Print

Eterna Dragoste | Partea 3: Răspunsul omului

John 3:16-17

Yahuwah este dragoste. Când conflictul dintre bine şi rău se va sfârşi în final, Yahuwah va câştiga, deoarece Dragostea este cea mai mare putere din univers. „Multe ape nu pot stinge iubirea, nici potopurile nu o pot îneca; dacă un om şi-ar da toată averea casei lui pentru iubire, ar fi în întregime dispreţuită.” (Cântarea Cântărilor, 8: 7 Biblia Fidelă)

Lunga controversă dintre Împărăţia Dragostei şi împărăţia răului a adus la lumină două seturi diferite de principii. Campania condusă de Yahuwah pentru a câștiga loialitatea sufletelor  este bazată pe principiile dragostei, bunătăţii, iertării și dreptăţii. Principiile folosite de Satana sunt: forța, cruzimea și înșelăciunea care conduc pe mulţi la distrugere. Uneori, acesta a părut a fi o luptă inegală, deoarece Yahuwah poate folosi doar acele mijloace care sunt în conformitate cu standardul Său de iubire.

Cu toate acestea, în cele din urma  Yahuwah va câştiga pentru că DRAGOSTEA este cea mai puternică forţă. „Dragostea trezeşte dragoste.  cineva este iubit pentru că este iubit. "1 Iată secretul Man looking off in the distancenemărginitei puteri a Dragostei. Dragostea poate transforma - forța nu poate realiza aceasta. Chiar şi cea mai împietrită  inimă poate răspunde bunătăţii iubitoare, în timp ce forța scoate în evidență pur și simplu o şi mai mare împietrire a inimii.

Forța poate obliga corpul, dar nu poate transforma mintea. "Un om care face ceva împotriva voinței lui este încă în propria sa opinie." 2 Doar Dragostea are puterea de a transforma emoțiile și credințele, de a transforma dușmani în prieteni.

Măsura iubirii umane este rezumată în Scriptură astfel: " Nu este mai mare dragoste, decât ca cineva să îşi de a viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15: 13)

Dragostea divină a fost demonstrată atunci când  Yahuwah L-a sacrificat pe singurul Lui Fiu;  a fost relevată o dragoste care depăşeşte cu mult orice altă formă a dragostei: Yahuwah Şi-a sacrificat singurul Fiu pentru a-i salva pe dușmanii Săi!

„Atât de mult a iubit Yahuwah lumea, încât a dat” ... totul. Odată cu apariţia păcatului Yahuwah a descoperit adâncimile dragostei care nu au mai fost văzute niciodată până atunci.  El a descoperit o dragoste care putea ierta păcatul şi putea salva pe păcătoşi.  Yahuwah a iubit atât de mult lumea încât „ L-a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Scriptura redă motivul pentru care Yahuwah a fost dispus să-și sacrifice propriul Fiu: "Yahuwah nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El!"  (Ioan 3:17)

Când se meditează asupra acestui lucru, când realitatea acestui tip de dragoste începe să fie acceptată și înțeleasă de mintea umană, are loc transformarea. Nu are nevoie de nimic mai mult. Atunci când o persoană își dă seama că Yahuwah a trimis pe Fiul Său pentru a salva, şi nu pentru a condamna, se trezeşte în inima sa recunoştinţa.

Recunoștința este o parte foarte necesară pentru a putea experimenta dragostea. Pot fi oferite cele mai mari daruri, dar dacă nu sunt recunoscute ca demonstrații de iubire, nu vor trezi recunoştinţa şi dragostea nu va fi împărtăşită.

Copiilor le place să dăruiască. Mica lor inimă este în căutarea unor căi prin care dragostea lor să fie arătată, indiferent dacă printr-un desen colorat sau un buchet de păpădii.

young girl holding flowersCelei mai mici dintre nepoţelele mele îi place să culeagă flori pentru mine. Nu contează dacă este vorba de păpădii sau de trandafiri. Dacă vede o floare, ea vrea să o culeagă şi să o ofere unei persoane pe care ea o iubeşte. Pentru ea iarba nu este otrăvitoare, ea culege tot ceea ce pentru noi adulţii sunt doar buruiene. În schimb, pentru ea sunt ca steluţele de lavandă, şi ea le culege oferindu-le ca pe un semn al dragostei ei.

De multe ori am răspuns când ea bătea în uşă, pentru ca să o  văd cum faţa îi radia de bucurie în timp ce ţinea mâinile la spate. Ea zâmbea viu, strigând: „Am o surpriză pentru tine!” Apoi lăsa să fie văzut preţiosul semn al dragostei ei.

Într- o ocazie, am luat-o cu mine în oraș. Văzând o vitrină mare cu flori colorate, ea sa întors spre mine spunând: "Te rog, poţi să îmi dai nişte bani? Am nevoie de niște bani!Te rog!?"

Înţelegând exact ceea ce a  determinat dorința ei brusca de a avea bani, m-am gândit la toate celelalte lucruri de care am nevoie pentru care erau alocaţi banii. Cu toate acestea, dorinţa şi admirația necondiționată din ochii ei m-au făcut să nu ţin cont de nevoile şi îngrijorările mele de adult.

După ce i-am dat câţiva bănuţi, m-a instruit cu nerăbdare: "Acum, nu te uita! E o surpriza! "

După câteva minute, picioarele dansând anunțau întoarcerea ei.

"Iată! Acestea sunt pentru tine! Nu-i aşa că sunt frumoase? "

Nu voi uita niciodată dragostea de pe fața ei sau bucuria  din vocea ei prin care  și-a exprimat dragostea pentru mine. Nu am nevoie de flori, dar ea avea nevoie de o ocazie prin care să-şi arăte dragostea.

Ca un Tată ceresc înțelept, Yahuwah știa că toate cadourile din univers nu ar atrage inimile copiilor Săi, dacă aceştia nu le-ar recunoaşte  ca daruri din partea Lui și nu ar simţi recunoștință pentru ele. El nu are nevoie de dragoste și recunoștință exprimate din partea noastră - dar El știe că noi avem nevoie să I le oferim.

Satana L-a acuzat pe Yahuwah că a creat  ființe doar pentru a putea beneficia de serviciul lor și a Se bucura în mod egoist de adorația și lauda lor. Din păcate, mulți oameni au crezut această minciună. Aceasta distruge, în întregime, adevăratul scop al creaţiei. Singura modalitate ca dragostea să trezească iubire, este ca ea să fie recunoscută.Odată cu recunoaşterea dragostei vine împărtaşirea ei.

Părintele înțelept va solicita copilului său să spună, "Mulțumesc." Pentru tot ce îi este oferit copilului trebuie să fie recunoscător și să exprime această recunoştinţă prin cuvinte. Un pahar cu apă, la fel ca şi cadourile frumos împachetate merită un "Mulțumesc". Acest obicei a recunoașterii beneficiilor construiește în mintea copilului un sentiment de dragoste și recunoștință.

La naștere, părinţii îşi iubesc  instantaneu copilul, dar copilul nu simte în mod obligatoriu iubire față de aceştia. Prea adesea sunt prezentate în ziar povești oribile despre copii care îşi abuzează și urăsc părinții în vârstă. În timp ce motivele sunt multe, există o cauză ce le determină care constă în faptul că nu ne putem alege părinţii. Recunoştinţa nu poate fi predată unui copil prin exemple. Aceasta trebuie să fie cerută pentru ca mai apoi să devină o parte obișnuită a caracterului său.

Acesta a fost motivul pentru careYahuwah a cerut poporului Său să fie recunoscător şi să îşi exprime mulţumirea pentru binecuvântările primite de la El. Tatăl ştie întotdeauna ceea ce este în inima şi mintea oricărei persoane. El este familiarizat în mod intim cu fiecare individ ca şi cum acesta ar fi singura persoană din întreaga lume. El cunoaşte simţămintele şi gândurile noastre. Rugăciunea este pentru propriul nostru bine, astfel încât să ne poată modela după gândirea şi mintea divină.

Rugăciunea ne oferă posibilitatea de a ne opri din agitaţia  zilei pentru a contempla binecuvântările primite, a ne mărturisi sentimentele și a beneficia de experiența iertării. Mulţumirea exprimată atunci când binecuvântările sunt recunoscute creează în inima omului iubire și încredere - și acest lucru este ceea ce  ni se cere.

.De asemenea, "Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat." (Marcu 2:27) Yahuwah știa că, fără a cere să fie respectată o zi de odihnă și închinare, omul lacom ar lucra în mod continuu pentru un câștig temporal și ar pierde din vedere realitățile veșnice. Porunca de a găti cu o zi înainte, a eliberat femeile de a sta lângă un cuptor fierbinte  pentru  pregătirea unui banchet familiei. Solicitarea că nicio lucrare de servire să nu fie făcută în Sabat, a oferit timp de odihnă întreagii familii, precum și sclavilor și animalelor.

O aniversare a unei nunţi poate fi un prețios moment de aducere aminte și un angajament pentru viitor. Sabatele sunt aniversări ale creaţiunii lumii. Punerea de o parte a zilei de Sabat este o rememorare al promisiunilor Creatorului ce au fost făcute la început – de a ne binecuvânta și a ne păstra, oferindu-ne tot ceea ce este necesar pentru susținerea și fericirea noastră.

Lunile noi ca sărbători  lunare sunt, de asemenea, momente de bucurie. Binecuvântările din  ultima lună sunt amintite cu recunoștință şi suntem încurajaţi să ne rededicăm Creatorului pentru luna viitoare. Sărbătorile anuale au fost necesare ca un timp pus deoparte pentru  reînnoirea legământului, rededicare și, mai ales pentru a aduce mulţumiri. Dintre toate sărbătorile anuale, Sărbătoarea Corturilor a fost concepută special pentru recunoştinţă. Era o mare sărbătoare, ce se derula de-a lungul unei săptămâni în care se aduceau  mulțumiri! Recolta anului era adusă  și era un timp de meditare asupra multelor daruri de dragoste acordate de Tatăl în trecut. Soarele, ploaia, coacerea culturilor; protecția faţă  de dușmani și sănătatea familiilor lor - toate acestea erau menite ca să trezească recunoașterea binecuvântărilor speciale venite din cer.

Când israeliții au intrat în Canaan, au cucerit un teritoriu care era deja locuit. Vrăjmașii lor au fost alungați din fața lor, asfel că ei au luat în stăpânire case complet mobilate, vii şi livezi roditoare, apa curată și fiecare lucru necesar pentru trai prosper. Yahuwah știa, totuși, că inima omului căzut va uita repede prin puterea Cui a primit aceste mari binecuvântări și va începe să să creadă că prin puterea sa a ajuns în posesia lor.

Yahuwah dorea să păstreze proaspăt în amintirea lor aceste experienţe, astfel încât ei să creadă că El va  continua să le poarte de grijă. El le-a cerut copiilor lui Israel să adune și să facă buchete din frunze și ramuri. Ei făceau acest lucru în fiecare an, în timpul Sărbătorii Corturilor și se bucurau de binecuvântările bogate ale cerului. Ei trebuiau să-și amintească mereu că Tatăl ceresc i-a scos ca pe o naţiune  din robia egipteană.

 Recunoştinţa pentru libertatea naţională şi binecuvântările de zi cu zi, urma să păstreze vie în inima lor dragostea şi încrederea. Aceasta ar fi protecţia împotriva tentaţiilor seducătoare ale lui Satana de a apostazia în idolatrie. Satana ştia că dacă reuşeşte să întoarcă pe israeliţi de la adorarea lui Yahuwah prin închinarea la zei falşi, atunci cerul nu-i mai putea proteja de inamicii care-i înconjurau.

Este interesant faptul că Sărbătoarea Corturilor a fost prima sărbătoare  pe care Israieliţii au neglijat-o. Apoi adevărata închinare a degenerat în simple forme, devenind o religie a  tradițiilor  și a mântuirii prin fapte, ce a fost urmată rapid de o idolatrie completă. Acestă degenerarea a experienței lor spirituale ar trebui să servească drept un avertisment solemn cu privire la importanța respectării  tuturor sărbătorilor lui Yahuwah dintr-o o inimă plină de recunoștință.

Yahuwah nu avea nevoie  de recunoştinţă din partea israeliţilor, mai mult decât  are nevoie de recunoştinţa noastră. Cu toate acestea, El știe că, la fel ca israeliții, şi noi avem nevoie de o ocazie pentru a ne aminti cu recunoștință de binecuvântările Sale, şi ca răspuns la binecuvântările primite inima noastră să fie umplută cu iubire faţă de Yahuwah.

two smiling girlsAtunci când o persoană este iubită și acceptată cu o iubire veşnică şi necondiţionată, barierele sunt înlăturate. Inima nu poate răspunde altfel pentru că Iubirea trezește iubire!

Răspunsul natural al inimii care se simte iubită este de a demonstra la rândul său  iubire prin acțiuni. Persoana care o dată a simțit dragoste divină, dorește să reîntoarcă această dragoste. Şi supunerea faţă de Tatăl divin, devine lucrul cel mai natural posibil. Inima ce a fost cândva rebelă şi acum  este câştigată prin dragoste, își găsește cea mai mare bucurie în a păzii legea divină care este legea Dragostei.

Yahushua a stabilit adevăratul test al dragostei: "Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele." 3 ascultarea de toate poruncile lui Yahuwah este răspunsul natural al unei inimi care a fost umplută cu dragoste pentru Dătătorul legii.

Acest lucru nu este legalism. Imediat ce o persoană încearcă să păzească legea divină, Satana îl acuză de legalism. Din păcate, mulți oameni se supun din teamă - sau pentru că ei cred că pot "să se mântuiacă". Nu este întotdeauna posibil a discerne imediat între o persoană care se supune doar pentru ca  să "se mântuiască", şi o persoană care se supune din dragoste. Comportamentele pot fi asemănătoare chiar şi când motivațiile sunt opuse.

Cu toate acestea Yahuwah ştie. „Pentru că Yahuwah nu se uită la ce priveşte omul, întrucât omul se uită la ceea ce izbeşte ochiul, dar Yahuwah priveşte la inimă.”4 Dacă ascultarea vine mai ales ca un mijloc de a ”câştiga” cerul, persoana va fi pierdută.

Yahushua explică:

Nu oricine Îmi zice, Yahushua, Yahushua, va intra în împărăţia cerului; ci doar aceia care fac voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Yahushua, Yahushua, nu am profeţit noi în numele Tău?Nu am scos noi demoni în numele Tău? Şi nu am făcut noi multe minuni în numele Tău?

Atunci le voi spune limpede: Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine voi cei ce săvârşiţi fărădelegea. (Vezi Matei 7:21-23)

Este posibil să crezi tot adevărul, să respecți toate poruncile şi totuşi să rămâi pierdut. Diferenţa constă în motivaţia faptelor. Sunt Poruncile Lui păstrate din dragoste? Sau pentru ca să „câştigi” mântuirea?

Yahushua spune că toţi cei care au făcut toate aceste „lucruri minunate” nu vor moşteni împărăţia cerurilor dintr-un singur motiv: El nu i-a cunoscut. Cuvântul „ a cunoaşte” are în scriptură mai multe conotaţii decât în limba română contemporană. „Şi Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia sa şi aceasta  a rămas însărcinată, şi l-a născut pe Cain ... (Geneza 4:1) Este mai mult decât o cunoaştere intelectuală. Este o cunoaştere intimă  ca intre cei ce se iubesc.

Întrucât a-L cunoaşte pe Yahuwah înseamnă a-L iubi, ascultarea este răspunsul natural al unei inimi pline de dragoste. Astfel, este acceptată numai închinarea şi supunerea din dragoste.

Destul de ciudat, când dragostea este motivația ascultării, "faptele legii" nici nu sunt percepute ca îndeplinite. Dragostea nu ține o evidenţă a faptelor, nu așteaptă ceva în schimb pentru serviciul făcut. Yahushua a ilustrat frumos acest lucru printr-o pildă cu privire la sfârșitul lumii:

Când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toţi îngerii, atunci El se va aşeza pe tronul slavei Sale şi toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum desparte păstorul oile de capre şi va pune oile să stea la dreapta Lui, iar caprele la stânga.

Apoi Împăratul va zice celor din dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii: pentru că am fost flămând şi Mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi aţi vorbit cu mine, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi M-aţi vizitat;  am fost în închisoare şi aţi venit pe la Mine.

Atunci cei neprihăniţi Îl vor întreba pe ... [Yahushua], când Te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci, sau însetat şi Ţi-am dat să bei?Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit printre noi, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut noi bolnav sau în închisoare şi am venit pe la Tine?

Şi Împăratul le va răspunde, „Adevărat vă spun că ori de câte ori aţi făcut acest lucru unora dintre cei mai neânsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut. (Matei 25: 31-40 Biblia Fidela)

Pentru a Îi cunoaşte pe Tatăl şi pe Fiul în mod intim, şi pentru a fi cunoscut de Ei, este necesar a petrece timp cu Ei. Dacă nu ai o relaţie cu Ei aşa cum ţi-ai dori, ia-ţi timp pentru acesata, la fel cum îţi iei timp pentru o relaţie de curtenie. Citeşte din Cuvântul Lor, studiază mesajele Lor de dragoste din natură.

Dacă te simți distant din punct de vedere emoțional și nu iubești peTatăl și pe Fiul, cu toată inima, mintea si sufletul, acest lucru poate fi schimbat. Alege în mod deliberat să meditezi mai mult lawoman thinkingbinecuvântările din viața ta, la multiplele moduri în care Ei și-au arătat dragostea Lor pentru tine. Au fost momente în viaţa ta când te-ai simţit  protejat în mod special? Îţi poţi aminti ocazii când ai primit binecuvântări nemaiîntâlnite? Meditează la aceste lucruri. Păstrează-le proaspete în memorie.

Asigură-te că observi binecuvântările mici ce au apărut în calea ta de  zi cu zi. Lasă-ți inima să fie atrasă în rugăciune de Făcătorul tău. Pe măsură ce păşeşti afară pe uşa casei, mulțumeşte pentru vremea placută. . . sau pentru umbrela care te protejează de ploaie. Când ai de spălat mormane de rufe, mulţumeşte pentru capacitatea de a îţi menține familia  îmbrăcată. Când ești ocupat cu datoriile zilnice, mulțumeşte pentru puterea de a face ceea ce trebuie făcut.

Pentru viață, pentru sănătate, pentru adevăr, pentru dragoste, pentru prieteni, pentru tot ceea ce aduce bucurie, mulțumire și pace, marele Dătător poate fi recunoscut și I se poate aduce mulțumiri. Acesta este leacul perfect pentru singurătate și depresie, totodată.

Bucuria  pe care o vei experimenta în ceruri va fi proporțională cu iubirea și încrederea  pe care le-ai  învățat a le oferi lui  Yahuwah aici pe pământ. De-a lungul veacurilor nesfârșite ale  eternităţii, cei răscumpărați îşi vor găsi cea mai mare bucurie în a iubi şi a fi iubiţi de către Creatorul lor.  " Cel iubit de. . . [Yahuwah] va locui în siguranță: și va fi ocrotit de El "(Deuteronom 33:12)

Acolo, minţi nemuritoare vor contempla, cu o încântare nesfârşită, minunile puterii creatoare şi tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo nu va fi niciun duşman crud şi mincinos, care să-i ispitească pe oameni să-L uite pe. . . [Yahuwah].  Orice facultate mintală va fi dezvoltată, orice capacitate, mărită. Acumularea de cunoştinţe nu va obosi mintea şi nu va epuiza energia. Acolo vor fi realizate cele mai măreţe proiecte, vor fi împlinite cele mai îndrăzneţe aspiraţii şi cele mai înalte ambiţii. Şi tot vor exista noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, noi subiecte care să stimuleze puterile minţii, ale sufletului şi ale corpului.

... Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce revelaţii mai bogate şi mai glorioase ale  [Tatălui şi ale Fiului].  Cu cât cunoştinţa va creşte, cu atât vor creşte iubirea, adorarea şi fericirea.5

Te așteaptă o eternitate de bucurie, mulțumire, ocupații interesante și iubire veșnică care vor creşte tot mai mult; pentru că  Yahuwah este iubire.

„Auzi Vocea Iubitului Meu”

Auzi vocea? Este iubitul meu
Ce mă cheamă la sfârşitul zilei
„Vino dragostea mea! O, vino să ne întâlnim.
Ridică-te, ridică-te şi vino!”

Iarna a trecut,
Ploaia s-a oprit şi s-a dus
Bobocii de floare se deschid,
Copacii îmuguresc
A sosit timpul cântărilor.

Am aşteptat în umbră
Ca Domnul meu să mă cheme.
Acum? Se ivesc zori veşniciei.
Prin lumina Lui, văd fața Sa.
Acum se ivesc zori veşniciei,
Şi, în sfârşit, Îi văd faţa

Când vei vedea smochinul înmugurit
Vei ști că vara e aproape.
Când vei auzi cuvintele Mele
Vei şti că vin curând.

Fi cu luare aminte la glasul Meu,
dragostea mea,
Pentru că Mă întorc curând.1 Paulo Coelho, subliniere adăugată.

2 Samuel Butler (1612-1680), Hudibras., Part iii. Canto iii., Line 547.

3 Vezi Ioan 14:15, Nestle-Aland Greek New Testament, fourth edition.

4 Vezi 1 Samuel 16:7.

5 E. G. White, Tragedia Veacurilor, p. 677.