Print

Şcoala acasă: Educând pentru cer

Importanța educației timpurii a copiilor nu poate fi niciodată supraestimată. Este o responsabilitate serioasă aducerea unui copil pe lume. Toți cei care aleg să facă acest lucru au datoria solemnă înaintea lui  Yahuwah de a instrui copilul, de a îi modela caracterul, spre a fi un cetățean destoinic pentru Împărăția Cerurilor.

children studying the Bible with their parents

În copilăria timpurie se pune temelia pentru restul vieții ce urmează.

Prea adesea părinții scapă din vedere primii ani de viața copilului, presupunând că acesta este prea mic  pentru orice rezultat de durată care să îi construiască caracterul. Cu toate acestea, copilăria timpurie este cea  în care se așează temelia pentru tot restul vieții. "Perioada de la naștere până la opt ani era definiția tradițională, internațională a copilăriei. . . . Aceștia sunt anii în care viitoarele convingeri și atitudini ale unei ființe umane se formează prin experiență. "(Tricia David," Ce este educația timpurie? "http://www.mcgraw-hill.co.uk.)

Romano-catolicii înțeleg bine importanța formării minții și caracterului copilului de mic. Francis Xavier, unul dintre fondatoriiOrdinului iezuit, este citat frecvent ca afirmând: " Dă-mi un copil, până la vârsta de șapte ani și eu îți voi arăta adultul" Obiceiurile comportamentale, atitudinile și convingerile care se formează în copilărie modelează viaţa adultului. Mulți criminali descoperă rădăcinile comportamentului lor violent, antisocial, în abuzurile și neglijarea de care au avut parte in copilaria timpurie. Este  extrem de dificil și doar prin determinare și har de la Yahuwah pot fi depășite experiențele  timpuri necorespunzătoare.

Importanța extremă a educației timpurii ar trebui să constituie de asemenea un factor de decizie, în alegerea numărului de copii  pe care un cuplu dorește să îi aibă. Multe familii au un numar mare de copii, dar sunt apoi în imposibilitatea de îi  instrui în mod corespunzător. Tatăl este prea ocupat cu lucru pentru a sprijini familia; mama prea obosită cu multele sale  responsabilități pentru a se îngriji că fiecare copil să primească o atenție individualizată și instruirea de care fiecare are nevoie. Acești copii nefericiți, de prea multe ori lăsați în voia lor, pur și simplu umflă numărul de membri ai împărăției lui Satan.

În timp ce prea mulți părinți rămân indiferenți față de importanța formării și educației primite în copilărie, guvernele lumești sunt foarte conștiente de influența unei asemenea  educații. Că Yahushua  Însuși a recunoscut cu tristețe  “Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii “. (Luca 16: 8, KJV) guvernele îndoctrinează frecvent tinerii  în scopul consolidării propriilor agende politice. Tinerii care au fost instruiți la domiciliu să stea pentru adevăr, să nu se teamă de a fi diferiți, de a fi persoane cu o gândire independentă, sunt o amenințare la adresa puterilor guvernamentale rele.

expressionless students sitting in a classroom

Școlile sunt principalul instrument de guverare pentru formarea ideologică a generației următoare și eradicarea independenței și a disidenței.

Astăzi, școlarizarea la domiciliu este ilegală în Germania. A fost scosă în afara legii sub puterea lui Adolf Hitler, care a dorit ca întreaga națiune de tineri să fie spălată la creier  în școală, pentru a accepta agenda sa politică. Părinții care au încearcat să facă școală acasă cu copiii lor, le-au fost luați  copiii și au fost duși în spitale psihiatrice pentru testare.

În 2003, Fritz și Marianna Konrad a făcut apel la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru a primi dreptul să facă școală acasă cu copiii lor, deoarece educația sexuală explicită din sistemul școlar guvernamental venea în contradicție cu valorile lor creștine. Konrads a recurs în conformitate cu declarația:

Nici unui om nu i se poate refuza dreptul la educație. În exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, Statul va respecta dreptul părinților de a asigura aceea educație și instruire care este în conformitate cu convingerilor lor religioase și filozofice.

Trei ani mai târziu, instanța este de partea guvernului Germaniei.

O nouă hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului a afirmat  interdicția Germană din epoca  nazistă împotriva homeschooling-ului, concluzionând că societatea are un interes semnificativ în prevenirea dezvoltării  grupurilor de disidență, prin "convingerile filosofice separate.". . .

Instanța germană a hotărât deja că "dorința" părinților de a avea copii educați acasă fără asemenea influențe "nu poate să aibă prioritate față de învățământul obligatoriu." Decizia a  declarat de asemenea că părinții nu au drept  "exclusiv" de a conduce educația copiilor lor. (World Net Daily, http://www.wnd.com/2006/09/38145/.)

În urma deciziei înaltei curți,   Suedia a adoptat, de asemenea, legislația care a făcut practic imposibilă școlarizarea la domiciliu. Rezultatul a fost că mulți suedezi au emigrat în alte țări în care școlarizarea la domiciliu este încă legală.

home school - father reading the Bible to his children

Este de datoria părinţilor de a învăța copilul să stea pentru adevăr
chiar dacă toată lumea este unită împotriva sa.

Școlile sunt principalul instrument de guvernare pentru formarea ideologică a generației următoare și eradicarea independenței și disidenței. Aceasta este în mod automat o problemă pentru un creștin, deoarece un creștin adevărat va fi întotdeauna în minoritate. Ca atare, este de datoria unui părinte de a învăța copilul să stea pentru adevăr, chiar dacă toată lumea este unită împotriva lui. Ca o persoană tânără să aibă curajul de a sta pentru adevăr, trebuie să fie instruită din copilărie să manifeste o gândire independentă, să nu se teamă de a fi diferit, să nu se îngrijoreze de ce cred alți oameni, atâta timp cât el este drept înaintea lui Yahuwah.

Aceasta este exact opusul a ceea ce se predă la școală. În școală, un copil sensibil este învățat:

1. Adevărul vine de la autoritate.

2. Inteligența este abilitatea de a își aminti și a repeta.

3. Memoria precisă și repetarea sunt recompensate.

4. Neconformarea se pedepsește.

5. Conformare: intelectuală și socială.

O astfel de formare pregătește  tineretul să accepte  mai degrabă "informaţiile acreditate" în ceea ce priveşte adevărul, decât să meargă la Scriptură pentru ei înșiși. Ea învață pe tineri să accepte standardele lumești și să se conformeze presiunii exterioare, mai degrabă decât să gândească pentru ei înșiși și să stea pentru adevăr.

Sistemul de învăţământ modern se bazează pe sistemul grecesc de învățământ. Se creează un mediu nesănătos printr-o multitudine de căi. Yahuwah a intenţionat în dreptul copiilor ca aceştia să fie educați de părinții lor, care ar putea transforma în lecții spirituale întreaga experienţă de învăţare, dar sistemul școlar modern elimină părinții (precum și orice educația religioasă) din mediul de învățare. Influența și autoritatea profesorului devine supremă.

"Ca o persoană tânără să aibă curajul de a sta pentru adevăr, trebuie să fie instruită din copilărie să manifeste o gândire independentă, să nu se teamă de a fi diferit, să nu se îngrijoreze de ce cred alți oameni, atâta timp cât el este drept înaintea lui Yahuwah."

Prea adesea părinții, epuizaţi după  o zi lungă la serviciu,  lăsa toată pregătirea copiilor pe seama profesorului de la școală. Totuşi, un profesor este pregătit doar pentru a preda programa aprobată de Guvernu - și acesta este frecvent înclinat să susțină ideologia educaţională a guvernului. Un profesor de școală nu este pregătit pentru a instrui caracterul pentru cer. Asta nu este treaba lui și, cu o clasă plină de elevi, el nu are nici timpul, nici posibilitatea de a face acest lucru. Orice modelare a caracterului care apare, este în conformitate cu o matriță lumes că.

Chiar mai problematică poate fi influența celorlalţi elevi. Nu contează cât de bun este profesorul, ispita de a se conforma colegiilor săi poate fi aproape copleșitoare. În mediul de acasă, un tânăr este înconjurat de adulți și copii, atât în mai în vârstă cât și mai tineri decât el. La școală, un copil este înconjurat de 20-40 alţi copii de aceeaşi varstă cu el. Acest lucru creează un mediu nesănătos în care opinia altor tineri are o prea mare importanţă.

Mulți părinți care şi-au instruit cu atenţie copilul de a fi politicos și atent cu alții au constatat, cu mare regret, că influența colegiilor copilului lor a anulat, practic, toate eforturile lor de educaţie. Când trimiteți copiii la școală, ei sunt înconjuraţi de alți copii din tot felul de medii sociale. Este foarte ușor ca urmare a unor cuvinte urâte și exemple negative copilul să primească o influență negativă în doar câteva minute, pe  care multe ore de muncă atentă din partea părinţilor nu o poate anula.

Oamenii lui Yahuwah au fost întotdeauna chemaţi să stea singuri și separaţi. Educația primită în vederea pregătirii acestor eroi ai neprihănirii pentru lucrarea lor nu poate fi găsită în deciziile guvernului sau în sistemele de școlarizare acreditate. Moise, ca fiu adoptiv al fiicei lui Faraon, a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor. O mare parte din acest lucru a fost util atunci când a fost chemat să conducă poporul lui Yahuwah din Egipt. O mare parte din ea, cu toate acestea, a fost de natură să îl descalifice pe Moise pentru adevărata lucrare pe care Yahuwah  intenționa să o  facă prin el. Din acest motiv, Yahuwah l-a scos pe Moise din curţile palatului la viața umilă al unui păstor. Acolo, în marea izolare, singur cu oile, Moise şi-a primit educația superioară în școala cerului.

Viața lui Moise ne învață că este important ca toți să fie bine educaţi, atât cât le permite potenţialul lor. Rafinamentul si cultura nu trebuie să fie considerate lumești, din contră de fapt sunt de dorit atâta timp cât acestea sunt în conformitate cu standardele cerești.

Unii au presupus că Yahushua a fost needucat din cauza unei declarații făcută când învăţa pe oameni în templu: “Iudeii se mirau şi se întrebau: Cum de ştie Acesta atâta învăţătură fără să fi învăţat?“ (Ioan 7:15)

father and son reading Bible together

Această declarație nu înseamnă că Mântuitorul era analfabet, deoarece în capitolul următoare, Ioan relatează că Yahushua (vezi Ioan 8: 6 și 8.) "s-a aplecat și a scris pe pământ." Mai degrabă, întrebarea, " Cum de ştie Acesta atâta învăţătură fără să fi învăţat?“ se referă la faptul că Yahushua nu a învăţat în școlile din zilele Lui. El a primit educația la domiciliu, la picioarele mamei sale. Școlile rabinilor, cu accent lor pe tradiție mai degrabă decât legea lui Yahuwah, îi erau nepotrivite pentru marea Sa lucrare.

Același lucru este valabil și pentru cei care ar sta pentru adevăr astăzi. Educația, care este obținută de la instituțiile lumești învață evoluție, imoralitate sexuală și de multe ori chiar și agendele politice ale partidelor de la guvernare. Mai mult decât atât, totuşi, școlile promovează conformismul, care elimină independența și individualitatea gândirii. Aceasta deformează caracterul, astfel încât a fi acceptat de către alte persoane devine mai important decât a fi acceptat de Yahuwah. În cazul în care o persoană tânără este educată a se conforma, cum ne-am putea aştepta să stea în mod independent pentru adevăr, atunci când situația o impune?

Cei care acceptă obligația și privilegiul de a închina în adevărata zi a şaptea Sabatul de la Creaţiune le va fi extrem de dificil să trimeată copilul lor la  școală pentru că ciclul săptămânal a calendarului public modern nu se alinieaze cu cea a calendarului lunar-solar. Aceia cărora situațiile în care se află nu le permit educarea copiilor la domiciliu ar trebui să aducă cazul lor în fața Tronului lui Yah, izvorul înțelepciunii. O cale sigură de urmat le va fi deschisă înainte.

Când copilaşii au fost aduşi la Yahushua pentru a primii binecuvântarea Sa, ucenicii i-au mustrat pe părinți pentru "perturbarea" Mântuitorului. Yahushua, la rândul său, i-a mustrat pe ucenici, spunând: "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor" (Matei 19:14)

"Lăsaţi" vine de la aphi’mi și înseamnă a permite și a nu împiedica sau opri. Copiii și tinerii sunt idealişti. Ei au nevoie de standarde ridicate. Ei vor veni la Yahuwah dacă nu sunt împiedicaţi.

Educația și formarea profesională a tinerilor este o chemare înaltă și o mare responsabilitate. Angajează-te în educarea copiilor tăi pentru Yahuwah. Toate resursele atotputerniciei îţi vor fi puse la dispozitie. Îngerii vor coopera cu tine în pregătirea acestor suflete prețioase.