Print

Integritetspolicy

WorldsLastChance®.com ("WorldsLastChance.com", "vi", eller, "oss") är hängivna beskyddandet av er personliga integritet, och tillhandahållandet av en säker och trygg miljö för våra användare. Av denna anledning följer vi en integritetspolicy ("Integritetspolicy") som tillämpas vår webbsida ("Hemsidan") och vår distribution av diverse nyhetsbrev.   

WorldsLastChance.com hyr inte, säljer inte och delar heller inte ut personlig information om dig till andra människor.

Informationen vi samlar och hur den brukas

WorldsLastChance.com samlar information från er vid åtskilliga punkter på Hemsidan på följande sätt angivet här nedan:

Medlemsregistrering och användarprofilen

För att kunna tillgå viss information och vissa tjänster på Hemsidan, måste en användare först bli en "medlem" på WorldsLastChance.com genom att slutföra vårt medlemsregistreringsformulär, eller registrera med en Open ID-applikation genom en socialmedie-hemsida (såsom Facebook, Gmail, Yahoo! eller AOL). Under registreringsprocessen kommer det fordras att ni antingen uppger information såsom ert namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer, och födelsedatum; eller, med er tillåtelse, via en av socialmedie-sajterna. Den enda anledningen vi samlar denna information är för att kunna sända er den fria medlemsskapsgåvan till korrekt adress för medlemmarna. World's Last Chance hyr inte ut, säljer inte och delar heller inte ut er personliga information till någon, och kommer aldrig någonsin att göra detta.

Viktig information om förändring av och uppdatering av er användarprofil och e-postmeddelanden ni mottar.

Om er profils information ändras, eller om ni inte längre önskar vara en medlem så får ni korrigera, uppdatera och/eller radera den personliga data som ni försett. Detta kan utföras under sidan "Din profil" och sedan klicka på knappen "Redigera din profil & meddelanden". Här kan ni även enkelt ändra e-postnotifikationer ni mottar. Vidare kan ni ensidigt radera er personliga profil genom att klicka på fliken "Radera konto" på er profil.

Avprenumerering

Ni kan avprenumera från samtliga av våra e-postströmmar (Uppdateringer och/eller Transaktionsbrev) snabbt och enkelt närhelst ni önskar. Du kan begära att få er prenumeration avskriven från varje e-postflöde genom att göra ett av följande:

1. Klicka på "Avprenumera" i något e-post som du mottar från World's Last Chance och du kommer att få din prenumeration avskriven från det e-postflödet.

2. Om ni är en medlem på WLC: gå till er Profil, välj "Redigera profil & meddelanden", och välj "NEJ" för en eller båda alternativen för just er e-post.

3. Gå till Kontakta oss och begär att få bli avlägsnad från endera eller samtliga e-postflöden.

4. Skicka e-post till [email protected] och begär att få er prenumeration avskriven från endera eller samtliga e-postflöden.

5. Skriv ett brev och skicka det till oss:  World's Last Chance |  Sun Terrace House, Golden Rock  |  Liburd's Estate  |  Nevis, Saint Kitts and Nevis - och begär att få er prenumeration avskriven från endera eller samtliga e-postflöden.

6. Ring oss på: +1-869-469-3728 - och begär att få er prenumeration avskriven från endera eller samtliga e-postflöden.

WLC respekterar djupt er integritet och vi kommer endast sända er e-post som ni önskar få eller prenumerar på.
Vänligen tveka inte på att kontakta oss om ni behöver assistans med att avböja eller acceptera meddelanden från någon av våra e-postflöden.

Säkerhet

WorldsLastChance.com brukar rimliga säkerhetsmetoder för att beskydda datan som vistas på vårt nätverk. Dock är inget säkerhetssystem ogenomträngligt. WorldsLastChance.com kan inte försäkra eller garantera sitt nätverks säkerhet, ej heller kan det garantera att den informationen som ni försett aldrig kan avlyssnas medan det överförs till WorldsLastChance.com via Internet.

Hur ni kontaktar oss

Skulle ni ha några frågor, angelägenheter eller oro om policyn, vänligen sänd ett e-post till [email protected].

World's Last Chance®  |  Sun Terrace House, Golden Rock  |  Liburd's Estate  |  Nevis, Saint Kitts and Nevis  | +1-869-469-3728

Tack, vänligen och mjukast.