Print

Semnul fiarei: Ce este și cum să-l evităm!

Inima plină de iubire a lui Yahuwah tânjește după copiii Săi pământești. În înțelepciunea Sa infinită și în preștiința Sa, El a oferit crâmpeie interesante din viitorul apropiat, prin utilizarea simbolurilor. Acestea sunt date ca să-l pregătească pe poporul Său, astfel încât nimeni să nu poată fi înșelat în zilele finale ale istoriei pământului. Unul dintre cele mai puțin înțelese, dar cel mai interesant simbol folosit în profeție este "semnul fiarei."

"El face ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cel care are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este numărul unui om: numărul Lui este 666." (Apocalipsa 13: 16-18, NKJV)

Avertizările cumplite împotriva tuturor celor care primesc acest semn de temut, au inspirat atât frică, cât și speculații în inimile multora.

"Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui [Yahuwah], turnat neamestecat în paharul mâniei Lui . El va fi chinuit în foc și pucioasă, în prezența sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor; și nici zi nici noapte nu au odihnă cei care se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei" (Apocalipsa 14: 9-11).

Semnul FiareiExistă un consens cum că semnul fiarei va fi un cip de computer, implantat chirurgical sub piele, de un guvern totalitar care dorește să-și exercite un control total asupra cetățenilor săi. Unii au speculat că semnul era legat de codurile de bare sau chiar de numerele de securitate socială folosite în Statele Unite ale Americii. De fapt, semnul fiarei este mult mai cuprinzător și mult mai amenințător decât codurile de bare, coduri numerice personale sau chips-uri RFID implantate.

Este foarte important ca toți să avem o înțelegere clară a ceea ce înseamnă exact semnul fiarei și cum să evităm primirea lui, deoarece toți cei care-l primesc, vor primi sentința divină a morții veșnice. Ca să înțelegem semnul fiarei, este mai întâi necesar să se înțeleagă cine, sau ce, este fiara. Foarte mulți cercetători ai Bibliei, sunt de acord că animalele sînt simboluri profetice ale puterilor politice la nivel mondial:

"Aceste fiare mari, care sunt patru, sunt patru împărați, care se vor ridica din pământ." (Daniel 7:17, KJV)

Nu chiar orice putere geo-politică este simbolizată în Scriptură ca o fiară, cu toate acestea. Profeția se concentrează asupra acelor puteri care au dus război împotriva lui Yahuwah în persoana sfinților Săi. Astfel, fiara care impune un "semn", este, de asemenea, o putere la nivel mondial, care va purta război împotriva împărăției cerurilor, chiar înainte ca Yahushua să se întoarcă.

Așa cum este prezentat în Fiarele din Apocalipsa 13, seria de videoclipuri, prima fiară din Apocalipsa 13 simbolizează papalitatea care, timp de 1260 de ani, a condus creștinătatea cu un pumn de fier.

Cea de a doua fiară din Apocalipsa 13 este Statele Unite, care, prin cuvântul sigur al profeției, în viitorul apropiat, va pune în aplicare un "semn" al unei imagini a primei fiare.

Apocalipsa 13: Fiara Dintâi (Roma) și a Doua Fiară (SUA) 

"Semnul" supremației papale, prin propriul lor acces, este închinarea la Duminică:

"Duminica este semnul autorității noastre ...." (Înregistrarea Catolică, Londra, Ontario, 1 septembrie 1923.)

Toate luptele împotriva împărăției cerurilor s-au concentrat întotdeauna asupra închinării. De la bun început, scopul de lungă durată al lui Lucifer a fost să uzurpe închinarea datorată Creatorului. Scriptura înregistrează planurile sale lăudăroase:

"Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Căci ai spus în inima ta: "Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui [Elohim]; Voi ședea pe muntele adunării în adâncimile miazănoaptei; mă voi ridica pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt "(Isaia 14: 12-14, NKJV)

Semnul fiarei se învârte în jurul problemei închinării, deoarece întreaga mare controversă dintre Yahuwah și Satana se învârte în jurul închinării. Acest lucru este subliniat de faptul că cei care primesc ultimele șapte plăgi sunt aceia care au primit semnul fiarei și care se închină imaginii acesteia:

"Apoi am auzit un glas puternic care venea din templu spunând celor șapte îngeri:" Duceți-vă și vărsați pe pământ potirele mâniei lui [Yahuwah]. "Deci, primul s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ, și o rană rea și dureroasă a venit peste oamenii care aveau semnul fiarei și care s-au închinat icoanei ei."(Apocalipsa 16: 1, 2)

În încercarea Satanei de a fura închinarea datorată numai Creatorului, el a unit lumea în utilizarea unui calendar solar papal, întemeiat pe o metodă păgână de păstrare a timpului.

În încercarea Satanei de a fura închinarea datorată numai Creatorului, el a unit lumea în utilizarea unui calendar solar papal, întemeiat pe o metodă păgână de păstrare a timpului. Fără calendarul corect, este imposibil să se stabilească ziua corectă a închinării. Astfel, toți cei care caută să se închine lui Yahuwah, dar care calculează ziua lor de închinare cu un calendar fals sunt, în ignoranță, de fapt, acordând omagiu  dușmanului lui Yahuwah.

Semnul fiarei este primit atunci când o persoană, cu deplină cunoștință de adevăr, se agață de zile false de închinare, acest lucru fiind mai convenabil în societatea modernă decât să se închine Creatorului în Sabatul Său sfânt, calculat prin metoda Lui originală de timp, calendarul luni-solar. Unii sabatarieni de Sâmbătă au nivelat acuzația, afirmând că închinarea de Duminică este semnul fiarei. Este. Dar, la fel este și închinarea de Sâmbătă, sau mersul la Moschee Vineri. Orice efort de a aduce închinarea într-o zi stabilită de Satan, dă onoare numai lui Satan.

Aici se vede cum este primit semnul. Zilele sfinte ale lui Yahuwah nu pot fi găsite prin orice metodă contrafăcută de păstrare a timpului.

Calendarul Gregorian comparat cu Calendarul Luni-solar; Semnul Fiarei reprezintă Calendarul Contrafăcut al Romei 

Dacă calendarul gregorian actual este universal acceptat și pus în aplicare, sau o modificare ulterioară a acestuia, semnul papalității (fiarei) este primit atunci când cineva cunoaște adevăratul Sabat și încă se cramponează să se închine în zilele calculate prin metodele false de măsurare a timpului, ale lui Satana.

Din anii 1920-1950, a existat o mare agitație pentru o reformă a calendarului gregorian. În ultimii ani, propunerea de a restructura calendarul a fost ridicată din nou. Nu are importanță dacă Satana impune semnul prin intermediul calendarului actual sau printr-o anumită formă modificată. Semnul fiarei este primit atunci când zilele sacre ale lui Yahuwah sunt calculate prin orice altă metodă decât cea a calendarului Luni-solar stabilit de la Creație. În fiecare cultură și în fiecare țară, semnul poate fi ușor diferit. Dar va fi ceva ce obligă conștiința să se revolte împotriva legii lui Yahuwah. Este simplist să credem că o putere dominantă mondială va avea doar un singur mod de a exercita controlul de-a lungul culturilor largi și variate ale pământului.

În contrast cu semnul îngrozitoarei fiare stă sigiliul lui Yahuwah.

"Apoi am văzut un alt înger care se suia  dinspre răsărit, având pecetea Viului [Elohim]. El a strigat cu glas tare celor patru îngeri. . . spunând: "Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor [Eloah]-lui nostru." (Apocalipsa 7: 2-3)

Sigiliul lui Yahuwah este primit atunci când o persoană, face o predare deplină și completă către Creatorul său. Această transformare a caracterului se poate vedea în disponibilitatea de a asculta de TOATE cerințele lui Yahuwah. Numai cei care au făcut această predare vor primi sigiliul lui Yahuwah care-i protejează de primirea semnului fiarei. Sfânta Scriptură îndeamnă pe toți: "Să aveți în voi gândul, care era și, în [unsul, Yahushua]." (Filipeni 2: 5, KJV) Gândul lui Yahushua era unul de predare totală la voia Tatălui Său. În Ghetsimani El s-a rugat: "Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta: Totuși, nu voia Mea, ci voia Ta să se facă" (Luca 22:42)

Semnul fiarei și sigiliul lui Yahuwah stau în contrast puternic unul cu altul. Unul dintre ele este un simbol al loialității totale față de Satan și poate fi primit în frunte sau pe mână, arătând că unii se vor conforma de dragul conveniențelor. Sigiliul lui Yahuwah, însă, este primit numai în frunte, reprezentând predarea totală, loialitatea și supunerea față de Creator. Cei care primesc sigiliul lui Yahuwah vor avea gândul lui Yahushua deplin format în interiorul lor. Sigiliul lui Yahuwah este revelat în ascultare față de toate cerințele Sale, inclusiv închinarea în a șaptea zi a săptămânii, calculată după calendarul lui luni-solar original.

Calendarul este mai mult decât o metodă de măsurare a timpului. Calendarul Luni-solar al Creației este o parte integrantă a legii divine, deoarece fără ea, este imposibil să se calculeze zilele sfinte ale lui Yahuwah. Toți aceia care își trăiesc viața în ascultare față de legea divină și primesc sigiliul lui Yahuwah își vor reglementa viața lor după calendarul original, închinându-se Creatorului la vremea desemnată de El. Nici o metodă contrafăcută de păstrare a timpului nu  poate fi folosită pentru a stabili zilele sfinte ale Cerului. Astfel, toți cei care se închină în zilele calculate de sistemele contrafăcute de păstrare a timpului, vor primi semnul fiarei. Marcajul este primit de oricare dintre cei care resping predarea deplină către Yahuwah și au refuzat ascultarea de El. Acest lucru este gândul lui Satan deplin format în interior care înseamnă rebeliune.

Toți cei care primesc sigiliul lui Yahuwah, vor fi feriți de distrugerea care vine peste cei care primesc semnul fiarei.om așezat pe stâncă cu brațele întinse

"Și El a chemat pe om. . . care avea călimara la brâu; . . . "Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în ea."

 "Celorlalți le-a spus. . ., "Trece-ți după el în cetate și loviți; ochiul vostru să fie fără milă, și să nu vă îndurați. Ucideți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copiii mici și pe femei; dar să nu vă atingeți deloc de cei care au semnul pe frunte; .. Începeți însă cu locașul Meu".. Așa că au început cu bătrânii care erau înaintea templului" (Ezechiel 9: 3-6, NKJV)

Ar trebui să fie studiul fiecărei persoane care dorește viața veșnică, cunoașterea cerințelor lui Yahuwah. Dacă inima este încăpățânată și vrea să se agațe de păcat, există un Mântuitor dispus și capabil să transforme chiar și cea mai împietrită inimă.

Acum, câtă vreme timpul de probă încă persistă, alege să predai voința ta lui Yahuwah și să asculți de El, indiferent de cost. El va transforma în mod minunat gândul tuturor celor care vin la El în credință.O viață veșnică, plăceri dincolo de capacitatea noastră de a înțelege, îi așteaptă pe toți cei care primesc sigiliul lui Yahuwah și obțin victoria asupra fiarei, chipului ei și semnului ei:

"Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care biruiseră asupra fiarei, asupra chipului, asupra semnului ei și asupra numărului numelui său, stăteau în picioare pe marea de sticlă, cu alăutele lui [Yahuwah]. Ei cântau cântarea lui Moise. . . și cântare Mielului, zicând: "Mari și minunate sunt lucrările Tale, [Yahuwah Elohim] Cel Atotputernic! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al sfinților '"! (Apocalipsa 15: 2, 3)


Continut Asemanator: