Print

Vem är Vilddjuret i Uppenbarelseboken?

Uppenbarelseboken är en av de mest omdiskuterade och debatterade böckerna bland bibelforskare och sekulära forskare. På dess sidor står skrivna de mest allvarliga varningar och levande profetier tänkbara.

"Och se, Jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." (Upp. 22:7)

vilddjuret från havet (Uppenbarelseboken 13)En av de mest fängslande, men missförstådda, symbolerna i de apokalyptiska skrifterna i Uppenbarelseboken är kapitel trettons vilddjur som stiger upp ur havet.

Under århundraden har man oavbrutet spekulerat om "vilddjurets" identitet. Bibeln är dock sin egen tolk. Genom att jämföra Skrifterna med Skrifterna och låta Bibeln tolka sig själv, blir "vilddjurets" identitet obestridligt klar.

Obs: Ett "vilddjur" i Bibelns profetior representerar "ett kungarike". (Daniel 7:23)

Vilddjuret från havet (Uppenbarelseboken 13) är ofrånkomligt bundet till två andra symboler som används i Skrifterna som samtliga representerar samma kraft och samma rike.

När man jämför Skrifterna med Skrifterna blir identiteten på denna antikristkraft oundvikligt tydlig ...

15 kännetecknande karaktärsdrag för vilddjursmakten:


(1) . . . är både en kyrka och en stad.

"Och kvinnan [skökan] som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden." (Uppenbarelseboken 17:18)

Obs: En "kvinna" i profetiorna = en kyrka (Jeremia 6:2)

En "sköka" är därför = en otrogen / avfällig kyrka.

(2) . . . tronar på sju berg.

"Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan [skökan] sitter på." (Uppenbarelseboken 17:9)

(3) . . . är klädd i purpur och skarlakansrött och prydd med guld och ädelstenar.

"Kvinnan [skökan] var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor." (Uppenbarelseboken 17:4)

(4) . . . hävdar makt över jordens alla invånare.

“… det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.” (Uppenbarelseboken 13:7)

(5) . . . uppstod i ett tätbefolkat område med kulturell mångfald.

"Och han sade till mig: Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk." (Uppenbarelseboken 17:15)

(6) . . . utrotade tre andra riken fullständigt när det steg till makten.

"Men medan jag såg på hornen [kungarikena] fick jag se hur ett annat horn [kungarike] sköt upp mellan dem, ett litet horn [kungarike] som stötte bort tre av de förra hornen [kungarikena]." (Daniel 7:8)

Obs: "Horn" i profetiorna = en kung / ett kungarike (Daniel 8:21-22)

(7) . . . för krig med de heliga.

"Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Yahushuas vittnens blod." (Uppenbarelseboken 17:6)

(8) . . . har en enda man som agerar och talar för allt.

“Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt." (Daniel 7:8)

(9) Detta rikes regent upphöjer sig själv till Yahuwahs höjd.

“Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas eloah eller heligt, så att han sätter sig i Yahuwahs tempel och säger sig vara Eloah.” (Se 2 Thess. 2:3-4.)

(10) Detta rikes regent identifieras med talet "666".

"Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Uppenbarelseboken 13:18)

(11) . . . talar pompösa ord och hädelser.

"Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord." (Uppenbarelseboken 13:5)

(12) . . . har försökt ändra Yahuwahs kalender och lag.

"Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar." (Daniel 7:25)

(13) . . . regerade under 1 260 år.

"Det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader." (Uppenbarelseboken 13:5)

Obs: En profetisk dag = Ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6)

Solår = 365 dagar
Lunisolarår, i snitt = 360 dagar

(14) . . . fick sin myndighet borttagen av en civilmakt och togs i "fångenskap".

"Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd." (Uppenbarelseboken 13:10)

Obs: "Svärdet" indikerar civilmakt. (Se Rom. 13:1, 4)

(15) . . . blev dödligt sårat, men kommer till slut att återhämta sig.

"Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det." (Uppenbarelseboken 13:3)

Endast en makt i historien passar varje detalj i den profetiska beskrivningen …

Den romersk-katolska kyrkan! Låt oss göra en genomgång.

 

Den Romersk-katolska kyrkan …

 

(1) . . . är både en kyrka och en stad. (Uppenbarelseboken 17:18)

VatikanstatenDen romersk-katolska kyrkan och den romerska Vatikanstaten är synonyma. Lateranfördraget (Mussolini-påven Pius XI, 1929) gav Vatikanstaten “oberoende status” och erkände påvens suveränitet i staden.

"Avtalen inkluderade ett politiskt fördrag som skapade staten Vatikanstaten och garanterade heliga stolen fullständig och oberoende suveränitet." (Encarta Reference Library, 2004)

 

 

 

 

 

 

(2) . . . tronar på sju berg. (Uppenbarelseboken 17:9)

Roms sju kullarRom: “De sju kullarnas stad”

 1. Palatinen
 2. Capitolium
 3. Aventinen
 4. Caelius
 5. Esquilinen
 6. Viminalen
 7. Quirinalen

“Romas historiska plats uppå de berömda sju kullarna. . . ockuperades redan under bronsåldern.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.10, s.162)

 


 

(3) . . . är klädd i purpur och skarlakansrött och prydd med guld och ädelstenar.

katolska kyrkan klädd i purpur och scharlakansrött

“Färgen för biskopar och andra prelater är lila, för kardinaler skarlakansröd ... Bröstkorset bör vara gjord av guld och ... dekorerat med ädelstenar ...” (Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia, 1991, s. 175, 178, 466)

Obs: Yahuwah angav att Översteprästen skulle bära fyra färger: guld, blått, lila, och skarlakansrött. 2 Mos. (28:1-6)

Vad är innebörden av att katolska kyrkans saknar färgen blå?

"Yahuwah sade till Mose: Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla Yahuwahs bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla Mina bud och vara heliga inför er Eloah." (Se 4 Mos. 15:37-40)

(4) . . . hävdar makt över jordens alla invånare. (Uppenbarelseboken 13:7)

 

påve Benediktus XVI och George W. Bush“Vi fastställer att den Heliga Apostoliska Stolen och den romerska påven innehar herraväldet över hela världen … ” (Laetentur Coeli, Council of Florence, 1439)

Det finns “ingen högre myndighet … ” (Pastor Aeternus, 1870)

Påven Gregorius (regerade 1073-1085) “presenterade sig som arvtagare till den obegränsade fullmakten … över alla själar.” (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, s.927)

(5) . . . uppstod i ett tätbefolkat område med kulturell mångfald.

Den romersk-katolska kyrkstaten steg till makten inom de tio ursprungliga stammarna (monarkierna) i det uppdelade Europa:

 1. Anglosaxer (England)
 2. Alemanner (Tyskland)
 3. Visigoter (Spanien)
 4. Franker (Frankrike)
 5. Lombarder (Italien)
 6. Burgunder (Schweiz)
 7. Sveber (Portugal)
 8. Heruler
 9. Ostrogoter
 10. Vandaler

(6) . . . utrotade tre andra riken fullständigt när det steg till makten.

Gold tremissis of emperor Zeno (474-491)

Guldtremissis av kejsaren Zeno (474-491)

Historiska fakta visar att det romerska påvedömet utrotade tre av det delade Europas tio ursprungliga stammar (monarkier):

 1. Vandalerna (454 e.Kr.)
 2. Herulerna (493 e.Kr.)
 3. Ostrogoterna (538 e.Kr.)

"Den katolske kejsaren Zeno (474-491) arrangerade ett fördrag med ostrogoterna 487 vilket resulterade i utrotningen av herulernas kungarike 493. Och den katolske kejsaren Justinianus (527-565) utrotade vandalerna 534 och störtade ostrogoternas kraft 538. Således plockades de tre hornen i Daniels bok – herulerna, vandalerna, och ostrogoterna – upp vid rötterna." (C. Mervyn Maxwell, God Cares, vol. 1, s. 129)

Det finns idag inte en enda blodslinje som kan spåra sina rötter till någon av dessa tre riken. De blev bokstavligt talat utrotade!

(7) . . . för krig med de heliga. (Uppenbarelseboken 17:6)

inkvisitionenAtt Romkyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin har existerat kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som kan sin historia ... Det är omöjligt att bilda en fullständig uppfattning om mängden av hennes offer ... och det är helt säkert att inga fantasikrafter på ett adekvat sätt kan föreställa sig deras lidande.” (W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Rationalism's Spirit in Europe, Vol. 2; 32)

(8) . . . har en enda man som agerar och talar för allt. (Daniel 7:8)

Påven "är den enda talesmannen för hela den romerska kyrkan." (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, s.951)

(9) . . . Detta rikes regent upphöjer sig själv till Yahuwahs höjd. (2 Thess. 2:3-4)

 

påve Leo XIII"Vi håller på denna jord Guds Allmäktiges plats." (Påve Leo XIII, encykliskt brev, daterat 20 juni 1894)
 

 

(10) . . . Detta rikes regent identifieras med talet "666". (Uppenbarelseboken 13:18)

Påvens trippelkrona har inskriptionen Vicarius Filii Dei, som är latin för "Guds Sons ställföreträdare". Det numeriska värdet på denna hädiska titel är 666.

(11) . . . talar pompösa ord och hädelser. (Uppenbarelseboken 13:5)

Skrifterna definierar hädelse sålunda:

(1) Påstår sig vara YAH på jorden (Johannes 10:33)

"Påven är inte bara Jesus Kristus företrädare, utan han är Jesus Kristus, gömd under en slöja av kött." (The Catholic National, juli 1895)

 Johannes Paulus II sittandes på tron med upp-och-nedvänt kors(2) Hävdar kraften att förlåta synder (Markus 2:7)

"Denna rättsliga myndighet kommer även att omfatta kraften att förlåta synder."

(The Catholic Encyclopedia, Vol. 12, Artikel “Pope”, s.265)

(3) Förföljelse av den Allrahögstes folk Hans Namn (1 Timotheos 1:13)

“Vi måste rangordna inkvisitionen ... som en av mänsklighetens mörkaste skamfläckar.” (Will Durant, The Story of Civilization, vol. 4, s. 78)

Vissa historiker uppskattar att mer än 100 miljoner människor dödades av den romerska kyrkan.

(12) . . . har försökt ändra Yahuwahs kalender och lag. (Daniel 7:25)

 

påve Gregorius den store"Påven är av så stor myndighet och makt att han kan modifiera, förklara, eller tolka till och med gudomliga lagar." (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, artikel "Papa", II Vol.6, s.29)

Söndagen är en katolsk institution och dess krav på efterlevnad kan bara försvaras på katolska principer ... Från Skriftens början till dess slut finns det inte en enda versrad som berättigar överföring av veckovisa offentliga gudstjänster från veckans sista dag till den första.” (Catholic Press, Sydney, Australien, augusti 1900.)

"Naturligtvis hävdar den katolska kyrkan att förändringen [från sabbaten till söndagen] var hennes handling ... Och handlingen är ett tecken på hennes kyrkliga makt." (Brev av H.F. Thomas, kansler för kardinal Gibbons)

(Obs: Denna förändring var inte bara en förändring av tillbedjelsedagar, det var en förändring av kalendrar. Rom, under det fjärde århundradet, antog den moderna förfalskade hedniska kalendern och förbjöd den bibliska luni-solkalendern.)

Påvedömet avlägsnade också det andra budet, som förbjuder avgudadyrkan. För att bibehålla tio budord delade man upp det tionde budet i två delar.

(13) . . . regerade under 1 260 år. (Uppenbarelseboken 13:5)

538 e.Kr. – Påvedömet, genom den civila regeringen, bröt ostrogoternas makt och lämnade påvens hävdan om kyrklig överhöghet obestridlig. Den romerska kyrkan kunde (och skulle) nu utöva sin fulla auktoritet.

1798 e.Kr. – "År 1798 gjorde general Berthier [av Frankrike] sitt inträde i Rom, avskaffade den påvliga regeringen och inrättade en sekulär." (Encyclopedia Britannica, utgåva 1941)

Påvedömet regerade i exakt 1 260 år! (från 538 till 1798)

(14) . . . fick sin myndighet borttagen av en civilmakt och togs i "fångenskap". (Uppenbarelseboken 13:10)

påve Pius VI tagen till fånga av franska armén"Kyrkans ultimata förödmjukelse kom när Pius VI drevs ut ur Rom av de franska arméerna 1798 och året därpå tillfångatogs av dem och togs till Frankrike, där han dog." (Encyclopedia Britannica, 1990, Vol. .26, s.938)

(15) . . . blev dödligt sårat, men kommer till slut att återhämta sig. (Uppenbarelseboken 13:3)

Påvedömet blir dödligt sårad ...

1798 - General Berthier avskaffade den påvliga regeringen.

Såret börjar läka ... och påvedömet återupplivas.

1929 - “Rom. . . beviljades suverän extraterritorial status 1929 genom Lateranfördraget.” (Encyclopedia Britannica, 1990 Edition)

"Och se, Jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." (Uppenbarelseboken 22: 7)

Det här är ingen ny förståelse, älskade. Detta är den historiska protestantiska uppfattningen om den romerska kyrkan. Vi lever i en mycket privilegierad tid och har förmågan att se dessa bevis tydligare än våra trogna föregångare. Yahuwah har gett oss dessa dyrbara profetiska juveler så att vi kan känna till och förstå. Snart läker vilddjurets sår ihop och hon kommer återigen öppet att försöka förstöra Yahuwahs trofasta. Måtte ingen bli lurad av vilddjuret, denna alla skökors moder, den romersk-katolska kyrkan.