Print

Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13, hans märke & hans trojanska häst

Myten om en obruten kontinuerlig veckocykel är grunden som "vilddjurets märke" kommer att vila på. Tror du att lördagen är sabbaten som observerats av Adam, Noah, patriarkerna, Mose, profeterna, Yahushua och apostlarna? Tänk om! Tiden är kort, älskade av Yahuwah! Studera för att förvissa dig!


Vem är det ökända "vilddjuret" i Uppenbarelseboken?

I Uppenbarelseboken 13 hittar vi två vilddjur: (1) ett vilddjur från havet; (2) ett vilddjur från landet. Det är dock främst det första vilddjuret som vi ska granska här, för det är dennes märke som vi vill utforska. För mer om vilddjuret från landet, se: USA i Biblisk profetia (Innehållsregistret).

Vem är Vilddjuret i Uppenbarelseboken?

Vem är Vilddjuret i Uppenbarelseboken?

Det första vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 är tveklöst Rom och till logisk följd den romersk-katolska kyrkan (RKK). När den katolska kyrkans karaktärsdrag och historia jämförs med de kännetecken som Johannes blev tilldelad om vilddjuret ur havet så finner vi, otroligt nog, en perfekt matchning. När vi lägger till Johannes beskrivning av "skökan" i Uppenbarelseboken 17 och Daniels föreställning av antikristskraften i Daniel 7, så har vi ingen anledning att betvivla RKK:s roll i Bibelns profetior.

Den romersk-katolska kyrkan passar perfekt varje detalj i den profetiska beskrivningen. RKK är "odjuret."

 1. RKK är både en kyrka och en stad.
 2. RKK är belägen vid sju berg.
 3. RKK är klädd i purpur och skarlakansrött och prydd med guld och ädelstenar.
 4. RKK hävdar makt över alla jordens invånare.
 5. RKK uppstod i ett tätbefolkat område med kulturell mångfald.
 6. RKK utrotade tre andra riken fullständigt när den steg till makten.
 7. RKK strider mot de heliga.
 8. RKK har en enda man som agerar och talar för hela entiteten.
 9. Påven upphöjer sig själv till Yahuwahs höjd.
 10. Påven identifieras med siffran "666".
 11. RKK talar pompösa ord och hädelser.
 12. RKK har försökt ändra Yahuwahs kalender och lag.
 13. RKK hade fullmakt under 1260 år.
 14. RKK fråntogs sin myndighet av en civilmakt och togs i fångenskap.
 15. RKK sårades dödligt (men kommer till slut att återhämta sig).

För en detaljerad förklaring av den katolska kyrkans perfekta uppfyllande av ovanstående punkter, hänvisar vi till: Vem är Vilddjuret i Uppenbarelseboken?

Vad är vilddjurets "märke"?

Vi vet med säkerhet att Rom är "vilddjuret". Så snarare än att generalisera om vad "vilddjurets märke" är, låt oss vara specifika och fråga vad "Roms märke" är. För att hitta svaret behöver vi inte leta länge. RKK, i sin grova arrogans och Luciferiska stolthet, skryter skamlöst att "märket" för hennes myndighet är upphöjningen av söndagen. Detta, säger hon, är ett bevis på att hon är "ovanför Bibeln".

Söndag är vårt myndighetsmärke. . . kyrkan ligger ovanför Bibeln, och denna överföring av sabbatsfrågan är ett bevis på detta faktum. (Catholic Record of London, Ontario Sept 1, 1923).

Vilddjurets Märke

Vilddjurets Märke

Sådana förkastliga uttalanden från RKK är inte ovanliga. "Vilddjuret" är ganska stolt över sina ansträngningar att upphöja den hedniska söndagen, medan den trampar ned Yahuwahs ord under foten:

Det som ofta förbises här är att det inte bara är en förändring av dagar som RKK arrogant skryter med, utan en förändring av kalendrar. Många forskare, till och med inom RKK, är uppenbarligen okunniga om detta faktum. Detta bekräftas otvetydigt genom historien. Vi kommer att granska detta närmre senare.

Den katolska kyrkans skryt att hon har makt att förändra himmelens heliga dagar är frukten av Satans urgamla mål att stjäla den Allrahögstes dyrkan - genom att fastställa när man ska tillbe.

Himmelens Heliga Dagar

Himmelens Heliga Dagar

Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken!

Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Els stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget [H4150 - mo’ed] längst upp i norr.

Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' (Jesaja 14:12-14)

"Mötesberget" i ovanstående avsnitt är översatt från det hebreiska ordet, mo’ed, som "används i bred utsträckning för alla religiösa sammankomster. Det var nära förbundet med tabernaklet.".1 Satans mål har från början varit att fastställa när man ska tillbe, och genom att utöva den kraften, tillskansa sig rätten att dyrkas. Den romersk-katolska kyrkan, som hans jordiska agent, har hjälpt och stöttat honom varje steg på vägen.

. . . Och draken [Satan2] gav det [Rom] sin makt och sin tron och stor myndighet. (Uppenbarelseboken 13:2)

Hur tragiskt är det inte att se så många kristna idag vara likgiltiga inför Bibelns vittnesbörd och tidens klimax som utspelar sig inför dem! Det är fullständigt hjärtskärande att se så många av Yahuwahs trofasta på ett medgörligt sätt sitta på kyrkbänkar medan Hans levande ord, täckt med försummelsens damm, skriker efter sina barn.

Vad är vilddjurets "märkes" antites?

I Skriften finner vi att inte bara Rom har ett "märke", utan också Himmelriket. Ibland hänvisas den till som ett "sigill". Himmelens märke är antitesen, eller direkta motsatsen, till Roms märke.

Det är fullständigt hjärtskärande att se så många av Yahuwahs trofasta på ett medgörligt sätt sitta på kyrkbänkar medan Hans levande ord, täckt med försummelsens damm, skriker efter sina barn.

Observera: När vi talar om himmelens sigill / märke, säger vi "kärleksfull lydnad" gentemot den gudomliga lagen eftersom vi inte kan tjäna himmelen genom verk eller genom utvändig ceremoni. Alla är vi ovärda Faderns favör och kärlek. "Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel"3 inför himlen och vårt enda hopp är Yahushua och Hans rättfärdighet. Att hålla Faderns bud är frukten av vår frälsning, inte roten. Alla som verkligen är i en förlösande relation med Fadern och som har en levande anslutning till Honom, kommer att glädjas i Hans bud och kommer att leva upp till allt tillgängligt ljus.4 Det är här Yahuwahs sigill / märke mottas, för det är vår kärleksfulla lydnad som avslöjar Hans ande som arbetar i oss.

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Yahuwahs undervisning och begrundar Hans ord dag och natt. (Psalm 1:1-2)

För mer än 2500 år sedan skrev profeten Hesekiel en anmärkningsvärt profetisk beskrivning av den kalendriska klyvningen som vi idag bevittnar. Hans beskrivning kunde inte vara mer exakt eftersom miljoner kristna kristna i dag står med ryggen mot Yahuwahs lag medan de upphöjer Roms förfalskade solkalender.

Julen: Ursprung, historia & traditioner

Julen: Ursprung, historia & traditioner

Han sade till mig: Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta. Så förde han mig till den inre förgården till Yahuwahs hus. Och där, vid ingången till Yahuwahs tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt Yahuwahs tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. (Hesekiel 8:15-16, betoning tillagd)

Naturligtvis när vi förstår den enorma betydelsen av himmelens högtider (beräknade genom himmelens kalender) blir vi alltmer upprörda över de som medvetet eller omedvetet ignorerar dem till förmån för vilddjurets dagar, t.ex. lördag / söndag, jul och påsk.

Denna genuina ånger känner Fader Yahuwah till, liksom alla tankar, känslor, skäl, och avsikter i hjärtat. I kärleksfull nedlåtelse lägger Han sitt märke (eller sigill) på alla som suckar och gråter över den överflödiga laglösheten och oförskämda styggelser.

Yahuwah sade till honom: Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne. (Hesekiel 9:4, betoning tillagd)

Yahuwah beordrar sedan sina budbärare att döda alla som inte har Hans märke. (Kom ihåg att Yahuwahs sigill / märke är motsatsen till vilddjurets märke. I slutändan kommer alla som lever att ha det ena eller det andra; det kommer inte att finnas något tredje alternativ.)

Till de andra hörde jag honom säga: Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! . . .men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset. (Hesekiel 9:5-6, betoning tillagd)

Är det ett bokstavligt märke eller bildligt?

Många har hävdat att "vilddjurets märke" måste vara ett bokstavligt märke (t.ex. ett datorchip, en tatuering, etc.) som kan ses / upptäckas av människor. I Hesekiel 9 (ovan) har vi dock ett tydligt exempel på ett "märke" som uppenbarligen bara ses av Fadern och hans änglar. Dessutom är verserna i Uppenbarelseboken som introducerar "vilddjurets märke" omgiven av symboler. Djuret från havet är till exempel inte avsett att representera ett bokstavligt djur som stiger upp ur vattnet. Medan det språk som används använder bokstavliga uttryck, ska meningen i sammanhanget tolkas symboliskt. Denna punkt illustreras också av var djurets märke ska placeras:

En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Yahuwahs vredes vin, som oblandat hälls i Yahuwahs vredes bägare. . . . (Uppenbarelseboken 14:9-10, betoning tillagd)

666: Vilddjurets nummer | Identifiera Satans maktelit!

666: Vilddjurets nummer | Identifiera Satans maktelit!

Pannan används bildligt i Gamla testamentet för att representera sinnet, tankarna eller tron:

Därför hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. (Jeremias 3:3, betoning tillagd)

Se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty de är ett upproriskt släkte. (Hesekiel 3:8-9, betoning tillagd)

Handen används i hela Gamla testamentet för att beteckna ens handlingar eller praxis.

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet. (Predikaren 9:10, betoning tillagd)

Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. (Proverbs 7:2-3, betoning tillagd)

Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Yahuwahs undervisning skall vara i din mun, ty med stark hand har Yahuwah fört dig ut ur Egypten. (2 Mosebok 13:9, betoning tillagd)

Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. (5 Mosebok 6:6-8, betoning tillagd)

Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. (5 Mosebok 11:18, betoning tillagd)

Obs: Enligt Theological Wordbook of the Old Testament hade märkningen av pannan och handen "sin primära betydelse i det figurativa jämställandet med Guds bud som "band"... de övergripande bestämmelserna i det mosaiska förbundet (5 Mosebok 6:8; 11:18) [som inkluderar observationen av sabbater och högtider]. Dessa "band" skulle vara "minnesmärken" på pannan ... som påminde israeliten att tänka på Herrens bud och att hålla dem. Senare judendom tolkade dessa "band" på ett bokstavligt sätt och blev tillrättavisade av Jesus (Matt 23:5)." 5

Att bära något som ett märke / tecken på pannan är att tro eller stödja det med de mentala förmågorna. Att bära något som ett märke / tecken på handen är att stödja eller stödja det genom handling eller praxis.

Kom ihåg att Johannes studerade Skrifterna. Han var väl förtrogen med Moses och profeternas skrifter. Bildspråket som han såg i sina visioner och det språk han använde när han kommunicerade dem var inte främmande för honom. Han skulle ha förstått allt genom Gamla testamentets skrifter och dess kontext. Och det var så han hade förväntat sig att hans läsare skulle tolka allt som han skrev.

Vilken roll spelar den moderna veckocykeln i allt detta?

Som vi nämnt tidigare är den moderna kalendern ett bedrägeri. Den gregorianska kalendern som observeras idag över hela världen är kulmen på hundratals år av bedrägeri och kompromiss. Det är inte kalendern som inrättades vid skapelsen och det är inte kalendern som observerades av patriarkerna, profeterna, eller apostlarna.

En kort genomgång av den moderna kalendern:

Den julianska kalenderns historia

Den julianska kalenderns historia

Relaterat innehåll: Fallenheten med en kontinuerlig veckocykel (Innehållsregister)

Historien klargör att den 7-dagar långa planetveckan (som börjar på söndag och slutar på lördag) som världen observerar idag bara är cirka 1 700 år gammal. Här finner vi kruxet i hela saken. Skaparens utsedda tider kan inte hittas med en 1 700 år gammal romersk [vilddjurs-] kalender! De som insisterar på att hålla fast vid en kontinuerlig veckocykel, som börjar på söndag och slutar på lördag, utesluter både det bibliska vittnesbördet och det historiska beviset. Om någon ännu frestas att blint omfamna läran om en kontinuerlig veckocykel, låt densamme också ta hänsyn till att den internationella datumlinjen som styr den moderna veckocykeln utformades av en kommitté i Washington DC för mindre än 200 år sedan, år 1884.

Skaparens Kalender:

Skaparens kalender är en lunisolkalender, inte en romersk solkalender.

Elohim sade: Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! De skall vara tecken som utmärker särskilda tider [tider för tillbedjan8], dagar och år, … (1 Mosebok 1:14, betoning tillagd)

I Bibeln börjar varje månvarv med firandet av en speciell dag för tillbedjan: Nymånadsdagen. Eftersom det är en tillbedjelsedag räknas den inte som en del av de sex arbetsdagarna under den första veckan i varje månad. Nymånadsdagen börjar med den första gryningen efter den astronomiska nymånen, även känd som konjunktionen. Sex arbetsdagar följer och sedan en sjundedagssabbat på månadens åttonde dag. Efter 3 veckors tid har man kommit till den 29:e. Genom mätning och beräkning av dagarna fram till den 29:e så kan man precisera konjunktionstiden så att man kan avgöra om månaden har 29 eller 30 dagar. Ingen månad har någonsin mer än 30 dagar. Den verkliga lunisolkalendern är mycket användarvänlig. Veckodagarna faller alltid på samma datum i månaden. Varje gång en sjundedagssabbat i Skriften tilldelas ett datum, faller den alltid på åttonde, femtonde, tjugoandre, och tjugonionde dagen i månaden. (Skaparens kalender)

Kom ihåg den tydliga skillnaden mellan vilddjurets märke och Himmelens märke:

De som trotsigt fortsätter att använda vilddjurets kalender för att fastställa gudstjänster kommer i slutändan att bära dess märke ("vilddjurets märke"), medan de som glatt följer uppmaningen att "komma ut ur henne" och istället väljer att tillbe enligt himmelens kalendern slutligen kommer att få Yahuwahs sigill.

Dödligt svepskäl: Vilddjurets trojanska häst

Den felaktiga tron på en kontinuerlig veckocykel är en trojansk häst bland massorna. Det är denna tro som gör det möjligt för vilddjurets märke att lätt accepteras utan att upptäckas eller motsättas, även av många som bekänner en iver för Yahs sabbater och festhögtider - eftersom de står fast i den simpla lördag-mot-söndagsparadigmen.

Den trojanska hästens intåg

Låt var man och kvinna studera för att förvissa sig själva. Mot bakgrund av Skriftens vittnesbörd och överflödet av historiska bevis finns det ingen ursäkt för någon som insisterar på att den moderna 7-dagars planetveckan är en del av en obruten cykel som sträcker sig tillbaka till skapelsesveckan. Det är helt enkelt inte så. Det är endast antagande och tradition som upprätthåller denna falska lära. Men ta inte WLC:s ord för absolut sanning. Undersök detta på egen hand i bön och ödmjukhet. Sanningen är aldrig rädd för fullständig utredning.

Låt var man och kvinna studera för att förvissa sig själva. Mot bakgrund av Skriftens vittnesbörd och överflödet av historiska bevis finns det ingen ursäkt för någon som insisterar på att den moderna 7-dagars planetveckan är en del av en obruten cykel som sträcker sig tillbaka till skapelsesveckan.

Tiden rinner ut!

Tiden är kort, kära vänner. Världen kommer att lossas i sömmarna. Vi närmar oss snabbt tidernas klimax och snart kommer varje person på jorden (inklusive DU) att ha fattat sitt oåterkalleliga beslut att antingen acceptera Faderens inbjudan att leva för evigt eller förkasta den. I slutändan kommer varje levande person antingen att bära Yahuwahs sigill eller Roms märke ("vilddjurets märke"). Nu är det inte dags att vara likgiltig inför de läror vi har, inklusive kalendern vi följer och de högdagar som vi följer. De val vi gör idag kommer att avgöra vår morgondag och i slutändan vår evighet.

Historia gör det obestridligt tydligt:

Skriftens sammanvägda bevis är klar och tydlig:

Vad ska du göra nu?

Kommer du att fortsätta att lojalt böja dig för vilddjurets kalender? Kommer du att acceptera hans märke utan protest eller oro? Eller kommer du, som de trogna beréerna, undersöka om dessa påståenden stämmer?

Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. (Apostlagärningarna 17:10-11)

Evigheten är inom räckhåll. Välj denna dag Vem / vem du ska tjäna. Härdas inte av bedrägligheterna som omsluter oss, eller av antagande och tradition, utan sök sanningen som kommer att hela ditt hjärta.

Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Yahuwahs och människors ögon. Förtrösta på Yahuwah av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. (Ordspråksboken 3:3-3:6)
 


Faderns och Sonens riktiga namn har återställts i de citerade texterna.

1 "Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.

2 "Draken" i Uppenbarelseboken 13:2 hänvisar till Satan. "Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom." (Uppenbarelseboken 12:9)

3 Jesaja 64:6

4 Många av Yahuwahs trofasta anhängare som föregick oss hade inte ljuset som har idag. De var trofasta det som tilldelades dem och det är vårt ansvar att omfamna allt det som Yahuwah uppenbarar för denna generation.

5 Harris, R. Laird., Archer, Gleason L., Waltke, Bruce K., Theological Wordbook of the Old Testament, Moody Publishers, 1980, Entry 804a, p. 348, emphasis supplied.

6 "Under mitten av det första århundradet f.Kr. bjöd Julius Cæsar in Sosigenes, en astronom från Alexandria, för att råda honom vad gällande kalenderreform. Sosigenes beslutade att det enda praktiska steget var att slopa månkalendern helt och fullt. Månaderna behövde arrangeras på säsongsbasis och det tropiska året (solåret) togs i bruk, såsom också gjordes på den egyptiska kalendern. …" ("The Julian Calendar," Encyclopædia Britannica.)

7 https://www.timeanddate.com/calendar/julian-gregorian-switch.html

8 Ordet som översatts till "tider för tillbedjan" i Första Mosebok 1:14 är mo'ed. "Mo'ed används i bred utsträckning för alla religiösa sammankomster. Det var nära förbundet med tabernaklet. [Yahuwah] mötte Israel där vid specifika tillfällen för att uppenbara Hans vilja. Det är en vanlig term för [Yahuwahs] folks religiösa sammankomster." ("Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.) För mer om detta viktiga ämne, hänvisar vi till: Skaparens kalender (Innehållsregistret)