Print

Urâciunea pustiirii

Cu câteva zile înainte de moartea lui Yahushua, unii dintre ucenici L-au rugat să le spună despre sfârșitul lumii. Această conversație, așa cum este înregistrată în Matei 24 și Marcu 13, conține un avertisment clar. Acestă avertizare, curios formulată, este înregistrată cuvânt cu cuvânt, atât în Matei cât și Marcu. Ea a nedumerit mulți oameni de-a lungul timpului pentru referirea la ceva numit „Urâciunea Pustiirii“.

„De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit proorocul Daniel, așezată în locul sfânt“ (cine citește să înțeleagă), atunci cei care sunt în Iudeea să fugă în munți. Cel ce este pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Și cine este la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Dar vai de cele însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea!” (Matei 24: 15-19, NKJV)!

persoană alergând pe campUrgența în acest avertisment este extremă. Atunci când oamenii lui Yahuwah văd tot ce se întâmplă, ei trebuie să fugă imediat. Nu trebuie să existe nici o întârziere. Dacă ești pe acoperișul casei, să nu te duci, înăuntru ca să iei ceva. Du-te! Dacă ari în mijlocul unui câmp, nu te întoarce înapoi ca să-ți iei haina. Fugi! Dificultatea extremă a vieții, în acel moment, este bine însumată de predicția cumplită:

Dar vai de cele însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea! . . . Și dacă zilele acelea nu ar fi fost scurtate, nimeni n-ar fi salvat; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24:19, 22, NKJV)

Oricare ar fi „urâciunea pustiirii“, ea prezintă pericol pentru oamenii lui Yahuwah. Mântuitorul a dorit ca toți să fie în gardă împotriva acestei amenințări și să fugă imediat ce a fost văzută. Pentru a înțelege ce este Urâciunea, este necesar să se meargă la Daniel. Atât Matei, cât și Marcu se referă la profețiile lui Daniel ca fiind cheia pentru înțelegerea avertizării lui Yahushua. Marcu a scris:

Dar când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul unde nu trebuie, (cine citește să înțeleagă), atunci cei ce vor fi în Iudea, să fugă . . . . (Marcu 13:14, KJV)

Pentru a da atenție în continuare instrucțiunii de a găsi sensul expresiei din Daniel, atât Marcu cât și Matei declară, Cine citește să înțeleagă. Expresia specifică „urâciunea pustiitorului“ este folosit de două ori în Daniel:

El va fi deznădăjduit, și se va întoarce înapoi, și mânios împotriva legământului sfânt, el va lucra, se va reîntoarce și își va îndrepta atenția spre cei ce vor părăsi legământul sfânt. Și niște oști trimise de el vor veni și vor profana sfântul locaș, vor face să înceteze [jertfa] necurmată, și vor așeza urâciunea pustiitorului. (Daniel 11:30, 31, KJV)

Și de la vremea când va înceta [jertfa] necurmată, și când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. (Daniel 12:11, KJV)

Traducătorii versiunii King James au adăugat cuvântul „jertfă“, după cuvântul „zilnic“, dar nu este acolo, în originalul Ebraic. Cuvântul „zilnic“ înseamnă „continuă fără întrerupere.“ Cuvântul englezesc „urâciune“ vine de la Ebraicul Shiqqûts. Aceasta înseamnă:

Dezgustător, adică întinat; în special cu privire la idolatru sau un idol: - murdărie scârboasă, lucru urâcios. (A se vedea Noua Concordanță Exhaustivă a lui Strong, # 8251.)

„Pustiire“ în ebraica veche era Shâmêm. Aceasta înseamnă:

A paraliza sau a amorți, adică distruge sau înțepeni: a rămâne uimiți, înmărmuriți, să fie lipsiți, distrugere, sau pustiit. (A se vedea Noua Concordanță Exhaustivă a lui Strong, # 8074.)

Este semnificativ faptul că termenul „urâciune“ se referă la idolatrie. Astfel, „urâciunea pustiirii“ se ocupă cu problema închinării, în mod specific, închinarea falsă la un zeu contrafăcut. Un principiu predominant al împărăției lui Satan este forța. Cei pe care Satana nu-i poate înșela, el încearcă să-i constrângă. În confruntarea finală dintre Împărăția cerurilor și forțele întunericului, o putere convingătoare va fi orientată asupra tuturor celor care vor sta loiali pentru Cer. O astfel de confruntare este prezentată în Cartea Apocalipsei, o carte „deschisă“, care expune pe larg, profețiile „sigilate“ din Daniel.

Avea puterea să dea suflare icoanei fiarei, ca chipul fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui său. (Apocalipsa 13: 15-17, KJV)

A „vorbi“ înseamnă a legifera. A „cauza“ înseamnă a avea puterea de a pune în aplicare această legislație. Această legislație va cere conformitatea cu împărăția lui Satan. Toți cei care refuză să se închine vor fi considerați vrednici de moarte. Urâciunea pustiirii este un act legislativ care obligă conștiința, sub amenințarea morții, să subscrie, să recunoască sau care să demonstreze loialitate oricărui sistem fals de închinare, permițând astfel lui Satan stăpânirea sufletului. Pericolul pentru oamenii lui Yahuwah este evidențiat în continuare prin îndemnul Mântuitorului din referirea Sa directă la urâciunea pustiirii:

Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în ziua Sabatului: căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la întemeirea lumii până acum, și nici nu va mai fi. (Matei 24:20, 21, KJV)  

Odată cu restaurarea cunoașterii adevăratului Sabat al zilei a șaptea, calculat prin calendarul original luni-solar al Creației, Cerul a arătat că închinarea din calendarul gregorian modern este răzvrătire și trădare împotriva lui Yahuwah. Fie că această urâciune va fi o viitoare reforma a calendarului, care literalmente „îndepărtează“ ciclul săptămânal continuu al prezentului calendar sau pur și simplu o aplicare a calendarului papal actual este nesemnificativă. Ideea este că oricine se supune lui Satan, în ciuda timpului de păstrare al Cerului, va avea sufletul său „pustiit“. 

Urîciunea Pustiirii 

Mulți creștini de astăzi presupun că, în virtutea de a fi „creștin“, ei nu se închină la idoli. Cu toate acestea, nu toți idolii sunt realizați din lemn, piatră sau metale prețioase. Există mai multe tipuri de idoli. Dicționarul definește „idol“ ca:

Orice lucru pe care ne-am stabilit sentimentele noastre; cel pentru care manifestăm un atașament excesiv și păcătos. (Noah Webster, Dicționar American al Limbii Engleze, 1828.)

„Un idol este orice lucru care uzurpă locul lui Dumnezeu în inimile creaturilor Sale raționale.“ (S. Miller) Pentru unii, idolul lor de preferință este recunoașterea în domeniul ales de muncă. Pentru alții, este prestigiul bunurilor lumești. Pentru mari mulțimi, idolul lor ales de este EVADAREA, în toate formele sale numeroase și variate, fie că este vorba de alcool, droguri, sex, filme, romane, exercitii fizice, sport sau oricare din o mie de moduri în care Satana caută să atragă mintea idoliși afecțiunea inimii. Chiar și lucrurile care, în sine, nu sunt greșite, pot deveni idoli în cazul în care iau locul lui Yahuwah în afecțiunea inimii. Un loc de muncă, o prietenie, o relație de familie, toate sunt lucruri bune. Toate acestea, în cazul în care păstrarea lor devine mai importantă decât ascultarea de voința lui Yahuwah, au devenit un idol în sufletul care se va pustii în cele din urmă.

Există o varietate de moduri evidente prin care Satan pustiește sufletele oamenilor. Cei care se închină demonilor devin suflete-robi ai arhi-vrășmașului. Un concept New Age al popularității tot mai mare se numește „Walk-in“.Se crede că într-o „walk-in“, sufletul unei persoane este înlocuit cu altul, fie temporar sau permanent. Acest lucru nu este nimic mai mult decât posedare demonică și pustiește cu adevărat, distruge și pustiește sufletul omenesc. Cu toate acestea, este important să se înțeleagă că există multe alte moduri de a atentiona sufletul cuiva de urâciunea pustirii. O persoană care înțelege în mod clar Legea divină, dar refuză să dea ascultare, este la fel de vinovat ca și cel mai flagrant păcătos. Toți cei care, pentru siguranța temporală sau chiar pentru a-și salva viața, se conformează dictatelor lui Satana în închinare, își vor găsi sufletele distruse, pustiite și zăcând în mizerie. Yahushua știa că o astfel de confruntare îl așteptată pe poporul Său în ultimele zile ale pământului. El ia sfătuit pe urmașii Săi:

Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Ci mai degrabă temeți-vă de Cel, care poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă. (Matei 10:28, NKJV)

Cu alte cuvinte, Mântuitorul a zis: Nu te teme să-ți pierzi viața pentru Mine. Ca dătător de viață, voi fi Restauratorul Vieții. Viața sacrificată pentru adevăr va câștiga intrare deplină în Împărăția cerurilor, în timp ce aceia care părăsesc adevărul pentru a-și salva viața, își vor pierde sufletele.

Oricine caută să-și salveze viața, o va pierde, și oricine își va pierde viața, o va păstra. (Luca 17:33, NKJV)

În timp ce Matei se referă la urâciunea pustiirii ca fiind în „locul sfânt“, Marcu spune că va sta unde nu ar trebui. În Scriptură, „picioarele“ sunt simboluri ale posesiei. O urâciune, un idol, în picioare acolo unde nu ar fi trebuit nu este altceva decât Satana care preia controlul asupra minții devote către altceva decât Creatorul său. O persoană care-L iubește pe Yahuwah dar, de asemenea, iubește lumea nu-L iubește cu adevărat pe Yahuwah. Satan, prin pretextul plăcerilor vieții, conduce astfel inima împărțită.

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va fi credincios unuia și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui [Yahuwah] și lui Mamona. (Matei 6:24, NKJV)

Există mai multe motive invocate pentru refuzul închinării în adevăratul Sabat:

Aceste motive au fost prezente atâta timp cât eroarea a rămas în contradicție cu adevărul. Ele sunt doar scuze care să justifice o persoană care persită în eroare. Persoana care alege să facă ceea ce știe că este greșit, face un idol, o urâciune, acel lucru, acea persoană, acea slujbă. Aceasta deschide ușa pentru Satana, ca să intre în minte, să ia controlul și să pustiască sufletul. Toți cei care continuă să se răzvrătească împotriva Împărăției Cerurilor, refuzând să se întoarcă la închinare către Creator în Sabatul Său sfânt, calculat prin calendarul Său de la Creație, vor avea sufletele lor pustiite, când Satan va intra în posesia minții. Ei vor fi una cu Satana. Întregul plan de mântuire a fost conceput pentru a aduce mintea umană în unitate cu mintea divină. Toți cei care sunt mântuiți vor fi UNA cu Yahuwah, la fel cum Yahushua este UNA cu El. Aceasta este unitatea pe care, în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, Satana încearcă să o perturbe prin uzurparea poziției legitime a lui Yahuwah în sufletul omenesc.

 Decizia este simplă. Rezultatele, de mare amploare. Vrei să te închini conform calendarului Cerului și să-l lași pe Yahuwah să domnească în inima și în mintea ta? Sau vei fi, din motive de conveniență, conform cu voința și regula lui Satana? Invită-l pe Yahuwah în inima ta astăzi. Părăsește orice, pe oricine se pune între tine și Creatorul tău. Lasă ca rugăciunea Mântuitorului să fie răspunsul:

familie ținându-se de mână; Ioan 17:21, 23