Print

Eterna Dragoste | Partea 1: Dragostea lui Yahuwah pentru om

John 3:16

Yahuwah este dragoste. Gândurile Sale, sentimentele Sale, însăși esența naturii Sale, cine și ce este El, constituie iubire pură, nediluată, nemărginită. Fiecare act al puterii creatoare se revarsă din infinita dragoste și este o expresie a DRAGOSTEI însăşi.

DRAGOSTE caută în mod activ a face bine altora, a aduce bucurie altora. În acest scop DRAGOSTEA a creat o lume perfectă. "Să fie lumină" (Geneza 1: 3) a fost primul cadou. Pământ uscat, flowersudat de apele divizate, luminile în ceruri, copacii impunători, florile delicate, păsările vesele, animalele iubitoare, toate au fost cadouriile dragostei Lui, planificate ca parte a unei lumi perfecte pentru rasa umană .

Când Creatorul a terminat de modelat lumea,era  atât de perfectă, cum  nu s-ar fi putut mai bine. Privind scena, DRAGOSTEA a văzut că "era  bun." (Vezi Genesa 1.) Atunci când creaţiunea a fost terminată, DRAGOSTEA l-a făcut pe om. Nu ca pe un robot sau servitor, ci ca propriul copil, "... după chipul lui [Elohim]  l-a creat, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut."!!!!!!!!!!!!!!!!! (Geneza 1:27)

Gura-la-gura, Yahuwah a suflat în om propria Sa suflare de viață. Yahuwah, EU SUNT CEL CE SUNT, a făcut legământ să fie Elohimul omului, pentru a îi oferi tot ce este necesar, nu doar pentru viața însăși, ci pentru fericirea, preocupările, mulțumirea, iubirea și pacea omului. Aceasta a fost tot un cadou frumos, care se revarsă din marea inimă a DRAGOSTEI însăşi.

Dar dragostea adevărată nu se constitue doar din cadouri. Este mai mult decât nişte simple cuvinte. Adevărata dragoste investește timp în cel iubit.

Băiatul nu mai putea de emoţie. Azi era ziua lui! Tăticul său îi promisese o zi foarte specială. Sărind din pat, plin de nerăbdare, el a fugit în camera de zi. Ceea ce îi vedeau ochii era mai mult decât şi-a imaginat: decoraţiuni colorate și multe baloane au transformat o cameră obișnuită, într-o scenă luminoasă și festivă. O movilă de pachete frumos împachetate promiteau creşterea bucuriei.

Cautând cu nerăbdare pe cel ce i-a dăruit  toate aceste lucruri bune, baieţelul merse în bucătărie. Chiar și micul dejun era stabilit să arate extraordinar, iar mirosul alimentelor preferate îi lăsară gura apă. Acolo, pe farfuria sa, era o felicitare. Cu siguranță o felicitare pentru ziua sa de naştere! Cu bucurie băiatul deschide plicul şi citește:

alt

alt

boy cryingBucuria și emoția mult aşteptatei zi a dispărut. Ochii băiatului s-au umplut de lacrimi privind la cadourile pregătite de tatăl său. Ceea ce şi-a dorit era să fie cu tatăl său. Toate cadourile din lume nu se puteau compara cu bucuria de a petrece o zi cu el,o zi în care să se joace şi să vorbeacă cu tăticul său.

Ca un Tată iubitor şi înțelept, Yahuwah a știut că oricâte cadouri ne-ar oferi, fără prezența Sa nu ne-ar fi putut bucura pe deplin. El știa că mai mult decât orice ar fi putut să le ofere copiilor Săi, aceştia tânjeau după  atenția Sa, dorind  interacțiune cu însăşi DRAGOSTEA. Și astfel Yahuwah a trecut dincolo de furnizarea  unor simple daruri materiale; El a făcut mai mult decât, să spună cuvinte de dragoste. El  s-a oferit pe Sine, dându-le timpul Său.

În fiecare săptămână, fiecare zi a șaptea a fost pusă deoparte ca un timp special  între Creator și copiii Săi. DRAGOSTEA  " s-a uitat la tot ce făcuse, și iată că totul era foarte bun... Astfel au fost terminate cerurile și pământul, și toată oștirea lor. În ziua a șasea ... [DRAGOSTEA] Şi-a încheiat lucrarea Sa pe care o făcuse; și S-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea Lui pe care o făcuse ". (Geneza 1: 31 pina la 2: 2)

Yahuwah planifică din timp, ocaziile  la care va participa: Sabatul săptămânal și zilele de Lună nouă sunt  invitații de a petrece timp cu El.

father and sonUn tată care își iubește copiii, se bucură de timpul petrecut cu ei. În lumea de astăzi, cei mai mulţi tătici lucrează departe de casa lipsind mult timp de acasă. Ei așteaptă cu nerăbdare sfârşitul săptămânii, atunci când pot petrece o zi întreagă împreună cu familia, dar o zi pe săptămână nu este suficient. La sfârşitul zilei de lucru, el se grăbește acasă pentru a petrece timp cu copiii săi, înainte de culcare. O zi pe săptămână nu este, cu toate acestea, suficient pentru Yahuwah. DRAGOSTE va veni "în răcoarea serii"1  să petreacă timp cu copiii Săi.

Când copiii Săi au păcătuit, iubirea nu Şi-a retras prezența, ci S-a apropiat mai mult. Sărbătorile anuale au fost date ca cerinţe, deoarece El știa că, fără a o considera ca o obligație copiii Săi căzuți nu s-ar opri, din lucru, suficient de mult pentru a petrece timp cu El. Ei ar uita că cele mai mari bucurii ale lor au fost centrate pe DRAGOSTE.

Dragostea divină este veșnică. Curge din marea inimă a lui Yahuwah care este sursa oricărei iubiri, bucuri  și fericiri. Dragostea lui Yahuwah este cea mai puternică forța din univers. Este însăși esența a  ceea ce este şi cine este El.

Copiilor mici, de obicei, nu le place să se spele pe dinţi. Pasta de dinţi picantă le arde limba și, adevărul este, dacă nu li s-ar spune să meargă să se spele pe dinţi, ei nu şi-ar aminti să facă acest lucru. Părinții iubitori le cer copiilor lor să se spele pe dinţi, deoarece părinții știu că, dacă dinţii nu sunt păstraţi curaţi, copiii vor experimenta dureri din cauza cariilor dentare. Parinţii știu de asemenea, că dinţii trebuiesc curăţaţi  zilnic dacă vor ca,  copiii lor să aibă în continuare toţi dinţii lor atunci cand aceştia se vor maaturiza.. Ceea ce pare pentru copii ca fiind o cerință capricioasă, provine din iubirea pe care părinții o simt pentru copiii lor.

La fel este  şi în cazul cu timpul pe care DRAGOSTEA îl cere copiilor Săi pentru a-l petrece împreună cu El. Pentru că "toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Yahuwah" (vezi Romani 3:23) oamenii doresc să-și petreacă timpul cu Tatăl lor ceresc la fel de mult cât îsi doreşte un copil obraznic, cu o conștiință vinovată, să petreacă timp cu mama lui. Cu toate acestea, DRAGOSTEA știe că cea mai mare bucurie și fericire a copiilor Săi va fi găsită atunci când aceştia vor petrece timp cu El, așa că cere timp petrecut cu El, în speranța că fiii Săi vor învăța că nu trebuie să se teamă de El, ci în schimb ei ar trebuii să vadă frumusețea iubirii și să crească în dragoste faţă de EL.

Oamenii văd Sabatul ca pe o poruncă atunci când , de fapt, este o invitație. Ei văd sărbătorile ca o cerință atunci când, în realitate, sărbătorile sunt un privilegiu. În iconomia ebraică, Yahuwah a pus deoparte fiecare al șaptelea an pentru ca fiii Săi să-și petreacă timpul cu El. Întregul an a fost dedicat pentru a fi un concediu sabatic! În fiecare al cincizecilea an era un timp sabatic extra-special, anul de veselie, atunci când sclavii erau eliberați și datoriile  erau anulate.

Numai oferind dragoste poate fi câştigată dragostea, așa că Yahuwah a pus deoparte suficient timp pentru ca toți să aibă posibilitatea de a se familiariza cu El, să fi fermecaţi de frumusețea caracterului Său și să învețe să aibă încredere în dragostea Lui. Acest lucru a fost necesar, pentru că dragostea divină este foarte diferită de iubire umană. Iubirea umană este o emoție nestatornică și nedemă de încredere. Iubirea divină este un principiu care nu cunoaște schimbare și este forța cea mai puternică din univers.

Dragostea este mai  tare ca moartea... Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea să o înece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cântarea Cântărilor 8: 6,7)

DRAGOSTEA  DIVINĂ  VS.  DRAGOSTEA  UMANĂ

happy couplePoeții, romancierii, compozitorii si mulţi alţii au valorificat  dorința de bază a omului de a fi iubit. Filmele spun povești despre oameni care au găsi "dragostea"; cântăreții fredonează versuri despre "Dragostea fără fârşit" sau plâng "În căutarea dragostei în toate locurile greșite." Toţi oamenii indiferent de unde vin ei, caută pe cineva care să îi iubească pentru cine și ceea ce sunt, și să îi accepte, în ciuda a ceea ce nu sunt. Toate acestea este numită "dragoste."

O astfel de iubire nu este același lucru cu Iubirea divină. "Dragoste umană " este întotdeauna umbrită de un anumit grad de egoism. Chiar definiția din dicționar pentru cuvântul "dragoste" este afectată de egoism: "În sens general, a fi mulțumit cu, a manifesta afecțiune, din cauza unor calități care stârnesc senzații plăcute...." 2

 Cu toate acestea adevărata dragoste îşi are izvorul în inima DRAGOSTEI infinite: Yahuwah Însuşi. Dragostea divină, liberă de orice egoism, este uneori mai exact definită în KJV ca fiind "caritate". Aceasta este dragostea curată care umple inima Tatălui:

dispoziția inimii care îi determină pe oamenii să gândească pozitiv despre semenii lor, și să le facă bine. . . . Într-un anumit sens, dragoste este: bunătate, afecțiune, sensibilitate,. . . lipsa  condamnării oamenilor și acțiunilor lor; este o dispoziție care îi determină pe oamenii să gândească și să acţioneze pozitiv, și de a găsi circumstanţe atenuante rostind cuvinte frumoase şi acţionînd cât mai frumos posibil.3

open BibleÎntreaga Scriptură este o istorie lungă a desfășurării nepieritoarei IUBIRI Divine. De la început până la sfârşit, Biblia dezvăluie caracterul lui Yahuwah care este dragoste curată, nealterată de vreo urmă de egoism.

Relatările  din Scriptură dezvăluie dispoziția  lui Yahuwah de a manifesta dragoste faţă de creaturile Sale. Deși am păcătuit împotriva Sa, și L-au rănit  precum  o soție infidelă îşi răneşte soțul care întotdeauna i-a purta, cu dragoste, de grijă (a se vedea Osea), DRAGOSTEA gândeşte întotdeauna  "favorabil" față de păcătoși și caută mereu să "le facă bine."  Dragostea determină... să gândească și să judece pozitiv, și să caute circumstanţe atenuante rostind cuvinte frumoase şi  acţionând cât mai frumos posibil.”4

 

It is here that the huge chasm between LOVE and humans is most clearly demonstrated.

Aici este cel mai clar demonstrată  prăpastia uriașă dintre DRAGOSTE și om  .

Există o diferență între acțiuni și reacțiuni. Acțiunile unei persoane sunt rezultatul unor decizii. Reacțiile, pe de altă parte, se bazează exclusiv pe stimuli fizici sau emoționali. Atingeți un lucru fierbinte de pe aragazul dumneavoastră, și nu veți avea timp de a decide cum doriți să acționaţi. Veţi reacționa imediat  retrăgându-vă mâna  și spunând probabil "Arşi!"

Pentru a cunoaşte ce este cu adevărat în adâncul inimii și sufletului unei persoane este necesar să-i studiezi reacțiile. Reacțiile descoperă cine este și ce o este persoană într-un mod în care acțiunile nu o pot face. Iată aici un exemplu de o mama protectoare care prezintă diferența dintre reacția umană în  comparaţie cu dragoste divină:

scared child"Când fiica mea s-a reîntors acasă de la școală, cu vânătăi de la un bătăuș, am experimentat o reacție foarte puternică... şi nu a fost o reacție instantanee de iertare faţă de băiatul care a învineţit-o. Am reacționat calm cu grijă instruindu-mi fiica cum să îi plaseze acestuia o lovitură puternică, bine ţintită în plexul solar pentru a îi tăia respiraţia și  a-i inspira respect (cel puțin respect pentru puterea ei dacă nu pentru altceva), astfel încât să o lase în pace ... . "

Această reacție nepotrivită s-a bazat pe iubirea mamei pentru fiica ei. . .fără nici un fel de dragoste faţă de băiatul care o a rănit-o. O astfel de reacţie este în întregime umană și total opusă reacției lui Yahuwah faţă de vătămări corporale sau abuz. Reacția constantă și instantanee a lui Yahuwah este: iertarea. Reacția lui Yahuwah la insultă personală și a prejudiciu  pune la un loc cele mai bune cuvinte și acțiuni, chiar dacă aceste cuvinte și acțiuni Îi provoacă lui Yahuwah o intensă și totodată personală durere!

Aceasta este esența DRAGOSTEI. El dă pentru că El iubește, fără a urmări cât de mult a primit în schimb. Sentimentele Sale sunt rănite atunci când sunt luate darurile Sale de la Sine, dar prima Sa reacţie este iertarea! Vedem acest lucru în sacrificiul suprem  al Fericitului Său Fiu, Yahushua; modelul nostru desăvârşit de comportamentul în TOATE lucrurile!

DRAGOSTE gândeşte favorabil despre alţii. DRAGOSTEAacţionează  pentru a aduce bucurie altora și reacționează instantaneu cu iertare, indiferent de provocare. 

DRAGOSTEA este plină de compasiune și sensibilă la durerile și necazurile altora.

DRAGOSTE este plină de bunătate: Ea este "dispusă să facă bine altora, și să îi facă fericiţi dând atenţie nevoilor lor,  îndeplinindu-le nevoile sau sprijinirea lor când sunt în primejdie, cu sensibilitate sau bunătatea naturii; binevoitoare." 5

DRAGOSTEA este milostivă: Ea este "plină de bunătate, prietenoasă dispusă să ierte greşelile şi a revărsa binecuvântări nemeritate...." 6

DRAGOSTE este milostivă: Ea are  "blândețe sau sensibilitatea inimii ce face ca o persoană să ierte injuriile ce i-au fost aduse, sau să trateze un infractor mai bine decât el merită, dispoziția care open handtemperează dreptatea, și face ca o persoană prejudiciată să ierte greșelile și leziunile, și să îndure pedeapsa, sau să aplice mai puțin decât legea sau justiția vor garanta. "7

Ca Tatăl tuturor, DRAGOSTEA  simte milă: Ea simte 8 "compasiune sau durere pentru cel aflat în primejdie."

Mai presus de toate, DRAGOSTEA este binevoitoare: Ea are, "o dispoziție de a face bine, are iubire pentru oameni și dorința de a promova prosperitatea și fericirea lor." 9Iubirea divină curată, este cea mai puternică forță din întregul univers și Yahuwah care este El  Însuși sursa adevăratei iubiri le oferă copiilor Săi  posibilitatea de a  privi în profunzimea caracterului Său în pasajul biblic ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de Capitolul Dragostei:

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.

Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Căci cunoaştem în parte şi proorocim în parte, dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13)

Acest capitol este o descriere inspirată a DRAGOSTEI divine Însăşi. De fiecare dată când este folosit cuvântul "DRAGOSTEA", introduceți numele personal  al DRAGOSTEI, Yahuwah:

Yahuwah este îndelung răbdătoar, este plin de bunătate, Yahuwah nu pizmuieşte, Yahuwah nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Yahuwah nu va pieri niciodată.

Pentru a obține o sumbră comparație între DRAGOSTEA  divină și  cea umană, încercați să citiți același pasaj, introducând propriul dumneavoastră nume în locul acesteia:

(Inseraţi aici numele dumneavoastră) este îndelung răbdător, este plin de bunătate, (nume) nu pizmuieşte,  (nume) nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (nume) nu va pieri niciodată.

altVai. Numele meu nu se potrivește aici la fel de bine. Al tău? Doar DRAGOSTEA îndeplinește toate cerinţele. Numai caracterul Său divin poate fi descris astfel.

Aceasta este Dragostea, Dragoste adevărată, Dragoste pură, acea DRAGOSTE pe care doar El însuşi o poate oferii.

Întreaga dragoste paternă  ce a venit din generație în generație prin canalul inimilor oameneşti, toate izvoarele sensibilităţii care s-au deschis în sufletele oamenilor, atunci când sunt comparate cu iubirea infinită, inepuizabilă a lui. . . [Yahuwah], sunt ca  o mică picătură [un firicel de apă]  în oceanul fără margini al dragoste divne.  Limba nu  poate rosti; stiloul nu poate descrie. Puteţi  medita asupra ei în fiecare zi din viaţă; puteți cercerta cu sârguință Scripturile pentru a o înțelege;  puteţi  dedica fiecare putere și capacitate pe care [Yahuwah ]. . . v-a dat-o în efortul de a înțelege iubirea și compasiunea Tatălui ceresc; și totuși există o infinitate de apecte ale acesteia dincolo de înţelegerea omeneacă. Ați putea studia această iubire timp de veacuri; dar nu veţi putea înţelege pe deplin lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea, dragostei lui. . . [Yahuwah]. . . .10

Deschide-ți inima  faţă de DRAGOSTE. Ecoul cuvintelor Sale de implorare  se aud de-a lungul secolelor: "Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoşteam  şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei team pus deoparte.  Te iubesc  cu o iubire veșnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea". (Ieremia 1: 5; 31: 3)

Ai încredere în Creatorul tău. Petrece timp studiind caracterul Său. Încredințează-te Lui pentru a-ţi purta de grijă, deoarece Yahuwah este Dragoste.

man praying


1 Genza 3:8

2 LOVE, Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1928.

3 CHARITY, Ibid., emphasis supplied.

4 CHARITY, Webster, op. cit.

5 KIND, Webster, op. cit.

6 GRACIOUS, Webster, op. cit.

7 MERCY, Webster, op. cit.

8 PITY, Webster, op. cit.

9 BENEVOLENT, Webster, op. cit.

10 E. G. White, Mărturii pentru comunitate, Vol. 5, p. 740.