Print

Știm ce urmează să se întâmple?

Făgăduința întoarcerii lui Yahushua reprezintă speranța binecuvântată ce i-a motivat pe misionarii , ce le-a dat putere martirilor și care a inspirat nenumărați credincioși din toate veacurile.

Din păcate, mulți credincioși au fost greșit informați cu privire la evenimentele predecesoare revenirii Mântuitorului.

Studiile au arătat că persoanele timide au o problemă în ceea ce privește citirea limbajului corporal. Consecvent, ei simt mai multă anxietate atunci când interactionează cu ceilalți deoarece nu știu la ce să se aștepte. Dacă nu știi la ce să te aștepți cu privire la sfârșitul lumii, ești în mare pericol să fii înșelat.

Yahushua a avertizat pe urmașii săi să ”vegheze” cu privire la întoarcerea sa, zicând: ”Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Căci vor veni mulți în numele Meu, zicând , sunt Cristosul; și vor înșela pe mulți.”(Matei 24:4-5) Pentru a se apăra de înșelăciunile Satanei, mulți creștini și-au dezvoltat propriile lor ”semne” la care i-au seama.

afacerist cu binoclu

Mulți presupun că atunci când se va întoarce Mântuitorul, picioarele Lui nu vor atinge pământul.Această confuzie provine din descrierea pe care o face Pavel întoarcerii lui Yahushua:

Fiindcă [Yahushua] însuși va coborâ din cer cu un strigăt, cu vocea unui arhanghel și cu trâmbița lui Yahuwah. Și primii vor învia morții în Hristos. Apoi noi cei vii și cei rămași vom fi adunați împreună cu ei în nori pentru a ne întâlni cu Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.(Vezi 1Tesaloniceni 4:16-17)

Din acest pasaj, mulți cred că atunci când Yahushua se întoarce, sfinții vor fi luați în Ceruri cuEl. Acest lucru este incorect.Este important să cunoastem ordinea corectă a evenimentelor finale pentru a nu fi înșelați de contrafacerea Satanei.

Ordinea Evenimentelor

Începutul sfârșitului începe când ”Mihail se va ridica, marele voievod, ocrotitorul fiilor poporului tău; și va fi un timp de necaz cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până acum. Și la timpul când fii poporului tău vor fi eliberați, fiecare care va fi găsit scris în carte”

După ce neprihăniții sunt adunați ca să-L întâmpine pe Yahushua în nori, compania bucuroasă coboară pe pământ:

Și picioarele lui se vor așeza în acea zi pe Muntele Maslinilor, care este în fața Ierusalimului la răsarit, și muntele Măslinilor se va despărți la mijloc o parte spre răsărit și cealaltă parte spre vest și acolo se va face o vale foarte mare; și jumătate din munte se va muta spre nord, iar cealaltă jumătate a muntelui spre sud.(Zaharia 14:4)

Ioan descrie ce se va întâmpla apoi:

Apoi am văzut un înger coborând din cer, având cheia fântânii adâncului și un lanț greu în mână. El a căzut asupra balaurului, șarpele cel bătrân, care este Diavolul și Satana, și l-a legat timp de o mie de ani; și l-a închis în fântâna adâncului, l-a încuiat acolo și a pus un sigiliu pe el, așa că nu va mai putea înșela națiunile până când nu se vor sfârși cei o mie de ani. Dar după aceste lucruri el va fi eliberat pentru puțin timp.(Apocalipsa 20:1-2) NKJV)

Acest moment va fi urmat la scurt timp de recrearea literală a pământului căci evenimentele timpului de necaz și revenirea lui Yahushua va distruge esential pământul.

Dar ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, în care cerurile vor trece cu trosnet, și elementele se vor topi de căldură; pămantul cu tot ce este pe el vor arde . De aceea, de vreme ce toate lucrurile vor dispărea, ce fel de persoane ar trebui să fiți, sfinți și evlavioși, căutand și grăbind venirea zilei lui Yah, când cerurile vor pieri, și elementele se vor topi de mare căldură? Cu toate astea noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. (2Petru3:10-13)

Recrearea pământului pregătește relocarea Noului Ierusalim din Cer pe pământ!

noul ierusalim

Apoi am vazut un cer nou și un pământ nou, fiindcă cerul dintâi și pământul dintâi dispăruse. Și mare nu mai era.Apoi eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, coborând din Cer de la Yahuwah, pregătită ca o mireasă pentru soțul ei. Și am auzit un strigăt din ceruri zicând: ”Iată, Cortul lui Yah este cu oamenii, și El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui. Yahuwah Însuși va fi cu ei și va dumnezeul Lor”(Apocalipsa 21:1-3)

Odată ce Noul Ierusalim va fi relocat , va începe capitolul noului pământ. Din acest moment, Hristos și sfinții lui vor domni mileniul în care Satana este legat.

Și am văzut tronuri și pe cei ce s-au așezat pe ele, și a început judecata lor. Apoi am văzut sufletele celor cărora li se tăiase capul din pricina mărturiei lor pentru Yahushua și din pricina cuvântului lui Yah, care nu s-au închinat fiarei și imaginei ei, și nu au primit semnul ei pe frunțile și mâinile lor. Și ei vor trăi și vor domni cu Hristos timp de o mie de ani.Dar ceilalți morți nu au înviat până nu s-a sfârșit cei o mie de ani.(Apocalipsa 20:4-5)

La încheierea mileniului, Satana este eliberat pentru o perioadă scurtă de timp când el din nou va înșela pe toți care persist în răzvrătire. Acesta reprezintă ultimul act al răzvrătirii, datorită căruia Yahuwah execute judecata asupra celor care obstinație au refuzat să se pocăiască.

pus deoparteAcum când cei o mie de ani ajung la final, Stan ava fi eliberat din închisoarea sa și va ieși să amăgească națiunile în toate cele patru colțuri ale pământului, Gog și Magog, să le adune pentru bătălie, ale căror număr este ca nisipul mării. Ei au înaintat pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Și a ieșit foc de la Yah din cer și i-a mistuit. Divolul, care-I înșelase, a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă unde sunt fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți zi și noapte în veci vecilor. (Apocalipsa 20:7-10)

Într-un final, marea controversă dintre cei sfinți și cei răi va triumfa..

Și acolo nu va mai fi păcat, iar tronul lui Yahuwah și al Mielului va fi în ea, și servitorii Lui îl vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și numele Lui va fi scris pe frunțile lor. Acolo nu va fi noapte:Ei n-au nevoie de lampă nici de lumina soarelui, deoarece Yahuwah Elohim îi luminează. Și ei vor domni în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:3-5)

Nu ezita să accepți darul mântuirii. Iertarea, discernământul spiritual, pacea și bucuria îi așteaptă pe toți cei care s-au încrezut în meritele lui Yahushua.