Print

Tradisionele Geloof: 'n omvattende studie van die Rooms-Katolieke Geskiedenis

Die struktuur en vorming van Tradisionele godsdiens, deur 'n omvattende studie van Rooms-Katolieke geskiedenis ...

 

tradisionele godsdiens


Inleiding...

Ten einde om die konsep en grondslag van godsdiens en godsdienstige geloof in sy geheel te verstaan, moet ons eers hierdie een waarheid verstaan… dat die konsep van tradisionele en gestruktureerde godsdiens in sy wese mensgemaak is. Alle godsdienstige geloof en gebruike was geskep uit tradisionele geloof rituele, geloof wat eeue gelede geformuleer was deur die vroeë kerkvaders, waarvan ons vandag deur navorsing en studie weet, dat dit opsigself deur die Romeinse Keiser Konstantyn en daardie priesters en kardinale van die vroeë Roomse Katolieke Kerk was. Dit alleen die grondslag moet wees waarop alle verdere begrip toegepas moet word. Dit die grondslag was om die waarheid te bou van bygeloof en die handeling van seremoniële en pretensieuse geloof.

Toe keiser Konstantyn deur sy visioene hom bekeer het na 'n geloof in die Christelike God, en hy uiteindelik deur sy openbare handeling van om die Christendom te bekragtig as ʼn geloof, dit die begin punt was in die geskiedenis dat die Rooms-Katolieke (Algemene) Kerk begin het om sy gebruike te formuleer. Voor hierdie tyd was die kerk deur volhoubare vervolging verhinder, deur weinig of geen groei te beleef, totdat hierdie bevel bekragtig was. Die Rooms-Katolieke Kerk het deur sy groeiende leër van priesters, kardinale, biskoppe en pouse gedurende die vroeë eeue begin om konsilies te organiseer waarin die raamwerk van vandag se godsdienstige oortuigings bepaal is. Alhoewel, die meeste mense, Christen en nie-Christen, en om die Rooms-Katolieke self ook in te sluit, verstaan nie die onderbou van hierdie struktuur ten volle nie. Dit was eers nadat ons begin om op hierdie grondbeginsel op te rig dat ons die hele mensgemaakte prentjie kon beskou vir wat dit werklik is.

Hierdie artikel is 'n deeglike gedokumenteerde ondersoek na die waarheid agter die wanvoorstelling en misverstande wat in die vroeë eeue ná die ontwikkeling van godsdiens in ons geloofstelsel geformuleer is. Ten eerste moet verstaan word ... Ons Verlosser het nie in die wêreld gekom om enige godsdiens of godsdienstige stelsel te organiseer nie. Sy hoofdoel was om die mensdom 'n duideliker en meer akkurate begrip te gee van sy Vader se liefde vir die mensdom, en Vader Yahuwah se doel in die toekomstige ontwikkeling van 'n verhouding tussen die mensdom en sy Opperste Skepper.

Ongelukkig is daar nie genoeg tyd, of genoeg ruimte vir al die besonderhede van hierdie reis binne hierdie aanbieding nie. Al die hoofpunte sal egter kortliks bespreek word. U word uitgenooi en aangemoedig om dit ook verder deur u eie navorsing te ondersoek. Die inligting wat hierin vervat is, moet gebruik word as 'n riglyn vir u verdere begrip. Ons gebed is dat diegene wat vasgevang is in 'n stelsel van godsdienstige dogma, veral die van die Rooms-Katolieke Kerk, die waarhede sal sien in ten minste sommige van die stellings wat in hierdie artikel gemaak word. Dat daardie individue wat genoeg sou begryp van wat hier gesê word, en dat hulle steeds meer vurig sal word in hul soeke om verdere waarhede te ontbloot. Mag die Almagtige Vader Yahuwah, jou in die naam en sterkte van die seun, Yahushua die Messias lei, en jou ook in hierdie waarheid lei.

Die vroeë tydperk...

Ons reis na die waarheid wat begin in die jaar 306 tot 337 n.C. Toe die Romeinse Keiser Konstantyn die Romeinse Ryk begin vestig het, en die openlike, en openbare beoefening van die Christendom gewettig het as 'n ware, en aanvaarde godsdiens binne die Ryk. Voor hierdie bevel van aanvaarding was die Christendom as niks meer as 'n kultus beskou, en was die beoefening daarvan wat bekend was as die Apostoliese Kerk, en wat geheel en al veroordeel was deur die wet, en regdeur die hele ryk. Alhoewel heidense praktyke floreer het, en aangemoedig was. Ten einde, en hoewel Konstantyn die beoefening van die Christendom gewettig het, was Konstantyn self 'n sonaanbidder, en het hy die heidense oortuigings en ritualistiese gebruike met die waarhede van die suiwere Christelike begrip gemeng. Deur hierdie handelinge, het Konstantyn een van die grootste en belangrikste ondernemings van sy politieke loopbaan onderneem in die rigting van die vereniging van almal in Rome, en die hele ryk, en sodoende het hy die guns van sy Romeinse onderdane verkry. Terwyl Konstantyn gekonsentreer het om die ryk te versterk deur die samevoeging van kultusse en oortuigings, waarvan hy die naam "Christen" genoem het, het die Roomse Kerk, bekend as die Romeinse Algemene Kerk, in ʼn groter en voortdurende toenemende krag ontstaan.

konstantyn

Raphael die doop van konstantyn.

Let wel ... al die volgende praktyke en leerstellings, in diens van die Rooms-Katolieke Kerk, is menslike instellings. Hulle is aangewys deur 'n raad van godsdienstige manne met die uitsluitlike doel om tradisies by te voeg van tradisionele oortuigings by die godsdiens beoefeninge. , Desnieteenstaande dat Yahushua, in die Skrif, of sy apostels of dissipels nooit gepraat het van enige van hierdie moderne mensgemaakte dinge nie. Is hierdie nuut ingestelde leerstellings, wat geïmplementeer was vir die uitsluitlike doel om die sterflike mens onsterflik te maak en dat dit hulle uiters geestelik sal laat lyk in die oë van die publiek. Selfs vandag buig die hoogwaardige staatsman, presidente en konings voor die pous asof hy 'n onsterflike god is, en soos wat hy beweer dat hy die "Vikaris van Christus" is.

Gedurende sy vroeë geskiedenis het die Rooms-Katolieke Kerk verskeie konsilies byeengeroep. Konsilies waardeur priesters en kardinale van verskillende plekke regoor die wêreld sal vergader om nuwe leerstellings te debatteer, en om deur die liturgie wat beoefen moet ingestel moet word. Konsilies soos by Nicea een en twee (325 en 787 agtereenvolgens), Konstantinopel een, twee, drie en vier (381, 553, 680 en 869 agtereenvolgens), Efese (431), Chalcedon (451), Lateraan een, twee, drie en vier (1123, 1179, 1193 en 1215 agtereenvolgens), Lyon een en twee (1245 en 1274 agtereenvolgens), Wene (1311) Verskeie oortuigings is ingestel en in die diens van die kerk ingestel as die standaardpraktyke waarmee die kerk bedryf word. Geloofsoortuigings soos die ontwikkeling van die Niceense -geloof, vestiging van die goddelike aard van Christus, vestiging van die Paassondag, die vasstelling van die goddelikheid van die Heilige Gees, vestiging van die drie - eenheid leerstelling, verklaring van Maria as Moeder van God, vestiging van Christus se menslike en goddelike natuur, vestiging van die gebed aan heiliges, die gebruik van relikwieë in kerke (beeldbeelde en beelde), vestiging van transsubstansiasies (brood en wyn watse die eintlike liggaam en bloed van Christus), die vestiging van die letterlike geloof in die hel en die vagevuur, die vestiging van die boetedoening (in teenstelling tot bekering), die gebruik van die rosekrans, die doop van die baba, doop van die dooies, vestiging van indulgensies (geld betaal aan die kerk vir die verlossing van die dooies van die Vagevuur), die gebruik van Latynse Mis, vestiging van die Eucharistie, die gebruik van klokke en wierook in die kerkdiens, die klere en ornamente wat deur die priesterskap gedra word, die kategismus, die eerste nagmaal en 'n ontelbare aantal ander leerstellings wat beoefen en geformuleer is deur die geestelikes van die Rooms-Katolieke Kerk, spesifiek vir die voorlegging en geestelike intimidasie van die lekeskap. doop van die dooies, die vestiging van indulgensies (geld wat aan die kerk betaal is vir die bevryding van die dooies uit die vagevuur), die gebruik van Latynse in die Mis, vestiging van die Eucharistie, die gebruik van klokke en wierook in die kerkdiens, die klere en ornamente gedra deur die priesterskap, die kategismus, eerste nagmaal en 'n ontelbare aantal ander leerstellings wat beoefen en geformuleer is deur die geestelikes van die Rooms-Katolieke Kerk, spesifiek wat gebruik word vir die voorlegging en, spesifiek deur die gebruik vir die voorlegging van geestelike intimidasie van die lekeskap. Alhoewel die dogterkerke (dié wat ontwikkel is met die hervorming) nie noodwendig die meeste van die rituele wat deur die Moederkerk uitgevoer word, beoefen nie, word hul basiese struktuur en leerstellige formulering direk volgens die Moederkerk, en daarvolgens geskoei is. Dit is eenvoudig nie toevallig dat die boek Openbaring verwys na die "MOEDER" van alle hoere nie.

Episkopale, Presbiteriaanse, Metodiste, Lutherse, Baptiste, Kerk van God, Vergadering van God, Kerk van Christus, Pinkster Kerk, Heiligheidskerk, Sewende – Dag Adventiste Kerk, Mormoonse Kerk, Kerk van Jehova se Getuies, Kerk en elke ander gemeentes, wat deur die mens bedink is, ʼn godsdiens, wat die geformuleerde uiteensetting van die moederkerk volg. Dit alleen is 'n harde feit om te sluk, maar is dit tog 'n harde en tragiese feit.

Die Pouslike hieragie...

Roomse – Katolieke glo heftig dat die apostel Petrus die eerste pous van die kerk was. Daar is egter geen historiese rekords of getuienis dat Petrus self ooit in Rome was nie. Petrus was meer van 'n spreker, terwyl Jakobus altyd gesien word as die voorste apostel. Dit is net nog een van die vele namaaksels van die Rooms-Katolieke Kerk om 'n oënskynlik uiteenlopende legkaart saam te voeg. 'N Konglomerasie van rituele wat vermoedelik deur die Rooms-Katolieke Kerk gemaak is, blyk 'n heilige instelling te wees. Die datums van hierdie wanopvattings is op sy beste dwaas, ongeveer 32 tot sowat 65 n.C. Die eintlike eerste leier, "Pous", van die Romeinse kerk was keiser Konstantyn, wat die Romeinse ryk van 306 tot 337 n.C. geregeer het.

Die titel "Pous" is natuurlik Latyn vir "papa" of vader. Yahushua het in Mattheus 23: 9 duidelik verklaar dat die man nie 'n man se vader moet noem nie. Die gebruik van so ʼn naam is natuurlik volgens die Skrif godslastering. Roomse Katolieke sien egter geen onreg of skade hierin nie, aangesien die pous (biskop van Rome is), en vermoedelik die Vader of staande verteenwoordiger van Christus self op aarde is, in die liggaam van 'n sterflike mens. Die titel "Pous" is egter 'n titel wat aan die hoofbiskop van Rome gegee word. Let ook daarop dat die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk (Pouse, priesters, biskoppe, kardinale, monnike, geestelikes, ens. is) 'N ander mensgemaakte struktuur van die kerk is waarvan nooit in die Skrif gepraat word nie. Die gebruik van die titel pous was nie in gebruik tot en met die regering van Konstantyn. Die lang ry van die "hoofbiskoppe" begin met St. Linus, wat in 67 n.C. verkies is en tot 76 n.C. pous was. Daarna is hy vanaf 76 n.C. tot 88 n.C. opgevolg deur St. Anacletus, wat op sy beurt gevolg is deur St. Clement I gedurende 88 n.C. tot 97 n.C. Die lang ry van leiers, of biskoppe strek vanaf 67 n.C. tot na die bewind van Konstantyn, toe die hoofbiskoppe die titel "Pous" ontvang het en daarmee voortgegaan deur Franciskus, wat deur die Kollege van Kardinale op 13 Maart 2013 verkies is. (3/3/3) x2 = 666.

Die meeste van die vroeë pouse het net vir 'n paar kort maande in die amp gedien tot so min as 'n paar dae, terwyl hulle rustig vermoor is deur mede-kardinale wat die posisie van die pous self gesoek het. Dit was sekerlik 'n wrede en bose spel om te aspireer vir ʼn godsdienstige en politieke posisie as die hoof van 'n groeiende monargie. Hierdie monargie het uiteindelik op 11 Februarie 1929 met sy eie land en wette ontstaan toe Benito Mussolini en Pous Pius XI 'n verdrag onderteken het by die Lateraan -paleis wat die Rooms-Katolieke Kerk vergoed het vir die verlies van die Pouslike state. Hierdie verdrag het aan die Romeinse kerk gegee 'n 38 hektaar perseel van grond in die middel van die stad Rome wat die onafhanklike staat van die Vatikaanstad sou word. In alle realiteit is die pous die president, lynreg die enigste diktator, van sy eie neutrale staat in die staat van Italië.

Finansiële Sekuriteit....

Gestig gedurende 1942, het die Vatikaan van sy grootste politieke en finansiële skuiwe in sy lang geskiedenis onderneem. Met die verkryging van die nuwe land, wat hulle deur die Lateraan se Ooreenkoms verkry het, en die voortdurende uitbreiding van die kerk, het die pousdom hom in sy groot behoefte bevind om sy eie bank op te rig, en om sy enorme inkomste te beheer, nie net vir die inkomste wat gegenereer word deur die kerk nie, maar sy omgang met verskeie buitelandse regerings wat onwettige fondse wil verberg. Die mees berugte was die Italiaanse Mafia en die Duitsers van die Tweede Wêreldoorlog. Historiese getuienis wys daarop dat die Vatikaan bank verskeie miljarde in Mafia-verwante fondse gehad het en goedere wat geplunder was van Hitler se oorlogstydpogings van sy oorheersing in Europa. Pous Pius XII het saam met Nazi-Duitsland saamgewerk en 'n ooreenkoms met Hitler onderteken wat die Nazi-party die vermoë gegee het om hul geplunderde finansies in die Vatikaanbank te plaas. Omdat die Vatikaanbank 'n baie landelike operasie was, sou hierdie fondse en geplunderde goedere in die geheim weggesteek kon word en die vrye wêreld het nooit geweet wat die omvang van die finansies was wat Hitler en sy bewind gehad het of watter oorlogspogings Hitler betrokke was nie. In 'n interessante kantnota onthul die geskiedenis ook dat Hitler die struktuur en organisasie van die Rooms-Katolieke Kerk soveel verafgod het dat hy sy Nazi- bewind daarvolgens gemodelleer het.

Die Rooms-Katolieke Kerk het ongeveer minder as dertig jaar gelede (1989) meer as tien miljarde dollars in rykdom uit sy liefdadigheidsbyeenkomste versamel, tesame met die toegevalle deposito's van geld, en die kuns skatte van die Mafia, en van die Tweede Wêreldoorlog wat deur Duitsland ingesamel is. Desondanks was die Rooms-Katolieke Kerk in 1929 by die ondertekening van die verdrag van Lateraan besig om sy mag en rykdom oor die pouslike state regoor die wêreld te verloor. Tot op hede is die Rooms-Katolieke Kerk, wat nog steeds baie ryk is, net minder as die helfte werd van wat hulle oorspronklik besit het, net na ʼn kort dertig jaar gelede. As gevolg van die onlangse seksskandale en miljoene wat regskostes was vir regsgedinge, oor die molestering en verkragting van onskuldige kinders, is dit nie meer as verregaande is om te sê die Rooms-Katolieke Kerk het 'n geweldige finansiële terugslag gehad.

poskaart van die verdrag van lateraan

Poskaart van die verdrag van Lateraan

Vir dekades, en waarskynlik baie langer, het die pouse en ander in die hiërargie van die kerk ongeregtighede tussen priesters en altaarknape, en jong meisies bedek, en deur dit te ontken het aan diegene wat op die kerk vertrou het vir hul geestelike koestering. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog, hoewel die Pous van vanaf die tyd van (Pius XII) bewus was van die Nazi-verwoesting en die dood van die Joodse volk, het hy niks gesê en het niks gedoen om hierdie gruwelike aakligheid te voorkom. Vir die enigste rede was dit omdat die Nazi- bewind die Rooms-Katolieke Kerk ongekende rykdom laat verkry het wat geroof was in goud en kunswerke, uit die besette lande, het die kerk die neutrale kaart gespeel deur te weier om in enige kant te kies teen die Nazi-party.

Profetiese Verwoesting ...

Gedurende die 11de Februarie 2013 het Pous Benedictus sy bedanking van die Pontifikate aangekondig. Binne enkele ure het weerlig die koepel bo-op St. Peters’ Basilika getref. Hierdie weerligstraal mag noodwendig nie enige impak hê nie, maar vir ander wat meer geneig is om op die Skrif se profesieë te let, is 'n weerligstraal verwant aan Satan se val uit die hemel. Lukas 10 vers 18 (Toe sê Yahushua vir hulle) “Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.” Vir baie wat hierdie siening inneem, is dit net nog 'n aanduiding van ʼn Sataniese aktiwiteite wat direk op die Vatikaan van toepassing is.

benedictus

'n Deurlopende studie van WLC se video's oor die pous en die Rooms-Katolieke Kerk sal u begrip uitbrei van hoe die Skrifte verband hou met die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk en die uitnemende ondergang daarvan. Alhoewel dit lyk of die Rooms-Katolieke Kerk die basiese besitter is van geloof, ontneem die byvoeging van tradisies en ritualistiese gebruike meer as die opregtheid en op die gebied van getroue diens aan Vader Yahuwah, en sy seun Yahushua, ons Messias. Die standaarde van dwang van geloof en lojaliteit teenoor ons hemelse Vader was eens en vir altyd onuitwisbaar gelaat, en is dit geëts op die gange van tyd, en deur die bediening van Yahushua, en die lewens wat versterk was deur die apostels, en die dissipels van die vroeë geloof. Hierdie standaarde was nooit bedoel om bygevoeg te word, en tog is dit so gekonstruktueer deur die Roomse Katolieke om presies dit te doen. Deur die Messias se heenwyse by te voeg, word die waarlik vurige Christen van die kerk, en in die Rooms-Katolieke Kerk, of enige kerk vir daardie saak beklee, en wat onvermydelik hulle ware getrouheid teenoor Vader Yahuwah en die bevele van Yahushua Messias verwring, en deur die volg van 'n man en 'n stelsel van mensgemaakte leerstellings. Wat die daad van aanbidding maak sonder enige ware geloof.

Die standpunt wat in hierdie video gemaak word, is nie om ons Katolieke broeders en susters te veroordeel of kwaadwillig te wees. Roomse Katolieke is regverdiges, en indien meer getrou as die meeste Protestantse kerkgangers. Ons doel is vir die heropvoeding, en om hierdie mense in te lig wat die gevangenis is binne hulle kerk van ʼn godsdienstige infrastruktuur, en ʼn sisteem van rituele. Dit is ʼn hartseer en tragiese feit dat die Roomse Katolieke Kerk aangevuur word op ʼn pad in die teenoorgestelde rigting van geestelikheid, deur institusionele verkeerdheid wat verkondig word deur sogenaamde, “heilige manne van God”. Dit is deur hierdie verstandhouding en beskouing dat ons hierdie poging gebruik vir die heropvoeding van ons broeders en susters oor die waarheid van hierdie Roomse Katolieke mensgemaakte sisteem. Net om een ding te verstaan, die priesters en ander hiërargieë van die kerk nie doelbewus mense in afvalligheid lei, deur die instelling van hierdie tradisies, maar word dit hoofsaaklik gebruik deur sataniese geïnspireerde magte wat geskoei is op misleiding, en die uiteindelike vernietiging van miljoene van Vader Yahuwah se kinders.

Dit is nogal ongelukkig, maar is dit verstaanbaar dat so baie Roomse Katolieke geestelikes nooit hierdie waarheid sal insien deur hierdie feite en verklarings. Die Roomse Katolieke Kerk, en deur die toegewyde werk van die Dominikane en Jesuïete wat hulle pogings uitgebrei het vir die beëindiging en die vorming van ʼn wêreldwye gemeenskap wat geleidelik onderdanig sal wees aan die Katolieke Kerk. Deur werksaam te wees deur regerings en opvoedkundige instellings, het die Jesuïete met en soortgelyke dinge was almal uitgevoer in opdrag van die Vatikaan ʼn ystervuis gehoorsaamheid gehandhaaf gedurende vroeë vorming van die kerk, en tot op hede. is nogal iets om van hulle mees ongewilde pogings kennis te neem. Die sluipmoorde op presidente en ander hoofde van state, die ontwikkeling en onderhouding van oorloë, en met die doel om die ou transisionele nalatenskap van die kerk en sy monetêre waardes te bewaar. Die werksaamhede van die Roomse Katolieke Kerk, en die posisie van die pousdom in die algemeen, is beide godsdienstig, en is dit mensgemaakte rituele van geloof, asook polities.

Vandag staar die Christendom ʼn uiterste ongewone tydperk van die geskiedenis in die aangesig. Nog nooit tevore in die geskiedenis van die Roomse Katolieke Kerk was daar so, “onder ‘n vergrootglas” op haar gefokus, en sedert die 13de Maart 2013, toe Franciskus verkies is as die 266ste pous. Miljoene kyk na die ontwikkelings van die Vatikaan, en die handelinge van Pous Franciskus, en hoe dit in die verband staan volgens die Geskrifte van Openbaring, en die verband van die dier van mag, en die verskyning van die Antichris. Die Skrif wys op sommige van die baie harde feite ten opsigte die mag van die valse profeet, en die Antichris, die verskyning van die twee diere as nasies, die twee getuies en die finale lyn van die pousdom. Daar bestaan ʼn direkte ooreenkoms tussen die mensgemaakte godsdiens sisteem wat Yahushua voorspel het aan die einde van tyd, en die formaat van die Roomse Katolieke Kerk.

Die voorspellings van St. Malachy...

 
Malachy

St. Malachy

Gebore in die Noorde van Ierland gedurende 1094 n.C. en georden as Roomse Katolieke Priester op die ouderdom van 25 jaar gedurende 1119 n.C., was Malachy ʼn ywerige student van die Skrif. Op ʼn dag was hy besig om terug te keer van ʼn reis vanaf Rome, en maak hy aanspraak oor ʼn visioen wat hy gesien het, oor al die Roomse Katolieke Pouse tot en met die Wederkoms van Christus. Sy visioene was bewaar in die Vatikaan se argief totdat dit gepubliseer was gedurende 1590 n.C. Malachy was vertel oor die finale vervolging van die Heilige Roomse Kerk, en van Petrus Romanus (Petrus van Rome) wat sal regeer met die tyd van sy vervolging. Petrus van Rome, het hy opgeteken, sal sy kudde voed te midde van baie verdrukking, en waarna die stad op sewe heuwels (die Vatikaan Stad) vernietig sal word. Baie teorieë is sedert versprei nadat dit te voorskyn gekom onder teologiese kringe, en wie werklik is hierdie Petrus van Rome. In die verstek van hierdie voorspelling daar kennis geneem moet word, dat gedurende die vroeë, of self latere gedeelte van die 10de eeu, het die Vatikaan Stad, die stad op sewe heuwels, nie bestaan nie.

Die voorspellings van St. Franciscus van Asisi...

Pous Franciscus (Jorge Mario Bergolio) het die pouslike naam van St. Franciskus van Assisi aangeneem. Een van die mees rare voorspellings van St. Franciscus volg as hy aangehaal word en sê:

“Daar sal ʼn ongeldige verkiesde Pous kom. Hy sal groot verwarring veroorsaak. Hy sal veroorsaak dat Katolieke aan hulle geloof sal twyfel. Hy sal alle gelowe op ʼn gelyke basis aanvaar. Daar sal wydverspreide afkeuring binne die Roomse Katolieke Kerk wees. Hy sal die uitverkorenis mislei.”

Dit lyk of Pous Franciscus die reëls verbreek het ten opsigte die verkiesing van ʼn Pous. Volgings die reels en die Kollege van Kardinale, is die nuut verkose Pous nie toegelaat om enige vooraf ooreenkomste aan te gaan met geestelike lede voor sy aanvaarding van die amp. Dit blyk dat Pous Franciscus andere ingelig het oor veranderings wat hy sou maak binne die kerk voor sy verkiesing, wat hom as ʼn “ongeldige verkiesde Pous” verklaar.

Franciscus

Franciscus dra nie die gebruiklike drag van die pousdom. Daar word gesê dat hy anti – is, en dat hy nie die ware pous is. Die nuutste nuus reflekteer die feit dat Pous Franciscus probeer om die Protestantse Kerke te verenig met Roomse Katolosisme. Sy pogings vir ‘n “een wêreld godsdiens” het menige Katoliek en nie – Katoliek almal vewar gelaat, en baie Katolieke het die Roomse Katolieke Kerk verlaat. Dit wys heen na die feit dat hy ʼn valse profeet is, soos Johannes die doper wat die weg berei het vir Christus, is Franciscus besig om die weg te berei vir die die Antichris.

Aartsbiskop Fulton Sheen (1895 tot 1979) wat die Aartsbiskop van Rochester was, en as gasheer opgetree het vir die baie gewilde Emmy TV program se trofee wenners, “ Die Lewe is die Moeite Werd om te Lewe.” gedurende 1951 en 1957. Het op ʼn keer gesê:

“Die valse profeet sal ʼn godsdiens besit sonder ʼn kruis, sonder ʼn wêreld wat moet kom. ʼn godsdiens wat die godsdiens sal vernietig. Daar sal ʼn namaaksel van ʼn kerk wees, Christus se kerk sal een wees, en die valse profeet sal die ander een oprig. Die valse kerk sal ʼn ekumeniese (algemene), globale en wêreldse ... Die misterieuse liggaam op die aarde sal sy eie Judas Iskariot hê, en sal hy die valse profeet wees. Hy sal hierdie misterieuse liggaam aan die Antichris verkoop.”

aartsbiskop fultan sheen

Aartsbiskop Fulton Sheen

Dit blyk om te weergalm, en presies te wees wat Pous Franciscus besig is om vandag te bereik binne die Roomse Katolieke Kerk. Desondanks, word die optredes van hierdie laaste Pous noukeurig dop gehou. Ons is verseker by ʼn baie KRITIEKE kruispad van die geskiedenis. As jy nie ag gee op Vader Yahuwah se oproep om pad te gee, en jouself te verwyder van hierdie misleiding, dit tragies sal wees dat jy onvermydelik sa ly onder hierdie laaste verdrukkinge wat uiteindelik die verdoemenis in die aangesig sal staar van “die moeder van alle hoere.”

Gevolgtrekking...

Met al die bewyse wat vergader word en wat heenwys na die feite dat die Roomse Katolieke Kerk en die Vatikaan in die algemeen as die verdagde, en om ten minste verbind te word tot die vervulling as die Antichris, en Sataniese of Demoniese aktiwiteite van die profesieë van Openbaring. Ons doen ʼn beroep om dieper te delf en om die Skrif te lees. Moet asseblief nie op enige mens se vertolking staat maak, maar lees dit met gebed vir leiding van Yahuwah se Heilige Gees, en wat die Skrifte leer oor hierdie valse godsdienstige sisteem... Asseblief MOENIE mislei word.

Gaan uit haar uit, my volk.... Openbaring 18 vers 4

Omdat daar gesê word: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Hebreers 3 vers 15