Print

Ceremonia de Casătorie pentru Cei Chemaţi Afară

Puterea obiceiurilor se află în emoţiileoamenilor legate de anumite fapte, simboluri şi practici. Tradiţiile transmise din generaţie în generaţie capată un sens al continuităţii. Ele aduc în minte emoţiile experienţelor trecute şi oferă o legătură emoţională puternică în timp şi spaţiu. În timp de doliu, tradiţiile pot chiar aduce mângâiere. Culturile, şi chiar familiile în mod individual, au obiceiuri dragi care sunt preţuite datorită semnificţiilor lor.

 Obiceiurile aduc frumuseţe şi sens în multe aspecte ale vieţii. Deşi crezul religios trebuie să fie fundamentat pe Scriptură şi nu pe tradiţie, există multe alte aspecte în care tradiţia poate îmbogăţii mult viaţa celor împlicaţi. Casătoria este un ritual cu multe tradiţii.

bridal boquetPentru un cuplu care ar dori ca mariajul lor să fie conform Scripturii şi să dea la o parte orice lucru care este în ton cu “Babilonul” se ridică anumite întrebări. Ce reprezintă o ceremonie de nuntă biblică?Trebuie ca nunta să se desfăşoare în biserică? Poate avea loc la judecătorie? Este greşit să obţii un certificat de căsătorie, sau e de ajuns să faci un legământ în faţa câtorva prieteni şi rude? Stabileşte Biblia în ce oră a zilei trebuie să aibă loc cununia? Ce se poate spune despre ţinuta “tradiţională” la nuntă?Poporu llui Yahuwah poate purta verighete?

Toate acestea sunt întrebări legitime. Scriptura nu oferă instrucţiuni despre cum să se desfăşoare o nuntă. De altfel principiile pe care Biblia ni le dă asigură un cadru de bază ca răspuns la fiecare întrebare.

Culturi diferite au definiţii variate pentru ceea ce înseamnă o cununie. Deoarece Scriptura tace cu privire la conducerea unei ceremonii de nuntă, este perfect acceptabil să încorporezi variatele tradiţii pe care cultura din care provii le găseste pline de semnificaţie şi frumoase pentru o nuntă.

.Ceea ce uneşte pe cei doi împreună nu este locaţia, nici florile sau hainele, sau tortul, sau verighetele. Este jurământul pe care-l fac înaintea lui Yahuwah şi a invitaţilor la nuntă, care reprezintă martorii omeneşti ai ceremoniei.

Unirea celor doi, bărbat şifemeie, în căsătorie este adesea numită “căsătorie sfântă”. Reprezintă o relaţie sacra ce diferă de oricare altă asociere sau partenariat pe care cineva l-ar putea avea. La Creaţiune, Yahuwah a creat ambele sexe. Unirea celordoibărbatşifemeie urma să reveleze caracterul lui Yahuwah tuturor celorlalte fiinţe create:

Şi . . .[Elohim] a zis, Să facem om după chipul şi imaginea noastră : şi să ledăm stăpânire . . . peste întreg pământul, peste toate târâtoarele de pe pământ. Astfel. . .[Elohim] a creat omul după chipul şi imaginea Sa, proprie, l-a creat [Elohim] …barbat şi femeie i-a creat. (Geneza 1:26)

Căsătoria este mai mult decât un aranjament legal între două părţi. Este un legământ cu martori binecuvântat de Creator.

În sistemul legal, mariajul este văzut ca un contract legal .Aşa că nu oricine are permisiunea să oficieze ceremonia nunţii. Doar aceia care au fost investiţi cu autoritate proprie de către stat pot oficia ceremonia.Doar aceia cărora le-a fost oferită permisiunea de către stat să conducă ceremonia legământului căsătoriei.

outdoor weddingPentru credinciosi căsătoria este mai mult decat un contract legal. Ea este o convenţie – un acord în conformitate cu legile Împărăţiei cerurilor şi este asistată şi sancţionată de marele Dătător al Legii. Uncontract este obligatoriu în toate instanţele umane de drept, dar un legământ derulat prin jurământ solemn şi asistat de către Suveranul Universului Însuşi, este mult mai restrictiv

 Aşa că legile tribunalelor umane ar putea rupe “contractul legal” al căsătoriei, dar legământul ar rămâne în cotinuare cu character obligatoriu conform legilor Instanţei Cereşti.

Realizarea faptului că jurămintele sunt făcute înaintea lui Yah care oficiază orice nuntă a determinat pe mulţi să întrebe dacă este necesar sau chiar recomandabil să fie căsătorit “legal” cu un certificat de căsătorie într-o ceremonie realizată de un funcţionar cu autoritate de stat administrat pentru a efectua căsătorii. Atunci când un guvern emite un “certificat”, implicată în acest act este confirmarea că dacă guvernul poate da permisiunea de a o face, tot aşa el o poate revoca şi îţi poate refuza dreptul de a te căsători . De obicei, guvernul plasează anumite restricţii privind căsătoria. Majoritatea guvernelor refuză permiterea căsătoriilor :

Este adevărat că un certificat de căsătorie nu înseamnă că eşti căsătorit şi în ochii Cerului. Oricum, aceasta nu înseamnă că un cuplu care se bucură de o viaţă de căsătorie ar trebui să refuze a respecta cerinţele legale pentru căsătorie care guvernează ţara în care trăiesc.

“Lăsaţi fiecare suflet să fie supus autorităţilor care guvernează. Pentru că nu există nicio autoritate cu excepţia lui Yahuwah, şi autorităţile care există sunt numite de Yahuwah. Aşa că oricine se opune autorităţii se opune ordinii lui Yahuwah, şi toţi cei care se opun îşi vor atrage judecata asupra lor înşişi.” (Romani 13:1,2, NKJV)

Acum câteva secole în Anglia, căsătoriile erau realizate în maniera tradiţională, printr-un schimb de inele şi fără prezenţa unui preot; erau numite căsătorii “de drept comun”. Acestea erau consideratecăsătorii legale din punct de vedere juridic şi a creat un scandal pe scară largă bride and groom holding handsatunci când un rege saxon a îndepărtat-o pe soţia sa de drept comun în favoarea unei noi căsătorii cu o altă femeie, cu binecuvântarea unui preot. Toate ţările au avut unele forme ale acestui tip de mariaj.

Odată cu răspândirea bisericii Romano-catolice de-a lungul Europei, căsătoria de drept comun a căzut în disgraţie. Numai acele căsătorii “binecuvântate” de un preot au fost considerate obligatorii din punct de vedere moral. În final, în 1753, Anglia a scos în afara legii căsătoriile de drept comun în temeiul actului de căsătorie. De acum înainte căsătoriile trebuia să fie oficiate de un preot în Biserica Anglicană, cu excepţia evreilor sau Quakerilor.…

Chiar şi astăzi multe ţări permit căsătoriile de drept comun pentru că acestea recunosc faptul că dreptul de a te căsători există dinainte de a fi stabilit de guverne, aşa că instituirea căsătoriei precedă legea stabilită. Acestea fiind spuse, chiar şi acele guverne care recunosc validitatea căsătoriei de drept comun ca un drept, nu recunosc întotdeauna ca o familie!/ un cuplu căsătorit pe aceia care nu posedă un certificat de căsătorie oferit de instituţia statului. Aceasta este un motiv de îngrijorare din cauza modului în care aceasta afectează alte aspecte juridice.

Efectele proprietăţii unei relaţii mariale, dreptul la supravieţuire, beneficiile conjugale şi multe alte facilităţi maritale, inclusiv, printre alte lucruri, procente, taxe fiscale. Înregistrarea căsătoriei prin autorităţile legale adecvate este un imperativ pentru protejarea persoanelor implicate. Mai mult, dacă un cuplu ar trebui să aibă un copil, există o protecţie legală pentru copil precum şi faptul că nu ar trebui să fie ignorată din simplul motiv că există un guvern uman care emite actele legale.

Un certificat de căsătorie oferă un anumit nivel de protecţie în eventualitatea decesului unuia dintre soţi sau a divorţului. Guvernele care recunosc căsătoriile de drept comun de obicei cer unele forme doveditoare pentru căsătoria de drept comun, dacă este contestată în instanţă sau în cazul în care dovada căsătoriei este necesară în scopul de a soluţiona situaţia proprietăţii imobiliare in urma decesului partenerului.

Legea dreptului comun nu are un aşa mare “control” asupra actului de a se căsători, sau să “stabilească” existenţa unei căsătorii , deoarece stabileşte indicatorii care pot fi utilizaţi pentru a determina dacă un bărbat şi o femeie sunt într-adevăr căsătoriţi, sau dacă ei pur şi simplu folosesc sintagma “a fi căsătorit” fără existenţa unuia dintre elementele fundamentale pe care o societate le înţelege că trebuie să însoţească o căsătorie adevărată. Pe scurt, legea deptului comun nu fucţionează la o căsătorie cu excepţia cazului în care valabilitatea unei căsătorii este contestată în instanţă. Atunci ,instanţa va folosi standardele legii dreptului comun pe care aceasta le implică pentru a decide dacă presupusa căsătorie a fost stabilită ca atare.1

Cu toate că mariajul de drept comun este legal în unele ţări, există un principiu mai larg implicat care ar trebui considerat. Este important să se evite apariţia răului. Odată cu scăderea moralei de-a lungul întregii societăţi moderne , din ce în ce mai mulţi oameni au “ relaţii sexuale” marriage certificatetrăind împreună fără beneficiul unei căsătorii. Când un cuplu trăieşte împreună fără a face actele necesare cerute de propriul guvern pentru a avea o recunoaştere legală a căsătoriei, acesta apare pentru ceilalţi ca o trăire în păcat pur şi simplu. În timp ce propriile lor rude şi familia este posibil să fi asistat ca martori la rostirea jurămintelor în faţa lui Yahuwah, imaginea aparentă în faţa celorlalţi este că acel cuplu nu are angajamentul necesar ci este pur şi simplu un concubinaj dintr-un motiv evident.

Yahusuhua recunoaşte importanţa de a evita apariţia răului. Toate acele probleme care nu încalcă legea lui Yahuwah dar ar fi privite ca ofensă dacă acea convenţie ar fi ignorată, exemplul lui Yahushua învaţă că legile/convenţiile umane ar trebui urmate.

Într-o zi , cei care au colectat taxa de templu ", au venit la Petru și i- au zis: " Învățătorul vostru nu plătește taxa de templu ? ' " ( Matei 17:24 , NKJV ) .

Petru a perceput implicit o critică la adresa Maestrului său iubit și a sărit îndată în apărarea lui . Yahushua nu era un călcător de lege ! Deci, el a spus: " Da ! "

Petru nu şi-a dat seama , dar spre marea satisfacție a dușmanilor Mântuitorului , el a făcut să se înţeleagă în acest fel că Yahushua nu a fost Mesia [ Unsul ] ! În economia ebraică , " cei unși " fie aceştia rege , prinț , preot sau rabin, nu au fost obligați să plătească taxa de templu . Ca Mesia și ca un rabin respectat, din punct de vedere tehnic, Yahushua nu trebuia să plătească taxă .

Yahushua nu l-a certat pe Petru . El știa că Petru a făcut o gafă numai în încercarea de a-L apăra . Cu calm , Yahushua i-a explicat lui Petru de ce vameșii l-au interogat și de ce Mântuitorul,din punct de vedere legal nu era obligat să plătească taxa . Următoarele sale cuvinte conțin instrucțiuni pentru toți cei care pun sub semnul întrebării dreptul legal al guvernelor de a cere ceea ce guvernul divin nu pretinde :

"Cu toate acestea, ca să nu -i ofensez, du-te la mare, aruncă undiţa, și să iei peștele care vine mai întâi. Iar când îi vei deschide gura, vei găsi o monedă; ia-o și dă-le-o pentru Mine și pentru tine. " ( Matei 17:27 )

" Ca să nu-i jignesc. " Yahushua, ca Mesia, nu trebuie să plătească taxa. Cu toate acestea, pentru a evita ofensele, Yahushua l-a instruit pe Petru să plătească taxa oricum - și a făcut o minune în scopul obţinerii de bani pentru a plăti taxa faţă de care a reafirmat poziția sa şi anume că este scutit de plata acesteia !

Aceasta este poziția pe care ar trebui să o ia toți cei care caută să-L onoreze pe Yahuwah. Guvernul Cerului nu poate solicita un certificat de căsătorie de stat ; cu toate acestea, " ca nu cumva să fie înţeleasă ca ofensă " ar trebui să fie luate toate măsurile de precauție pentru a evita sa se dea aparența răului. În cazul în care un simplu certificat de căsătorie evită ofensarea, nimeni nu ar trebui să refuze să obțină unul.

bride and groom at an outdoor weddingUrmătoarea întrebare care se pune este unde să aibă loc nunta și cine ar trebui să oficieze ? Este necesar să se organizeze nunta într -o biserică , în scopul de a obține binecuvântarea lui Yahuwah ? Acest lucru este problematic mai ales pentru cei care au pășit în afara cultelor organizate .

Aici, diferite obiceiuri și legi vor putea reglementa oarecum răspunsul. În America de Nord , pastorii sunt investiti cu autoritatea corespunzătoare de către stat pentru a efectua ceremonii de căsătorie . În cazul în care cuplul are o rudă , care este pastor și ar avea sens pentru ei sa oficieze nunta , nu este nimic în neregulă cu a se căsători în acest fel . Odată ce o persoană înțelege starea căzută a bisericilor, cu toate acestea , este nepotrivit să se căsătorească într-o biserică . Niciun israelit nu s-ar fi căsătorit în Templul lui Venus , zeita iubirii , pur și simplu pentru că a fost o locație frumoasă , în care să se căsătorească. De asemenea, oamenii care sunt ai lui Yahuwah care iau în seamă chemarea de a părăsi Babilonul nu vor alege să se căsătorească într -o biserică.

Unele dintre cele mai frumoase nunți au loc în aer liber. Nunta lui Adam și a Evei a avut loc într-o grădină. Alte locuri potrivite pentru nunti sunt case familiale sau, pentru o nunta prea mare pentru o casă privată, un hol sau camera de hotel de convenții închiriate poate găzdui, de asemenea, nunta .

Multe țări nu dau păstorilor autoritatea legală de a efectua ceremonii de căsătorie . În astfel de țări , cei care doresc o ceremonie religioasă, au două: se căsătoresc la starea civilă de autoritatea juridică și apoi unirea lor este binecuvântată într -o ceremonie religioasă în altă parte. Nu este nimic în neregulă cu obtinerea actului de căsătorie la un tribunal de către un judecător sau alt funcționar. Ceea ce este important este faptul că ori de câte ori are loc nunta, indiferent dacă un pastor sau funcţionar al unei instanțe efectuează ceremonia, este recunoscut ca un act solemn și da, prilej sfânt unde este ratificat un legământ. Prezența prietenilor și a familiei unuia ca martori de susținere sunt, de obicei, o parte importantă a unei astfel de ocazii.

Există și alți factori care nu ar trebui să fie ignoraţi , doar pentru că ei nu sunt "porunci " biblice . Fiecare cultură are propriile sale tradiții care Chinese bridal coupledau frumusețe și sens ceremoniei de nuntă . Un mire israelit ar scrie un contract de căsătorie ,pe care să îl prezinte celei cu care intenţionează să se căsătorească. Acest contract , numit aketubah , a fost prezentat miresei , la o masă specială pregătită de familia ei .

Prin aceasta soţul și-a exprimat dragostea pentru mireasa lui și a prezentat promisiunile sale în faţa miresei si a familiei ei. El a subliniat modul în care el a planificat să protejeze și să asigure pentru ea și copiii care i-ar putea avea, cum a vrut să se desfăşoare activitatea în gospodărie și creşterea copiilor.

După ce a prezentat contractul de căsătorie miresei, el va turna un pahar de suc ​​de struguri, de cea mai bună calitate pe care şi-ar putea permite, și va lua o înghițitură. Tânăra femeie va lua apoi ketubah și o va studia . Ea va lua în considerare cu atenție fiecare punct, vrea sau nu, acesta este contractul care urmează să-l accepte și să trăiască conform lui. Ar putea dura ceva timp pentru ea ca să-l studieze. Nu este nicio grabă. Atunci când, după o analiză atentă, ea va decide să accepte Ketuba, ea va lua, de asemenea, o inghititură de suc de struguri și din acel moment vor fi consideraţi logodiţi.

Diferitele tradiții de nuntă ale diferitelor culturi sunt utile pentru a contribui la solemnitatea acestui acord, care este în același timp un contract legal precum și un legământ divin asistat . Pe parcursul zilelor de persecuție intensă de către Biserica Romano-Catolică, hughenoților și waldenzilor li s-a interzis să dețină orice servicii religioase. Ei ar putea organiza numai nunți și înmormântări . În aceste condiții , nunțile au devenit ceremonii sacre foarte religioase, căci era o oportunitate atunci când credincioșii se puteau întâlni în condiții de siguranță împreună. O astfel de solemnitate sacră adusă la ceremonia de nunta este oportună și cu siguranță are binecuvântarea Cerului mai mult decât în mod obişnuit, de multe ori ceremoniile de azi sunt umplute cu glume.

În diferite culturi nunțile se desfăşoară în diferite momente ale zilei . Nuntile ebraice au fost efectuate pe timp de noapte . Cerul înstelat care se întindea deasupra a fost un memento pentru toate promisiunile făcute de Yahuwah lui Avraam că urmașii lui vor fi ca nisipurile mării şi ca stelele nenumărate de pe ceruri . Din nou, însă, acest lucru nu este un mandat biblic . A fost doar o tradiție care dă frumusețe și sens pentru nunţile evreieşti.

În Anglia, este o practică comună de a organiza nunți dimineața. De fapt, la un moment dat, nu a fost chiar legal să se efectueze o ceremonie de căsătorie după amiază . În America de Nord , pe de altă parte , nunțile au loc de obicei după-amiaza, cu cele mai formale nunţi care au loc seara . Nicio practică nu este corectă, iar celelalte greșite . Modul ar trebui să se căsătorească la momentul cel mai convenabil și semnificativ pentru ei.

Nimeni nu ar trebui să simtă că este necesar să cheltuiască mai mulți bani pe nuntă decât își pot permite persoanele implicate. Cu toate acestea, trebuie să se aibă în vedere convenţiile prin care fiecare dintre persoanele care intră în căsătorie să onoreze una pe cealaltă . În multe culturi, Nepalese brideroșu este culoarea tradițională purtată pentru a sărbători o căsătorie și alb este purtat pentru doliu . În societățile occidentale, în cazul în care negru este purtat la doliu, alb este purtat ca un simbol al purității . În timp ce nu este necesar să-și cheltuiască o mulţime de bani pe ţinuta de nuntă, purtarea de haine speciale este un fel în care mirele onorează mireasa lui, iar ea onorează soţul ei .

Inelele de nunta au originea în păgânism și nu sunt necesare pentru a se căsători. Cercul de aur a fost un simbol al soarelui. Acesta a fost plasat pe degetul " inelar " de la mâna stângă, deoarece se credea că o venă mergea de la acel deget direct la inimă, scaunul sentimentelor .

Un astfel de simbol, întemeiat în păgânism, nu este potrivit pentru Cei Chemați care au lăsat Babilonul în urmă. În multe culturi, cu toate acestea, absența unui inel poate duce la presupunerea că acel cuplu trăiește împreună, fără a beneficia de căsătorie. În cazul în care un cuplu nou - căsătorit se găsește într- o astfel de situație, un inel simplu, purtat de către femeie, pentru câteva săptămâni, până când reputația ei este stabilită şi anume ca e femeie căsătorită, este suficientă pentru a comunica starea ei și pentru a evita apariția răului. Odată ce acest lucru a fost realizat, inelul de nuntă poate fi pus deoparte ca podoabă inutilă .

Ar trebui depuse toate eforturile pentru a aduce o semnificație și sens aceastei ocazii speciale. Pe măsură ce cresc fetițele visează la ziua în care acestea devin o mireasă şi un mire iubitor va face tot posibilul pentru a sprijini și întări alegerea ca ea să devină soția visurilor sale .

In timp ce majoritatea cuplurilor tinere privesc cu nerăbdare la ceremonia de nunta ca la începutul vieții lor de căsătorite, cuplurile în vârstă care au fost căsătorite realizează, în retrospectivă,că adevărata viață de căsătorie începe în primele câteva zile din viața de cuplu căsătorit . Luna de miere este cu adevărat începutul vieții lor ca soț și soție .Lungile luni de miere, scumpe nu sunt în nici un caz o necesitate înțeleaptă și Ukranian wedding couplenimeni nu ar trebui să meargă în datorii pentru a avea o luna de miere . Cu toate acestea , toate eforturile trebuie făcute, conform cu cele mai bune abilităţi ale cuiva, de a avea ceva timp privat împreună chiar la începutul căsătoriei .

Obiceiurile pe tot parcursul vieții pot fi stabilite în timpul lunii de miere , care va fi o binecuvântare pentru fiecare tot restul vieții lor . Având dimineața și seara " închinarea în familie ", chiar de la început, luându-şi timp să se roage împreună, să se viziteze și să se asculte reciproc, se va întări legătura conjugală și vor culege recompense bogate în anii următori .

Yahuwah a recunoscut importanța consolidării noii relații în primele zile . El a poruncit ca nici un om să nu fie trimis să lupte în război în timpul primului an de căsătorie . Mai degrabă, el trebuia să rămână acasă pentru a face soția lui fericită . Evident, acest lucru nu înseamnă că el era indolent și nu muncea . Cu toate acestea , în primul an a fost un moment special atunci când , așa cum se menționează în Scriptură , cei doi au devenit "un singur trup". Numai prin experiențe comune de viață, o astfel de legătură este forjată și fiecare cuplu nou ar trebui să depună eforturi pentru a consolida relația lor în frica de Yahuwah .

Relația conjugală a fost stabilită de către Yahuwah .avându-L pe Creator ca şi conducător al casei , căsătoria poate fi cu adevărat o binecuvântare. Așa cum a fost nevoie atât de un bărbat cât și de o femeie pentru a dezvălui " imaginea lui Yah ", tot astfel unirea unui bărbat cu o femeie poate dezvălui adevăruri prețioase despre Tatăl ceresc . Un cuplu devotat lui Yahuwah poate fi o lumină strălucitoare în această lume întunecată de păcat. O influență minunată pentru bine poate fi exercitată prin exemplul unei căsătorii evlavioase și centrată pe Yahushua.

Cele mai bogate binecuvântări ale cerului pot rămâne peste cei care, împreună, trăiesc viața în serviciul Creatorului.

 


Articole la Subiect:


1 http://www.originalintent.org/edu/marriage.php, emphasis supplied.