Print

Satans världsliga förbindelse växer | USA blir ett monster

Uppenbarelseboken är Yahuwahs gåva till den sista generationen. Det är en översikt, i symboler, över de sista händelserna som ska äga rum vid världens ände. Ett av textstyckena varnar för en makt som kommer att växa sig till världsomfattande dominans och genomdriva falsk tillbedjan:

nyckel som ligger på en öppen Bibel (Uppenbarelseboken)

Uppenbarelseboken är Yahuwahs gåva till den sista generationen. Det är en översikt, i symboler, över de sista händelserna som ska äga rum i världens ände.

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.

Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.(Uppenbarelseboken 13: 11-17)

Genom att studera de givna symbolerna är det möjligt att fastställa varningen himlen försöker ge oss. I Skrifterna är "djur" alltid symboler för världsomspännande politiska makter. När Daniel fick en syn som involverade djur så förklarade ängeln: “De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.” (Daniel 7: 17-18) Speciellt representerar djuren makter som på något sätt krigar mot Yahuwahs folk.

Den symboliska beskrivningen av vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 avslöjar att det är en profetia om Förenta staterna.

frihetsgudinnanDjuret uppstår ur “jorden”. I Skrifterna representerar “hav” och “vatten” “folk och människomassor och folkslag och språk”. (Se Uppenbarelseboken 17:15.) Ett vilddjur som uppstår ur jorden skulle därför representera en makt som uppstod från ett tidigare, i stort sett, obebott land. Det finns bara en "supermakt" kvar i världen idag och till skillnad från de andra ledande nationerna på världsscenen, uppstod den ur ett mycket glesbefolkat område.

De flesta länder kan spåra sin historia tusentals år tillbaka. Endast USA, relativt sett en nykomling på den politiska scenen, uppstod ur ett “nytt land” och har som nation endast funnits i drygt 200 år.

USA har länge varit känt för två utmärkande egenskaper: protestantism och republikanism (ej att förväxla med det politiska partiet med samma namn). Detta skiljer USA från alla andra länder. Det var en stat utan en kung och hade en ekklesia utan påve. Som sådan erbjöd det en grad av frihet som inte fanns någon annanstans på jorden.

Anledningen att vi använder Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i WLC:s innehåll är för att ordet “kyrka” ej ackurat förmedlar det ursprungliga ordets betydelse(r). Det grekiska ordet “Ekklesia” hänvisar till de Utkallade. Ordet “kyrka”, som lägger betoning på en grupp, är alltså en felaktig översättning och borde aldrig ha använts. Kristna är bokstavligt talat de Utkallade. Yahushuas sanna anhängare är sannerligen de Utkallade – de har lämnat Babylons alla organiserade religioner och samfund. När kallet att fly Babylon hörsammats så skall ingen återvända till Babyloniska kyrkor och religionsformer.

Dessa två unika kännetecken symboliseras av “två horn som ett lamm” som vilddjuret har. I själva verket är dessa två horn så distinkta att dessa utgör den enda fysiska beskrivningen av vilddjuret. I Skrifterna är horn maktsymboler, och det var i friheterna som garanterades under hennes protestantiska och republikanska styre som USA utövade sin största makt.

Men profetian fortsätter och avslöjar en olycksbådande fara. "Hornen" är vilseledande eftersom detta djur snart börjar “tala som en drake.” Nya Testamentet har två väldigt olika ord som översätts till de svenska orden “djur” och “vilddjur”. Det första illustreras av varelserna samlade runt tronen (se Uppenbarelseboken 4: 6-11). Ordet hänvisar till en foglig, mild varelse. Det andra, som är ett världsrike, är ett slukande rovdjur! Ordet “vilddjur” är det som används i Uppenbarelseboken 13. Detta är inget fromt, lammliknande djur. Detta är ett grymt djur som sliter allt som kommer i dess väg i stycken och som låter som en drake.

Det är sant att Yahuwah välsignade USA så länge den genomsnittliga medborgaren levde upp till principerna för sanning och rättfärdighet i sitt eget, individuella liv. USA blev en tillflyktsort, ett förlovat land för många som förföljdes och förtrycktes i sina hemländer. Satan hade dock planer för den nya nationen. Mycket tidigt började USA avslöja en karaktär som stod i stark kontrast dess mjuka, lammliknande horn.

Washington DC – sataniska design på gator och byggnaderWashington D.C. är unikt bland amerikanska städer eftersom det grundades av konstitutionen för att tjäna som den nya nationens huvudstad. George Washington, landets första, efterrevolutionära president och en 33:e gradens frimurare valde en frimurarkollega, Pierre Charles L’Enfant från Frankrike, för att anlägga Washington D.C.

Allt annat än en lätt navigerbar stad på grund av dess medvetna design. Det är det en av de svåraste städerna i världen att hitta runt i eftersom planläggningen var tänkt att innehålla dold ockult symbolik i gatornas, parkernas, och byggnaders placeringar!

Vita huset, symbol för amerikanska regeringen, sitter vid toppen av ett upp-och-nedvänt pentagram, bildat av de många diagonala stadsgatorna. Vinkeln och kompassen, symboler för frimureri, sträcker sig från Vita huset till Kapitolium. Det tämligen nybyggda Pentagon, sätet för Amerikas militära makt, är formad som en femkant som ju är mittdelen av ett pentagram.1

Större delen av 1800-talet handlade om utvidningen av USA:s gränser tills det att hon blev nationen med världens tredje största landmassa. I början av det tjugonde århundradet lades grunden till USA:s världsomfattande finansiella dominans med bildandet av Federal Reserve den 23 december 1913, vilket säkerställer det avtalsbundna slaveriet för generationer av amerikaner, liksom alla andra länder vars regeringar "handlar" i Amerikas skuld.

Von Braun maj 1964 med modeller av raketfamiljen Saturn som skulle fortskrida USA:s kapplöpning till månen.

Wernher von Braun, maj 1964, med modeller av raketfamiljen Saturn som skulle fortskrida USA:s kapplöpning till månen.

Andra världskriget var extremt fördelaktigt för den amerikanska regeringen. I slutet av kriget "delade Förenta staterna och Sovjetunionen" upp sitt byte: "… ett mycket tekniskt avancerat Tyskland och stal inte bara militära hemligheter (som exempelvis avancerade vapen) utan också avancerad teknik inom industri och handel. Under Project Paperclip fördes många av Tysklands ledande forskare, de flesta av dessa högt uppsatta SS-tjänstemän, till USA och bildade grunden för dagens CIA och NASA.2 Wernher von Braun, före detta SS-officer, tjänade NASA som chef för Marshall Space Flight Center, vann National Medal of Science 1975. Amerikas skräck i himlen, Stealth-bombaren, baserades på en tysk design från 1944.

Det kalla kriget gav Förenta staterna ytterligare ursäkter för att engagera sig i internationella utländska krig, allt under för att man skulle "stoppa kommunismen". Från kriget i Korea, Vietnam, till Gulfkriget; det tjugonde århundradet var fyllt av tilltagande amerikansk aggression. Inte ens olika utländska ledare var förskonade från lönnmord och attentat om deras politiska agendor inte passade USA:s.

I slutet av det kalla kriget behövde det amerikanska militärkomplexet en ny fiende att bekämpa för att kunna få världsdominans. En öppen hemlighet, erkänd av många amerikaner, är det väldokumenterade faktumet att de fruktansvärda attentaten som begicks mot amerikanska medborgare den 11 september 2001 faktiskt var ett insider-jobb som den amerikanska regeringen specifikt utformat för att skapa en världsomspännande fiende.3 De oförglömliga bilderna och videorna på muslimer som faktiskt firar nyheten om de fruktansvärda händelserna avslöjar den världsomfattande okunnigheten om att detta avskyvärda brott har förorsakats för att ge USA och dess FN-allierade den nödvändiga ursäkten för att invadera suveräna nationer.

Tidigare ansåg man att det olovliga inträdet i en suverän nation var en krigshandling. Men under den vaga generaliseringen av ett "krig mot terror" behöver varje regering som USA vill erövra endast anklagas för att "hysa" eller "sponsra" terrorister för att USA och hennes allierade ska få “lov” att invadera. Livet för otaliga civila i Afghanistan och Irak har förstörts av den glupska vilddjursmakten. Strålningsförgiftning från utarmat uran-vapen som används i Mellanöstern är ett brott mot mänskligheten.4 Det påverkar inte bara de civila under USA:s attacker, utan också de amerikanska soldaternas liv och deras familjer som har hjärntvättats till att tro att de kämpar för sitt land.5

Amerikanska militära drönare är bara ett av många verktyg denna vilddjursmakt utövar sin regeringstid av terror över världen. Drönare flyger högt över fiendens territorium vilket minskar livsförlusterna Amerikansk militärdrönare byggs för att likna en insekt.för de amerikanska soldaterna samtidigt som de har kornet på fienden. Amerikanska medborgare är inte undantagna denna påträngande spionering. Användandet av drönare inom Förenta staterna, en gång bortviftat som "konspirationsteorier", är nu ett erkänt faktum.6 Integritet är numer en saga för alla som bor inom räckhåll för den amerikanska regeringen. Men drönare är bara ett sätt den amerikanska regeringen utövar despotisk kontroll över sina medborgare och andra. Kameror på stadens gator håller ett ständigt vaksamt öga på dess medborgarna medan kraftfulla Super-Cray-datorer övervakar varje internationellt och de flesta nationella telefonsamtal och e-post.

Amerika, som en gång var “friheternas ljuva land”, är nu ett uppslukande vilddjur mot såväl amerikaner som icke-amerikaner. En förökning av tusentals lagar gör den genomsnittliga medborgaren, omedvetet, till en lagbrytare. Medan amerikanerna fortfarande håller fast vid tron att deras land fortfarande är det friaste landet i världen, så kvarstår det faktum att USA har den högsta fängelsepopulationen per capita i hela världen. "Chockexerciser" bedrivs av den amerikanska militären i amerikanska städer och utbildar sina trupper i stadskrig mot sina egna medborgare! 7

11 september-protesterDen amerikanska regeringen vidtar oöverträffade och aggressiva åtgärder mot sina egna medborgare, attackerar småföretag och gårdar, konfiskerar eller förstör inventering, och stänger livsmedelskooperativ.8 Samtidigt får läkemedelsföretagen allt mer makt, både i USA och utomlands, som förbjuder många effektiva naturliga läkemedel, samtidigt som man langar droger och fördummar befolkningen vad gäller de verkliga fysiska och mentala skadorna av deras gifter. Den amerikanska regeringen använder dessa mäktiga läkemedelsföretag i sin galna drivkraft mot total världsdominans. Det har allmänt dokumenterats att AIDS-viruset i Afrika injicerades i den inhemska befolkningen via “fria” vacciner som tillhandahålls av västerländsk sjukvårdspersonal.

Endast i evigheten kommer det onda som har gjorts av och under påverkan av denna vilddjurskraft att ses i sin fulla utsträckning. Inte bara amerikanska medborgare, utan miljoner världen över faller offer för tillsatser och konserveringsmedel, de genetiskt modifierade livsmedel som främjas av den amerikanska regeringen, och de olika entiteterna under dess beskydd. Även färska livsmedel bestrålas så att den tillgängliga maten är praktiskt taget utan något näringsvärde överhuvudtaget. Ytterligare "mjukt dödande" är något man utför på massorna genom s.k. chemtrails över Nato-länder.

Utvecklingen av Förenta staterna från ett frihetsälskande land till vilddjuret som talar som en drake har nått enastående höjder i användningen av executive orders. Dessa icke-konstitutionella förordningar blir lag helt enkelt för att de publiceras i Federal Registry utan kongressens översyn. Executive orders under de senaste åren har gett presidenten svepande makt från allt från konfiskering av personlig egendom till fängsling på obestämd tid och utan rättegång – och till och med avrättning. Denna grova kränkning av mänskliga rättigheter kan riktas mot vem som helst, vare sig amerikansk medborgare eller inte. Den amerikanska presidenten kan förklara vem som helst som en "stridande fiende" och alla fiendekämpar kan lagligen dödas.

president Obama undertecknar en executive order.

F.d. president Obama, undertecknar en executive order.

Majoriteten av amerikanerna förblir okunniga om förändringen i sin, en gång i tiden, frihetsgaranterande regering. Den kontrollerade media publicerar bara de berättelser regeringen vill erkänna. De som vet sanningen lever i rädsla för denna enorma kraft vars räckvidd sträcker sig över hela världen.

Profetian i Uppenbarelseboken avslöjar att fullständig omvandling kommer att ske när USA tvingar fram godkännandet av “vilddjurets märke” och falsk tillbedjan mot dödsstraffet. Om denna geopolitiska makt står det skrivet:

Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. (Uppenbarelseboken 13: 14-17)

Vilddjuret "talar" när det stiftar lagar. Det "tvingar" när det verkställer de lagar som den har antagit. Detta textstycke avslöjar att ekonomiska sanktioner kommer att utövas mot alla som inte följer och dyrkar vilddjurets avbild. Detta kommer att nå sin kulmen med dödsstraffet. Satan har verkligen en världsomspännande förbindelse i den bankstyrda polisstaten Amerika; det är den enda geopolitiska kraften i världen med den militära räckvidd och styrkan att verkställa sin vilja världen över.

Alla som kommer att förbli lojala mot Yahuwah måste stå fast inför denna överväldigande onda fiende.

Vatikanstatens och Amerikas flaggorOm det finns en avbild så måste det finnas ett original. Det ursprungliga vilddjuret som imiteras i tidens slut är den katolska kyrkan, den lilla hornmakten. Deras pyramidformade religionspolitiska slaverimaskin dödade den mest avlägsna bybo för alla förmodade synder mot kyrkan under den mörka tidsåldern. Det kommer snart att upprepas, allt eftersom den antikristliga religiösa makten inrättas och främjas av USA.

Med barmhärtighet har Yahuwah gett en glimt av den mycket nära föreliggande framtiden. En framtid som kommer att påverka varje levande person på jorden. Nu är det dags att göra ditt kall och val. Nu är det dags att sluta fred med din Skapare och få Honom att förändra din själ. Lär dig att lita på Frälsaren så att när den sista prövningen kommer så kommer du att vara trogen Honom, även om du får plikta med ditt liv.

Bestäm nu att stå för sanningen oavsett priset.

“Var stark och med gott mod! Var inte rädd och bli inte förskräckt,
för Yahuwah din Eloah är med dig vart du än går.”
(Josua 1: 9)


1 Se http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm.

2 Se Project Paperclip: Dark Side of the Moon.

3 Se http://theintelhub.com/2012/09/11/911-the-ultimate-inside-job-and-false-flag-operation/.

4 Se http://www.globalresearch.ca/death-made-in-america-impacts-of-depleted-uranium-contamination-on-afghanistan-s-children/2412 och http://thewe.cc/weplanet/news/depleted_uranium_iraq_afghanistan_balkans.html.

5 Se http://www.cuttingedge.org/News/n2063.cfm.

6 Se http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-domestic-drones-20130216,0,3374671.story.

7 Se http://www.infowars.com/report-realistic-urban-training-is-dhs-and-dod-conducting-desensitizing-exercises/.

8 Se http://grist.org/article/food-five-tips-for-surviving-a-raid-on-your-farm-or-food-club/full/.