Print

Rusia în profețiile biblice!

Noi dovezi șocante ne aduc lumină nouă din scrierile lui Ezekiel care ne spune că o alianță internațională condusă de Rusia v-a invada Israelul! Acest lucru va fi folosit de către cer pentru a atrage mai multi oameni spre Yahuwah.

Rusia în profețiile biblice!

Odată cu acțiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, tot mai mulți creștini se întreabă dacă aceasta este o împlinire a relatării lui Ezechiel despre un război masiv din zilele de pe urmă. Răspunsul este nu. . . nu încă. Rusia apare însă în profeție și dintr-un motiv foarte specific.

Scopul unei profeții

O profeție nu este dată niciodată pentru amuzament sau pentru a satisface curiozitatea nesătulă a umanității. Ci, mai degrabă, profeția este un dar pentru a întări credința atunci când aceasta se adeverește. În Ezechiel, acest lucru este exprimat astfel: “Atunci vei știi că eu sunt Yahuwah” (Ezekiel 37:6) și “Atunci ei vor știi că eu sunt Yahuwah” (Ezekiel 38:23). De fapt, această frază este folosită de 72 de ori numai în Ezechiel!

Rusia deasemenea apare și în Scriptură, însă nu cu numele acesta. În continuare sunt trei martori din Scriptură care stabilesc Rusia ca subiect al unei profeții importante.

Rusia de astăzi, Magog de ieri

Motivul principal pentru care credincioșii nu au recunoscut profețiile lui Ezechiel despre Rusia se datorează schimbării numelor. Ezechiel 38 începe prin cuvintele următoare: „Cuvântul lui Yahuwah a venit la mine: „Fiul omului, întoarce-ți fața împotriva lui Gog, din țara Magog, căpetenia lui Meșek și Tubal; prorocește împotriva lui” (Ezechiel 38:1-2). Numele „Magog” apare pentru prima dată în tabelul națiunilor enumerate în Geneza 10. Magog era al doilea fiu al lui Iafet. El și urmașii lui s-au întins spre nord. Aceștia erau triburi nomade care cutreierau stepele Rusiei de astăzi. Din Ucraina în vest până în Mongolia în est, acești fii și fiice ai lui Iafet erau războinici și călăreți străluciți.

Iosif Flavius, un istoric evreu din primul secol, a scris in Antichitățile sale, 1.123: “Magog fondatorul p magogilor(mongolilor), numiți astfel după el, însă de ce erau grecii numiți sciți.” Chinezii și asirienii au scris deasemenea despre acești descendenți ai lui Iafet care și-au făcut casă în ținuturile din nord.

Magog vine dinspre Nordul Extrem

turcorusia

Ezechiel 38 vorbește despre nordul îndepărtat în legătură cu Magog. De asemenea, printre națiunile despre care se spune că se aliază cu Magog, multe sunt tot din nord.

Va mai fi şi Gomer cu toate hoardele lui, precum şi Bet-Togarma, din părţile îndepărtate ale nordului, cu toate hoardele ei – împreună cu tine vor fi multe popoare.

Atunci vei ieși din locul tău de la miazănoapte, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mulțime mare și o oștire puternică (Ezechiel 38:6:15).

Când în scrierile antice se vorbește despre Sciți/copii lui Magog aceastia sunt comparați cu o hartă, atunci devin clar că doar o parte din pământ corespunde descrierilor iar aceea este Rusia. În antichitate, zona de deasupra Mării Mediterane era descrisă ca fiind „întunecată și sumbră”. Cu siguranță, Italia (care era cunoscută în antichitate) nu putea fi niciodată descrisă ca fiind „întunecată și sumbră”, așa că ar trebui să fie mai departe spre nord. Doar o singură națiune de pe pământ domină astăzi nordul, țările „întunecate și sumbre”, și anume Rusia.

Aliații lui Magog

Conform Ezechiel 38, Magog/Rusia se aliază cu țări cunoscute până în ziua de azi!

Toate aceste națiuni recunoscute, conform Ezechiel 38, își vor uni forțele cu Magog / Rusia pentru a invada Israelul. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, indicând faptul că aceasta este o profeție care încă nu s-a împlinit.

Rusia și aliații săi împotriva Israelului

Definirea diferitelor țări enumerate în Ezechiel 38 dezvăluie o imagine foarte clară. În zilele următoare, Rusia va conduce o alianță internațională.

Cuvântul lui Yahuwah a venit la mine și mi-a spus: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Gog, din ţara lui Magog, prinţ conducător al Meşekului şi al Tubalului, şi profeţeşte împotriva lui. Spune că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva ta, Gog, prinţ conducător al Meşekului şi al Tubalului. Te voi întoarce, îţi voi pune cârlige în fălci şi te voi scoate afară pentru luptă, pe tine şi pe toată oştirea ta, cai şi călăreţi, toţi echipaţi în chip minunat, o mare mulţime cu scut şi pavăză, cu toţii mânuind sabia. Persia, Cuş şi Put vor fi împreună cu ei, cu toţii având scut şi coif. Va mai fi şi Gomer cu toate hoardele lui, precum şi Bet-Togarma, din părţile îndepărtate ale nordului, cu toate hoardele ei – împreună cu tine vor fi multe popoare.” (Ezekiel 38:1-6)

Astăzi, știind ce țări sunt discutate, este interesant de observat că toate, cu excepția uneia, sunt musulmane; toate, cu excepția uneia, sunt aliați cu Rusia și toți, cu excepția unuia, se opun politic Israelului!

De aceea profeţeşte, fiul omului, şi spune-I lui Gog că aşa vorbeşte Stăpânul Yahuwah: “Nu-i aşa că te vei pregăti în ziua aceea, când poporul Meu, Israel, va locui în siguranţă? Atunci vei veni din ţinutul tău, din părţile îndepărtate ale nordului, tu şi popoarele cele multe împreună cu tine, toţi călare pe cai, o mare mulţime, o oştire numeroasă. Gog, vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor care acoperă ţara. În zilele de pe urmă te voi aduce împotriva ţării Mele ca să Mă cunoască neamurile, când Mă voi arăta sfânt prin tine înaintea ochilor lor!” (Ezekiel 38:14-16)

În cele din urmă, invazia lor va eșua. Cu toate acestea, va rezulta într-o trezire și o adunare finală de suflete. Acesta este singurul motiv pentru care Yahuwah îngăduie ca lucruri rele să se întâmple: pentru a atrage mai multe persoane într-o relație salvatoare cu El. “Îmi voi arăta astfel mărirea şi sfinţenia şi Mă voi face cunoscut în ochii multor neamuri. Şi vor şti că Eu sunt Yahuwah.” (Ezekiel 38:23).

Sankt Petersburg-2022