Print

Uppenbarelsebokens 7 Trumpetstötar

WLC:s primära fokus med denna utläggning är inte exakt när Trumpetstötarna skall inträffa; snarare vill vi betona att dessa ännu är framtida och kommer att äga rum innan prövoperioden är över. Detta i motsats till den populära läran att Trumpetstötarna redan har uppfyllts, vilket inte bara är felaktigt, utan synnerligen farligt, eftersom det lämnar Yahuwahs folk helt oförberedda inför de katastrofala händelserna som snart kommer drabba världen.

Följande är en icke-fiktiv redogörelse för händelser kan inträffa vilken dag som helst. Den är uteslutande tagen från Uppenbarelseboken. I och med att förverkligandet av händelserna närmar sig så är det Faderns vilja att Hans barn till fullo förstår Uppenbarelseboken som har avslöjat allt som finns att veta om den sista tiden. I hela denna bok finns de mest värdefulla löften, och det finns också ... fruktansvärda varningar.

timglas & BibelVår kärleksfulla Fader har avslöjat att världen snart kommer att uppleva en serie av 14 plågor: De första sju är "trumpeter", som tjänar som mänsklighetens sista väckelsekall precis innan prövoperioden upphör. Det är under denna tid som mänskligheten har en sista chans att omvända. De återstående är sju sista plågor som kommer att vållas efter prövoperiodens slut, strax före den Andra Ankomsten. De katastrofala händelserna under alla dessa plågor kommer inte att ses som naturliga katastrofer utan som gudomliga varningar. Och deras påverkan kommer att märkas universellt.

Trumpet 1

Trumpet 1 kommer snart att bryta ut över världen som en överväldigande överraskning och orsaka oöverträffad terror hos alla människor. Utifrån Uppenbarelseboken 17 är vi mycket nära Trumpetstötarnas larmande. Efter att Benediktus XVI, den sjunde kungen, abdikerat så förväntar vi oss att Trumpetstötarna börjar slå mot jorden när som helst.

Vad säger Bibeln kommer att hända när den första Trumpeten larmar?

Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av. (Uppenbarelseboken 8:7)

Den första Trumpeten kommer att orsaka den världsomspännande förstörelsen av 1/3 av träden och total förstörelse av allt grönt gräs. För att förstå den katastrofala omfattningen av detta måste vi först utvärdera den nuvarande osäkra livsmedelskrisen som vår värld står inför:

Även utan kunskap om de förutsagda katastrofala effekterna av den första Trumpeten så tror många FN-livsmedelsexperter att världen inte är långt ifrån en ryslig hungersnöd. Vissa beräknar att cirka 1 miljard människor över hela världen går till sängs hungriga varje natt.

majsfält som visar tecken på svår torkaHundratals miljoner runt om i världen som knappt har råd att mata sig själva kommer att ha det ännu svårare att införskaffa sin dagliga brödföda. Över hela världen har chockhöjningar av råvarupriser pressat människor på som bor på gatan. Höga kostnader för basföda har nämnts som katalysator för massiva upplopp i Tunisien som ledde till en revolution. Protesterna spred sig till Algeriet, Marocko, Yemen, och framför allt till Egypten (världens största importör av vete) som i sin tur ledde till att Mubarak-regimen störtades.

Dagen då den första Trumpeten drabbar världen kommer ett tillstånd av obeskrivlig panik att skölja över alla länder när människor plötsligt inser att grödor över hela världen och 1/3 av alla träd (inklusive fruktträd) har förstörts totalt. Vi vågar inte ens föreställa oss upploppsscenerna som kommer att uppsluka världens städer. Följande händelser kommer dock säkert att äga rum dagen efter att den första Trumpeten drabbar jorden:

Vår frälsares profetiska ord kommer bokstavligen att uppfyllas:

“ … och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa … Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen.” (Lukas 21:25, 26)

I början av 2011 rapporterade U.K. Telegraph att olika länder i Asien, Mellanöstern, och Nordafrika köper upp hundratusentals ton ris, vete, och andra spannmål. I vissa fall köper de tillräckligt för att livnära sig ett helt år. Var ska dessa länder köpa maten som de behöver för att mata sin befolkning när den första Trumpeten drabbar världen? Vilka länder kommer att vara villiga att exportera sina begränsade lager med spannmål då? Hur många regimer kommer att störtas när deras ledare erkänner att de inte kan säkerställa till och med de mest grundläggande livsmedel för sitt folk?

Den första Trumpeten kommer kvickt att följas av den andre, tredje, och fjärde. Femte till sjunde Trumpetstötarna kallas för ve. Detta innebär att de kommer att vara långt mer fruktansvärda och förödande än någonting som upplevts under de första fyra Trumpeterna.

“Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.” (Uppenbarelseboken 8:13)

“I dag, om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte Min förbittring.” (Hebreerbrevet 3:15)

Idag är ditt tillfälle att sluta fly från Yahuwah och acceptera Hans sista uppmaning om nåd som Han har köpt åt dig mot oändlig kostnad, det ädla blodet från Hans enfödde Son. Idag är ditt tillfälle att bli klok när det gäller din eviga frälsning. Varför går du miste om din eviga krona och ditt eviga liv för jordiska vinningar som i bästa fall kommer att förvandlas till aska?

“Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” (Matteus 16:26)

Idag är ditt tillfälle att beväpna dig med Hans löften om beskydd för att uthärda de förestående Trumpeterna som kommer att leda till förödelse över hela världen. Skulle du våga gå igenom de fyra Trumpetstötarna och de tre veropen utan Hans skydd och vård? Detta löfte är för de som gör Yahuwah till sin fristad.

“Ty du har sagt att YAHUWAH är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty Han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” (Psalm 91:9-11)


Trumpet 2

Redan innan den första Trumpeten drabbar jorden är världen redan "vid avgrundens rand" när det gäller livsmedel. Idag lider 1 miljard människor hungersnöd. Det är inte svårt att föreställa sig den akuta globala livsmedelsbristen som kommer att drabba oss efter den första Trumpeten.

Med den andra Trumpeten kommer den globala matbristen att bli mycket värre:

“Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjeedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet hund, och en tredjeedel av alla fartyg gick under.” (Uppenbarelseboken 8:8-9)

Den andra Trumpeten beskriver ett brinnande berg (eller en meteor) som störtar ned i havet vilket kommer att orsaka otänkbar ekologisk förödelse.

Resultaten blir:

Tredjedelen av havsdjurens död kommer att orsakas av den brinnande massans giftighet och / eller den rena kraften i kollisionen. Den andra Trumpeten kommer att orsaka en tsunami som kommer att förstöra en tredjedel av alla fartyg, dvs cirka 18 000 handelsfartyg kommer att försvinna i havets djup på en dag. Detta kommer bara att förvärra världens hungersnöd och påskynda spridningen av sjukdomar.

Forskare säger att meteorer har kolliderat med jorden många gånger i vår världs historia och det fortsätter att hända då och då. Idag fruktar forskare att en enorm massa omgiven av brännbara gaser kommer att störta mot jorden. När det kommer in i atmosfären kommer gaserna att antändas och förvandla den till ett brinnande gasklot. tusentals döda fiskar uppspolade på havsstrandNASA håller på lägga planer för att kärnvapenbomba meteorhot med obemannade farkoster innan de når jorden. Ingen mänsklig intervention kommer dock någonsin att lyckas stoppa den brinnande meteoren under den andra Trumpeten.

Den 7 januari 2002 var det astronomiskt sett nära ögat att en asteroid på 300 meter i diameter kom för nära jorden. Asteroiden, som man kallade YB5, var tillräckligt stor för att ödelägga en yta lika stor som Frankrike. För att förstå omfattningen av skadorna som kommer att uppstå genom sammanstötningar av asteroider av olika storlekar, tillhandahöll forskare vid en konferens om massutrotning 1981 följande scenarier:

Om en sådan asteroid skulle träffa Mexikanska golfen skulle vågorna orsaka översvämningar i Kansas City! Sådana vågor skulle leda till förödelse för internationell sjöfart och många kuststäder. (Källa: Gerrit L. Verschuur, "The End of Civilization?" Astronomy 19, nr 9 (september 1991): 50-54.)

Vad är syftet med dessa Trumpetstötar?

Vår kärleksfulla himmelske Fader Yahuwah har ämnat att Trumpeterna fungerar som Hans sista försök att få varje människas uppmärksamhet innan Han avslutar människans prövoperiod för evigt. Innan vår Frälsare, Yahushua, återvänder ska “detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk”. (Matteus 24:14) Men de flesta människor är idag för upptagna för att ta sig tid att lyssna till Yahuwahs sista barmhärtighetskall.

Det sker olyckor runt omkring oss som fungerar som omisskännliga tecken på det nära förestående slutet, men de flesta människor avvisar dem som naturkatastrofer. Människors sinnen, fyllt av världslighet och mänskliga traditioner, förhindrar dem från att höra och acceptera evangeliet. Men mycket snart kommer Yahuwah dramatiskt att göra ett avbrott i alla människors liv och utmana deras sätt att tänka genom Trumpeterna.

Inför dödens verklighet som dessa Trumpeter ställer oss inför, kommer varje levande person att behöva fatta beslut om att lyda Yahuwah eller Satan. Först efter att den sista personen har fattat sitt slutgiltiga beslut kommer prövoperioden för evigt att upphöra och varje levande persons öde kommer att ha förseglats. Frälsaren kommer strax därefter för att uppväcka de rättfärdiga döda och de, med de levande rättfärdiga, kommer att tas upp till Himlen.


Trumpet 3

“Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade.” (Uppenbarelseboken 8: 10-11)

När den tredje Trumpeten larmar kommer det att falla en annan gigantisk meteor från himlen som en brinnande fackla. Det kommer att falla på 1/3 av floderna och på vattenkällorna, vilket gör att 1/3 av sötvattnet på jorden blir bittert. Många människor kommer att dö när de dricker detta extremt bittra och giftiga vatten.

Denna "stora stjärna", eller brinnande meteor, kallas "Malört". Detta namn representerar en giftig växt med en stark aromatisk lukt och en extremt bitter smak. I Bibeln symboliserar denna växt stor olycka och sorg.

Den tredje Trumpetstötens plåga har förutsagts av Jeremia i följande högtidliga varning:

“Yahuwah svarade: Jo, därför att de har övergivit Min undervisning som Jag gav dem. De har inte lyssnat till Min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt baalerna, så som deras fäder lärde dem. Därför säger Yahuwah Sebaot, Israels Eloah, så: Se, Jag skall ge detta folk malört att äta och förgiftat vatten att dricka.” (Jeremia 9:13-15)

Således ser vi att både sötvatten och saltvatten under den andra och tredje Trumpeten är mycket förorenade. Genom dessa två plågor blir 1/3 av allt världens dricksvatten oanvändbart, eftersom havsvattnet förvandlas till blod under den andra Trumpeten och sötvattnet förbittras under den tredje Trumpeten. Dessutom kommer dessa två Trumpeter sannolikt att orsaka betydande atmosfärisk förorening. Vi vet att meteorer är mycket giftiga. Det har rapporterats om giftiga gaser och strålning som släppts ut från relativt små meteorer som träffat jorden tidigare.

Den 18 september 2007 publicerade Living in Peru en artikel med följande rubrik: “Poliser inlagda efter att ha samlat in meteoritprover i Peru”. Enligt Perus regerings nyhetsbyrå drabbades minst sju poliser efter att de samlade in prover från nedslagsplatsen för vad som tros vara en meteorit. (http://archive.peruthisweek.com/news-4724-environmentnature-police-officers-hospitalized-after-collecting-meteorite-samples-peru)

bergsströmDet råder ingen tvekan om att den stora meteor under den tredje Trumpeten kommer att leda till förstörelse av sötvattenkällor: floder, bäckar, och sjöar. Redan innan de katastrofala effekterna denna Trumpet orsakar så finns det världsomspännande dricksvattenkris. Här är några fakta:

Floder och sjöar över hela världen innehåller nu föroreningar från:

När den tredje Trumpeten träffar jorden efter första och andra Trumpetstötarna kommer den nuvarande sötvattenskrisen att förvärras kraftigt och Bibeln bekräftar att många kommer att dö till följd av denna pest.

Vi tror att Trumpeterna snart kommer att börja larma sedan Benediktus XVI, den sjunde kungen, abdikerat. Benediktus XVI:s chockerande avgång är i fullständig enlighet med vad Yahushua förutsett angående den sjunde kungens regeringstid. Han skulle få bli kvar endast en "kort tid". (Uppenbarelseboken 17:10)

påve Benediktus XVI (7:e kungen) & påve Franciskus 1 (8:e kungen)

Yahuwahs ord slår aldrig fel; Benediktus XVI regerade endast i cirka åtta år. Vi lever nu under den 8:e "kungen" (Franciskus), den sista påven enligt Uppenbarelseboken 17.

Yahuwahs ord slår aldrig fel; Benediktus XVI regerade endast i cirka åtta år. Vi lever nu under den åttonde "kungen" (Franciskus), den sista påven enligt Uppenbarelsebok 17. Enligt Uppenbarelseboken 17:8 skulle den åttonde kungen uppstå från "avgrundens brunn". Detta innebär att Satan kommer att kontrollera Franciskus till en hittills oerhörd grad jämfört med de sju tidigare kungarna; för han skall vara den sista påven.

I Bibeln representerar en trumpetstöt en varning. I Uppenbarelseboken representerar Trumpeterna en allvarlig varning från Yahuwah, nämligen att prövoperioden för alla människor är på väg att avslutas. Det är genom Trumpetstötarna som Yahuwah kommer att försöka fånga mänsklighetens uppmärksamhet och vända våra tankar till slutets närhet och vikten av att acceptera Hans slutliga nådakall.

Kommer du denna dag att acceptera Hans kärleksfulla kall? Allt du behöver göra är att erkänna ditt nuvarande syndiga tillstånd och inse ditt stora behov av Yahushua. Acceptera Honom som mästaren i ditt liv och världens Frälsare! Valet är ditt. Yahuwahs erbjudande om kärlek och barmhärtighet kvarstår ännu!

“Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna! Res upp ett baner i riktning mot Sion, Sök skydd, stanna inte! Ty Jag skall låta olyckan komma från norr med stor förödelse.” (Jeremia 4:5-6)

“Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, hade han räddat sitt liv.” (Hesekiel 33:5)


Trumpet 4

Även efter att jordens invånare bevittnat de förödande återverkningarna av de första tre Trumpeterna så kommer det fortfarande att finnas många som vägrar erkänna att dessa katastrofer har varit gudomliga varningar. Det är anmärkningsvärt att även att de flesta religiösa människor idag tror på en personlig Elohim och inser att Han är i full kontroll över allt som händer i världen så är det få som drar en rak linje från denna tro till Yahuwahs användning av naturen för att utföra domar och skicka varningsmeddelanden till oss alla.

Efterdyningarna tsunamin i Japan (Mars 2011)

Efterdyningarna av tsunamin i Japan (Mars 2011)
Källa: http://www.politico.com/news/stories/0311/51409.html

Varje gång en koppling görs mellan en katastrof och en gudomlig dom eller varning, tycker många att det är kränkande. Guvernören i Tokyo, Shintaro Ishihara, var tvungen att be om ursäkt för att ha kallat en magnitud 9-jordbävning för ett "gudomligt straff" för japansk egoism. I kölvattnet av denna jordbävning och tsunami i Japan genomförde Public Religion Research Institute en undersökning; det konstaterades att få tror att Yahuwah straffar nationer för sina synder eller att jordbävningar, orkaner, översvämningar, och andra naturkatastrofer är avsedda att tjäna som tecken och varningsmeddelanden från vår kärleksfulla himmelske Fader. De flesta människor i dag anser att katastrofer endast är naturliga händelser. Således ser de allvarligheten i de senaste katastroferna endast som bevis på globala klimatförändringar, och inte som bevis på uppfyllandet av biblisk profetia.

Vi tror att när den fjärde Trumpeten drabbar jorden så kommer de flestas åsikt om katastrofers natur för alltid ha förändrats. Mänskligheten kommer att se dessa katastrofer för vad de verkligen är: gudomliga ingrepp avsedda som varningar och domar från vår kärleksfulla himmelske Fader. Det kommer för alla att vara uppenbart att den fjärde Trumpeten, och således även de tidigare tre Trumpeterna, verkligen är högtidliga varningar och domar av stor betydelse.

Låt oss läsa vad som kommer att hända när den fjärde Trumpeten drabbar jorden:

"Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus, och natten likaså.” (Uppenbarelseboken 8:12)

När den fjärde Trumpeten larmar kommer Yahuwah att skicka sin dom över himlen och ljusen som lyser från himlavalvet; Han kommer att slå de tre naturliga ljuskällorna med en tredjedel av plågan. Det kommer att vara en skrämmande händelse; solen kommer att vara helt mörk under 1/3 av dagen, och månen och stjärnorna kommer att vara mörk under 1/3 av natten. Vid denna tidpunkt kommer ingen längre kunna hävda att dessa katastrofala fenomen helt enkelt är konsekvenserna av globala klimatförändringar. Alla kommer att vara livrädda och mållösa.

Följande profetiska ord kommer att uppfyllas bokstavligen när den fjärde Trumpeten bryter ut:

"Därför sjunker alla händer, och alla människohjärtan blir uppgivna. De blir slagna av skräck, plågor och kval griper dem, de våndas som en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre, deras ansikten blossar som eldslågor." (Jesaja 13:7-8)

Det finns djup symbolik i de första fyra Trumpetstötarna då det konsekvent är 1/3 som påverkas. Detta antyder att syftet med dessa domar är att varna människor och ge dem tid att omvända sig innan Yahuwahs fulla vrede utgjuts i de sju sista plågorna som kommer att drabba jorden efter prövoperiodens upphörande.

Hur skrämmande de första fyra än var så bleknar de i jämförelse med den femte, sjätte, och sjunde Trumpeten. De tre sista Trumpeterna kallas "ve" eftersom deras förödelse är så överväldigande och obeskrivbar.

affärsman djupt försjunken i sina tankarVår kärleksfulla Fader försöker ge oss alla en sista chans innan tiden är över. De flesta människor är världsliga i sina tankar och planer. De är ganska nöjda med att leva och dö i denna värld och eviga verkligheter är för dem en avlägsen prioritering. Detta händer medan Yahuwah är på väg att avsluta syndens era; således är Trumpeterna Hans sista möjlighet att väcka människor från deras andliga dvala och apati.

Kommer du att överlämna ditt hjärta till Yahuwah idag och bekänna dina synder? Kommer du att göra Honom till mästare över ditt hjärta och sinne? Vår kärleksfulla Fader har gjort allt som kan göras för att vi ska kunna gagnas det eviga livets privilegium. Men vi måste acceptera Hans erbjudande och förbereda oss för det kommande livet. Denna förberedelse av hjärta och sinne kommer att ta tid. Ju tidigare Han kan börja processen med att rena våra hjärtan och liv från synd och världslighet, desto säkrare kan vi vara att övervinna alla hinder på vår himmelsfärd.

"Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv." (Romarbrevet 13:11-14)


Trumpet 5 (första veropet)

Den demoniska rymdinvasionen...

“Och jag såg de sju änglarna som står inför Yahuwah, och åt dem gavs sju basuner. ... Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.” (Uppenbarelseboken 8:2, 5, 6)

Ängeln som kastar rökelsekaret till jorden svarar på "de heligas böner" "som slaktades för Yahuwahs ords skull" som frågade: "Hur länge skall det dröja, innan Du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” (Uppenbarelseboken 8: 4; 6: 9, 10) Detta nedslungande av rökelsekaret indikerar att detta är början på Yahuwahs hämnd å Hans barns vägnar. Med denna handling påbörjas de sista händelserna som leder upp till prövoperiodens slut när Yahushua, vår överstepräst, kommer att kasta ned sitt rökelsekar för sista gången och Yahuwahs röst kommer att höras och säger högt: "Det har skett". (Uppenbarelseboken 16:17)

De första fyra Trumpeterna kommer att vara eskalerande väckelsekall. De kvarstående Trumpeterna kommer emellertid att överstiga de förras skärpa; det är därför de kallas "verop".

“Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.” (Uppenbarelseboken 8:13)

Vi har varnat för att Satan under dessa sista dagar kommer att arbeta med “stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet”. (2 Thessalonikerbrevet 2: 9-10) Låt oss granska beskrivningen av den femte Trumpeten mot bakgrund av detta:

“Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn … ” (Uppenbarelseboken 9:1-2)

de fallna änglarnas fängelseboning (avgrundens brunn)

Den femte Trumpeten kommer att påbörjas i kronologisk ordning efter att de första fyra trumpeterna har avslutats. Vi förväntar oss att detta kommer att äga rum under den tidigare delen av påve Franciskus regeringstid. Han är Uppenbarelsebokens åttonde "kung". Skrifterna definierar “avgrundens brunnd” som fängelseboningen för de fallna änglarna:

“Och de [legionen demoner som besatte mannen i Gadara] bad Yahushua att Han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.” (Lukas 8:31)

Ordet "avgrunden" i Lukas 8:31 och ordet "avgrundens brunn" i Uppenbarelseboken 9: 1 och 17: 8 är samma grekiska ord, "abussos." Så när Satan fick "nyckeln till avgrundens brunn" så kunde han bara frisläppa sina fallna änglar med Yahuwahs tillåtelse. Kom ihåg att när Satan föll så föll 1/3 av alla änglar i himlen med honom för att de trodde hans lögner. (Uppenbarelseboken 12: 4)

“Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften för mörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden … ” (Uppenbarelseboken 9:2-3)

Detta indikerar att invasionen av dessa demoner kommer att vara så omfattande och tät att solen och atmosfären förmörkas "som rök från en stor ugn". När vi läser beskrivningen av dessa "gräshoppor" så måste vi komma ihåg att, liksom goda änglar, har demoner (fallna änglar) förmågan att anta varje fysisk skepnad de önskar för att uppnå sina syften:

“Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.” (2 Korinthierbrevet 11:14-15)

“Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid.” (Uppenbarelseboken 9:7-9)

hollywood alienUtseendet på dessa demoner från avgrundens brunn kommer att likna:

Beskrivningen av dessa gräshoppor liknar anmärkningsvärt bilden populärkulturen har av rymdvarelser, och den intet ont anande allmänheten mättas med detta varje dag. Således betingar Satan genom Hollywood massorna än mer subtilt än genom mainstream-nyhetsmedierna. Vi måste dra slutsatsen att den största av ALLA Satans bedrägerier kommer att börja med att demonerna från avgrundens brunn tar form av rymdvarelser som invaderar jorden med avsikt att skada mänskligheten.

I tusentals år har Satan förberett sig för denna bedrägliga invasion genom att betinga jordens invånare att acceptera den felaktiga uppfattningen att det finns andra utomjordiska fallna raser och varelser i universum. Av detta skäl kommer Satan i stor utsträckning att lyckas skaka de religiösa trosuppfattningarna hos dem som har imponerats av denna falska lärdom. Nästan hela världen kommer att tro att vi attackerats av varelser från yttre rymden snarare än attacker från Satans demoniska änglar.

“ … och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har … De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.” (Uppenbarelseboken 9:3, 5)

Dessa demoniska rymdvarelser kommer att plåga människor genom att sticka dem med sina giftgaddar, och symptomen som upplevs kommer att likna en skorpions giftiga sting. Symptomen för skorpionstick innefattar: brännande smärta, en kvävningskänsla, flyktig andning, domningar, svårigheter att tala och bilda meningar, muskelkramp, ryckningar och / eller svaghet.

“I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader.” (Uppenbarelseboken 9:6, 10)

hollywood alien

Satan betingar genom Hollywood massorna till att omfamna bedrägeriet.

Denna plåga kommer att pågå i fem månader (150 dagar). Många kommer att försöka ta sina liv snarare än att drabbas av denna plåga, men kommer inte att kunna göra det. Men det finns skydd för dem som har gjort Yahuwah till sin tillflykt:

“De blev tillagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Yahs sigill på pannan.” (Uppenbarelseboken 9:4)

Yahuwah kommer att hindra dessa demoniska rymdvarelser från att skada alla som har Hans sigill. Denna försegling ges till de som lever helt i enlighet med Hans vilja. De demoniska rymdvarelserna skadar inte heller några grödor eller växter.

“Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.” (Uppenbarelseboken 9:11)

OBS: Påven Francis är inte ännu, men kommer snart att bli “vilddjuret” i Upp. 17: 8,11!

Satan faller från himlen och är Abaddon / Apollyon. Under den femte Trumpetstötens vilda, demoniska attacker fredsförhandlar påven Franciskus i slutet av de 150 dagarna / 5 månaderna. Detta ger honom stor popularitet / bifall hos majoriteten av världens befolkning, som är helt omedvetna om denna profetia. Denna popularitet / bifall ger Satan den avgörande möjligheten att besitta / fullständigt kontrollera och stärka PÅVE FRANCISKUS, vilket gör honom till SYNDENS MÄNNISKA / ANTIKRIST / VILDDJURET som var och inte är, och kommer att stiga upp ur avgrundens brunn …

“Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång.” (Uppenbarelseboken 17:8, 11)

Uppenbarelseboken 17 säger att när den korta regeringstiden för den sjunde kungen upphör kommer den att följas av den 8:e regenten. Han kommer att vara den sista kungen / vilddjuret som regerar. Vi ser inför våra ögon, med Benediktus XVI:s plötsliga abdikering, den sjunde kungens regeringstids slut. Påve Franciskus är Uppenbarelsens 8: e "kung"; han är den sista påven och kommer att gå mot sin undergång.

Denna åttonde kung kommer att kontrolleras fullt ut av Satan och kommer att positioneras som den enda människan som kan förhandla fram ett slut på den demoniska invasionen av jorden. Följaktligen kommer han att få Satans eftertraktade ställning som "världens räddare", vilket ger honom full auktoritet över alla ledare i världen att genomföra en universell söndagslag, för att upphöja den falska sabbaten baserad på en falsk kalender.

Vi kan inte överskatta det fruktansvärda lidandet under de första fyra Trumpeterna och den fruktansvärda plågan som kommer att upplevas under det första veropet (den femte Trumpetstöten). Ändå, “Det första veropet är över. Se, efter det kommer två andra.” (Uppenbarelseboken 9:12)

mor som håller sin dotterIdag har vi möjlighet att få löftet om Yahuwahs skydd när vi väljer att Han ska regera i våra hjärtan. För Hans sanna följare bekräftar Yahuwah gång på gång följande värdefulla löften:

“Frukta inte, ty Jag har återlöst dig, Jag har kallat dig vid namn, du är Min. Om du än måste gå genom vatten, är Jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Ty Jag är Yahuwah, din Eloah, Israels Helige, din Frälsare. … Eftersom du är dyrbar i Mina ögon, högt aktad och älskad av Mig, ger Jag människor i ditt ställe, folk i stället för ditt liv. Frukta inte, ty Jag är med dig.” (Jesaja 43: 1-5)

Kommer du att välja att bli förseglad av Yahuwah? Kommer du att acceptera Hans sista kall av nåd medan det fortfarande är möjligt?

“I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan … ” (Hebreerbrevet 3:7-8)


Trumpet 6 (andra veropet)

60-minutersmassakern av en tredjedel av mänskligheten ...

Låt oss gå igenom den femte Trumpeten innan vi går in på den sjätte Trumpeten:

Under den femte Trumpeten (det första veropet) attackeras världen under fem månaders tid av demoner som invaderar i form av rymdvarelser. Mot slutet av de fem månaderna kommer världen att ha betingats till att tro det enda sättet att avsluta denna påve Franciskus Ifruktansvärda invasion är genom den åttonden “kungens” direkta interventionen. Franciskus kommer att "förhandla" med rymdvarelserna i ett försök att "avsluta" deras invasion. De kommer att "gå med på" att lämna en viss dag (exakt 5 månader efter deras invasion, precis som Bibeln förutsåg i Uppenbarelseboken 9: 5). Efter att rymdvarelserna har avslutat sin invasion kommer alla världsledare att hylla påven Franciskus som världens räddare och gärna "ge sin makt och auktoritet till vilddjuret." (Uppenbarelseboken 17:13)

Den åttonde kungen, påven Franciskus, kommer omedelbart och utan motstånd att inrätta “förödelsens styggelse” (Daniel 12:11) som är en lagstiftad upphöjning av söndagen världen över, och därmed börjar den 3 1/2 års långa perioden som förutsagts i Uppenbarelseboken 11: 3.

"Och Jag skall befalla Mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar [3 1/2 år], klädda i säcktyg." (Uppenbarelseboken 11: 3)

De 3 1/2 åren kommer att börja när söndagen av lag upphöjs strax efter den femte Trumpetstöten, och det kommer att avslutas i samband med upphörandet av mänsklighetens prövoperiod kort efter den sjätte Trumpetens larmande. Detta kommer att vara en period av extrem svårighet för både Yahuwahs folk och världen .

"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." (Daniel 12: 1)

Yahuwahs trogna kommer för närvarande att "profetera" (varna om Trumpeterna och plågorna och vädja till omvändelse) i "säcktyg". (Säcktyg representerar de extremt svåra förhållanden och den förföljelse som Yahuwahs trofasta kommer att möta under den tiden.) Eftersom de förutspådda Trumpeterna så kommer de också att beskyllas för det elände som dessa Trumpeter burit med sig.

Straffet för att inte följa söndagslagen kommer stadigt att eskalera, vilket gör det svårt för Yahuwahs anhängare att hålla den verkliga Sjundedagssabbaten i Hans luni-solkalender. Följaktligen kommer många att lida martyrdöden för att de försvarar Yahuwahs sanna sabbat. Det kommer att gå en tid mellan den femte Trumpetens slut och den sjätte Trumpetens början av följande skäl: Den 3 1/2-åriga perioden börjar efter den femte Trumpeten när den åttonde kungen, påve Franciskus, lyckas genomföra den universella upphöjningen av söndagen, och kommer att avslutas med prövoperiodens avslut strax innan edn sjunde Trumpeten.

Den sjätte Trumpeten kommer att äga rum under en timmes tid; den sjunde Trumpeten kommer snabbt därefter (Uppenbarelseboken 11:14). Det betyder att det kommer att gå cirka 3 ½ år mellan den femtes slut och den sjättes början. När den sjätte Trumpeten drabbar världen kommer Franciskus att förklara att den världsomspännande söndagslagen fortfarande inte får himmelens godkännande på grund av galningar som upprätthåller Månsabbaten och fördömer den gregorianska söndagen.

Låt oss nu gå in på den sjätte Trumpeten (det andra veropet):

“Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” (Uppenbarelseboken 9:13-14)

fallen ängelVilka är dessa änglar bundna vid den stora floden Eufrat? De är inte himmelens änglar, eftersom himmelens änglar aldrig är "bundna". Vi vet utifrån studien av Hans ord att många av de fallna änglarna är bundna i den osynliga "avgrundens brunn". Så vi drar slutsatsen utifrån Bibeln att den stora floden Eufrat är fängelseboningen där befälhavande fallna änglar är bundna i avgrundens brunn.

“Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.” (Uppenbarelseboken 9:15-16)

Den förutspådda tiden för den sjätte Trumpeten är mycket specifik: Under en viss timme, på en specifik dag, på en viss månad, på ett särskilt år, kommer en tredjedel av världens befolkning att bli massakrerad av de tvåhundra miljoner demoner som leds av fyra befälhavande änglar. Djävulen kommer att använda denna stora armé på två hundra miljoner demoner för att skapa ett universellt blodbad på bara en timme.

På en timme kommer dödstalet att vara över två miljarder människor. Eftersom slutet av de 3 1/2 åren signalerar slutet på prövoperioden så är det naturligt att dra slutsatsen att Yahuwah inte kommer att tillåta massakern av en tredjedel av alla levande själar såvida inte prövoperiodens upphöran är nära förestående. Det är därför vi tror att tidpunkten för den globala massakern kommer att inträffa nära slutet av 3 1/2-årsperioden.

“Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Yahuwah. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” (Uppenbarelseboken 9:13-14)

Den kroppsliga formen som den demoniska armén kommer att ha kommer att vara annorlunda än den under den femte Trumpetstöten. Dessa demoner kommer att framstå som ryttare, de kommer att ha huvuden som lejon, svansar som ormar, och eld, rök, och svavel kommer ut ur deras mun. Det är denna eld, rök, och svavel som kommer att utplåna en tredjedel av mänskligheten.

“De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.” (Uppenbarelseboken 9:20-21)

Tyvärr kommer de återstående två tredjedelarna av mänskligheten att fortsätta att göra uppror mot Yahuwah och förakta Hans sista uppmaning om nåd. Vilken väckelse starkare än denna kan vår barmhärtiga kärleksfulla Fader ge oss innan tidens slut? Genom vårt vårdslösa uppror kommer vi att försegla vårt öde och kommer att bli dömda att drabbas av den sjunde Trumpeten (det tredje veropet), som kommer att vållas utan barmhärtighet.

ung pojke som läser Bibeln“Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.” (Uppenbarelseboken 11:14)

Till de som är trogna under denna tid, kommer psalm 46:s löften att uppfyllas i deras liv:

Elohim är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Elohims stad, åt den Högstes heliga boning. Elohim bor där inne, den vacklar inte, Elohim hjälper den när morgonen gryr. Hednafolken larmar, riken vacklar, Han låter sin röst höras, då smälter jorden. Yahuwah Sebaot är med oss, Jakobs Eloah är vår borg. Sela. Kom och skåda Yahuwah verk! Gärningar som väcker häpnad gör Han på jorden. Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter Han sönder och bräcker spjutet, vagnarna bränner Han upp i eld. Bli stilla och besinna att Jag är Elohim, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden. Yahuwah Sebaot är med oss, Jakobs Eloah är vår borg. Sela. (Se Psalm 46.)


Trumpet 7 (tredje veropet)

De 7 sista plågorna...

Under de första sex Trumpetstötarna ger Yahuwah alla som lever en sista möjlighet att acceptera frälsning innan mänsklig prövotid är för evigt över. De första sex Trumpeterna (till skillnad från de sju sista plågorna) är blandade med barmhärtighet; vi vet detta eftersom bara en tredjedel av målen är drabbade.

“De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte … ” (Uppenbarelseboken 9:20-21)

unga människor som dansar – stadslivVad kan himlen annars göra, ge, eller erbjuda som inte redan har gjorts i det eviga offret av Yahuwahs enfödde Son, Yahushua, i ett försök att väcka världen?

“Ja, Yahuwah Elohim, Du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är Dina domar.” (Uppenbarelseboken 16:7)

Genom ihärdigt uppror och vägran att hörsamma varningarna från de första sex Trumpeterna kommer mänskligheten i själva verket att utmana Yahuwah att avsluta prövotiden.

“Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.” (Uppenbarelseboken 22:11)

Den oomvände kommer att vara mogen för de outspädda sju sista plågarna – det tredje och sista veropet.

“Det andra veropet är förbi. Se! Det tredje veropet kommer snart.” (Uppenbarelseboken 11:14)

“Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: Herraväldet över världen tillhör nu vår Mästare och Hans Smorde, och Han skall vara konung i evigheternas evigheter.” (Uppenbarelseboken 11:15)

När den sjunde Trumpeten larmar blir denna världens riken Yahushuas riken, vilket indikerar att striden mellan Satan och Yahuwah är över och Yahushua kommer nu att göra anspråk på Hans egendom. Men genom att jämföra Trumpeterna med varandra så ser vi att varje påföljande Trumpet är värre än den före, vilket gör den sjunde Trumpeten till den allvarligaste av dem alla. Eftersom den sjunde Trumpeten är den största i storleksordning och kommer strax före den Andra Ankomsten; och de sju sista plågorna är de värsta och kommer strax innan den Andra Ankomsten så drar vi slutsatsen att den sjunde Trumpeten måste vara de sju sista plågorna.

Följande är vad vi har lärt oss om Bibelns sju sista plågor:

Universum kommer att vittna om Yahuwahs rättvisa när Han häller ut de sju sista plågorna.

“Ja, Yahuwah Elohim, Du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är Dina domar.” (Uppenbarelseboken 16:7)

Det ofallna universum kommer att bevittna att även att de sju sista plågorna hälls ut över de ogudaktiga så härdas deras hjärtan bara än mer.

“De brändes av stark hetta och hädade Yahs namn, Han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge Honom äran.” (Uppenbarelseboken 16:9)

Många av de levande rättfärdiga (144 000) kommer att befinna sig i fängelseceller eller gömma sig i ensliga tillflyktsorter, bedjande om gudomligt skydd inför ett universellt dödsdekret mot dem. De ogudaktiga är övertygade av vilddjuret och de falska herdarna att de rättfärdigas vägran att hedra Roms falska dyrkan har orsakat Trumpetstötarna och plågarna. Det kommer att uppmanas av Rom och hennes allierade att det enda sättet att återfå himmelens gunst är genom att bli av med de 144 000.

Denna nödens tid som de 144 000 kommer att uthärda har beskrivits som "en tid av nöd för Jakob". (Jeremia 30:5-7) Ingen beskrivning kan illustrera vad de 144 000 kommer att utstå utan Yahushuas förbön i den himmelska helgedomen. Det kommer att vara av samma natur men inte av skärpa som Yahushua upplevde på korset när Hans Faders ansikte doldes för Honom.

De rättfärdiga kommer att nekas rätten att köpa och sälja innan de sju sista plågorna utgjuts.

utsträckt hand vägrar pengar

“Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” (Uppenbarelseboken 13:17)

Deras vägran att hedra Roms falska dyrkan och deras vägran att vanära Yahuwahs kalender och Hans heliga dagar kommer att göra dem till världens fiender, vilket kommer att förbjuda dem från all handel. Detta är det pris som de rättfärdiga kommer att betala för att de inte accepterar “vilddjurets märke”. Yahuwah kommer dock att hämnas för denna åtgärd som vidtagits mot Hans folk och kommer att avbryta all handel världen över under de sju sista plågarna:

“Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster … ” (Uppenbarelseboken 18:11)

Under de trettio dagarna kommer syndare gradvis att vakna upp till den råa insikten att de rättfärdiga får beskydd från Ovan. Det kommer plötsligt att dagas för dem att de verkligen har lurats av Rom och hennes allierade, som lovade dem välståndets och välfärdens återställande om världen bara gjorde sig av med dem som vägrar att hedra Roms falska kalender och falska dyrkan. Hoppet och längtan efter världsliga vinster och materiellt välstånd som de offrade allt för att säkra ses nu i dess verkliga ljus.

Den förtvivlan och ångesten som kommer att uppsluka de ogudaktiga vid den tiden har levande beskrivits sålunda:

“Ute härjar svärdet och inne pest och hungersnöd. Den som är ute på marken dör genom svärdet, den som är i staden dukar under av hungersnöd och pest. Men de som undkommer skall fly till bergen och vara som bergklyftornas duvor, som alla jämrar sig, var och en för sin missgärnings skull. Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Människorna skall klä sig i säcktyg, och förfäran skall drabba dem. I allas ansikten skall skam synas, och alla huvuden skall rakas. De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Yahuwahs vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.” (Hesekiel 7:15-19)

Tidsfristen på 3 1/2 dagar, som de ogudaktiga kommer att ge de 144 000 att ge efter och överge lojalitet mot Yahuwahs Sjundedagssabbat, kommer att äga rum mot slutet av 30-dagarsperioden som fastställts för utgjutandet av de sju sista plågorna. På den trettionde dagen kommer de första sex plågorna att ha utgjutits över världen, och de ogudaktiga är nu redo att verkställa det universella dödsdekretet på de 144 000. Just i det ögonblick då de ogudaktiga ivrigt väntar på att få kasta sig över de 144 000, kommer Yahuwahs röst, som ljudet från många vatten, att stiga som åska äver de ogudaktiga, med orden:

“Det har skett.” (Uppenbarelseboken 16:17)

förstörd stadYahuwahs röst kommer inte bara att skaka himlarna och jorden, utan kommer också att utlösa den kraftigaste jordbävningen, den sjunde plågan, "en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden". (Uppenbarelseboken 16:18) Denna jordbävning kommer att jämna ALLA människors skapelser med marken.

Efter den sjunde och sista plågan - den mäktiga jordbävningen som kommer att utlöses av Yahuwahs röst som räddar de 144 000 helgonen från de ogudaktigas händer - kommer en period på 45 dagar att påbörjas som kommer att nå sin kulmen med Yahushuas Andra Ankomst. Under denna sista period av jordens historia kommer de heliga att förhärligas när Yahuwah kommer att tvinga de ogudaktiga till att …

“ … komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att Jag har dig kär..” (Uppenbarelseboken 3:9)

Världsledarna (representerade av de tio kungarna) som lurades till att överlämna “sin makt och auktoritet” (Uppenbarelseboken 17:13) till vilddjursmakten, kommer nu att rikta sin ilska och makt mot …

“ … vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Yahuwah har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Yahuwahs ord går i uppfyllelse.” (Uppenbarelseboken 17:16-17)

Vi tror att den första Trumpeten kommer larma vilken dag som helst nu och kommer i snabb följd att följas av de kommande fyra trumpeterna - eftersom vi nu lever under den sista påven, Uppenbarelsebokens åttonde "kung."

Trumpeternas enda syfte är att ge mänskligheten ett slutgiltigt väckelsekall innan Yahuwah helt drar tillbaka sin ande från jorden och förseglar varje levande själs öde. Världen står inför oöverträffade kataklysmiska händelser, genom vilka Yahuwah kommer att gripa alla människors uppmärksamhet.

“Ty Hans vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?” (Uppenbarelseboken 6:17)

Idag, medan vår stora överstepräst försonar oss, är det vår möjlighet att tvätta våra kläder och göra dem vita i Lammets blod så att vi kan skilja oss från synd genom tro på Yahushuas försoningsblod. Den dyrbara Frälsaren inbjuder dig att gå med Honom, att förena din svaghet till Hans styrka, utbyta din okunnighet mot Hans visdom, din ovärdighet till Hans meriter. Härlig är befrielsen för dem som tålmodigt har väntat på Hans ankomst och vars namn är skrivna i livets bok.

“Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.” (Psalm 27:5)

“Han skall för alltid göra döden om intet. Yahuwah skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall Han ta bort från hela jorden. Ty Yahuwah har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Eloah! Honom väntade vi på, Han skall frälsa oss. Ja, här är Yahuwah som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över Hans frälsning.” (Jesaja 25:8-9)

Och se, Jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.” (Uppenbarelseboken 22:7, 14)

Yahuwah will set them on the mountain