Print

Evig Kärlek | Del 1: Yahuwahs Kärlek för människan

Johannes 3:16

Yahuwah är kärlek. Hans tankar, Hans känslor, själva kärnan av Hans natur, av vem och vad Han är, är ren, outspädd, omätbar kärlek. Varje utförande av kreativ kraft flödar från evig kärlek och är ett uttryck för Han som är KÄRLEKEN Själv.  

KÄRLEK söker aktivt att göra gott mot andra, att skänka glädje åt andra. Det var för detta ändamål som KÄRLEK skapade en perfekt värld. "Varde ljus" (Första Mosebok 1:3) var den första blommorgåvan. Den torra marken, vattnat av det delade vattnet, ljusen på himlavalvet, de ståtliga träden, de fina blommorna, de glädjefyllda fåglarna, de kärleksfulla djuren – alla var de Hans kärleksgåvor, planerade och ämnade som en del av en perfekt värld för den mänskliga rasen.

När Skaparen hade tillverkat en perfekt värld, så kunde den inte bli bättre. Efter att ha betraktat allt så såg KÄRLEK att "det var gott" . (Se Första Mosebok 1) När världen var redo, skapade KÄRLEK människan. Inte som robotar eller undersåtar, utan som Hans egna barn, "till Elohims avbild skapade han honom; till man och kvinna skapade Han dem." (Första Mosebok 1:27) 

Mun mot mun blåste Yahuwah in i människan Sin egna livsande. Yahuwah, JAG ÄR DET JAG ÄR, slöt ett förbund att vara människans Elohim, att förse allting som behövdes, inte bara för själva livet, utan för lyckan, intresserande sysselsättningar, belåtenhet, kärlek och frid. Allt detta var en enda stor gåva som flödade från det stora hjärtat av KÄRLEKEN själv.

Men sann kärlek är mer än bara gåvor. Det är mer än bara ord. Sann kärlek ägnar tid åt den älskade.

Pojkens tår krusade sig under täcket i ren spänning. Idag var hans födelsedag! Hans Pappa hade lovat honom en mycket speciell dag. Han hoppade ur sängen, sprang till vardagsrummet förväntansfull till bristningsgränsen. Synen som där mötte honom mer än uppfyllde hans hopp och önskan: färgglada dekorationer och ballonger i mängder hade förvandlat ett helt vanligt rum till en ljus och festlig scen. En hög av glatt inslagna paket vittnade om mer nöje att vänta.

Ivrigt sökandes den som givit honom alla dessa fina saker, den lilla pojken rusade till köket. Till och med frukostbordet hade piffats upp så att det såg extra speciellt ut. Doften av hans favoriträtter fick munnen att vattnas. Där, på hans tallrik, låg ett kort. Det måste vara ett födelsedagskort! Gladlynt slet han upp kuvertet, och läste: 

Pojken vred sig av förtjusning. Hans Pappa var den bästa i hela vida världen! Kunde hans särskilda dag bli ännu bättre än såhär? Han läste vidare:  

Dagens glädje och ivriga upphetsning var som bortblåsta. Tårar vällde fram ur pojkens ögon när han tittade på sin faders gåvor. Det han verkligen önskade var att få vara med sin Pappa. Inga pojken gråterpresenter i världen kunde mäta sig med att få vara en dag med hans Pappa, leka med Pappa och att Pappa lyssnade på vad han hade att säga.

Som en älskande, vis Fader visste Yahuwah att Hans presenter utan Hans närvaro inte kunde avnjutas helt. Mer än någonting annat som Han hade givit till Sina barn, visste Han att de ville ha Hans uppmärksamhet, de ville interagera med KÄRLEKEN Själv. Och så gjorde Yahuwah så mycket mer än att bara förse materiella gåvor; Han gjorde mer än säga ömma ord: Han gav dem Sig Själv genom att ge dem Sin tid.

Varje vecka lades var sjunde dag åt sidan som en speciell tid mellan Skaparen och Hans barn. KÄRLEK "såg på allt som Han hade gjort, och se, det var mycket gott … Så fullbordades himlarna och jorden med hela sin härskara. Och på den sjunde dagen fullbordade [KÄRLEK] Sitt verk som Han hade gjort; och på den sjunde dagen vilade Han från hela sitt verk som Han hade gjort." (Första Mosebok 1:31-2:2)

Yahuwah planerade in i självaste tiden tillfällen för Hans närvaro: veckoliga Sabbater och månatliga Nymånar var inbjudningar att spendera tid med Honom.

far och sonEn fader som älskar sina barn tycker om att spendera tid med dem. I dagens värld är de flesta pappor inte hemma mycket, utan arbetar en mycket stor del av tiden. Han ser fram emot helgen när de kan spendera en hel dag ihop, men en dag i veckan räcker inte till. När så arbetet är färdigt för dagen, skyndar han hem och ägnar lite tid med sina barn innan läggdags. En dag i veckan var inte tillräckligt för Yahuwah heller. KÄRLEK kom "när dagen svalkades"1 för att spendera tid med Hans barn.

När Hans barn syndade så drog inte KÄRLEK tillbaka Sin närvaro, utan drog Sig än närmare. Årliga festhögtider gavs gavs och krävs eftersom Han visste att utan kravet skulle Hans fallna barn inte sluta arbeta länge nog för att spendera tid med Honom. De skulle glömma bort att deras största glädje var centrerade i KÄRLEK.

Gudomlig kärlek är evig kärlek. Det flödar från Yahuwahs stora hjärta som är all kärleks, glädjes och lyckas källa. Yahuwahs kärlek är den allra mäktigaste kraften i universum. Det är själva väsendet av vem och vad Han är.

Unga barn gillar ofta inte att borsta sina tänder. Den starka tandkrämen bränner på tungan, kittlar på tandköttet och sanningen är den, att om de inte blev tillsagda att gå och borsta sina tänder så skulle de inte komma ihåg att göra det. Älskande föräldrar vet att om tandhygienen inte sköts så kommer de få veta vad karies är för något. Föräldrar vet att daglig tandborstning är nödvändigt om barnen vill ha kvar alla sina tänder när det växer upp. Och föräldrar vet att deras barn kommer vilja ha kvar sina tänder när de är vuxna. Vad som kan tyckas vara ett betungande krav för barnen, rotar sig i kärleken som föräldrar känner för sina barn.   

Så är fallet med tiden KÄRLEK kräver att Hans barn spenderar med Honom. Eftersom "alla har syndat och gått miste om Yahuwahs härlighet" (se Romarbrevet 3:23) så vill människor spendera tid med sin himmelska Fader lika mycket som ett olydigt barn med ett dåligt samvete vill spendera tid med sin förälder. Men KÄRLEK vet att Hans barns största glädje och lycka kommer att hittas när de spenderar tid med Honom, så Han fordrar tid som spenderas med Honom i förhoppningen att Hans barn kommer lära sig att de inte behöver frukta Honom, utan att de istället ser KÄRLEKENS skönhet och lär sig att älska Honom i återvändo.

Människor ser Sabbaten som ett Bud när det är en inbjudan. De ser festhögtiderna som ett krav när de i själva verket är ett privilegium. I det Hebreiska systemet och näringslivet lade Yahuwah åt sidan vart sjunde år för Hans barn att spendera tid med Honom. Hela året helgades som ett Sabbatsår! Vart femtionde år var en extra speciell sabbatstid – Jubelåret – när slavar frisläpptes och skulder ströks.   

Endast genom att ge kärlek blir kärlek väckt. Yahuwah lade åt sidan gott om tid för alla att ha möjligheten att bekanta sig med Honom; att bli förtjust av Hans karaktärs skönhet och lära sig att lita på Hans kärlek. Detta var nödvändigt för gudomlig kärlek är väldigt annorlunda jämfört med mänsklig kärlek. Mänsklig kärlek är enkänsla som är ombytlig och opålitlig. Gudomlig Kärlek är en princip som inte känner till förändring och är den absolut mäktigaste kraften i universum.

Kärleken är stark såsom döden … Mycket vatten förmår inte att släcka kärleken, ej heller kan flodströmmarna dränka den; om en man skulle ge alla ägodelar av sitt hus för kärleken, så skulle det vara fördömt till det yttersta. (Höga Visan 8:6, 7)

GUDOMLIG KÄRLEK MOT MÄNSKLIG KÄRLEK

Poeter, romanförfattare, låtskrivare och så många fler har kapitaliserat på det väldigt grundläggande mänskliga begäret att bli älskad. Filmer berättar historier om människor som hittar "kärleken"; lyckliga paretsångare nynnar om "Endless Love" eller begråter "Looking for Love in All the Wrong Places". Alla, överallt, letar efter någon som kommer älska dem för vilka och vad de är, och acceptera dem även för vad de inte är. Allt detta kallar man för "kärlek".  

Sådan kärlek är inte detsamma som gudomlig Kärlek. Mänsklig "kärlek" står alltid i skuggan av själviskhet. Till och med ordboksdefinitionen av "kärlek" är skämd av egocentrism och själviskhet: "På ett generellt sätt vara förnöjd med; att betrakta med tillgivenhet, på grund av någon kvalitet eller kvalitéer som framkallar tilltalande känslor…"2

Men Sann Kärlek har sin källa i Oändlig KÄRLEKS hjärta: Yahuwah Själv. Gudomlig Kärlek, fri från all själviskhet, återges ibland mer exakt översatt i King James engelska som "charity", dvs. "välgörenhet" eller "barmhärtighet". Detta är den rena Kärlek som fyller Faderns hjärta: 

[…] Den läggning av hjärtat som gör människor benägna att tro det bästa om sina medmänniskor, och att göra dem gott. … i mer specifik mening kärlek, vänlighet, tillgivenhet, ömhet, … generositet vid dömande av människan och hennes handlingar; en disposition som gör människor benägna att tänka och döma fördelaktigt, och att strukturera och formulera sina ord och handlingar till det bästa som situationen förmår.3

öppen bibelSkrifterna är alltsammans en lång, utvecklande uppteckning av odöende, gudomlig KÄRLEK. Från det första till det sista; Bibeln avslöjar att Yahuwahs karaktär är ren Kärlek, ofläckad av någon antydan till själviskhet. 

Texterna som bevarats i Skrifterna avslöjar Yahuwahs Kärleks disposition till de varelser och kreatur Han har skapat. Fastän vi har syndat emot Honom, och sårat Honom såsom en otrogen maka mot sin Make som i öm kärlek alltid vårdat henne (se Hosea), KÄRLEK tänker "det bästa" om syndare och söker alltid att "göra dem gott". KÄRLEK är "[benägen] att tänka och döma fördelaktigt, och att strukturera och formulera sina ord och handlingar till det bästa som situationen förmår."4

Det är här som den stora klyftan mellan KÄRLEK och människor är som tydligast skönjbar.  

Det är skillnad mellan handlingar och reaktioner. En persons handlingar är ett resultat av val och beslut. Reaktioner, å andra sidan, är helt och hållet grundade på fysisk eller emotionell stimuli. Om du vidrör en het platta på en spis, så tar du dig inte tiden att avgöra hur du skall agera. Du kommer omedelbart reagera: du kommer rycka undan handen och antagligen säga "Aj!".

För att veta vad som verkligen gömmer sig i djupet av en persons hjärta och själ, studera reaktionerna. Reaktioner avslöjar vem och vad en person är på ett sätt som handlingaraldrig kan. Här är ett exempel på en defensiv mor som demonstrerar skillnaden mellan mänsklig reaktion i jämförelse med gudomlig Kärlek: 

rädd barn"När min dotter började komma hem från skolan med blåmärken som hon fått av en översittare, så reagerade jag mycket häftigt … och det var inte en reaktion av omedelbar förlåtelse för pojken som hade lämnat blåmärken på min lilla flicka. Jag reagerade genom att, lugnt och sansat, noggrant visa min dotter hur man placerar ett starkt, välriktat slag mot solar plexus för att få honom att tappa andan och inge lite respekt i honom (åtminstone respektera kraften i hennes slag om inte annat) så att han skulle lämna henne ifred…"  

Denna olämpliga reaktion grundade sig i moderns kärlek för sin dotter … och ingen kärlek överhuvud taget som gått miste på pojken som skadat henne. En sådan reaktion är helt och totalt mänsklig och helt motsatt Yahuwahs reaktion på skada eller missbruk. Yahuwahs konsekventa och momentana reaktion är: förlåtelse. Yahuwahs reaktion till personlig förolämpning och skada är att sätta den bästa konstrueringen och formuleringen av den andra personens ord och handlingar även när de orden och handlingarna sårar och smärtar Yahuwah intensivt och personligt!

Detta är själva kärnan i KÄRLEK. Han ger för att han älskar, utan att hålla reda på hur mycket Han får tillbaka. Hans känslor blir sårade när Hans gåvor tas för givet, men Hans första reaktion är att förlåta! Vi ser detta i det slutgiltiga offret, där Han gav oss sin Välsignade Son, Yahushua; vårt perfekta exempel för beteende i ALLT!

KÄRLEK tror det bästa om andra. KÄRLEK agerar på sätt som för glädje till andra och Han reagerarmed ögonblicklig förlåtelse, oavsett provocering.   

KÄRLEK är medlidsam och lätt berörd av andras nöd och ont. 

KÄRLEK är snäll: Han är "benägen att göra gott mot andra, och att göra dem lyckliga genom att bevilja deras förfrågningar, tillföra deras brister och bistå dem i nöden; ha ömhet eller naturlig godhet; välvillig."5

KÄRLEK är nådig: Han är "snäll, vänlig … benägen att förlåta överträdelser och förläna oförtjänta välsignelser."6

KÄRLEK är barmhärtig: Han besitter ett "hjärtats mildhet och ömhet som gör en person benägen att överse skadorna, eller att behandla en överträdare bättre än han förtjänar; dispositionen som behärskar rättvisan, och förmår en skadad eller sårad person att förlåta överträdelser och ont, och att underlåta bestraffning, eller fogar mindre än lag eller rättvisa kommer berättiga."7 

öppen handSom alltings Fader, känner KÄRLEK ömkan: Han känner "smärta eller sorg för en i nöd."8 

Över allt annat, KÄRLEK är välvillig: Han har disposition att göra gott; besittandes kärlek för mänskligheten och en vilja att främja deras välstånd och lycka."9

Ren, gudomlig Kärlek är den mäktigaste kraften i hela universum och Yahuwah, som Själv är den sanna Kärlekens källa, förser Sina barn med en djupgående undersökning av Hans karaktär i vad som kommit att kallas Kärlekskapitlet:

Om jag talade med människors och änglars språk men inte hade kärlek, så vore jag endast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag kunde profetera och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag gav bort allt jag äger och utlämnade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek, så hade jag ingenting vunnit.

Kärleken är tålig och mild, kärle­ken avundas inte, kärleken skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt egna, den är inte lättretlig, den tänker inte något ont. Den gläder sig inte över orättfärdigheten utan gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, den tror all­ting, den hoppas allting, den uthär­dar allting.

Kärleken upphör aldrig. Men vare sig det är profetior så skall de försvinna, eller tal så skall de upphöra, eller kunskap så skall den försvinna. Ty vi förstår till en del och profe­terar till en del. Men när det fullkomliga kommer, då skall det försvinna som är till en del.

När jag var ett barn, talade jag som ett barn, hade förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men när jag blev en man lade jag bort det barnsliga. Ty nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast en del, men då skall jag förstå liksom även jag är känd.

Och nu följa tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. (1. Korintierbrevet 13)

Detta kapitel är en gudomligt inspirerad beskrivning av KÄRLEKEN Själv. Varje gång ordet "kärlek" används, sätt in KÄRLEKENS personliga namn: Yahuwah:

Yahuwah är tålig och mild; Yahuwah avundas inte; Yahuwah skryter inte; Yahuwah är inte uppblåst; Yahuwah uppför sig inte illa; Yahuwah söker inte sitt egna; Yahuwah är inte lättretlig; Yahuwah tänker inte något ont; Yahuwah gläder sig inte över orättfärdigheten utan gläder sig med sanningen; Yahuwah fördrar allting; Yahuwah tror allting; Yahuwah hoppas allting; Yahuwah uthärdar allting. Yahuwah felar aldrig.  

För att få en nyktrande jämförelse mellan gudomlig KÄRLEK och mänsklig kärlek, försök läsa samma versrader men stoppa in ditt eget namn där istället:

fjällbäck[Sätt in namn här] är tålig och mild; [namn] avundas inte; [namn] skryter inte, är inte uppblåst; uppför sig inte illa, söker inte sitt egna, är inte lättretlig, tänker inte något ont; gläder sig inte över orättfärdigheten utan gläder sig med sanningen; fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. [Namn] felar aldrig.

Aj. Mitt namn passar inte där heller. Hur gick det med ditt? Endast KÄRLEK uppfyller alla parametrarna. Endast Hans gudomliga karaktär kan beskrivas på det sättet.

Det är denna Kärlek, sann Kärlek, ren Kärlek, som KÄRLEKEN Själv erbjuder dig.

All den faderliga kärlek som givits från generation till generation, genom den kanal som är det mänskliga hjärtat; alla de källor av ömhet som har öppnats i människans själ, är som en liten rill [rännil] jämfört med den gränslösa oceanen som är [Yahuwahs] oändliga, outtröttliga kärlek. Tungan kan inte yttra det, pennan kan inte skildra det. Du kan meditera uppå det var dag av ditt liv; du kan söka i Skrifterna flitigt för att försöka förstå den; du kan tillkalla varendaste kraft och förmåga som [Yahuwah] har givit dig, i ett försök att förstå den himmelske Faderns kärlek och omtanke; och det är ändå en evighet bortom det. Du kan studera kärlek i tider; men du kan aldrig helt förstå längden och vidden och djupet och höjden av [Yahuwahs] kärlek … 10    

 

Gud [Yahuwah] är Kärlek

Kärlekens namn ej gränser har
Penna och tunga, båda står still
 Genom ett Namn allt stjärnljus var
Och livet från döden frälsa vill
De dömda två, knäböjda stå
Han gav sin Son för våran skull
 Att så Hans barn i Namnet må
Betala skulden och dess tull

O, Yah är kärlek, ren och rik!
Så måttlöst vid och ändlöst stark!
För evigt brinner den sig lik –
Förseglad i Förbundets Ark.

Om det med bläck som havet fanns
Och himlen var en målarduk
Och varje stjälk en skrivarlans
Och varje man med ordets bruk
Försökte skildra livets glans
Den kärlek Yahuwah oss ger
Vi skulle sakna ordonnans
Och hjärtat finna ännu mer

O, Yah är kärlek, ren och rik!
Så måttlöst vid och ändlöst stark!
För evigt brinner den sig lik –
Förseglad i Förbundets Ark.

Öppna ditt hjärta åt KÄRLEK. Hans enträgna böns ord ekar genom århundradena: "Innan Jag formade dig i skötet kände Jag dig; innan du var född utkorade Jag dig. Jag har alltid och allestädes haft dig kär; därför har Jag i kärlekens barmhärtighet dragit dig till Mig." (Jeremia 1:5, 31:3) 

Lita på din Skapare. Ägna tid åt att studera Hans karaktär. Överlämna dig själv till Hans vårdnad och hållande – för Yahuwah är Kärlek.

man som ber 1 Uppenbarelseboken 3:8

2 LOVE, Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1928.

3 CHARITY, Ibid., betoning tillagd.

4 CHARITY, Webster, op. cit.

5 KIND, Webster, op. cit.

6 GRACIOUS, Webster, op. cit.

7 MERCY, Webster, op. cit.

8 PITY, Webster, op. cit.

9 BENEVOLENT, Webster, op. cit.

10 E. G. White, Testimonies for the Church, Vol. 5, s. 740.