Print

Fritid och den gåva som tid är

Yahuwah är en ytterst generös Fader. De flesta av Hans gåvor erkänns inte av Hans jordiska barn, som tar dem för givet. Men alla bör komma ihåg att “Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jakobsbrevet 1:17)

kvinna som sitter vid ett stökigt skrivbord med ett pappersflygplan (tidsslöseri)En gåva som kanske förbises mer än någon annan är tidens gåva. Utan Yahushuas offer skulle det inte finnas någon tid - för någon. Alla skulle dömas för att ha brutit mot den gudomliga lagen, vars straff är evig död. Eftersom tiden i sig är en gåva kommer Yahuwahs folk att erkänna ansvaret av att använda den klokt och på ett sätt som förhärligar Honom.

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Eloahs mångfaldiga nåd. (1 Petrusbrevet 4:10)

Tiden är av sin natur bedräglig. Det är naturligt att anta att du har "all tid i världen" för att uppnå vad du vill i livet. Döden, en olycka, eller en sjukdom, är något som händer andra, inte en själv. På grund av denna illusion så har många människor levt sina liv och aldrig uppnått

det goda de kunde ha gjort – eller fått ta del av det privilegium som samarbete med Himmelen är.

Skrifterna förmanar: "Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Yahushuas namn och tacka Yahuwah, Fadern, genom Honom." (Se Kolosserbrevet 3:17)

Att göra något i Yahushuas namn betyder att man gör det som Hans ambassadör. Som Kristen är du Yahuwahs ambassadör i en värld som är skadad av synd. Det du gör, eller inte gör, är en reflektion över Honom. Genom att åta namnet "Kristen" tillkännager du dig själv som medlem i den himmelska familjen.

Återspeglar dina handlingar och dina ord ditt höga kall?

Satan försöker alltid förstöra Yahuwahs gåvor och därmed avleda himmelens avsedda välsignelser. Han har utvecklat otaliga sätt att locka till sig uppmärksamhet och fånga fantasin. I dessa avledningar luras många Kristna som inte skulle drömma om att vanära sin Skapare på mer uppenbara sätt att slösa bort den dyrbara gåva som Han givit oss: tid.

klocka i en papperskorgSatan har nöjen utformade för varje personlighetstyp och för varje individuell smak. Dessa fritidsaktiviteter förleder uppmärksamheten och tenderar att förmörka sinnet. Resultatet är att bibelstudier och aktiviteter som har evigt värde verkar svåra och tröttsamma, tråkiga och ointressanta. Detta är en av Satans mest subtila villfarelser.

Många som aldrig skulle kunna tänka sig att befatta sig med hasardspel kommer ibland att spela kort med vänner - för avkopplingens skull. Men färdigheter inom dessa kortspel leder så småningom till en önskan att använda kunskapen och förmågan för personlig vinning. En liten summa pengar, kanske bara några enstaka kronor, står på spel; sedan i allt större mängder tills ett beroende vuxit fram och dess spänningar blir överväldigande.

Andra nöjen kanske inte verkar ha så nära anknytning till lastbarhet och syndiga njutningar, men sinnet som distraheras av dessa aktiviteter är lika mycket en Satans slav och finner strävan efter helighet lika tråkig och obehaglig som den som är engagerad i mer uppenbara synder. Det kanske tydligaste exemplet på detta är frågan om dataspel.

Genom dataspel har folkmassorna lärt sig kriminella färdigheter och deltagit i rena blodbad - allt lagligt eftersom det bara är ett spel. Effekten på det undermedvetna och karaktären i sig kan dock inte förbises. En väl publicerad händelse inträffade när Paxton Galvanek bevittnade en SUV volta och rulla ner för motorvägen. Galvanek sa att ett dataspel med titeln "America's Army" lärde honom läkarkunskaperna för att stoppa blödningen hos en av passagerarna vars fingrar skars av i kraschen.

Galvanek hade ingen formell medicinsk utbildning; istället förlitade han sig på lärdomar som han lärde sig när han spelade America's Army, ett videospel som utvecklades av den amerikanska armén 2002 som ett PR- och rekryteringsverktyg. Spelare får virtuell träning när de fortskrider genom spelet och utför uppdrag som amerikansk soldat. Spelets mest populära funktion är läget för flera spelare online, där varje lag ser sig som amerikanska soldater eller allierade, medan det andra laget framstår som fienden. Gränssnittet är känt för sin realistiska skildring av vapen och strid. ... Det är ett av många krigsspel som för närvarande finns, inklusive Full Spectrum Warrior, ett annat spel som finansieras av armén. Sammantaget har den amerikanska militären antagit 23 olika videospel för olika ändamål. (Se Public Broadcasting Service, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/waging-war/a-new-generation/playing-americas-army.html)

Hans Jørgen Olsen, en 12-årig norsk pojke, räddade på samma sätt sin syster från en älgattack med färdigheter han lärt sig av spelet World of Warcraft. Även om det tveklöst är bra att liv räddats – hur många fler har tränats att döda genom att spela samma spel? Faktum är att soldaterna själva tränas genom mycket snarlika simulationer.

ung pojke som spelar spelEnligt webbplatsen Public Broadcasting Service:

Och ändå är "spelet" så realistiskt att till och med soldater protesterar mot den inverkan det har på dem som spelar: "America's Army har dragit protester från vissa grupper, inklusive Iraq Veterans Against the War, som säger att det glamoriserar krig och syftar till att rekrytera barn så unga som 13 år.” (PBS.org)

Moderna “civiliserade” människor är förskräckta över den barbariska brutaliteten som romarna bevittnade på sina arenor där blodspillan från såväl gladiatorer, kriminella, som kristna för åskådarnas underhållnings skull. Moderna spel tar det ett steg längre. Alla som vill kan delta i att döda en annan. Sådana färdigheter passar inte in en i himlen. Hjärnorna hos dem som spelar härdas mot brutalitet och extremt våld i "underhållningens" namn.

De som önskar leva för evigt har inget företag med det som lär en att döda eller slösa bort tidens gåva i aktiviteter som inte hjälper andra eller drar dem närmare Yahuwah utan faktiskt mattar aptiten för heliga ting och härdar själen. De som spenderar sin fritid med att spela spel eller i andra lättsinniga nöjen förlorar snart allt grepp om verkligheten, eller tappar till och med lusten för användbara och upphöjande sysselsättningar.

Enkla brädspel som dam, schack, och monopol verkar oskyldiga, men kan säkert leda till en hunger för nöjen och tävlan. Istället för att generellt fördöma någon specifik aktivitet, låt alla bönsamt rannsaka sin livsstil och, under ledning av den Helige Ande, tillämpa principen att tiden ska spenderas klokt och undvika underhållning för egen skull.

Själva ordet "underhålla" avslöjar det sataniska ursprunget till de nöjen som han förleder sinnet med. Ordet kommer från:

Sent 1400-tal, "för att avleda uppmärksamheten, tjusa", vilseleda från M. Fr. amuser “avleda, orsaka drömmande” ... [Känslan av att avleda från allvarliga affärer, kittla fantasin nedtecknat från 1630-talet, men under 1700-talet var den primära betydelsen “att lura, fuska” genom att först dra till sig uppmärksamheten. (Etymology Dictionary, http://www.etymonline.com, betoning tillhandahålls.)

Sedan Lucifer först lurade Eva med sina lögner i Eden har det varit Satans utstuderade sak att avleda sinnet från tyngre frågor såsom frälsningen till det som förstör all kärlek till eller intresse för helighet. Kristna är skyldiga att använda sin tid klokt och lönsamt. Paulus rådde Timoteus att

Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande - det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. (1 Timotheosbrevet 4:7-9)

Vissa kommer att hävda att kortspel, datorspel, etc., bara är sätt att slappna av, ett sätt att vederkvickan ande så att en person kan återvända till jobbet och hantera stress och tryck. De flesta tror att det inte är något fel med att spendera tid på sådana aktiviteter. Dock,

Det finns inget i sådana nöjen som gynnar själ eller kropp. Det finns inget som stärker intellektet, ingen anledning att lagra det med värdefulla idéer för framtida användning. Konversationen handlar endast om triviala och degraderande ämnen. Man hör det opassande skämtet, det låga och avskyvärda snacket, som sänker och förstör manlighetens verkliga värdighet. Dessa spel är de mest meningslösa, värdelösa, olönsamma, och farliga företag som ungdomen kan åta. (E.G. White, Counsels on Health, s. 172.)

sociala medie-ikoner

Många Kristna som inte skulle drömma om att vanära sin Skapare på mer uppenbara sätt blir lurade till att slösa tidens dyrbara gåva på mer subtila sätt.

“Lyssna på råd och tag emot fostran, så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Yahuwahs råd skall bestå.” (Ordspråksboken 19:20-21)

Det finns inget slut på vägen till dumma, tidsödande nöjen. Varje steg som tas i den riktningen är ett steg på en väg som Yahushua inte har färdats. “På rättfärdighetens väg är liv, ingen död finns på den vägen.” (Ordspråksboken 12:28)

Tiden i sig är en gåva från Skaparen. Det bör alltid spenderas klokt eftersom varje person bara har en livstid, en prövoperiod. Detta betyder verkligen inte att människor alltid måste ha hårt arbete utan tid för vila. En klok användning av himmelens välsignelser ger tid för både arbete och avkoppling. Arbetet kommer att bli mer produktivt om tillräckligt med tid ges för både rekreation och avkoppling.

Predikaren 7:25 hänvisar till dårskap och dumhet som ondska. Alla som förbereder sig för himlen kommer att söka sätt att slappna av som har Yahuwahs välsignelse. Att spendera tid i naturen, studera Skrifterna på egen hand och med andra, leta efter sätt att vara en välsignelse åt andra, en hjälp och ett stöd, är alla sätt som en Kristen säkert kan slappna av på utan att våga sig på förbjuden mark.

När Frälsaren var på jorden drog Han sig ofta tillbaka till naturen, för att tillbe, för att be och meditera. De som vill utveckla karaktärer som Hans kommer att göra på samma sätt.

På rättfärdighetens väg är liv, ingen död finns på den vägen. (Ordspråksboken 12:28)

Prövningstid har nådigt beviljats så att alla kan förbereda sina karaktärer för himlen. Denna värdefulla tidsgåva bör inte slösas bort på aktiviteter och nöjen som leder bort hjärtat från Frälsaren. Snarare bör den återstående tiden användas klokt, noggrant, och under inspiration av den Helige Ande.

Hänge dig själv till Yahuwah. Lägg allt på offeraltaret - även din fritid. En evighet av lycka väntar alla som för sina tankar, sina känslor, deras behag och obehag, i harmoni med den gudomliga avbilden.