Print

Världsomspännande jordbävning signalerar de 7 Trumpetstötarna

World's Last Chance tror att världen är på väg att bevittna Uppenbarelsebokens 7 Trumpetstötar. Trumpeterna kommer att avlösa varandra i snabb följd.

Den femte Trumpetstöten kommer att pågå under en period av 150 dagar, och världen kommer att betingas till att tro att den avslutades av den åttonde kungen (påven Franciskus I), som steg upp ur avgrundens brunn. (Detta innebär att Satan kommer att kontrollera honom till en långt högre grad än de tidigare sju "kungarna.")

Benediktus XVI, som var den sjunde kungen, abdikerade efter en kort regeringstid – precis profetiorna förutsade. Hans ord felar aldrig. Profetiorna förutspådde att den sjunde kungens regeringstid skulle vara kort i förhållande till de tidigare sex kungarnas regeringar.

Den åttonde kungen kommer att vara den sista påven, för hans regeringstid kommer att upphöra vid Yahushuas Andra Ankomst. Vi inbjuder dig att vänligen titta på videorna om Uppenbarelseboken 17 och de 7 Trumpetstötarna.


Uppenbarelsebokens Trumpetstötar videoposters

För var dag som går drar vi närmare Trumpetstötarna. Johannes har under gudomlig inspiration nedtecknat händelserna som omedelbart kommer att föregå Trumpeternas larmande.

"Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde." (Uppenbarelseboken 8: 5)

När ängeln kastar ned rökelsekaret på jorden kommer en global jordbävning, åska och blixtar. Denna kataklysmiska händelse kommer att beteckna för jordens invånare att de sju Trumpeterna är på väg att larma.

Det finns obestridliga tecken som händer runt omkring oss som indikerar att Yahushuas Andra Ankomst är väldigt nära. Tyvärr är de flesta människor likgiltiga – vissa rent av föraktar detta faktum. Yahuwah har i sin stora barmhärtighet och försiktighet utformat ett sätt att tvinga varje levande person att svara på Hans fria inbjudan till evigt liv.

Han kommer att använda Trumpetstötarna för att åstadkomma sådana oöverträffade katastrofer, att alla kommer att tvingas stoppa och svara på Himmelens inbjudan att ta emot evigt livs gåva. Således kommer "detta evangelium om riket skall predikas i hela världen" (Matteus 24:14); genom att gripa mänsklighetens uppmärksamhet genom Uppenbarelsebokens Trumpetstötar. Inget annat kommer att göra det.

När Yahuwah gör ett avbrott i alla levande människors liv på jorden genom dessa katastrofala händelser så kommer alla sinnen att öppnas för att höra det eviga evangeliet för sista gången. Denna globala jordbävning, som omedelbart kommer att föregå larmandet av de sju Trumpeterna, kommer att kännas av varje levande själ i världen. Det kommer att vara ett omisskännligt tecken för alla människor att Himlen försöker gripa mänsklighetens uppmärksamhet.

"Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Yahushua och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. " (Romarbrevet 13: 11-14)
 


Relaterat innehåll: