Print

Yahushua teenoor Pous Franciskus: Wie sal jy glo?

Pope Francis claims to be the infallible representative of Yahushua. A careful examination of his statements, compared with Scripture, reveals a character, a lifestyle, and a theology that is the very antithesis of the Saviour.

ʼn Konferensie oor Tegnologie, Vermaak en Ontwerp (TVO)? Ernstig? Pouse neem nie deel aan sulke konferensies

Tog is dit presies wat Pous Franciskus gedoen het gedurende April 2017. Die toespraak wat oënskynlik in sy verblyfplek in die Vatikaanstad opgeneem is, was ʼn goeie een, en ofskoon dit tipies is van ʼn geopolitiese persoonlikheid. Was dit ʼn oproep om saam te werk, en om ʼn toekoms te bou deur almal in te sluit.  

 

Die hoogtepunt van die toespraak het gekom naby die einde toe die pous verklaar het: “Laat my asseblief dit hard en duidelik te sê: hoe meer jy magtig is, hoe meer sal jou handelinge ʼn invloed op die mense hê, en dat dit meer verantwoordelik is om nederig te handel. As jy dit nie doen, sal jou mag jou vernietig,  en sal dit ook die ander vernietig”.

Onmiddellik het mense wat die pous dopgehou het begin om te spekuleer: Was daar ʼn versteekte boodskap in die toespraak van die pous? Meeste mense is nie “magtig.” Het hy ʼn boodskap aan die Illuminati gestuur? Aan die elite van die wêreld? Waarom was hy vermanend om nederig te handel? Yahushua se boodskap was altyd om heilig te wees. Dit pure skynheiligheid is om meer en deels op ʼn sekere manier te handel, eerder as op daardie manier. 

Ofskoon die pous die ʼn versteekte boodskap gestuur deur sy TOV Konferensie praatjie of nie, is dit ontmoontlik om te bepaal. Alhoewel, dit altyd wys is om deeglik te analiseer wat gesê word deur so ʼn invloedryke persoon, in die besonders  as daardie persoon hom veroorloof om die Verlosser te verteenwoordig.

Globalisering se invloed op die Christendom

Die ding wat moet onthou word is dat die pous ʼn wêreldse*agenda het. In die ware sin van die woord, is hy ʼn “ wêreldling.” Sy agenda is verskuil van die massas, en is dit om hom self te bevorder as ʼn godsdiensleier van die wêreld. Dit baan die weg vir wanneer die basuine angehef word, en demone in die gestalte van vreemde wesens die wêreld sal oorrompel, en sal hy die logiese keuse sal wees as die verteenwoordiger van die mensdom deur samesprekings met die demone/vreemde wesens. “Globalisering” bevorder ook die agenda van die Heilige Stoel vir die bevordering van Roomse Katolisisme bo alle ander godsdienste, omdat “globalisering” nie toelaat vir individualiteit.   

“Globalisering” is die teenoorgestelde van nasionalisme. Nasionalisme is die geloof, dat individuele soewereine nasies voordeel verkry deur onafhanklik te handel, eerder as deur die versterking deur ander lande. Nasionalisme is nie meer polities korrek.  In plaas daarvan is, “globalisering” die agenda vir vandag.

Dit is waar dat die hedendaagse tegnologie die wêreld ʼn baie kleiner plek gemaak het. Alhoewel, “globalisering” nie die antwoord is. “Globalisering” veroorsaak druk wat verdra moet word deur ʼn individu om aan te pas. Diegene, wat vir watter rede ook al, weier om aan te pas, sal of gedwing om so te doen, of aangewys word vir uitwissing.

So vêr terug as 1991, het die gewese Jesuïet Malachi Martin, ʼn boek geskrywe oor die stryd wat toe onderweg was vir die beheer van die wêreld. Hierdie gedagteryke boek was getiteld; “The keys of This Blood:” Pous Johannes Paulus II teenoor Rusland, en die Weste vir die Beheer van die Nuwe Wêreld Orde. Hierin, het Martin profeties gewaarsku dat nasionaliste, godsdienstige, en alle ander individuele groepe,

Bestem is om ʼn reeks van ernstige skokke, en verandering te ondergaan soos hulle teen wil en dank, hulle moet aanpas tot die nuwe globalisering wat afkomstig is van meer magtige groepe. Daar geen manier is dat enigiemand van hulle in staat sal wees om hulself te handhaaf in enige lewensvatbare,  en toenemende krag tensy dit toelaat vir; swaarkry en dat provinsialisme vergroot word anderkant die gebied wat tradisioneel waargeneem word .... As groepe sal hulle as alternatief  verskriklike dinge  in die aangesig staar. Een van die twee sal hulle in die werklikheid, of hulle behoorlik globaliseer...... Of, as groepe sal hulle bly soos hulle is, en verminder in getalle, en invloed, en laastens hulle identiteit verloor as funsionerende dele van die nuwe wêreld orde.1    

Vandag, meer as 25 jaar later, is dit moontlik om die werklikheid te sien wat Martin daardie tyd geprofeteer het, wetende, dat die pous se langtermyn doelwit wêreld oorheersing is, en is dit uiters belangrik om te verstaan wat sy geloof en teologie is. Deur hierdie artikel sal Pous Franciskus (sy verklarings en lewenswyse en geloof) vergelyk met die van Yahushua.

Yahushua teenoor Franciskus: Hy het  gesê/ hy het gesê:

Die eerste en mees vanselfsprekende en weersprekende handelinge van die pousdom, en die leerstellings van Yahushua is, dat die Heilige stoel se strewe is,  vir wêreldwye oorheersing. Is dit in kontras, wat Yahushua aan Pilatus gesê het: “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.” (Johannes 18 vers 36)

Hierdie erkenning dat die Verlosser se koninkryk nie ʼn aarde een is, en  in sy besonderheid teenoorgesteld is van die pousdom wie se strewe dit is om oor die aarde te heers. Dat dit nie die enigste verskil is. Oorweeg die volgende aanhalings van beide die pous en Yahushua.

* * *

ABC Nuus het verslag gedoen gedurende September, 2015 oor Pous Franciskus se besoek aan die Stad New York, en sy aanspraak dat Yahushua se dood in mislukking geëindig het: “Die kruis wys ons op ʼn verskillende manier van die bepaling van sukses. Ons doel is om die saad te saai. God sien die vrugte van ons arbeid, en met tye blyk dit of ons pogings en arbeid misluk, en geen vrugte voortbring, ons benodig  om te onthou dat as volgelinge van Jesus Christus, en sy lewe, menslik gesproke geëindig het in mislukking, die mislukking van die kruis.”2

Self as dit in konteks gelees word, sulke woorde ontstellend is, en self ook vir Katolieke! Verder en meer weerspreek hierdie verklaring Yahushua se eie woorde wat opgeteken is in Mattheus: ”Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes; en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom oorlewer aan die heidene om Hom te bespot en te gésel en te kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.” (Mattheus 20 verse 18 en 19)

Yahushua het geweet dat Sy aardse bediening tot ʼn klimaks sal kom by Golgota. Verder en meer, het Hy geweet die Vader Hom weer sal laat opstaan op die derde dag. Dit was nie ʼn verklaring van ontmoediging of mislukking! Eerder, was dit een van oorwinning, omdat Hy geweet dat Hy getrou was in alles om te vervul wat Sy Vader Hom gestuur het om te doen!

* * *

Pous Franciscus het die Bybelse weergawe van die Skepping verwerp toe hy aan die Pouslike Akademie oor Wetenskap gesê het:

Die teorieë van evolusie en  die Oerknal is ʼn werklikheid en dat God nie ʼn towenaar is met ʼn towerstaf. Wanneer daar gelees word oor die Skepping in Genesis, loop ons die risiko om ons te verbeel dat God ʼn towenaar was, en in staat is om alles te doen deur ʼn towerstaf. Dit nie so is.

Die Oerknal, wat ons vandag vasgryp as die oorsprong van die wêreld, dit die ingryping van ʼn goddelike skepper weerspreek, maar eerder dit bevestig. Evolusie in die natuur is nie  teenstrydig met die begrip van die skepping, omdat evolusie benodig die skepping, van skepsele wat evolueer.3

pope francis

Ken Ham, wetenskaplike oor die Skepping, oor Antwoorde van Genesis, het waargeneem:

Deur hierdie voorbeeld, het Pous Franciskus soos baie godsdienstige leiers die mens se woord bo die van God se Woord gestel. Nie alleenlik dit, gaan hy sovêr om te sê dat alleenlik ʼn towenaar met ʼn “towerstaf,” op hierdie manier kon skep,  wat God sê wat Hy geskape het in Genesis! Eerlik wys dit, na ‘n tekortkoming, en aan die verstaan van die Skrif, asook die aanspraak wat dit maak wie God is – die Almagtige Skepper wat Hy in staat is om te doen wat vir die mens ontmoontlik is. Dit is tragies dat hierdie beskouing oor God, self ook vinnig versprei regdeur die Protestantse kerke.4

* * *

ʼn Paar maande nadat hy pous geword het, het Franciskus ʼn diens gehou op die St. Peter Plein, en waardeur hy die wonderwerk van Yahushua met die brode en visse, as ʼn werklike en ware wonderwerk ontken het. In plaas daarvan het hy voorgestel dat dit eenvoudig gebeur het omdat die mense gedeel het van wat hulle gehad het. Soos dit getranskribeer is op die Vatikaan se webtuiste, het hy gesê: “Dit is die wonderwerk: eerder as die vermeerdering, was dit ʼn gemeenskaplike deel, en was dit geïnspireer deur geloof en gebed. Elkeen het geëet en sommige was oor: dit is die teken van Jesus, Die Brood van God vir die mens.”5

Skaars ʼn jaar later deur ʼn diens wat gelewer was op die Plein van Christus die Verlosser te Bolivië, het Pous Franciskus ʼn uiteensetting gegee oor dieselfde tema, en suggereer dat die wonderwerk was een oor die verandering van harte van die mens, om te deel wat hulle alreeds besit 

Deur weer aan te haal uit die Vatikaan se webtuiste, het hy verklaar:

Wat [Jesus] gedoen het kan in drie woorde opgesom word. Hy neem ʼn klein bietjie brood en vis, hy seën dit en gee dit aan die dissipels om dit met die skare te deel. Dit is hoe die wonderwerk plaasvind. Dit is nie towery of toordery.  Met hierdie drie handelinge, is Jesus in staat om ʼn denke te verander wat ander verwerp in ʼn denke van gemeenskaplikheid, en ʼn denke van gemeenskap ... Jesus het ʼn soort van elektriese stroom opgewek onder sy volgelinge, soos hulle gedeel het wat hulle gehad het, en dit as ʼn geskenk gemaak het vir ander, en om te eet tot hulle versadig is. Ongelooflik was daar self ook wat oorgebly het, genoeg om selfs sewe mandjies te vul. ʼn Herinnering wat geneem is, en ʼn herinnering wat geseën is, en ʼn herinnering wat gegee is, om altyd die mensdom se honger te stil.6  

* * *

Gedurende Januarie van 2015, het pous Franciskus ʼn onderhoud toegestaan waarin hy gesê het dat Katolieke “verantwoordelike ouerskap” moet beoefen en nie soos “konyne moet wees.”7 Protestante het lank reeds  voorstaanders gewees van verantwoordelike ouerskap en Katolieke en Mormone gekritiseer vir hulle tradisionele weiering om geboorte beperking toe te pas. Die meeste Protestante sal sovêr dit, sal saamstem met die pous se verklaring. Hy gaan verder: “Deur te praat van ʼn vrou wat hy ken wat verwagtend was met haar agste kind, nadat sy die eerste sewe gehad deur Keisersnee, en hy haar tereggewys’  het en aan haar gesê het: ‘Wil jy sewe wesies agterlaat? Dit is om God te versoek!’”8     

Deur wat te sê?  Om aan ʼn Katolieke vrou wat altyd vertel was dat sy nie kunsmatige geboortebeperking moet toepas, is om Yahuwah te versoek as sy so baie kinders het? Hom te versoek om wat te doen? Om sommige van haar babas te dood? Om haar deur kindergeboortes te dood? Dit is siek!

Die Skrif verklaar: “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur Yahuwah versoek nie. Want yahuwah kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.” (Jakobus 1 vers 13.)  

Dit mag blyk as kleinlike kritiek om Pous Franciskus as verkeerd te bewys oor hierdie verklarings, maar politici – en maak geen fout: dit is presies wat hy is – en is goed bedeel om in die openbaar te praat. Hulle is baie bewus dat verklarings wat hulle in die openbaar maak gewig dra. Dit moet onthou word dat die pous aanspraak maak om die vikaris van Christus te weees! 

* * *

Die terugkeer na die tema van Yahushua se leerstellings, was dat die hemelse Vader elkeen individueel lief het soos Sy eie kind, en dat elke persoon kan gaan na beide die Vader en Seun. Volgens Johannes 16 vers 27, leer Hy: “want die Vader self het julle lief, omdat julle my liefgehad en geglo het dat Ek van Yah uitgegaan het.” Volgens pous Franciskus, alhoewel, ʼn persoonlike verhouding met Yahushua, sonder die toesig van die kerk, dit “gevaarlik en skadelik is.” Gedurende die 25ste Junie, 2014, het die pous verklaar:

Daar is nie selfdoeners in die kerk, en geen vryskutwerkers ... Somtyds mag jy hoor dat iemand sê, ek glo in God, en Jesus, maar vir die kerk gee ek nie om.  Hoeveel keer het ons dit nie gehoor?  Dit is verkeerd.

Daar is diegene wat glo dat jy ʼn persoonlike, en direkte en onmiddellike verhouding met Jesus kan  hê, sonder die gemeenskap en godsiensoefeninge van die kerk. Hierdie versoekings is gevaarlik en skadelik. Hulle is volgens die woorde van die groot Pous Paulus VI, ‘Dwaas en tweeledig.’ Dit is waar dat saam reis uitdagend is, en somtyds kan dit uitputtend wees. .... Die Here het Sy boodskappe toevertrou aan die mens aan almal van ons as getuienis, en deur ons broeders en susters, deur hulle gawes wat beperk is, wat na ons kom om hulle self bekend te stel. Dit beteken om aan ʼn kerk te behoort.9

* * *

Gedurende Januarie, 2015, het Pous Franciskus die  Moslem aanval op die Paryse kantore van Charlie Hebdo veroordeel, wat 12 mense gedood het. Alhoewel, hy verder gegaan het. Deur ʼn verklaring wat blyk te wees om geweld te vergewe, het hy verklaar dat daar grense is vir vryspraak, en verklaar:

“As Dr.Gasbarri, ʼn groot vriend, ʼn vloekwoord teen my moeder uiter, wag daar ʼn vuishou vir hom,” het Franciskus gesê, en verwys na Alberto Gasbarri, as ʼn man wat die pouslike reise organiseer, en wat toe langs hom gestaan het op die vliegtuig. “Dit is normaal, Dit is normaal. Enigeen kan nie iemand sommer net uitlok, en enigeen kan nie die ander se geloof beledig, enigiemand kan nie ʼn grap maak van geloof.”10

ʼn Ander gedagte wat gegee is en saamgesnoer is deur ʼn voorstel van geweld en ʼn volstrekte erkenning van oneerlikheid.

Toe hy biskop was in Argentinië, het Franciskus Maandag gesê, was daar ʼn aantal verdagte mans wat $400,000 aangebied aan sy arm woonbuurt – maar alleenlik as die kerk ʼn aansienlike deponering by  hulle sou maak.

 “Op daardie oomblik het ek gedink wat moet ek doen: Die een of die ander of hulle beledig, en hulle skop waar die son nie skyn of om met hulle die gek te skeer.”

Franciskus het gesê dat hy met hulle gek geskeer het, en die mans vertel het dat sy kantoor nie ʼn bankrekening het, en dat die mans moet navrae rig aan die kerk se finansiële  deskundiges van die kanselary. Die pous het gesê hy het later gewonder of hy hulle nie te maklik laat wegkom het, en om hulle toe te laat om voordeel te verkry van ander.11

Dit is in die besonders baie teenoorgesteld van die beginsels wat deur Yahushua geleer is, wat verklaar: “Julle het gehoor dat daar gesê is: oog vir oog en tand vir tand. Maar Ek sê vir julle dat julle ʼn slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.” (Mattheus 5 verse 38 en 39.)

* * *

Een van die mees ontstellende pouslike verklarings wat gemaak is gedurende 12de Mei, 2014, in eenvoudigheid van aanvaarding. Deur die herinnering  van Petrus se aanvaarding van die heidene en hoe skokkend dit was vir die gelowiges van daardie geslag, het Pous Franciskus gesê dat hy vreemde wesens sal doop.

“As voorbeeld, as daar môre ʼn ekspedisie van Mars manne na ons hier kom en een sê ‘ek wil

Deur te verduidelik dat hy werklik oor vreemde wesens praat het die Pous gesê: “Mars manne, ja? Groen, met lang neuse en groot ore, soos in tekenprente van kinders.”

Terwyl Franciskus voorkom om die argument tot die logiese uiterste te neem, is dit nie eerste keer dat die Vatikaan die moontlikheid geopper het om buitenste ruimtelike wesens te doop.  As spreker gedurende die Britse Wetenskaplike Feesvieringe gedurende 2010, het een van Pous Benedictus XVI se astroloë gesê dat hy vreemde wesens sal doop (sic) as hy daarvoor vra.”12

pope francis

Dit is die hoogtepunt van verwaandheid om te waag om te verander wat die Almagtige Skepper beveel het, en tog is dit presies wat Pous Franciskus gedoen het. Herhaaldelik. 

Die Pous se verbysterende verklarings het self Katolieke deurmekaar gelaat oor sy geloof en waar hy  staan oor beginsels. John – Henry Westin, ʼn Roomse Katoliek en mede stigter en redakteur van LifeSiteNews.com, het herhaaldelik verslag gedoen oor die verskeie verklarings wat die pous gemaak het wat Katolieke in deurmekaarheid gelaat het. Hy vertel:    

Daar is groot verwardheid in die Kerk oor waar presies die Pous staan oor hierdie saak. Self aldus deur deeglike evaluering dit duidelik wys dat die Pous ondersteuning gee vir geskeide, en weer getroude Katolieke, daar is kardinale en biskoppe wat suggereer dat die Pous die teenoorgestelde bedoel.

Vir diegene wat Kardinaal Bergoglio geken het voor sy verkiesing tot pous, is dit niks nuuts. Ek het gesels met ʼn klompie priesters van Buenos Aires wat saam met Kardinaal Bergoglio gewerk het in verskillende kapasiteite, en vanaf hulle geleer dat verwarring simbolies is van sy bedieninge. Een verhaaltjie was in die besonders baie leersaam. Ek was vertel dat mense van die teenoorgestelde kampe na die verdaging van vergaderings met Kardinaal Bergoglio geglo het dat hy hulle saak ondersteun. “Hy is met ons maar ons kan dit nie in die openbaar sê,” hulle sou dieselfde vertel, as diegene wat met hom vergader het van die teenoorgestelde kamp.13

Franciskus, die Jesuïet 

pre-pope francisMet al die verwarring, is dit nodig om te kyk na wat die Jesuïete glo, en in orde om uit te vind wat die pous werklik glo. Dit moet onthou word, dat Pous Franciskus is in sy besonderheid die  eerste Jesuïete pous in die geskiedenis. Die beleid van die Jesuïete was altyd nog om in die geheim te werk, agter die skerms. Die Jesuïete was verantwoordelik vir sommige van die mees veragtelike dade in die geskiedenis. Dit is buite die bestek van hierdie artikel, om ʼn lys van elke verkeerdheid in hulle teologie te vermeld. Genoeg is om net te sê, dat daar twee punte is wat besonders godlasterlik is wat Jesuïete (en Katolieke in die algemeen) leer. Franciskus as beide Jesuïet, en as Katolieke pous, glo sowel en ondersteun hierdie leerstellings.     

Die eerste is, die pous se aanspraak om in staat te wees om iemand vry te spreek van sy of haar sonde. Sulke leerstellings is nie net alleenlik godslasterlik maar verregaande. Yahushua kan alleenlik sonde verwyder. Johannes die Doper het die Verlosser aan die aanskouende skares voorgestel deur te verklaar: “daar is die Lam van Yah wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Johannes 1 vers 29.)

Yahushua Self het gesê: “want die Vader oordeel ook niemand nie, maar die hele oordeel is aan die Seun gegee.” ( Johannes 5 vers 22) Die prerogatief om te vergewe is ten volle toevertrou in die hande van die Verlosser wat “maar in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.” (Hebreërs 4 vers 15.)   

Alhoewel, die Skrif, alle pouslike aansprake om sondes te vergewe verwerp. Die pous kan niemand vryspreek, insluitende homself, van sonde “die bloed van Yahushua die Gesalfde, sy Seun reinig ons van alle sonde.” (1 Johannes 1 vers 7) Verder en meer, het pouse vir ʼn lang tyd daarop aanspraak gemaak om onfeilbaar te wees. Weer is dit ʼn direkte weerspreking van die Skrif wat verklaar: “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onself en die waarheid is nie in ons nie.” (1 Johannes 1 vers 8.)

“The Gospel today begins with the devil being cast out and ends with the devil coming back! These are not lies. It is the Word of the Lord!”

“Die Evangelie vandag begin met die duiwel wat uitgewerp is, en eindig met die duiwel wat terugkeer! Hierdie is nie leuens. Dit is die Woord van die Here!”

Pope Francis, http://www.catholicbible101.com/popefrancisquotes.htm

Gedurende die Vyfde Lateraan Konsilie van 1512, het Christopher Marcellus aan Pous Julius II gesê: “Wees waaksaam dat ons nie daardie verlossing verloor, daardie lewe en asem wat u aan ons gegee het, want u is ons herder, u is ons geneesheer, u is ons goewerneur, u is ons eggenoot, u is laastens ʼn ander God op aarde.”14  Deur oor hierdie godslasterlike verklaring te praat, het Alexander Hislop opgemerk: “ Nou as daar niks is om die Pous te veroordeel, maar dit, dat hy toegelaat het dat sulke godslasterlike name aan hom verleen word, is dit opsig self die stempelafdruk van skuld van die diepste en ergste soort.”15 Die Skyn van uitspattigheid van Pous Johannes XXII, gaan sovêr as om die aanspreek vorm te gebruik van “ Ons Here God die pous.16,17   

Pous Franciskus het nog nooit sulke titels verwerp ten spyte  die feit dat Yahushua ons leer: “Maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle almal broeders. En julle moet niemand op aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.” (Mattheus 23 verse 8 en 9)  

Die pous moedig ook gelowiges aan om Maria te aanbid. Katolieke verwys na Maria as “Bemiddelaarster,” en het self so vêr gegaan as om na haar te verwys as “Mede – Verlosser” – titels wat nooit deur die pous nie reggestel is. Gedurende die 12de Mei, 2017 het die pous by die Kapel van die Verskyning by die Altaar van Ons dame Fatima te Portugal gebid. Sy gebed is geopen met die woorde: “Gegroet  Heilige Koningin, geseënde Maagd van Fatima, Dame van Onberispelike Hart, ons toevlug en ons weg na God!” Hy sluit se gebed met die sing van: “Deur jou Onberispelike Hart, wees die toevlug vir sondaars, en die weg wat na God lei.”18

Dit weerspreek die direkte woorde van Yahushua, wat sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” (Johannes 14 vers 6) Pous Franciskus het ook gesê: “ As Christen beteken dit om aan ʼn kerk te behoort.”19 Yahushua verklaar: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” (Mattheus 11 vers 28) Hy het nie gesê: “ Kom na die kerk en julle sal rus vind vir jou siele.” Hy kon dit doen. Daar was ʼn gevestigde kerk gedurende Sy dae.

Die verklarings van Pous Franciskus wat die woorde van Yahushua weerspreek gaan voort, en aan, en aan. 

Gedurende ʼn kanselrede in Rome verlede Mei, het Franciskus gesê dat God verlos almal – nie net Christene, maar sowel ook ateïste. 

“Ons moet een en ander ontmoet deur goed te doen,” het die pous gesê. Aan diegene wat sê: “ Maar ek glo nie Vader, ek is ʼn ateïs!’ het die pous gesê, “Maar doen goed: Ons sal een en ander daar ontmoet.”20

Yahushua sou nie saamstem met die pous. In Sy Predikasie op die Berg, het die Verlosser verklaar: “Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daar ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.” (Mattheus 7 verse 13 en 14.) In die lig van die pous se verklarings, is dit merkwaardig om op te let dat Yahushua se besonderse volgende woorde ʼn waarskuwing bevat:

Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ʼn Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ʼn slegte boom dra slegte vrugte. ʼn Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ʼn slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. (Mattheus 7 verse 15 tot 20) 

Dit, dan, smeek vir die vraag: Wat is die vrugte van Pous Franciskus se lewe?

Vrugte van Pous Franciskus

Photo
 opportunities to appear pious contradict Yahushua's teaching to give
service to others in secret. Image:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2300490/Pope-Francis-kisses-washes-feet-young-offenders-Rome-prison.htmlBinne enkele weke nadat hy as pous verkies is, het die pous ʼn gevangenis besoek waar hy die voete gewas en gesoen het van veroordeelde kriminele, waarvan verskeie Moslems was. Dit lyk so besonders .... Christelik. Ja?

Vreemd, tog, dat die getal van individue vir wie hy sy diens gehou het 12 in getal was (die presiese selfde aantal as die dissipels wat Yahushua gehad het), en dit het net gebeur dat daar toevallig fotograwe gereed was en gewag het om ʼn fotografiese bewys te maak van die pous se handeling van self verloënende geloof.    

Die katolieke Kerk nie as ʼn reël die instelling van voete was gebruik. Vir die pous om so te maak en op so ʼn openbare manier, deur foto’s waarvan dit nuus was oor al die netwerke, dit meer as net ʼn sweem was van oënskynlike vertoon was, as enige opregte begeerte om andere te bedien.

Dit was teen sulke vertonings wat Yahushua die belangrikheid geleer het om diens tot ander te wees deur ʼn nederige, en private manier, en gesê het:

PAS op dat julle nie jul liefdadigheid voor mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.

Wanneer jy dan liefdadigheid  bewys, moenie ʼn trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.

Maar as jy lefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,

Sodat jou liefdadigheid in die verborge kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. (Mattheus 6 verse 1 tot 4)

Gedurende Woensdag, die 24ste Mei, 2017, het die VSA, se president en eerste Dame, Donald en Melania Trump Pous Franciskus ontmoet

Dit kon ʼn diplomatieke blaps gewees het maar deur ʼn kulinêre kwinkslag van Pous Franciskus het dit geblyk te wees om  sonder voorval te geskied met Donald Trump en sy vrou Melania.

In een van die ligter oomblikke van hierdie ontmoeting met die VSA president by die Vatikaan gedurende Woensdag, het Franciskus blykbaar geskimp oor Trump se imponerende fisiese grootte.

“Wat voer jy hom? Potica?” Het Franciskus aan Melania gevra, verwysende na ʼn kalorie gevulde koek  van haar geboorteland Slowenië en word uitgespreek as “potteezza.”21  

vatican cookbookMet die grap oor gesetheid daar gelaat, sy eie swakheid oor eet gewoontes dit in sterk kontras staan teenoor die selfbeheer wat uitgeoefen was deur die Verlosser. Die Kookboek van die Vatikaan wat vrygestel is gedurende 2016, “ maak bekend dat die Buenos Aires gebore pous se gewilde kos insluit Argentynse empanadas, biefstuk en dulce de leche,” 22 ʼn ryk romerige karamel sous wat gemaak word van afgeroomde melk.

Die feit is die pous se voorliefde om hom oor te gee aan ryk kossoorte redelik bekend is. Gedurende ʼn onderhoud wat toegestaan aan ʼn Meksikaanse televisie stasie, Televista, twee jaar nadat hy pous geword het, het die “heilige vader” gesê, “hy gee ‘nie om om’ Pous te wees, maar hy verlang na anonimiteit. ‘Die enigste ding waarvan ek sal hou om te doen, is om uit te gaan eendag, sonder om herken te word, en om na pizzarestaurant te gaan vir ʼn pizza,’ het hy gesê.”23    

Kort daarna gedurende ʼn pouslike besoek aan Napels, het Enzo Cacialli ʼn pizzarestaurant eienaar, wat gehoor het van die pous se weeklag, ʼn spesiale pizza gemaak en dit spesiaal per handafgelewer aan Pous Franciskus.

Die pizza, wat met deeg versier was en  “Il Papa” wat daarop geskrywe was, was gevul met geel kersietamatie, was ontvang is deur ʼn glimlaggende Pous vanaf die afleweringsvoertuig, en is dit toe deur die versamelde skare toegejuig.  Mnr. Cacialli .... het aan die plaaslike nuusblad gesê dat die versiering ʼn eerbetoon was aan die kleure van die Vatikaan en Pouslike vlag. ......[Cacialli] het aan die Il Mattimo gesê, “hy was vol vreugde nadat die pizza direk aanvaar is uit sy hande.”24

pope and pizza 

Die pous se liefde vir fynere kossoorte is alombekend onder sy volgelinge, en is dit in opvallend in kontras met die selfbeheersing wat vertoon is deur Yahushua.

Hierdie alombekende te kort aan selbeheersing is duidelik sigbaar in sy oorgewig postuur, en is dit teenstrydig met die Skrif:     

 “Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word.” (Filippense 4 vers 5)

 “En elkeen wat aan ʼn wedstryd deelneem, onthou hom in alles.” (1Korinthiers 9 vers 25.)

 “ ʼn Afgebreekte stad sonder muur, so is ʼn man wat sy gees nie kan inhou nie.” (Spreuke 25 vers 28)

 “Want ʼn drinker en ʼn vraat sal arm word.” (Spreuke 23 vers 21.)

Dit staan ook in sterke kontras tot die voorbeeld van eenvoudige lewenswyse  aan die mensdom wat sê:”My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het om sy werk te volbring.” (Johannes 4 vers 34)

Op ander gebiede mag dit sowel voorkom dat Pous Franciskus nederig voorkom. Hy het die ongewone keuse gemaak om ʼn goud geplateerde Visserman ring te dra, eerder as soliede goud, toe hy pous geword het. Nodeloos, om te sê, sy kleed is gemaak van die fynste wol, en is dit handgemaak deur Gammarali, die kleremaker van die pouse sedert die agtiende eeu.

pope's ring and cross

benedict and the fisherman's ring

Franciskus se “nederige” ring en kruis in vergelyking met Die Vissermans Ring wat gedra was deur Benedictus

Oor alles heen wys die pous se lewenstyl en geestelike insig om vêr meer “nederig” te wees as die van sy voorgangers. Soos die Time tydskrif daaroor verslag gedoen het: ” Pous Franciskus, soos baie van pouse voor hom, dra ʼn lang kruis met ketting om sy nek. Sy kruis, alhoewel dit by meer beskeie is as die van sy voorgangers wat goud en juweel bedekte kruise gedra het. Is Pous Franciskus se kruis silwer en word gesê dat dit Jesus uitbeeld wat ʼn lam vashou.”25   

Alhoewel,  iemand nie kan help om die opregtheid te bevraagteken van sy sogenaamde nederige gedrag wanneer daar terug gedink word oor die onlangse TVO praatjie. “ Hoe meer magtig jy is, hoe meer sal jou handelinge ʼn invloed op die mense, en hoe meer is jy verantwoordelik is om nederig op te tree” In kontras, kom die woorde kragdadig van die Verlosser tot die verstand: “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseers, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid.” (Mattheus 23 vers 27.) Yahushua leer dat almal volmaak moet wees, en nie net bloot om te handel of jy volmaak is: “ Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.” (Mattheus 5 vers 48)

Volmaaktheid in Yahushua is ʼn staat van wees, en nie ʼn handeling, verbum.

Maar deur een ding te sê en die ander te glo is alledaags van Jesuïete. Die eed wat hulle aflê wanneer daar aangesluit word by die orde verleen aan hulle toestemming om te lieg as dit gerieflik is om so te doen, en om nooit te vergeet: Dat Franciskus ʼn jesuïet is. Soos een skrywer opgemerk het: “ Dit is my mening dat as die vryhede van hierdie land – die Verenigde State – vernietig sal word, sal dit die wees deur die sluheid van die Roomse Katolieke Jesuïete  priesters, omdat hulle die mees geslepe is, en gevaarlike vyande is van burgerlike, en godsdienstige vryheid. Hulle is die aanhitser van die oorloë in Europa.”26 

Toe Benedictus pous geword het, het baie mense – selfs Katolieke – was ontstel en bekommerd dat so ʼn halsstarrige, en konserwatiewe teoloog, dit ʼn terugkeer na die Middeleeuse pouse sal wees, wat verhef tot so ʼn magtige en invloedryke amp. Een Katolieke vrou van sy tuis provinsie in Bavaria, was in trane toe sy hoor dat die voormalige Joseph Ratzinger tot pous verkies is, en verklaar, “Ek het so gehoop dat ons ʼn goeie pous sou kry.”    

Die gevaar met die sag – sprekende, saggeaarde Franciskus is selfs veel groter omdat dit ongemerk is. Soos ʼn wolf in skaapsklere, vlei hy en ontwapen menigtes van alle gelowiges. Deur hierdie handeling  pas dit dat elke getroue gelowige om versigtig sy woorde te vergelyk met die van die Verlosser, omdat die woorde wat geuiter word maak bekend wat in die hart is.

Dat Yahushua se woorde aan die Farisees gedurende Sy dae onthou moet word wanneer daar  geluister word na Pous Franciskus se verklarings wat die Skrif weerspreek. “Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.” (Mattheus 12 vers 34)

Vra aan jouself: Wat openbaar die woorde van Pous Franciskus oor sy hart, sy geloof ... sy verskuilde agenda?

ʼn Woord aan die Wyse ....

purper en skarlakken – Openbaring 17 vers 4

 


Verwante Inhoud:


* Die Aarde is nie bolvormig. Die terme “globalisme” en “globlarisering” net aangewend is vir die doel van hierdie artikel.

1 M. Martin, The Keys of this Blood, pp. 291-292.

2 http://abcnews.go.com/US/read-pope-francis-yorks-st-patricks-cathedral/story?id=34023376

3 http://www.natureworldnews.com/articles/34445/20161220/climate-change-big-bang-theory-shocking-things-pope-francis-name.htm. See also: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html 

4 https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2014/10/29/is-the-pope-right-that-god-is-not-afraid-of-new-things/?utm_source=khsocialtwitterpope&utm_medium=social&utm_campaign=twitter

5 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html

6 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html, italics in original; bold supplied.

7 https://www.youtube.com/watch?v=1lVdnoJra9c

8 https://www.lifesitenews.com/blogs/confusing-even-the-elect-the-troubling-statements-of-pope-francis

9 See 2:25 to 4:16 at https://www.youtube.com/watch?v=uzOknuZ1d5w.

10 http://kdvr.com/2015/01/19/top-10-most-shocking-comments-from-pope-francis/

11 Ibid.

12 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-says-he-would-baptise-aliens-9360632.html

13 https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-francis-is-playing-with-fire.-hell-fire

14 Alexander Hislop, The Light of Prophecy Let In On the Dark Places of the Papacy, p. 91, emphasis supplied.

15 Ibid., emphasis original.

16 http://amazingdiscoveries.org/R-Pope_Rome_blasphemy_power_Jesus#footnoteiii

17 Click here for images of these documents.

18 http://en.radiovaticana.va/news/2017/05/12/popes_prayer_to_the_blessed_virgin_of_fatima/1311799, emphasis supplied.

19 See 4:10-4:11 of https://www.youtube.com/watch?v=uzOknuZ1d5w.

20 http://kdvr.com/2015/01/19/top-10-most-shocking-comments-from-pope-francis/

21 http://www.news18.com/news/world/what-do-you-feed-him-pope-queries-melania-about-trumps-food-habits-1411437.html

22 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2016/feb/19/pope-franciss-favourite-meal-empanadas-steak-and-ice-cream

23 http://www.independent.co.uk/news/people/pope-francis-says-he-doesnt-mind-being-pope-but-wishes-he-could-go-out-for-a-pizza-unrecognised-10106093.html

24 http://www.independent.co.uk/news/people/neapolitan-pizzeria-owner-presents-pope-francis-with-pizza-after-pontiff-says-he-misses-eating-out-10129288.html

25 http://time.com/4046511/pope-francis-us-visit-the-meaning-behind-the-popes-clothes/

26 Eric Jon Phelps, Vatican Assassins, p. 54, emphasis supplied.