Print

Dependenţa de păcat: Păzind Porţile Sufletului

Timpul se apropie de sfârșit. Acum, mai mult ca oricând, este imperativ necesar să se păzească orice cale de acces spre suflet, prin care Satana caută să atragă și să prindă în cursă.

Păcatul este dependenţă. Nu contează ce formă are acesta: furie, bârfă, droguri, bănuială, mândrie, nicotină / alcool, pornografie, masturbare, sau altceva. Toate acestea dau dependență.

dependeta de pacat

Singurul răspuns pentru oricare dintre noi se găsește în Yahushua. Fiecare este răspunzător înaintea lui Yahuwah pentru propriul său suflet. Așa cum explică Scriptura: "Chiar dacă acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ar fi în ea [țara], ei şi-ar scăpa doar propriile lor suflete prin neprihănirea lor, zice  Yahuwah Elohim." (Vezi Ezechiel 14:14). Având în vedere că perioada de probă se apropie de final, fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm inimile cu privire la păcatul ascuns și să predăm totul lui Yahushua.

om întins în pat holbându-se la telefon

Pofta-pentru sex, pentru produse alimentare, pentru medicamente, pentru orice lucru murdar - este apetitul  demonilor exprimat prin ființele umane. Singurul mod în care Satana atrage sufletul este prin cele cinci simțuri. Acestea trebuie să fie păzite cu grijă. O dieta sanatoasă, un stil de viață cumpătat, somn suficient, toate lucrează împreună pentru a proteja și a consolida cele cinci simțuri..

Satana a amăgește prin cele cinci simțuri, dar el prinde în capcană prin minte. Cei care s-au curăţit și pregătit pentru a întâmpina pe Mântuitorul la venirea Lui, trebuie să fie sârguincioși în a-şi păzii gândurile, deoarece gândurile  nutrite, devin sentimente. Și  gândurile și sentimentele la un loc formează caracterul.

A merge în cer din mormânt este total diferit faţă de a fi luat la cer fără să treci prin moartea  la a Doua Venire. Orice persoană care merge la cer fără să vadă moartea, va avea de luptat la un moment dat cu anumite păcate asupra cărora nu se poate avea biruinţă pe cont propriu. Nu are importanță dacă 95% din caracterul, moștenit, al unei persoane este tendință spre rău, sau dacă doar 5% este format din tendințe spre rău, ce au fost moștenite. Numai Yahushua poate salva. O persoană cu 95% tendințe moștenite spre rău poate fi salvat dacă el predă totul Mântuitorului. Și o persoană, crescută în cel mai bun mediu, cu părinți temători de Yah, cu doar 5% tendințe moștenite spre rău, poate fi pierdută dacă crede că poate învinge prin propria sa putere și refuză să se predea lui Yahushua.

"Porunca de a ne lipi de Yahuwah va fi prețioasa pentru noi, dacă o vom înțelege și ne vom supune ei. Încrede-te în mod constant în Yah! Puneți credința neclintită în El, datorită dovezilor inconfundabile ale iubirii și puterii Lui. Nu există nicio persoană care întinzându-și brațele în credință spre Mântuitorul, să nu fie înconjurat pe dinainte și pe dinapoi de brațele Sale veșnice, susținut și mângâiat de El".

(Ellen White, Scrisoarea 17, 14 ianuarie 1903.)

Mulţi îşi pun întrebarea: „Cum să mă predau pe mine însumi lui Yahuwah?” Doreşti să te predai lui Yahuwah, dar eşti slab, nu ai destulă putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. Făgăduinţele şi hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni gândurile, impulsurile şi simţămintele. Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să crezi că Yahuwah nu te poate primi; dar nu trebuie să deznădăjduieşti. Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Yahuwah a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Yahuwah simţămintele; dar putem alege să-l slujim. Putem să-I dăm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Yahushua; simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El.2

Unul dintre domeniile în care oamenii acestei  ultime generații au dificultăți este reprezentat de imoralitatea sexuală. Mulți dintre creștinii sinceri se luptă cu dependența de pornografie și masturbarea. Când un om permite ochilor săi să zăbovească asupra  trupului unei femei, el se implică și cu mintea și cu imaginația. Femeile creștine se îmbracă modest dar, în ultimă instanță, responsbilitatea cade asupra bărbatului dacă permite ochiului său să zăbovească sau alege să-și mute privirea. Unde ochilor li se permite să zăbovească, acolo, gîndurile sunt înclinate să locuiască.

„Când venim la El, mărturisind nevrednicia şi păcatul nostru, El S-a legat ca să asculte strigătul nostru. Onoarea tronului Său este legată de împlinirea Cuvântului Său dat nouă. 

... Generosul nostru Mare preot îşi aminteşte toate cuvintele prin care El ne-a încurajat să avem încredere în El. El îşi aminteşte întotdeauna de legământul Său. 

Toţi cei care-L caută, îl vor găsi. Toţi cei care bat, vor avea uşa deschisă înaintea lor. Nu se vor auzi cuvintele de scuză: Nu mă tulburaţi, uşa este închisă, nu doresc s-o deschid. Nimănui nu i se va spune: Nu pot să te ajut. Aceia care vin în miez de noapte să ceară pâine, ca să hrănească sufletele flămânde, vor avea succes.„

(Parabolele Domnului Hristos, p. 148)

Pași spre biruinţă

Oricare ar fi păcatul tău de care eşti legat, există patru etape specifice pe care le poţi parcurge pentru a-l depăși:

  1. Chemaţi numele lui Yahuwah. Rostiţi făgăduinţele aplicabile situației și rugați-vă, convinşi că veţi primi răspuns.
  2. Cu determinare și o mare fermitate, afirmaţi-vă intenţia. Fiţi cât mai specific și puneţi totul în cuvinte.
  3. Cereţi lui Yahuwah să vă facă conștient de pericol iminent, atunci când începeţi mai întâi să rătăciţi în apropierea ispitei. Cereţi-I să vă aducă aminte să vă rugaţi și să cereţi ajutor înainte ca emoțiile să vă fie atrase în poftirea după păcatul dorit.
  4. Făceţi-vă prietenii  care să vă ajute să fiţi responsabili.

Având un grup de încredere, chiar dacă numai o singură persoană, cu care să vă susţineţi  reciproc să fiţi responsabil, poate fi un ajutor imens în depășirea adicțiiei spre păcat. Bărbații și femeile care lucrează pentru a răspândi adevărul prin WLC şi-au angajat, inima şi sufletul, lui Yahuwah. Dar  și noi,  suntem, încă, oameni. Și noi, încă, mai facem greșeli. Și noi, avem nevoie,încă, de un Mântuitor.

Responsabilitatea  de Grup

group de oameniBărbații din echipa WLC au înțeles că una dintre cele mai mari capcane ale lui Satan pentru oamenii din generația finală este necurăția sexuală. Noi considerăm că  imoralitate sexuală este o problemă  foarte serioasă și noi nu suntem imuni la ispită. Conducătorul echipei WLC a invitat recent, bărbații din WLC să se unească în a se susţine reciproc responsabili unii pe ceilalţi pentru menținerea purității minții și a corpului.

Următoarea scrisoare, am distribuit-o fără a vrea să scoatem în evidență  lucrarea. Noi am răspândit-o ca pe un mijloc de a-i ajuta și de a-i încuraja şi pe alții să caute cu umilință propriile grupuri de sprijin.

 Preaiubiți frați în Yahushua,

Adevărurile din Daniel 11, pe care Yahuwah le-a adus recent în atenția noastră ne-au făcut să înțelegem cât este de aproape încheierea timpului de probă. Preaiubiților, suntem foarte aproape de momentul când Mântuitorul nostru va spune: "Cel, care este întinat, să se întineze și mai departe. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. (Apocalipsa 22:11) Pe măsură ce Duhul Sfânt a impresionat mintea mea cu privire la iminența sfârșitului, inima mea a fost foarte mult împovărată cu problema necurăției sexuale, care este o piatră de poticnire pentru oamenii de azi.

Noi suntem bărbații ultimei generații. Atacul Satanei asupra noastră este mai puternic, mai disperat, și cu lovituri mai grele decât pentru oricare generație anterioară. Scriptura ne învață că "așa cum gândește un om în inima lui, așa este el." (Proverbe 23: 7) Yahushua a avertizat că, dacă ne uităm chiar și la o femeie pentru a pofti după ea, am și comis adulter cu ea în inima noastră.

Satana știe acest lucru și atacurile asupra oamenilor din generația finală sunt necruțătoare. Nimeni nu este imun la atacurile lui. Ca niciodată mai înainte, bărbații din echipa WLC au nevoie de puritatea inimii, minții și corpului. Atunci când Acan a păcătuit, el a ascuns bunurile furate în cortul său. Și totuși, întreaga tabăra a lui Israel a suferit rezultatele păcatului său. Treizeci și șase de oameni au fost uciși în prima bătălie cu Ai. Treizeci și șase de femei, au rămas fără soți. Treizeci și șase de case lăsate fără tată pentru a asigura protecția copiilor. Toate din cauza păcatului ascuns a unui singur om.

semnul StopPreaiubiti frați, ne-am unit eforturile  pentru a răspândi adevărul lui Yahuwah în lume. Ar fi o tragedie de nedescris dacă binecuvântarea lui  Yahuwah nu s-ar putea odihni peste noi din cauza păcatului din tabăra WLC. Trebuie să utilizăm fiecare armă pe care o avem la dispoziție pentru a fi biruitori în această luptă. Noi avem ajutorul Mântuitorului nostru. El a promis să dea ajutor în orice timp de nevoie. Cu toate acestea, avem de-a face, în același timp cu dependența. Noi suntem dependenți de păcat. Păcatul în sine este dependență și masturbarea și pornografia sunt printre cele mai greu de depășit dependențe. Un lucru care a fost dovedit că poate ajuta persoanele dependente este acela de a avea un grup de suport care  să-i facă să  fie , individual, responsabili.

 Propun ca, în siguranța și intimitatea grupului nostru mic,să ne susținem unii pe alții în a fi responsabili. Aceasta este o luptă pentru sufletele noastre și trebuie să folosim toate instrumentele ce ne sunt disponibile. Avem nevoie de binecuvântarea lui Yahuwah, frații mei. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Solicit ca fiecare bărbat care lucrează cu WLC să se unească în a oferi responsabilitate reciprocă următorului angajament  pe care îl vom face unul altuia în fiecare săptămână:

Prin harul lui Yahuah, prin credința în Yahushua, am păstrat puritate mea în această săptămână.

Noi am trimite în acest angajament în fiecare zi de după Sabat, pe  2, 9, 16, și în zilele de 23 ale fiecărei lunații. Eu cer fratelui Q să coordoneze grupul nostru de responsabilitate. La data programată, toți vom trimite e-mail cu angajamentul nostru către fratele Q. Fratele Q va avea două zile la dispoziție pentru a alcătui o listă cu numele fraților care au alunecat și au nevoie să fie ridicați prin rugăciunile noastre. Dacă este necesar, el va adăuga propriul său nume în lista de rugăciune. Deoarece aceasta este o problemă atât de dificilă pentru noi oamenii din generația finală, dacă cineva nu răspunde, eu cer fratelui Q să presupunem că el a alunecat în păcat și să adauge numele său la lista de rugăciune.

Acest lucru nu trebuie să  ne jeneze pe nici unul dintre noi și nici nu va avea vreun impact  asupra vreunui  frate de la WLC. Este pur și simplu un mijloc de a oferi încurajare în lupta pentru curăție. Am conceput acest grup de sprijin de durată, până la încheierea timpului de probă. Satana luptă din greu pentru sufletele noastre și trebuie să ne susținem frații noștri în rugăciune.

Este o  lucrare de suflet, iubiți frați. Puritatea sexuală îmbrățișează cu mult mai mult decat abstinența de la masturbare sau pornografie. Ochii sunt ferestrele sufletului și, ca atare, trebuie să fie păziți în permanență. Acest lucru necesită ca ochii noștri să evite să privească  o femeie îmbrăcată sumar care trece pe lângă noi. Înseamnă să ne păzim mintea noastră. Noi nu trebuie să flirtăm  cu o femeie. Este responsabilitatea noastră, fraților, să ne păzim aceste ferestre ale sufletului nostru și să nu permitem ca ochii sau mintea noastră să persiste ca să cedeze în fața masturbării sau pornografiei.

În calitate de co-lucrători cu WLC, avem propriul nostru grup de susținere. Suntem o grupă de frați care se roagă unii pentru alții și se ridică unul pe altul. Dacă vreunul dintre noi se împiedică, noi știm că avem un mijlocitor la Tatăl. (A se vedea 1 Ioan 2: 1). Și noi știm că aici putem obține sprijin și înțelegere, fără teamă de judecată.

Noi nu avem timp de pierdut, preaiubiților. Sfârșitul este prea aproape.


Luați-o în serios cu păcatul!

Frați și surori, sfârșitul este prea aproape ca să  ne mai  jucăm cu mântuirea noastră. Trebuie să luăm în serios păcatul. Trebuie să ne păzim porțile sufletelor noastre. În furtuna vieții, întorceți-vă la Mântuitorul și El vă va ridica.

Nu ascultați sugestia inamicului de a sta departe de Hristos până când veți deveni mai bun; până când  sunteți suficient de bun pentru a veni la Yahuwah. Dacă așteptați până atunci, nu veți veni niciodată. Atunci când Satana arată către hainele dumneavoastră murdare, repetați promisiunea lui Yahushua, "Cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară." Ioan 6:37. Spune-i inamicului că sângele lui Yahushua  vă curăță de orice păcat. Faceți ca rugăciunea lui David să fie propria dumeavoastră rugăciune: "Curățește-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada " Psalmi 51: 7.

Ridică-te şi mergi la Tatăl tău. El va veni să te întâmpine pe când eşti încă departe. Dacă faci numai un singur pas spre El, în pocăinţă, El Se va grăbi să te cuprindă în braţele infinitei Sale iubiri. Urechea Sa este deschisă la strigătul sufletului smerit. Cea dintâi mişcare a inimii spre Yahuwah, îi este bine cunoscută. Nici o rugăciune nu se înalță, oricât de nedibace ar fi ea, nici o lacrimă nu se varsă, oricât de ascunsă ar fi ea, nici o dorinţă sinceră după Yahuwah nu este nutrită, oricât de slabă ar fi ea, fără ca Duhul lui Yah să nu iasă în întâmpinarea ei. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălţată, sau ca pornirea inimii să fie manifestată, harul lui Hristos iese în întâmpinarea harului care lucrează asupra sufletului omenesc.3

far


Articole la Subiect:


1Numele sacre au fost folosite în locul titlurilor

2Ellen White, Calea către Hristos,p 47. S-au folosit numele sacre.

3Ellen Whte, Parabolele lui Hristos, p.205. S-au folosit numele sacre.