Print

Sy tempel tussen die mense: die verborge verlange van die Vader se hart!

Satan het die veronderstelling bevorder dat daar geen nuwe tempel op die aarde opgerig sal word. Die diepste verlange van die Skepper se hart is dus onbekend, en word dit nie waardeer nie.


waterval


Die mees hartverskeurende waarheid van die Skrif is die verlange van die Skepper om by sy kinders te woon. Voor die sonde was die tuin van Eden in 'n sekere sin 'n tempel van Yah, omdat die Skepper daar gekom het om tyd met sy mensekinders te spandeer "in die koelte van die dag." (Sien Genesis 3: 8.) Dit was hierdie innige, sielsgemeenskap wat die Vader die meeste gemis het toe Hy na die val van Adam nie meer van aangesig tot aangesig met die menslike ras kon kommunikeer nie.

Hierdie sielsgemeenskap is ten tye van Moses gedeeltelik herstel. Yahuwah aan Moses gesê: “Ook moet hulle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.” (Exodus 25 vers 8)

“Yahuwah het die tabernakel Sy woning gemaak. Sy sigbare teenwoordigheid kon aanskou word in die Aller Heiligste wat bo die versoendeksel van die verbondsark verskyn het.

Beide die tabernakel in die woestyn en die latere tempels sou die wonings wees vir Yahuwah waar Hy met die mensdom kon kommunikeer. Anders as heidense tempels met hul groot trappe en verhewe platforms, sou Yahuwah se tempel geen trappe bevat nie. Hy het nie van sy kinders vereis om hul weg na Hom te bestyg nie. Hy sou na hul vlak neerdaal en hulle daar ontmoet.

Die Tempel in die Nuwe Jerusalem

Toe Johannes die Nuwe Jerusalem uit die hemel sien neerdaal, merk hy 'n oënskynlike en duidelike weglating. Nadat hy die voorkoms van die heilige stad beskryf het, het hy gesê: “En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie.” (Openbaring 21 vers 22) Hierdie een frase het gelei tot 'n wye veronderstelling wat 'n baie waardevolle waarheid versteek: daar is geen tempelbou in die Nuwe Jerusalem nie, omdat die Nuwe Jerusalem self die tempel van Yah is! Johannes bevestig dit en sê: “Want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.”

Tempels was nog altyd die huise van gode. Dus, waar die teenwoordigheid van Yah is, daar is Sy tempel. Paulus vra die Korintiërs: ” Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?” (Lees 1 Korinthiërs 3 vers 16)

Dit is waarna die Vader verlang en daarna strewe sedert Hy moes wegstap na die val van Adam. Hy verlang na 'n hegte, innige en liefdevolle verhouding met elkeen van sy kinders. En wanneer die Nuwe Jerusalem na die aarde nuut sal neerdaal, sal Hy uiteindelik sy hart begeerte vervul.

sonlig

Die Godheid woon saam met die mens

Die verlossingsplan sal uiteindelik die noue, intieme gemeenskap tussen die Skepper en die skepsel wat verlore geraak het met die val van Adam, herstel. Dit is die beloning wat aan die oorwinnaar belowe word, en waarom daar nie 'n spesifieke tempelstruktuur in die Nuwe Jerusalem waargeneem is nie, want net soos die Tuin van Eden tevore is die Nuwe Jerusalem self die tempel. Almal wat die gawe van verlossing deur die geloof aanvaar, sal vereer word om deel te word van daardie tempel, 'n lewende tempel, wat die teenwoordigheid van die Almagtige sal huisves.

Gaan na Hom toe, die lewende steen, wat inderdaad verwerp is deur mense, maar deur Yah uitverkies is, en jy ook wat uitverkies is, as lewende stene vir die oprig van ʼn geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aanvaarbaar is vir Yahuwah deur Yahushua die Christus. Daarom is dit ook in die Skrif vervat,

“Ek lê in Sion
'n uitverkore en kosbare hoeksteen,
en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.
(Lees 1 Petrus 2 verse 4 tot 6).

Dit is die beloning wat aangebied word aan die oorwinnaar!

man in die woud

Die beloning vir getrouheid

Paulus het waargeneem: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat Yahuwah berei het vir die wat Hom liefhet.” ( Lees 1 Korinthiërs 2 vers 9). Die beloning wat te groot is vir die menslike verstand om dit te begryp, om in die teenwoordigheid van Yahuwah te lewe.

Yahushua belowe: “Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.” (Openbaring 3 vers 12).

Yahushua was gebore om Yahuwah weer te verenig met die gevalle mensdom. Kort voor Hy verraai was in Getsemane, het Hy gebid vir gelowiges regdeur alle tye:

Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo — dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. (Lees Johannes 17 verse 20 tot 23).

Deur Christus, word gelowiges versoen met Yahuwah, Jesaja het geprofeteer: “Daarom sal Yahuwah self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. (Lees Jesaja 7 vers 14). Immanuel beteken, “El met ons.” Hierdie belofte is gedeeltelik vervul met die geboorte van Yahushua, en bereik dit sy uiteindelike vervulling wanneer die Nuwe Jerusalem neerdaal na die aarde om die ewige woning te wees van die Vader saam met Sy heiliges.

EN ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal Yahuwah uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van Yahuwah is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en Yahuwah self sal by hulle wees as hulle God. En Yahuwah sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.” (Lees Openbaring 21c verse 1 tot 4).

Kies vandag om die verlossing te aanvaar, sodat jy ook die ewigheid kan deurbring, en jou verheug in die tydlose vreugde van met die eenwording met die Vader.

Vir meer inligting oor die tempel van Yahuwah en die Nuwe Jerusalem, soek na “Sy tempel onder die mense: die geheime verlange van die Vader se hart” op WLC Radio!


Sien ook die Ewige Liefde Reeks