Print

Goddelijke Leiding: Hoe u Yahs wil voor u persoonlijk leert kennen!

“Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.” (Jesaja 30:21, NBV)

Door de laatste aardse crisis heen leven vereist een nauwere, essentiëlere verbinding met de hemelse Vader dan is ervaren sinds de apostolische tijden. Iedere gelovige heeft persoonlijke leiding nodig omdat iedere, individuele situatie zo verschillend is. Dit vereist niet alleen een persoonlijke relatie met de Vader, maar ook de vaardigheid om Zijn stem te horen en herkennen wanneer Hij tot u spreekt.

Wees specifiek

Het eerste dat u moet doen om Yahs wil voor uw leven te leren, is eenvoudigweg vragen om leiding. Wanneer u bidt, bid dan heel specifiek.

Claim beloften die op uw situatie van toepassing zijn. Hoe specifieker u bent als u bidt, deste specifieker zullen uw antwoorden zijn.

Veel gelovigen maken de fout vage verzoeken met open einden te doen, omdat ze bang zijn om naar het verkeerde te vragen. Laat dit u niet weerhouden om heel specifiek te bidden. Zolang u uw wil overgeeft aan die van de Vader, en zegt. “Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden”, kunt u zo specifiek zijn als uw situatie rechtvaardigt!

Specifieke verzoeken leveren specifieke antwoorden op.

Heb geloof

Verwar niet uw gevoelens met geloof. Dat zijn twee verschillende dingen! Geloof is simpelweg geloven dat Yahuwahs woord waar is, zonder enig ander bewijs nodig te hebben. Jakobus zegt ons ”Komt een van u wijsheid tekort? Vraag Yahuwah erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” (Jakobus 1:5-6, NBV)

Leer luisteren

Mensen die behoefte aan leiding hebben willen vaak een goddelijke droom of visioen. Echter is dit niet Yahs typische manier van communiceren. U hoeft geen hoorbare stem te horen, maar u moet kunnen luisteren. Gelovigen durven vaak niet “naar hun hart te luisteren”, maar wees niet bang. De meest gebruikelijke manier waarop Yahuwah spreekt tegen Zijn kinderen is door die zachte stem van binnen. Zijn stem in uw hart zal u nooit op een dwaalspoor brengen of u vertellen verkeerde dingen te doen. Leer te letten op de zachte, vriendelijke ingevingen van Zijn geest. Terwijl u dat doet, wordt die zachte stem luider en gemakkelijker te onderscheiden.

Een andere manier om Yahuwahs wil te leren kennen is door het woord in de Schrift. Bid en stel een heel specifieke vraag. Stel slechts één vraag tegelijk. Vervolgens opent u de Bijbel ergens en lees er enkele pagina’s uit. Mogelijk moet u dit een paar dagen blijven doen. Maar wanneer Yahuwah tegen u spreekt, zult u dat weten. De woorden zullen van de bladzijde springen, en uw geest zal weten dat dit Zijn antwoord is voor u.

Uw antwoord hoeft niet altijd uit de woorden van de Schrift te komen. Wees ook alert op de woorden van anderen. Wanneer de betreffende woorden uw geest binnendringen, zult u met absolute zekerheid weten dat deze voor u bestemd zijn. Zonder twijfel. Dat is de Heilige Geest die u op het hart drukt dat dit het antwoord is op uw vraag. Dus let op!

Soms schieten u woorden te binnen, een verklaring die u niet zelf had kunnen bedenken. U hoort misschien niet een hoorbare stem met uw oren, maar u hoort het met uw geest. U kunt dit herkennen als iets dat niet van uzelf komt, omdat de verklaring op een andere manier wordt verwoord dan u normaal zou doen wanneer u nadenkt. Wanneer dit gebeurt, luister dan. Dergelijke verklaringen die van Yah komen zullen u nooit zeggen iets te doen waarvan u weet dat ze vekeerd zijn, dus u kunt vertrouwen wat er gezegd wordt.

Een andere manier waarop Yahuwah u leidt is door u een gevoel van vrede te geven wanneer u een bepaalde handeling overdenkt, en een gevoel van ongemak wanneer u een verkeerde keus overweegt. Dit is een van de manieren waarop Yah Zijn kinderen begeleidt.

Blijf daar niet zitten! Sta op en loop!

Of het nu door een stem vanbinnen komt, een bepaald Bijbelvers, of de woorden van anderen; als u nu weet dat u uw antwoord gekregen heeft, handel dan ook naar wat u gezegd is! Yahuwah heeft beloofd u te leiden, maar “leiden” is een actief werkwoord. U kan niet geleid worden wanneer u stil blijft zitten, uw handen wrijft en klaagt dat u niet weet wat u moet doen!

Misschien ziet u geen 5 stappen vooruit, maar als u genoeg richting is gegeven om de volgende stap te zetten, is dat voldoende. U moet die volgende stap zetten. Yahuwah zal u leiden zo snel als u zult volgen, maar u moet wel vooruit bewegen als u verwacht dat Hij u blijft leiden.

Als u het gevoel heeft dat u geen antwoorden krijgt, denk dan terug: heeft Hij u de aanwijzingen al gegeven waaraan u geen gehoor gegeven heeft? Hij kan slechts zo snel leiden als u bereid bent te volgen.

Verzamel informatie

Misschien weet u niet hoe u aan de gegeven aanwijzingen gehoor moet geven. Dus, verzamel informatie. Terwijl u informatie verzamelt, zult u duidelijk zien wat de volgende stap is om te zetten. Maak dan de beste keus die u denkt te kunnen maken, gebaseerd op die verzamelde informatie, en zet die stap voorwaarts.

Vertrouw op Yahuwah om u te leiden door deuren te openen en te sluiten. Raak niet van slag als een deur voor uw neus dichtgaat. Gesloten deuren zijn net zo goed antwoorden als open deuren. Yahuwah kent de toekomst; u niet. Dank Hem ervoor dat Hij u behoedt voor onopgemerkte gevaren.

Verspil uw tijd niet met proberen te openen van een gesloten deur. Yahuwah sloot deze met reden. Vertrouw op Hem, vergaar meer informatie en stap voorwaarts in een andere richting.

Wees dankbaar

De Schrift vermaant: “Bid onophoudelijk. Dank Yahuwah onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Yahushua, verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5:17-18, NBV) Dit is een extreem belangrijk principe. Uit uw dankbaarheid in elke situatie. Een dankbare geest ziet veel beschikbare kansen, waar een negatieve, klagende geest alleen de teleurstelling van niet gerealiseerde verwachtingen ziet.

De dagen die komen gaan zullen gevuld zijn met ongekende gevaren. Daar doorheen leven zal vereisen dat u de wil van Yah voor u individueel kent. Yahuwah aarzelt niet met ons te communiceren! Vaak genoeg zijn mensen onder de indruk geraakt van wat ze moeten doen, maar willen gewoon niet gehoorzamen.

Als u door Yahuwah geleid wilt worden, moet u opstaan en Zijn leiding volgen! Als u dit doet, zal Hij u er veilig doorheen helpen.