Print

Roms pågående inkvisition: Vad du behöver veta

Tvång är en princip i Satans rike. Så har det varit och så kommer mörkrets krafter att fortsätta att göra så länge det finns några som står för sanning och rättfärdighet.

Yahuwah vädjar till intellektet. “Kom, låt oss gå till rätta med varandra” är Hans nådiga inbjudan som finns i Jesaja 1:18. Sanningen har en sådan styrka att en tydlig och öppen studie är allt som behövs för att övertyga de ärligsinnade.

Felaktigheten är å andra sidan svag. När smicker, mutor, och hot misslyckas, är våld den sista utvägen för att tvinga samvetet och böja viljan. Historia ger oss den mörka uppteckningen av det onda som människan begått mot sin medmänniska - allt i religionens namn. Endast i Himmelen kommer omfattningen av de kval och lidande som miljoner upplever som förblev trogna mot sin Frälsare att avslöjas.

Att använda våldet för att tvinga samvetet är dock inte bara en historisk relik, en gammal fotnot till en mörk, barbarisk tid. Snarare förblir det en viktig princip för en obotfärdig romersk-katolsk kyrka. “Rätten” att tvinga en person att synda mot sitt samvete för att rädda sitt eget liv är en lära som fortfarande utövas av denna vilddjurkraft.

Följande lista är ett axplock av metoder som användes av påvedömet för att tvinga samvetet. Även om det är ett kväljande bevis på vad människan kan göra under demoners inflytande så är det ändå ett triumferande vittnesbörd om Yahuwahs kraft att bevara sina egna. De som lever under jordens sista dagar borde vara medvetna om att våldsprincipen fortsätter att vara en uppskattad doktrin som romersk-katolska kykan använder, för tiden har inte förändrat katolicismen. Tiden har inte heller minskat Yahuwahs kraft att skydda det som är under Hans beskydd.

---------------------

Vad är inkvisitionen?

Termen hänvisar till en institution i den romersk-katolska kyrkan som ursprungligen hade rubriken “Den högsta heliga kongregationen av den romerska och universella inkvisitionen”. Denna “heliga tjänst” inrättades för att bekämpa all undervisning som motsatte sig den romersk-katolsk läran, särskilt alla läror som motsäger tron att de katolska sakramenten är nödvändiga för att uppnå frälsning och ge nåd.

När började inkvisitionen?

Den började år 1203 e.Kr.

Vilken påve inledde den?

Påve Innocentius III.

Hur många dödades av inkvisitionen sedan dess början år 1203 e.Kr.?

Det uppskattas att minst 50 miljoner män, kvinnor, och barn dödades obarmhärtigt av detta kyrkeorgan. Vissa uppskattningar pekar på så mycket som 100 miljoner. Inkvisitionen slaktade judar, protestanter, ursprungsbefolkningar, och till och med andra romersk-katoliker. Från den högfödde prinsen till den ödmjuke bonden – ingen var undantagen dess brutalitet.

Vem auktoriserade bruket av tortyret och i vilket syfte användes tortyr i inkvisitionen?

påve Innocentius IV

Inrättandet av tortyr som en giltig “förhörsmetod” för inkvisitionen tillskrivs påve Innocentius IV. Han utfärdade den påvliga bullan Ad extirpanda, som godkände inkvisitionens användning av tortyr i syfte att tvinga bekännelser från “kättare”.

Vem eller vilka var de första offren och varför?

albigenser

De första offren för den fruktansvärda inkvisitionen var albigenser, ett folk som bodde i södra Frankrike. Inkvisitionen riktade sig mot dem för att de höll fast vid den Bibliska tron att frälsning enbart är genom Yahushua och inte genom sakrament eller frälsning genom verk.

Hur många påvar upprätthöll inkvisitionen sedan den började med Innocentius III?

75 påvar, utan avbrott, verkställde inkvisitionen kärnfullt. Var och en lade till nya tortyrredskap. Märk väl att inte en enda av dessa på varandra följande påvar fördömde eller avvisade användningen av tortyr för att få fram bekännelser.

Vilken inkvisition var den mest brutala?

Den mest brutala var den spanska inkvisitionen. Den spanska inkvisitionen inrättades av den romersk-katolska drottningen Isabella. Vem som helst kunde anonymt anklagas som kättare. Om man blev funnen skyldig så fick man sina ägodelar konfiskerade. Drottningen använde det sedan som ett medel för att finansiera sina expeditioner till den Nya Världen.

Vad är inkvisitionen grundad på?

Principen som understryker inkvisitionen är den felaktiga tron att påven har suverän makt över liv och död. Alltså behövde alla som ifrågasatte påven ställas inför rätta, med tortyr till döds om så tvunget, för att de skulle omvända.

Vad var några av de mest fasansfulla tortyrredskap som användes?

Vi kommer att lyfta fram några av de mest hemska tortyrredskapen nedan. Men innan vi gör det ...

WLC skulle vilja varna läsarna att följande bilder är tortyrredskap som användes av katolska kyrkan. Vissa kan finna detta mycket motbjudande. Läsaren är varnad.


Sträckbänken

sträckbänken

“Sträckbänken anses ofta vara den mest smärtsamma formen av medeltida tortyr. Det var en träram vanligtvis ovan mark med två rep fixerade vid nederdelen och ytterligare två bundna till ett vred i överdelen.

“Torteraren vred handtaget och fick repen att dra offrets armar. Så småningom vreds offrets ben ur led med en hög smäll. Om torteraren fortsatte att vrida handtagen, slets lemmarna isär, vanligtvis armarna.

“Den här metoden användes mest för att extrahera bekännelser, eftersom om man inte bekände så skulle torteraren vrida handtagen än mer. Ibland tvingade torterarna sina offer att se andra människor torteras med det här verktyget för att sätta psykologisk skräck i dem.

“Under en viss tid begränsades den här metoden till att endast slita några ben ur led, men torteraren gick ofta för långt och orsakade så benen och/eller armarna blev funktionsförhindrade, ibland helt förlamade. Under sen medeltid dök några nya varianter av detta instrument upp. De hade ofta spikar som penetrerade offrets rygg så när lemmarna drogs isär så orsakade ryggraden inte bara än mer fysisk smärta utan också i bästa fall psykologiskt handikapp.” 1

Bålbränning

bålbränning

“Om branden var tillräckligt stor så dog man först av kvävning snarare än skadorna som lågorna orsakade. Detta var emellertid ett känt faktum och offren brändes vanligtvis i en mindre eld så att de skulle "lida in i det sista". När elden var mindre dog man på grund av blodförlust eller ett värmeslag som kunde ta flera timmar.” 2

Rådbråkning

rådbråkning

“Rådbråkning innebar att offrets armar och ben bands till ekrarna på ett trähjul som långsamt roterades. En förhörsledare använde en järnhammare för att bryta benen medan hjulet snurrade. Offren lämnades vanligtvis kvar på hjulet för att lida en mycket plågsam död.” 3

Judasstolen

judasstolen
“Judasstolen var en pyramidformad stol. Personen som blev ombedd att bekänna sina synder mot Kristus placerades däruppå med udden införd i anus eller vagina. I takt med att förhöret framskred sänkte inkvisitorn mycket långsamt den svarande längre och längre ned med hjälp av rep som hängda ovan.

“Vissa teorier tyder på att den avsedda effekten var att vidga öppningen under en lång tidsperiod eller för att långsamt spetsa. Offret var vanligtvis naket som ökade den förnedring man redan uthärdade.” 4

Järnjungfrun

järnjungfrun

“Den var försedd med spikar på insidan som genomträngde olika delar av kroppen men aldrig genomträngde vitala organ för att hålla offret vid liv. Man hängde upprätt tills de äntligen fick sin önskan och dog. Redskapet kunde öppnas både framifrån och bakifrån utan att offret kunde ta sig ur. Behållaren var så tjock att inga skrik hördes såvida inte dörrarna öppnades.” 5

Hål i botten tillät blod och andra kroppsvätskor att rinna ut.

Skallkrossaren

skallkrossaren

“Med huvudet placerat under den övre kåpan och hakan placerad ovanför bottenstången, vreds det här fruktansvärda redskapets övre skruv långsamt och komprimerade skallen. Först krossas tänderna som spricker ned i käken. Sedan pressas ögonen ut ur sina hålor - vissa versioner hade särskilda behållare för att fånga dem. Slutligen spricker skallen och huvudets innehåll tvingas ut. Under de tidigare skedena kunde torteraren hålla huvudet ordentligt fastklämt och slå skallhuvan med jämna mellanrum; varje slag ekade smärta genom offrets kropp.” 6

Kättargaffel (Heretic’s Fork)

kättargaffelkättargaffel

“Detta redskap användes ofta för att tysta offret på väg till brännbålet så att de inte kunde avslöja vad som hade hänt i tortyrkammaren eller på något sätt försvara sig.” 7

 

Krokodilröret (The Crocodile Tube)

krokodilröret

“Krokodilröret var ovanlig, men den användes för att döda många vantroende och tjuvar.

“Offret sattes fast i ett rör som var tillräckligt stort för att tvinga in offret. Röret, med spikar som liknade krokodiltänder, sammanträngdes långsamt och lämnade offret helt immobiliserat. Torteraren kunde bara se offrets ansikte och fötter.

“Med hjälp av kol och eld under röret hettade torteraren gradvis upp röret tills man extraherade en bekännelse eller dödade offret. Det förstnämnda var vanligast, eftersom detta är en av de grymmaste och mest smärtsamma tortyrer som någonsin har använts på människor.

“Med ansiktet och fötterna exponerade kunde torteraren orsaka smärtsamma skador på offret. Ansiktsstympning och avslitna tår var föredragna val.” 8

Den spanska åsnan (The Spanish Donkey)

spanska åsnan

“Ett naket offer placerades på det vassa pyramidliknande föremålet, som om man red på en åsna. Torteraren hänger sedan mycket lätta vikter på fötterna och arbetade sig successivt upp till mycket tunga vikter som långsamt skulle slet offret itu! Ett mycket plågsamt redskap!” 9

Ångestpäronet (Pear of Anguish)

rektal, oral, och vaginalt päron

“Detta var en päronformad anordning. Päronets kropp bestod av fyra metallblad som förenades i ett gångjärn i toppen och en nyckel eller vev i änden. Päronet sattes in i vagina, anus, eller hals, beroende på vilken typ av brott som begåtts: Den orala anordningen var reserverad för kättare, medan anala och vaginala päron användes på homosexuella respektive häxor. Vridning av nyckeln öppnade bladen och orsakade massiva inre skador. Enheten var sällan dödlig, men vanligtvis användes andra tortyrmetoder efteråt.” 10

Flåning

flåning

“Flåning (som i att ta bort huden från en persons kropp ...) som avrättnings- och tortyrmetod gjordes naturligtvis på människor medan de ännu levde. Om det bara var en tortyrmetod och inte till döds, togs endast delar av huden bort. Om personen emellertid dömdes till döden genom flåning eller om de tillfångatogs av fiender så ämnade man döda med denna praxis och vanligtvis avlägsnades mycket hud.” 11

Kattklon (Spanish Tickler)

kattklon (spanska kittlaren)

“Detta fruktansvärda redskap användes i större delen av Europa under medeltiden. Det är ett mycket simpelt instrument som användes för att riva isär offrets hud. På grund av sin form förskonades varken ben eller muskler.

“Offret var naket och bundet och gjorde denne helt försvarslös. Sedan började torterarna (ibland offentligt) att lemlästa offret. De började ofta med lemmarna och rörde sig långsamt in mot bröst, rygg, nacke, och slutligen ansiktet.

“Kort sagt: “den spanska kittlaren”, eller kattklon, är inget annat än en förlängning av torterarens hand. Uddarna var tillräckligt vassa för att riva isär allt i deras väg.”

Knädelaren (Knee Splitter)

knädelaren

“Knädelaren var en gammal form av tortyr där två plankor, vardera fodrade med spikar som vanligtvis varierade mellan 3-20 stycken, placerades på var sida av offrets knä. Plankorna var förbundna med två stora skruvar på sidorna som håller dem på plats runt knäet. Skruvarna skulle vridas och långsamt flytta plankorna närmare varandra och tvinga spikarna genom knäet. Detta rev isär köttet och krossade sedan benen under, lemlästande offret och lämnade dem permanent skadade. Trots sitt namn användes faktiskt knädelaren på alla lemmar som den kunde passa runt. Denna tortyranordning användes inte alltid på egen hand utan åtföljdes ganska ofta av bränning, kilning, avslitning av naglar, och många andra.” 12

Scavenger’s Daughter

scavenger’s daughter

“Uppfanns och namngavs av en britt vid namn Skevington. Kallas ibland för Skeffingtons bojor. Apparaten består av en järnring med ett gångjärn i mitten. Offret tvingades huka sig på ena halvan av bågen medan den andra hälften placerades över ryggen. (Tänk dig att läggas i en jätteuppsättning av järnproteser.) Torteraren använda en skruv för att dra åt gångjärnet och krossa offret längre och längre in i sin ofrivilliga hukning. Så småningom sprack revbenen och bröstbenet och ryggraden kunde vridas ur led. Ibland var kompressionen så stor att blod vällde från fingertopparna och ansiktet. Drottning Elisabet I av England använde detta verktyg mot protestanter som hon anklagade för högförräderi.” 13

Järnspindeln (Breast Ripper)

breast ripper

“Användes som ett sätt att straffa kvinnor, “bröstslitaren” var ett smärtsamt och grymt sätt att lemlästa en kvinnas bröst. ... Klorna användes antingen upphettade eller nedkylda på offrets exponerade bröst. Om offret inte dog så fick hon ärr för livet eftersom hennes bröst bokstavligen rivits isär.

“En vanlig variant av breast ripper kallas ofta järnspindeln som är ett liknande instrument fäst vid en vägg. Offrets bröst fästes på klorna och torteraren drog bort kvinnan från väggen.” 14

Skampålen

skampålen

“När det enda som fordrades var att göra ett offer ökänd för sina synder så satte man denne i skampålen. I allmänhet var denna en slags byggnadsställning inredd med kedjor och järnhalsband, och som på sin framsida var prytt av den feodala herrens vapensköld. I Paris gavs detta namn åt ett runt, isolerat torn i torgets centrum. Tornet var cirka 18 meter meter högt och hade stora öppningar i sina tjocka väggar. Den stod på ett horisontellt hjul som kunde rotera på en pivåtapp. Det här hjulet var genomborrat med flera hål, gjorda för att hålla fast händerna och huvudet på den skyldige. När han roterades och folket såg denne utsattes man för deras hånrop och glåpord. Skampålarna var alltid belägna på de mest besökta platserna, till exempel torgen och korsningar.” 15

Halsstaget (The Neck Brace)

halsstaget

“Med en vikt på mer än 11 kilo fästes detta stag runt halsen och vilade på axlarna. Ursprungligen användes detta för att tortera fångar, men ibland blev det en avrättningsmetod då skadorna infekterades av kallbrand och offret föll i koma. Det finns rykten om att denna krage fortfarande används i vissa delar av världen.” 16

Tumskruven

tumskruvartumskruvar

“Tumskruven användes under medeltiden. Offrets fingrar placerades inuti redskapet och krossades långsamt i takt med att torteraren vred handtaget ovanpå. Denna metod användes främst för att extrahera bekännelser eftersom den var både smärtsam och mycket varaktig. ... Samma redskap användes också för att krossa offerets tår.” 17

Tumskruvar används fortfarande i vissa delar av världen.

Mässingstjuren

mässingstjurmässingstjur

“Mässingstjuren var en ihålig mässingsstaty utformad för att likna en tjur. Offren placerades inuti, vanligtvis med tungorna utskurna. Dörren stängdes och förseglade dem. Sedan tände man eldar runt tjuren. När offret dignade under den brännande hettan inuti så kastade han sig omkring och skrek i ångest. Rörelserna och larmet, dämpade av metallen, fick redskapet att verka vara vid liv. Ljuden fick det att låta som en riktig tjur. Denna effekt gav än mer underhållning åt publiken och distanserade dem också från tortyrens brutalitet, eftersom de inte kunde se offret direkt.” 18

“Mässingstjuren är en avrättningsmetod som först uppfanns i antika Grekland. ... När ett offer placeras inuti tjuren så bränns han eller hon långsamt ihjäl. Detta redskap blev med tiden mer sofistikerat tills det att grekerna uppfann ett komplext system av rör för att få offrets skrik att låta som en rasande oxe. Trots att denna tortyr inte användes lika ofta under medeltiden som av grekerna och romarna så användes den i Centraleuropa. Denna tortyr är som att kokas levande.” 19

Är inkvisitionens förordningar fortfarande en del av romersk-katolska kyrkans kanoniska lag?

Svaret är ett rungande JA. Detta chockerande faktum är föga märkt eller känt av ens katolikerna själva. Detta bekräftas av Kanon 1311 och Kanon 752.

"Kyrkan har en innevarande och korrekt rätt att tvinga felande medlemmar av de trofasta Kristna genom alla påvliga funktioner." Kanon 1311

"En intellektets och viljans religiösa respekt, även om inte samtycke till tro, ska gäldas till den behandling som den högsta påven eller biskopskollegiet uttalar om tro och moral." Kanon 752

Om inkvisitionen fortfarande är en del av katolska kyrkans förordningar, under vilket namn verkar den?

Namnet på denna fruktansvärda tjänst har flera gånger “tvättats” för att dölja och mildra dess framtoning. År 1908 kallade påven Pius X inkvisitionen för “den heliga tjänsten”. Påven Paulus VI mjukade upp namnet ytterligare och kallade den för “kongregationen för trosläran”.

Den 25 november 1981 återupplivade påve Johannes Paulus II “den heliga inkvisitionstjänsten” när han utsåg kardinal Joseph Ratzinger (senare påve Benediktus XVI) till prefekt för “kongregationen för trosläran”. Med andra ord utsåg påven Johannes Paulus II kardinal Ratzinger till storinkvisitor.

Vilka bevis har ni på att den katolska kyrkan använder inkvisitionen när tillfälle ges?


Ante PavelićDen ruggigaste inkvisitionen som nyligen genomfördes av den romersk-katolska kyrkan ägde rum under andra världskriget. Ante Pavelić som chef för den nya staten Kroatien, tillsammans med den romersk-katolska ärkebiskopen Aloysius Stepinac, genomförde en "konvertera-eller-dö" som ledde till att hundratusentals grekisk-ortodoxa och judar dödades.

ärkebiskop Aliois Stepinac“Under Pavelićs fyraåriga regeringstid förde han och den romersk-katolska prästen, ärkebiskopen Alois Stepinac, en "konvertera eller dö"-politik bland 900 000 grekisk-ortodoxa serber, judar, och andra i Kroatien. 200 000 konverterades; de 700 000 som valde att dö torterades, brändes, begravdes levande, eller sköts efter att ha grävt sina egna gravar.

“Lemlästningarna var fruktansvärda, tortyren ondskefull, och barbariet fruktansvärt. Den katolska kyrkan lämnade inte uträttandet av ett religiöst krig till dess sekulära organ. Hon var där själv. Hon ignorerade alla försiktighetsåtgärder, djärvare än hon hade varit på mycket länge. De romersk-katolska prästerna, medelst yxa eller dolk, eller genom avtryckarens avlösare, organiserade massakern och blev själva redskap för inkvisitionen ...” 20

Hur ser historiker idag på den fruktansvärda massakern som utfördes av romersk-katolska kroatiska ledaren Ante Pavelić?

"(Det var) en 'etnisk rensning' innan den hemska termen kom på mode. Det var ett försök att skapa ett 'rent' katolskt Kroatien genom tvångskonvertering, deportering, eller massutrotning. Så fruktansvärd var tortyren och morden, att till och med härdade tyska trupper vittnade om sin skräck. Till och med i jämförelse med det, i skrivande stund, senaste blodbadet i Jugoslavien förblir Pavelićs angrepp mot de ortodoxa serberna en av de mest skrämmande civila massakrarna i historien.” 21

Deltog anhängare av Sankt Franciskus av Assisi (dvs. franciskanerna) i den kroatiska massakern?

"Präster, alltid franciskaner, tog ledande roll i massakern. Många gick rutinmässigt runt beväpnade och utförde sina mordiska handlingar med iver. En viss Fader Bozidar Bralow, känd för maskingeväret som var hans ständiga följeslagare, anklagades för att ha dansat kring 180 massakrerade serbers lik vid Alipasin-Most. Enskilda franciskaner dödade, satte eld på hus, plundrade byar, och ödelade den bosniska landsbygden i spetsen av Ustasje-förbanden. I september 1941 skrev en italiensk reporter om en franciskan som han hade bevittnat söder om Banja Luka som uppmanade ett Ustasje-förband med sitt krucifix.” 22

Hur behandlade påve Pius XII den kroatiska katolske ledaren Ante Pavelić?

“Påven Pius XII mottog Ante Pavelić i Vatikanen med utmärkelser värdig en statschef och kallade honom "en mycket baktalad man". Vatikanen [sic] bibehöll en nära relation med Ustasja [namnet på den kroatiska regimen under ledning av Ante Pavelić ] fram till krigets slut, och även efter.” 23

Var Vatikanen ovetande om massakrerna som pågick i Kroatien medan man välkomnade och hedrade den kroatiska ledaren?

“Vatikanen skulle också ha varit fullt medveten om frekventa BBC-sändningar om Kroatien. Följande sändning (som övervakades av Vatikanstaten), från den 16 februari 1942, var vanligt förekommande:

ärkebiskop Alois Stepinac möter Ante Pavelić

“De värsta grymheter begås i ärkebiskopen av Zagrebs [Stepinac] omgivning. Bröders blod rinner i strömmar(na). De ortodoxa tvångskonverteras till katolicismen och vi hör inte ärkebiskopens röst predika uppror. Istället rapporteras det att han deltar i nazistiska och fascistiska parader.” 24

ustasja-symbol“Många romersk-katolska präster tjänade Ustasja-staten i hög position. Påven utsåg den högsta militära prästen åt Kroatien. Kroatien hade en fältpräst i Ustasja-arméns varje enheter. [Se deras symbol till vänster.] Dessa fältprästers uppgifter bestod bland annat av att upprepade gånger sporra Ustasja-förbanden i deras massmord på bondebefolkningen. Högt uppsatta dignitärer i den romersk-katolska kyrkan och Ustasja-staten organiserade masskonverteringen av den ortodoxa serbiska befolkningen. Hundratals ortodoxa kyrkor i Serbien plundrades och förstördes; de tre högsta dignitärerna och två hundra präster mördades kallblodigt; resten av prästerskapet drevs i exil. I koncentrationslägret Jasenovac mördades hundratusentals serber under befäl av romersk-katolska präster.” 25

 

Efter nazisternas nederlag under andra världskriget var den kroatiska ledaren Ante Pavelić på flykt. Varför undvek de allierade styrkorna att tillfångata Ante Pavelić?

"... agenter som jagade rymmande nazistiska krigsförbrytare undvek medvetet att fånga en man på grund av att hans kontakter var så höga och hans egen ställning äventyrade hela Vatikanen till den grad att minsta lilla utlämning skulle leda till ett svindlande slag för den romersk-katolska kyrkan …” 26

Mannen som de medvetet undvek att fånga var Ante Pavelić.

Med alla dessa tortyrredskap som redan finns, används dessa fortfarande? Eller finns det nya, moderna former av tortyr?

Tortyrmetoder förfinas kontinuerligt och nya uppfinns konstant eftersom Satan, som glädjer sig i elände och lidande, försöker förlänga de torterades kval så långt det går.

Uppfann Rom alla tortyrredskap som hon använde för att förfölja de troende?

Nej. Vissa tortyrmetoder kan spåras tillbaka till grekerna och romarna. Den romersk-katolska kyrkan tvekade dock inte att använda varje tillgängligt sataniskt redskap. Dessutom utnyttjade hon nya metoder väldigt omfattande allteftersom de blev tillgängliga i de olika länderna under hennes inflytande. Påvedömet har alltid hållit sig uppdaterad om de mest effektiva sätten att uppnå hennes önskade mål.

Idag utvecklas nya och ondare tortyrredskap (som beskrivs nedan). WLC förväntar sig att Rom kommer att använda sig av dessa nya, mer effektiva tortyrmetoder när hennes tid kommer och hon åter besitter sin fulla makt. Eftersom WLC anser att Uppenbarelsens vilddjur hänvisar till den romersk-katolska hierarkin, är Uppenbarelseboken 17:12 en profetia om makten som utövas av en återupplivad katolsk kyrka. Denna makt, enligt Skriften, kommer, precis som tidigare, återigen utövas genom de olika sekulära regeringarna som ger sin suveränitet till Rom.

“Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

“De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret.

“De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom Han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” (Uppenbarelseboken 17:12-14)

Märk dock att Rom kan utöva makten genom regeringar även om regeringen inte uppenbart anses vara i allians med påvedömet. Varje regering som främjar Roms agenda samarbetar med henne även om de påstår sig vara protestantiska, ateister, eller helt enkelt oberoende av något religiöst inflytande.

MODERNA TORTYRREDSKAP

 
 

Har moderna fördrag som Haagkonventionen gjort användning av tortyr förlegad?

Nej. Oavsett vad som hävdas i olika fördrag undertecknade av världens regeringar så används fortfarande tortyr i den moderna världen. I själva verket har modern vetenskap förfinat tortyr till den grad att den är ännu mer effektiv än de råa metoder som användes under den mörka tiden. Under inkvisitionen hade torterarna ett begränsat antal sätt att orsaka smärta och tvinga viljan. Dessa metoder var huvudsakligen begränsade till: bränning, klämning, skärning, genomborrning, krossning, ituslitning, eller dränkning.

Idag ses dessa metoder som groteska men de är också “oraffinerade”. Dessutom slutade de ofta i personens död medan andra former av tortyr specifikt utformades för att förlänga offrets liv så länge som möjligt. Det finns nu mycket mer “sofistikerade” sätt att tortera på - och var och en av dem har förfinats av krafterna som använder dem. Dessa metoder inkluderar men är inte begränsade till:

Ljud

ljud för att orsaka smärta

Från ljud vid frekvenser som orsakar fysisk smärta, till ljud som ingjuter skräck och försvagar viljan; användningen av ljud vid tortyr har upprepade gånger använts av de maktrådande för att underkasta viljan hos de man vill kuva. Ett väldokumentat exempel på detta är den amerikanska regeringen. 1993 mördades 76 män, kvinnor, och barn i en kyrka i Waco, Texas för brott man påstod hade begåtts av de ledande männen. Detta bevisades aldrig i domstol. Bland de ljud som högtalare dygnet runt skrällde var ljudet från tibetanska munkar i liturgisk sång, djur som skriker medan de slaktas, och heavy metal-musik. 27

Ljud har också använts för att ingjuta panik och kontrollera eller sprida folkmassor. 28

Droger

“Den officiella webbplatsen för [Amerikas] Department of Energy [beskriver] ett extraordinärt antal medicinska experiment på män, kvinnor och barn, främst med kemiska och radioaktiva ämnen som man klart visste om var dödliga ämnen. Det är uppenbart att en metod för att indoktrinera, rekrytera, och förstora budgeten för utökat bruk mot allmänheten av andra modernare elektroniska apparater har ägt rum.” 29

sanningsserum

"Sanningsserum", ett vardagligt namn för en rad psykoaktiva läkemedel som används för att få information från försökspersoner som inte kan eller inte vill ge det. Natriumthiopental, marknadsförd som Pentothal, är en form av ett intravenöst hypnotiskt läkemedel som används i narkoanalys (kontrollerad injektion av nämnda läkemedel). Användningen av sådana läkemedel kom till på 1930-talet och används än idag. En domare godkände användningen av narkoanalys i rättegången mot Aurora-skjutningarna 2012 för att utvärdera huruvida James Eagan Holmes var sinnessjuk. [tagen från: http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_serum och P. Solomon Banda; Dan Elliott (11 Mar 2013)."Judge OKs medication for Colorado shooting suspect". Yahoo! News. AP.]

Gift

Under kalla kriget använde Sovjetunionen olika giftiga droger mot sina egna medborgare och injicerade kristna och andra politiska oliktänkade med gifter, inte bara föra att framkalla smärta, utan också förändra tankarna på dessa individer som domstolarna ansåg mentalt bristfälliga.

Gifter har också använts för befolkningskontroll och kontroll av dissidenter. Både nazisterna och sovjeterna tillsatte fluor till dricksvattnet i deras koncentrationsläger för att göra fångarna mer fogliga och letargiska. United States Air Force Major, George R. Jordan, vittnade inför kongressen om sovjetiskt bruk under andra världskriget. Nu läggs fluor rutinmässigt till i kommunalt vatten av “hälsoskäl”.

fluorid är ett gift

"I slutet av andra världskriget sände USA:s regering Charles Elliot Perkins, forskare inom kemi, biokemi, fysiologi, och patologi, för att ta befäl över de stora Farben-anläggningarna i Tyskland. När han var där fick han höra av tyska kemister om ett system som hade utarbetats av dem under kriget och antagits av den tyska generalstaben

"Systemet gick ut på att kontrollera befolkningen i ett visst område genom massmedicinering av dricksvatten. I dessa planer hade natriumfluorid en framträdande plats.

"Upprepade doser av minimala mängder fluor kommer med tiden att minska individens makt att motstå dominans genom långsam förgiftning och narkotisering av ett visst område i hjärnan och därmed göra honom undergiven viljan hos de som vill styra honom.

"Både tyskarna och ryssarna tillsatte fluor till krigsfångarnas dricksvatten för att göra dem dumma och fogliga." 30

I sin attack mot kyrkan i Waco, Texas 1993, sprutade USA:s regering också in giftiga gaser i byggnaderna. Männen, kvinnorna, och barnen som utsattes för denna gas dog när deras muskler sammandrogs så hårt att deras ryggrad brast. De som undkom gasen dödades antingen i bränderna som anlades av stridsvagnarna eller sköts av agenter som omringade lägret.

Mikrovågor

Användningen av mikrovågor är en särskilt brutal form av modern tortyr. Mycket noggranna, strålade mikrovågor kan tränga igenom byggnader och bokstavligen koka en persons inre organ, vilket orsakar extrem smärta. Annan användning av mikrovågor är ljudbaserade:

mikrovågsteknologi

Korean Atomic Energy Group och LIG Nex1 (ett flyg- och försvarsdotterbolag till LG Corp) har tillsammans utvecklat vad de kallar världens första bird strike defense robot. Komplett artikel: http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#ixzz2d2yjq8Gx och http://skewsme.com/tinfoilhat/chapter/voice-to-skull-v2k/#axzz2d2rRQIao

“Forskare håller på att utveckla Mob Excess Deterrent Using Silent Audio eller MEDUSA (från grekisk mytologi), som använder en mikrovågsstråle för att framkalla obehagliga hörselupplevelser i skallen. Enheten utnyttjar mikrovågsljudeffekten, där korta mikrovågspulser snabbt värmer vävnad, vilket orsakar en chockvåg inuti skallen som kan registreras av öronen. MEDUSAs ljudeffekt är tillräckligt hög för att orsaka obehag eller till och med oförmåga. Det kan också orsaka mindre hjärnskador från den högintensiva chockvågen som mikrovågspulsen skapar.” 31

En annan användning av mikrovågsteknik kallas "Invisible Pain Ray" :

Active Denial System, eller ADS”Det låter som ett vapen från Star Wars. Active Denial System, eller ADS, fungerar som en öppen mikrovågsugn och projicerar en fokuserad stråle av elektromagnetisk strålning som värmer upp huden på sina mål till 130 grader. Detta skapar en outhärdlig brännande känsla som tvingar de som är i dess väg att instinktivt fly (ett svar som flygvapnet kallar för “goodbye effect”).

"Pentagons Joint Non-Lethal Weapons Program (JNLWP) säger: ‘Denna kapacitet kommer att öka förmågan att stoppa, avskräcka, och vända tillbaka en avancerande motståndare, vilket ger oss ett alternativ till dödlig utgång.’ Även om ADS beskrivs som icke-dödligt så hävdas det i en rapport från 2008 av fysikern och icke-dödliga vapenexperten Dr. Jürgen Altmann något annat:

“… ... ADS ger den tekniska möjligheten att producera andra och tredje gradens brännskador. Eftersom strålen med en diameter på 2 m hög är bredare än människans storlek, skulle sådana brännskador uppstå över betydande delar av kroppen, upp till 50% av dess yta. Andra- och tredje gradens brännskador som täcker mer än 20% av kroppsytan är potentiellt livshotande - på grund av giftigt vävnadsförfall och ökad känslighet för infektion - och kräver intensiv vård i en specialiserad enhet. Utan en teknisk anordning som pålitligt förhindrar återutlösning av samma stråle kan ADS potentiellt leda till permanent skada eller dödsfall.” 32

Psykologisk krigsföring

psykologisk krigsföringDen absolut mest skrämmande av alla tortyrmetoder är de olika formerna av psykologisk krigsföring. Sovjetunionen på 1960-talet var de första pionjärerna, men snabbt följt av Förenta staterna och hennes allierade. Psykologisk krigsföring använder ytterst sofistikerade attackformer för att kuva viljan, förändra personligheten, och till och med transformera djupa övertygelser. Ett exempel på detta sågs under Gulfkriget när subliminala ljudvågor som strålades mot stridshärdade irakiska trupper ledde till fredliga massdesertationer och överlämnande till FN-trupperna. Olika rapporter hävdar också att den brittiska regeringen har använt sådan teknik mot sina egna medborgare för att sprida demonstrationer och protester.

Medan nu dessa avancerade former av tortyr används av regeringar och det inte finns några bevis som tyder på att den romersk-katolska kyrkan använder dessa metoder just nu, så borde alla vara medvetna om dessa moderna tekniker. Ofta är det enda som hindrar ett maktorgan från att använda övervåld helt enkelt brist på tillfälle.

Blev alla martyrer dödade av den romersk-katolska kyrkan?

Nej. Det verkliga antalet oskyldiga som dödades av den romerska hierarkin kommer bara att vara känt i Himlen. Men lika ofta om inte än mer så använde den romersk-katolska kyrkan de sekulära regeringarnas makt för att utföra hennes agenda. Ett exempel på detta är den ökända “spanska inkvisitionen” som inrättades av drottning Isabella av Spanien.

Eftersom alla dömda personers egendomar tillföll staten så tjänade Isabella ekonomiskt på varje människa som dömdes skyldig. Dessa tillgångar använde hon för att finansiera Christofer Columbus expeditioner till den "nya världen". Olika forskare har dokumenterat det faktum att rika änkor oftare anklagades för “kätteri” under den spanska inkvisitionen än någon annan demografisk grupp. Staten gynnades ekonomiskt och kyrkan tjänade på den nästan obegränsade makten som stod till hennes förfogande.

Andra exempel på att kyrkan använder sekulära makter för att förfölja hennes religiösa motståndare kan hittas i Frankrikes och Bayerns historia; arrestering, fängslandet, och den eventuella martyrdöden av John Huss som hade rest under hans kung, Sigismunds, utlovade beskydd. Efter påtryckningar från de katolska prelaterna att “Tron behöver inte och bör inte hållas med kättare” så förrådde Sigismund sitt löfte och Huss arresterades, dömdes, och brändes på bålet.

Denna praxis att använda sekulära makter för att främja sin egen agenda fortsätter än i dag. Katolska lagstiftare förväntas rösta i frågor i enlighet med katolska lärors dogmer, oavsett vad deras väljare önskar. Katolska medborgare är själva skyldiga att rösta på den sekulära och politiska arenan i enlighet med kyrkans doktrin. The Holy Office of the Inquisition, även känd som Kongregationen för trosläran, tillhandahåller på Vatikanens officiella webbplats instruktioner för katoliker som är intresserade av politik: Doctrinal Note: The Participation of Catholics in Political Life. 33

Kommer Yahwahs folk att möta Roms inkvisition?

Rom har aldrig vederlagt sina läror om konvertering genom våld. Man har använt det enda sedan inkvisitionen började till denna dag, där senast den användes under andra världskriget. Även om hon inte öppet använder våld idag så väntar hon ändå vaksamt på sin chans att återigen ta makten.

“Och låt minnas detta: det är Roms skryt som hon aldrig förändrar. Gregorius VII:s och Innocentius III:s principer är fortfarande principerna för den romersk-katolska kyrkan. Och hade hon bara kraften, skulle hon utöva dem med samma vigör nu som under tidigare århundraden.” 34

Vittnesbörd, såsom det som lämnats av den rymde nunnan Charlotte Wells, avslöjar att den katolska kyrkan än idag fortsätter att mörda, tortera, och våldta, både vuxna och barn, innanför klostrets väggar där omvärldens ljus aldrig lyser in för att avslöja det onda som görs mot de tillfångatagna. 35

Historia visar tydligt att den romersk-katolska kyrkan har en praxis att förena sig med den rådande politiska makten som gäller vid en given tidpunkt, vare sig det är de karolingska kungarna i Frankrike eller Hitler i Tyskland. Malachi Martin, själv en jesuit och en välkänd författare, avslöjade Satans moderna och väldigt verkliga närvaro i Vatikanen: “Enthronement of the Fallen Archangel Lucifer genomfördes inom det romersk-katolska citadellet den 29 juni 1963; ett passande datum för det historiska löfte som kommer att uppfyllas. Som de viktigaste uträttarna av denna ceremoni väl visste, hade Satanistisk tradition länge förutspått att Prinsens tid skulle inledas i det ögonblick då påven skulle anta aposteln Paulus namn [påve Paulus VI].” 36

Mars 2010 sade chefen för Vatikanens exorcister, Fader Gabriele Amorth, till den italienska tidningen La Republica: “Djävulen bor i Vatikanen och du kan se dess konsekvenser. Han kan förbli dold, eller tala på olika språk, eller till och med tyckas vara sympatisk. Ibland gör han narr av mig. Men jag är en man som är glad i sitt arbete.” 37 Han fortsatte sedan med att Satans inflytande i katolicismens högsta ranger ses i “kardinaler som inte tror på Jesus och biskopar som är kopplade till demonen.” 38

Varhelst Satan är närvarande finns det också våld eftersom det är en grundprincip för hans regering. Vikten av historiska bevis visar att den katolska kyrkan ofta och upprepade gånger har använt politiska makter som verktyg för att främja sina egna mål. Därför är det logiskt att dra slutsatsen att hon, med moderna tortyrmetoder, inte har distanserat sig eftersom hon fortfarande håller fast vid läran om rätten att omvända med våld. Återuppväckt förföljelse av Rom, vare sig direkt eller indirekt genom regeringar som hon påverkar, är ytterligare en bekräftelse på att hon skryter om att Rom aldrig förändras.

“Guds ord har varnat för den förestående faran; om detta passerar obemärkt så skall den protestantiska världen komma att lära sig vad Roms syften egentligen är, först när det är för sent att undkomma snaran. Hon växer tyst till makten. Hennes läror utövar sitt inflytande i lagstiftningssalar, i kyrkorna, och i människors hjärtan. Hon hopar sina höga och massiva strukturer på de hemliga platser där hennes tidigare förföljelser kommer att upprepas. Självständigt och intet ont anande stärker hon sina krafter för att främja sina egna ändamål när tiden kommer då hon slår till. Allt hon önskar är fördelaktig position, och detta ges henne redan. Vi kommer snart se och känna vad syftet med det romerska elementet är. Den som bestämt sig för att tro och lyda Guds ord kommer därmed att ådra sig förebråelser och förföljelse.” 39

Kommer Italien och Tyskland att ta ledande roller när de förföljer Yahuwahs folk, som de gjorde tidigare?

Medan alla regeringar i större eller mindre grad kommer att delta i kampen mot sanning och Himmelen så tror WLC att USA, som det andra vilddjuret i Uppenbarelseboken 13, kommer att ta den ledande rollen i denna återuppväckta förföljelse. Alla länder på jorden kommer att följa hennes exempel när de anpassar sig till Rom för att förfölja de heliga.

World’s Last Chance känner sig nödsakade att varna alla för att inkvisitionen kommer återvända, grymmare än någonsin tidigare.

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Yahs ords skull och för det vittnesbörd som de hade.

De ropade med hög röst: Yahuwah, Du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan Du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?

Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt. (Upp. 6:9-11)

Påvedömet hävdar ofelbarhet för sina påvar. Således kan dess påvars diktat aldrig förändras; annars skulle det bevisa att de faktiskt är syndiga, felbara människor. Som en oförändrad institution är påvedömet “mästerverket i Satans makt - ett monument för hans ansträngningar att sätta sig på tronen för att styra jorden enligt hans vilja.” 40

WLC anser att elden från en återupplivad inkvisition kommer att rensa Yahuwahs folk från alla kvarstående tillgivenheter till världen och i sina hjärtan tände en glöd för Himlen världen inte sett på århundraden.

Den mörka berättelsen om människans omänsklighet för sina medmänniskor förblir ett triumferande vittnesbörd om Yahuwahs förmåga att rädda till det yttersta alla som sätter sin tro och tillit på Honom. Det är bortom människans förmåga att motstå fysisk tortyr inspirerad av demoner. Det är fysiskt omöjligt för någon hjärna att motstå droger och subliminala ljudvågor specifikt utformade för att förändra ens attityder och övertygelser. Kristna idag, som kristna i det förflutna, kommer att upptäcka att Yahuwah är deras styrka och hjälp i behovstid.

Strax före han led martyrdöden skrev aposteln Paulus till Timotheos att han hade utsetts av Yahushua till predikant, apostel, och lärare och tillade: “Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i Hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.” (2 Timotheosbrevet 1:12)

Detta kommer att vara vittnesbördet hos alla som litar på Yahuwah. Men NU är frälsningsdagen. NU är det dags att göra ditt kall och val säkert. Gör det till en vana att lita på Yahuwah i små saker. Tro är en växt som, om den odlas, kommer att växa snabbt. Genom att lita på Yahuwah i den dagliga verksamheten kommer din tro och ditt förtroende att stärkas för att vila i Honom i de större frågorna och så dag för dag kommer din erfarenhet att fördjupas och växa.

“Smaka och se att Yahuwah är god.
Salig är den människa som flyr till Honom.
Yahuwahs ögon är vända till de rättfärdiga
och Hans öron till deras rop.
När de rättfärdiga ropar hör Yahuwah,
Han räddar dem ur all nöd.
Den rättfärdige måste lida mycket,
men Yahuwah räddar honom ur allt.”
(Psalm 34:9, 16, 18, 20)


21 John Cornwell, Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII (London: Viking), 1999, p. 249.

22 Ibid., p. 254.

23 Clive Ponting, Armaggeddon: The Reality Behind the Distortions, Myths, Lies, Illusions of World War II, (Random House),1995, p. 232. 

24 http://libcom.org/library/role-catholic-church-yugoslavias-holocaust-se-n-mac-math-na-1941-1945

26 US Army Intelligence Corps, 12 September 1947

33 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124 _politica_en.html

34 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

35 http://www.arcticbeacon.com/articles/29-Jan-2008.html

36 See Martin’s book, Windswept House, a novel based on real events, fictionalized to protect the innocent.

37 www.wnd.com/2013/08/pope-electors-told-of-smoke-of-satan-in-vatican/

38 Ibid.

39 E. G. White, The Great Controversy, p. 581.

40 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 50.