Print

Progresul Inchiziţiei Romane: Ce trebuie să ştim

Forţa reprezintă principiul împarăţiei lui Satana. A fost şi va continua să fie folosită de către forţele întunericului atâta timp cât există cineva care să stea pentru adevăr şi neprihănire, împotriva erorii.

Yahuwah apelează la intelectul nostru” Vino, acum, să ne judecăm,” reprezintă invitaţia sa plină de har, inregistrată în Isaia 1 :18. Adevărul are o aşa de mare putere încât pentru a se convinge, o minte cinstită nu are nevoie decât de un studiu clar şi deschis al cuvântului.

 Minciuna, pe de altă parte , este slabă. Când linguşeala,mita şi ameninţarea cad, forţa rămâne ultimul resort pentru a obliga conştiinţa şi a anihila voinţa. Istoria lumii este un raport negru asupra răului comis de om asupra semenilor săi –totul în numele religiei. Doar în Cer ne va fi descoperit cât de mare a fost agonia şi suferinţa milioanelor de oameni care au rămas credincioşi Mântuitorului lor.

 Folosirea forţei pentru a obliga conştiinţa nu este o relicvă a istoriei, o notă de subsol prăfuită din timpurile întunecate, barbare. Dealtfel rămâne principiul vital al Bisericii Romano-Catolice nepocăite.”Dreptul” de a forţa pe cineva să păcătuiască împotriva propriei conştiinţe pentru a-şi salva sufletul, este o doctrină care încă mai este îmbrăţişată de această putere-fiară.

Iată o expunere parţială a metodelor variate folosite de papistaşi pentru a supune conştiinţa . Ce urmează este o listă parţială a variatelor metode folosite de papişti pentru a forţa conştiinţa. Deşi este o descoperire dezgustătoare a ceea ce poate omul să facă când se află sub influenţă demonică, cu toate acestea ea reprezintă mărturia triumfătoare a puterii lui Yahuwah de ai ocroti pe ai Săi. Cei ce locuiesc în ultimile zile ale pământului trebuie să fie avertizaţi că principiul forţei continuă să fie doctrina îndrăgită a Bisericii Romano-Catolice pentru că trecerea timpului nu a schimbat cu nimic catolicismul.Dar nici nu a diminuat puterea  lui Yahuwah, de a proteja pe cei ce sunt supuşii griji Sale.

---------------------

Ce reprezintă Inchiziţia?

Termenul se referă la o instituţie a Bisericii Romano-Catolice care era original intitulată “Sfânta şi Suprema Congregaţie a Inchiziţiei Romane şi Universale.”Acest “Oficiu Sfânt”, aşa cum  a fost cunoscut, a fost creat special să combată orice învăţătură care contrazicea doctrina romano-catolică, în special orice învăţătură care contrazicea credinţa că Sacramentele catolice conferă har şi dau mântuire.      

Când a apărut Inchiziţia?

A apărut în 1203 A.D.

Cum se numea Papa care a introdus-o?

Papa Inocenţiu III

Cât de mulţi au fost ucişi de către Oficiul Inchiziţiei din 1203 A.D. până acum?

S-a estimat că cel puţin 50 de milioane de oameni , femei şi copii au fost ucişi fără milă de către oficiul bisericii, iar altii au estimat cam la 100 de milioane. Inchiziţia a omorât evrei, protestanţi, popoare indigene şi chiar alti romano-catolici. De la cel  născut prinţ până la ţăranul umil, nimeni nu a fost exceptat de la tratamentul ei brutal.

Cine a autorizat folosirea torturei şi cu ce scop se folosea tortura în cadru Inchiziţiei?

Pope Innocent IV

Decretul de instituţionalizare a torturei ca parte a Inchiziţiei aparţine Papei Inocenţiu IV, care a promulgat bula papală Ad extirpanda,care autoriza folosirea torturii  de către Inchiziţie cu scopul de a obţine mărturisiri de la “eretici”.

Cine au fost primele victime ale Inchiziţiei?

Albigenses

Primele victime ale îngrozitoarei Inchiziţii au fost a albigenzii, care locuiau în sudul Franţei. Ei au devenit ţinta deoarece ei deţineau crezul biblic că mântuirea vine doar prin Yahushua, şi nu prin înfăptuirea sacramentelor, sau prin mântuirea prin fapte.

Câţi papi au susţinut Inchiziţia după ce a fost creată de Papa Inocenţiu III?

Au existat 75 de papi în serie care au întărit viguros Inchiziţia, fiecare adăugând noi instrumente de tortură. Este importantant de consemnat că niciunul dintre aceşti papi succesivi nu au condamnat sau dezaprobat folosirea torturii pentru a smulge mărturisiri. 

Care dintre Inchiziţii a fost cea mai brutală?

Cea mai brutală a fost Inchiziţia Spaniolă. Inchiziţia Spaniolă a fost stabilită de regina romano-catolică, Izabela. Deoarece oricine putea fi în mod anonim denunţat ca eretic şi,dacă era găsit vinovat, posesiunile lui erau confiscate. Ea a folosit aceasta ca pe un mijloc prin care să-şi finanţeze explorările lui Columb  către Lumea Nouă. 

Care este principiul fundamental pe care se bazează Inchiziţia?

Principiul sublinat de Inchiziţie este credinţa falsă că papa are puterea supremă aupra vietii şi a morţii. Astfel că, oricine dădea dovadă de neascultare faţă de papa trebuia condamnat şi torturat până la moarte dacă nu retracta.

Care erau erau cele mai folosite instrumente macrabre de tortură ale Inchiziţiei?

Vom evidenţia unele dintre cele mai macrabe instrumente de tortură mai jos. Dar mai înainte de a face aceasta…

WLC doreşte să avertizeze cititorul că aceste instrumente de tortură folosite de Roma sunt cele mai  edificatoare. Recomandăm cititorului mare discreţie.

Cuierul

the rack

“Cuierul este considerat de toţi ca fiind cea mai dureroasă formă de tortură.Era un cadru de lemn deasupra podelei cu două frânghii fixate în partea de jos şi alte două legate de un mâner în vârf.  

“.Cel ce tortura răsucea mânerul pentru a face ca frânghiile să întindă braţele victimei. Eventual oasele victimei erau dislocate cu o crăpătură mare.

“Această metodă a fost cea mai folosită pentru smulgerea mărturisirii, nemarturisirea însemna că torturatorul putea stânge mai tare. Uneori, torturatorii forţau victimile să asiste la torturarea altora cu acest instrument pentru a implanta teamă psihologică.  

“.Uneori această metodă se limita la a disloca câteva oase , dar călăul mergea prea departe  şi făcea ca picioarele sau mâinile (uneori amândouă)să devină nefolositoare. La sfârşitul Evului Mediu au apărut noi alte variante ale acestui instrument.Adesea  foloseau piroane cu care penetrau spatele victimei – în timp ce braţele erau îndepărtate astfel încât  maduva spinării să crească nu doar durerea fizică ci să capete şi cel mare handicap psihologic.  ”1

Arderea pe Rug

Burning at the stake

“Dacă focul era suficient de mare, moartea survenea prin asfixie mai mult decât prin rănile produse de flacără. De altfel este recunoscut faptul că victima era deobicei arsă la foc mic pentru “a suferi înainte de moarte.” Dacă focul era mic,

moartea se datora pierderii sângelui sau accidentului vascular cerebral de căldură, care putea surveni după multe ore. “ 2

Roata

The Wheel

“În metoda de torturare cu roata, victima avea mâinile şi picioarele legate pe spiţele unei roti de lemn care era învârtită uşor. Călăul folosea un ciocan de fier cu care zdrobea oasele lui sau ei în timp ce roata se învărtea. Victimile erau lăsate pe roata care se învărtea, să sufere o  moarte chinuitoare  .”3

Scaunul lui Iuda

Judas’ Chair

“Scaunul lui Iuda era un scaun în formă de piramidă(vezi la dreapta). Persoana care trebuia să mărturiseasă păcatele sale împotriva lui Hristos era aşezat în vârful lui, care pătrundea în anus sau  în vagin. Apoi  în timp ce interogatoriul avansa, călăul cobora încet pârâtul tot mai adânc peste vârful piramidei cu nişte frânghii de deasupra.

“ Unele teorii sugerează că efectul intenţionat era să întindă orificiul o lungă perioadă de timp sau să tragă în ţeapă. Victima era de obicei goală ,o umilinţă în plus la cele îndurate.”4

Fecioara de fier(sau Fata de fier)

The Iron Virgin (or Iron Maiden)

“Era prevăzut cu ţepi în interior ce străpungeau trupul în diferite părţi dar care nu treceau prin organelle vitale cu scopul de a păstra victima vie cât mai mult timp, atârnată în poziţie verticală, intr-o suferinţă continuă până când îşi dorea să moară. Instrumentul putea fi deschis din ambele părţi, din faţă şi din spate fără ca victima să poată scăpa. Containărul era atât de gros încât nici un ţipăt de durere nu putea fi auzit din afară chiar şi atunci când uşile erau deschise .”5

Găurile din partea de jos permiteau sângelui şi fluidelor din corp să se scurgă.

Concasor de capete

Head Crusher

“Cu capul aşezat sub casca de deasupra şi obrazul pus pe bara de jos, şurubul din vârf era răsucit încet, presând strâns craniul. În primul rând erau distruşi dinţii, sfărâmând şi aşchiind maxilarul. Ochii erau smulşi din orbite—unele variante au  recipiente speciale pentru a-i capta. In final craniul era fracturat şi conţinutul lui forţat să iasă afară. În perioada timpurie , călăul putea să ţină capul bine fixat şi lovea periodic casca de metal ; fiecare lovitură producea un ecou dureros în trupul victimei ”6

Furca Ereticilor

The Heretic’s ForkThe Heretic’s Fork

“Dispozitivul era adesea folosit să reducă la tăcere victima pe drumul spre eşafod, ca ea să nu poată spune ce s-a întâmplat în camera de tortură sau să se poată apăra în vreun fel.”7

Tubul Crocodil

The Crocodile Tube

“Tubul crocodil nu a fost o sculă comună, dar a fost folosit pentru a ucide infidelii şi hoţii. 

“Victima era fixată înăuntrul tubului a cărui marime era suficientă pătrunderii victimei. Tubul era prevăzut cu piroane asemenea dinţilor de crocodile, care erau uşor presaţi până când victima era complet imobilizată. Torturatorul nu putea vedea decât faţa şi gambele ei.

“Cu ajutorul cărbunilor si al focului de sub tub, călăul încălzea treptat tubul până când scotea o mărturisire sau victima era ucisă. Cel dinainte era cel mai des folosit dar acesta este unul dinrte cele mai crude şi mai dureroase torture folosite, vreodată, de fiinţe omeneşti.

“Cu faţa şi gambele expuse, călăul putea să producă răni dureroase asupra victimei. Mutilarea facială şi zdrobirea oaselor din talpă erau alegerile lor preferate.

Măgarul Spaniol

The Spanish Donkey

“Victima goală era aşezată pe piramida ascuţită, aşa cum ar fi călărit un măgar. Călăul apoi punea greutăţi de la cele mai uşoare până la foarte grele, atârnate de picioare care produceau tăierea lentă pe din două a bărbatului sau a femeii! Un instrument foarte dureros!”9

Para Rectal, Orală şi Vaginală

Rectal, Oral, and Vaginal Pear

“Acesta era un dispozitiv în formă de pară, cu corpul parei format din patru “frunze” de metal unite printr-o balama în vârful ei. Para era introdusă  în vagin, anus sau gât în funcţie de crima comisă: Dispozitivul oral era rezervat ereticilor, în timp ce perele anale şi vaginale erau folosite pentru homosexuali şi vrăjitoare. Răsucind cheia se deschideau frunzele care produceau vătămare internă masivă.  Instrumentul în puţine cazuri a fost fatal dar era urmat de alte metode de tortură. ”10

Jupuirea

Flaying

“Jupuirea înseamnă de fapt îndepărtarea pielii unei personae. Ca metodă de execuţie şi tortură, jupuirea oamenilor se făcea, desigur, în timp ce ei erau încă vii. Era o metodă de tortură fără omorâre, doar anumite părţi din piele erau îndepărtate. Cu toate acestea, dacă o persoană era condamnată la moarte prin jupuire sau erau capturaţi de inamici, atunci moartea era scopul acestei practici şi de obicei o mare parte de piele era înlăturată. ”11

Gheară de Pisică (Memento Spaniol)

Cat’s Paw (Spanish Tickler)

“Acest dispozitiv teribil folosit cel mai mult în Europa în timpul Evul Mediu. Este un instrument foarte simplu folosit pentru sfâşierea pielii victimei. Datorită formei sale nici oasele şi nici muşchii nu erau cruţaţi. 

“Victima era dezbrăcată şi legată fără putinţă de apărare . Apoi călăii începeau (uneori în mod public) să mutileze victima. Adesea începeau cu membrele şi se mutau pe piept, spate, gât si în final pe faţă.  

“Pe scurt Memento-ul Spaniol sau Ghiara Pisicii nu este nimic altceva decât o extensie a mâinii călăului. Ghiarele erau suficient de ascuţite să taie orice în calea lor ”

Despicătorul Genunchiului

Knee Splitter

“Despicătorul genunchiului era o  formă antică de tortură în care două scânduri prevăzute cu ţepi în număr, variind de la 3 la 20 erau puse deoparte şi de alta a genunchiului victimei. Scândurile erau conectate de două şuruburi care strângeau scândurile în jurul genunchiului. Şuruburile erau răsucite, apropiind încet cele două scânduri una de alta  înfingeau forţat piroanele în genunchi.  Acesta putea spinteca carnea şi, în funcţie de cât de adânc ajungea  sfărâma oasele , mutilând membrul sau lăsându-l vătămat pentru totdeauna. În ciuda numelui său, despicătorului genunchiului  se putea folosi la oricare alt membru în jurul căruia putea fi fixat. Această tortură era adesea acompaniată de alte forme de pedeapsă cum ar fi arderea, înţepenirea, scoaterea unghiilor şi multe altele.  ”12

Fiica lui Skevington

Scavenger’s Daughter

“A fost inventat de un britanic pe nume Skevington, căruia îi poartă numele. Alternativ mai sunt denumite şi obezile lui Skeffington.Dispozitivul este format dintr-un cerc de fier cu o balama la mijloc. Victima era forţată să se ghemuiască pe o jumătate a cercului, în timp ce cealaltă era pusă peste spinare. (Imaginaţi-vă o gigantică proteză dentară în care era plasată victima) Călăul folosea un şurub pentru a strânge balamaua, zdrobind victima din ce în ce mai mult în ghemuirea sa involuntară. Eventual, erau zdrobite coastele şi pieptul iar coloana era dislocată. Uneori compresia era atât de mare încât  sângele curgea şuvoi din vârful degetelor şi de pe faţă. Regina Elisabeta I a Angliei a folosit acest instrument împotriva protestanţilor pe care îi acuza de înaltă trădare .”13

Spintecătorul Sânilor

Breast Ripper

“Folosit ca o pedeapsă pentru femei, spintecătorul sânilor era o metodă crudă şi dureroasă ce mutila sânii femeii. . . Gheara era folosită fie rece fie încinsă în foc pe sânii expuşi. Dacă victima nu era ucisă, ea rămânea îngrozită pentru toată viaţa iar sânii ei detaşati de trup.

“O variantă obijnuită a spintecătorului sânilor, adesea denumit Paianjenul,  este un instrument asemănător ataşat pe un perete. Sânii femeii erau fixaţi în ghiare iar femeia era trasă de la perete până când erau scoşi.”14

Stâlpul Infamiei

The Pillory

“Când era cerut să fie ştampilat ( infierat) un vinovat pentru infamie, era aşezat într-un Stâlp Medieval, care în general era  o schelă prevăzută cu lanţuri  şi gulere de fier şi care purta pe frontispiciu armele lordului feudal. În Paris, acest nume a fost dat unui turn circular izolat, construit în mijlocul pieţei. Turnul avea şaizeci de picioare înălţime, şi avea nişe largi în peretele gros, era prevăzut cu o roată orizontală care putea să învârte un pivot. Această roată avea câteva orificii, poziţionate astfel încât  să intre mâinile şi capul condamnatului, care  era expus  mulţimii de câte ori se învârtea roata devenind subiectul batjocorii ei. Stâlpii Infamiei erau întotdeauna aşezaţi în locurile cele mai aglomerate cum ar fi o piaţă sau o intersecţie stradală.  ”15

Guler Cervical

The Neck Brace

“Cântărind mai mult de unsprezece pound, acest guler era aşezat în jurul gâtului şi se odihnea pe umeri. Iniţial erau folosite pentru a tortura prizonierii, cu timpul au devenit instrumente de execuţie, frecuşul şi înţepăturile deveneau infectate, gangrenau iar victima intra în comă. Există rumori că gulerul cervical este folosit  şi astăzi în unele părţi ale lumii.”16

Suruburile Degetelor Mare

The Thumb Screws

The Thumb Screws

“Şurubul degetului mare era folosit în Evul Mediu. Degetele victimilor erau aşezate în interiorul instrumentului şi zdrobite încet în timp ce călăul răsucea  mânerul. Iniţial se folosea pentru a obţine mărturisirile deoarece metoda era foarte dureroasă şi de lungă durată . . .Acelaşi instrument era folosit pentru pentru a zdrobi degetele de la picioare”17

Şurubul degetului mare este, încă, folosit în unele părţi ale lumii. 

Taurul de Aramă

The Brazen Bull

The Brazen Bull

“Taurul de Aramă era o statuie goală în interior care avea forma unui taur. Victima era aşezată în interior după ce le fusese tăiată limba mai întâi. Uşa era închisă şi victima încuiată înăuntru. Apoi se făcea foc în jurul taurului. Până când victima sucomba datorită căldurii din interior, ea se  zbătea şi ţipa în agonie. Mişcările şi sunetele, înăbuşite datorită mărimii taurului, făcea să pară că instrumental era viu, sunetul din interior era asemenea unui taur real. Acest lucru creia amuzamentul audienţei şi avea beneficiul ca îi ţinea la distanţă de brutalitatea torturii  deoarece nu puteau vedea victima direct.”18

“Taurul de Aramă este un instrument de execuţie inventat de anticii greci. . .  Când o victimă este introdusă în taurul de aramă, el sau ea este ars(ă) încet până când moare..Instrumentul , pe măsura trecerii timpului a devenit tot mai sofisticat până când grecii au inventat un sistem complex de tuburi care aveau scopul să facă ţipetele victimei să sune asemenea unui bivol înfuriat. De altfel această tortură nu a fost atât de frecvent folosită în Evul Mediu pre cum era folosită în Grecia şi Roma antică, a fost folosită în Europe Centrală  Acestă tortură era ca şi cum ai fi fost fiert de viu. ”19

Decretele Inchiziţiei mai fac parte, astăzi, din codul legilor canonice ale Bisericii Catolice?

Răspunsul este un mare DA. Faptul şocant este greu de acceptat chiar de romano-catolici. Este confirmat de Canonul 1311 şi Canonul 752.

"Biserica are dreptul natural şi propriu de a pedepsi pe membrii ofensatori ai credinţei creştine prin orice mijloace ale Funcţiei papale  ." Canon 1311

"Un respect religios, intellectual şi al voinţei, chiar dacă nu este  conform credinţei,trebuie acordat în tratarea cu supremul Pontif şi colegiul cardinalilor asupra principiilor formulate cu privire la credinţă şi morală. " Canon 752

Dacă Inchiziţia , încă mai face parte din organizaţia Bisericii Romano-Catolice, sub ce denumire funcţionează?

Numele acestui oribil oficiu a fost schimbat de mai multe ori pentru a deghiza şi umaniza imaginea lui.În 1908, Papa Pius X l-a redenumit “Oficiul Sfânt.” Mai târziu Papa Paul VI, în 1965, i-a îndulcit numele, redenumindu-l “Congregaţia pentru Doctrinele Credinţei” ’

La 25 Noiembrie 1981, Papa  Ioan Paul II a reînviat “Sfântul Oficiu al Închiziţiei” când l-a numit pe Cardinalul Ratzinger( devenit Papa Benedict XVI) la gradul de Mare Inchizitor.

Ce dovezi avem că Biserica Romano-Catolică foloseşte Inchiziţia când are ocazia?

Ante PavelićImplicarea  Inchiziţiei, susţinută de Biserica Romano-Catolică  a avut loc în timpul Celui de al Doile Razboi Mondial, în de curândul  creat- statul Croaţia.  Ante Pavelić  conducătorul Croaţiei  împreună cu Arhepiscopul Aloysius Stepinac  au implementat o mişcare ‘converteşte-te sau mori’ care a condus la omorârea a sute de mii de greci ortodoxi şi de evrei.

Archbishop Alois Stepinac“În timpul regimului de patru ani ai lui Pavelic, el împreună cu prelatul romano-catolic Alois Stepinac au determinat o politică “converteste-te sau mori”asupra a 900000 de sârbi de religie greacă-ortodoxă, de evrei şi alte categorii din Croaţia.200000 de mii au fost convertite; cei 700000 care au ales să moară au fost torturaţi, arşi de vii, sau împuşcaţi după ce şi-au săpat propriul mormânt.     .

“Mutilările au fost înfricoşătoare , torturile vicioase şi de o sălbăticie teribilă. Biserica Catolică nu a lăsat execuţiile unui război religios în mâinile statului. A fost chiar ea prezentă, ignorând deschis precauţiile şi marea îndrăzneală pe care o reţinea de foarte mult timp. Înarmaţi cu topor şi pumnal , trăgând de trăgaci, organizând masacrele,  preoţii Bisericii Catolice au devenit propriile instrumente ale inchiziţiei.. . ”20

Cum văd istoricii de azi oribilul masacru condus de Biserica Romano-Catolică, prin liderul Ante Pavelic, în Al Doilea Război Mondial?

"A fost un act de “curăţire etnică,” de atunci acest termen hidos a devenit în vogă, a fost o încercare de a crea o Croaţie pur catolică prin intensificarea convertirilor , deportărilor şi exterminărilor în masa. Atât de oribile erau actele de tortură şi omor încât chiar antrenatele trupe germane au înregistrat oroarea lor. Chiar si prin comparaţie cu recentele vărsări de sânge din Iugoslavia la timpul în care  scriem, atacul violent al lui Pavelic, împotriva sârbilor ortodoxi , rămâne unul dintre cele mai  îngrozitoare masacre civile din istorie. "21

Urmaşii lui Francisc de Assisi(AKA Franciscană) au jucat vre-un rol în cadrul masacrelor croate?

"Preoţimea, neabatut, franciscanii au condus o parte din massacre. Mulţi s-au alăturat înarmaţi în mod obijnuit şi cu mult zel şi-au desfăşurat actele criminale. Părintele Bozidar Bralow . cunoscut pentru faptul că nu se despărţea de mitraliera sa, a fost acuzat că a dansat în jurul a 180 de sârbi masacraţi la Alipasin-Most. În mod individual, franciscanii au ucis, au dat foc la case, au prădat sate şi  au devastat populaţia sătească bosniacă, în fruntea bandelor de Ustaşi. În Septembrie 1941, un reporter italian a scris despre un Franciscan pe care l-a văzut cum îndemna cu crucifixul un grup de Ustaşi.    "22

Cum la tratat Papa PiusXII pe conducătorul catolic croat, Ante Pavelic ?

“Papa Pius XII la primit pe Ante Pavelic la Vatican cu onoruri ce se cuvin unui conducător de stat şi la numit “Un Om Mult Bârfit”.Vaticanul a menţinut o strânsă legătură cu Ustasha [numele regimului craţian condus de Ante Pavelic] până la sfârşitul râsboiului şi după. ”23

Nu cunostea Vaticanul despre masacrele din Croaţia în timp ce acorda acele onoruri de bun venit liderului croat ?

“Vaticanul era informat din emisiunile de radio  BBC(monitorizate de statul Vatican) din Croaţia, de unde afla, în 16 Februarie, că:

Archbishop Alois Stepinac meets with Ante Pavelić

 

" ’Cele mai groaznice atrocităţi au fost comise în dioceza arhiepiscopului de Zagreb[Stepinac]. Sîngele fraţilor curge pârîu. Ortodoxii sunt convertiţi forţat la catolicism şi nu auzim vocea arhiepiscopului predicând revolta. Dar în loc, este raportat prezenţa lui la paradele naziste şi fasciste. "24

Ustachi/Ustasha symbol“Multi preoţi romano-catolici  au servit statul Ustasha pe pozitii înalte. Papa a desemnat pe cel mai înalt locţiitor militar pentru Croaţia. Mai târziu a avut capelani de companie în fiecare unitate a armatei Ustasha.[Vezi simbolul în partea stângă] Datoria acestor capelani de campanie era să instige în mod repetat unităţile Ustasha la crime în masă asupra populaţie ţărăneşti. Înalţii demnitari ai Bisericii Romano-Catolice şi statul Ustasha au organizat împreună convertirea în masa a sârbilor ortodoxi.  Hundreds of Orthodox churches in Serbia were plundered and destroyed; the three highest dignitaries and two hundred clerics were murdered in cold blood; the remainder of the clergy were driven into exile. Sute de biserici ortodoxe din Serbia au fost jefuite şi distruse ;trei înalţi demnitari şi două sute de clerici au fost ucişi cu sânge rece; clerul rămas a fugit în exil.În lagărul de concentrare Jasenovac, sute de mii de sârbi erau ucişi la ordinile preoţilor catolici.”25

După înfrângerea nazistilor în Cel de al Doilea Razboi Mondial, liderul croat Ante Pavelic a fugit să-şi scape viaţa. De ce forţele aliate au evitat capturarea lui ?

"…agenţii desemnaţi cu prinderea criminalilor de război nazisti au evitat intenţionat capturarea unui om deoarece relaţiile sale erau atât de înalte încât s-ar fi compromis poziţia Vaticanului, orice extrădare în acest subiect ar fi dat o lovitură de graţie Bisericii Romano-Catolice… "26

Omul pentru care  a fost evitată, deliberat, capturarea, era Ante Pavelic.

Toate aceste unelte de tortură se mai folosesc ?Sau există alte metode noi, moderne de tortură?  

Metode de tortură sunt continuu perfecţionate şi inventate de Satana, a cărui plăcere este mizeria şi suferinţa,care caută să prelungească cât de mult posibil agonia torturii.

A inventat Roma toate instrumentele de tortură pe care le-a folosit pentru a persecuta credincioşii?

Nu. Anumite metode de tortură sunt din antichitate din timpul grecilor şi romanilor. Cu toate acestea, Biserica Romano-Catolică nu a iezitat niciodată să  folosească orice dispozitiv satanic disponibil. Mai mult, ea a dus la extinderea folosirii noilor metode în măsura în care ea a cîştigat influenţă în alte ţări. Papalitatea se ţine la curent cu privire la cele mai eficiente căi pentru împlinirea scopurilor dorite.

Astăzi, instumente noi şi mult mai vicioase au fost dezvoltate,aşa cum sunt descrise mai jos.WLC se aşteaptă ca Roma să facă uz de aceste noi şi mult mai eficiente metode de tortură când îi va sosi timpul şi îşi va recăpăta puterea.  Deoarece WLC crede că fiara din Apocalipsa reprezintă ierarhia romano-catolică, Apocalipsa 17: 12 este o profeţie despre cum urmează să primească puterea Biserica Romano-Catolică revitalizată. Această putere, conform Scripturii, va fi exercitată din nou, ca în trecut, prin guvernele secular care şi-au supus suveranitatea Romei.  

“.Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care nu au primit încă împărăţia;dar vor primi împărăţia pentru un ceas împreună cu fiara.”

“Au toţi un singur gând şi dau puterea  şi taria lor fiarei.”

“Acestia vor face război cu Mielul, şi Mielul îi va birui: căci El este Domnul domnilor şi Regele regilor, şi cei ce sunt cu El sunt cei chemaţi, cei aleşi şi cei  credincioşi ”  (Revelations 17:12, KJV)

Trebuie să fie bine înţeles că Roma poate exercita puterea prin guverne chiar dacă respectivul guvern pare că nu este în alianţă cu papalitatea. Orice guvern care conduce la înaintarea agendei Romei, de fapt lucrează împreună cu ea chiar dacă ei declară a fi protestanţi, atei sau, simplu, independenţi de orice influenţă religioasă.   Vezi: 10 FACTS You Must Know About The Jesuits!

INSTRUMENTE MODERNE DE TORTURĂ

Tratatele moderne, cum este Convenţia de la Haga, au făcut ca metodele de tortură să nu mai fie folosite ?

Nu . Împotriva la ce se specifică în tratatele variate semnate de guvernele lumii, tortura mai este încă folosită în lumea modernă. Într-adevăr, ştiinţa modernă a perfecţionat tortura încât a adus-o la un nivel de eficienţă mult mai înaltă faţă de crudele metode dim Evul Mediu.  Pe timpul Inchiziţiei, tortura avea un număr limitat de căi prin care să aducă durere şi să forţeze conştiimţa. Aceste metode erau limitate la: ardere,tăiere şi înţepare,ciupire, zdrobire sau smulgere şi înecare.

 Astăzi, aceste metode sunt văzute ca fiind groteşti,dar ele sunt şi crude.  Mai mult, ele produceau moartea victimei deşi au existat şi instrumente speciale care prelungeau viaţa în suferinţă cât de mult posibil. Acum există căi mult mai sofisticate de a tortura—fiecare din ele au fost perfecţionate de forţele care le folosesc. Aceste metode includ, fără limita   :

Sunetul

sound to cause pain

De la sunete la frecvenţe ce produc durere fizică, la sunete care induc teroare şi care slăbesc voinţa, Metoda  sunetului ca tortură a fost în repetate rânduri folosită de cei de la putere pentru a subjuga voinţa celor asupra cărora vor să-i ţină sub control. Un exemplu bine documentat  este cel din 1993 când Guvernul SUA a ucis 76 de oameni, femei şi copii într-o biserică din Waco, Texas pentru crime  care, chipurile, ar fi fost făcute de lider dar care nu au fost dovedite la curtea de justiţie. Printre sunetele de ameninţare foarte zgomotoase, strigate la microfon zi şi noapte, erau cântecele monotone ale călugărilor tibetani, tipetele de animale înjunghiate şi muzică heavy metal. 27

Sunetele sunt folosite deasemenea să producă panică şi să controleze sau să disperseze multimile.28

Drogurile

“Departementul de Energie al SUA a publicat pe internet un număr extraordinar de experimente făcute pe bărbaţi, femei şi copii în care s-au folosit substanţe chimice şi radioactive care erau clar înţelese a fi substanţe mortale. Aparent pare că  metoda de indoctrinare, recrutare şi de lărgire a bugetul public a fost înlocuită cu dispositive electronice moderne.”29

Truth Serum

“Serul Adevărului”, un nume colocvial dat unor substanţe psihoactive folosite la obţinerea de informaţii de la subiecţi care nu pot şi nu doresc să le ofere altfel. Sodiu thiopental, denumit pe piaţă Pentothal, este un drog hipnotic administrat intravenos în analiza la narcotice (administrare controlată de drog pentru a obţine declaraţii ). Utilizare acestor droguri a început prin anii 1830 şi se foloseşte şi astăzi. Un judecător a aprobat folosirea analizei la narcotice în procesul din 2012, “Aurora shooting” pentru a evalua dacă mintea lui James Eagan Holmes este validă cu diagnosticul de bolnav mintal. [luat de pe:  http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_serum and P. Solomon Banda; Dan Elliott (11 Mar 2013). "Judge OKs medication for Colorado shooting suspect"Yahoo! NewsAP.]

Otrăvirile

Pe timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică a folosit diferite substanţe otrăvitoare folosite nu doar pentru a induce durere ci şi pentru a schimba gândirea indivizilor pe care curtea i-a considerat deficienţi mental.

Otrava a fost folosită pentru controlul populaţiei şi controlul dizidenţilor. Atât naziştii cât şi sovieticii adăugau fluoride în apa de băut în lagărele lor de concentrare cu scopul de a face prizonierii mai docili şi letargici.  George R.Jordan, maior in Forţele Aeriene ale Statelor Unite a mărturisit în faţa Congresului despre practica sovietică din cel de al Doilea Război Mondial .Acum, fluoridele sunt  adăugate în mod rutinat în proviziile de apă potabilă municipale sub deghizarea” sănătăţii”.

fluoride is posion

"“La sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, Guvernul Statelor Unite a trimis pe Charles Elliot Perkins, un cercetător în domeniile :chimie, biochimie, psihologie şi patologie să preia laboratoarele, Farben, de substanţe chimice din plante din Germania. În acel timp, i-a fost spus de către chimiştii germani despre o schema după care s-a lucrat pe timpul celui de al doilea război mondial şi a fost adoptat de Staful General al Germaniei.   

"Această schemă urma să controloze populaţia în orice domeniu dat prin tratarea  în masă a apei de băut. În acest program, sodiul fluorid ocupă un loc proeminent.      

"Doze repetate, în cantitate infimă, de fluorid reduce în timp puterea individului de a rezista dominaţiei prin otrăvirea în timp şi prin  narcotizarea anumitor zone cerebrale, şi astfel va deveni supus voinţei celor ce îl guvernează.   

"Ambele ţări: Germania şi Rusia au adăugat fluorid în apa de băut a prizonierilor de război pentru ai face stupizi şi docili."30

În raidul din campusul bisericii din Waco,Texas din 1993, Guvernul Statelor Unite a injectat gaze otrăvitoare în pereţii clădirilor. Oamenii, femeile şi copii expuşi acestui gaz,au murit datorită faptului că şira spinării li s-a rupt din cauza puternicei contracturi musculare .Cei care au scăpat de gaz au fost ucişi de focul pus de tancurile guvernamentale sau împuşcaţi de agenţii guvernamentali care înconjuraseră ferma. 

Microunde

Folosirea microundelor este o formă brutală de tortură modernă. Extrem de precise, radiaţiile cu  microunde pot străpunge prin clădiri şi literalmente coace organele interne ale persoanei, producând dureri chinuitoare. Altă folosire a microundelor este în natură:

Microwave Technology

 Grupul Coreean pentru Energie Atomică şi LIG Nexl(o sucursală aerospaţială şi de apărare a LG Corp) au dezvoltat ceea ce se numeşte prima pasăre robot de contra apărare din lume. Articolul complet : http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#ixzz2d2yjq8Gx Skews.Me http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#axzz2d2rRQIao

“Cercetătorii sunt în procesul de a dezvolta MEDUSA Mijloc de descurajarea exceselor protestatarilor folosind radio tăcut ( vine chiar din mitologeia greacă), care foloseşte razele de microunde ca să inducă senzatii acustice inconfortabile în craniu. Dispozitivul exploatează efectul auditiv al microundelor,prin impulsuri scurte de microunde, se încălzesc rapid ţesuturile, cauzând o undă de şoc în craniu care poate fi detectat de urechi.Efectul audio al MEDUSEI este suficient de tare pentru a crea discomfort şi chiar incapacitate. Este cauza,deasemenea, unor mici leziuni pe creier de la unda de şoc de inaltă intensitate creată de impulsul microundei. ”31 

Un alt dispozitiv cu tehnologie cu microunde este cunoscut sub denumirea –Raza Invizibilă Dureroasă ”:

Active Denial System, or ADS

“Parcă ar fi ca o armă din Razboiul Stelelor.Sistemul Activ de Respingere sau SAR, lucrează ca un cuptor cu microunde în aer liber, proiectând un jet de radiaţii electro-magnetice pentru a supraîncălzi pielea celui ţintit la130 de grade. Se crează o senzatie de arsură intolerabilă facând să fugă,instingtiv,  pe toţi din calea ei(un răspuns pe care Forţele Aeriene l-au poreclit „efectul la revedere.

 În Programul Armelor Non-Letale Combinate al Pentagonului se spune “Această capacitate va da posibilitatea să stopeze, să împiedice şi să întoarcă un adversar înaintat, oferind o alternativă la armele letale.Deşi SAR este privit ca o armă non-letală, un raport din 2008  făcut de fizicianul şi expertul în arme non-letale Dr Jurgen Altmann sugerează pe de altă parte că: “… SAR oferă posibilitatea tehnică de a produce arsuri de gradul doi şi trei. Deoarece jetul are diametrul de 2 metri şi trece dincolo de mărimea unui om, o astfel de armă ar putea produce arsuri pe părţi considerabile, chiar mai mult de 50% din suprafaţă. Arsurile de gradul doi şi trei pe o suprafaţă mai mare de 20% pot ameninţa viaţa – datorită ţesuturilor toxice produse şi creşterii sensibilităţii la infecţie—şi necesită îngrijire intensivă în unităţi specializate. Fără un dispozitiv care să prevină re-declanşarea asupra aceiaşi ţinte, SAR deţine potenţialul de a produce  permanent, răni şi moarte.”32

Razboiul Psihologic

Psychological WarfareDe departe cea mai înfricoşătoare dintre toate o reprezintă formele variate ale războiului psihologic. Pionieratul în domeniu îl deţine Uniunea Sovietică în 1960, dar a fost urmată repede de Statele Unite şi aliaţii ei, operaţiunile psihologice folosesc forme extrem de sofisticate de atac pentru a îngenunchea voinţa, a schimba personalitatea şi chiar a transforma profund crezurile susţinute.Un astfel de exemplu s-a văzut în timpul Războiului din Golf când undele sonore subliminale au lovit  trupele  irakiene călite în bătălii conducându-le să dezerteze paşnic şi să se predea trupelor ONU. Variate rapoarte reclamă deasemenea guvernul britanic că ar fi împrăştiat demonstranţii şi protestatarii folosind o astfel de tehnologie.

 De vreme ce astfel de forme de tortură sunt folosite acum de gurverne  şi cu toate că nu sunt dovezi că şi Biserica Catolică ar folosi astfel de metode trebuie să fim avertizaţi cu toţii asupra acestor tehnologii moderne. Adesea singurul lucru care opreşte o putere să folosească  excesiv forţa este lipsa ocaziei. 

Toţi martirii au fost ucişi de Biserica Romano-Catolică?

Nu. Adevăratul număr al nevinovaţilor ucişi de mâinile ierarhiei romane va fi cunoscut doar în Cer. Totuşi destul de frecvent Biserica Romano-Catolică foloseşte puterea guvernelor seculare  pentru a aduce la îndeplinire agenda lor.Un prim exemplu îl reprezintă renumita “Inchiziţie Spaniolă”  care a fost instituită de Regina Isabella a Spaniei.

Deoarece averea oricărei persoane condamnate era confiscată de stat, Isabella a profitat de fiecare pronunţare-“vinovat.” Aceste fonduri ea le-a folosit în expediţiile lui Cristofor Columb spre “Lumea Nouă”. Cercetări variate au arătat  faptul că văduvele bogate erau cel mai des acuzate de “erezie” sub Inchiziţia Spaniolă, mai mult decât oricare alt grup demographic. In timp ce statul profita financiar, Biserica Romano-Catolică profita de nelimitata putere pusă la dispoziţia ei. 

Alte exemple prin care Biserica a folosit prinţii seculari pentru a persecuta oponenţii religioşi pot fi găsite în  Franţa şi Bavaria, inclusiv arestarea, încarcerarea şi martirajul lui Ioan Huss care călătorea sub protecţia regelui său,Sigismund. Sub presiunea prelaţilor catolici : “ Credinţa nu este nevoie şi nu trebuie să fie pastrată faţă de eretici, Sigismund l-a trădat pe Huss, iar el a fost arestat, condamnat şi ars pe rug. 

 Această practică de a folosi puterea seculară  pentru a înainta propria agendă continuă şi astăzi. Legislatorii catolici sunt aşteptaţi să voteze conform dogmei catolice, fără a ţine cont de dorinţa alegătorilor. Cetăţenilor catolici li se cere să voteze pe scena politică, seculară conform doctrinei catolice. Sfântul Oficiu al Inchiziţiei, cunoscut sub denumirea Congregaţia pentru Curăţia Doctrinei, furnizează pe website-ul  oficial de la Vatican, instrucţiuni de interes politic : Notă Doctrinală: Participarea catolicilor în viaţa politică.33   

Poporul lui Yahuwah va avea din nou de a face cu Inchiziţia romană? 

 Roma nu a respins niciodată doctrina ei de a converti prin forţă, folosită mai întâi pe timpul Inchiziţiei iar mai recent în  cel de Al Doilea Razboi Mondial. Deşi astăzi nu dă pe faţă folosirea forţei, ea îşi aşteaptă atent momentul  când să pună din nou mâna pe putere. 

“Să reamintim, mândria Romei nu se schimbă niciodată. Principiile lui Gregorie VII şi Inocenţiu III rămân  încă principiile Bisericii Romano-Catolice. Şi dacă ar avea puterea, le- ar pune în practică cu şi mai mare vigoare ca în trecut .”34

Marturii cum sunt cele ale călugăriţei scapate, Charlotte Wells, descoperă că Biserica Romano-Catolică continuă şi astăzi să ucidă, să tortureze, să răpească şi să omoare în chinuri, adulţi şi copii deopotrivă, în spatele zidurilor mănăstireşti unde lumina lumii din afară nu pătrunde niciodată pentru a expune răul diavolesc ce se întâmplă celor prinşi înăuntru .35

Rapoartele istoriei dovedesc clar abilitatea Bisericii Romano-Catolice de a se alia cu orice fel de regim politic este la putere în momentul respectiv,chiar dacă a fost cel al regilor caroligieni ai Franţei sau Hitler al Germaniei. Dispărutul Malachi Martin, el însuşi iezuit şi cunoscut autor,a descoperit prezenţa modernă şi reală a lui Satana la Vatican. “Întronarea Îngerului Decăzut Lucifer s-a făcut în Cetatea romano-catolică pe data de 29 Iunie 1963; data exactă la care istoricul a promis că se va împlini. Tradiţia satanistă, ca principali agenţi ai acestui ceremonial bine cunoscut, au prezis de mult că Timpul Prinţului va fi introdus odată cu momentul când un Papă va lua numele apostolului Pavel[Papa Paul VI] .”36

În Martie 2010, Superiorul exorcist al Vaticanului, Părintele Gabriele Amoth a fost citat în ziarul italian La Republica: „Diavolul locuieşte la Vatican şi poţi vedea consecinţele. El poate rămâne ascuns, sau poate vorbi în limbi diferite şi chiar poate fi simpatic. Uneori se distrează pe seama mea. Dar sunt un om fericit în ceea ce muncesc.”37Apoi, el a continuat să adauge că influenţa satanică la nivelul înalt al catolicismului se vede la „cardinalii care nu cred în Isus şi episcopii care sunt în legătură cu demonii. ”38

Oricare ar fi prezenţa satanică, ea exaltă forţa ca principiu fundamental al guvernării sale. Greutatea dovezilor istorice descoperă că Biserica Romano-Catolică a folosit frecvent şi repetat puterile politice ca instrumente pentru înaintarea propriilor sale scopuri. Aşa că este logic să concluzionăm că , avînd avantajul metodelor moderne de tortură, ea nu se va dezice de ea însăşi şi va continua să păstreze doctrina convertirii prin forţă. Persecuţiile reînviate de Roma, fie directe fie indirecte prin guvernele pe care le influenţează, reprezintă o confirmare în plus a mândriei ei că Roma niciodată nu se schimbă.

“Cuvântul lui Dumnezeu ne-a dat avertizări cu privire la pericolul iminent, să nu fie luat în seamă şi atunci lumea protestantă va învăţa care este cu adevărat scopul Romei, când va fi prea târziu de a mai scăpa din cursă. Ea creşte în putere pe neobservate. Doctrinele ei influenţează parlamentele, bisericile şi inimile oamenilor. Îşi aşează pilonii elegantelor şi masivelor structuri în  subsolurilor cărora vor fi repetate scenele perecuţiilor din trecut. Pe furiş şi pe neaşteptate ea îşi adună forţele pentru a face să progreseze ţelul final când va sosi timpul ei să lovească. Tot ce-şi doreşte este o poziţie avantajoasă, şi aceasta deja i-a fost oferită. În curând vom vedea şi simţi care este scopul elementului roman.  Oricine va crede şi va asculta de Cuvăntul lui Dumnezeu va atrage oprobiul şi persecuţia romană.   ”39  

Când persecuţia va fi revitalizată, Italia şi Germania vor avea din nou rolul conducător în persecutarea poporului lui Yahuwah? Aşa cum au facut în trecut !

În timp ce toate guvernele vor fi mai mult sau mai puţin implicate împotriva adevărului şi Cerului în persoana sfinţilor, WLC crede că Statele Unite, care reprezintă a doua fiară din Apocalipsa 13, va prelua rolul conducător în această revitalizată persecuţie. Toate ţările îi vor urma exemplu aliindu-se cu Roma în persecutarea sfinţilor.

 World’s Last Chance se simpte dator să avertizeze cu privire la revenirea Inchiziţiei, mai groaznică de cât a fost vreo dată.

Şi când a deschis al cincilea sigiliu, am văzut sufletele de sub altar care fuseseră înjunghiate din pricina cuvântului lui Yahuwah şi din pricina mărturiei lor:

Şi au strigat cu voce tare,”Până când Yahuwah, sfânt şi adevărat, nu faci judecată şi nu răzbuni sângele nostru  asupra locuitorilor pământului?”

Şi li s-a dat haine albe fiecăruia în parte; şi li s-a spus să se odihnească până când fraţii lor vor fi ucişi asemenea lor, ca să se împlinească ce este scris.  (Revelation 6:9-11)

Papalitatea pretinde infailibilitate papilor ei. De aceea, decretele papale nu pot fi schimbate niciodată şi nu pot fi dovediţi ca  fiinţe umane păcătoase şi slabe. Papalitatea ca instituţie de neschimbat, reprezintă “capodopera puterii satanice”--- monumentul eforturilor sale de a sta pe tron şi a guverna pământul conform voinţei sale.”40

WLC crede că focul reînviat al Inchiziţiei va curăţi poporul lui Yahuwah de orice afecţiune persistentă faţă de lume, aprinzând în inimile lor o fervoare pentru cer ce nu s-a mai văzut de veacuri. 

Povestea întunecată a atrocităţii omului faţă de om se transformă în mărturie triumfătoare a puterii salvatoare a lui Yahuwah pentru toşi aceia care îşi pun credinţa şi încrederea în El. Este dincolo de puterea omenească să reziste torturilor fizice inspirate de demoni. Este imposibil oricarui creier să reziste drogurilor sau sunetelor subliminale special concepute ca să schimbe atitudinea şi crezurile. Creştinii de azi ca şi cei din trecut, vor afla că Yahuwah este puterea şi ajutorul lor în timp de nevoie. 

Cu puţin timp înainte de martiraj, apostolul Pavel scria lui Timotei că el a fost ales de Yahushua să fie predicator, apostol şi învăţător, adăugând:”Şi din pricina aceasta  sufăr aceste lucruri;dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în Cine m-am încrezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în Ziua aceea .”  (2 Timotei 1:12, NKJV)

Aceasta va fi mărturia celor ce se încred în Yahuwah. De altfel, ACUM este ziua mântuirii. ACUM este timpul să răspunzi chemării şi alegerii. Faceţi-vă un obicei de a vă încrede în Yahuwah în lucrurile mici. Credinţa este o plantă care dacă este hrănită creşte repede. Dar exercitându-ţI  încrederea în Yahuwah,  în activităţile de zi cu zi, credinţa şi încrederea ta va fi întărită prin odihna în El la o scară tot mai largă astfel că experienţa ta va creşte devenind tot mai profundă.

“Gustaţi şi vedeţi ce bun este Yahuwah!
Ferice de omul care se încrede în El!
Ochii lui Yahuwah sunt peste cei fără prihan
şi urechile  Lui iau aminte la strigătele lor.
Când strigă cel fără prihană Yahuwah aude
şi-i scapă din toate necazurile lor
De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit
dar Yahuwah îl scapă totdeauna din ea    ”
(Psalm 34:8, 15, 17, şi 19)


1 http://www.medievality.com/the-rack-torture.html

2 http://www.medievality.com/burning-at-the-stake.html

3 http://www.ehow.com/list_7450742_torture-tools-used-middle-ages.html 

4 http://jamesray.hubpages.com/hub/Killing-in-the-Name-of-God

5 http://torture.justsickshit.com/torture-in-the-medieval-timessickly/

6 http://listverse.com/2009/07/20/top-10-gruesome-medieval-torture-devices/

7 http://www.freewebs.com/see_the_truth/Inquisition.html

8 http://www.medievality.com/crocodile-torture.html

9 http://www.rrrather.com/view/23891

10 http://history.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices10.htm

11 http://curioustendency.blogspot.com/2011/09/6-execution-methods-you-had-no-idea.html#.UZwUhCv71Us

12 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Knee-splitter

13 http://www.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices10.htm#page=8

14 http://www.medievality.com/breast-ripper.html

15 http://www.medieval-life-and-times.info/medieval-torture-and-punishment/pillory.htm

16 http://www.occasionalhell.com/infdevice/detail.php?recordID=Spiked%20Punishment%20Collar

17 http://www.medievality.com/thumbscrew.html

18 http://www.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-medieval-torture-devices11.htm#page=1

19 http://www.medievality.com/brazen-bull.html

20 http://www.jesus-is-lord.com/ponting.htm

21 John Cornwell, Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII (London: Viking), 1999, p. 249.

22 Ibid., p. 254.

23 Clive Ponting, Armaggeddon: The Reality Behind the Distortions, Myths, Lies, Illusions of World War II, (Random House),1995, p. 232. 

24 http://libcom.org/library/role-catholic-church-yugoslavias-holocaust-se-n-mac-math-na-1941-1945

25 http://libcom.org/library/role-catholic-church-yugoslavias-holocaust-se-n-mac-math-na-1941-1945

26 US Army Intelligence Corps, 12 September 1947

27 https://www.youtube.com/watch?v=7iIzS1VsQi4

28 http://www.infowars.com/print/ps/soundcannon_photos.htm

29 http://www.us-government-torture.com/History-of-abuse.html

30 http://members.iimetro.com.au/~hubbca/fluoride.htm, emphasis supplied.

31 http://www.infowars.com/6-creepy-new-weapons-police-and-military-use-to-subdue-unarmed-people/

32 http://www.infowars.com/6-creepy-new-weapons-police-and-military-use-to-subdue-unarmed-people/

33 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124 _politica_en.html

34 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

35 http://www.arcticbeacon.com/articles/29-Jan-2008.html

36 See Martin’s book, Windswept House, a novel based on real events, fictionalized to protect the innocent.

37 www.wnd.com/2013/08/pope-electors-told-of-smoke-of-satan-in-vatican/

38 Ibid.

39 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

40 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 50.