Print

Dependența Masturbării

young woman looking back at sunsetPlanul de salvare oferă restaurarea imaginii divine în sufletul omenesc.Yahuwah este pur. El este sfânt și desăvârșit. Aceia care vor fi moștenitori în împărăția luminii, împreună cu Yahushua, vor reflecta pe Yahuwah în orice privință.

Scriptura este foarte clară:doar cei cu inima curată vor moșteni viața veșnică.

Cine va putea să se urce la muntele lui Yahuwah?Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curate, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.Acela va primi binecuvântarea de la Yahuwah și dreptatea de la Eloah mântuirii sale. (Psalm 24:3-5)

În predica Sa de pe munte, Yahushua avertiza : “Fiți desăvârșiti după cum și Tatăl vostru Ceresc este desărvășit”  (Matei 5:48, KJV) O astfel de cerere imposibilă, făcută umanității căzute și păcătoase ar părea crudă dar ea arată  faptul că Yahuwah dorește să ofere tot ajutorul necesar pentru copiii răscumpărați de pe pământ să atingă acel nivel.  

Este imposibil pentru un păcătos să devină perfect prin fapte.“Cine poate spune :Mi-am curărățit inima, sunt curat de păcatul meu ?”  (Proverbe 20:9, NKJV)  Yahuwah știe că nimeni nu se poate curății pe sine...El a pus la dispoziție resursele infinite ale Cerului pentru a ajuta în bătălia de a birui păcatul în suflet.

Una dintre multele căi prin care Satana caută să corupă sufletul și să distrugă puritatea este impuritatea sexuală. Adulterul, curvia și pornografia sunt păcate larg răsăpândite care corup mintea și deschid stăvilarul tentațiilor lui Satana. De altfel mai este o altă arie care aduce sufletul sub controlul lui Satana. Nu este pusă în discuție datorită disconfortului adus de subiect. Această arie este legată de practicărea masturbării.                

”În secolele trecute, masturbarea era recunoscută ca fiind un viciu degradant. Se făcea referire la el cu expresia “viciul secret”; chiar profesioniști în domeniul medical au scris despre riscurile de îmbolnăvire ce însoțește masturbarea. Din acest motiv a căpătat numele “auto-abuz “

Older woman with glasses shocked by talking candidly about masturbationOdată cu desfrânarea pe față și datorită imoralității larg-răspândite din societatea modernă, masturbarea a devenit o alternativă social acceptată,  pericolelor produse de promiscuitate:sarcina nedorită și neplanificată, SIDA, bolile cu transmisie sexuală, etc. Chiar unii creștini promovează masturbarea ca o cale pentru cei necăsătoriți adolescenți sau adulți să rămână celibatari.

Totuși, înțelepciunea omului este nebunie în ochii lui Yahuwah.  Aserțiunile repetate că ceva este corect , moral sau acceptabil nu vor fi în mod automat acceptate astfel și de Yahuwah. Moravurile societății se schimbă prea frecvent ca să se poată conta pe clauzirea ei.   Sola Scriptura  reprezintă standardul infailibil care hotărăște ce este drept.  

 Biblia nu abordează specific problema masturbării..Unii oameni citează pe Pavel ca spunând că este mai bine să te masturbezi decât să “arzi” dar în realitate Pavel nu a spus nimic de felul acesta. În prima scrisoare către Corinteni, el a susținut ideia că este mai bine pentru credincioși să rămână singuri. Luând în considerare imensa persecuție la care trebuiau să facă față crestinii din acel timp, acest sfat era unul rezonabil.  Yahuwah Însuși i-a spus lui Ieremia să rămână singur altfel îsi va vedea nevasta și copiii morți de foame în timpului asediului babilonian.

Sfatul lui Pavel, mai bine să te căsătorești decât să arzi,  a fost înțeles ca indirect referindu-se la masturbare.:

Căci aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine...Dar celor necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească decât să ardă în pofte(1 Corinteni 7 8 și 9)

Principala problemă în ceea ce privește masturbarea este mare , se promovează necurăția minții care , în schimb, corupe sufletul . Aceia care se angajează într-o astfel de activitate adesea vor căuta fantezii care să le marească intensitatea satisfacției sexuale. Fanteziile sexuale tind, în timp să devină tot mai deprăvate când răspunsul sexual, inițial descrește și se caută din ce în ce mai multe fantezii excitante. O astfel de lipsă de control asupra gândurilor cuiva este contrară exemplului lăsat de Yahushua.  

”Să fie în voi gândul acesta care era în Yahushua Cel Uns.”( Filipeni 2:5) Mintea lui Yahushua a fost întotdeauna curată deoarece El și-a predat fiecare gând și fiecare emoție voinței Tatălui Său.

Yahushua a clarificat faptul că a pofti din punct de vedere sexual pe cineva în minte este tot atât de păcătos ca și actul în sine. El a afirmat cu fermitate:

Ați auzit că s-a spus celor din vechime “Să nu comiți adultery.” Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și comis adulter cu ea în inima lui.(Matei 5 :27,28)

Masturbarea este adesea rezultatul altor păcate cum ar fi vizionarea filelor sau a spectacolelor de televiziune care stimulează dorința pentru sex.  Masturbarea își dă mâna cu pornografia, pe măsură ce pasiunile cresc prin privitul  pornografiei se caută satisfacție imediată prin auto-satisfacere.

Masturbarea celor care sunt căsătoriți poate fi deasemenea foarte egoistă. Poate părea mai ușor și mai iute să te eliberezi de propria tensiune sexuală decât să o biruiești în timp ce cauți în mod neegoist să oferi plăcere partenerului..Astfel că, mariajul celor care își caută propria plăcere va suferii adesea, cauzând confuzie, durere și sentimentul trădării în partenerii lor.

Happy Asian CoupleRelațiile sexuale sunt un dar frumos al Creatorului. Au fost create să fie împărtășite in cadrul privat și intim al căsătoriei.   .Reprezintă expresia fundamentală a iubirii și încrederii când fiecare caută să ofere bucurie celuilalt. Reciproc oferite prin legătura sfântă a căsătoriei , relațiile sexuale pot apropia un cuplu din ce în ce mai mult.

Yahuwah a creat oamenii și femeile ca pe niște ființe sexuale dar El nu a intenționat să facă din ei sclavii propriilor lor dorințe sexuale. Adam și Eva aveau control deplin asupra trupurilor lor. Ei erau ființe ale căror instinct sexuale se aflau sub controlul naturii lor superioare. Masturbarea este un act care creează dependență puternică. O persoană care a dezvoltat acest obicei al masturbării ori va fi biruitor prin puterea și rezistența oferită de Răscupărător sau el sau ea se vor complace tot mai mult în această activitate pe  zi ce trece.

Când un bărbat (sau o femeie) se masturbează, dorința va crește  de fiecare dată când este făcută.Corpul produce conform cu cerințele făcute asupra lui. O persoană care începe să se masturbeze doar de câteva ori pe lună, își va creste numărul in funcție de creșterea instinctului.

Unii oameni au ajuns chiar la dependență sexuală in care orice gând este centrat în jurul sexului. Aceste ființe sunt cu adevărat ținute in captivitate de Satana, făcând anumite lucruri sub controlul ispitelor celui rău.Singura speranță pentru ei este unica speranță pentru orice păcătos predarea în Yahushua pentru a fi întăriți în  ei-înșiși.

Toți cei ce vor să fie asemenea lui Yahushua,  își vor preda viața lor în toate aspectele, Mântuitorului –incluzând și aria sexualității lor. Predând obiceiurile ți dorințele sexuale lui Yahuwah nu devii asexual, “Elohim a creat om după chipul și asemănarea Sa, El i-a creat parte bărbătească și parte femeiască.” (Geneza 1:27)

Yahuwah a creat două sexe separate și distincte.  .Cei ce-și predau sexualitatea Lui nu-și vor pierde caracteristicile sexuale.   Din contră, omul va deveni mai bărbat, femeia mai feminină când controlul de sine înlocuiește auto-satisfacția. Persoana care era sclava naturii sale decăzute își va câștiga demnitatea ce vine cu libertatea pe care doar ascultarea de legea divină o poate aduce.

Pentru oricare din aspectele vieții în care Satana caută să câștige controlul, Yahuwah reprezintă răspunsul.  “El poate să-i mântuiască pe toți cei ce vin la Yahuwah prin El, pentru că El trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei.”  (Evrei 7:25.) Suntem cu toții născuți în sclavia lui Satana datorită naturii noastre  omenești păcătoase. Ca sclavi  ai lui Satana, este imposibil pentru noi să fim eliberați prin propriile noastre puteri. Putem cunoaște ce este rău și ce este bine. Dorim să facem ce este drept și să ne ferim de ce este greșit. Dar o astfel de cunoaștere nu este suficientă ca să ne elibereze efectiv să putem face binele pe care ni-l dorim.

Această luptă internă între dorința de a face ce este corect și evitarea de a cădea în păcat a fost descrisă de Pavel cînd a scris:

Troubled African American CoupleCunoaștem în adevăr că legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut păcatului. Căci ce fac nu înțeleg. Fiindcă ce vreau să fac, nu fac dar ce urăsc aia fac. 

Dar acum, nu sunt eu cel ce face, ci păcatul care locuiește în mine. Fiindcă știu că nimic bun nu locuiește în mine (în carnea mea), pentru că am dorință dar nu găsesc cum să fac binele.

Pentru că binele pe care doresc să-l fac, nu-l fac, dar răul pe care nu doresc să-l fac, îl practic.

Acum fiindcă fac ceea ce nu doresc să fac , nu mai fac eu, ci păcatul care locuiește în mine.Găsesc  o lege că vreau să fac binele dar răul este present în mine.Fiindcă după omul dinlăuntru îmi place legea lui Yahuwah. Dar văd în mădularele mele o altă lege , stând împotriva legii din mintea mea, care mă ține în robie față de legea păcatului din mădularele mele.

O, nenorocitul de mine! (Romani 7:14,15,17-25)

Acesta este strigătul lăuntric al fiecărei persoane care s-a luptat în puterile proprii să biruiască dependența oricărui păcat. Raspunsul vine imediat în următorul verset :”Mulțumiri fie aduse lui Yahuwah—prin Yahushuah Cel Uns, Stăpânul nostru  “ (Romani 7:25)

Există multe, multe păcate.Pentru fiecare slăbiciune moștenită sau cultivată, există  o ispită perfect realizată pentru a ademeni la păcat. Totuși, pentru păcat există doar un răspuns :Mântuitorul. El este întotdeauna prezent la necaz și oferă victoria celor ce i-o cer.

Când ești ispitit la masturbare:

1. Fugi, imediat la Mântuitor în rugăciune.
2. Îndepărtează-te cât de mult poți de ispită. Dacă ești în pat ridică-te. Dacă esti sub duș , ieși afară. Ocupă-ți mintea în mod active cu altceva.
3. Nu-ți umple mintea cu filme, imagini și fantezii care îți cresc dorința sexuală.
4. Mănâncă hrană simplă, fără condimente iuți ce cresc dorința sexuală. Carnea și ouăle fortifică apetitul sexual.
5. Menține o igienă strictă asupra organelor genitele și îndepărtează fluidele secretate de corp, uleiurile, celulele moarte care pot produce iritații în jurul lor care vor conduce la atingeri din dorința de a îndepărta disconfortul.

Victoria este asigurată tuturor celor ce-o primesc în dar prin credința în Mântuitorul.

woman looking to the sky with a rainbow in the backgroundNu este ,de aceea , nici o condamnare pentru cei ce sunt în Yahushua Cel Uns, care nu umblă după poftele firii, ci după îndemnul Duhului.

Ce vom spune privitor la aceste lucruri? Dacă Yahushua este pentru noi, cine ne poate sta împotrivă? Cel care nu a cruțat pe Singurul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El, gratuit, toate lucrurile? 

Totuși prin El, noi suntem mai mult decât biruitori în toate lucrurile prin El care ne-a iubit.Pentru că sunt convins că nici moartea și nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile prezente și nici cele viitoare, nici cele de sus și de jos, nici oricare alt lucru creat nu ne pot separa de dragostea lui Yahuwah care este în Yahushua Cel Uns, Stăpânul nostru.  ( Romani 8:1-2, 31-32, 37-39.)