Print

Credința este biruința!

Philippians 4:19

George Müller a fost un om care a înțeles credința. Odată a spus, "mi-am dedicat bucuros întreaga mea viață  pentru a exemplifica cât de mult se poate realiza prin rugăciune și credință." Yahuwah i-a pus pe inimă să construiască un orfelinat pentru a avea grijă de copii nevoiași care trăiau pe străzile din Bristol, Anglia. Cu doar doi șilingi (50 de cenți) în buzunar, George Müller s-a hotărât  să se supună. El nu știa de unde va face rost de bani, dar aceasta nu era problema lui. El cunoștea voința lui Yahuwah. Era partea lui Yahuwah de a oferi calea prin care  se va realiza aceasta. Parte lui era să se supună.

George Müller

George Müller (1805-1898), un adevărat Luptător al Credinţei, credea că a deţine făgăduinţele lui Yah este tot la fel de real cu a deţine lucrul de care ai nevoie, hrană  în coş sau bani în portofel.

Müller s-a încrezut deplin în divinul său Elohim. De timpuriu el și-a făcut un obicei de a nu spune nimănui despre nevoile sale - și a avut o mulțime de nevoi. El le spunea însă doar Tatălui său Ceresc. Prin acest umil om al credinței, Yahuwah a ridicat cinci clădiri imense din  granit, capabile să adăpostească 2.000 de orfani.

Într-o zi, Müller nu mai avea bani ca să ofere următoarea masă copiilor. În timp ce el era îngenuncheat în rugăciune, spunându-i despre nevoia sa Tatălui ceresc, și afirmând  făgăduințele credinței, cineva a bătut la ușă oferindu-i în dar niște bani. Yahuwah a dovedit încă o dată că El Își ține întotdeauna promisiunile. Copiii au mâncat următoarea masă la timp.

De-a lungul anilor, echivalentul a milioane de dolari i-au fost oferiți pentru a sprijini marea sa lucrare - toate acestea fără ca vreodată să spună nici măcar unui singur suflet despre nevoile sale, multe dintre acestea fiind foarte urgente. Müller și-a dedicat viața pentru a dezvălui bunătatea și puterea lui Yahuwah exercitată față de toți cei care se vor bizui pe El și pe cuvântul Său, încrezându-se în promisiunile unui Elohim care se ține de cuvânt. El a recunoscut că greutățile sunt necesare oricui dorește să aibă o credință puternică.

"Pentru a învăța să ai o credință puternică trebuie să treci prin mari încercări." A observat Müller. "Am învățat  să am credință stând neclintit în mijlocul încercărilor severe."

El a spus că încrederea este ca o plantă, care va creste rapid daca este cultivată, iar credința  lui Müller a dovedit că aceasta este o declarație adevărată. Indiferent de nevoile urgente cu care se confrunta la un moment dat, Müller a ales să aibă încredere în Yahuwah. El a spus, "Aveți încredere că umblați cu El și priviți la El, așteptând ajutor din partea Sa, El niciodată nu vă va dezamăgi." Credința lui Müller a fost rezultatul experienței sale de a alege să aibă încredere, indiferent de circumstanțe. El a  afirmat: "Dacă Domnul nu mă scapă, va fi pentru prima dată".

Scriptura este plină de relatări, care povestesc despre modul în care interacționează Yahuwah cu copiii lui de pământ. Scopul principal pentru care fiecare poveste este înregistrată pe paginile Scripturii este de a inspira credință în inimile credincioșilor. Din eliberarea miraculoasă de la Marea Roșie din povestea văduvei al cărui ulei a fost înmulțit astfel încât ea și-a putut plăti datoria, toate experiențe sunt menite să inspire credință că Acela care a lucrat cu putere pentru poporul Său din veacurile trecute, este dispus să facă aceleași lucruri și astăzi, dacă poporul Său se va încrede în El.

Faith is the victory - Esther

Yahuwah nu a prevenit răpirea micuţei israelite şi vânzarea ei ca sclavă, dar a folosit acest lucru pentru ca ea să mărturisească prin căpitanul Naaman unei întregi naţiuni. (Cu permisiunea lui Darrel Tank, darreltank.com.)

Fiecare copil al lui Yahuwah s-a confruntat întotdeauna  cu dificultăți. Daniel a fost luat prizonier și a fost făcut un eunuc în curtea dușmanilor lui Iuda. Iosif a ajuns pe nedrept în închisoare. Iov și-a pierdut copiii, averea și reputația. Estera a fost luată de la familia ei și a fost făcută soția unui rege păgân ce era cu mulți ani mai în vârstă decât ea!

Yahuwah nu oprește împlinirea lucrurilor rele. Evrei 11, celebrul capitol al  "Galeriei oamenilor credinței" oferă exemplu după exemplu de oameni care, atunci când s-au confruntat cu dificultăți insurmontabile și mari încercări, au triumfat - nu în propria lor putere, ci sprijinindu-se în toate pe promisiunile lui Yahuwah. Aceștia sunt Luptătorii Credinței.

Prin credință au cucerit ei împărății, au facut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și inchisoare; au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferastraul, chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit îmbracați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți - ei, de care lumea nu era vrednică - au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. ... Si noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la [Yahushua].... (Evrei 11: 33 – 12:2)

Relatările Bibliei ne învață că cea mai mare nevoie a fiecăruia este credința în făgăduințele divine. Încercările și problemele ce apar sunt mijloacele cerești de a ne preda credința și încrederea. Puterea lui Yahuwah este suficientă pentru a satisface orice cerință. Este destul de mare pentru a rezolva orice situație critică. Singura limitare este lipsa credinței că ”Totul este cu putință celui ce crede.” (Marcu 9:23) ”Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, pentru că cel ce vine la [Elohim]  trebuie să creadă că El este, și că El răsplătește pe cei ce-L caută. " (Evrei 11:6)

În aceste zile ale sfârșitului istoriei pământului, istorisirile Biblice sunt date pentru a consolida credința credincioșilor. Oameni lui Yahuwah trebuie să stea în fața întregii lumi  vestind adevărul nepopular al Sabatului zilei a șaptea calculat printr-un calendar antic. Toți cei care înțeleg obligativitatea poruncii a patra își dau repede seama că dacă este important să se închine într-o anumită zi, atunci calendarul folosit pentru a calcula acea zi trebuie de asemenea să folosească o metodă corectă de măsurare a timpului.

Asian man deep in thoughtÎntrucât întreaga lume este unită în utilizarea calendarului solar care are un ciclu săptămânal continuu, decizia de a se închina folosind un alt calendar prezintă imediat o întreagă serie de probleme neprevăzute anterior. Principala temere a celor mai mulți oameni care doresc să se închine în adevăratul Sabat Biblic este aceea a pierderii locului  de muncă. Acest lucru, la rândul său, ridică alte probleme pentru cei care au credite de plătit: Cum îmi voi plăti mașina? Voi pierde casa? Ce se va întâmpla cu împrumuturile pentru studiile mele? Am atât de multe!

Toate aceste preocupări sunt foarte actuale. Mulți dintre oamenii lui Yahuwah se confruntă cu aceste probleme. Cea mai mare nevoie a cuiva ce trece prin această situație este credința – o credință care să nu fie zguduită, chiar dacă s-ar clătina cerul. Singurul lucru asupra căruia Yahushua i-a avertizat în mod repetat pe ucenicii Săi a fost lipsa lor de credință: "De ce vă este frică, voi, puțin credincioșilor" (Matei 8:26) "O, tu puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?" (Matei 14:31) "Unde vă este credința?" (Luca 8:25)

Dimpotrivă, ori de câte ori a găsit credință, a lăudat-o imediat. "Fiica, fi pe pace: credința ta te-a mântuit "(Matei 9:22)" O, femeie, mare este credința ta: facăți-se după credința ta "(Matei 15:28)" Du-te;. credința ta te-a vindecat. "(Marcu 10:52) Yahushua a vrut să-i învețe că lucrarea lui  Yahuwah pentru o persoană era direct proporțională cu cantitatea de credință exercitată de acea persoană.

"Credința" este unul dintre cuvintele folosite cel  mai des în cercurile religioase, dar este rareori înțeles în adevăratul său sens. Credințanu este sentiment. Deseori, oamenii se îndoiesc că rugăciunile lor sunt ascultate și asta cu excepția cazului în care se simt inundați de emoții bune, dar acest lucru nu este credință. Atunci când simțiți că vă este frică, și nu aveți pace; când simțiți durere, și nu bucurie; cand vă simțiți slab, și nu puternic; este de datoria dumneavoastră să exercitați credință.

Adevărata credinţă reprezintă „crezul, asentimentul minţii faţă de adevărul pe care-l declară altcineva, bazându-se pe autoritatea şi veracitatea lui fără alte dovezi; judecata pe care altcineva o afirmă sau declară a fi adevăr.”2Credinţa înseamnă a-L crede pe Yahuwah pe cuvânt, alegând să crezi ceea ce El crede şi face datorită a cine este El(dragoste absolută) şi a ce este( putere absolută), fără a mai adăuga alte dovezi în plus.

Într-o zi, un centurion roman l-a rugat pe Yahushua să îi vindece robul.

[Yahushua] i-a spus, Voi veni și-l voi vindeca.

Centurionul l-a rugat și a zis: Domnule, nu sunt vrednic să intri sub acoperământulmeu; ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași, și zic unuia:”Du-te!” și se duce; altuia ”Vino!” și vine; și robului meu: ”Fă cutare lucru!” și îl face.

Când a auzit Yahushua aceste vorbe s-a mirat, și a zis celor ce veneau după El: Adevărat adevărat vă spun că nici în Istrael nu am găsit o credință așa de mare.

Și Yahushua i-a spus centurionului: ”Du-te, să ți se facă după credința ta! (Matei 8: 7-10,13)

Când centurionul a cerut ajutorul lui Yahushua, Mântuitorul a răspuns imediat: "Eu voi veni." Sutașul a fost surprins. El nu s-a așteptat ca un israelit să pășească în casa sa, el fiind un păgân și a răspuns repede, "Oh, nu. Nu este necesar. Doar numai un cuvânt și robul meu va fi bine. "

”Aceasta” este credința, a spus Yahushua.

“Faith is not belief without proof, but trust without reservation.” D. Elton TruebloodScriptura este Cuvântul lui Yahuwah la fel de puternic ca atunci când a vorbit și universul a luat ființă. Atunci când credeți că Cuvântul lui Yahuwah conține puterea de a face ceea ce spune, și alegeți să aveți încredere că ceea ce El a spus, va face, atunci vă exercitați credința. Acesta este lucrul de care oamenii lui Yah au cea mai mare nevoie atunci când se confruntă cu necazurile care-i asaltează, pe toți cei care Îl onorează pe Creatorul lor închinându-se în adevărata Lui zi de Sabat.

Frumusețea  acestui fapt este că noi primim credința în dar de la Yahuwah! El a dat tuturor o măsură suficientă de credință pentru a crede că dacă vor cere mai mult, vor primi mai mult. Dar, pentru ca acesta să crească, credința trebuie să fie testată și încercată înainte de a deveni reală în viața dumneavoastră. "Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele. . . "(Romani 8:28), astfel încât, indiferent de ceea ce se întâmplă, puterea transformatoare a providenței [Yahuwah] transformă credința desăvârșită în realitate. Credința întotdeauna lucrează într-un mod personal, pentru că scopul lui [Yahuwah] este de a vedea că credința deplină se transformă în realitate în copiii Săi.3

Yahuwah știe că aveți nevoie de credință. Singura cale pentru a dezvolta credință puternică în capacitatea lui Yahuwah de a avea grijă în mod individual de dumneavoastră, este de a avea probleme, care sunt imposibil de rezolvat prin vreun efort omenesc. În realitate, nu contează dacă problema este un loc de muncă pe care îl veți pierde, pentru că păziți Sabatul, sau un credit ipotecar, care va duce la pierderea casei sau a mașinii pentru că v-ați pierdut locul de muncă: dacă problema constă în ceva ce ați putea face, sau ceva ce altcineva ar putea face pentru dumneavoastră,  nu vă va consolida credința.

“Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for [Yahuwah] in that which is humanly possible. Faith begins where man’s power ends.” George MüllerIndiferent de problemele cu, care vă confruntați în urma ascultării, Yahuwah știe totul despre ele. Fiecare încercare este "personalizată " pentru a dezvolta în dumneavoastră credința și dependența de Tatăl vostru Ceresc, credință de care aveți nevoie pentru a obține  biruința pentru zilele ce vor urma. Ar fi mai bine să vă pierdeți o casă frumoasă și să trăiți într-un simplu apartament sau casă mică la țară, decât să vă rețineți de a asculta de voința declarată a lui Yahuwah. Doar cei care trăiesc în ascultare deplină pot apela la făgăduințele lui Yahuwah.

Yahuwah a oferit promisiuni pentru a satisface orice urgență și orice  trebuinţă. Când ați făcut tot ceea ce va stat în putință, ascultând de voința Sa ce v-a fost descoperită, partea dumneavoastră este alegerea de a crede că El este Yahuwah, Eloah-ul tău  și că El nu poate să mintă. Fără probleme pe care oamenește nu le puteți rezolva, credința dumneavoastră în providența Sa nu va crește. Încercările prin care treceți au scopul expres de a vă oferi oportunitatea de a vă exercita  credința, astfel încât acesta să crească! Fără testare, credința nu se va dezvolta mai mult decât se pot dezvolta mușchii fără exercițiu fizic.

“If we desire our faith to be strengthened, we should not shrink from opportunities where our faith may be tried, and therefore, through trial, be strengthened.” George MüllerÎntrucât situația fiecărei persoane este unică, nu există niciun sfat care să poată fi aplicat oricărei situații. Există un motiv pentru care problemele cu care vă confruntați, sunt peste capacitatea dumneavoastră de a le rezolva sau mai mari decât  resursele ce vă sunt disponibile pentru a le gestiona. Yahuwah nu intenționează ca oamenii să îți poată furniza ajutorul. El vrea să ofere. Yahuwah nu permite nici unei persoană sau vreunei instituții, cum ar fi WLC, să fie în măsură să ofere răspunsuri și bani pentru fiecare problemă cu care se confruntă copiii Săi. Problemele sunt concepute pentru a vă ajuta să dezvoltați credință în Yah, nu pentru a depinde de înțelepciunea prietenilor, sau a resurselor altora.

Dificultățile cu care vă confruntați pot fi mai înfricoșătoare decat orice ați experimentat  vreodată; adevărate pericole. Prin toate acestea, cea mai sigură cale este ascultarea și încrederea. Motivele pline de milă ale lui Yahuwah în orice încercare trebuie să vă atragă mai aproape de El.

Căci [Yahuwah] nu leapădă pentru totdeauna: Ci când mâhnește pe cineva,  se îndură iarăși de el după îndurarea Lui cea mare. Căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. (Plângerile lui Ieremia 3: 31-33)

older couple looking over their billsYah ar putea şterge creditul dumneavoastră. El ar putea creea bani în poșeta dumneavoastră. Dar aceasta nu va dezvolta credință și credința este cea mai mare nevoie a dumneavoastră. Numai atunci când o problemă ce nu poate fi rezolvată omenește este rezolvată prin intervenție divină, credința dumneavoastră va crește.

Problemele cele mai dificile cu care ne confruntăm sunt cele care le-am adus asupra noastră printr-un curs de acțiuni neînțelepte:

Atunci când o persoană a semnat documente și a promis de a rambursa o sumă, există un sentiment de obligație și dacă nu se va ține de cuvânt Yahuwah va fi dezonorant . Nimeni nu ar trebui să-și piardă credința în dragostea lui Yahuwah, dacă totul se va termina prin a pierde locul de muncă și a fi în imposibilitatea de a rambursa  împrumuturile. "Iată, mâna lui  [Yahuwah] nu este prea scurtă ca să mântuiască; nici urechea Lui prea tare ca să audă "(Isaia 59: 1). Trebuie să ascultăm  și să ne supunem, chiar și atunci când nu înțelegem motivele ce stau la baza conducerii Lui.

Experiențele pe care considerăm a fi foarte grele sunt ceea ce ne este extrem de necesar pentru a ne rafina caracterele. De asemenea, este foarte posibil ca Yahuwah să aibă  nevoie de un martor, ca Iov, care va rămâne credincios și încrezător, indiferent de circumstanțe. El poate fi folosit pentru salvarea altor suflete care trec prin valea umbrei morții.

Chiar și atunci când am intrat în dificultăți din propria noastră vină, dificultăți în care nu a fost voia lui Yahuwah să intrăm,  putem veni în continuare la Tatăl și în numele Fiului să Îl  rugăm să ne dea înțelepciune pentru a vedea o cale care să fie urmată în condiții de siguranță.

Yahuwah a promis înțelepciune tuturor celor care I-o cer.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la [Elohim], care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.  Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la [Yahuwah], căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. (Iacov 1:5-8)

Yahuwah este prea înțelept să răspundă  rugăciunilor noastre în modul dorit de noi. Este posibil ca chinul de a trece prin faliment, de a pierde un loc de muncă, o casă sau chiar reputația să fie singurul lucru pe care Înțelepciunea infinită știe că va aduce acea persoană la o dependență totală de Yahuwah. Dacă aceasta este experiența dumneavoastră, continuați să aveți încredere și să ascultați, știind că Yahuwah este un Tată iubitor.

El Îşi va paşte turma ca un Păstor,
va lua mieii în braţe,
îi va duce la sânul Lui
şi va călăuzi blând oile care alăptează.
(Isaia 10 11)

“Faith is deliberate confidence in the character of [Yahuwah] whose ways you may not understand at the time.” Oswald ChambersPutem să ne încredem în Yahuwah în orice situație, știind că El ne va conduce întotdeauna pe drumul pe care noi înșine l-am alege dacă am putea vedea viitorul și planul Său glorios  care lucrează în viețile noastre. 

Puterea Celui Atotputernic susține fiecare făgăduință pe care El a făcut-o vreodată. Astfel, nu există nici o scuză pentru a nu asculta - chiar dacă ascultarea de adevăr ne ca costa locul de muncă, casa, mașina, reputația, căsnicia sau chiar însăși viața.

Eşti ispitit? El te scapă. Eşti slab? El îţi dă puteri. Eşti neştiutor? El te luminează. Eşti rănit? El te vindecă.   [Yahuwah] “socoteşte numărul stelelor” şi tot El “tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.” (Psalmii 147, 4.3.) “Veniţi la Mine” este chemarea Lui. Oricare ar fi grijile şi încercările, înfăţişează cazul tău înaintea Lui. Inima ta va fi întărită, ca să poată rezista. Se va deschide o cale ca să poţi scăpa din greutăţi şi încurcături. Cu cât îţi dai seama că eşti mai slab şi mai fără ajutor, cu atât vei deveni mai puternic în tăria Lui. Cu cât este mai grea povara, cu atât este mai binecuvântată odihna, când le arunci pe toate asupra Purtătorului de poveri. Odihna oferită de Măntuitorul este condiţionată, şi aceste condiţii sunt clar arătate. Toţi le pot îndeplini. El ne spune cum putem găsi această odihnă.4

“Faith isn’t the ability to believe long and far into the misty future. It’s simply taking [Yahuwah] at His Word and taking the next step.” Joni Erickson TadaCei care ascultă de Yahuwah în toate lucrurile au dreptul de a solicita orice promisiune pe care Infinita Dragostea a dat-o. Singurele întrebări pe care să le avem să fie, „Care este porunca lui Yahuwah? Și care este promisiunea Lui?” Cunoscând acestea, veți asculta de poruncă și vă veți încrede în făgăduință.

• Nu vă fie teamă de a cere o renegociere a împrumutului. Yahuwah poate lucra în acest mod.

• Nu fiți prea mândru de a vă căuta un al doilea loc de muncă part-time.

• Nu ezitați să puneți la vânzare o  casă mare și să vă mulțumiți cu una mai mică, care poate fi plătită sau chiar să locuiți cu chirie.

Când imobilul se află într-o zonă unde nimeni nu este interesat să cumpere, Yah poate trimite un cumpărător.

• Când șomajul este ridicat și nu sunt disponibile locuri de muncă, Yah poate aranja lucrurile astfel încât să vi se ofere un loc de muncă.

Yahuwah permite confruntarea cu probleme individuale pentru a construi credință individuală. Trebuie să fie o problemă prea mare pentru ca dumneavoastră  să o puteți rezolva astfel încât să apelați la El pentru găsirea unei soluții. Numai  un răspuns obținut prin credință și rugăciune, vă va crește credința. În fiecare încercare și necaz, ar trebui să vedem o invitație la rugăciune.

Scriptura a oferit cheia pentru fiecare problemă cu care vă confruntați ca urmare a ascultării de porunca divină: "Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă fără încetare, mulțumiți lui Yahuwah pentru toate lucrurile” (1 Tesaloniceni 5: 16-18). Cea mai amară încercare, dacă este acceptată cu blândețe și în credință, va aduce cu împreună cu ea o asigurare calmă și liniștită că Yahuwah vede, aude și este la lucru în  toate acestea pentru binele nostru veșnic.

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon (1834-1892) a predicat la peste 10000000 de oameni în timpul vieţii sale, pe care-i îndemna să aibă încredere în Cuvântul Celui Atotputernic.

Charles Spurgeon, un lucrător influent care a luptat cu vitejie împotriva incursiunilor teologiei liberale, scria:

Bărbații și femeile care s-au rugat lui [Yahuwah] pentru un anumit lucru și l-au primit, au fost la tronul harului, au arătat către făgăduință și au declarat că nu vor pleca mai departe până ce aceasta nu se va împlini. Apoi s-au întors de la [Yahuwah] ca niște cuceritori ai tronului Celui Atotputernic; pentru că rugăciunea mișcă brațul care  mișcă lumea. "Rugăciunea este mușchiul lui [Yahuwah]," a spus cineva, "în mișcare mâinii," și așa este. Într-adevăr, în rugăciunea inimii pline de credință puternică, este o împlinire minunată a textului: "El pune puterea în mine." . . . Du-te, creștine, deoarece aceasta este promisiunea: "El pune puterea în mine."

"Deși eu sunt slab, prin puterea Lui pot totul. "5

Nici un om nu are răspuns tuturor întrebărilor. WLC nu are soluție la toate problemele tale. Este privilegiul tău de a umbla prin credință și a vedea cum Yahuwah se ocupă de problemele tale. Rugăciunea este arma de apărare împotriva tuturor atacurilor vrăjmașului.

[Yahuwah] spune: "Cheamă-Mă în ziua necazului." Psalmul 50:15. El ne invită să-I predăm  Lui îngrijorările și nevoile noastre, precum și dorința noastră după ajutor divin. El ne îndeamnă să venim imediat în rugăciune. De îndată ce apar dificultăți, trebuie să înaintăm înaintea Sa cererile noastre sincere. Prin rugăciunile noastre insistente vom da dovadă de încrederea în puterea lui [Elohim]. Simțământul nostru de neajutorare ne conduce să ne rugăm cu sinceritate,iar Tatăl nostru ceresc este mișcat de rugăciunile noastre.

woman praying - Faith is the victory!Adesea, cei care suferă ocară sau persecuție pentru credința lor sunt tentați să gândească că ei sunt părăsiți de [Yahuwah]. Oamenii care sunt în minoritate, cred după toate aparențele că vrăjmașii lor triumfă asupra lor. Dar să nu își încalce conștiința căci El care a suferit în numele lor, și a purtat durerile și suferințele lor, nu i-a părăsit.

Copiii lui [Yahuwah] nu sunt părăsiți și lăsați  fără apărare. Rugăciunea mișcă brațul Celui Atotputernic. . . .

Dacă ne predăm viețile noastre în slujba Sa, nu vom  putea fi puși niciodată  într-o situație pentru care [Yahuwah] nu a prevăzut ajutorul Său. Oricare ar fi situația noastră, noi avem un Călăuzitor care să ne arate drumul; oricare ar fi problemele noastre, lipsurile sau chiar dacă am fi părăsiți, avem un Prieten iubitor. Dacă în neștiința noastră facem un pas greșit, Yahushua nu ne părăsește. Vocea Lui clară și distinctă se aude spunând: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. ” Ioan 14,6. ”Căci El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care nu are ajutor. ” Psalmul 72,12.+

[Yahuwah]  declară că El va fi onorat de către aceia care se apropie de El şi care Îi slujesc cu credincioşie. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea, da, pacea, căci se încrede în Tine.” Isaia 26, 3. Braţul Celui Atotputernic este întins ca să ne conducă înainte şi tot înainte. Mergeţi înainte, spune [Mântuitorul], Eu am să vă trimit ajutor. Voi cereţi pentru slava Numelui Meu şi de aceea veţi primi. Eu voi fi proslăvit înaintea acelora care privesc şi aşteaptă căderea voastră. Aceştia, vor vedea triumful glorios al Cuvântului meu. “Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” Matei 21, 22.

Toţi aceia care sunt în suferinţă sau sunt nedreptăţiţi, să strige la [Yahuwah].   Îndepărtaţi-vă de aceia a căror inimi sunt ca oţelul şi aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Creatorului. Nimeni dintre cei care vin la El cu inima zdrobită, nu va fi respins. Nici o rugăciune sinceră nu se pierde. În mijlocul osanalelor înălţate de corurile îngereşti, [Yahuwah] aude strigătele chiar şi ale “Faith is the substance [confidence, margin] of things hoped for, the evidence of things not seen.” (Hebrews 11:1)celei mai slabe fiinţe omeneşti. Noi putem prezenta dorinţa şi povara inimii în cămăruţa noastră, putem înălţa o rugăciune mergând în drumul nostru şi cuvintele noastre ajung la tronul Stăpânului Universului. Ele poate că nu sunt auzite de vreo ureche omenească, dar ele nu se pot pierde neauzite, şi nici nu se pierd în învălmăşeala preocupărilor zilnice. Nimeni şi nimic nu poate înăbuşi rugăciunea sufletului. Ea se ridică mai presus de zgomotul străzii, mai presus de tumultul mulţimii şi ajunge la curţile cerului. Noi vorbim lui [Yahuwah], şi de aceea rugăciunile noastre sunt ascultate.

Cei care se simt cei mai nevrednici, nu trebuie să se teamă ci să prezinte situaţia lor Bunului [Yahuwah].  Când El S-a dat pe Sine în [ Fiul Său] pentru păcatele lumii, El a luat asupra Sa cazul oricărui suflet. “El care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?” Romani 8, 32. Nu va împlini El oare Cuvântul Său cel plin de milă ce a fost dat pentru încurajarea şi pentru întărirea noastră?6

Cel mai probabil, persoana care prezintă adevărul despre Sabat, nu este scutită de încercări și dificultăți. Ascultarea, prin însăși natura sa, trebuie să coste ceva. Yahushua a întărit acest fapt explicând: "Dacă vrea cineva să meargă după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze" (Luca 9:23) Crucea pe care toți trebuie să o poarte este crucea ascultări - și ascultarea este o cruce. Crucea este diferită pentru fiecare individ - este concepută în funcție de nevoile individuale ale fiecărei persoane în vederea dezvoltării sale spirituale.

Yahushua a avertizat în mod clar că cei ce vor să moștenească împărăția cerurilor trebuie să jertfească totul. Nu doar să fie dispuși să facă asta, ci chiar să împlinească acest lucru.

Împărăția cerurilor este ca o comoară ascunsă într-o țarină, omul  care o găsește, o ascunde; și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea.

"Împărăția cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase, și când au găsit un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce avea și-l cumpără." (Matei 13: 44-46 Biblia Fidela)

Mântuirea este un dar gratuit, dar niciunul care va continua în neascultare nu o va obține. Întrucât totul a fost pus la dispoziția noatră, oricine nu se supune nu va avea scuză dacă va fi pierdut. Principalul motiv pentru care oamenii nu doresc să poarte crucea ascultării, este mândria. Ei preferă sinele lor confortabil, mai mult decât umilința. Le place prestigiul pe care îi au pentru că dețin un loc de munca bine platit. Ei nu doresc să treacă prin dificultățile pierderii unui loc de muncă, sau a unei  case ori a unei mașinii pentru că nu vor putea să-și achite  ratele.

Este simplu pentru Yahuwah să rezolve problemele cu care vă confruntați. Resursele sunt nelimitate! Cu toate acestea: este greu pentru păcătoși să dezvolte credință în El. Yahuwah nu vă va forța să credeți în făgăduințele Lui. Ca Unul ce iubește libertatea, El vă oferă posibilitatea de a alege. "În credință, este suficientă lumină pentru cei care vor să vadă, și destul întuneric pentru cei care vor să rămână orbi." 7

Alegeți în mod deliberat să aveți încredere în Creatorul și Răscumpărătorul dumneavoastră. Viața veșnică stă în puterea acestei decizii, chiar dacă v-ar cost totul.  Bucurați-vă întotdeauna, în tot ceea ce primiți, cu  mulțumire, văzând în toate lucrurile o invitație la rugăciune. Nu există nici un munte prea mare ca El să nu îl poată muta; nicio distanță prea departe să nu o poată trece. El aude rugăciunile noastre și ordonează evenimente astfel încât,  în cele din urmă, să beneficiem de cele mai mari binecuvantări.

“When you get to the end of all the light you know and it’s time to step into the darkness of the unknown, faith is knowing that one of two things shall happen: either you will be given something solid to stand on, or you will be taught how to fly.” Ede Teller

Credința este biruinta!

"Pentru că oricine este născut din Yahuwah biruiește lumea. Și aceasta este victoria care a biruit lumea, credința noastră."
(1 Ioan 5: 4, Numele din Scriptură sunt restaurate)


1 Toate referințele biblice, cu excepția indicării altei surse, sunt preluate din versiunea Cornilescu.

2 “Faith,” American Dictionary of the English Language, Noah Webster, ed., 1828.

3 Oswald Chambers, My Utmost for His Highest.

4 E. G. White, Hristos Lumina Lumii, p. 329.

5 C. H. Spurgeon, “Faith versus Fear.”

6 E. G. White, Parabolele Domnului Hristos, pp. 172-174.

7 Blaise Pascal