimus (Purtarea de Grijă a Bisericilor), Enciclica promulgată la 8 aprilie 1862 # 3)

"Cei care se opun autorității Pontifului Roman, nu pot obține mântuirea veșnică." (Sursa: Papa Pius al IX, Quanto Conficiamur Moerore, DNZ: 1677 (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, Cartea 5: "Cartea Ascultării", Capitolul 1: "Nu există mântuire fără supunerea personală către Papă"))

Notă: Papa Pius al IX, papa care a domnit cel mai mult, în istorie, este pe cale să devină Sfânt prin Biserica de la Roma.

Papa Leon al XIII-lea (papă din 20 februarie 1878, până la 20 iulie, 1903)

Pope Leo XIII"Gândurile noastre s-au îndreptat spre mulțimea imensă a celor care sunt străini de bucuria care a umplut toate inimile catolice: către unii care se află în ignoranța absolută față de Evangheliei; către alții, pentru că ei se deosebesc de credința catolică, deși poartă numele de creștini. Acest gând a fost, și este o sursă de îngrijorare profundă pentru noi; pentru că este imposibil să ne gândim la o mulțime atât de mare din omenire, așa cum s-a întâmplat, de altfel, care să devieze de la calea cea dreaptă, să se-ndepărteze de noi, și noi să nu experimentăm un sentiment de durere din cel mai profund. Dar, din moment ce Noi ținem locul lui Dumnezeu Cel Atotputernic pe acest pământ  ... "(Sursa: Praeclara Gratulationis Publicae-Reuniunea creștinătății (Roma: 1894))

 "Dar profesorul suprem în Biserică este Pontiful Roman. Uniunea minților, prin urmare, necesită, stabilirea unui acord deplin într-o singură credință, supunere totală și ascultare de voia Bisericii și a Pontifului Roman, ca de Dumnezeu Însuși." (Sursa: Sapientiae Christianae: Creștinii ca cetățeni (10 ianuarie 1890))

"Aceasta este ultima noastră lecție pentru voi: recepționați-o, gravați-o în mintea voastră, cu toții: prin porunca lui Dumnezeu, mântuirea înseamnă să fim găsiți nicăieri în altă parte decât în Biserică; instrumentul puternic și eficient al mântuirii este nimeni altul decât Pontificatul Roman." (Sursa: Alocuțiunea pentru a 25-a aniversare a alegerii sale, Februarie 20, 1903; Învățături papale: Biserica, Călugării Benedictini din Solesmes, Ediția Sf. Pavel, Boston, 1962, pagina 653). 

"Amintiți-vă și înțelegeți bine că acolo unde este Petru, acolo este Biserica; că cei care refuză să se asocieze în comuniune cu Scaunul lui Petru aparțin Anticristului, nu lui Hristos. Cel care se va despărți de Pontiful Roman nu mai are o legătură continuă cu Hristos." (Sursa: Papa Leon al XIII-lea, Satis Cognitum, citat în "Faptele lui Leon al XIII-lea: Pontif Suprem", Roma: Vatican Press, 1896, (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: "Nu există nici o Supunerea față de Cristos fără să fie prezentată Papei"))

"Dar învățătorul suprem în Biserică este Pontiful Roman. Uniunea minților, prin urmare, necesită, împreună, un acord deplin într-o singură credință, supunere completă și ascultare de voia Bisericii și a Pontifului Roman, ca de Dumnezeu Însuși. Această ascultare ar trebui, totuși, să fie perfectă ... (și) în consecință, trebuie să fie acceptată fără ezitare ....

"De aceea îi aparține Papei autoritatea să judece, ce anume conțin cuvintele sacre, precum și ce doctrine sunt în armonie, și care sunt în dezacord cu ei și, de asemenea, din același motiv, ce lucruri trebuie să fie acceptate de drept, și ce să fie respins ca lipsit de valoare, ce este necesar să se facă și ce să se evite, în scopul atingerii mântuirii veșnice ". (Sursa: Papa Leon al XIII-lea, in Sapientiae Christianae (Creștinii în Calitate de Cetățeni), Enciclica promulgată pe 10 ianuarie, 1890 # 22-24.)

Sfântul Papa Pius al X (papă începând cu 4 august 1903 până la 20 august 1914):

Pope Pius X"Papa nu este pur și simplu reprezentantul lui Isus Hristos. Dimpotrivă, el este Isus Hristos Însuși, sub vălul cărnii, și care, prin intermediul unei ființe comune pentru omenire își continuă lucrarea printre oameni ... Papa este cel care vorbește? Isus Cristos este Cel care vorbește. El este cel care ne învață? Isus Cristos este Cel care ne învață. El este cel care conferă har sau pronunță o anatemă? Isus Hristos Însuși este Cel care rostește anatema și care conferă har. De aceea, în consecință, atunci când se vorbește de Papă, nu este necesar să se examineze, ci să se supună: nu trebuie să existe nici o limitare a poruncii, ca să se potrivească cu scopul individului a cărui ascultare este cerută: nu trebuie să existe nici o pretenție la voința declarată a Papei, și să investească cu totul altceva decât cele ce au fost puse asupra lui: nu trebuie să aibă opinii preconcepute asupra lui: nici un drept nu trebuie să se instituie împotriva drepturilor Sfântului Părinte, ca să învețe și să poruncească; deciziile sale nu trebuie să "fie criticate, sau ordonanțele sale contestate. Prin urmare, prin hirotonire divină, toți, indiferent cât de augustă poate fi o persoană - dacă acesta poartă o coroană sau este investită în purpuriu, sau este îmbrăcată în veșminte sacre: toți trebuie să fie supuși Celui care a avut toate lucrurile puse sub El." (Sursa: Creștinătatea Evanghelică , Vol 49, o ianuarie 1895, p 15," organul Alianței Evanghelice ", publicat în Londra de JS Phillips)

Notă: Papa Pius al X-lea a fost sfințit de Biserica Romano Catolică. Blasfemia împotriva lui Yahuwah nu descalifică un papă de la "sfințenie", în Biserica Romană.

Papa Benedict al XVI-lea (papă începând cu 3 septembrie 1914, până la 22 ianuarie 1922):

Pope Benedict XV

"Într-o așa măsură, a fost făcută Maria să sufere, că a fost aproape să moară odată cu suferința și moartea Fiului ei, astfel că și-a predat drepturile sale materne asupra fiului ei pentru: mântuirea omului ca să putem spune pe bună dreptate că a răscumpărat rasa umană împreună cu Cristos" (Sursa: Inter Sodalicia, 1918)

"Toți cei care caută protecția Mariei vor fi mântuiți pe veci." (Sursa: http: catehism //www.romancatholicteachings.com/catholic / catehism 1.html)

Papa Pius al XI (papă din 06 februarie 1922, până la 10 februarie 1939):

Pope Pius XI

"Cât va costa, oh Maria, ca să auzi rugăciunea noastră? Ce va costa să ne mântui? Nu a pus Isus în mâinile tale toate comorile harului și mila Lui? Tu stai Regină încoronată la dreapta fiului tău: stăpânirea ta ajunge până la ceruri și ție-ți sunt supuse, pământul și toate creaturile. Stăpânirea ta ajunge chiar până în abisul iadului, și tu singură, oh Maria, salvează-ne din mâinile lui Satana"(Source:http://www.reachingcatholics.org/polytheistic.html;http://earnestlycontending.com/maranatha/?p=743)

"... Predecesorul nostru nemuritor, Papa Leon al XIII-lea ..." (Sursa:. Papa Pius al XI, în Quas Primas (La sărbătoarea lui Cristos Rege), Enciclica promulgată la 11 decembrie 1925, # 18)

"Nimeni nu se găsește în unica Biserică a lui Hristos, și nimeni nu perseverează în ea, cu excepția cazului în care el recunoaște și acceptă cu supunere autoritatea supremă a Sf. Petru și pe succesorii săi legitimi." (Sursa: Papa Pius al XI, Mortalium Animos, PTC: 873, (citat în Apostolic Digest, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: "Nu există nici o Supunere față de Cristos fără prezentarea adresată Papei"))

Papa Pius al XII-lea (papă din 2 martie 1939, până la 09 octombrie 1958):

Pope Pius XII"O, Maria Maica Milei și Scăparea Păcătoșilor! Noi Te implorăm să privești cu milă pe ereticii săraci și schismatici. Tu, care ești Scaunul Înțelepciunii, luminează mintea nefericiților, ascunși în întunericul ignoranței și al păcatului, pentru ca ei să poată recunoaște în mod clar Sfânta Biserică Romano Catolică, ca singura Biserică adevărată a lui Isus Hristos, fără de care, nici sfințenia și nici mântuirea nu pot fi găsite. Cheamă-i la unitatea singurei turme, acordându-le harul să creadă orice adevăr al credinței noastre sfinte și să se supună Pontifului Roman Suprem, vicarul lui Isus Hristos pe pământ, ca, în acest fel, fiind uniți cu noi prin dulcile lanțuri ale binefacerii, ar putea fi, în curând, unul câte unul sub același Păstor; și cu noi toți, astfel, O Măreață Fecioară, să cânte pentru totdeauna cu bucurie: "Bucură-te, O, Fecioara Maria! Tu singură ai distrus toate ereziile din întreaga lume "Amin" (Sursa: Papa Pius al XII-lea, The Raccolta, Benzinger Brothers, Boston, 1957, No. 626.)

"După cum declară Sf. Bernard," este voia lui Dumnezeu, să obtinem favoruri prin Maria, să se grăbească toți să recurgă la Maria. " (Sursa: Superiore Anno, 1940.)

"Este absolut necesar ca comunitatea creștină să fie supusă în toate lucrurile Suveranul Pontif dacă dorește să fie o parte a societății divine stabilite, fondată de Mântuitorul nostru." (Sursa: Papa Pius al XII-lea, Orientalis Ecclesiae, citat în "Acta Apostolicae Sedis", 36: 129, Roma: Vatican Press, (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: "Nu există nici o Supunere față de Cristos fără prezentarea adresată Papei"))

"Noi credem, ... Noi declarăm că Biserica Romană prin Providența lui Dumnezeu deține supremația puterii ordinare asupra tuturor celorlalți, și că această putere de jurisdicție a pontifului roman, care este cu adevărat episcopală, este imediată. Spre ea, pastorii și credincioșii de orice rit și demnitate, atât individual, cât și în colectiv, sunt obligați să se subordoneze ierarhic și să arate adevărata ascultare, nu numai în chestiuni care țin de credință și morală, ci și în cele care privesc disciplina și guvernarea și răspândirea Bisericii în întreaga lume, în așa fel încât odată ce unitatea comuniunii și a profesiei de aceeași credință a fost păstrată cu Pontiful Roman, există o singură turmă a Bisericii lui Hristos, sub un singur păstor suprem. Acesta este învățarea adevărului catolic de care nimeni nu se poate îndepărta fără să-și piardă credința și mântuirea." (Sursa: Papa Pius al XII-lea, Ad Apostolorum Principis (Despre comunism și Biserica din China), Enciclica Promulgată pe 29 iunie 1958, # 46)

Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea (28 octombrie 1958, până la 3 iunie 1963)

Pope John XXIII

"În staulul lui Isus Hristos, nici un om nu poate intra decât dacă el este condus de Suveranul Pontif și numai dacă vor fi uniți cu El, oameni pot fi mântuiți ..." (Sursa: Papa Ioan al XXIII-lea, Coronation Omilia, pe 4 noiembrie 1958.)

Papa Paul al VI-lea (papă din 21 iunie 1963, până la 6 august, 1978):

Pope Paul VI

"Biserica ... a fost obișnuită să recurgă, cel mai mult, la acel mijlocitor pregătit, Mama ei Maria ... Căci așa cum spune Sf. Irineu, ea a devenit cauza mântuirii pentru întreaga rasă umană." (Sursa: Christi Matri)

Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea (papă din 16 octombrie 1978, până la 02 aprilie 2005)

Pope John Paul II"Nu te duce la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, vino la mine." (Sursa: Los Angeles Times, 12 decembrie, 1984.)

"Adevărul Adormirii, definit de Papa Pius al XII-lea, este reafirmat de Conciliul Vatican II, care se exprimă astfel, credința Bisericii:" Absolvă gratuit de la orice vinovăție a păcatului originar, Fecioară Neprihănită a fost preluată în trup și suflet în gloria cerească spre finalul șederii sale pământești. Ea a fost înălțată de Domnul ca Regină a Universului ... Căci Maica lui Hristos este slăvită ca "Regină a Universului" (Sursa:. Papa Ioan Paul al II-lea, în Redemptoris Mater (Pe Preasfânta Fecioară Maria în viața a Bisericii Pilgrim), Enciclicei promulgate la 25 martie 1987, # 41.)

"Astăzi ... noi cunoștiințe ne conduc să recunoaștem în teoria evoluției mai mult decât o ipoteză." (Sursa: Vatican, 23 octombrie 1996 http://www.aloha.net/~mikesch/darwin.htm)

"Nu te teme când oamenii mă numesc" Vicarul lui Hristos, "când mi se spune" Sfinte Părinte, "sau" Sanctitate, "sau folosesc titluri similare cu acestea, care par chiar potrivnice Evangheliei." (Sursa: Papa Ioan Paul al II-lea, Trecând Pragul Speranţei (New York: Alfred A. Knoff 1995): 6.)

Papa Benedict al XVI-lea (papă de la 19 aprilie 2005, până la 28 februarie, 2013):

Pope Benedict XVI

"Isus nu descrie sfârșitul lumii, iar când El folosește imagini apocaliptice, el nu acționează ca un" clarvăzător ". Din contră, El dorește să se asigure că ucenicii Săi în fiecare veac rămân neclintiți în date și predicții ..." (Sursa: O declarație făcută la data de 18 noiembrie 2012, în  Lunea Îngerilor către credincioși. http://visnews-en.blogspot.com/2012/11/christ-guides-journey-of-humanity.html.)

Papa Francisc I (papă 13 martie 2013 până la????):

Pope Francis I

"Nu-l puteti găsi pe Isus în afara Bisericii." (Sursa: In rostirea din 23 aprilie 2013 în Palatul apostolic Pauline Capela, http: //www.ewtn news.com/catholic-news/Vatican.php?id=7508)

"Interpretarea Sfintelor Scripturi nu poate fi doar un efort academic individual, ci trebuie să fie întotdeauna în comparație cu, inserții din interior, și autentificată de tradiția vie a Bisericii." (Sursa: 12 aprilie 2013, vorbind la comisia biblică pontificală http: // Www catholicworldreport.com/Blog/ 2219 / when_will_the_media_turn_ on_pope_francis.aspx # UX8SPyv71Us)

Acum, să trecem la declarații la fel de blasfemiatoare, care provin, de această dată, din documentele Vaticanului:

"Noi definim că Sfântul Scaun Apostolic și Pontiful Roman dețin supremația asupra întregii lumi." (Sursa: Consiliul Sfintelor Sinoade, vol XIII, coloana 1167.)

"Papa nu este doar reprezentantul lui Isus Hristos, dar el este Isus Hristos, Însuși, ascuns sub vălul cărnii." National Catolic (Iulie 1895)

"Toate numele care în Scripturi sunt aplicate lui Hristos, în virtutea cărora se stabilește că el este deasupra bisericii, sunt aplicate Papei." (Sursa: Robert Bellarmin, Autoritatea Consiliilor, Volumul 2: 266.)

"Papa nu este doar reprezentantul lui Isus Hristos, dar el este Isus Hristos, Însuși, ascuns sub vălul cărnii." (Sursa: National Catolic (iulie 1895))

"Ai grijă ca noi să nu ne pierdem mântuirea, această viață și suflare pe care ne-ai dat-o, pentru că tu ești Păstorul nostru, tu ești medicul nostru, Tu ești guvernatorul nostru, tu ești plugarul nostru, Tu ești în cele din urmă un alt Dumnezeu pe pământ." (Sursa: Christopher Marcellus, abordarea Papei Iulius al II-lea în timpul celui de-al Cincilea Consiliu Lateran, care a început în 1512, așa cum este citat în Alexander Hislop, Lumina profeției lăsată în locurile întunecate ale papalității (Londra: William Whyte and Co., 1846): 91 de scrisori între un catolic și un protestant despre doctrinele Bisericii de la Roma, publicat inițial în Worcester Journal al lui Barrow (Worcester Journal, 1827): 29. Găsiți versiunea originală latină aici).

"Se pare că Papa Ioan Paul al II-lea prezidează acum peste Biserica universală din locul lui peste crucea lui Hristos." (Sursa: "Auckland Episcopul spune Papa prezideazã De la Cruce" (Zenit, 20 septembrie 2004))

"Preotul are puterea cheilor, sau puterea de a elibera păcătoșii din iad, de-ai face vrednici de Paradis, și să-i schimbe din sclavii lui Satana în copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși este obligat să respecte judecata preoților Săi, și nici să nu ierte sau să ierte....

"Papa ia locul lui Isus Hristos pe pământ … El este conducătorul infailibil… judecătorul suprem al cerului și al pământului, judecătorul tuturor, fără să fie judecat de nimeni, Dumnezeu însuși pe pământ." -- New York Catehism

"Dacă ar fi ca Răscumpărătorul să coboare într-o biserică, și să stea într-un confesional pentru a administra sacramentul penitenței, iar un preot să stea într-un alt confesional, Isus ar spune față de oricare penitent 'Eu te absolv Eu", preotul ar spune, de asemenea, peste fiecare dintre penitenți lui, "Eu te absolv," și penitenții fiecăruia ar fi absolviți la fel...

"Astfel, preotul poate, într-o anumită manieră, să fie numit, creatorul Creatorului său, din moment ce prin rostirea cuvintelor consacrării, el creează, ca și cum ar fi fost, Isus în sacrament, dându-i o existență sacramentală, și-l produce ca pe o jertfă care să fie oferită Tatălui veșnic ...

"Lasă preotul", spune Sf. Laurence Iustinian, "să se apropie de altar ca un alt Hristos." (Sursa: Sf. Alfons Liguori, Demnitățile și Îndatoririle preotului (1927))

 "Papa ia locul lui Isus Hristos pe pământ ... prin dreptul divin, Papa are puterea supremă și deplină în credință, în morală, peste fiecare păstor si turma lui. El este adevăratul vicar, capul întregii biserici, tatăl și învățătorul tuturor creștinilor El este conducătorul infailibil, fondatorul dogmelor, autorul și judecătorul consiliilor, conducătorul universal al adevărului, arbitrul lumii, judecătorul suprem al cerului și al pământului, judecătorul tuturor, fiind judecat de nimeni, Dumnezeu însuși pe pământ."

(Sursa:citat din New York Catehism.)

"Chiar dacă Papa ar fi fost Satana întrupat, noi nu ar trebui să ridicăm capetele noastre împotriva lui, ci cu calm să ne întindem, să ne odihnim pe pieptul lui." --St. Catherine of Siena

"Chiar dacă Papa ar fi fost Satana întrupat, noi nu ar trebui să ridicăm capetele noastre împotriva lui, ci cu calm să ne întindem ca să ne odihnim pe pieptul lui. Cel care se împotrivește Tatălui nostru este condamnat la moarte, căci ceea ce-i facem lui, îi facem lui Hristos: îl onorăm pe Hristos, dacă-l vom cinsti pe Papă, îl dezonorăm pe Hristos, dacă-l dezonorăm pe Papă. Cunosc foarte bine că mulți se apără lăudându-se: "Ei sunt atât de corupți, și lucrează tot felul de lucruri rele!" Dar Dumnezeu a poruncit ca, chiar dacă preoții, pastorii și Hristos pe-pământ ar fi diavoli încarnați, noi să fim ascultători și supuși lor, nu de dragul lor, ci de dragul lui Dumnezeu, și din ascultare față de El ." (Sursa: Sf. Ecaterina de Siena, SCS, p 201-202, p 222, citat în Sinteza Apostolică, de Michael Malone, Book 5:. "Cartea Supunerea", Capitolul 1: "Nu Există Mântuire Fără o Supunere Personală față de Papă")

"Doctrinele Bisericii Catolice sunt complet independente de Sfânta Scriptură." (Sursa: Explicația Familiară a Doctrinei Catolice, p.151 Rev. M. Muller.)

"Dacă trebuie să alegem între Sfintele Scripturi ale lui Dumnezeu, și erorile vechi ale bisericii, ar trebui să le respingem pe cele dintâi." (Sursa: Johann Faber (apărător al Papalității), citat din Istoria Reformei, de JH Merle d'Aubigne, cartea 11, Ch 5, Par 9.y JH Merle d'Aubigne, cartea 11, Ch 5,... par. 9.)

"Ca două râuri sacre care curg din paradis, Biblia și tradiția divină conțin cuvântul lui Dumnezeu, prețioasele nestematele ale unor adevăruri descoperite. Cu toate că aceste două fluxuri divine sunt în ele însele, din cauza originii lor divine, egale în sacralitate, și ambele sunt pline de adevăruri revelate, totuși din cele două, tradiția ne este mai clară și sigură". (Sursa: Credința catolică, Joseph Faa di Bruno, p 45.)

"Singura persoană din cer, chemată să vină aici jos, este Isus Hristos, și I-am poruncit să vină jos. El trebuie să vină când îl solicit…Acesta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă El. Trebuie să coboare de fiecare dată când spun messa la solicitarea mea.... și când o fac, Hristos trebuie să se supună." --Preotul Romano Catolic, David S. Phelan

"N-am invitat un înger să coboare din cer să audă messele aici. Nu este un loc pentru îngeri. Singura persoană din cer, chemată să vină aici jos, este Isus Hristos, și i-am poruncit să vină jos. El trebuie să vină când îl solicit. Am luat pâine în degetele mele în această dimineață și am spus: "Acesta este trupul și sângele lui Isus Hristos", și a trebuit să vină jos. Acesta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă El. Trebuie să coboare de fiecare dată când spun messa, la solicitarea mea.... Eu o fac în ascultare, respect, omagiu, și adorare, dar o fac, iar când o fac, Hristos trebuie să se supună." (Sursa: Preotul Romano-Catolic David S. Phelan, Western Watchman (St. Louis: Western Watchman Publishing Company), 10 iunie 1915.)

"Papa are o demnitate atât de mare și atât de sus încât el nu este ca un simplu om, ci ca Dumnezeu, și vicarul lui Dumnezeu .... De aceea Papa este încoronat cu o coroană triplă, ca Rege al Cerului și al pământ și al regiunilor inferioare.... Papa este cum a fost Dumnezeu pe pământ... rege al regilor... căruia i-a fost încredințată calea de către omnipotentul Dumnezeu ... al împărăției cerești." (Sursa: Lucius Ferraris,"Papa", articolul 2 în a lui Prompta Bibliotheca ("Handy Library"), Volumul 6 (Veneția, Italia: Gaspar Storti, 1772), pp 26-29 Latină. Retipărit (Roma:...Propaganda de Presă, 1899))

"Toate numele care sunt atribuite lui Hristos în Scriptură, implicând supremația Sa asupra bisericii, sunt de asemenea atribuite Papei." --Robert Bellarmine

"Toate numele care sunt atribuite lui Hristos în Scriptură, implicând supremația Sa asupra bisericii, sunt de asemenea atribuite papei." (Sursa: Robert Bellarmin, în Disputa Controverselor, "Cu privire la autoritatea consiliilor", cartea 2, Capitolul 17.)

 "Primește tiara împodobită cu trei coroane, să se știe că Tu ești Tatăl prinților și regilor, Conducătorul lumii, Vicarul Mântuitorului nostru Iisus Hristos." (Sursa:  Ceremonia de încoronare papală).

"Papa este judecătorul suprem al legii țării .... El este vicarul lui Hristos, și nu este doar un preot în veac, ci și Împăratul împăraților și Domnul domnilor." (Sursa: La Civilta Cattolica 18 martie anul 1871 (citat în "O vedere în interiorul Consiliului Vatican" de Leonard Woosely Bacaon, p 229, ediția americană Tract Society))

"Este o eroare să credem că, dacă Papa ar fi fost un reprobate și un om rău și, în consecință, un membru al diavolului, nu ar avea nici o putere asupra credincioșilor." (Sursa: Consiliul Constance, Condamnarea Erorilor, împotriva lui Wycliffe, Sesiunea VIII, și Hus: Sesiunea XV; DNZ: 621, 617, 588, (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, Cartea 5: "Cartea Ascultării", Capitolul 1: "Nu Există Mântuire Fără Supunere Personală Papei"))

"Să fii supus Pontifului Roman este absolut necesar pentru mântuire." -- Sf. Toma de Aquino

 "Să fii supus Pontifului Roman este absolut necesar pentru mântuire." (Sursa: Sf. Toma de Aquino, Împotriva Erorilor Grecilor, Pt 2, ch 36; PTC: 484, (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, Cartea 5: "Cartea Supunerea", Capitolul 1: "Nu există mântuire Fără o Supunere personală Papei")) "Este o eroare să credem că un om este în Biserică, dacă el abandonează Scaunul lui Petru, temelia Bisericii." (Sursa: Sf. Ciprian, UOC, CSL, vol 3, punctul 1, p 207 (1868), (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: " Nu este nici o Supunerea în Hristos fără supunerea față de Papă "))

"Unde este Petru (sau succesorul său), acolo este Biserica." (Sursa: Sf. Ambrozie, Comentariul a Doisprezece din Psalmii lui David, XL: 30; JUR, vol. 2: 1261 (citat în Sinteze Apostolice, de Michael Malone, cartea 4: "Cartea creștinilor", Capitolul 4: " Nu este nici o Supunere în Hristos fără supunere față de Papă "))

"Pontiful Roman, capul colegiului episcopilor, se bucură de această infailibilitate în virtutea funcției sale, atunci când, în calitate de păstor Suprem și învățător al tuturor credincioșilor - care confirmă pe frații săi în credință - proclamă printr-un act definitiv o doctrină referitoare la credință sau morală .... Infailibilitatea promisă Bisericii este prezentă și în corpul episcopilor atunci când, împreună cu succesorul lui Petru ", ei exercită supremul Magisterium," mai ales într-un Sinod Ecumenic. Când Biserica prin Magistrium suprem propune o doctrină "pentru credință ca fiind revelată de Dumnezeu," și ca învățătură a lui Hristos, definițiile "trebuie să fie respectate cu ascultarea de credință." Această infailibilitate se extinde în ceea ce privește depozitul revelației divine în sine." (Sursa: Catehismul Bisericii Catolice, # 891, ediția 1994).

"Noi mărturisim că papa are puterea să modifice Scriptura, să adauge la ea, și să ia din ea după voia Lui." --Confesiuni Romano-Catolice pentru Jurământul Protestanților

Să se compare declarația de mai sus cu Scriptura:

"Să nu adăugați nimic la cuvântul pe care vi-L poruncesc Eu și să nu scădeți nimic din el ca să păziți poruncile lui Yahuwah Eloah vostru, pe care vi le poruncesc." (Vezi Deuteronom 4: 2).

"Voi aveți grijă să păziți orice vă poruncesc eu, să nu adăugați numic la ele și nici să nu scoateți nimic din ele." (Vezi Deuteronom 12:32).

"Orice cuvânt al lui Eloah este încercat: El este un scut pentru cei care se-ncred în EL. Tu nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca nu cumva să te mustre și să fii găsit mincinos." (Vezi Proverbe 30: 5-6.)

"Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva la ele, Yahuwah îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta." (Vezi Apocalipsa 22:19).

... "Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei." (Apocalipsa 18: 4)

"... Papa este așa cum ar fi fost Dumnezeu pe pământ, singurul suveran al credincioșilor lui Hristos, cap al regilor, având plenitudinea puterii." (Sursa: Lucius Ferraris, în "Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologiae, Ascetica, Polemica, Rubristica, Historica", volumul V, articol despre "Papa, articolul II", intitulat "În ceea ce privește gradul de demnitate papală, autoritate, sau stăpânire și infailibilitate", # 1, 5, 13-15, 18, publicat în Petit Montrouge (Paris) de JP Migne, ediția 1858.) "Noi mărturisim că papa are puterea să modifice Scriptura, să adauge la ea, și să ia din ea după voia Lui." (Sursa: Confesiuni Romano-Catolice pentru Jurământul Protestanților, articolul XI, (Confesiunea Româno-Catolica în Hungaria, Evangelicis publice praescripta te proposita, editi un Streitwolf), consemnată în  Înregistrarea Congresului SUA, Casa Bill 1523, Cazul alegerii contestate a lui Eugene C. Bonniwell, împotriva lui Thos. S. Butler, 15 februarie, 1913.)

"Cel care nu intră pe ușa pliului nu trebuie să aibă mântuirea. Ușa pliului este Biserica Catolică și unirea cu Capul care îl reprezintă pe Isus Hristos." (Sursa: Sf. Frances Xavier Cabrini, "Călătorii", Chicago: 1944 ...)

"Papa are o mare autoritate și putere, căci el este capabil să modifice, să declare sau să interpreteze chiar și legile divine. Papa poate modifica legea divină, deoarece puterea lui nu este a unui om, ci al lui Dumnezeu, și el acționează ca locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ ... "(Sursa: Lucius Ferraris, în" Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologiae, Ascetica, Polemica, Rubristica, Historica ", volumul V, articol despre" Papa, articolul II ", intitulat" în ceea ce privește gradul de demnitate papală, autoritate, sau stăpânirea și infailibilitatea ", # 30, publicat în Petit-Montrouge (Paris) de JP Migne, ediția 1858.

"Hristos a încredințat lucrarea Lui conducătorului pontif... dar toată puterea în cer și pe pământ a fost dată lui Hristos. ... Prin urmare, conducătorul pontif, care este vicar, va avea această putere" (Sursa: Corpus Juris, cap 1, coloana 29, tradusă dintr-o glossă pe cuvintele Porro Subesse Romano Pontiff)

"Autoritatea Papei este nelimitată, incalculabilă, ea poate lovi, după cum spune Inocențiu al III, acolo unde este păcatul, ea poate pedepsi pe oricine, ea nu permite nici o contestație și este ea însăși Suveranul Capriciu, exercitat de Papă, după expresia lui Bonifaciu VIII , toate drepturile în Sanctuarul de la piept. După cum el a devenit acum infailibil, el poate prin folosirea micului cuvânt, "Orbi," (ceea ce înseamnă că el se se întoarce în jurul întregii Biserici) să facă fiecare regulă, fiecare învățătură, fiecare cerere, într-un articol sigur și incontestabil de credință Niciun drept nu poate sta împotriva lui, nici o libertate personală sau corporativă, sau pusă de canoniști". (Sursa: "Tribunalul lui Dumnezeu și al papei este unul și același lucru." Ignaz von Dollinger, în "O scrisoare adresată arhiepiscopul de Munchen", 1871 (citat în Relațiile lui Acton Newman (Fordham University Press), de MacDougall, p 119-120))

"Noi mărturisim că orice lucru nou îl rânduiește Papa, fie că este vorba în Scriptură sau nu, și orice poruncește el este adevărat, divin și mântuitor și, prin urmare, ar trebui să fie ținut de către persoanele laice la o mai mare stimă decât pe Dumnezeul cel viu." -- Confesiunile Romano Catolice pentru Jurământul Protestanților

" "Prin urmare, decizia papei și decizia lui Dumnezeu constituie o singură decizie .... Din moment ce, prin urmare, un recurs este întotdeauna facut de la un judecător inferior la unul superior, așa cum nimeni nu este mai mare decât el însuși, astfel încât nici o cale de atac nu este aplicabilă atunci când este făcută de Papă la Dumnezeu, pentru că există un consistoriu al Papei însuși și al lui Dumnezeu însuşi." (Sursa: Augustinus Triumphus, în Summa de Potestate Ecclesiastica, 1483, questio 6. Latină.)

"Noi mărturisim că orice lucru nou rânduiește Papa, fie că este vorba în Scriptură sau nu, și orice poruncește el, este adevărat, divin și mântuitor și, prin urmare, ar trebui să fie ținut de către Persoanele laice la o mai mare stimă decât pe Dumnezeul cel viu." (Sursa:  Confesiunile Romano catolice pentru Jurământul Protestanților, articolul IV (Confessio Romano-Catolica din Hungaria Evangelicis publice praescripta te proposita, editi un Streitwolf), înregistrată în Înregistrarea Congresului SUA, Casa Bill 1523, cazul alegerilor contestate ale lui Eugene C. Bonniwell, împotriva lui Thos. S. Butler, 15 februarie, 1913.)

Un Apel de la la echipa WLC:

Noi nu exagerăm când afirmăm că aproape toate învățăturile Bisericii Romano-Catolice contrazic Biblia. Mențiunile de mai sus, făcute de papii și autoritățile de la Vatican atestă irefutabil cu privire la validitatea cererii noastre, în comparație cu Scriptura. Din păcate, acest lucru poate fi foarte dificil de acceptat pentru frații și surorile noastre încă prinși în acest sistem păgân. Dacă  oamenii lui Yahuwah care sunt membri ai acestui cult ar compara cu sinceritate și cu rugăciune învățăturile papilor cu Biblia, își vor da seama, fără îndoială, de adevărul despre religia falsă a Romei. Noi spunem adevărul despre religia falsă catolică pentru că ne pasă; noi nu vrem ca poporul Lui să continue să fie înșelat de acest sistem nelegiuit. Timpul se scurge, iar timpul de probă este pe cale să se încheie. Este extrem de important să ne confruntăm cu învățăturile lui Yahuwah, și să fim determinați să urmăm adevărul Său, indiferent de costuri.

Astăzi, toată lumea a fost înșelată de această religie falsă, și foarte curând cei care continuă să expună natura satanică a acestui sistem religios se vor confrunta cu persecuția și vor plăti prețul final. Roma nu a tolerat opoziția și a provocat moartea a aproximativ 100 de milioane de suflete care cred în Biblie, și care au refuzat să se supună acestei religii false. La WLC, vom descoperii aceste fapte în efortul de a pune în lumină adevărul pentru cei care sunt sinceri, pentru ca ei să-și scape sufletele din această instituție păgână.

Salvarea este imediată și gratuit disponibilă tuturor celor care cred în numele lui Yahushua, și ascultă de poruncile Lui. Nu este loc pentru mediatorii umani între un suflet sincer care caută să fie salvat și Mântuitorul nostru iubitor. El vrea ca noi să venim la El în mod direct, ca El să ne mântuiască de păcatele noastre. El ne va primi cu bucurie. El va reînnoi mintea noastră și ne va învăța să umblăm fără prihană înaintea Tatălui. El va pregăti inimile noastre pentru cer, ca să revenim împreună cu El, urmând a doua Sa venire glorioasă.

 Yahuwah poate continua să ghideze și să binecuvânteze pe toți cei care caută să cunoască și să urmeze voia Lui.


Continut Asemanator: